ວັນອັງຄານ ທີ 20 ເມສາ 2021

10 ອັນດັບ PASSWORD ຍອດນິຍົມ (ທີ່ບໍ່ຄວນຕັ້ງຢ່າງຍິ່ງ)

10 ອັນດັບ PASSWORD ຍອດນິຍົມ (ທີ່ບໍ່ຄວນຕັ້ງຢ່າງຍິ່ງ)
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ຕັ້ງ 12345678 ເຊົາສາຢ່າຫາເຮັດ!!!

ດ້ວຍບໍລິການອອນລາຍທີ່ມີຢູ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ຢາກຈື່ລະຫັດຜ່ານຍາກໆ ຫຼື ດ້ວຍຄວາມມັກງ່າຍຂອງພວກເຂົາເອງ ຈຶ່ງພາກັນສ້າງລະຫັດຜ່ານທີ່ຈື່ງ່າຍ ແລະ ຄິດວ່າມັນຈະສະດວກໃນເວລາໃຊ້ງານ ເຊິ່ງເປັນຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ຄວນເອົາເປັນແບບຢ່າງເປັນທີ່ສຸດ, ຍິ່ງເປັນລະຫັດຜ່ານຂອງບໍລິການອອນລາຍທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ເຊັ່ນ: ອີເມວ ທີ່ໃຊ້ໃນການສະໝັກບໍລິການທະນາຄານອອນລາຍ (Online banking), ໃຊ້ສະໝັກບໍລິການເກັບຮັກສາໄຟລ໌ຂໍ້ມູນອອນລາຍ (Cloud storage), ອີເມວ ທີ່ໃຊ້ສະໝັກບໍລິການສື່ສັງຄົມອອນລາຍສຳລັບໃຊ້ສ່ວນຕົວ ຫຼື ສຳລັບເປັນການຕະຫຼາດຂອງທຸລະກິດຕ່າງໆ (Online marketing) ແລະ ອື່ນໆ ໃນໂລກອອນລາຍ.

ຫາກເປັນໄປໄດ້ ແນະນຳໃຫ້ແຍກລະຫວ່າງອີເມວທີ່ໃຊ້ສ່ວນຕົວ ແລະ ອີເມວທີ່ໃຊ້ສຳລັບວຽກງານ, ແຍກລະຫວ່າງບັນຊີທີ່ໃຊ້ຜູກກັບບໍລິການທາງການເງິນ ແລະ ບັນຊີທີ່ໃຊ້ສະໝັກບໍລິການອອນລາຍອື່ນໆ ເພາະຫາກມີເຫດການທີ່ບໍ່ຄາດຄິດເກີດຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ບັນຊີໃດໜຶ່ງຖືກແຮັກ ກໍ່ຈະບໍ່ກະທົບ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ກັບບໍລິການອື່ນໆ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ຂັ້ນຕອນການຢືນຢັນຕົວຕົນທີ່ປອດໄພກໍ່ເປັນອີກທາງທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ງານບໍລິການອອນລາຍນັ້ນປອດໄພຂຶ້ນ, ການສ້າງລະຫັດຜ່ານທີ່ມີຄວາມປອດໄພ ເປັນສິ່ງທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງຮູ້ໃນໂລກທີ່ທຸກຢ່າງກຳລັງຫັນສູ່ດິຈິຕອນ. ໃຜທີ່ຄິດວ່າລະຫັດຜ່ານຕົນເອງບໍ່ປອດໄພ ຫຼື ບໍ່ແນ່ໃຈ ສາມາດໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນບົດຄວາມນີ້ເປັນແນວທາງໃນການກວດສອບລະຫັດຜ່ານຂອງຕົນວ່າປອດໄພແລ້ວ ຫຼື ຍັງ.

10 ອັນດັບລະຫັດຜ່ານທີ່ບໍ່ຄວນຕັ້ງເປັນທີ່ສຸດ

ກ່ອນຈະໄປເບິ່ງເຕັກນິກການສ້າງລະຫັດຜ່ານທີ່ປອດໄພ ເຮົາມາເບິ່ງນຳກັນກ່ອນວ່າໃນໂລກນີ້ມີລະຫັດຜ່ານໃດ (ທີ່ບໍ່ຄວນໃຊ້ງານທີ່ສຸດ) ທີ່ຜູ້ຄົນຍັງໃຊ້ງານກັນ ເຊິ່ງທາງ Nordpass ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂປຣແກຣມຈັດການລະຫັດຜ່ານ ໄດ້ຮວບຮວມສະຫຼຸບ 200 ອັນດັບໃນປີ 2020 (ໃຜສົນໃຈສະບັບເຕັມ ສາມາດເຂົ້າໄປກວດສອບໄດ້ຈາກເວບນີ້).

ອັນດັບ

ລະຫັດຜ່ານ

ຈຳນວນຜູ້ໃຊ້ງານ

ເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການແຄຣັກ

ຈຳນວນຄັ້ງທີ່ຖືກເປີດເຜີຍສູ່ສາທາລະນະ

1

123456

2543285

ໜ້ອຍກວ່າ 1 ວິນາທີ

23597311

2

123456789

961435

ໜ້ອຍກວ່າ 1 ວິນາທີ

7870694

3

picture1

371612

3 ຊົ່ວໂມງ

11190

4

password

360467

ໜ້ອຍກວ່າ 1 ວິນາທີ

3759315

5

12345678

322187

ໜ້ອຍກວ່າ 1 ວິນາທີ

2944615

6

111111

230507

ໜ້ອຍກວ່າ 1 ວິນາທີ

3124368

7

123123

189327

ໜ້ອຍກວ່າ 1 ວິນາທີ

2238694

8

12345

188268

ໜ້ອຍກວ່າ 1 ວິນາທີ

2389787

9

1234567890

171724

ໜ້ອຍກວ່າ 1 ວິນາທີ

2264884

10

senha

167728

10 ວິນາທີ

8213


ຂອບໃຈແຫຼ່ງທີ່ມາ
: https://nordpass.com/most-common-passwords-list/

ທີ່ເພີ່ມເຂົ້າມາໃໝ່ຈາກປີ 2019 ກໍ່ຈະເປັນອັນດັບທີ 3 ແລະ ອັນດັບທີ 10. ສັງເກດໄດ້ວ່າ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນລະຫັດຜ່ານທີ່ບໍ່ຄວນໃຊ້ (ໃຜທີ່ຍັງໃຊ້ຢູ່ ຢຸດອ່ານບົດຄວາມນີ້ແລ້ວໄປປ່ຽນຊະດຽວນີ້ ໃຜຍັງໃຊ້ລະຫັດນີ້ຢູ່ຖືວ່າ ບາບ!) ຫາກໃຜທີ່ຍັງບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຄວນປ່ຽນ ຫຼື ບໍ່? ໃຫ້ສັງເກດເວລາໃນການແຄຣັກ (ດ້ວຍເຕັກນິກທີ່ເອີ້ນວ່າ Brute-force ຫຼື ເປັນການສຸ່ມລະຫັດຜ່ານໄປເລື້ອຍໆ ຈົນກວ່າຈະໄດ້ຄຳທີ່ກົງກັບລະຫັດຜ່ານ, ທັງນີ້ ເວລາທີ່ໃຊ້ກໍ່ຂຶ້ນກັບຄວາມໄວຂອງການປະມວນຜົນຂອງຄອມພິວເຕີທີ່ໃຊ້ ແລະ ແຫຼ່ງຂ່າວກໍ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າໃຊ້ສະເປັກຄອມແບບໃດໃນການສຸ່ມ ແຕ່ຫາກພິຈາລະນາຈາກຄວາມແຮງຂອງກາດຈໍທຸກມື້ນີ້ກໍ່ຄົງຈະບໍ່ຫຼຸດລື່ນກັນພໍເທົ່າໃດ).

ເຕັກນິກການສ້າງລະຫັດຜ່ານ

ການສ້າງລະຫັດຜ່ານທີ່ມີຄວາມປອດໄພ ຄວນເປັນລະຫັດຜ່ານທີ່ບໍ່ມີລັກສະນະເປັນຄຳທີ່ມີຄວາມໝາຍກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົວເອງຈະດີທີ່ສຸດ, ຫຼີກຫຼ່ຽງຄຳທີ່ເດົາງ່າຍ (ຊື່ຫຼີ້ນ, ຊື່ສັດລ້ຽງ, ຊື່ຖະໜົນ ຫຼື ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ວັນເດືອນປີເກີດ, ເບີໂທລະສັບ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆ ທີ່ຄົນອື່ນສາມາດຮູ້ໄດ້), ມີລັກສະນະສຸ່ມ, ຍາວໄດ້ເທົ່າໃດຍິ່ງດີ (ຂັ້ນຕ່ຳຕ້ອງ 8 ຕົວອັກສອນ, ແຕ່ຫຼາຍກວ່ານັ້ນກໍ່ຍິ່ງດີ), ປະສົມກັນລະຫວ່າງຕົວອັກສອນພິມໃຫຍ່ ພິມນ້ອຍ ຕົວເລກ ແລະ ສັນຍາລັກຕ່າງໆ ເພື່ອຄວາມຍາກໃນການເດົາລະຫັດຜ່ານ, ບໍ່ຄວນຕັ້ງລະຫັດຜ່ານຊ້ຳກັບບໍລິການອື່ນດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ. ບໍ່ຍາກແມ່ນບໍ່? ຫາກຄິດວ່າຍາກ ດຽວຈະລອງຍົກຕົວຢ່າງໃຫ້ເບິ່ງກັນແບບງ່າຍໆ ແຕ່ບໍ່ງ່າຍ (ໝາຍເຖິງແຄຣັກບໍ່ງ່າຍ ຮ່າໆ).

ຕົວຢ່າງການຕັ້ງລະຫັດຜ່ານ

ເລີ່ມຈາກການສ້າງໂຈດຂຶ້ນມາໃນໃຈ ເພື່ອຄວາມງ່າຍໃນການຈື່ລະຫັດຜ່ານທີ່ຈະສ້າງຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ສ້າງຈາກເນື້ອເພງ, ບົດກອນ, ຊື່ປື້ມທີ່ມັກ, ຊື່ອາຫານທີ່ມັກ, ຈາກຊື່ນາມສະກຸນຂອງຕົວເອງ. ຕົວຢ່າງ, ຜູ້ຂຽນຕ້ອງການສ້າງຈາກຊື່ ນາມສະກຸນ ແລະ ອາຫານທີ່ມັກ. ຈາກນັ້ນ, ນຳຄຳທີ່ໄດ້ຈາກໂຈດດັ່ງກ່າວມາວິເຄາະ ວ່າສາມາດຈັດລຽງແບບໃດ ສະຫຼັບຄຳໃດ ແລ້ວຍັງສາມາດຈື່ໄດ້ງ່າຍ ແຕ່ຍາກສຳລັບແຮັກເກີ ເຊັ່ນ: ຊື່ ທ. ສົມບູນ ອິນທະຈັນວົງ (ຊື່ສົມມຸດ) ມັກກິນພີຊຊ່າ (Pizza). ກໍ່ຈະໄດ້ຄຳພາສາອັງກິດແບບນີ້ Mr. Somboun Inthachanvong likes pizza.

ໂດຍອ້າງອີງຈາກພະຍັນຊະນະພາສາອັງກິດ (ຕົວພິມນ້ອຍ ແລະ ຕົວພິມໃຫຍ່), ຕົວເລກ ແລະ ສັນຍາລັກພິເສດຕ່າງໆ ເຮົາສາມາດສ້າງສັນລະຫັດຜ່ານທີ່ມີຄວາມປອດໄພໄດ້ດ້ວຍຈິນຕະນາການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ:

 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

!@#$%^&*()_=+[]{}\|,./?;:’”

 

1. ເຕັກນິກການພິມພາສາລາວໃນຄີບອດພາສາອັງກິດ ເໝາະສຳລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ສາມາດພິມຄີບອດແບບສຳຜັດ (ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເບິ່ງແປ້ນພິມເວລາກົດ) ເຊັ່ນ: ພິມຄຳວ່າ ສົມບູນອິນທະຈັນວົງ ແຕ່ປ່ຽນຄີບອດເປັນພາສາອັງກິດກໍ່ຈະໄດ້ lq,[6ovyomt9ao;q’

2. ເຕັກນິກການແທນຕົວອັກສອນດ້ວຍຕົວເລກ ແລະ ສັນຍາລັກເຊັ່ນ: Sombouninthachanvong ເຊິ່ງສາມາດແທນອັກສອນຕົວ o (ອັກສອນພາສາອັງກິດຕົວໂອ) ດ້ວຍເລກ 0 (ເລກສູນ), ແທນ a ດ້ວຍ @, ແທນ g ດ້ວຍ 9 (ເລກເກົ້າ) ຜົນຮັບກໍ່ຈະໄດ້ລະຫັດຜ່ານດັ່ງນີ້: S0mb0uninth@ch@nv0n9

3. ໃຊ້ເຕັກນິກຄ້າຍກັບຂໍ້ 2 ແຕ່ເພີ່ມຄຳວ່າ likespizza ກໍ່ຈະໄດ້ s0mb0uninth@ch@nv0n9lik3spi22@ ທີ່ເພີ່ມເຂົ້າມາກໍ່ຈະເປັັນການແທນອັກສອນ e ດ້ວຍ 3 (ເລກສາມ) ແລະ ອັກສອນ z ດ້ວຍ 2 (ເລກສອງ)

4. ຫາກຍັງບໍ່ງ່າຍພໍ ລອງໃຊ້ຕົວພິມໃຫຍ່ສຳລັບອັກສອນທຳອິດຂອງຄຳ (ເອີ້ນເຕັກນິກນີ້ວ່າການພິມແບບຫຼັງອູດ) ເຊັ່ນ: SombounInthachanvongLikesPizz@ (ແນະນຳວ່າຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ປະສົມສັນຍາລັກ ແລະ ຕົວເລກລົງໄປນຳ ຫາກມີສະເພາະຕົວອັກສອນຈະໃຊ້ເວລາໃນການສຸ່ມສັ້ນລົງນັ້ນເອງ)

5. ຕົວຢ່າງສຸດທ້າຍ 5omboun1nthachanvon9

ລອງເອົາໄປເປັນ Guideline ປະຍຸກໃຊ້ກັບລະຫັດຜ່ານຂອງຕົນເອງເບິ່ງ, ຕັ້ງລະຫັດຜ່ານທີ່ປອດໄພແລ້ວສຳລັບບັນຊີທີ່ສຳຄັນ ກໍ່ແນະນຳໃຫ້ປ່ຽນເລື້ອຍໆ ທຸກໆ 3 - 6 ເດືອນ, ຫາກບໍລິການດັ່ງກ່າວມີ Two-Factor Authenications ກໍ່ເປີດໃຊ້ ຫຼື ຫາກບໍ່ຢາກຄິດລະຫັດຍາກໆ ເອງລອງຫາ Password manager ມາໃຊ້ງານເບິ່ງ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນກໍ່ມີທັງແບບແອັບມືຖື ຫຼື ໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ ໃຫ້ເລືອກໃຊ້ກັນຫຼາກຫຼາຍທັງຟຣີ ແລະ ເສຍເງິນ (Lastpass, 1password ແລະ ອື່ນໆ).

ຫຼື ໃຜທີ່ມີເຕັກນິກການຈື່ລະຫັດຜ່ານດີໆ ກໍ່ແວະເຂົ້າມາແນະນຳກັນໄດ້, ເພື່ອນໆ ຄົນອື່ນຈະໄດ້ໃຊ້ງານອິນເຕີເນັດຢ່າງປອດໄພ.


ຂຽນໂດຍ: Nilavath

ອ້າງອີງ:

Advertisement Replay Ad
Facebook ຮ່ວມສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວດ້ວຍຟີເຈີໃໝ່ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນລາວເຊື່ອມຕໍ່ກັນໃນເວລາທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກກັນ

Facebook ຮ່ວມສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວດ້ວຍຟີເຈີໃໝ່ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນລາວເຊື່ອມຕໍ່ກັນໃນເວລາທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກກັນ

ເປີດໂຕ OPPO A94 ອັດແໜ້ນດ້ວຍປະສິດທິພາບ ທັງການຖ່າຍພາບ & ຄວາມໄວ ໃນລາຄາທີ່ຄຸ້ມຄ່າ

ເປີດໂຕ OPPO A94 ອັດແໜ້ນດ້ວຍປະສິດທິພາບ ທັງການຖ່າຍພາບ & ຄວາມໄວ ໃນລາຄາທີ່ຄຸ້ມຄ່າ

ເລີໂນໂວ ເປີດໂຕ ThinkBook ລຸ້ນໃໝ່ຫຼ້າສຸດ ຮັບເທຣນ “ເຮັດວຽກໄດ້ຈາກທຸກບ່ອນ” (work-from-anywhere)

ເລີໂນໂວ ເປີດໂຕ ThinkBook ລຸ້ນໃໝ່ຫຼ້າສຸດ ຮັບເທຣນ “ເຮັດວຽກໄດ້ຈາກທຸກບ່ອນ” (work-from-anywhere)

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າອິນເຕີເນັດໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຈັກ 1 ມື້?

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າອິນເຕີເນັດໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຈັກ 1 ມື້?

ຊາວອາຊີຕາເວັນອາຄະເນ 18% ພາກັນແຊຂ່າວລົງໂຊຊຽວໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບກ່ອນວ່າເປັນເລື່ອງແທ້ ຫຼື ປອມ

ຊາວອາຊີຕາເວັນອາຄະເນ 18% ພາກັນແຊຂ່າວລົງໂຊຊຽວໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບກ່ອນວ່າເປັນເລື່ອງແທ້ ຫຼື ປອມ

ການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນໂລກອອນລາຍໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມໃນໄລຍະໂລກລະບາດ: ຜູ້ປົກຄອງສາມາດເຮັດໄດ້ແນວໃດ?

ການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນໂລກອອນລາຍໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມໃນໄລຍະໂລກລະບາດ: ຜູ້ປົກຄອງສາມາດເຮັດໄດ້ແນວໃດ?

ຊ້າໝົດອົດເດີ! HUAWEI Nova 7i ຫຼຸດລາຄາພິເສດຕ້ອນຮັບເທດສະການຄຣິສມາສ ແລະ ປີໃໝ່ສາກົນ

ຊ້າໝົດອົດເດີ! HUAWEI Nova 7i ຫຼຸດລາຄາພິເສດຕ້ອນຮັບເທດສະການຄຣິສມາສ ແລະ ປີໃໝ່ສາກົນ

ໂລກໃໝ່ຂອງການຮຽນຮູ້! katalyst-learning.com ໃຫ້ຄົນລາວຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ e-commerce ແບບຟຣີໆ

ໂລກໃໝ່ຂອງການຮຽນຮູ້! katalyst-learning.com ໃຫ້ຄົນລາວຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ e-commerce ແບບຟຣີໆ

10 ອັນດັບ PASSWORD ຍອດນິຍົມ (ທີ່ບໍ່ຄວນຕັ້ງຢ່າງຍິ່ງ)

10 ອັນດັບ PASSWORD ຍອດນິຍົມ (ທີ່ບໍ່ຄວນຕັ້ງຢ່າງຍິ່ງ)

ຮູ້ຈັກກັບອຸປະກອນສຽງ & ສວມໃສ່ອັດສະລິຍະຈາກ HUAWEI ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງທ່ານງ່າຍຂຶ້ນ

ຮູ້ຈັກກັບອຸປະກອນສຽງ & ສວມໃສ່ອັດສະລິຍະຈາກ HUAWEI ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງທ່ານງ່າຍຂຶ້ນ

ຄວາມໂສດເປັນບັນຫາສຳລັບເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່? ຈະດີບໍ່ຖ້າເຮົາມີລະບົບທີ່ສາມາດຊ່ວຍຈັບຄູ່ໃຫ້ກັບຄົນໂສດ?

ຄວາມໂສດເປັນບັນຫາສຳລັບເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່? ຈະດີບໍ່ຖ້າເຮົາມີລະບົບທີ່ສາມາດຊ່ວຍຈັບຄູ່ໃຫ້ກັບຄົນໂສດ?

ຫຼຽນມີສອງດ້ານສັນໃດ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍກໍມີ "ດ້ານດີ - ດ້ານລົບ" ສັນນັ້ນ

ຫຼຽນມີສອງດ້ານສັນໃດ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍກໍມີ "ດ້ານດີ - ດ້ານລົບ" ສັນນັ້ນ

ເປີດໃຫ້ສັ່ງຈອງແລ້ວມື້ນີ້! Huawei Y7a ລາຄາສຸດຄຸ້ມ ພ້ອມຈຸດເດັ່ນທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນພາດເປັນເຈົ້າຂອງ

ເປີດໃຫ້ສັ່ງຈອງແລ້ວມື້ນີ້! Huawei Y7a ລາຄາສຸດຄຸ້ມ ພ້ອມຈຸດເດັ່ນທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນພາດເປັນເຈົ້າຂອງ

ປັກ 3 ຂາ ທີ່ມາຂອງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຈິງແທ້ປະການໃດ?

ປັກ 3 ຂາ ທີ່ມາຂອງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຈິງແທ້ປະການໃດ?

7 ເຫດຜົນທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນພາດຈະເປັນເຈົ້າຂອງ Huawei Nova 7 ສະມາດໂຟນ 5G

7 ເຫດຜົນທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນພາດຈະເປັນເຈົ້າຂອງ Huawei Nova 7 ສະມາດໂຟນ 5G

ຮູ້ຈັກກັບ VPN ເຄື່ອງມືທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາຍມຸດທ່ອງອິນເຕີເນັດປອດໄພຂຶ້ນອີກເທົ່າຕົວ

ຮູ້ຈັກກັບ VPN ເຄື່ອງມືທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາຍມຸດທ່ອງອິນເຕີເນັດປອດໄພຂຶ້ນອີກເທົ່າຕົວ

ກ້ອງໂປຣຍັງຈຳເປັນບໍ່? ໃນເມື່ອກ້ອງມືຖືກໍ່ສາມາດຊູມຈົນເຫັນຮູຂຸມຂົນ

ກ້ອງໂປຣຍັງຈຳເປັນບໍ່? ໃນເມື່ອກ້ອງມືຖືກໍ່ສາມາດຊູມຈົນເຫັນຮູຂຸມຂົນ

Digital Marketing ແມ່ນຫຍັງ? ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ຖ້າຢາກເປັນນັກການຕະຫຼາດໃນຍຸກນີ້

Digital Marketing ແມ່ນຫຍັງ? ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ຖ້າຢາກເປັນນັກການຕະຫຼາດໃນຍຸກນີ້

ວາງຈຳໜ່າຍແລ້ວ! Huawei Watch GT2 Pro ມາພ້ອມ 12 ຟັງຊັນໂດດເດັ່ນ ດ້ວຍລະບົບການໃຊ້ງານອັດສະລິຍະ

ວາງຈຳໜ່າຍແລ້ວ! Huawei Watch GT2 Pro ມາພ້ອມ 12 ຟັງຊັນໂດດເດັ່ນ ດ້ວຍລະບົບການໃຊ້ງານອັດສະລິຍະ

ເບິ່ງຢູທູບຫຼາຍກາຍເວລາຫຼັບນອນ ນີ້ຄືວິທີຕັ້ງຄ່າໃຫ້ YouTube ເຕືອນເຮົາວ່າຮອດເວລາເຂົ້ານອນແລ້ວ

ເບິ່ງຢູທູບຫຼາຍກາຍເວລາຫຼັບນອນ ນີ້ຄືວິທີຕັ້ງຄ່າໃຫ້ YouTube ເຕືອນເຮົາວ່າຮອດເວລາເຂົ້ານອນແລ້ວ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ