ວັນຈັນ ທີ 2 ສິງຫາ 2021

ປັກ 3 ຂາ ທີ່ມາຂອງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຈິງແທ້ປະການໃດ?

ປັກ 3 ຂາ ທີ່ມາຂອງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຈິງແທ້ປະການໃດ?
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ຫຼາຍຄັ້ງທີ່ເຮົາເອງກໍ່ຖືເບົາ ຍັງເບິ່ງຂ້າມກັບການເຮັດກິດຈະກຳປະຈຳວັນ ແລະ ການຖືເບົາດັ່ງກ່າວອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດໂສກກະນາດຕະກຳ ເຊັ່ນ: ຊັອດ ຫຼື ອັກຄີໄພ ໂດຍສະເພາະເລື່ອງເລັກໆ ນ້ອຍໆ ທີ່ຫຼາຍຄົນບອກວ່າ ກໍ່ເຄີຍເຮັດແບບນີ້ມາເປັນສິບເປັນຮ້ອຍຄັ້ງ ບໍ່ເຫັນຈະເປັນຫຍັງ? ເລື່ອງແບບນີ້ໃຜໆ ກໍ່ເຮັດກັນແບບນີ້!

ສາລະພາບເລີຍວ່າເມື່ອກ່ອນ ຜູ້ຂຽນເອງກໍ່ເຄີຍຄິດແບບນີ້, ໂດຍສະເພາະປັກສຽບ 3 ຂາທີ່ມາກັບອຸປະກອນໄຟຟ້າທົ່ວໄປ, ໃນເມື່ອມັນຫາບ່ອນສຽບຍາກ ກໍ່ຫັກມັນຖິ້ມໄປເລີຍແລ້ວກັນ (ແກັ໊ກ! ເລື່ອງທຳລາຍນິຖະໜັດ) ໂດຍບໍ່ໄດ້ຄຳນຶງວ່າຍ້ອນຫຍັງບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດບາງເຈົ້າຈຶ່ງໃຫ້ປັກ 3 ຂາມາ ແລະ ມັນມີຄວາມສຳຄັນແນວໃດ? ໃນບົດຄວາມນີ້ ຜູ້ຂຽນຈະພາໄປຮູ້ຈັກກັບຂາທີ່ 3 ມີມາພ້ອມກັບບັນຫາທີ່ຂ້ອງຄາໃຈຫຼາຍໆ ຄົນວ່າມັນມີຄວາມຈຳເປັນແນວໃດ ແລະ ເຮົາຄວນທີ່ຈະເກັບຮັກສາມັນເອົາໄວ້ ຫຼື ໃຊ້ຄີມໃນກ່ອງເຄື່ອງມືຕັດ ຫັກ ດຶງມັນອອກໄປຊະ!

ກ່ອນອື່ນເຮົາມາເບິ່ງກັນວ່າທົ່ວໂລກນັ້ນມີປັກໄຟປະເພດໃດແດ?

ຮູບປະເພດປັກໄຟທີ່ພົບເຫັນທົ່ວໄປ (ຂອບໃຈແຫຼ່ງທີ່ມາຮູບ wikipedia

ທີ່ພົບເຫັນກັນສ່ວນໃຫຍ່ໃນບ້ານເຮົາກໍ່ຈະເປັນແບບ A ແລະ B ເນາະ, ໂດຍສະເພາະ A ທີ່ຈະພົບເຫັນທົ່ວໄປໃນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າເຊັ່ນ: ໂທລະພາບ, ພັດລົມ ເປັນຕົ້ນ. ສ່ວນແບບ B ກໍ່ຈະພົບເຫັນຫຼາຍໃນກຸ່ມເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ໄຟຟ້າຈະຮົ່ວໄຫຼ ຫຼື ມີຄວາມຕ້ອງການຄວາມສະຖຽນຈາກລະບົບໄຟຟ້າ ເຊັ່ນ: ປັກສຽບຄອມພິວເຕີ, ເຕົາລີດ ແລະ ອື່ນໆ.

ລະບົບວົງຈອນໄຟຟ້າເບື້ອງຕົ້ນ 

ລະບົບໄຟຟ້າພາຍໃນບ້ານທີ່ທຸກຄົນໃຊ້ທົ່ວໄປຈະເປັນລະບົບ AC (Alternating Current) ຫຼື ເອີ້ນກັນວ່າໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (ແຕ່ລະປະເທດອາດຈະມີລະບົບໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ຄວາມຖີ່ ແລະ ກະແສທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຊັ່ນໃນລາວເຮົາຈະໃຊ້ກະແສ 220v ຂະນະທີ່ອາເມຣິກາໃຊ້ໄຟຟ້າລະບົບ 110v ນັ້ນເອງ). ໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ ເປັນໄຟຟ້າທີ່ມີີການໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າທັງໄປ ແລະ ກັບໃນວົງຈອນ, ແຕກຕ່າງຈາກໄຟຟ້າກະແສກົງທີ່ມີການໄຫຼຂອງໄຟຟ້າໄປໃນທິດທາງດຽວ ເຊັ່ນ: ໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຈາກຖ່ານໄຟສາຍ ຈະໄຫຼອອກຈາກຖ່ານໄປຫາຫຼອດໄຟເທົ່ານັ້ນ ຈະບໍ່ມີກະແສໄຫຼຍ້ອນກັບຄືກັນກັບໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບນັ້ນເອງ. ເຊິ່ງລະບົບໄຟຟ້າພາຍໃນບ້ານເຮືອນໃນເມື່ອກ່ອນ ຈະເປັນການແລ່ນສາຍໄຟພຽງແຕ່ 2 ສາຍ ຄື: ສາຍທີ່ມີກະແສ (Live ຫຼື L) ແລະ ສາຍທີ່ບໍ່ມີກະແສ (Neutral ຫຼື N). ແຕ່ປັດຈຸບັນ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ຈະມີການເພີ່ມອີກສາຍໜຶ່ງເປັນ 3 ສາຍ ຄື: ສາຍທີ່ມີກະແສ (Live ຫຼື L), ສາຍທີ່ບໍ່ມີກະແສ (Neutral ຫຼື N) ແລະ ສາຍດິນ (Earth).

ຄວາມສຳຄັນຂອງປັກ 3 ຂາ 

ປັກ 3 ຂາທີ່ຮູ້ຈັກກັນທົ່ວໄປ ກໍ່ຍ້ອນມີຂາທີ່ 3 ທີ່ໃຊ້ສຳລັບຕໍ່ກັບສາຍດິນ (Earth) ນັ້ນເອງ, ເພື່ອຄວາມປອດໄພໃນການໃຊ້ງານເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ. ຈາກເມື່ອກ່ອນທີ່ເປັນປັກແບບ 2 ຂາ, ເມື່ອມີໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼເກີດຂຶ້ນກັບອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ຫາກມີການສຳຜັດກັບຮ່າງກາຍເຮົາສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ແລະ ບໍ່ມີສະໜວນຂັ້ນກາງລະຫວ່າງຮ່າງກາຍເຮົາກັບພື້ນດິນ (ອາດເປັນເກີບ, ພື້ນຢາງທີ່ບໍ່ຊັກນຳໄຟຟ້າ) ຈະເຮັດໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານຮ່າງກາຍເຮົາລົງສູ່ພື້ນດິນ ຫຼື ເອີ້ນວ່າຖືກໄຟຟ້າຊັອດນັ້ນເອງ. ຫາກໃຜທີ່ເຮັດວຽກກັບຄອມພິວເຕີ ຫຼື ອຸປະກອນໄຟຟ້າ (ໝໍ້ແດງນິໂຕດີເລີຍ) ທີ່ສຽບປັກແບບບໍ່ຕໍ່ສາຍດິນອາດຈະເຄີຍຖືກໄຟຟ້າດູດເປັນບາງຄັ້ງຄາວໃຫ້ຕົກໃຈຫຼິ້ນ. ແຕກຕ່າງຈາກການໃຊ້ປັກ 3 ຂາກັບລະບົບໄຟຟ້າທີ່ແລ່ນສາຍດິນເອົາໄວ້, ເມື່ອມີການຮົ່ວໄຫຼຂອງໄຟຟ້າ ກະແສສ່ວນໃຫຍ່ຈະໄຫຼລົງສູ່ສາຍດິນ ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດອັນຕະລາຍແກ່ຜູ້ໃຊ້ງານ ເພາະກະແສໄຟຟ້າຈະເລືອກເສັ້ນທາງທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານໜ້ອຍທີ່ສຸດລົງສູ່ພື້ນດິນ ແລະ ຂາທີ່ 3 ທີ່ຕໍ່ກັບສາຍດິນນັ້ນເປັນໂລຫະ ຍ່ອມມີຄວາມຕ້ານທານໜ້ອຍກວ່າຮ່າງກາຍມະນຸດ. ປະໂຫຍດອີກຢ່າງຂອງສາຍດິນ ຫຼື ຂາທີ່ 3 ຂອງປັກໄຟກໍ່ຄື ການປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດກັບອຸປະກອນໄຟຟ້າເມື່ອເກີດການຊັອດໃນວົງຈອນຂຶ້ນ ເພາະກະແສຈະໄຫຼລົງສູ່ພື້ນດິນ ແທນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ກັບອຸປະກອນ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ແຜງວົງຈອນໃນອຸປະກອນໄຟຟ້ານັ້ນໄໝ້. ເຊິ່ງແນ່ນອນວ່າປັກ 3 ຂາຈະສາມາດໃຊ້ໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອລະບົບໄຟຟ້າໃນບ້ານມີການຕິດຕັ້ງສາຍດິນຄຽງຄູ່ກັນເທົ່ານັ້ນ.

ແລ້ວຈະເຮັດແນວໃດເມື່ອຮູປັກສຽບມີພຽງ 2 ຮູ ຂະນະທີ່ປັກສຽບເປັນແບບ 3 ຂາ 

ແທນທີ່ການຫັກ - ຕັດຂາທີ່ 3 ອອກດັ່ງທີ່ຫຼາຍໆ ຄົນເຮັດ (ເຮົາກະເຄີຍ...ແຕ່ຂໍລະແຕ່ນີ້ຕໍ່ໄປຢ່າຫາເຮັດ) ຍ້ອນລະບົບໄຟຟ້າພາຍໃນບ້ານຂອງຕົນເອງບໍ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງສາຍດິນ, ທາງທີ່ດີທີ່ສຸດກໍ່ຄືຫາຫົວແປງມາໃຊ້ງານ ຫຼື ປ່ຽນເຕົ້າຮັບໃໝ່, ເຖິງແມ່ນວ່າລະບົບໄຟຟ້າພາຍໃນບ້ານຂອງເພື່ອນໆ ຍັງເປັນລະບົບເກົ່າທີ່ບໍ່ໄດ້ແລ່ນສາຍດິນກໍ່ຕາມ ເພາະຫາກອະນາຄົດມີການປັບປຸງລະບົບໄຟຟ້າພາຍໃນເຮືອນໃໝ່ເພື່ອນໆ ກໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວໄດ້ຢ່າງສະບາຍໃຈ. ຫາກຂໍ້ມຸນດັ່ງກ່າວຍັງເຮັດໃຫ້ເພື່ອນບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຄວນເກັບຂາທີ່ 3 ໄວ້ ຫຼື ບໍ່, ມີບົດລາຍງານ ແລະ ງານວິໄຈບອກວ່າ ທຸກໆ ປີຈະມີຄົນຕາຍຈາກການຖືກໄຟຟ້າຊັອດ ເຖິງແມ່ນວ່າອັດຕາສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນຊ່າງໄຟຟ້າ ແລະ ມີແນວໂນ້ມຈະຫຼຸດລົງເລື້ອຍໆ ກໍ່ຕາມ, ມັນກໍ່ເປັນອີກເຫດຜົນໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຫັນເຖິງຄວາມອັນຕະລາຍຂອງໄຟຟ້າ (ອ້າງອີງ The center for construction research and training ແລະ Electrical injuries, deaths and hospitalisations 2014–15 and 2015–16 ຈາກວາລະສານ Australian Institute of Health and Welfare ຕີພິມເມື່ອ 30 ພະຈິກ 2018 ໜ້າ 41 ). ສະນັ້ນ ຫາກເພື່ອນໆ ມີເງື່ອນໄຂທາງດ້ານການເງິນ ແນະນຳໃຫ້ອັບເກຣດລະບົບໄຟຟ້າໃຫ້ມີສາຍດິນຈະດີທີ່ສຸດ ອາດຈະເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເລັກໜ້ອຍ ແຕ່ມັນກໍ່ຄຸ້ມເມື່ອແລກກັບຄວາມປອດໄພເພີ່ມຂຶ້ນອີກລະດັບ.

ຈັ່ງໃດກໍ່ໃຊ້ຊີວິດຢ່າງມີສະຕິ ເຖິງແມ່ນວ່າລະບົບໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ອາດຈະມີການປ້ອງກັນອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນລະດັບໜຶ່ງກໍ່ຕາມ ຢ່າລືມໝັ່ນກວດສອບຄວາມພ້ອມໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນໄຟຟ້າພາຍໃນບ້ານໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ໃຫ້ຢຸດໃຊ້ ຫຼື ສ້ອມແປງເມື່ອມີຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ເຊື່ອມສະພາບຂອງອຸປະກອນໄຟຟ້າ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄົນຮອບຂ້າງ.


ຂຽນໂດຍ: Nilavath 

ອ້າງອີງ:  

Advertisement Replay Ad
ເປີດໂຕໃນລາວແລ້ວ OPPO Reno6 Z 5G ຖືກໃຈສາຍຖ່າຍຮູບ Portrait ພ້ອມດີຊາຍທີ່ເປັນເອກະລັກ

ເປີດໂຕໃນລາວແລ້ວ OPPO Reno6 Z 5G ຖືກໃຈສາຍຖ່າຍຮູບ Portrait ພ້ອມດີຊາຍທີ່ເປັນເອກະລັກ

ແຈກວິທີ ໃຊ້ WhatsApp Web ໃນຄອມພິວເຕີພ້ອມກັນ 4 ເຄື່ອງ ມືຖືແບັດໝົດ ຫຼື ບໍ່ມີເນັດກໍຍັງໃຊ້ໄດ້

ແຈກວິທີ ໃຊ້ WhatsApp Web ໃນຄອມພິວເຕີພ້ອມກັນ 4 ເຄື່ອງ ມືຖືແບັດໝົດ ຫຼື ບໍ່ມີເນັດກໍຍັງໃຊ້ໄດ້

ໂລກ້າ ຮ່ວມມື ບໍລິສັດ ໂຊກມີໄຊ ຂະຫຍາຍບໍລິການແທັກຊີອອນລາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ ຢູ່ປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ

ໂລກ້າ ຮ່ວມມື ບໍລິສັດ ໂຊກມີໄຊ ຂະຫຍາຍບໍລິການແທັກຊີອອນລາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ ຢູ່ປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ

Httpool ສະເຫຼີມສະຫຼອງຄວາມສຳເລັດສຳລັບການດຳເນີນທຸລະກິດໃນລາວຄົບຮອບ 1 ປີ!

Httpool ສະເຫຼີມສະຫຼອງຄວາມສຳເລັດສຳລັບການດຳເນີນທຸລະກິດໃນລາວຄົບຮອບ 1 ປີ!

Facebook ຮ່ວມສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວດ້ວຍຟີເຈີໃໝ່ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນລາວເຊື່ອມຕໍ່ກັນໃນເວລາທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກກັນ

Facebook ຮ່ວມສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວດ້ວຍຟີເຈີໃໝ່ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນລາວເຊື່ອມຕໍ່ກັນໃນເວລາທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກກັນ

ເປີດໂຕ OPPO A94 ອັດແໜ້ນດ້ວຍປະສິດທິພາບ ທັງການຖ່າຍພາບ & ຄວາມໄວ ໃນລາຄາທີ່ຄຸ້ມຄ່າ

ເປີດໂຕ OPPO A94 ອັດແໜ້ນດ້ວຍປະສິດທິພາບ ທັງການຖ່າຍພາບ & ຄວາມໄວ ໃນລາຄາທີ່ຄຸ້ມຄ່າ

ເລີໂນໂວ ເປີດໂຕ ThinkBook ລຸ້ນໃໝ່ຫຼ້າສຸດ ຮັບເທຣນ “ເຮັດວຽກໄດ້ຈາກທຸກບ່ອນ” (work-from-anywhere)

ເລີໂນໂວ ເປີດໂຕ ThinkBook ລຸ້ນໃໝ່ຫຼ້າສຸດ ຮັບເທຣນ “ເຮັດວຽກໄດ້ຈາກທຸກບ່ອນ” (work-from-anywhere)

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າອິນເຕີເນັດໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຈັກ 1 ມື້?

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າອິນເຕີເນັດໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຈັກ 1 ມື້?

ຊາວອາຊີຕາເວັນອາຄະເນ 18% ພາກັນແຊຂ່າວລົງໂຊຊຽວໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບກ່ອນວ່າເປັນເລື່ອງແທ້ ຫຼື ປອມ

ຊາວອາຊີຕາເວັນອາຄະເນ 18% ພາກັນແຊຂ່າວລົງໂຊຊຽວໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບກ່ອນວ່າເປັນເລື່ອງແທ້ ຫຼື ປອມ

ການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນໂລກອອນລາຍໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມໃນໄລຍະໂລກລະບາດ: ຜູ້ປົກຄອງສາມາດເຮັດໄດ້ແນວໃດ?

ການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນໂລກອອນລາຍໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມໃນໄລຍະໂລກລະບາດ: ຜູ້ປົກຄອງສາມາດເຮັດໄດ້ແນວໃດ?

ຊ້າໝົດອົດເດີ! HUAWEI Nova 7i ຫຼຸດລາຄາພິເສດຕ້ອນຮັບເທດສະການຄຣິສມາສ ແລະ ປີໃໝ່ສາກົນ

ຊ້າໝົດອົດເດີ! HUAWEI Nova 7i ຫຼຸດລາຄາພິເສດຕ້ອນຮັບເທດສະການຄຣິສມາສ ແລະ ປີໃໝ່ສາກົນ

ໂລກໃໝ່ຂອງການຮຽນຮູ້! katalyst-learning.com ໃຫ້ຄົນລາວຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ e-commerce ແບບຟຣີໆ

ໂລກໃໝ່ຂອງການຮຽນຮູ້! katalyst-learning.com ໃຫ້ຄົນລາວຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ e-commerce ແບບຟຣີໆ

10 ອັນດັບ PASSWORD ຍອດນິຍົມ (ທີ່ບໍ່ຄວນຕັ້ງຢ່າງຍິ່ງ)

10 ອັນດັບ PASSWORD ຍອດນິຍົມ (ທີ່ບໍ່ຄວນຕັ້ງຢ່າງຍິ່ງ)

ຮູ້ຈັກກັບອຸປະກອນສຽງ & ສວມໃສ່ອັດສະລິຍະຈາກ HUAWEI ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງທ່ານງ່າຍຂຶ້ນ

ຮູ້ຈັກກັບອຸປະກອນສຽງ & ສວມໃສ່ອັດສະລິຍະຈາກ HUAWEI ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງທ່ານງ່າຍຂຶ້ນ

ຄວາມໂສດເປັນບັນຫາສຳລັບເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່? ຈະດີບໍ່ຖ້າເຮົາມີລະບົບທີ່ສາມາດຊ່ວຍຈັບຄູ່ໃຫ້ກັບຄົນໂສດ?

ຄວາມໂສດເປັນບັນຫາສຳລັບເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່? ຈະດີບໍ່ຖ້າເຮົາມີລະບົບທີ່ສາມາດຊ່ວຍຈັບຄູ່ໃຫ້ກັບຄົນໂສດ?

ຫຼຽນມີສອງດ້ານສັນໃດ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍກໍມີ "ດ້ານດີ - ດ້ານລົບ" ສັນນັ້ນ

ຫຼຽນມີສອງດ້ານສັນໃດ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍກໍມີ "ດ້ານດີ - ດ້ານລົບ" ສັນນັ້ນ

ເປີດໃຫ້ສັ່ງຈອງແລ້ວມື້ນີ້! Huawei Y7a ລາຄາສຸດຄຸ້ມ ພ້ອມຈຸດເດັ່ນທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນພາດເປັນເຈົ້າຂອງ

ເປີດໃຫ້ສັ່ງຈອງແລ້ວມື້ນີ້! Huawei Y7a ລາຄາສຸດຄຸ້ມ ພ້ອມຈຸດເດັ່ນທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນພາດເປັນເຈົ້າຂອງ

ປັກ 3 ຂາ ທີ່ມາຂອງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຈິງແທ້ປະການໃດ?

ປັກ 3 ຂາ ທີ່ມາຂອງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຈິງແທ້ປະການໃດ?

7 ເຫດຜົນທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນພາດຈະເປັນເຈົ້າຂອງ Huawei Nova 7 ສະມາດໂຟນ 5G

7 ເຫດຜົນທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນພາດຈະເປັນເຈົ້າຂອງ Huawei Nova 7 ສະມາດໂຟນ 5G

ຮູ້ຈັກກັບ VPN ເຄື່ອງມືທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາຍມຸດທ່ອງອິນເຕີເນັດປອດໄພຂຶ້ນອີກເທົ່າຕົວ

ຮູ້ຈັກກັບ VPN ເຄື່ອງມືທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາຍມຸດທ່ອງອິນເຕີເນັດປອດໄພຂຶ້ນອີກເທົ່າຕົວ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ