ວັນພຸດ ທີ 20 ມັງກອນ 2021

ລວມລາຍຊື່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິການັບຕັ້ງແຕ່ຜູ້ທຳອິດ ຈົນຮອດຜູ້ປັດຈຸບັນ

ລວມລາຍຊື່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິການັບຕັ້ງແຕ່ຜູ້ທຳອິດ ຈົນຮອດຜູ້ປັດຈຸບັນ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ອ່ານມື້ນີ້ຜູ້ຂຽນຈະພາທຸກໆທ່ານມາທໍາຄວາມຮູ້ຈັກກັບປະທາານາທິບໍດິຂອງປະເທດກັນທັງ 46 ທ່ານ. ດັ່ງທີ່ເຮົາຮູ້ຕອນນີ້ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາກໍາຜ່ານການເລືອກຕັ້ງໄປໃໝ່ໆສົດໆ ເຊິ່ງຜູ້ທີ່ສື່ລາຍງານວ່າຊະນະການເລືອກຕັ້ງໃນຄັ້ງນີ້ໄປນັ້ນກໍແມ່ນ ໂຈ ໄບເດັນ ນັ້ນເອງ.

ປະທານາທິບໍດິປະເທດສະຫະລັດນັ້ນແມ່ນມາຈາກການເລືອກຕັ້ງໂດຍຜ່ານຄະນະການເລືອກຕັ້ງແຕ່ລະຄົນ ຈະມີວາລະການດໍາລົງຕໍາແໜ່ງຢູ່ທັງໝົດວາລະລະ 4 ປີ ໂດຍດຳລົງຕຳແໜ່ງຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ບໍ່ເກີນ 2 ວາລະ. 

ທັງໝົດນີ້ແມ່ນລາຍຊື່ຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິການັບຕັ້ງແຕ່ຜູ້ທຳອິດມາຈົນຮອດຄົນປັດຈຸບັນ.

 1. George Washington ຈອດ ວໍຊິງຕັນ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງແຕ່ປີ 1789 - 1797 ໂດຍບໍ່ໄດ້ສັງກັດພັກການເມືອງໃດ 

 1. John Adams ຈອນ ແອດໍາ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງແຕ່ປີ 1797- 1801 ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເຟເດີຣັລລິສ 

 1. Thomas Jefferson ໂທມັສ ເຈເຟີສັນ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງແຕ່ປີ 1801- 1809 ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເດໂມເຄຕິກ-ຣີພັບລິກັນ 

 1. James Madison ເຈມ ເມດິສັນ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງແຕ່ປີ 1809- 1817 ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເດໂມເຄຕິກ-ຣີພັບລິກັນ 

 1. James Monroe ເຈມ ມອນໂຣ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງແຕ່ປີ 1817- 1825  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເດໂມເຄຕິກ-ຣີພັບລິກັນ 

 1. John Quincy Adams ຈອນ ຄວິນຊີ ແອດໍາ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງແຕ່ປີ 1825 - 1829  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເດໂມເຄຕິກ-ຣີພັບລິກັນ 

 1. Andrew Jackson ແອນດຣູ ແຈັກສັນ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງແຕ່ປີ 1829 - 1837  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເດໂມແຄຣດ 

 1. Martin Van Buren ມາຕິນ ແວນ ບິວເຣັນ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງແຕ່ປີ 1837 - 1841  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເດໂມແຄຣດ 

 1. William Henry Harrison ວິນລຽມ ເຮັນຣີ ຮາຣິສັນ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1841  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ວິກ ແລະເສຍຊີວິດໃນຂະນະດຳລົງຕໍາແໜ່ງ 

 1. John Tyler ຈອນ ໄທເລີ 

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1841- 1845  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ວິກ 

 1. James K. Polk ເຈມ ເຄ ພອກ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1845 - 1849  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເດໂມແຄຣດ 

 1. Zachary Taylor ແຊຄາຣີ ເທເລີ 

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1849  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ວິກ ແລະເສຍຊີວິດໃນປີ1850 ໃນຂະນະທີ່ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງຢູ່ 

 1. Millard Fillmore ມິລລາດ ຟິລມໍ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1850 - 1853  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ວິກ 

 1. Franklin Pierce ແຟຣງກິນ ຟຽສ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1853 - 1857  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ວິກ 

 1. James Buchanan ເຈມ ບູແຄນັນ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1857 - 1861  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເດໂມແຄຣດ 

 1. Abraham Lincoln ອາບຣາຮໍາ ລິນຄອນ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ  1861  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເນຊັນແນວ ຢູນຽນ ເຊິ່ງເສຍຊີວິດໃນຊ່ວງດຳລົງຕໍາແໜ່ງ 

 1. Andrew Johnson ແອນດຣູ ຈອນສັນ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1865 - 1869  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເດໂມແຄຣດ 

 1. Ulysses S. Gran ຢູລິສຊິສ ເອສ ແກຣນ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1869 - 1877  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເດໂມແຄຣດ 

 1. Rutherford B. Hayes ຣັດເທີຟອດ ບີ ເຮສ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1877 - 1881  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເດໂມແຄຣດ 

 1. James A. Garfield ເຈມ ເອ ກາຟິວ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ  1881  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ຣີພັບລິກັນແລະ ເສຍຊີວິດໃນຂະນະດຳລົງຕໍາແໜ່ງ 

 1. Chester A. Arthur ເຊສເຕີ ເອ ອາເທີ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1881 - 1885  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ຣີພັບລິກັນ 

 1. Grover Cleveland ໂກຣເວີ ຄລີຟແລນ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1885 - 1889  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເດໂມແຄຣດ 

 1. Benjamin Harrison ເບນຈາມິນ ຮາຣິສັນ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1889 - 1893  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ຣີພັບລິກັນ 

 1. Grover Cleveland ໂກຣເວີ ຄລີຟແລນ 

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1893 - 1897  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເດໂມແຄຣດ 

 1. William McKinley ວິນລຽມ ແມັກຄິນລີ 

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1897 - 1901  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ຣີພັບລິກັນແລະ ເສຍຊີວິດໃນຂະນະດຳລົງຕໍາແໜ່ງ 

 1. Theodore Roosevelt ທີໂອດໍ ຣູສເວວ 

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1901- 1909  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ຣີພັບລິກັນ 

 1. William Howard Taft ວິວລຽມ ຮາວເວີດ ແທັຟ 

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1909 - 1913  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ຣີພັບລິກັນ 

 1. Woodrow Wilson ວູໂດຣ ວິລສັນ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1913 - 1921  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເດໂມແຄຣດ 

 1. Warren G. Harding ວໍເຣນ ຈີ ຮາດິງ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1921 - 1923  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ຣີພັບລິກັນ ເສຍຊີວິດໃນຂະນະດຳລົງຕໍາແໜ່ງ 

 1. Calvin Coolidge ແຄລວິນ ຄູລິດ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1923 - 1929  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ຣີພັບລິກັນ 

 1. Herbert Hoover ເຮີເບີດ ຮູເວີ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1929 - 1933  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ຣີພັບລິກັນ 

 1. Franklin D. Roosevelt ແຟຣງກິນ ດີ ຣູສເວວ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1933 - 1945  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເດໂມແຄຣດ ເສຍຊີວິດໃນຂະນະດຳລົງຕໍາແໜ່ງ 

 1. Harry S. Truman ແຮຣີ ເອສ ທຣູແມນ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1945 - 1953  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເດໂມແຄຣດ 

 1. Dwight D. Eisenhower ດໄວ ດີ ເຊນຮາວ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1953  - 1961  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ຣີພັບລິກັນ 

 1. John F. Kennedy ຈອນ ເອຟ ເຄນເນດີ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1961 - 1963  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເດໂມແຄຣດ ເສຍຊີວິດໃນຂະນະດຳລົງຕໍາແໜ່ງ 

 1. Lyndon B. Johnson ລິນດອນ ບີ ຈອນສັນ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1963 - 1969 ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເດໂມແຄຣດ 

 1. Richard Nixon ຣີຊາດ ນິກສັນ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1968  - 1974  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ຣີພັບລິກັນ ແລະ ໄດ້ລາອອກ 

 1. Gerald Ford ເຈີຣັລ ຟອດ 

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1974  - 1977  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ຣີພັບລິກັນ 

 1. Jimmy Carter ຈິມມີ ຄາເຕີ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1977 - 1981 ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເດໂມແຄຣດ 

 1. Ronald Reagan ໂຣນໍ ຣີແກນ 

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1981  - 1989  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ຣີພັບລິກັນ 

 1. George H. W. Bush ຈອດ ເອັດ ດັບເບິນຢູ ບູຊ


ພາບ: AJ Guel https://www.flickr.com/photos/53802084@N05/5072965692

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1989  - 1993  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ຣີພັບລິກັນ

 1. Bill Clinton ບິລ ຄລິນຕັນ


ພາບ: Gage Skidmore https://www.flickr.com/photos/gageskidmore/25881965371/

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1993 - 2001 ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເດໂມແຄຣດ 

 1. George H. W. Bush ຈອດ ເອັດ ດັບເບິນຢູ ບູຊ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 2001  - 2009  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ຣີພັບລິກັນ

 1. Barack Obama ບາຣັກ ໂອບາມາ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 2009 - 2017 ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເດໂມແຄຣດ

 1. Donald Trump ໂດນັລ ທຣຳ


ພາບ: Gage Skidmore https://www.flickr.com/photos/gageskidmore/30020733113

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 2017  - ປັດຈຸບັນ  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ຣີພັບລິກັນ

 1. Joe Biden ໂຈ ໄບເດັນ ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເດໂມແຄຣດ (ເປັນວ່າທີ່ປະທານາທິບໍດິຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາຄົນຕໍ່ໄປ)


ພາບ: Gage Skidmore https://www.flickr.com/photos/gageskidmore/48605441527/


ຂຽນໂດຍ: J'daisy 

Advertisement Replay Ad
ຜົນຫວຍວັນທີ 18 ມັງກອນ 2021 ເລກ 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍວັນທີ 18 ມັງກອນ 2021 ເລກ 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ເທຣນໂຊຊຽວ (social) ນຳທິດທາງທຸລະກິດປີ 2021

ເທຣນໂຊຊຽວ (social) ນຳທິດທາງທຸລະກິດປີ 2021

ເຈົ້າຮູ້ບໍ່? ໂອວັນຕິນເປີດປັບຮັບຄຳມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 500,000,000 ກີບ

ເຈົ້າຮູ້ບໍ່? ໂອວັນຕິນເປີດປັບຮັບຄຳມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 500,000,000 ກີບ

ຜົນຫວຍວັນທີ 14 ມັງກອນ 2021 ເລກ 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍວັນທີ 14 ມັງກອນ 2021 ເລກ 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ປ່ອຍສັດລ້ຽງຕາມທ້ອງຖະໜົນ ແລ້ວເກີດອຸບັດເຫດເຈົ້າຂອງສັດລ້ຽງ ຫຼື ຜູ້ຂັບຂີ່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ?

ປ່ອຍສັດລ້ຽງຕາມທ້ອງຖະໜົນ ແລ້ວເກີດອຸບັດເຫດເຈົ້າຂອງສັດລ້ຽງ ຫຼື ຜູ້ຂັບຂີ່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ?

ຜົນຫວຍວັນທີ 11 ມັງກອນ 2021 ເລກ 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍວັນທີ 11 ມັງກອນ 2021 ເລກ 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ເພາະເລື່ອງບັງເອີນ... ຈຶ່ງບັງເກີດເປັນຊາໄຂ່ມຸກ

ເພາະເລື່ອງບັງເອີນ... ຈຶ່ງບັງເກີດເປັນຊາໄຂ່ມຸກ

ຜົນຫວຍວັນທີ 7 ມັງກອນ 2021 ເລກ 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍວັນທີ 7 ມັງກອນ 2021 ເລກ 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ເຈົ້າໜີ້ຕ້ອງອ່ານ ທວງໜີ້ແບບນີ້ຄວນຫຼີກເວັ້ນ ເພາະອາດກາຍເປັນກະທຳຜິດເອງ

ເຈົ້າໜີ້ຕ້ອງອ່ານ ທວງໜີ້ແບບນີ້ຄວນຫຼີກເວັ້ນ ເພາະອາດກາຍເປັນກະທຳຜິດເອງ

ຜົນຫວຍວັນທີ 4 ມັງກອນ 2021 ເລກ 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍວັນທີ 4 ມັງກອນ 2021 ເລກ 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຮຽນຈົບກົດໝາຍເຮັດວຽກຫຍັງໄດ້ແດ່?: 7 ອາຊີບຕົ້ນຕໍຂອງນັກກົດໝາຍ

ຮຽນຈົບກົດໝາຍເຮັດວຽກຫຍັງໄດ້ແດ່?: 7 ອາຊີບຕົ້ນຕໍຂອງນັກກົດໝາຍ

ສໍ້ໂກງຊັບ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດສັນຍາ: ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຄາດເຄື່ອນ

ສໍ້ໂກງຊັບ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດສັນຍາ: ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຄາດເຄື່ອນ

ຜົນຫວຍວັນທີ 28 ທັນວາ 2020 ເລກ 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍວັນທີ 28 ທັນວາ 2020 ເລກ 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ໃຜ ແລະ ການຈັດຕັ້ງໃດແດ່ ທີ່ມີສິດສະເໜີຕີຄວາມໝາຍຂອງກົດໝາຍ?

ໃຜ ແລະ ການຈັດຕັ້ງໃດແດ່ ທີ່ມີສິດສະເໜີຕີຄວາມໝາຍຂອງກົດໝາຍ?

ຜົນຫວຍວັນທີ 24 ທັນວາ 2020 ເລກ 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍວັນທີ 24 ທັນວາ 2020 ເລກ 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍວັນທີ 23 ທັນວາ 2020 ເລກ 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍວັນທີ 23 ທັນວາ 2020 ເລກ 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຄວາມສໍາຄັນຂອງການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ

ຄວາມສໍາຄັນຂອງການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ

ໃຊ້ມືຖືຖ່າຍວິດີໂອ ຫຼື live ສົດ ຂະນະຂັບລົດເທິງທາງດ່ວນ ສ່ຽງຕາຍ ແຖມຍັງຜິດລະບຽບໃນການໃຊ້ທາງດ່ວນ

ໃຊ້ມືຖືຖ່າຍວິດີໂອ ຫຼື live ສົດ ຂະນະຂັບລົດເທິງທາງດ່ວນ ສ່ຽງຕາຍ ແຖມຍັງຜິດລະບຽບໃນການໃຊ້ທາງດ່ວນ

ບໍລິສັດ ໂລກ້າ ຈຳກັດ ມອບ 60 ລ້ານກີບ ສະໜັບສະໜຸນງານວາງສະແດງສິນຄ້າລາວ Made in Laos 2020

ບໍລິສັດ ໂລກ້າ ຈຳກັດ ມອບ 60 ລ້ານກີບ ສະໜັບສະໜຸນງານວາງສະແດງສິນຄ້າລາວ Made in Laos 2020

ກ່ອນຈະໃຊ້ທາງດ່ວນຕ້ອງອ່ານ! ນີ້ແມ່ນກົດການຈະລາຈອນເທິງທາງດ່ວນທີ່ເຈົ້າຄວນຮູ້ຈັກ

ກ່ອນຈະໃຊ້ທາງດ່ວນຕ້ອງອ່ານ! ນີ້ແມ່ນກົດການຈະລາຈອນເທິງທາງດ່ວນທີ່ເຈົ້າຄວນຮູ້ຈັກ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ