ວັນພະຫັດ ທີ 17 ມິຖຸນາ 2021

7 ປະເພດຄຳທີ່ຄວນຫຼີກເວັ້ນເມື່ອເຮັດວຽກກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ

7 ປະເພດຄຳທີ່ຄວນຫຼີກເວັ້ນເມື່ອເຮັດວຽກກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ຄຳທຳມະດາສາມັນ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມໝາຍຂອງສິ່ງທີ່ຕ້ອງການສື່ອອກໄປປ່ຽນໄດ້ ຫາກຕ້ອງການບໍ່ໃຫ້ເກີດການສື່ສານຜິດພາດລະຫວ່າງການສົນທະນາກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ ຫຼື ສະຖານະການໃດໆ ກໍ່ຕາມ ໃຫ້ເພື່ອນໆ ຄິດກ່ອນຈະເອີ່ຍຄຳໃດໆ ອອກມາ, ຄຳນຶງເຖິງພາສາທີ່ຈະໃຊ້ໃຫ້ເໝາະສົມກັບກາລະໂອກາດຕ່າງໆ ຫາກເລືອກໃຊ້ຄຳເວົ້າຢ່າງສະຫຼາດແລ້ວ ນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ຄູ່ສົນທະນາຮູ້ສຶກດີ ໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບເຮົາແລ້ວ ມັນຍັງເຮັັດໃຫ້ບັນຍາກາດການສົນທະນາໂດຍລວມດີຂຶ້ນ ຜົນທີ່ຕາມມາກໍ່ຈະດີໄປຕາມໆ ກັນ. ໃນບົດຄວາມນີ້ເຮົາມາເບິ່ງນຳກັນວ່າສິ່ງໃດທີ່ຄວນເວົ້າ ແລະ ຄຳໃດທີ່ຄວນຫຼີກເວັ້ນ ດ້ວຍເຫດຜົນກົນໃດ. 

1. I think …ຂ້ອຍຄິດວ່າ … 

ແທນທີ່ຈະໃຊ້ຄຳວ່າ ຂ້ອຍຄິດວ່າ... ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນປະໂຫຍກສະແດງຄຳຄິດເຫັນ, ຄວນຈະໃຊ້ຄຳວ່າ ຂ້ອຍເຊື່ອວ່າ...”(I believe that / I trust that…)ຂ້ອຍໝັ້ນໃຈວ່າ...” (I am certain that…) ແທນ ເພາະຈະເປັນການເນັ້ນໜັກຄຳຄິດເຫັນທີ່ຕົນເອງສະເໜີອອກໄປ. ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຈະໃຊ້ຄຳວ່າ ຂ້ອຍຄິດວ່າ ນັ້ນສື່ເຖິງຄວາມບໍ່ໝັ້ນໃຈໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງສະເໜີອອກໄປ ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນໄວ້ລ່ວງໜ້າຫາກຄຳຄິດເຫັນດັ່ງກ່າວນັ້ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ (Protector words). 

2. Illtry … ຂ້ອຍຈະພະຍາຍາມ (ຈະລອງເບິ່ງ) … 

ເປັນອີກຄຳທີ່ຫຼີກໄດ້ໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນ, ມັນເປັນຄຳທີ່ສະແດງອອກເຖິງຄວາມບໍ່ໝັ້ນໃຈໃນຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງໃນສິ່ງທີ່ຈະເຮັດ, ການຕັດຄຳວ່າ ພະຍາຍາມ ອອກ (ເຫຼືອພຽງ ຂ້ອຍຈະ...) ຈະເປັນການສະແດງຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດສິ່ງນັ້ນໃຫ້ສຳເລັດ ເຖິງແມ່ນຜົນຈະເປັນແນວໃດກໍ່ຕາມ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຟັງຮູ້ສຶກດີກວ່ານັ້ນເອງ. 

3. It’s not my job ມັນບໍ່ແມ່ນໜ້າວຽກຂອງຂ້ອຍ 

ການທີ່ຖືກຫົວໜ້າມອບໝາຍວຽກງານໃດໜຶ່ງ (ເພື່ອນຮ່ວມງານວານໃຫ້ຊ່ວຍ) ທີ່ນອກເໜືອຈາກໜ້າທີ່ຂອງຕົນເອງ ຢ່າຟ້າວປະຕິເສດ, ເພາະຫາກເບິ່ງໃນມຸມກົງກັນຂ້າມກັນແລ້ວ ຫົວໜ້າອາດຈະເຊື່ອໝັ້ນໃນຄວາມສາມາດຂອງເຮົາໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວໃຫ້ສຳເລັດໄດ້ ເຖິງມັນຈະເປັນວຽກທີ່ບໍ່ກົງກັບຄວາມຖະໜັດຂອງຕົນເອງກໍ່ຕາມ. ຫາກເປັນວຽກທີ່ນອກເໜືອຈາກທັກສະ ຫຼື ຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄິດວ່າບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ຕາມຄຳຂໍ ແທນທີ່ຈະປະຕິເສດໄປກົງໆ ອາດຈະປ່ຽນເປັນການແນະນຳຄົນທີ່ເໝາະສົມກັບວຽກດັ່ງກ່າວແທນ, ເຊິ່ງມັນຈະເປັນການປະຕິເສດແບບນຸ້ມນວມ ແລະ ສະແດງເຖິງຄວາມຕັ້ງໃຈອັນດີ ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ຜົນຂອງວຽກດັ່ງກ່າວອອກມາດີນັ້ນເອງ.


ພາບ: Charles Deluvio / Unsplash

4. It’s not fair ມັນບໍ່ຍຸຕິທຳ 

ແທນທີ່ຈະໂທດໃຜຄົນໜຶ່ງ ຫຼື ເລື່ອງໃດໜຶ່ງ ແລະ ບອກວ່າມັນບໍ່ຍຸຕິທຳ, ເພື່ອນໆ ລອງປ່ຽນແນວຄວາມຄິດ ແລະ ໄຕ່ຕອງເຖິງສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນດັ່ງກ່າວ ແລ້ວ ຫາແນວທາງປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຊ້ຳສອງຈະດີກວ່າການຈົ່ມວ່າ ຫຼື ໂທດນັ້ນນີ້ໄປເລື້ອຍໆ. 

5. AlwaysNever Impossible / It cant be done ແນ່ນອນ / ບໍ່ມີທາງ ເປັນໄປບໍ່ໄດ / ບໍ່ມີທາງເຮັດໄດ້ແນ່ນອນ 

ແນ່ນອນ - ການຈະໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈກັບຄູ່ສົນທະນາ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນທີ່ບໍ່ຄາດຄິດໄດ້ ເຊັ່ນ: ຫາກວຽກທີ່ຮັບປາກໄວ້ບໍ່ເປັນໄປຕາມທີ່ຕ້ອງການ ຈະເຮັດໃຫ້ເພື່ອນໆ ກາຍເປັນຄົນທີ່ບໍ່ຮັກສາຄຳເວົ້າຂຶ້ນມາທັນທີ. 

ສ່ວນຄຳວ່າ ບໍ່ມີທາງ / ເປັນໄປບໍ່ໄດ / ບໍ່ມີທາງເຮັດໄດ້ແນ່ນອນ ເປັນການປະຕິເສດທີ່ແຂງກະດ້າງເກີນໄປ, ອີກຢ່າງບໍ່ມີໃຜທີ່ຈະສາມາດຮູ້ໄດ້ເຖິງອະນາຄົດລ່ວງໜ້າ. ຄຳວ່າ ບໍ່ມີທາງ ເປັນຄຳທີ່ປິດກັ້ນຄວາມຄິດ, ເປັນຄຳທີ່ຕໍ່ຕ້ານຈິດສຳນຶກໃນການຫາທາງອອກ ແລະ ມັນເປັນຄຳທີ່ຈຳກັດຄວາມຄິດສ້າງສັນ ເປັນຄຳທີ່ບໍ່ຄວນເອີ່ຍໃນສະຖານະການຫາທາງອອກໃນບັນຫາໃດໜຶ່ງເປັນເດັດຂາດ. ແທນທີ່ຈະເປັນການຈຳກັດຄວາມຄິດສ້າງສັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ເຮົາສາມາດໃຊ້ຄຳວ່າ ຖ້າຫາກວ່າ... ໃນການກະຕຸ້ນຄູ່ສົນທະນາໃຫ້ຊ່ວຍຄິດຫາທາງອອກອື່ນໆ ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ແທນ. 

6. I wish I didn’t have to… ຫວັງວ່າຂ້ອຍຈະບໍ່ຕ້ອງ... 

ເຖິງຈະບໍ່ຢາກເຮັດສິ່ງໃດໜຶ່ງ ບໍ່ຕ້ອງການວຽກໃດໜຶ່ງ ກໍ່ບໍ່ຄວນຈົ່ມຄວນຄາງໃຫ້ໃຜໄດ້ຍິນ ໂດຍສະເພາະເພື່ອນຮ່ວມງານ, ນອກຈາກມັນບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງແລ້ວ ເພື່ອນຮ່ວມງານກໍ່ຈະເບິ່ງເພື່ອນໆ ໃນແງ່ລົບ ແທນທີ່ຈະຈົ່ມພຶມພຳ ຫາກບໍ່ມັກສິ່ງໃດກໍ່ຄວນຫາທາງອອກຈາກສະຖານະການດັ່ງກ່າວດ້ວຍການລົງມືເຮັດຫຍັງບາງຢ່າງ.


ພາບ: Brooke Cagle / unsplash

7. No problem ບໍ່ເປັນຫຍັງ 

ຫາກມີຄົນກ່າວຄຳຂອບໃຈໃນເລື່ອງໃດໜຶ່ງທີ່ເຮົາເຮັດໄປ ການທີ່ຕອບໄປວ່າ ບໍ່ເປັນຫຍັງ ຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກວ່າເຂົາຕິດຄ້າງບຸນຄຸນທີ່ເຮົາໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາໄປ ເຊິ່ງເພື່ອນໆ ສາມາດເວົ້າຄຳວ່າ ດ້ວຍຄວາມຍິນດີ (You're welcome) ແທນ, ເຊິ່ງມັນສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຊ່ວຍເຮັດໃນເລື່ອງໃດໜຶ່ງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຫວັງຫຍັງຕອບແທນ. 

ຫຼາຍໆ ຄຳທີ່ບໍ່ຄວນເອີ່ຍລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນພາສາໃນທາງລົບ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ຟັງນັ້ນເກີດຄວາມຄິດໃນແງ່ລົບໄປຕາມໆ ກັນ, ຫາກສາມາດແທນທີ່ຄຳດັ່ງກ່າວໄດ້ດ້ວຍຄຳທີ່ຟັງແລ້ວມີຄວາມຮູ້ສຶກໃຈຊື່ນ ມີຄວາມໝາຍໃນທາງບວກຫຼາຍກວ່າ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ອາລົມໃນການເຮັດວຽກນັ້ນດີຂຶ້ນ ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານກໍ່ຈະມັກມີປະຕິສຳພັນອັນດີຕໍ່ເຮົາ ເພາະທຸກຄົນລ້ວນແລ້ວແຕ່ຕ້ອງການຟັງແຕ່ສິ່ງດີໆ ສົນທະນາແລ້ວມີບັນຍາກາດ. ກໍ່ລອງນຳໄປລອງປັບໃຊ້ກັນເບິ່ງ ຫວັງວ່າມັນຈະມີປະໂຫຍດກັບເພື່ອນໆ ບໍ່ຫຼາຍກໍ່ໜ້ອຍ, ສ່ວນບົດຄວາມຕໍ່ໄປຈະເປັນເລື່ອງຫຍັງ ລໍຖ້າຕິດຕາມກັນຕໍ່ໄປ. 


ຂຽນໂດຍ: Nilavath 

ພາບ: Akson / Unsplash

ອ້າງອີງ: 

Advertisement Replay Ad
ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ