ວັນເສົາ ທີ 31 ກໍລະກົດ 2021

ເຊື່ອບໍວ່າ 100 ກວ່າປີກ່ອນ ມີແພດພະຍາຍາມພິສູດການມີຢູ່ຂອງວິນຍານໂດຍໃຊ້ຕາຊິງຊັ່ງນໍ້າໜັກ?

ເຊື່ອບໍວ່າ 100 ກວ່າປີກ່ອນ ມີແພດພະຍາຍາມພິສູດການມີຢູ່ຂອງວິນຍານໂດຍໃຊ້ຕາຊິງຊັ່ງນໍ້າໜັກ?
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ໃນປີ 1907 ດັນແຄນ ແມັກໂດກໍ ຈາກເມືອງເຮເວີຮິວ ລັດແມດຊາຊູເຊັດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ຕັດສິນໃຈພິສູດເຖິງການມີຢູ່ຂອງ "". ສິ່ງທີ່ລາວຕ້ອງການໃຊ້ເພື່ອພິສູດແມ່ນ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການທີ່ຈະຕາຍ ພາຍໃຕ້ການສັງເກດການຂອງລາວ ແລະ ໝາອີກຈຳນວນໜຶ່ງ.

ທ່ານໝໍເຊື້ອຊາດສະກັອດແລນຄົນນີ້ ເຊື່ອວ່າ ດວງວິນຍານມີມວນສານທາງຟີຊິກ ສະນັ້ນ ຈຶ່ງອາດເປັນໄປໄດ້ວ່າເຮົາສາມາດວັດແທກນໍ້າໜັກຂອງມັນໄດ້. ລາວມີຈິນຕະນາການທີ່ເຮັດໃຫ້ເຊື່ອວ່າ ຊິ້ນສ່ວນຂອງວິນຍານຈະອອກຈາກຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາເມື່ອເຮົາຕາຍໄປ ແລະ ອາດຈະໄປອາໄສຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເຊິ່ງຄ້າຍຄືກັບສະຫວັນໄປຕະຫຼອດການ. ລາວໄດ້ຕັດສິນໃຈເລືອກວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການພິສູດທິດສະດີຂອງຕົນເອງ ໂດຍການຊັ່ງນໍ້າໜັກຂອງໃຜບາງຄົນໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຈະຕາຍ ແລະ ຫຼັງຈາກທີ່ຕາຍໄປແລ້ວໃນທັນທີ. ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງນໍ້າໜັກນັ້ນຈະເປັນນໍ້າໜັກຂອງວິນຍານທີ່ອອກຈາກຮ່າງກາຍໄປ.

ແມັກໂດກໍ ໄດ້ຊອກຫາອາສາສະໝັກທີ່ອາສາຈະຕາຍ ແລະ ຊັ່ງນໍ້າໜັກຫຼັງຈາກລົມຫາຍໃຈສຸດທ້າຍຂອງຊີວິດ. ລາວຍັງຕ້ອງການຄົນເຈັບທີ່ສາມາດປະຕິບັດຕົນດີ ແລະ ສະຫງົບໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຈະຕາຍ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕາຊັ່ງຜິດດ່ຽງ ໃນການທົດລອງຂອງຕົນ. ລາວໄດ້ເລືອກຄົນເຈັບທີ່ໃກ້ຕາຍຈາກພະຍາດວັນນະໂລກ ຫຼື ພະຍາດຄ້າຍຄືກັນ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາອ່ອນເພຍ ແລະ ສະຫງົບນິ້ງ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຕົນເອງຕ້ອງໄດ້ຖາມຄົນເຈັບທີ່ກຳລັງຈະຕາຍວ່າ "ກະລຸນາຢູ່ຊື່ໆໄດ້ບໍ່ ເຊລາ? ເຈົ້າຄົງບໍ່ຢາກໃຫ້ວິນຍານຂອງເຈົ້າສ່າຍໄປສ່າຍມາ."

ລາວໄດ້ສ້າງຕຽງນອນໃນຫ້ອງການຂອງລາວໃຫ້ຄົນເຈັບ ເຊິ່ງລາວໄດ້ວາງຕຽງນັ້ນລົງເທິງຕາຊັ່ງຂະໜາດໃຫຍ່ອີກເທື່ອໜຶ່ງ. ໃນເລື່ອງເລົ່າທີ່ມີການເຜີຍແຜ່ໃນໂລກອິນເຕີເນັດແຕ່ລະແບບນັ້ນ, ມີການກ່າວວ່າ ມີການອັດຮູທະວານຂອງຄົນເຈັບ. ແຕ່ນີ້ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຈິງ, ເພາະລາວບໍ່ໄດ້ກັງວົນວ່າດວງວິນຍານອາດຈະອອກໄປທາງຮູທະວານ. ລາວຢໍ້າວ່າ ຂອງແຫຼວ ແລະ ຂອງແຂງທີ່ອອກຈາກຮ່າງກາຍ ຈະຍັງຄົງຢູ່ເທິງຕຽງ ແລະ ລວມຢູ່ໃນນໍ້າໜັກລວມ.

ແຕ່ເມື່ອມາຮອດຕອນທີ່ຕ້ອງຊັ່ງນໍ້າໜັກ ກໍເບິ່ງຄືວ່າຈະບໍ່ເປັນໄປຄືກັບທີ່ວາງແຜນໄວ້.

"ໂຊກຮ້າຍທີ່ຕາຊັ່ງຂອງພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ປັບໄວ້ຢ່າງດີ ແລະ ມີໂອກາດທີ່ຈະຖືກລົບກວນໂດຍຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນວຽກຂອງເຮົາ," ລາວຂຽນໄວ້ໃນບັນທຶກກ່ຽວກັບການທົດລອງ ເຊິ່ງນັ້ນເຮັດໃຫ້ເບິ່ງໜ້າສົງໄສວ່າ ເປັນຫຍັງລາວຈຶ່ງຕ້ອງຊັ່ງນໍ້າໜັກຄົນເຈັບທີ່ກຳລັງຈະຕາຍ ແທນທີ່ຈະໃຫ້ການເບິ່ງແຍງບັນເທົາທາງຈິດໃຈ.

ມີຄົນເຈັບຄົນໜຶ່ງຂອງລາວຕາຍໄປໃນຂະນະທີ່ລາວຍັງຕັ້ງຄ່າຕາຊັ່ງຂອງລາວ.

ຂະນະທີ່ຄົນເຈັບຄົນໜຶ່ງບັງເອີນມີນໍ້າໜັກຫຼຸດລົງໃນເວລາທີ່ຕາຍພໍດີ ດ້ວຍປະລິມານ 21.3 ກຣາມ ຂະນະທີ່ອີກຄົນໜຶ່ງຫຼຸດລົງ 14 ກຣາມ ກ່ອນທີ່ຈະມີການວັດກຳມະຈອນ ແລະ ຢັ້ງຢືນວ່າເສຍຊີວິດແລ້ວ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍໄດ້ຫຼຸດລົງ 42.5 ກຣາມ. ຄົນເຈັບຄົນທີ 3 ກໍນໍ້າໜັກຫຼຸດລົງ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍຫຼຸດລົງອີກ. ໃນຂະນະທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຈະສະຫຼຸບວ່າ ສິ່ງທີ່ລາວຄົ້ນພົບແມ່ນຍ້ອນຕາຊັ່ງບໍ່ດີ ແຕ່ ແມັກໂດກໍ ສະຫຼຸບວ່າ ລາວໄດ້ພິສູດການມີຢູ່ຂອງວິນຍານ.

ແຕ່ ທ່ານໝໍຄົນນີ້ຮັບຮູ້ວ່າ ລາວຕ້ອງໄດ້ເຮັດການທົດລອງທີ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້. ສະນັ້ນ ລາວຈຶ່ງໄປຊອກຫາໝາມາ 15 ໂຕ ແລະ ຂ້າພວກມັນຢູ່ເທິງຕາຊັ່ງ. ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເປັນບັນຫາແມ່ນ ໝາບໍ່ຄ່ອຍຢູ່ຊື່ໆ. ລາວຈຶ່ງສະຫຼຸບວ່າ ສັດບໍ່ມີວິນຍານໃຫ້ເສຍ ສະນັ້ນນໍ້າໜັກຂອງພວກມັນຈຶ່ງບໍ່ຫຼຸດລົງຫຼັງຈາກຕາຍ. ການທົດລອງກັບຄົນຂອງລາວ ວ່າເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ດີແລ້ວ ແຕ່ລອງຈິນຕະນາການເຖິງໝາທີ່ນອນຢູ່ເທິງຕາຊັ່ງກ່ອນທີ່ຈະຖືກຂ້າເບິ່ງ.

ໝາບໍ່ໄດ້ມີນໍ້າໜັກຫຼຸດລົງອີງຕາມການອ່ານຕາຊັ່ງຂອງລາວ ແລະ ແມັກໂດກໍໄດ້ເຜີຍແຜ່ຜົນການທົດລອງຂອງລາວ ເຊິ່ງທັງໝົດນັ້ນຖືກຈີກຖິ້ມເກືອບຈະໃນທັນທີ.

ຜົນສະຫຼຸບຂອງແມັກໂດກໍມີຂໍ້ບົກພ່ອງຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ ເນື່ອງຈາກວິທີການວິໄຈທີ່ໜ້າສົງໄສ. ລາວໄດ້ຍອມຮັບວ່າ ເປັນເລື່ອງຍາກທີ່ຕ້ອງໄດ້ວັດແທກໄລຍະເວລາທີ່ຊັດເຈນຂອງຄວາມຕາຍ. ການປ່ຽນແປງຂອງນໍ້າໜັກໃນຕົວຢ່າງຈຳນວນໜ້ອຍຂອງລາວອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເຫື່ອ ແລະ ຂອງແຫຼວ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍເພີ່ມຂຶ້ນທັນທີຫຼັງຈາກເສຍຊີວິດ. ໝາກໍມີເຫື່ອອອກເຊັ່ນກັນ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ຈະມາຈາກອົ້ງຕີນຂອງພວກມັນ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າການສູນເສຍນໍ້າໜັກຈະເປັນປະລິມານທີ່ໜ້ອຍຫຼາຍ. ຫຼື ອີກຢ່າງທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ສຸດແມ່ນ ຄົນທີ່ກຳລັງຈະຕາຍ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ຊື່ໆເອົາແທ້ເອົາວ່າ ແລະ ຕາຊັ່ງກໍບໍ່ໄດ້ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນຂະໜາດນັ້ນ. ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບກໍຄື ລາວຖືກໝູ່ເພື່ອນຫົວຂວັນເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ.

ສະຫຼຸບກໍຄື ລາວບໍ່ໄດ້ພິສູດເຖິງການມີຢູ່ຂອງວິນຍານ, ລາວເປັນພຽງແຕ່ຄາຕະກອນຜູ້ຂ້າໝາທົ່ວໄປເທົ່ານັ້ນ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : iflscience

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2021

ໂຄວິດ-19: ລາວພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 223 ກໍລະນີ - ຫຼວງນໍ້າທາຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ 1 ຄົນ (23 ກໍລະກົດ 2021)

ໂຄວິດ-19: ລາວພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 223 ກໍລະນີ - ຫຼວງນໍ້າທາຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ 1 ຄົນ (23 ກໍລະກົດ 2021)

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 2021

ສານຕັດສິນຕັດອິດສະລະພາບ 6 ບຸກຄົນກ່ຽວຂ້ອງກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນລາວ

ສານຕັດສິນຕັດອິດສະລະພາບ 6 ບຸກຄົນກ່ຽວຂ້ອງກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນລາວ

8 ເລື່ອງຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຂອງ ຈອນສັນ ແອນ ຈອນສັນ

8 ເລື່ອງຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຂອງ ຈອນສັນ ແອນ ຈອນສັນ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 13 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 13 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2021

ໄບເດນ ປະກາດແຜນກະຕຸ້ນສັກວັກຊີນໂຄວິດ ເຄາະປະຕູສັກໃຫ້ຮອດໜ້າເຮືອນ

ໄບເດນ ປະກາດແຜນກະຕຸ້ນສັກວັກຊີນໂຄວິດ ເຄາະປະຕູສັກໃຫ້ຮອດໜ້າເຮືອນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2021

"ແລມດາ" ໄວຣັສໂຄວິດກາຍພັນໃໝ່ ອັນຕະລາຍກວ່າສາຍພັນເດລຕາແທ້ ຫຼື ບໍ່?

"ແລມດາ" ໄວຣັສໂຄວິດກາຍພັນໃໝ່ ອັນຕະລາຍກວ່າສາຍພັນເດລຕາແທ້ ຫຼື ບໍ່?

ຄົນນີ້ເດ! 'ອອນ' ຫຼື ຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ 'ແມງປໍ' ສາວຫວານໜ້າສົ້ມ ດາວ TikTok ຕຳນານບົດໃໝ່ຈາກ ສປປ ລາວ

ຄົນນີ້ເດ! 'ອອນ' ຫຼື ຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ 'ແມງປໍ' ສາວຫວານໜ້າສົ້ມ ດາວ TikTok ຕຳນານບົດໃໝ່ຈາກ ສປປ ລາວ

ອັງກິດກຽມປົດລັອກດາວ ເຖິງຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ 20 ພັນ ພ້ອມເປີດແຜນການໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັບໂຄວິດ

ອັງກິດກຽມປົດລັອກດາວ ເຖິງຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ 20 ພັນ ພ້ອມເປີດແຜນການໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັບໂຄວິດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2021

ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບທາງດ່ວນບໍ່ເຕ່ນ-ຫ້ວຍຊາຍ

ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບທາງດ່ວນບໍ່ເຕ່ນ-ຫ້ວຍຊາຍ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 1 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 1 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ໄວຣັສໂຄ​ໂຣ​ນາ​ສາຍພັນເດລຕາ​ແມ່ນຫຍັງ?

ໄວຣັສໂຄ​ໂຣ​ນາ​ສາຍພັນເດລຕາ​ແມ່ນຫຍັງ?

ໂຄວິດ-19 ແຜ່ລະບາດຢ່າງວ່ອງໄວໄດ້ແນວໃດ? ນັກຄົ້ນຄວ້າຊີ້ ມັນມີການປັບໂຕເພື່ອແຜ່ໃສ່ຄົນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

ໂຄວິດ-19 ແຜ່ລະບາດຢ່າງວ່ອງໄວໄດ້ແນວໃດ? ນັກຄົ້ນຄວ້າຊີ້ ມັນມີການປັບໂຕເພື່ອແຜ່ໃສ່ຄົນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ 29 ມິຖຸນາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ 29 ມິຖຸນາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

Alan Turing ນັກຄະນິດສາດ LGBT ຜູ້ຊ່ວຍຊີວິດຄົນນັບລ້ານໃນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2

Alan Turing ນັກຄະນິດສາດ LGBT ຜູ້ຊ່ວຍຊີວິດຄົນນັບລ້ານໃນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ