ວັນພະຫັດ ທີ 23 ກັນຍາ 2021

ທຳຄວາມຮູ້ຈັກກົນໄກການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ອນຈະເຂົ້າໄປນັ່ງໃນສະພາຕ້ອງຜ່ານຂັ້ນຕອນໃດແດ່?

ທຳຄວາມຮູ້ຈັກກົນໄກການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ອນຈະເຂົ້າໄປນັ່ງໃນສະພາຕ້ອງຜ່ານຂັ້ນຕອນໃດແດ່?
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເປັນຜູ້ທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງປະຊາຊົນລາວໃນທົ່ວປະເທດ ເປັນຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕົກລົງບັນຫາສຳຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ ກ່ອນທີ່ຈະມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ກ່ອນທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ການ ເຊິ່ງໄດ້ຖືກກຳນົດວັນທີຢ່າງເປັນທາງການແມ່ນ 21 ກຸມພາ 2021, ມ່ວນ ໄດ້ສະຫຼຸບສາລະສຳຄັນກ່ຽວກັບລະບົບການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາຂອງລາວເຮົາໄວ້ທີ່ນີ້.

ເລືອກຕັ້ງເມື່ອໃດ?

ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຈັດໃຫ້ມີຂຶ້ນໃນທຸກໆ 5 ປີ. ຕາມກົດໝາຍກຳນົດໄວ້ວ່າ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຈະເປັນຜູ້ກຳນົດວັນເລືອກຕັ້ງ ແລ້ວສະເໜີໃຫ້ປະທານປະເທດອອກລັດຖະດຳລັດແຈ້ງຢ່າງເປັນທາງການກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງ 90 ວັນ. ໃນປີ 2021 ນີ້ ແມ່ນກົງກັບວັນທີ 21 ກຸມພາ 2021.

ຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຈະຕ້ອງມີອາຍຸ 21 ປີຂຶ້ນໄປ ແລະ ຕ້ອງເປັນພົນລະເມືອງລາວ ລວມທັງຕ້ອງມີລະດັບການສຶກສາຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນຂຶ້ນໄປ ແລະ ມີວິຊາສະເພາະໃດໜຶ່ງ ແລະ ຕ້ອງມີສຸຂະພາບດີ. ນອກຈາກນັ້ນກໍຍັງຕ້ອງເປັນຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂອື່ນໆທີ່ກົດໝາຍກຳນົດ ເຊິ່ງທັງໝົດນັ້ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ສະແດງອອກເຖິງທັດສະນະທາງການເມືອງທີ່ຕ້ອງມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີ, ຮັກຊາດ-ຮັກລະບອບ, ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການເມືອງ-ກົດໝາຍ-ລັດຖະທຳມະນູນ ລວມທັງແນວທາງຂອງພັກ ແລະ ອື່ນໆ.

ກ່ອນຊາວລາວຈະໄດ້ເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາ ຕ້ອງຜ່ານຂັ້ນຕອນໃດແດ່?

ຂະບວນການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາຂອງລາວຂ້ອນຂ້າງມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນພໍສົມຄວນ. ອີງຕາມກົດໝາຍ ຂັ້ນຕອນທຳອິດເລີ່ມຂຶ້ນທີ່ ການສະເໜີລາຍຊື່ຜູ້ເລືອກຕັ້ງ ເຊິ່ງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພັກ-ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ເປັນຜູ້ທີ່ມີສິດຄົ້ນຄວ້າ, ທາບທາມ ແລະ ສະເໝີລາຍຊື່ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງອົງການຂອງຕົນເອງອອກຮັບສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ. ໃນຂັ້ນຕອນນີ້ມີ 2 ຮູບແບບຄື ຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງຈາກອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນສູງກາງແມ່ນຈະຖືກສະເໜີເຂົ້າຫາຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງລະດັບຊາດເປັນຜູ້ພິຈາລະນາເລີຍ ສ່ວນຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງຈາກອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຈະຕ້ອງຜ່ານຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນແຂວງກ່ອນ.

ຫຼັງຈາກທີ່ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງລະດັບຊາດພິຈາລະນາຕົກລົງແລ້ວ, ຜູ້ຮັບສະໝັກເລືອກຕັ້ງຈຶ່ງຈະໄດ້ປະກອບເອກະສານຕ່າງໆທີ່ຈຳເປັນເພື່ອລົງສະໝັກ. ຈາກນັ້ນພາຍໃນ 45 ວັນກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງ, ຄະນະກຳມະການຈະສັງລວມບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຜູ້ຮັບສະໝັກເລືອກຕັ້ງທັງໝົດ ແລ້ວປະກາດໃຫ້ສັງຄົມຮູ້ຢ່າງເປັນທາງການ.

ໃນຂັ້ນນີ້ ຖ້າຫາກຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຫາກເຫັນວ່າ ຜູ້ຮັບສະໝັກເລືອກຕັ້ງໃນເຂດເລືອກຕັ້ງຂອງຕົນເອງມີມາດຕະຖານບໍ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີພຶດຕິກຳທີ່ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ແຕະຕ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ ກໍສາມາດ "ຄັດຄ້ານ" ຜູ້ຮັບສະໝັກເລືອກຕັ້ງໃນເຂດຂອງຕົນຄົນນັ້ນໄດ້. ໂດຍການຄັດຄ້ານສາມາດເຮັດໄດ້ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໂດຍການສົ່ງຫຼັກຖານທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ໃຫ້ແກ່ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນເມືອງ ພາຍໃນ 7 ວັນຫຼັງຈາກປະກາດລາຍຊື່ອອກມາ.

ຈາກນັ້ນ ຜູ້ຮັບສະໝັກເລືອກຕັ້ງ ສາມາດຈັດຕັ້ງໂຄສະນາຫາສຽງໄດ້ທັນທີຫຼັງຈາກທີ່ຄະນະກຳມະການປະກາດລາຍຊື່ອອກມາ ແລະ ຕ້ອງຢຸດລົງ 1 ວັນກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງ. ການຫາສຽງດັ່ງກ່າວຕ້ອງບໍ່ໂຄສະນາທັບຖົມ ແລະ ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີຜູ້ຮັບສະໝັກເລືອກຕັ້ງຄົນອື່ນ.

ເຂດເລືອກຕັ້ງໃນລາວປະກອບມີທັງໝົດ 18 ເຂດ ອີງຕາມຈຳນວນຂອງແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ສຳລັບການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ. ສ່ວນການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາຂັ້ນແຂວງ ເຂດເລືອກຕັ້ງແມ່ນມີຈຳນວນເທົ່າກັບນະຄອນ ແລະ ເມືອງພາຍໃນແຂວງນັ້ນ.

ໃນມື້ເລືອກຕັ້ງ ປະຊາຊົນໃນເຂດເລືອກຕັ້ງແຕ່ລະບ່ອນຕ້ອງໄປປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຢູ່ "ໜ່ວຍປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ" ເຊິ່ງໃຫ້ຖືເອົາບ້ານເປັນຫຼັກ ໂດຍບ້ານໃດທີ່ມີປະຊາຊົນ 500 ຫາ 1,000 ຄົນແມ່ນໃຫ້ນັບເປັນ 1 ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ ແຕ່ຖ້າມີຫຼາຍກວ່າ 1,000 ຄົນຂຶ້ນໄປ ແມ່ນໃຫ້ແບ່ງເປັນຫຼາຍໜ່ວຍ. ສ່ວນພົນລະເມືອງລາວທີ່ກຳລັງຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງຈະເປັນຜູ້ກຳນົດເອງວ່າຈະໃຫ້ມີການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຄືແນວໃດ.


ພາບ: AP

ຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າຕົນເອງເປັນຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ?

ອີງຕາມກົດໝາຍແລ້ວ ອົງການປົກຄອງບ້ານຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂຶ້ນບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາໃນຂອບເຂດບ້ານຂອງຕົນເອງ. ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງລະດັບຊາດຈະເປັນຜູ້ປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງ 30 ວັນ. ສາມາດກວດສອບລາຍຊື່ຂອງຕົນເອງໄດ້ຢູ່ພາຍໃນໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຂອງບ້ານ ເຊັ່ນ: ຫ້ອງການປົກຄອງບ້ານ ຫຼື ສະຖານທີ່ອື່ນຕາມການກຳນົດຂອງຄະນະກຳມະການ.

ໃນກໍລະນີທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍ ຫຼື ໄປເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນອື່ນ ແລະ ຕ້ອງການປ່ຽນໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງໄປຢູ່ບ່ອນໃໝ່, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງອົງການປົກຄອງບ້ານ ຫຼື ກອງກຳລັງບ່ອນທີ່ຕົນໄດ້ຂຶ້ນບັນຊີ ເພື່ອຂໍເອົາໃບຢັ້ງຢືນໄປລົງຄະແນນສຽງຢູ່ໜ່ວຍປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງໃໝ່.

ມື້ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງເຮົາຕ້ອງເຮັດແນວໃດ?

ໃນມື້ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ, ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຈະເປີດໃຫ້ປ່ອນບັດນັບຕັ້ງແຕ່ເວລາ 7:00 ໂມງເຊົ້າ ໄປຈົນຮອດ 17:00 ໂມງ. ທັງນີ້ອາດຈະມີການເປີດພິທີ ຫຼື ປິດພິທີໄວກວ່າກຳນົດກໍໄດ້ ຂຶ້ນກັບສະພາບການແຕ່ລະບ່ອນ ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນບໍ່ໃຫ້ເປີດກ່ອນ 5 ໂມງເຊົ້າ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ປິດກາຍ 19:00 ໂມງ.

ພາຍໃນໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຈະມີການແນະນຳ ແລະ ເຜີຍແຜ່ລະບຽບກ່ຽວກັບວິທີການປ່ອນບັດໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກຄົນເຂົ້າໃຈ. ຜູິ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຕ້ອງສະເໜີຕົວ ແລະ ແຈ້ງບັດຢັ້ງຢືນຕໍ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ກ່ອນທີ່ຈະຮັບເອົາບັດລົງຄະແນນສຽງໄປຂີດ ແລະ ປ່ອນລົງຫີບໃສ່ບັດ.


 ພາບ: Xinhua/Si Hongliang

ຫຼັງຈາກມື້ເລືອກຕັ້ງແລ້ວ ດົນປານໃດຈຶ່ງຈະຮູ້ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງ?

ການນັບຄະແນນສຽງຈະດຳເນີນຢ່າງເປີດເຜີຍໂດຍຊ້ອງໜ້າພະຍານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຍັງມີຕົວແທນຈາກຜູ້ຮັບສະໝັກເລືອກຕັ້ງ ແລະ ນັກຂ່າວເຂົ້າຮ່ວມສັງເກດການນຳ. ຫຼັງຈາກທີ່ນັບຄະແນນ ແລະ ມີການບັນທຶກຕາມລະບຽບແລ້ວ ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍແມ່ນການສົ່ງຜົນໃຫ້ກັບຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງລະດັບຊາດ ເພື່ອສັງລວມ ແລະ ປະກາດຜົນຢ່າງເປັນທາງການ. ທັງນີ້ໃນກົດໝາຍບໍ່ໄດ້ມີການກຳນົດວ່າ ຕ້ອງປະກາດຜົນພາຍໃນຈັກມື້ຫຼັງຈາກມື້ເລືອກຕັ້ງ.


ອ້າງອີງ:

Advertisement Replay Ad
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນໃໝ່ 264 ຄົນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນໃໝ່ 264 ຄົນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 13 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 13 ກັນຍາ 2021

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 8 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 8 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 2 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 2 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ບົດສຳພາດພິເສດ: ພອນສະຫວັນ ຊ່າງຖ່າຍພາບຈາກລາວທີ່ພາຜົນງານ Street Photography ສູ່ສາຍຕາຊາວໂລກ

ບົດສຳພາດພິເສດ: ພອນສະຫວັນ ຊ່າງຖ່າຍພາບຈາກລາວທີ່ພາຜົນງານ Street Photography ສູ່ສາຍຕາຊາວໂລກ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 30 ສິງຫາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 30 ສິງຫາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021

ເປີດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ໂຮງໝໍມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ "ກະເສມຣາດ ອິນເຕີຣ໌ເນຊັ່ນແນລ ວຽງຈັນ"

ເປີດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ໂຮງໝໍມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ "ກະເສມຣາດ ອິນເຕີຣ໌ເນຊັ່ນແນລ ວຽງຈັນ"

ຄູ່ຮັກທີ່ຢູ່ນຳກັນ ຊ່ວຍກັນຫຼຸດຄວາມສ່ຽງພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ຄົນດຽວ

ຄູ່ຮັກທີ່ຢູ່ນຳກັນ ຊ່ວຍກັນຫຼຸດຄວາມສ່ຽງພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ຄົນດຽວ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ສິງຫາ 2021

ໂລກ້າ ບໍລິສັດສະຕາດອັບທຳອິດຈາກລາວ ມີຊື່ໃນ "100 ບໍລິສັດທີ່ໜ້າຈັບຕາ ຂອງ Forbes Asia"

ໂລກ້າ ບໍລິສັດສະຕາດອັບທຳອິດຈາກລາວ ມີຊື່ໃນ "100 ບໍລິສັດທີ່ໜ້າຈັບຕາ ຂອງ Forbes Asia"

ເຜີຍໂສມໜ້າ ຕົວຈິງຂອງ POPCAT ນ້ອງໜ້າຕາເປັນແບບນີ້ເອງ

ເຜີຍໂສມໜ້າ ຕົວຈິງຂອງ POPCAT ນ້ອງໜ້າຕາເປັນແບບນີ້ເອງ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 12 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 12 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 2 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 2 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2021

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ