ວັນເສົາ ທີ 17 ເມສາ 2021

10 ທັກສະທີ່ເຈົ້າຕ້ອງມີໃນ Resume (ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້) ຖ້າເຈົ້າຢາກໄດ້ວຽກທີ່ຕ້ອງການ

10 ທັກສະທີ່ເຈົ້າຕ້ອງມີໃນ Resume (ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້) ຖ້າເຈົ້າຢາກໄດ້ວຽກທີ່ຕ້ອງການ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ເຮົາກໍ່ຂຽນປະຫວັດຫຍໍ້ຄົບຖ້ວນແລ້ວ ເປັນຫຍັງບໍ່ເອີ້ນເຮົາເຂົ້າໄປສໍາພາດ!?

ຫຼາຍໆຄົນມັກສົງໄສວ່າເປັນຫຍັງເວລາຂຽນ Resume, CV ຫຼື ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ໄປແລ້ວແຕ່ເປັນຫຍັງ ບໍ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຈາກບໍລິສັດ ຫຼື ອົງກອນທີ່ເຮົາໄປສະໝັກວຽກ.

ບັນຫາມັນເປັນຍ້ອນຫຍັງ! ຫຼາຍໆຄົນມັກຫຼົງລືມ ຫຼື ບໍ່ໃສ່ໃຈກັບການຂຽນລະບຸທັກສະຄວາມສາມາດຂອງຕົວເອງລົງໄປນຳ ຫຼື ລະບຸລົງໄປແລ້ວແຕ່ມັນບໍ່ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການໃນຕໍາແໜ່ງທີ່ຕົວເອງສະໝັກໄປ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸລົງໄປເລີຍກໍ່ມີ.

ບົດຄວາມນີ້ຈະນໍາທ່ານໄປຮູ້ຈັກກັບ 10 ທັກສະທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ແລະ ເປັນພື້ນຖານທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ຊີວະປະຫັວດຂອງເຈົ້າໜ້າສົນໃຈກວ່າຄົນອື່ນ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຖືກເອີ້ນໄປສໍາພາດຕັ້ງແຕ່ຕອນຢືນແບບຟອມເລີຍກໍ່ວ່າໄດ້.

ທັກສະທີ 1: Problem-Solving ທັກສະໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ

ທຸກໆວຽກງານປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຕ້ອງພົບກັບບັນຫາ ບໍ່ຊ້າ ກໍ່ໄວ. ດັ່ງນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ອົງກອນຕ້ອງການຄືເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ພ້ອມຈະປະເຊີນກັບທຸກໆບັນຫາ ແລະ ຫາທາງອອກເພື່ອແກ້ໄຂມັນ. ຖ້າເຈົ້າມີສິ່ງນີ້ຈົ່ງລະບຸມັນລົງໄປ ແລະ ສະແດງມັນອອກມາເມື່ອມີໂອກາດ.

ທັກສະທີ 2: Leadership skills ທັກສະການເປັນຜູ້ນໍາ

ເປັນທັກສະໃນການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນທະນຸດທີ່ມີໃຫ້ເຮັດສໍາເລັດເປົ້າໝຍໃດໜຶ່ງທີ່ຕັ້ງໄວ້. ເຊິ່ງມັນກໍ່ລວມມີ ການສ້າງແຮງຈູງໃຈ, ການສິດສອນ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນໍາ, ການຜ່ອນໜັກເບົາ, ການສ້າງທີມ ແລະ ລວມໄປເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດການ ແລະ ບໍລິຫານອົງກອນນຳ ເຊິ່ງທັກສະນີ້ສໍາຄັນຫຼາຍໃນການທີ່ຈະຕັດສິນວ່າເຈົ້າຈະສສາມາດເປັນຜູ້ນໍາ ຫຼື ກ້າວໜ້າຂຶ້ນໄປຕໍາແໜ່ງສູງໆໃນສາຍວຽກນັ້ນໆບໍ່. ທີ່ສຳຄັນຫຼາຍໆອົງກອນກໍ່ຕ້ອງການຄົນແບບນີ້ຫຼາຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ອົງກອນເຕີບໃຫຍ່. ດັ່ງນັ້ນ, ຢ່າລືມທັກສະນີ້ເດີ້.

ທັກສະທີ 3: Active Listening ທັກສະໃນການຟັງຢ່າງຕັ້ງໃຈ

ເປັນທັກສະໃນການຮັບຟັງຢ່າງຕັ້ງໃຈ ແລະ ຈັບໃຈຄວາມໄດ້ດີ ພ້ອມໆກັບຕອບສະໜອງທັນທີກັບຜູ້ເວົ້າ ເຊິ່ງສະແດງອອກ ການຕັ້ງຄຳຖາມກັບຜູ້ເວົ້າ, ການບັນທຶກຫຼືຈົດໃຈຄວາມສໍາຄັນ, ການຮວບຮ່ວມຂໍ້ມູນທີ່ຜູ້ເວົ້າໄດ້ເວົ້າອອກມາ ເປັນຕົ້ນ. ການພັດທະນາທັກສະນີ້ຈະຊ່ວຍສະແດງໃຫ້ເພື່ອນຮ່ວມງານເຫັນວ່າເຮົາຕັ້ງໃຈ ແລະ ຈົດຈໍ່ກັບໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍມາ. ແນ່ນອນບໍ່ມີເຈົ້ານາຍຄົນໃດທີ່ບໍ່ຢາກໄດ້ລູກນ້ອງທີ່ເຂົ້າໃຈໃນສິ່ງທີ່ຫົວໜ້າມອບໝາຍໃຫ້

ທັກສະທີ 4: Teamwork ທັກສະການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ

ເປັນທັກສະທີ່ເຮົາມັກໄດ້ຍິນກັນແຕ່ໜ້ອຍຄົນຈະເຮັດໄດ້ ທີ່ສໍາຄັນກ່ອນທີ່ຈະລະບຸທັກສະລົງໄປຄວນໃຫ້ແທດເໝາະກັບປະສົບການເຮັດວຽກທີ່ຜ່ານມາ ຫຼື ຕົວຢ່າງສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ເຮັດຜ່ານມາເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຮົາເປັນຄົນທີ່ເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້ດີ. ຍິ່ງເຈົ້າເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄົນອື່ນໄດ້ດີ ເຈົ້າຈະສາມາດກ້າວໜ້າໄດ້ໄວ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານກໍ່ມັກທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບເຈົ້າ.

ທັກສະທີ 5: Adaptability ທັກສະໃນການປັບຕົວ

ເປັນທັກສະໃນການປັບຕົວ, ຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ ຮຽນທັກສະໃໝ່ໆ ແລະ ຍອມຮັບກັບຄວາມປ່ຽນແປງ ແລ້ວໃຊ້ຄວາມປ່ຽນແປງນັ້ນໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ. ຍິ່ງເຈົ້າປັບຕົວກັບຄວາມປ່ຽນແປງບໍ່ວ່າຈະເປັນໜ້າວຽກ, ສະພາບແວດລ້ອມ ຫຼື ແນວທາງໃໝ່ ໄດ້ດີ ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເຫັນວ່າແະນາຄົດເຈົ້າຈະໄປຢູ່ຈຸດໃດ ຫຼື ກ້າວໜ້າພຽງໃດ.

ທັກສະທີ 6: Communication ທັກສະໃນການສື່ສານ

ເປັນທັກສະທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຈົ້າສາມາດຮັບແລະສົ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້ດີສ່ຳໃດ ເຊິ່ງມັນລວມໄປເຖິງທັກສະດ້ານການໃຊ້ພາສາ, ການສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນ, ຄວາມຮູ້ສຶກ ຫຼື ສື່ສານສິ່ງທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງເຈົ້າອອກມາ.

ທັກສະທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການສື່ສານຄື ທັກສະໃນການຮັບຟັງ,​ທັກສະການເວົ້າ, ສັງເກດ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່. ຍິ່ງເຈົ້າມີການສື່ສານທີ່ເປັນຈຸດແຂງເຈົ້າຈະເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງອົງກອນຕ່າງໆໃນທຸກໆລະດັບ.

ທັກສະທີ 7: Sales and Marketing ທັກສະການຕະຫຼາດ ແລະ ການຂາຍ

ທຸກໆທຸລະກິດແມ່ນຕິດພັນກັບການຂາຍ ແລະ ການເຮັດການຕະຫຼາດ ເພື່ອນໍາສະເໜີສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ໃຫ້ລູກຄ້າ ແລ້ວສ້າງກໍາໄລໃຫ້ອົງກອນ. ຍິ່ງໃນປັດຈຸບັນການຂາຍ ການເຮັດການຕະຫຼາດຍິ່ງມີຫຼາຍແບບ ຫຼາຍຮູບການ, ເຮັດແນວໃດຈະນໍາສະເໜີສິນຄ້າໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຜູ້ບໍລິໂພກໃຫ້ທົ່ວເຖິງທີ່ສຸດ ແລະ ປິດການຂາຍ ເປັນສິ່ງທີ່ນັກຂາຍ ແລະ ນັກການຕະຫຼາດຕ້ອງຄິດຕະຫຼອດເວລາ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າເຈົ້າມີທັກສະດ້ານນີ້ ເຈົ້າຕ້ອງບໍ່ພາດທີ່ຈະຂຽນມັນລົງໄປໃນປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງເຈົ້າ ເພາະມັນອາດເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໂດດເດັ່ນຂຶ້ນມາທັນທີ.

ທັກສະທີ 8: Management skills ທັກສະໃນການບໍລິຫານຈັດການ

ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະເປັນຫົວໜ້າ ຫຼື ລູກນ້ອງ ການບໍລິຫານ ແລະ ຈັດການ ແມ່ນຕ້ອງມີຕິດຕົວ ເຊິ່ງມັນລວມໄປເຖິງ ການບໍລິຫານເວລາ, ບໍລິການການເງີນ, ຈັດການລຳດັບຄວາມສໍາຄັນໜ້າວຽກ ແລະ ອື່ນໆ. ການວາງແຜນ, ຕິດຕາມ, ການປະເມີນ ແຕ່ຕົ້ນຈົນຈົບໂຄງການ ຫຼື ວຽກງານໃດໜຶ່ງ ເປັນສິ່ງທີ່ບົ່ງບອກວ່າເຈົ້າມີທັກສະໃນການຈັດການນີ້ ຫຼາຍໜ້ອຍ ຫຼື ມີປະສິດທິພາບສ່ຳໃດ.

ທັກສະທີ 9: Technology ທັກສະທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ

ທຸກໆຢ່າງທຸກໆຄວາມສາມາດທາງດ້ານໄອທີ, ທຸກໆຢ່າງທີ່ຢູ່ໃນຄອມພີວເຕີ ຕັ້ງແຕ່ ໄມໂຄຣຊອບ Excel ໄປຈົນເຖິງ Photoshop, ການຂຽນໂປຣແກຣມ, ການນໍາໃຊ້ໂປຣແກຣມສໍາເລັດຮູບ ແລະ ອຸປະກອນ, ເຄື່ອງມືທາງເຕັກໂນໂລຊີຕ່າງ ເປັນຕົ້ນ. ຖ້າເຈົ້າຍັງບໍ່ມີທັກສະດ້ານນີ້ ຫາເວລາຫວ່າງຈັກໜ້ອຍແລ້ວຮຽນຮູ້ມັນໃຫ້ໄດ້ຈັກ 1 ຫຼື 2 ຢ່າງ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ Resume ຂອງເຈົ້າມີສີສັນສະດຸດຕາຂຶ້ນມາຢູ່ອັນດັບຕົ້ນໆໄດ້ແນ່ນອນ.

ທັກສະທີ 10: Industry-Specific ທັກສະສະເພາະທາງ (ວິຊາຊີບຕິດຕົວ)

ສຳລັບທັກສະນີ້ຈະເນັ້ນໄປຫາຄວາມສາມາດຫຼັກໆທີ່ເຮົາມີຕໍ່ກັບໜ້າວຽກນັ້ນໆ. ທັກສະສະເພາະທາງນີ້ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ນາຍຈ້າງເຫັນຊັດເຈນທີ່ສຸດວ່າເຮົາຈະເໝາະກັບຕໍາແໜ່ງ ຫຼື ໜ້າວຽກທີ່ທາງອົງກອນນັ້ນໆຕ້ອງການບໍ່. ຖ້າເຈົ້າສະໝັກເປັນນັກຂຽນໂປຣແກຣມ ແຕ່ເຈົ້າບໍ່ມີທັກສະໃນການຂຽນ ຫຼື ຮູ້ຈັກໃຊ້ເຄື່ອງມືເພື່ອສ້າງມັນແລ້ວເຈົ້າຄິດວ່າບໍລິສັດຍັງຈະອ່ານ Resume ເຈົ້າຕໍ່ໄປບໍ່ລະ! ທັກສະນີ້ເປັນທັກສະທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ເລີຍບໍ່ຊັ້ນເຈົ້າຈະງບໍ່ໄດ້ວຽກທີ່ຕ້ອງການແນ່ນອນຂໍຮັບປະກັນ.

ທັກສະພື້ນຖານເຫຼົ່ານີ້ທີ່ເຈົ້າຕ້ອງມີຕິດຕົວບໍ່ມີຫຼາຍກໍ່ຄວນມີໜ້ອຍ ຖ້າເຈົ້າບໍ່ມີເລີຍມັກໍ່ຍັງບໍ່ສາຍທີ່ຈະຮຽນຮູ້ ແລະ ເຝິກຜົນທັກສະເຫຼົ່ານີ້ ເພາະມັນບໍ່ໄດ້ເກີດມາພ້ອມກັບເຮົາ ແລະ ຈະມີມັນໄດ້ຕ້ອງໄດ້ເຝິກເອງຮຽນເອງເທົ່ານັ້ນ. ໃນການຂຽນ Resume ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເຈົ້າຕ້ອງລະບຸທຸກຢ່າງລົງໄປ ເພາະການລະບຸສິ່ງທີ່ຕົວເອງບໍ່ໄດ້ມີອາດເປັນດາບສອງຄົມທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຖືກປະຕິເສດແທນ. ດັ່ງນັ້ນ,​ ຄວນເບິ່ງຕໍາແໜ່ງ, ໜ້າວຽກ ແລະ ຂໍ້ມູນວຽກທີ່ເຈົ້າສະໝັກໃຫ້ດີກ່ອນວ່າຕ້ອງການຫຍັງ, ຕ້ອງການຄົນແບບໃດ ແລ້ວເຈົ້າຄ່ອຍມາຈັບຄູ່ກັບສິ່ງທີ່ເຈົ້າມີ ແລະ ເຮັດໄດ້ກ່ອນທີ່ຈະຂຽນລົງໄປໃນ ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງເຈົ້າ.

ຫວັງວ່າບົດຄວາມນີ້ຈະມີປະໂຫຍດກັບທ່ານຜູ້ອ່ານບໍ່ຫຼາຍກໍ່ໜ້ອຍເນາະບໍ່ວ່າທາງໃດກໍ່ທາງໜຶ່ງເນາະ ແລະ ຢ່າລືມແບ່ງປັນມັນອອກໄປເພື່ອເປັນກໍາລັງໃຈໃຫ້ຜູ້ຂຽນເອງ ແລະ ໃຫ້ຄົນອື່ນໆທີ່ຍັງບໍ່ຮູ້ໄດ້ຮັບຮູ້ນຳກັນເດີ້.


ບົດຄວາມໂດຍ: Poui Kittang

ອ້າງອີງ:

Advertisement Replay Ad
"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ຈົບມາໃໝ່ໆບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດວຽກຫຍັງດີຈຶ່ງຈະເໝາະກັບຕົວເອງທີ່ສຸດ? ບົດຄວາມນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

ຈົບມາໃໝ່ໆບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດວຽກຫຍັງດີຈຶ່ງຈະເໝາະກັບຕົວເອງທີ່ສຸດ? ບົດຄວາມນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ