ວັນພະຫັດ ທີ 26 ພະຈິກ 2020

ລວມວິທີ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າທີ່ການງານຂອງເຮົາມີຄວາມໝັ້ນຄົງ

ລວມວິທີ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າທີ່ການງານຂອງເຮົາມີຄວາມໝັ້ນຄົງ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ການມີວຽກເຮັດງານທຳທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ຖືວ່າເປັນສິ່ງຫຼັກໆໃນເປົ້າໝາຍຊີວິດຂອງຫຼາຍໆຄົນ ເພາະມັນຄືສິ່ງໜຶ່ງທີ່ສາມາດຫາລາຍໄດ້ເພື່ອມາລ້ຽງຊີບຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ. ນອກຈາກການມີວຽກເຮັດງານທຳແລ້ວ ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນໜ້າທີ່ການງານກໍເປັນອີກເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ເພາະວ່າທຸກໜ້າທີ່ວຽກງານບໍ່ວ່າຈະເປັນນຳພັກລັດ ຫຼື ບໍລິສັດເອກະຊົນຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ ຫາກເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້ດີ, ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຫຼື ບໍ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ ກໍອາດມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຖືກປົດ ຫຼື ຍ້າຍຕຳແໜ່ງ, ຖືກກ່າວເຕືອນ, ຫຼຸດຄ່າຈ້າງ, ອາດຖືກຍົກເລີກສັນຍາຈ້າງ ຫຼື ອາດຮຸນແຮງໄປເຖິງການຖືກໄລ່ອອກໄດ້ຄືກັນ.

ສະນັ້ນ, ເຮົາຄວນຈະປະຕິບັດ ຫຼື ເຮັດວຽກແນວໃດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງເຮົາມີຄວາມໝັ້ນຄົງຍິ່ງຂຶ້ນ, ເປັນທີ່ຮັກໄຄ່ຂອງຫົວໜ້າ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານ ໃນບົດຄວາມນີ້ມີຄຳຕອບກັບບັນດາເຕັກນິກຕ່າງໆທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ວຽກງານຂອງເຮົາມີການພັດທະນາໄປເລື້ອຍໆ ເຊິ່ງຈະມີຫຍັງແດ່ນັ້ນ ເຮົາໄປອ່ານກັນເລີຍ:

ການສຶກສາຂໍ້ມູນ: ບໍ່ວ່າຈະເປັນຫ້ອງການ, ບໍລິສັດຮ້າງຮ້ານ ຫຼື ອົງກອນຕ່າງໆ ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈສະໝັກ ຫຼື ເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃນຫ້ອງການ ຫຼື ບໍລິສັດນັ້ນໆ ເຮົາຄວນສຶກສາຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດໃຫ້ດີເສຍກ່ອນວ່າເປັນບ່ອນທີ່ມີທ່າທີທີ່ຈະມີການເຕີບໂຕໄປເລື່ອຍໆຫຼືບໍ, ໜ້າວຽກທີ່ເຮົາຈະເຮັດ ມີຄວາມເໝາະສົມກັບໂຕເຮົາຫຼາຍສ່ຳໃດ, ແລ້ວເຮົາຈະເຮັດມັນໄດ້ດີ ຫຼື ບໍ່, ເພາະຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນຈະເປັນຕົວຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈຂອງເຮົາໄດ້ຫຼາຍສົມຄວນ.

ເຂົ້າໃຈເປົ້າໝາຍຂອງບໍລິສັດ, ຫ້ອງການ ຫຼື ອົງກອນ: ເເນ່ນອນວ່າໃນເວລາທີ່ເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກໃນສະຖານທີ່ໃດໜຶ່ງ ສິ່ງທີ່ເຮົາຄວນຮູ້ກໍຄື ເປົ້າໝາຍໃນການເຮັດວຽກຂອງຫ້ອງການ ຫຼື ບໍລິສັດ ທີ່ເຮົາກຳລັງເຮັດແມ່ນຫຍັງ, ແລ້ວເຮົາກໍຄວນສຶກສາເບິ່ງວ່າເຮົາສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເປົ້າໝາຍເຫຼົ່ານັ້ນເປັນຈິງໄດ້ຫຼາຍສ່ຳໃດ ເພາະການທີ່ເຮົາຮູ້ຈຸດປະສົງ ຫຼື ເປົ້າໝາຍໃນການທີ່ເຮົາເຮັດສິ່ງໃດໜຶ່ງນັ້ນ ມັນສາມາດເປັນສິ່ງປູທາງໃຫ້ເຮົາວ່າເຮົາຄວນຈະເຮັດວຽກໄປໃນທິດທາງໃດເພື່ອໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ເຮັດໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໃຫ້ດີທີ່ສຸດ: ການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜົນງານອອກມາດີນັ້ນ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງເຮົາກໍເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງເຮັດມັນໃຫ້ດີທີ່ສຸດ, ພະຍາຍາມຫຼີກລ່ຽງການເຮັດຂໍ້ຜິດພາດ ຫຼື ພະຍາຍາມເຮັດຂໍ້ຜິດພາດໜ້ອຍທີ່ສຸດ ເພື່ອຈະເປັນທີ່ວາງໃຈຂອງຫົວໜ້າ ຫຼື ຜູ້ຈັດການສາຍງານ.

ພັດທະນາຕົນເອງເລື້ອຍໆ: ການທີ່ຈະເປັນພະນັກງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ເປັນສ່ວນທີ່ສຳຄັນຂອງໜ່ວຍງານ ເຮົາຈະຕ້ອງມີການພັດທະນາຕົນເອງເລື້ອຍໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງທັກສະການເຮັດວຽກ, ທັກສະການສື່ສານ, ພາສາອັງກິດ ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການດ້ານຕ່າງໆ ເຮົາຄວນພະຍາຍາມປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບໜ້າວຽກຂອງຕົນເອງ ເພື່ອທີ່ຈະສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ກັບຕົນເອງ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຜູ້ຫຼັກຜູ້ໃຫຍ່. ຄວນຫາເຮັດ ຫຼື ຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ, ປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ໃຫຍ່ເລື້ອຍໆ ແລະ ຄວນຫາໂອກາດຕ່າງໆທີ່ສາມາດຊ່ວຍພັດທະນາຕົນເອງ.

ສ້າງສຳພັນທີ່ດີກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ: ບໍ່ວ່າໃນສະຖານທີ່ໃດ ການສ້າງມິດຕະພາບຍ່ອມເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອທີ່ຈະສາມາດມີຄົນໃຫ້ປຶກສາ ຫຼື ຄອຍຊ່ວຍເຫຼືອກັນໄດ້ທຸກຍາມ ດັ່ງຄຳເວົ້າທີ່ວ່າ “ສ້າງມິດດີກວ່າສ້າງສັດຕູ”. ສະນັ້ນ, ເຮົາຄວນສ້າງສຳພັນທະມິດທີ່ດີກັບເພື່ອນຮ່ວມງານໄວ້ຈະເປັນການດີທີ່ສຸດ, ມີນໍ້າໃຈເອື້ອເຟື້ອເຜື່ອແຜ່ເຊິ່ງກັນແລະກັນຢູ່ຕະຫຼອດ.

ສ້າງຜົນງານເລື້ອຍໆ: ການທີ່ເຮົາປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນບາງເທື່ອມັນອາດຈະບໍ່ພຽງພໍກັບສິ່ງທີ່ຜູ້ໃຫຍ່ຕ້ອງການ ແລະ ຜົນງານກໍເປັນອີກສິ່ງໜຶ່ງທີສາມາດເປັນສິ່ງທີ່ຊຸກຍູ້ເຮົາໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ ເພາະມັນເປັນສິ່ງທີ່ບົ່ງບອກວ່າເຮົາມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນໜ້າທີ່ການງານ, ສາມາດເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງໄດ້.

ເວົ້າໂດຍລວມແລ້ວ, ຫາກເຮົາຕ້ອງການຄວາມໝັ້ນຄົງໃນໜ້າທີ່ການງານ ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ເຮົາຄວນຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມໜ້າທີ່ຂອງເຮົາໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອທີ່ເຮົາຈະບໍ່ຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການຖືກໄລ່ອອກ, ຍິ່ງໃນ ໃນສະພາບປັດຈຸບັນ ເຊິ່ງເປັນຊ່ວງທີ່ເສດຖະກິດກຳລັງປະເຊີນກັບສະພາບການທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຂອງການລະບາດຂອງພະຍາດ ອັນເປັນຕົ້ນເຫດເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໜ່ວຍງານຕ້ອງຄັດຈ້ອນພະນັກງານໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນລົງ ແລະ ບາງບ່ອນກໍຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປິດກິດຈະການໄປ, ຄວນສ້າງມິດຕະພາບທີ່ດີກັບໝູ່ເພື່ອນ, ຄວນສ້າງສາຜົນງານ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງເລື້ອຍໆ.


ຂຽນໂດຍ: Vanheuang Phommadeechack 

Advertisement Replay Ad
7 ປະເພດຄຳທີ່ຄວນຫຼີກເວັ້ນເມື່ອເຮັດວຽກກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ

7 ປະເພດຄຳທີ່ຄວນຫຼີກເວັ້ນເມື່ອເຮັດວຽກກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ

ໝາ 5 ສາຍພັນທີ່ສາມາດລ້ຽງຮ່ວມກັບເດັກນ້ອຍໄດ້

ໝາ 5 ສາຍພັນທີ່ສາມາດລ້ຽງຮ່ວມກັບເດັກນ້ອຍໄດ້

ຜົນປະໂຫຍດດີມີໃນອາກາດໜາວ

ຜົນປະໂຫຍດດີມີໃນອາກາດໜາວ

8 ແຂວງ 8 ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທາງພາກເໜືອ ຖ້າຍັງບໍ່ເຄີຍໄປ ຕ້ອງລອງຈັກຄັ້ງໃນຊີວິດ

8 ແຂວງ 8 ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທາງພາກເໜືອ ຖ້າຍັງບໍ່ເຄີຍໄປ ຕ້ອງລອງຈັກຄັ້ງໃນຊີວິດ

ອົດເຂົ້າແລງ ງົດຂອງຫວານ ກິນຜັກ -- ວ່າດ້ວຍເລື່ອງຂອງການຄວບຄຸມນໍ້າໜັກ

ອົດເຂົ້າແລງ ງົດຂອງຫວານ ກິນຜັກ -- ວ່າດ້ວຍເລື່ອງຂອງການຄວບຄຸມນໍ້າໜັກ

ລວມເຕັກນິກການແຕ່ງໂຕແບບທ່ານຊາຍ ຮັບຮອງວ່າງານນີ້ cool ແນ່ນອນ

ລວມເຕັກນິກການແຕ່ງໂຕແບບທ່ານຊາຍ ຮັບຮອງວ່າງານນີ້ cool ແນ່ນອນ

ສະຖານທີ່ທ່ຽວແບບກາງເຕັ້ນນອນຊົມດາວໃນລາວ ທີ່ໜ້າໜາວນີ້ບໍ່ຄວນພາດ

ສະຖານທີ່ທ່ຽວແບບກາງເຕັ້ນນອນຊົມດາວໃນລາວ ທີ່ໜ້າໜາວນີ້ບໍ່ຄວນພາດ

ເອົາໃຈສາຍປູກ ລະດູນີ້ປູກຫຍັງດີ ຈຶ່ງຈະເໝາະສົມກັບສະພາບອາກາດ?

ເອົາໃຈສາຍປູກ ລະດູນີ້ປູກຫຍັງດີ ຈຶ່ງຈະເໝາະສົມກັບສະພາບອາກາດ?

ຊະນະເກີນລ້ານຖ້ານຳສະເໜີບົດດ້ວຍ 7 ວີທີນີ້

ຊະນະເກີນລ້ານຖ້ານຳສະເໜີບົດດ້ວຍ 7 ວີທີນີ້

5 ໜັງສືສ້າງແຮງບັນດານໃຈສຳລັບຄົນທີ່ກຳລັງທໍ້ ແລະ ໝົດໄຟ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນມາເຂັ້ມແຂງອີກຄັ້ງ

5 ໜັງສືສ້າງແຮງບັນດານໃຈສຳລັບຄົນທີ່ກຳລັງທໍ້ ແລະ ໝົດໄຟ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນມາເຂັ້ມແຂງອີກຄັ້ງ

ງານດີ ເພງມ່ວນ ແນະນຳ 10 ເພງສາກົນຄວາມໝາຍດີໆ ສຳລັບເປີດໃນງານແຕ່ງດອງ

ງານດີ ເພງມ່ວນ ແນະນຳ 10 ເພງສາກົນຄວາມໝາຍດີໆ ສຳລັບເປີດໃນງານແຕ່ງດອງ

ກາເຟ "ເຄື່ອງດື່ມທີ່ບໍ່ໄດ້ເໝາະກັບທຸກຄົນ"

ກາເຟ "ເຄື່ອງດື່ມທີ່ບໍ່ໄດ້ເໝາະກັບທຸກຄົນ"

8 ກຸ່ມອາຊີບມາແຮງ ທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ບອກເລີຍສາຍ TECH ມາເຕັມ!

8 ກຸ່ມອາຊີບມາແຮງ ທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ບອກເລີຍສາຍ TECH ມາເຕັມ!

ເຄັດລັບຄວາມສຳເລັດຈາກຜູ້ຊາຍທີ່ໄດ້ຊື່ວ່າ ຄົນເຫຼັກ ARNOLD SCHWARZENEGGER

ເຄັດລັບຄວາມສຳເລັດຈາກຜູ້ຊາຍທີ່ໄດ້ຊື່ວ່າ ຄົນເຫຼັກ ARNOLD SCHWARZENEGGER

ເມນູລະດູໜາວ ແຊບແຖມຍັງເຮັດງ່າຍ ໃຊ້ວັດຖຸດິບຈາກທ້ອງຖິ່ນ

ເມນູລະດູໜາວ ແຊບແຖມຍັງເຮັດງ່າຍ ໃຊ້ວັດຖຸດິບຈາກທ້ອງຖິ່ນ

ຄ່າດອງຄ້າງ ຖ້າຜົວ-ເມຍຢ່າຮ້າງກັນ ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍບໍ່?

ຄ່າດອງຄ້າງ ຖ້າຜົວ-ເມຍຢ່າຮ້າງກັນ ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍບໍ່?

10 ຄໍາພາສາຈີນ ຮູ້ແລ້ວຕົກຢູ່ມົນທົນໃດກໍ່ບໍ່ຢ້ານຕາຍ

10 ຄໍາພາສາຈີນ ຮູ້ແລ້ວຕົກຢູ່ມົນທົນໃດກໍ່ບໍ່ຢ້ານຕາຍ

ທັງງາມ ທັງເກັ່ງ ໂສດໄດ້ແນວໃດ!? 5 ເຫດຜົນທີ່ຜູ້ຍິງເລືອກທີ່ຈະເປັນໂສດຫຼາຍກວ່າມີແຟນ

ທັງງາມ ທັງເກັ່ງ ໂສດໄດ້ແນວໃດ!? 5 ເຫດຜົນທີ່ຜູ້ຍິງເລືອກທີ່ຈະເປັນໂສດຫຼາຍກວ່າມີແຟນ

"ທໍາມິດສາຈານ" ມີຜົວເມຍແລ້ວຍັງໄປເສບສົມກັບຄົນອື່ນ ບາງບັນຫາທີ່ຫຼາຍຄົນຍັງເຂົ້າໃຈຜິດ

"ທໍາມິດສາຈານ" ມີຜົວເມຍແລ້ວຍັງໄປເສບສົມກັບຄົນອື່ນ ບາງບັນຫາທີ່ຫຼາຍຄົນຍັງເຂົ້າໃຈຜິດ

ກິ່ນປາກ ຫຼື ປາກເໝັນ ເກີດຈາກຫຍັງ?

ກິ່ນປາກ ຫຼື ປາກເໝັນ ເກີດຈາກຫຍັງ?

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ