ວັນຈັນ ທີ 2 ສິງຫາ 2021

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄຳຖາມງ່າຍໆທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໄປບໍ່ເປັນ, ຖ້າຈະຕອບຕ້ອງການໜ້ອຍກໍ່ພັດຢ້ານບໍ່ພໍກິນ ພັດຊິຕອບຫຼາຍກໍ່ຢ້ານເຂົາບໍ່ຮັບ ຄຳຕອບສ່ວນໃຫຍ່ມັກເປັນການຕອບກາງໆໄປວ່າ ແລ້ວແຕ່ທາງບໍລິສັດຈະເຫັນຄວນ, ເຊິ່ງມັນເປັນຄຳຕອບທີ່ຟັງເບິ່ງດີ ແຕ່ມັນຈະບໍ່ດີສຳລັບທ່ານແນ່ນອນ.

ດັ່ງນັ້ນກ່ອນທີ່ຈະຕອບຄຳຖາມນີ້ ຜູ້ຂຽນຢາກໃຫ້ທ່ານຜູ້ອ່ານທຸກຄົນໄດ້ສຳຫຼວດເບິ່ງ 7 ຂໍ້ລຸ່ມນີ້ກ່ອນ ແລ້ວທ່ານຈະເຂົ້າໃຈວ່າທ່ານຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດກັນແທ້.

1. ໃຊ້ເວລານີ້ຄິດຫາຄຳຕອບໄວ້ລ່ວງໜ້າໂລດ ເຈົ້າຈະຕ້ອງໄດ້ຕອບຄຳຖາມແບບນີ້ບໍ່ໄວກໍ່ຊ້າ

ກະກຽມຄວາມພ້ອມດ້ວຍການຊັ່ງຊາ, ຊອກຫາຂໍ້ມູນລ່ວງໜ້າຄ່າສະເລ່ຍເງິນເດືອນໃນຕໍາແໜ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການສະໝັກວ່າ ມັນຢູ່ປະມານເທົ່າໃດ ແລະ ທີ່ຜ່ານມາຖ້າທ່ານມີປະສົບການເຮັດວຽກຕໍາແໜ່ງນັ້ນມາແລ້ວເງິນເດືອນຫຼ້າສຸດຂອງທ່ານແມ່ນເທົ່າໃດ ແລ້ວທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກຫຍັງສຳເລັດແດ່ ພ້ອມທັງກຽມອະທິບາຍ ແລະ ບອກຂະບວນການເຮັດວຽກທີ່ທ່ານເຄີຍເຮັດຜ່ານມາ, ກັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ທ່ານເຄີຍສ້າງໃຫ້ກັບບໍລິສັດເກົ່າ (ຖ້າມີ) (ເພື່ອກໍລະນີຜູ້ສຳພາດສອບຖາມມາ ເພາະພວກເຂົາກຳລັງຈະຊັ່ງຊາວ່າ ທ່ານມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມກັບເງິນເດືອນທີ່ທ່ານຈະຮ້ອງຂໍບໍ່?)

2. ກຳນົດຂອບເຂດເງິນເດືອນຂອງຕົວເອງໃຫ້ຊັດເຈນກ່ອນ

ໃນການຮ້ອງຂໍເງິນເດືອນບໍ່ຄວນບອກຈຳນວນແບບຕາຍຕົວຈົນເກີນໄປ ແລະ ບໍ່ຄວນບອກໃຫ້ແລ້ວແຕ່ບໍລິສັດຊິໃຫ້. ທາງທີ່ດີຫຼັງຈາກໄດ້ຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນມາແລ້ວວ່າຕຳແໜ່ງທີ່ຈະສະໝັກເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນເທົ່າໃດທ່ານຄວນຮ້ອງຂໍໂດຍການບໍ່ລະບຸຈຳນວນດຽວ ແຕ່ໃຫ້ເປັນລະຫວ່າງຕ່ຳສຸດຫາສູງສຸດ.

ຕົວຢ່າງ:

ດ້ວຍຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການທີ່ຜ່ານມາ ຂ້ອຍຄາດຫວັງຈະໄດ້ເງິນເດືອນລະຫວ່າງ $600-$1,000

ໝາຍເຫດ: ຫາກທ່ານຕ້ອງການເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ $400 ຈົ່ງລະບຸໃສ່ວ່າ $500-$1,000 ຈຳນວນເລີ່ມຕົ້ນບໍ່ຄວນເປັນຈຳນວນຕໍາສຸດທີ່ເຈົ້າຄາດຫວັງ.

3. ເງິນເດືອນບໍ່ແມ່ນຜົນຕອບແທນແບບດຽວທີ່ເຮົາຈະໄດ້

ຫາກເຈົ້າສົນໃຈແຕ່ເງິນເດືອນຢ່າງດຽວ ຂໍໃຫ້ປ່ຽນຄວາມຄິດສາ ເພາະໃນການເຮັດວຽກຕົວຈິງມັນມີຜົນປະໂຫຍດທາງອ້ອມອື່ນນອກຈາກເງິນເດືອນໂດຍກົງ ຫາກບໍລິສັດບໍ່ສາມາດຈ່າຍໃຫ້ເຈົ້າດ້ວຍຈຳນວນສູງສຸດ ແຕ່ສະເໜີຜົນຕອບແທນອື່ນໆໃຫ້ເພີ່ມ ເຊັ່ນ: ປະກັນໄພ, ສະຫວັດດີການຕ່າງໆ ແລະ ໂບນັສປະຈຳປີ ເປັນຕົ້ນ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາໃຫ້ຮອບຄອບ. ໃນຫຼາຍໆບ່ອນອາດບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການເງິນເດືອນຕາມທີ່ເຈົ້າສະເໜີແຕ່ພວກເຂົາພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ສະຫວັດດີການຕ່າງໆ ທ່ານຄວນນຳເອົາມາພິຈາລະນານຳກໍ່ບໍ່ເສຍຫາຍ ເພາະເມື່ອຫັກລົບແລ້ວມັນກໍ່ບໍ່ຕ່າງກັນຫຼາຍ.

ຕົວຢ່າງ: ຂ້ອຍກຳລັງຊອກຫາຕຳແໜ່ງວຽກທີ່ຈ່າຍໃຫ້ຂ້ອຍລະຫວ່າງ $500 - $1,000 ແຕ່ບໍ່ແມ່ນທັງໝົດ. ຂ້ອຍພ້ອມທີ່ຈະເຮັດວຽກທີ່ຈ່າຍເງິນເດືອນຕ່ຳກວ່ານີ້ຖ້າພວກເຂົາມີສະຫວັດດີການທີ່ດີ ແລະ ຄອບຄຸມ ຂ້ອຍກໍ່ພ້ອມທີ່ຈະພິຈາລະນາ.

4. ຖ້າຍັງບໍ່ແນ່ໃຈ ຢ່າຟ້າວຕອບ

ຫາກທ່ານຍັງກຳລັງພິຈາລະນາແຕ່ຍັງບໍ່ແນ່ໃຈ ໃຫ້ທ່ານຖາມຄຳຖາມກັບໄປເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ມີເວລາຄິດ ແລະ ໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ສະເໜີຂໍ້ສະເໜີຂອງພວກເຂົາເພີ່ມເຕີ່ມ.

ຕົວຢ່າງ: ກ່ອນທີ່ຂ້ອຍຈະຕອບ ຂ້ອຍຢາກທີ່ຈະຮັບຊາບກ່ອນວ່າ ດ້ວຍຕຳແໜ່ງນີ້ ໃນບໍລິສັດຂອງພວກທ່ານ ໜ້າວຽກຫຼັກໆ ແລະ ຍ່ອຍລົງໄປ(ເຊິ່ງແຕ່ລະບໍລິສັດມີຈຸດພິເສດແລະໜ້າວຽກສະເພາະ, ການເຮັດວຽກບໍ່ຄືກັນເຖິງຈະເປັນຕຳແໜ່ງດຽວກັນກໍ່ຕາມ) ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ເຮັດຫຍັງເພີ່ມເຕີ່ມແດ່ ດ້ວຍຄຳຕອບນີ້ຂ້ອຍສາມາດໃຫ້ຄຳຕອບເງິນເດືອນໄດ້ເໝາະສົມຍິ່ງຂຶ້ນ.

ເຄັດບໍ່ລັບປິດທ້າຍ

  • ຂໍໃຫ້ທ່ານຈົ່ງຕັ້ງເງິນເດືອນໃຫ້ສູງ ແລະ ໃຫ້ເໝາະສົມ ແຕ່ບໍ່ຄວນຕັ້ງເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຂັ້ນຕ່ຳທີ່ທ່ານພໍໃຈ ແຕ່ຄວນຕ້້ງສູງກວ່ານັ້ນຈັກໜ້ອຍ ເຊັ່ນວ່າ 300 ແຕ່ຕັ້ງວ່າ 400 ເປັນຕົ້ນ.

  • ຈົ່ງໝັ້ນໃຈໃນການຂໍເງິນເດືອນ ໃຫ້ຈື່ໄວ້ວ່າ ເງິນເດືອນແມ່ນເງິນຂອງເຈົ້າທີ່ຕ້ອງທຸ້ມເທແຮງກາຍແຮງໃຈເພື່ອເຮັດວຽກໃຫ້ສຳເລັດແລ້ວຈຶ່ງໄດ້ມັນມາ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈົ່ງກ້າ ແລະ ເວົ້າດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ ເຈລະຈາ ດ້ວຍຄວາມໜັກແໜ້ນ ເພາະເຈົ້າມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຄ່າຕອບແທນນັ້ນໆ.

  • ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ທີ່ຕ້ອງເວົ້າພ້ອມໆກັບການເຈລະຈາຂໍເງິນເດືອນຄື ອະທິບາຍເຫດຜົນໃຫ້ບໍລິສັດເຫັນວ່າເຈົ້າຄວນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຕາມຈຳນວນທີ່ເຈົ້າຮ້ອງຂໍ. ລະດັບການສຶກສາ, ປະສົບການເຮັດວຽກ, ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກ, ສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ກັບບໍລິສັດ ເປັນຕົ້ນ.

ຕົວຢ່າງ: “ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວຕຳແໜ່ງນີ້, ດ້ວຍລະດັບປະສົບການການເຮັດວຽກແບບນີ້ ເງິນເດືອນຈະຢູ່ລະຫວ່າງ $1,800 – $2,500, ດັ່ງນັ້ນ, ຂ້ອຍຄິດວ່າເງິນເດືອນທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງການຈະຢູ່ລະຫວ່າງນີ້ ສຳລັບຕຳແໜ່ງທີ່ຂ້ອຍສະໝັກ”.


ບົດຄວາມໂດຍ: Poui Kittang

ພາບ: Pixabay

ອ້າງອີງ:

Advertisement Replay Ad
ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

ຢາກເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄວນປັບປ່ຽນຫຍັງແດ່?

ຢາກເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄວນປັບປ່ຽນຫຍັງແດ່?

ໄອສ໌ແລນທົດລອງຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຫຼືອ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ພົບ ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ & ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

ໄອສ໌ແລນທົດລອງຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຫຼືອ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ພົບ ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ & ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

"ມະໂນ" ຫຼື "ເລື່ອງຈິງ" ? ຄິດໄປເອງບໍວ່າເຂົາມັກ?

"ມະໂນ" ຫຼື "ເລື່ອງຈິງ" ? ຄິດໄປເອງບໍວ່າເຂົາມັກ?

ເຈົ້າປຽບດັ່ງສັດຊະນິດໃດໃນ Chronotype ອີງຕາມເວລານອນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ?

ເຈົ້າປຽບດັ່ງສັດຊະນິດໃດໃນ Chronotype ອີງຕາມເວລານອນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ?

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

ຈິດຕະວິທະຍາ ວ່າດ້ວຍ "ການເຫັນຕ່າງ" ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້?

ຈິດຕະວິທະຍາ ວ່າດ້ວຍ "ການເຫັນຕ່າງ" ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້?

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ ເມື່ອຂັບລົດຕອນຝົນຕົກ

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ ເມື່ອຂັບລົດຕອນຝົນຕົກ

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ