ວັນພະຫັດ ທີ 22 ເມສາ 2021

4 ວິທີ ມີເພດສໍາພັນແບບໃດໃຫ້ປອດໄພ

4 ວິທີ ມີເພດສໍາພັນແບບໃດໃຫ້ປອດໄພ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ເຊື່ອວ່າເລື່ອງນີ້ເປັນບັນຫາໃຫ້ແກ່ມືໃໝ່ຫຼາຍໆຄົນຢ່າງແນ່ນອນໂດຍສະເພາະໄວໜຸ່ມລາວເຮົາກັບການຢາກຮູ້ຢາກລອງຈົນເຮັດໃຫ້ອາດເກີດຄວາມຜິດພາດຂຶ້ນ. ສະນັ້ນແລ້ວ ໃນເມື່ອຢ່າງໃດກໍຢາກລອງເຮົາທຸກຄົນກໍຄວນທີ່ຈະຮູ້ຈັກປ້ອງກັນໄວ້ດີກວ່າກັບ 4 ວິທີເຮັດແນວໃດໃຫ້ປອດໄພ. 

1. ຖົງຢາງອະນາໄມ

ແນ່ນອນວ່ານີ້ເປັນສິ່ງທີ່ຫຼາຍໆຄົນຮູ້ຈັກດີ ແຕ່ກໍເປັນສິ່ງທີ່ຫຼາຍໆຄົນອາດຫຼີກເວັ້ນຍ້ອນຄວາມອາຍ ແລະ ຄວາມບໍ່ກ້າທີ່ຈະໄປຊື້ ແຕ່ຈະມີໃຜຮູ້ບໍ່ວ່າການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມນີ້ແມ່ນມີຄຸນປະໂຫຍດຫຼາຍເພາະນອກຈາກຈະຊ່ວຍເລື່ອງຂອງການຄຸມກຳເນີດແລ້ວຍັງສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນໄດ້ໂດຍສະເພາະແມ່ນພະຍາດເອດ. 

ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງໃຊ້ຢູ່ນັ້ນຕ້ອງຈີກຊອງດ້ວຍມືແຕ່ຕ້ອງລະວັງເລື່ອງຂອງເລັບມື ຫຼື ແຫວນໄປເກາະ ແລະ ຕ້ອງໃສ່ໃນຂະນະທີ່ນ້ອງຊາຍກຳລັງແຂງໂຕເຕັມທີ່ ເພາະເມືອໃຊ້ງານແທ້ແມ່ນຍັງມີໂອກາດໃນການຖືພາໄດ້ເຖິງ 15%. ສາເຫດອາດເກີດຈາກຖົງຢາງຂາດ, ຂະໜາດຂອງຖົງຢາງບໍ່ເໝາະສົມ, ນ້ອງຊາຍອ່ອນໂຕໃນຂະນະທີ່ມີເພດສຳພັນ, ບໍ່ຖອດອອກຫຼັງເຮັດແລ້ວ ຫຼື ຖົງຢາງຫຼຸດໃນຕອນທີ່ກຳລັງຖອດອອກ. 

2. ຢາຄຸມກໍາເນີດສຸກເສີນ

ຢາຄຸມສຸກເສີນແມ່ນຄວນໃຊ້ໃນສະຖານະການທີ່ຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ, ເປັນຢາທີ່ໃຊ້ລັງຈາກມີເພດສຳພັນທີ່ຄັ້ງນັ້ນເຈົ້າອາດຈະບໍ່ໄດ້ເຕັມໃຈ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ ເຊິ່ງຢານີ້ຖືກເອີ້ນໃນຊື່: Emergency pills ຫຼື Morning after pills ມີຂາຍຕາມຮ້ານຂາຍຢາທົ່ວໄປໃນຊື່ວ່າ: “ໂພສຕິນໍ (Postinor)” ສາມາດປ້ອງກັນການຖືພາໄດ້ 85% (ຢ້ຳວ່າ 85%. ດັ່ງນັ້ນແລ້ວກໍຢ່າລືມໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມເດີ້). 

ວິທີກິນຢາໃນ 1 ກ່ອງຈະມີຢາ 2 ເມັດ, ເມັດທີ 1 ແມ່ນກິນພາຍໃນ 72 ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກມີເພດສໍາພັນ ເມັດທີ 2 ກິນຫຼັງຈາກກິນເມັດທຳອິດໄປແລ້ວ 12 ຊົ່ວໂມງ, ເມື່ອກິນແລ້ວອາດເກີດອາການຮາກ, ວິນຫົວ, ປວດຮາກ, ຖ້າກິນຢາເມັດທຳອິດໄປແລ້ວຮາກພາຍໃນ 2 ຊົ່ວໂມງຕ້ອງກິນຊ້ຳເພາະໂຕຢາຍັງບໍ່ຖືກດູດຊຶມ.

3. ຢາຄຸມປະຈຳວັນ

ເປັນວິທີຄຸມກຳເນີດທີ່ນິຍົມຫຼາຍບາງປະເພດມີ 21 ເມັດ ຫຼື 28 ເມັດ ເຊິ່ງວິທີການກິນແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນກິນຢາໃນມື້ທຳອິດທີ່ມີປະຈຳເດືອນ ຫຼື ພາຍໃນ 5 ມື້ທຳອິດຂອງຮອບປະຈຳເດືອນຫຼັງຈາກນັ້ນຕ້ອງກິນຢາມື້ລະ 1 ເມັດໃນເວລາດຽວກັນຂອງທຸກໆມື້, ຈຶ່ງຂໍແນະນຳໃຫ້ກິນກ່ອນນອນຈະດີກວ່າ. ແຕ່ຖ້າຈະເລີ່ມກິນຢາໃນໄລຍະອື່ນກໍສາມາດກິນໄດ້ແຕ່ຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າບໍ່ໄດ້ຕັ້ງທ້ອງ ແລະ ຄວນງົດການມີເພດສຳພັນ ຫຼື ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມໄປຄຽງຄູ່ກັນອີກ 7 ມື້. 

ຫຼັງຈາກກິນຢາແລ້ວອາດມີອາການປວດຮາກ, ນ້ຳໜັກຂຶ້ນ ແລະ ອາດມີສິວໄດ້, ວິທີການນີ້ມີປະສິດທິພາບດີຫຼາຍໃນທາງທິດສະດີແຕ່ເມື່ອໃຊ້ຈິງຍັງມີໂອກາດຖືພາໄດ້ 5 – 7.6% ໃນປີທຳອິດຂອງການໃຊ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຢາຄຸມກຳເນີດນີ້ມີຂໍ້ຫ້າມໃນການໃຊ້ກັບຜູ້ປ່ວຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ພະຍາດບາງຊະນິດເຊັ່ນ: ພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ຫຼອດເລືອດຈຶ່ງຄວນປຶກສາແພດໝໍກ່ອນ. 

4. ຝັງເຂັມຄຸມກຳເນີດ

ເປັນອີກວິທີການໜຶ່ງທີ່ແນະນຳໃຫ້ຮູ້ຈັກຫຼາຍທີ່ສຸດອີກວິທີໜຶ່ງເພາະສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ເປັນໄລຍະເວລາຍາວນານເພາະສາມາດຢູ່ໄດ້ເຖິງ 3 ປີ, ໂດຍຈະມີການຝັງໄວ້ກົກແຂນໃນຊັ້ນກ້ອງຜິວໜັງເມື່ອຝັງແລ້ວເຮົາກໍສາມາດຈັບເບິ່ງໄດ້ວ່າຢາຢູ່ບ່ອນໃດ. ການຝັງຢາແມ່ນຕ້ອງເຮັດພາຍໃນ 5 ມື້ທຳອິດຂອງການມີປະຈຳເດືອນ ຫຼັງຈາກນັ້ນຕ້ອງຄຸມກຳເນີດດ້ວຍວິທີອື່ນອີກ 7 ມື້. 

ເປັນວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງທຽບເທົ່າການເຮັດໝັນກໍຄືມີໂອກາດຕັ້ງຖືພາແຕ່ 0.01% ຕໍ່ປີ ແຕ່ຜົນເສຍທີ່ອາດລົບກວນຄື ປະຈຳເດືອນຈະມາເລັກນ້ອຍໃນໄລຍະ 3 ເດືອນທຳອິດ ແລະ ຈະຫຼຸດລົງຈົນອາດບໍ່ມີປະຈຳເດືອນ, ເຊິ່ງການມີປະຈຳເດືອນນີ້ແມ່ນການປ່ຽນແປງຂອງຜິວໜັງມົດລູກຕາມຮອບເດືອນເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ໄດ້ກ່ຽວກັບການຂັບຖ່າຍສິ່ງບໍ່ດີອອກຈາກຮ່າງກາຍຕາມຄວາມເຊື່ອຢ່າງແນ່ນອນ. 

ເມື່ອມາຮອດນີ້ແລ້ວເຮົາກໍເຊື່ອວ່າໄວໜຸ່ມຫຼາຍໆຄົນກໍຄົງຈະເປັນໄວທີ່ຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ທົດລອງ ແຕ່ສຳລັບເລື່ອງນີ້ແລ້ວຖືກເປັນເລື່ອງທີ່ຈຳເປັນຫຼາຍສຳລັບໄວໜຸ່ມລາວເຮົາເຖິງຢາກຈະມີຄວາມຮັກແຕ່ກໍຕ້ອງເປັນຄວາມຮັກທີ່ປອດໄພໄວ້ກ່ອນ ສະນັ້ນຈຶ່ງຢາກໃຫ້ນ້ອງໆຫັນມາໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມເພາະເປັນອີກວິທີທີ່ສາມາດປ້ອງກັນ ແລະ ປອດໄພທີ່ສຸດພ້ອມທັງງ່າຍຕໍ່ການໃຊ້ງານອີກດ້ວຍ. 


ນາມປາກກາ: Phascolarctos

ແຫຼ່ງອ້າງອີງ:

 

Advertisement Replay Ad
"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ຈົບມາໃໝ່ໆບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດວຽກຫຍັງດີຈຶ່ງຈະເໝາະກັບຕົວເອງທີ່ສຸດ? ບົດຄວາມນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

ຈົບມາໃໝ່ໆບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດວຽກຫຍັງດີຈຶ່ງຈະເໝາະກັບຕົວເອງທີ່ສຸດ? ບົດຄວາມນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ