ວັນພຸດ ທີ 22 ກັນຍາ 2021

4 ວິທີ ມີເພດສໍາພັນແບບໃດໃຫ້ປອດໄພ

4 ວິທີ ມີເພດສໍາພັນແບບໃດໃຫ້ປອດໄພ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ເຊື່ອວ່າເລື່ອງນີ້ເປັນບັນຫາໃຫ້ແກ່ມືໃໝ່ຫຼາຍໆຄົນຢ່າງແນ່ນອນໂດຍສະເພາະໄວໜຸ່ມລາວເຮົາກັບການຢາກຮູ້ຢາກລອງຈົນເຮັດໃຫ້ອາດເກີດຄວາມຜິດພາດຂຶ້ນ. ສະນັ້ນແລ້ວ ໃນເມື່ອຢ່າງໃດກໍຢາກລອງເຮົາທຸກຄົນກໍຄວນທີ່ຈະຮູ້ຈັກປ້ອງກັນໄວ້ດີກວ່າກັບ 4 ວິທີເຮັດແນວໃດໃຫ້ປອດໄພ. 

1. ຖົງຢາງອະນາໄມ

ແນ່ນອນວ່ານີ້ເປັນສິ່ງທີ່ຫຼາຍໆຄົນຮູ້ຈັກດີ ແຕ່ກໍເປັນສິ່ງທີ່ຫຼາຍໆຄົນອາດຫຼີກເວັ້ນຍ້ອນຄວາມອາຍ ແລະ ຄວາມບໍ່ກ້າທີ່ຈະໄປຊື້ ແຕ່ຈະມີໃຜຮູ້ບໍ່ວ່າການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມນີ້ແມ່ນມີຄຸນປະໂຫຍດຫຼາຍເພາະນອກຈາກຈະຊ່ວຍເລື່ອງຂອງການຄຸມກຳເນີດແລ້ວຍັງສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນໄດ້ໂດຍສະເພາະແມ່ນພະຍາດເອດ. 

ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງໃຊ້ຢູ່ນັ້ນຕ້ອງຈີກຊອງດ້ວຍມືແຕ່ຕ້ອງລະວັງເລື່ອງຂອງເລັບມື ຫຼື ແຫວນໄປເກາະ ແລະ ຕ້ອງໃສ່ໃນຂະນະທີ່ນ້ອງຊາຍກຳລັງແຂງໂຕເຕັມທີ່ ເພາະເມືອໃຊ້ງານແທ້ແມ່ນຍັງມີໂອກາດໃນການຖືພາໄດ້ເຖິງ 15%. ສາເຫດອາດເກີດຈາກຖົງຢາງຂາດ, ຂະໜາດຂອງຖົງຢາງບໍ່ເໝາະສົມ, ນ້ອງຊາຍອ່ອນໂຕໃນຂະນະທີ່ມີເພດສຳພັນ, ບໍ່ຖອດອອກຫຼັງເຮັດແລ້ວ ຫຼື ຖົງຢາງຫຼຸດໃນຕອນທີ່ກຳລັງຖອດອອກ. 

2. ຢາຄຸມກໍາເນີດສຸກເສີນ

ຢາຄຸມສຸກເສີນແມ່ນຄວນໃຊ້ໃນສະຖານະການທີ່ຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ, ເປັນຢາທີ່ໃຊ້ລັງຈາກມີເພດສຳພັນທີ່ຄັ້ງນັ້ນເຈົ້າອາດຈະບໍ່ໄດ້ເຕັມໃຈ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ ເຊິ່ງຢານີ້ຖືກເອີ້ນໃນຊື່: Emergency pills ຫຼື Morning after pills ມີຂາຍຕາມຮ້ານຂາຍຢາທົ່ວໄປໃນຊື່ວ່າ: “ໂພສຕິນໍ (Postinor)” ສາມາດປ້ອງກັນການຖືພາໄດ້ 85% (ຢ້ຳວ່າ 85%. ດັ່ງນັ້ນແລ້ວກໍຢ່າລືມໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມເດີ້). 

ວິທີກິນຢາໃນ 1 ກ່ອງຈະມີຢາ 2 ເມັດ, ເມັດທີ 1 ແມ່ນກິນພາຍໃນ 72 ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກມີເພດສໍາພັນ ເມັດທີ 2 ກິນຫຼັງຈາກກິນເມັດທຳອິດໄປແລ້ວ 12 ຊົ່ວໂມງ, ເມື່ອກິນແລ້ວອາດເກີດອາການຮາກ, ວິນຫົວ, ປວດຮາກ, ຖ້າກິນຢາເມັດທຳອິດໄປແລ້ວຮາກພາຍໃນ 2 ຊົ່ວໂມງຕ້ອງກິນຊ້ຳເພາະໂຕຢາຍັງບໍ່ຖືກດູດຊຶມ.

3. ຢາຄຸມປະຈຳວັນ

ເປັນວິທີຄຸມກຳເນີດທີ່ນິຍົມຫຼາຍບາງປະເພດມີ 21 ເມັດ ຫຼື 28 ເມັດ ເຊິ່ງວິທີການກິນແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນກິນຢາໃນມື້ທຳອິດທີ່ມີປະຈຳເດືອນ ຫຼື ພາຍໃນ 5 ມື້ທຳອິດຂອງຮອບປະຈຳເດືອນຫຼັງຈາກນັ້ນຕ້ອງກິນຢາມື້ລະ 1 ເມັດໃນເວລາດຽວກັນຂອງທຸກໆມື້, ຈຶ່ງຂໍແນະນຳໃຫ້ກິນກ່ອນນອນຈະດີກວ່າ. ແຕ່ຖ້າຈະເລີ່ມກິນຢາໃນໄລຍະອື່ນກໍສາມາດກິນໄດ້ແຕ່ຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າບໍ່ໄດ້ຕັ້ງທ້ອງ ແລະ ຄວນງົດການມີເພດສຳພັນ ຫຼື ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມໄປຄຽງຄູ່ກັນອີກ 7 ມື້. 

ຫຼັງຈາກກິນຢາແລ້ວອາດມີອາການປວດຮາກ, ນ້ຳໜັກຂຶ້ນ ແລະ ອາດມີສິວໄດ້, ວິທີການນີ້ມີປະສິດທິພາບດີຫຼາຍໃນທາງທິດສະດີແຕ່ເມື່ອໃຊ້ຈິງຍັງມີໂອກາດຖືພາໄດ້ 5 – 7.6% ໃນປີທຳອິດຂອງການໃຊ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຢາຄຸມກຳເນີດນີ້ມີຂໍ້ຫ້າມໃນການໃຊ້ກັບຜູ້ປ່ວຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ພະຍາດບາງຊະນິດເຊັ່ນ: ພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ຫຼອດເລືອດຈຶ່ງຄວນປຶກສາແພດໝໍກ່ອນ. 

4. ຝັງເຂັມຄຸມກຳເນີດ

ເປັນອີກວິທີການໜຶ່ງທີ່ແນະນຳໃຫ້ຮູ້ຈັກຫຼາຍທີ່ສຸດອີກວິທີໜຶ່ງເພາະສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ເປັນໄລຍະເວລາຍາວນານເພາະສາມາດຢູ່ໄດ້ເຖິງ 3 ປີ, ໂດຍຈະມີການຝັງໄວ້ກົກແຂນໃນຊັ້ນກ້ອງຜິວໜັງເມື່ອຝັງແລ້ວເຮົາກໍສາມາດຈັບເບິ່ງໄດ້ວ່າຢາຢູ່ບ່ອນໃດ. ການຝັງຢາແມ່ນຕ້ອງເຮັດພາຍໃນ 5 ມື້ທຳອິດຂອງການມີປະຈຳເດືອນ ຫຼັງຈາກນັ້ນຕ້ອງຄຸມກຳເນີດດ້ວຍວິທີອື່ນອີກ 7 ມື້. 

ເປັນວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງທຽບເທົ່າການເຮັດໝັນກໍຄືມີໂອກາດຕັ້ງຖືພາແຕ່ 0.01% ຕໍ່ປີ ແຕ່ຜົນເສຍທີ່ອາດລົບກວນຄື ປະຈຳເດືອນຈະມາເລັກນ້ອຍໃນໄລຍະ 3 ເດືອນທຳອິດ ແລະ ຈະຫຼຸດລົງຈົນອາດບໍ່ມີປະຈຳເດືອນ, ເຊິ່ງການມີປະຈຳເດືອນນີ້ແມ່ນການປ່ຽນແປງຂອງຜິວໜັງມົດລູກຕາມຮອບເດືອນເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ໄດ້ກ່ຽວກັບການຂັບຖ່າຍສິ່ງບໍ່ດີອອກຈາກຮ່າງກາຍຕາມຄວາມເຊື່ອຢ່າງແນ່ນອນ. 

ເມື່ອມາຮອດນີ້ແລ້ວເຮົາກໍເຊື່ອວ່າໄວໜຸ່ມຫຼາຍໆຄົນກໍຄົງຈະເປັນໄວທີ່ຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ທົດລອງ ແຕ່ສຳລັບເລື່ອງນີ້ແລ້ວຖືກເປັນເລື່ອງທີ່ຈຳເປັນຫຼາຍສຳລັບໄວໜຸ່ມລາວເຮົາເຖິງຢາກຈະມີຄວາມຮັກແຕ່ກໍຕ້ອງເປັນຄວາມຮັກທີ່ປອດໄພໄວ້ກ່ອນ ສະນັ້ນຈຶ່ງຢາກໃຫ້ນ້ອງໆຫັນມາໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມເພາະເປັນອີກວິທີທີ່ສາມາດປ້ອງກັນ ແລະ ປອດໄພທີ່ສຸດພ້ອມທັງງ່າຍຕໍ່ການໃຊ້ງານອີກດ້ວຍ. 


ນາມປາກກາ: Phascolarctos

ແຫຼ່ງອ້າງອີງ:

 

Advertisement Replay Ad
ມີຫຍັງແດ່ທີ່ນ້ອງໆຄວນຮູ້ ກ່ອນຮຽນສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ, ການໂຮງແຮມ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ?

ມີຫຍັງແດ່ທີ່ນ້ອງໆຄວນຮູ້ ກ່ອນຮຽນສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ, ການໂຮງແຮມ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ?

ຈັດການເວລາໃຫ້ເປັນ ຈະໄດ້ຢຸດເວົ້າວ່າ "ເວລາບໍ່ພໍ"

ຈັດການເວລາໃຫ້ເປັນ ຈະໄດ້ຢຸດເວົ້າວ່າ "ເວລາບໍ່ພໍ"

ຢາກເຮັດວຽກສາຍຄຣີເອທີຟ (Creative) ຕ້ອງພັດທະນາຕົນເອງແນວໃດ?

ຢາກເຮັດວຽກສາຍຄຣີເອທີຟ (Creative) ຕ້ອງພັດທະນາຕົນເອງແນວໃດ?

ອະນາຄົດຂອງຊາດ! "ອາຫຼີງ" ສາວນ້ອຍຜູ້ມີຄວາມອົດທົນ ຄວ້າໃບປະກາດແດງຢ່າງພາກພູມໃຈ

ອະນາຄົດຂອງຊາດ! "ອາຫຼີງ" ສາວນ້ອຍຜູ້ມີຄວາມອົດທົນ ຄວ້າໃບປະກາດແດງຢ່າງພາກພູມໃຈ

ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັສຂອງຜ້າອັດປາກ-ດັງ ງ່າຍໆພຽງ "ໄຂວ່ສາຍ" ກ່ອນໃສ່ທຸກຄັ້ງ

ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັສຂອງຜ້າອັດປາກ-ດັງ ງ່າຍໆພຽງ "ໄຂວ່ສາຍ" ກ່ອນໃສ່ທຸກຄັ້ງ

ຈະສະໝັກວຽກແມ່ນບໍ່? ນີ້ແມ່ນມາລະຍາດທີ່ຕ້ອງຮູ້ ໃນການສົ່ງອີເມວສະໝັກວຽກ

ຈະສະໝັກວຽກແມ່ນບໍ່? ນີ້ແມ່ນມາລະຍາດທີ່ຕ້ອງຮູ້ ໃນການສົ່ງອີເມວສະໝັກວຽກ

ຕ້ອງຮູ້! 5 ທັກສະການເຮັດວຽກທີ່ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຍຸກໂຄວິດຕ້ອງມີຕິດໂຕ

ຕ້ອງຮູ້! 5 ທັກສະການເຮັດວຽກທີ່ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຍຸກໂຄວິດຕ້ອງມີຕິດໂຕ

ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

ຢາກເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄວນປັບປ່ຽນຫຍັງແດ່?

ຢາກເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄວນປັບປ່ຽນຫຍັງແດ່?

ໄອສ໌ແລນທົດລອງຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຫຼືອ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ພົບ ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ & ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

ໄອສ໌ແລນທົດລອງຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຫຼືອ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ພົບ ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ & ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

"ມະໂນ" ຫຼື "ເລື່ອງຈິງ" ? ຄິດໄປເອງບໍວ່າເຂົາມັກ?

"ມະໂນ" ຫຼື "ເລື່ອງຈິງ" ? ຄິດໄປເອງບໍວ່າເຂົາມັກ?

ເຈົ້າປຽບດັ່ງສັດຊະນິດໃດໃນ Chronotype ອີງຕາມເວລານອນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ?

ເຈົ້າປຽບດັ່ງສັດຊະນິດໃດໃນ Chronotype ອີງຕາມເວລານອນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ?

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

ຈິດຕະວິທະຍາ ວ່າດ້ວຍ "ການເຫັນຕ່າງ" ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້?

ຈິດຕະວິທະຍາ ວ່າດ້ວຍ "ການເຫັນຕ່າງ" ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້?

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ ເມື່ອຂັບລົດຕອນຝົນຕົກ

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ ເມື່ອຂັບລົດຕອນຝົນຕົກ

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ