ວັນອັງຄານ ທີ 15 ມິຖຸນາ 2021

ລວມລາຍຊື່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິການັບຕັ້ງແຕ່ຜູ້ທຳອິດ ຈົນຮອດຜູ້ປັດຈຸບັນ

ລວມລາຍຊື່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິການັບຕັ້ງແຕ່ຜູ້ທຳອິດ ຈົນຮອດຜູ້ປັດຈຸບັນ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ອ່ານມື້ນີ້ຜູ້ຂຽນຈະພາທຸກໆທ່ານມາທໍາຄວາມຮູ້ຈັກກັບປະທາານາທິບໍດິຂອງປະເທດກັນທັງ 46 ທ່ານ. ດັ່ງທີ່ເຮົາຮູ້ຕອນນີ້ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາກໍາຜ່ານການເລືອກຕັ້ງໄປໃໝ່ໆສົດໆ ເຊິ່ງຜູ້ທີ່ສື່ລາຍງານວ່າຊະນະການເລືອກຕັ້ງໃນຄັ້ງນີ້ໄປນັ້ນກໍແມ່ນ ໂຈ ໄບເດັນ ນັ້ນເອງ.

ປະທານາທິບໍດິປະເທດສະຫະລັດນັ້ນແມ່ນມາຈາກການເລືອກຕັ້ງໂດຍຜ່ານຄະນະການເລືອກຕັ້ງແຕ່ລະຄົນ ຈະມີວາລະການດໍາລົງຕໍາແໜ່ງຢູ່ທັງໝົດວາລະລະ 4 ປີ ໂດຍດຳລົງຕຳແໜ່ງຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ບໍ່ເກີນ 2 ວາລະ. 

ທັງໝົດນີ້ແມ່ນລາຍຊື່ຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິການັບຕັ້ງແຕ່ຜູ້ທຳອິດມາຈົນຮອດຄົນປັດຈຸບັນ.

 1. George Washington ຈອດ ວໍຊິງຕັນ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງແຕ່ປີ 1789 - 1797 ໂດຍບໍ່ໄດ້ສັງກັດພັກການເມືອງໃດ 

 1. John Adams ຈອນ ແອດໍາ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງແຕ່ປີ 1797- 1801 ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເຟເດີຣັລລິສ 

 1. Thomas Jefferson ໂທມັສ ເຈເຟີສັນ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງແຕ່ປີ 1801- 1809 ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເດໂມເຄຕິກ-ຣີພັບລິກັນ 

 1. James Madison ເຈມ ເມດິສັນ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງແຕ່ປີ 1809- 1817 ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເດໂມເຄຕິກ-ຣີພັບລິກັນ 

 1. James Monroe ເຈມ ມອນໂຣ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງແຕ່ປີ 1817- 1825  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເດໂມເຄຕິກ-ຣີພັບລິກັນ 

 1. John Quincy Adams ຈອນ ຄວິນຊີ ແອດໍາ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງແຕ່ປີ 1825 - 1829  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເດໂມເຄຕິກ-ຣີພັບລິກັນ 

 1. Andrew Jackson ແອນດຣູ ແຈັກສັນ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງແຕ່ປີ 1829 - 1837  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເດໂມແຄຣດ 

 1. Martin Van Buren ມາຕິນ ແວນ ບິວເຣັນ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງແຕ່ປີ 1837 - 1841  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເດໂມແຄຣດ 

 1. William Henry Harrison ວິນລຽມ ເຮັນຣີ ຮາຣິສັນ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1841  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ວິກ ແລະເສຍຊີວິດໃນຂະນະດຳລົງຕໍາແໜ່ງ 

 1. John Tyler ຈອນ ໄທເລີ 

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1841- 1845  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ວິກ 

 1. James K. Polk ເຈມ ເຄ ພອກ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1845 - 1849  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເດໂມແຄຣດ 

 1. Zachary Taylor ແຊຄາຣີ ເທເລີ 

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1849  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ວິກ ແລະເສຍຊີວິດໃນປີ1850 ໃນຂະນະທີ່ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງຢູ່ 

 1. Millard Fillmore ມິລລາດ ຟິລມໍ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1850 - 1853  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ວິກ 

 1. Franklin Pierce ແຟຣງກິນ ຟຽສ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1853 - 1857  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ວິກ 

 1. James Buchanan ເຈມ ບູແຄນັນ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1857 - 1861  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເດໂມແຄຣດ 

 1. Abraham Lincoln ອາບຣາຮໍາ ລິນຄອນ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ  1861  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເນຊັນແນວ ຢູນຽນ ເຊິ່ງເສຍຊີວິດໃນຊ່ວງດຳລົງຕໍາແໜ່ງ 

 1. Andrew Johnson ແອນດຣູ ຈອນສັນ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1865 - 1869  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເດໂມແຄຣດ 

 1. Ulysses S. Gran ຢູລິສຊິສ ເອສ ແກຣນ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1869 - 1877  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເດໂມແຄຣດ 

 1. Rutherford B. Hayes ຣັດເທີຟອດ ບີ ເຮສ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1877 - 1881  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເດໂມແຄຣດ 

 1. James A. Garfield ເຈມ ເອ ກາຟິວ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ  1881  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ຣີພັບລິກັນແລະ ເສຍຊີວິດໃນຂະນະດຳລົງຕໍາແໜ່ງ 

 1. Chester A. Arthur ເຊສເຕີ ເອ ອາເທີ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1881 - 1885  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ຣີພັບລິກັນ 

 1. Grover Cleveland ໂກຣເວີ ຄລີຟແລນ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1885 - 1889  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເດໂມແຄຣດ 

 1. Benjamin Harrison ເບນຈາມິນ ຮາຣິສັນ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1889 - 1893  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ຣີພັບລິກັນ 

 1. Grover Cleveland ໂກຣເວີ ຄລີຟແລນ 

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1893 - 1897  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເດໂມແຄຣດ 

 1. William McKinley ວິນລຽມ ແມັກຄິນລີ 

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1897 - 1901  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ຣີພັບລິກັນແລະ ເສຍຊີວິດໃນຂະນະດຳລົງຕໍາແໜ່ງ 

 1. Theodore Roosevelt ທີໂອດໍ ຣູສເວວ 

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1901- 1909  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ຣີພັບລິກັນ 

 1. William Howard Taft ວິວລຽມ ຮາວເວີດ ແທັຟ 

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1909 - 1913  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ຣີພັບລິກັນ 

 1. Woodrow Wilson ວູໂດຣ ວິລສັນ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1913 - 1921  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເດໂມແຄຣດ 

 1. Warren G. Harding ວໍເຣນ ຈີ ຮາດິງ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1921 - 1923  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ຣີພັບລິກັນ ເສຍຊີວິດໃນຂະນະດຳລົງຕໍາແໜ່ງ 

 1. Calvin Coolidge ແຄລວິນ ຄູລິດ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1923 - 1929  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ຣີພັບລິກັນ 

 1. Herbert Hoover ເຮີເບີດ ຮູເວີ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1929 - 1933  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ຣີພັບລິກັນ 

 1. Franklin D. Roosevelt ແຟຣງກິນ ດີ ຣູສເວວ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1933 - 1945  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເດໂມແຄຣດ ເສຍຊີວິດໃນຂະນະດຳລົງຕໍາແໜ່ງ 

 1. Harry S. Truman ແຮຣີ ເອສ ທຣູແມນ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1945 - 1953  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເດໂມແຄຣດ 

 1. Dwight D. Eisenhower ດໄວ ດີ ເຊນຮາວ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1953  - 1961  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ຣີພັບລິກັນ 

 1. John F. Kennedy ຈອນ ເອຟ ເຄນເນດີ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1961 - 1963  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເດໂມແຄຣດ ເສຍຊີວິດໃນຂະນະດຳລົງຕໍາແໜ່ງ 

 1. Lyndon B. Johnson ລິນດອນ ບີ ຈອນສັນ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1963 - 1969 ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເດໂມແຄຣດ 

 1. Richard Nixon ຣີຊາດ ນິກສັນ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1968  - 1974  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ຣີພັບລິກັນ ແລະ ໄດ້ລາອອກ 

 1. Gerald Ford ເຈີຣັລ ຟອດ 

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1974  - 1977  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ຣີພັບລິກັນ 

 1. Jimmy Carter ຈິມມີ ຄາເຕີ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1977 - 1981 ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເດໂມແຄຣດ 

 1. Ronald Reagan ໂຣນໍ ຣີແກນ 

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1981  - 1989  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ຣີພັບລິກັນ 

 1. George H. W. Bush ຈອດ ເອັດ ດັບເບິນຢູ ບູຊ


ພາບ: AJ Guel https://www.flickr.com/photos/53802084@N05/5072965692

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1989  - 1993  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ຣີພັບລິກັນ

 1. Bill Clinton ບິລ ຄລິນຕັນ


ພາບ: Gage Skidmore https://www.flickr.com/photos/gageskidmore/25881965371/

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 1993 - 2001 ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເດໂມແຄຣດ 

 1. George H. W. Bush ຈອດ ເອັດ ດັບເບິນຢູ ບູຊ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 2001  - 2009  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ຣີພັບລິກັນ

 1. Barack Obama ບາຣັກ ໂອບາມາ

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 2009 - 2017 ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເດໂມແຄຣດ

 1. Donald Trump ໂດນັລ ທຣຳ


ພາບ: Gage Skidmore https://www.flickr.com/photos/gageskidmore/30020733113

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 2017  - ປັດຈຸບັນ  ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ຣີພັບລິກັນ

 1. Joe Biden ໂຈ ໄບເດັນ ໂດຍສັງກັດຢູ່ພັກ ເດໂມແຄຣດ (ເປັນວ່າທີ່ປະທານາທິບໍດິຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາຄົນຕໍ່ໄປ)


ພາບ: Gage Skidmore https://www.flickr.com/photos/gageskidmore/48605441527/


ຂຽນໂດຍ: J'daisy 

Advertisement Replay Ad
ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2021

ຜົນການວິໄຈພົບ ອາຍຸໄຂສູງສຸດຂອງມະນຸດອາດສູງເຖິງ 150 ປີ

ຜົນການວິໄຈພົບ ອາຍຸໄຂສູງສຸດຂອງມະນຸດອາດສູງເຖິງ 150 ປີ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2021

ໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ? ແລະ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢຸດການກາຍພັນໄດ້?

ໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ? ແລະ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢຸດການກາຍພັນໄດ້?

Sexual Harassment: ມຸກຕະຫຼົກທາງເພດສ້າງສຽງຫົວໃດ! ແຕ່ເຮົາຄວນຍອມຮັບ ຫຼື ບໍ່?

Sexual Harassment: ມຸກຕະຫຼົກທາງເພດສ້າງສຽງຫົວໃດ! ແຕ່ເຮົາຄວນຍອມຮັບ ຫຼື ບໍ່?

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ເມສາ 2021

ປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງ 65 ກໍລະນີຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຢັ້ງຢືນໃໝ່ ປະຈຳວັນທີ 23 ເມສາ 2021

ປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງ 65 ກໍລະນີຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຢັ້ງຢືນໃໝ່ ປະຈຳວັນທີ 23 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ເມສາ 2021

ສຳນັກງານສົ່ງເສີມການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ ໜຸນ SME ເຈລະຈາຈັບຄູ່ຜູ້ຈຳໜ່າຍໃນລາວ ສ້າງເຄືອຂ່າຍຂະຫຍາຍການຄ້າ

ສຳນັກງານສົ່ງເສີມການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ ໜຸນ SME ເຈລະຈາຈັບຄູ່ຜູ້ຈຳໜ່າຍໃນລາວ ສ້າງເຄືອຂ່າຍຂະຫຍາຍການຄ້າ

ແອສຕຣາເຊເນກາ ຢືນຢັນ ບໍ່ພົບຫຼັກຖານຄວາມສ່ຽງພາວະເລືອດກ້າມຈາກການໃຊ້ວັກຊີນ

ແອສຕຣາເຊເນກາ ຢືນຢັນ ບໍ່ພົບຫຼັກຖານຄວາມສ່ຽງພາວະເລືອດກ້າມຈາກການໃຊ້ວັກຊີນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 25 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 25 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ມີນາ 2021

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່? ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຮົາຄວນຕ້ອງຮູ້?

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່? ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຮົາຄວນຕ້ອງຮູ້?

ຫຼາຍຊາດໃຫຍ່ໃນເອີຣົບໂຈະການໃຫ້ວັກຊີນ "ແອສຕຣາເຊເນກາ" ຫຼັງພົບພາວະເລືອດກ້າມໃນຜູ້ຮັບວັກຊີນ

ຫຼາຍຊາດໃຫຍ່ໃນເອີຣົບໂຈະການໃຫ້ວັກຊີນ "ແອສຕຣາເຊເນກາ" ຫຼັງພົບພາວະເລືອດກ້າມໃນຜູ້ຮັບວັກຊີນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ