ວັນອັງຄານ ທີ 21 ກັນຍາ 2021

10 ອັນດັບ PASSWORD ຍອດນິຍົມ (ທີ່ບໍ່ຄວນຕັ້ງຢ່າງຍິ່ງ)

10 ອັນດັບ PASSWORD ຍອດນິຍົມ (ທີ່ບໍ່ຄວນຕັ້ງຢ່າງຍິ່ງ)
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ຕັ້ງ 12345678 ເຊົາສາຢ່າຫາເຮັດ!!!

ດ້ວຍບໍລິການອອນລາຍທີ່ມີຢູ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ຢາກຈື່ລະຫັດຜ່ານຍາກໆ ຫຼື ດ້ວຍຄວາມມັກງ່າຍຂອງພວກເຂົາເອງ ຈຶ່ງພາກັນສ້າງລະຫັດຜ່ານທີ່ຈື່ງ່າຍ ແລະ ຄິດວ່າມັນຈະສະດວກໃນເວລາໃຊ້ງານ ເຊິ່ງເປັນຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ຄວນເອົາເປັນແບບຢ່າງເປັນທີ່ສຸດ, ຍິ່ງເປັນລະຫັດຜ່ານຂອງບໍລິການອອນລາຍທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ເຊັ່ນ: ອີເມວ ທີ່ໃຊ້ໃນການສະໝັກບໍລິການທະນາຄານອອນລາຍ (Online banking), ໃຊ້ສະໝັກບໍລິການເກັບຮັກສາໄຟລ໌ຂໍ້ມູນອອນລາຍ (Cloud storage), ອີເມວ ທີ່ໃຊ້ສະໝັກບໍລິການສື່ສັງຄົມອອນລາຍສຳລັບໃຊ້ສ່ວນຕົວ ຫຼື ສຳລັບເປັນການຕະຫຼາດຂອງທຸລະກິດຕ່າງໆ (Online marketing) ແລະ ອື່ນໆ ໃນໂລກອອນລາຍ.

ຫາກເປັນໄປໄດ້ ແນະນຳໃຫ້ແຍກລະຫວ່າງອີເມວທີ່ໃຊ້ສ່ວນຕົວ ແລະ ອີເມວທີ່ໃຊ້ສຳລັບວຽກງານ, ແຍກລະຫວ່າງບັນຊີທີ່ໃຊ້ຜູກກັບບໍລິການທາງການເງິນ ແລະ ບັນຊີທີ່ໃຊ້ສະໝັກບໍລິການອອນລາຍອື່ນໆ ເພາະຫາກມີເຫດການທີ່ບໍ່ຄາດຄິດເກີດຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ບັນຊີໃດໜຶ່ງຖືກແຮັກ ກໍ່ຈະບໍ່ກະທົບ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ກັບບໍລິການອື່ນໆ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ຂັ້ນຕອນການຢືນຢັນຕົວຕົນທີ່ປອດໄພກໍ່ເປັນອີກທາງທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ງານບໍລິການອອນລາຍນັ້ນປອດໄພຂຶ້ນ, ການສ້າງລະຫັດຜ່ານທີ່ມີຄວາມປອດໄພ ເປັນສິ່ງທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງຮູ້ໃນໂລກທີ່ທຸກຢ່າງກຳລັງຫັນສູ່ດິຈິຕອນ. ໃຜທີ່ຄິດວ່າລະຫັດຜ່ານຕົນເອງບໍ່ປອດໄພ ຫຼື ບໍ່ແນ່ໃຈ ສາມາດໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນບົດຄວາມນີ້ເປັນແນວທາງໃນການກວດສອບລະຫັດຜ່ານຂອງຕົນວ່າປອດໄພແລ້ວ ຫຼື ຍັງ.

10 ອັນດັບລະຫັດຜ່ານທີ່ບໍ່ຄວນຕັ້ງເປັນທີ່ສຸດ

ກ່ອນຈະໄປເບິ່ງເຕັກນິກການສ້າງລະຫັດຜ່ານທີ່ປອດໄພ ເຮົາມາເບິ່ງນຳກັນກ່ອນວ່າໃນໂລກນີ້ມີລະຫັດຜ່ານໃດ (ທີ່ບໍ່ຄວນໃຊ້ງານທີ່ສຸດ) ທີ່ຜູ້ຄົນຍັງໃຊ້ງານກັນ ເຊິ່ງທາງ Nordpass ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂປຣແກຣມຈັດການລະຫັດຜ່ານ ໄດ້ຮວບຮວມສະຫຼຸບ 200 ອັນດັບໃນປີ 2020 (ໃຜສົນໃຈສະບັບເຕັມ ສາມາດເຂົ້າໄປກວດສອບໄດ້ຈາກເວບນີ້).

ອັນດັບ

ລະຫັດຜ່ານ

ຈຳນວນຜູ້ໃຊ້ງານ

ເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການແຄຣັກ

ຈຳນວນຄັ້ງທີ່ຖືກເປີດເຜີຍສູ່ສາທາລະນະ

1

123456

2543285

ໜ້ອຍກວ່າ 1 ວິນາທີ

23597311

2

123456789

961435

ໜ້ອຍກວ່າ 1 ວິນາທີ

7870694

3

picture1

371612

3 ຊົ່ວໂມງ

11190

4

password

360467

ໜ້ອຍກວ່າ 1 ວິນາທີ

3759315

5

12345678

322187

ໜ້ອຍກວ່າ 1 ວິນາທີ

2944615

6

111111

230507

ໜ້ອຍກວ່າ 1 ວິນາທີ

3124368

7

123123

189327

ໜ້ອຍກວ່າ 1 ວິນາທີ

2238694

8

12345

188268

ໜ້ອຍກວ່າ 1 ວິນາທີ

2389787

9

1234567890

171724

ໜ້ອຍກວ່າ 1 ວິນາທີ

2264884

10

senha

167728

10 ວິນາທີ

8213


ຂອບໃຈແຫຼ່ງທີ່ມາ
: https://nordpass.com/most-common-passwords-list/

ທີ່ເພີ່ມເຂົ້າມາໃໝ່ຈາກປີ 2019 ກໍ່ຈະເປັນອັນດັບທີ 3 ແລະ ອັນດັບທີ 10. ສັງເກດໄດ້ວ່າ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນລະຫັດຜ່ານທີ່ບໍ່ຄວນໃຊ້ (ໃຜທີ່ຍັງໃຊ້ຢູ່ ຢຸດອ່ານບົດຄວາມນີ້ແລ້ວໄປປ່ຽນຊະດຽວນີ້ ໃຜຍັງໃຊ້ລະຫັດນີ້ຢູ່ຖືວ່າ ບາບ!) ຫາກໃຜທີ່ຍັງບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຄວນປ່ຽນ ຫຼື ບໍ່? ໃຫ້ສັງເກດເວລາໃນການແຄຣັກ (ດ້ວຍເຕັກນິກທີ່ເອີ້ນວ່າ Brute-force ຫຼື ເປັນການສຸ່ມລະຫັດຜ່ານໄປເລື້ອຍໆ ຈົນກວ່າຈະໄດ້ຄຳທີ່ກົງກັບລະຫັດຜ່ານ, ທັງນີ້ ເວລາທີ່ໃຊ້ກໍ່ຂຶ້ນກັບຄວາມໄວຂອງການປະມວນຜົນຂອງຄອມພິວເຕີທີ່ໃຊ້ ແລະ ແຫຼ່ງຂ່າວກໍ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າໃຊ້ສະເປັກຄອມແບບໃດໃນການສຸ່ມ ແຕ່ຫາກພິຈາລະນາຈາກຄວາມແຮງຂອງກາດຈໍທຸກມື້ນີ້ກໍ່ຄົງຈະບໍ່ຫຼຸດລື່ນກັນພໍເທົ່າໃດ).

ເຕັກນິກການສ້າງລະຫັດຜ່ານ

ການສ້າງລະຫັດຜ່ານທີ່ມີຄວາມປອດໄພ ຄວນເປັນລະຫັດຜ່ານທີ່ບໍ່ມີລັກສະນະເປັນຄຳທີ່ມີຄວາມໝາຍກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົວເອງຈະດີທີ່ສຸດ, ຫຼີກຫຼ່ຽງຄຳທີ່ເດົາງ່າຍ (ຊື່ຫຼີ້ນ, ຊື່ສັດລ້ຽງ, ຊື່ຖະໜົນ ຫຼື ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ວັນເດືອນປີເກີດ, ເບີໂທລະສັບ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆ ທີ່ຄົນອື່ນສາມາດຮູ້ໄດ້), ມີລັກສະນະສຸ່ມ, ຍາວໄດ້ເທົ່າໃດຍິ່ງດີ (ຂັ້ນຕ່ຳຕ້ອງ 8 ຕົວອັກສອນ, ແຕ່ຫຼາຍກວ່ານັ້ນກໍ່ຍິ່ງດີ), ປະສົມກັນລະຫວ່າງຕົວອັກສອນພິມໃຫຍ່ ພິມນ້ອຍ ຕົວເລກ ແລະ ສັນຍາລັກຕ່າງໆ ເພື່ອຄວາມຍາກໃນການເດົາລະຫັດຜ່ານ, ບໍ່ຄວນຕັ້ງລະຫັດຜ່ານຊ້ຳກັບບໍລິການອື່ນດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ. ບໍ່ຍາກແມ່ນບໍ່? ຫາກຄິດວ່າຍາກ ດຽວຈະລອງຍົກຕົວຢ່າງໃຫ້ເບິ່ງກັນແບບງ່າຍໆ ແຕ່ບໍ່ງ່າຍ (ໝາຍເຖິງແຄຣັກບໍ່ງ່າຍ ຮ່າໆ).

ຕົວຢ່າງການຕັ້ງລະຫັດຜ່ານ

ເລີ່ມຈາກການສ້າງໂຈດຂຶ້ນມາໃນໃຈ ເພື່ອຄວາມງ່າຍໃນການຈື່ລະຫັດຜ່ານທີ່ຈະສ້າງຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ສ້າງຈາກເນື້ອເພງ, ບົດກອນ, ຊື່ປື້ມທີ່ມັກ, ຊື່ອາຫານທີ່ມັກ, ຈາກຊື່ນາມສະກຸນຂອງຕົວເອງ. ຕົວຢ່າງ, ຜູ້ຂຽນຕ້ອງການສ້າງຈາກຊື່ ນາມສະກຸນ ແລະ ອາຫານທີ່ມັກ. ຈາກນັ້ນ, ນຳຄຳທີ່ໄດ້ຈາກໂຈດດັ່ງກ່າວມາວິເຄາະ ວ່າສາມາດຈັດລຽງແບບໃດ ສະຫຼັບຄຳໃດ ແລ້ວຍັງສາມາດຈື່ໄດ້ງ່າຍ ແຕ່ຍາກສຳລັບແຮັກເກີ ເຊັ່ນ: ຊື່ ທ. ສົມບູນ ອິນທະຈັນວົງ (ຊື່ສົມມຸດ) ມັກກິນພີຊຊ່າ (Pizza). ກໍ່ຈະໄດ້ຄຳພາສາອັງກິດແບບນີ້ Mr. Somboun Inthachanvong likes pizza.

ໂດຍອ້າງອີງຈາກພະຍັນຊະນະພາສາອັງກິດ (ຕົວພິມນ້ອຍ ແລະ ຕົວພິມໃຫຍ່), ຕົວເລກ ແລະ ສັນຍາລັກພິເສດຕ່າງໆ ເຮົາສາມາດສ້າງສັນລະຫັດຜ່ານທີ່ມີຄວາມປອດໄພໄດ້ດ້ວຍຈິນຕະນາການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ:

 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

!@#$%^&*()_=+[]{}\|,./?;:’”

 

1. ເຕັກນິກການພິມພາສາລາວໃນຄີບອດພາສາອັງກິດ ເໝາະສຳລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ສາມາດພິມຄີບອດແບບສຳຜັດ (ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເບິ່ງແປ້ນພິມເວລາກົດ) ເຊັ່ນ: ພິມຄຳວ່າ ສົມບູນອິນທະຈັນວົງ ແຕ່ປ່ຽນຄີບອດເປັນພາສາອັງກິດກໍ່ຈະໄດ້ lq,[6ovyomt9ao;q’

2. ເຕັກນິກການແທນຕົວອັກສອນດ້ວຍຕົວເລກ ແລະ ສັນຍາລັກເຊັ່ນ: Sombouninthachanvong ເຊິ່ງສາມາດແທນອັກສອນຕົວ o (ອັກສອນພາສາອັງກິດຕົວໂອ) ດ້ວຍເລກ 0 (ເລກສູນ), ແທນ a ດ້ວຍ @, ແທນ g ດ້ວຍ 9 (ເລກເກົ້າ) ຜົນຮັບກໍ່ຈະໄດ້ລະຫັດຜ່ານດັ່ງນີ້: S0mb0uninth@ch@nv0n9

3. ໃຊ້ເຕັກນິກຄ້າຍກັບຂໍ້ 2 ແຕ່ເພີ່ມຄຳວ່າ likespizza ກໍ່ຈະໄດ້ s0mb0uninth@ch@nv0n9lik3spi22@ ທີ່ເພີ່ມເຂົ້າມາກໍ່ຈະເປັັນການແທນອັກສອນ e ດ້ວຍ 3 (ເລກສາມ) ແລະ ອັກສອນ z ດ້ວຍ 2 (ເລກສອງ)

4. ຫາກຍັງບໍ່ງ່າຍພໍ ລອງໃຊ້ຕົວພິມໃຫຍ່ສຳລັບອັກສອນທຳອິດຂອງຄຳ (ເອີ້ນເຕັກນິກນີ້ວ່າການພິມແບບຫຼັງອູດ) ເຊັ່ນ: SombounInthachanvongLikesPizz@ (ແນະນຳວ່າຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ປະສົມສັນຍາລັກ ແລະ ຕົວເລກລົງໄປນຳ ຫາກມີສະເພາະຕົວອັກສອນຈະໃຊ້ເວລາໃນການສຸ່ມສັ້ນລົງນັ້ນເອງ)

5. ຕົວຢ່າງສຸດທ້າຍ 5omboun1nthachanvon9

ລອງເອົາໄປເປັນ Guideline ປະຍຸກໃຊ້ກັບລະຫັດຜ່ານຂອງຕົນເອງເບິ່ງ, ຕັ້ງລະຫັດຜ່ານທີ່ປອດໄພແລ້ວສຳລັບບັນຊີທີ່ສຳຄັນ ກໍ່ແນະນຳໃຫ້ປ່ຽນເລື້ອຍໆ ທຸກໆ 3 - 6 ເດືອນ, ຫາກບໍລິການດັ່ງກ່າວມີ Two-Factor Authenications ກໍ່ເປີດໃຊ້ ຫຼື ຫາກບໍ່ຢາກຄິດລະຫັດຍາກໆ ເອງລອງຫາ Password manager ມາໃຊ້ງານເບິ່ງ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນກໍ່ມີທັງແບບແອັບມືຖື ຫຼື ໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ ໃຫ້ເລືອກໃຊ້ກັນຫຼາກຫຼາຍທັງຟຣີ ແລະ ເສຍເງິນ (Lastpass, 1password ແລະ ອື່ນໆ).

ຫຼື ໃຜທີ່ມີເຕັກນິກການຈື່ລະຫັດຜ່ານດີໆ ກໍ່ແວະເຂົ້າມາແນະນຳກັນໄດ້, ເພື່ອນໆ ຄົນອື່ນຈະໄດ້ໃຊ້ງານອິນເຕີເນັດຢ່າງປອດໄພ.


ຂຽນໂດຍ: Nilavath

ອ້າງອີງ:

Advertisement Replay Ad
Codashop ເປີດຕົວຮູບໂສມໃໝ່ທີ່ໂດດເດັ່ນ

Codashop ເປີດຕົວຮູບໂສມໃໝ່ທີ່ໂດດເດັ່ນ

ໂລກ້າ ຮ່ວມມືກັບ ບີວາຍດີ ເປີດໂຕໂຄງການທົດລອງນຳໃຊ້ລົດໄຟຟ້າໃຫ້ບໍລິການແທັກຊີຢູ່ລາວ

ໂລກ້າ ຮ່ວມມືກັບ ບີວາຍດີ ເປີດໂຕໂຄງການທົດລອງນຳໃຊ້ລົດໄຟຟ້າໃຫ້ບໍລິການແທັກຊີຢູ່ລາວ

ເປີດໂຕໃນລາວແລ້ວ OPPO Reno6 Z 5G ຖືກໃຈສາຍຖ່າຍຮູບ Portrait ພ້ອມດີຊາຍທີ່ເປັນເອກະລັກ

ເປີດໂຕໃນລາວແລ້ວ OPPO Reno6 Z 5G ຖືກໃຈສາຍຖ່າຍຮູບ Portrait ພ້ອມດີຊາຍທີ່ເປັນເອກະລັກ

ແຈກວິທີ ໃຊ້ WhatsApp Web ໃນຄອມພິວເຕີພ້ອມກັນ 4 ເຄື່ອງ ມືຖືແບັດໝົດ ຫຼື ບໍ່ມີເນັດກໍຍັງໃຊ້ໄດ້

ແຈກວິທີ ໃຊ້ WhatsApp Web ໃນຄອມພິວເຕີພ້ອມກັນ 4 ເຄື່ອງ ມືຖືແບັດໝົດ ຫຼື ບໍ່ມີເນັດກໍຍັງໃຊ້ໄດ້

ໂລກ້າ ຮ່ວມມື ບໍລິສັດ ໂຊກມີໄຊ ຂະຫຍາຍບໍລິການແທັກຊີອອນລາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ ຢູ່ປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ

ໂລກ້າ ຮ່ວມມື ບໍລິສັດ ໂຊກມີໄຊ ຂະຫຍາຍບໍລິການແທັກຊີອອນລາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ ຢູ່ປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ

Httpool ສະເຫຼີມສະຫຼອງຄວາມສຳເລັດສຳລັບການດຳເນີນທຸລະກິດໃນລາວຄົບຮອບ 1 ປີ!

Httpool ສະເຫຼີມສະຫຼອງຄວາມສຳເລັດສຳລັບການດຳເນີນທຸລະກິດໃນລາວຄົບຮອບ 1 ປີ!

Facebook ຮ່ວມສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວດ້ວຍຟີເຈີໃໝ່ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນລາວເຊື່ອມຕໍ່ກັນໃນເວລາທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກກັນ

Facebook ຮ່ວມສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວດ້ວຍຟີເຈີໃໝ່ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນລາວເຊື່ອມຕໍ່ກັນໃນເວລາທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກກັນ

ເປີດໂຕ OPPO A94 ອັດແໜ້ນດ້ວຍປະສິດທິພາບ ທັງການຖ່າຍພາບ & ຄວາມໄວ ໃນລາຄາທີ່ຄຸ້ມຄ່າ

ເປີດໂຕ OPPO A94 ອັດແໜ້ນດ້ວຍປະສິດທິພາບ ທັງການຖ່າຍພາບ & ຄວາມໄວ ໃນລາຄາທີ່ຄຸ້ມຄ່າ

ເລີໂນໂວ ເປີດໂຕ ThinkBook ລຸ້ນໃໝ່ຫຼ້າສຸດ ຮັບເທຣນ “ເຮັດວຽກໄດ້ຈາກທຸກບ່ອນ” (work-from-anywhere)

ເລີໂນໂວ ເປີດໂຕ ThinkBook ລຸ້ນໃໝ່ຫຼ້າສຸດ ຮັບເທຣນ “ເຮັດວຽກໄດ້ຈາກທຸກບ່ອນ” (work-from-anywhere)

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າອິນເຕີເນັດໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຈັກ 1 ມື້?

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າອິນເຕີເນັດໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຈັກ 1 ມື້?

ຊາວອາຊີຕາເວັນອາຄະເນ 18% ພາກັນແຊຂ່າວລົງໂຊຊຽວໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບກ່ອນວ່າເປັນເລື່ອງແທ້ ຫຼື ປອມ

ຊາວອາຊີຕາເວັນອາຄະເນ 18% ພາກັນແຊຂ່າວລົງໂຊຊຽວໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບກ່ອນວ່າເປັນເລື່ອງແທ້ ຫຼື ປອມ

ການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນໂລກອອນລາຍໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມໃນໄລຍະໂລກລະບາດ: ຜູ້ປົກຄອງສາມາດເຮັດໄດ້ແນວໃດ?

ການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນໂລກອອນລາຍໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມໃນໄລຍະໂລກລະບາດ: ຜູ້ປົກຄອງສາມາດເຮັດໄດ້ແນວໃດ?

ຊ້າໝົດອົດເດີ! HUAWEI Nova 7i ຫຼຸດລາຄາພິເສດຕ້ອນຮັບເທດສະການຄຣິສມາສ ແລະ ປີໃໝ່ສາກົນ

ຊ້າໝົດອົດເດີ! HUAWEI Nova 7i ຫຼຸດລາຄາພິເສດຕ້ອນຮັບເທດສະການຄຣິສມາສ ແລະ ປີໃໝ່ສາກົນ

ໂລກໃໝ່ຂອງການຮຽນຮູ້! katalyst-learning.com ໃຫ້ຄົນລາວຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ e-commerce ແບບຟຣີໆ

ໂລກໃໝ່ຂອງການຮຽນຮູ້! katalyst-learning.com ໃຫ້ຄົນລາວຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ e-commerce ແບບຟຣີໆ

10 ອັນດັບ PASSWORD ຍອດນິຍົມ (ທີ່ບໍ່ຄວນຕັ້ງຢ່າງຍິ່ງ)

10 ອັນດັບ PASSWORD ຍອດນິຍົມ (ທີ່ບໍ່ຄວນຕັ້ງຢ່າງຍິ່ງ)

ຮູ້ຈັກກັບອຸປະກອນສຽງ & ສວມໃສ່ອັດສະລິຍະຈາກ HUAWEI ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງທ່ານງ່າຍຂຶ້ນ

ຮູ້ຈັກກັບອຸປະກອນສຽງ & ສວມໃສ່ອັດສະລິຍະຈາກ HUAWEI ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງທ່ານງ່າຍຂຶ້ນ

ຄວາມໂສດເປັນບັນຫາສຳລັບເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່? ຈະດີບໍ່ຖ້າເຮົາມີລະບົບທີ່ສາມາດຊ່ວຍຈັບຄູ່ໃຫ້ກັບຄົນໂສດ?

ຄວາມໂສດເປັນບັນຫາສຳລັບເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່? ຈະດີບໍ່ຖ້າເຮົາມີລະບົບທີ່ສາມາດຊ່ວຍຈັບຄູ່ໃຫ້ກັບຄົນໂສດ?

ຫຼຽນມີສອງດ້ານສັນໃດ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍກໍມີ "ດ້ານດີ - ດ້ານລົບ" ສັນນັ້ນ

ຫຼຽນມີສອງດ້ານສັນໃດ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍກໍມີ "ດ້ານດີ - ດ້ານລົບ" ສັນນັ້ນ

ເປີດໃຫ້ສັ່ງຈອງແລ້ວມື້ນີ້! Huawei Y7a ລາຄາສຸດຄຸ້ມ ພ້ອມຈຸດເດັ່ນທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນພາດເປັນເຈົ້າຂອງ

ເປີດໃຫ້ສັ່ງຈອງແລ້ວມື້ນີ້! Huawei Y7a ລາຄາສຸດຄຸ້ມ ພ້ອມຈຸດເດັ່ນທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນພາດເປັນເຈົ້າຂອງ

ປັກ 3 ຂາ ທີ່ມາຂອງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຈິງແທ້ປະການໃດ?

ປັກ 3 ຂາ ທີ່ມາຂອງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຈິງແທ້ປະການໃດ?

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ