ວັນເສົາ ທີ 17 ເມສາ 2021

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ປະມວນແພ່ງ ມາດຕາ 145 ກໍານົດວ່າ "ເມື່ອຄູ່ບ່າວສາວ ຫາກມັກຮັກກັນ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມພ້ອມ ໃນການແຕ່ງດອງກັນເວລານັ້ນ ທັງສອງຝ່າຍກໍຈະເຮັດບົດບັນທຶກຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການໝັ້ນໝາຍ ຕາມຮີດຄອງປະເພນີໄວ້ກ່ອນ ໂດຍຝ່າຍຊາຍຈະນໍາເອົາຊັບສິນ, ວັດຖຸມີຄ່າ ໄປໄວ້ນໍາ ຫຼື ບໍ່ໄວ້ນໍາຝ່າຍຍິງກໍໄດ້. ການໝັ້ນໝາຍ ຈະເຮັດ ຫຼື ບໍ່ເຮັດກໍໄດ້ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ມີຜົນສະທ້ອນດ້ານກົດໝາຍ".

ການໝັ້ນໝາຍ ແມ່ນ ຮີດຄອງປະເພນີສ່ວນໜຶ່ງຂອງຮີດຄອງປະເພນີການແຕ່ງດອງ ແລະ ມີຄຸນປະໂຫຍດບາງປະການ ດັ່ງນີ້:

  1. ການໝັ້ນໝາຍ ເປັນການເປີດໂອກາດ ໃຫ້ຄູ່ບ່າວສາວມີໂອກາດໄດ້ສະໜິດສະໜົມ ແລະ ທໍາຄວາມຄຸ້ນເຄີຍຮູ້ຈັກກັນ ຊຶ່ງຖ້າຫາກບໍ່ມີການໝັ້ນໝາຍແລ້ວ ຄູ່ບ່າວສາວກໍອາດຈະບໍ່ມີໂອກາດແບບນີ້ເລີຍ ໝາຍຄວາມວ່າ ເມື່ອໄດ້ຕົກລົງໝັ້ນໝາຍກັນແລ້ວ ຄູ່ບ່າວສາວກໍຈະໄດ້ໃກ້ຊິດຕິດແທດ ເພື່ອຮຽນຮູ້ນິໄສໃຈຄໍ ຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໂດຍບໍ່ເປັນທີ່ວິພາກວິຈານ ຫຼື ເກີດມີຫາງສຽງຂອງສັງຄົມ. ຖ້າວ່ານິໄສໃຈຄໍຫາກເຂົ້າກັນບໍ່ໄດ້ ກໍຈະໄດ້ເລີກລາກັນໄປ ດີກວ່າຕ້ອງມາເລີກລາ ຫຼື ຢ່າຮ້າງກັນພາຍຫຼັງທີ່ແຕ່ງດອງກັນແລ້ວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການໝັ້ນໝາຍ ຍັງເຮັດໃຫ້ຄູ່ບ່າສາວມີໂອກາດທີ່ຈະທໍາຄວາມລຶ້ງເຄີຍກັບຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນຂອງອີກຝ່າຍໜຶ່ງໄດ້ອີກດ້ວຍ.
  2. ການໝັ້ນໝາຍ ເປັນການປະກາດໃຫ້ບັນດາຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ຕະຫຼອດຮອດໝູ່ເພື່ອນ ລວມທັງສັງຄົມ ແລະ ຜູ້ທີ່ຮູ້ຈັກຄູ່ບ່າວສາວ ຮັບຮູ້ວ່າ ຄູ່ບ່າວສາວນັ້ນໄດ້ຜູກພັນກັນຕາມຮີດຄອງປະເພນີໃນລະດັບໜຶ່ງແລ້ວ.
  3. ການໝັ້ນໝາຍ ເຮັດໃຫ້ຄູ່ບ່າວສາວໄດ້ມີໂອກາດກະກຽມຄວາມພ້ອມຂອງຕົນເອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງດ້ານທຶນຮອນ, ຊັບ, ການສ້າງສາຕົນເອງ ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ການແຕ່ງດອງ ແລະ ກະກຽມໃນການເປັນພໍ່ແມ່ຂອງລູກໃນໂອກາດຕໍ່ໄປ.
  4. ການໝັ້ນໝາຍ ເປັນການຮັບປະກັນວ່າການແຕ່ງດອງຈະເກີດຂຶ້ນ, ແຕ່ການແຕ່ງດອງອາດຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນກໍໄດ້ ເນື່ອງມາຈາກການທີ່ຄູ່ບ່າວສາວທັງສອງຝ່າຍ ມີຈຸດປະສົງຕ້ອງການຖອດຖອນການໝັ້ນໝາຍ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມສະໝັກໃຈທີ່ຈະແຕ່ງດອງນໍາກັນອີກຕໍ່ໄປ ຫຼື ຝ່າຍໃດໜຶ່ງບໍ່ຍອມແຕ່ງດອງ ຫຼື ບໍ່ປະຕິບັດຕາມການໝັ້ນໝາຍ ຊຶ່ງສາເຫດຂອງການບໍ່ປະຕິບັດຕາມການໝັ້ນໝາຍດັ່ງກ່າວນັ້ນ ອາດຈະມາຈາກຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຫ່າງເຫີນ ແລະ ການເຂົ້າກັນບໍ່ໄດ້ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ນິໄສໃຈຄໍຂອງກັນ ແລະ ກັນແລ້ວ ຫຼື ການໝັ້ນໝາຍອາດຈະບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກຄວາມສະໝັກໃຈ ແຕ່ເປັນເພາະຖືກກົດດັນຈາກບຸກຄົນອື່ນ ຫຼື ຖືກສະຖານະການພາຍນອກບີບບັງຄັບ ຫຼື ຝ່າຍໃດໜຶ່ງຍັງບໍ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ພໍທີ່ຈະແຕ່ງດອງ ຫຼື ເກີດມີການປ່ຽນແປງທາງດ້ານສຸຂະພາບ ຫຼື ຖານະທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ຂອງອີກຝ່າຍໜຶ່ງ.

ຮີດຄອງປະເພນີການແຕ່ງດອງທີ່ຄົນລາວຍຶດຖື ແລະ ປະຕິບັດສືບຕໍ່ກັນມາ ມັກຈະເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນຈາກການທີ່ເມື່ອບ່າວສາວຫາກມັກຮັກ ແລະ ຕົກລົງຈະເອົາກັນເປັນຜົວເມຍແລ້ວ ຝ່າຍຊາຍ ເອົາພໍ່ແມ່, ເຖົ້າແກ່ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນ ໄປສູ່ຂໍນໍາພໍ່ແມ່, ເຖົ້າແກ່ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງຂອງຝ່າຍຍິງ ເພື່ອຕົກລົງກ່ຽວກັບຄ່າແຕ່ງດອງ ແລະ ພິທີແຕ່ງດອງ ຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງຝ່າຍຍິງ ແລະ ຝ່າຍຊາຍ ໂດຍໃຫ້ເຮັດບົດບັນທຶກໄວ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ໃນບາງກໍລະນີ ຄູ່ບ່າວສາວກໍບໍ່ນິຍົມຈັດການໝັ້ນໝາຍ ໂດຍອາດຈະຫາມື້ສັນວັນດີເພື່ອກໍານົດວັນພິທີແຕ່ງດອງເລີຍກໍມີ ຊຶ່ງອາດຈະເປັນເພາະວ່າສະພາບເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມອື່ນໆ ໄດ້ປ່ຽນແປງໄປ.

ການໝັ້ນໝາຍໃນສັງຄົມລາວປັດຈຸບັນ ເປັນການປະຕິບັດຕາມຮີດຄອງປະເພນີຫຼາຍກວ່າຈະເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ຄູ່ບ່າວສາວໄດ້ຮຽນຮູ້ນິໄສໃຈຄໍຂອງກັນ ແລະ ກັນ ຄືກັນກັບໃນສະໄໝອະດີດ. ເຫດຜົນອີກປະການໜຶ່ງກໍຄື ກົດໝາຍໄດ້ກໍານົດໃຫ້ການໝັ້ນໝາຍບໍ່ມີຜົນສະທ້ອນທາງດ້ານກົດໝາຍ ໝາຍຄວາມວ່າ ຈະເຮັດ ຫຼື ບໍ່ເຮັດກໍໄດ້, ຈະເຮັດໃນວັນດຽວກັນກັບວັນຈັດພິທີແຕ່ງດອງກໍໄດ້ ແລະ ໃນປັດຈຸບັນ ການຈັດພິທີແຕ່ງດອງເລີຍ ໂດຍປາສະຈາກການໝັ້ນໝາຍ ເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍກວ່າ ເນື່ອງມາຈາກສະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄູ່ບ່າວສາວເລືອກທີ່ຈະປະຢັດມັດທະຍັດນັ້ນເອງ.


ໂດຍ: ວິລະວົງ ຍຸບົນພາກ

ພາບ: Gift Habeshaw / Unsplash

ອ້າງອີງ:

  • ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສະບັບເລກທີ 55/ສພຊ, ລົງວັນທີ 6 ທັນວາ 2018
Advertisement Replay Ad
"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ຈົບມາໃໝ່ໆບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດວຽກຫຍັງດີຈຶ່ງຈະເໝາະກັບຕົວເອງທີ່ສຸດ? ບົດຄວາມນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

ຈົບມາໃໝ່ໆບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດວຽກຫຍັງດີຈຶ່ງຈະເໝາະກັບຕົວເອງທີ່ສຸດ? ບົດຄວາມນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ