ວັນພຸດ ທີ 19 ພຶດສະພາ 2021

ລວມວິທີ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າທີ່ການງານຂອງເຮົາມີຄວາມໝັ້ນຄົງ

ລວມວິທີ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າທີ່ການງານຂອງເຮົາມີຄວາມໝັ້ນຄົງ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ການມີວຽກເຮັດງານທຳທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ຖືວ່າເປັນສິ່ງຫຼັກໆໃນເປົ້າໝາຍຊີວິດຂອງຫຼາຍໆຄົນ ເພາະມັນຄືສິ່ງໜຶ່ງທີ່ສາມາດຫາລາຍໄດ້ເພື່ອມາລ້ຽງຊີບຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ. ນອກຈາກການມີວຽກເຮັດງານທຳແລ້ວ ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນໜ້າທີ່ການງານກໍເປັນອີກເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ເພາະວ່າທຸກໜ້າທີ່ວຽກງານບໍ່ວ່າຈະເປັນນຳພັກລັດ ຫຼື ບໍລິສັດເອກະຊົນຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ ຫາກເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້ດີ, ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຫຼື ບໍ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ ກໍອາດມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຖືກປົດ ຫຼື ຍ້າຍຕຳແໜ່ງ, ຖືກກ່າວເຕືອນ, ຫຼຸດຄ່າຈ້າງ, ອາດຖືກຍົກເລີກສັນຍາຈ້າງ ຫຼື ອາດຮຸນແຮງໄປເຖິງການຖືກໄລ່ອອກໄດ້ຄືກັນ.

ສະນັ້ນ, ເຮົາຄວນຈະປະຕິບັດ ຫຼື ເຮັດວຽກແນວໃດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງເຮົາມີຄວາມໝັ້ນຄົງຍິ່ງຂຶ້ນ, ເປັນທີ່ຮັກໄຄ່ຂອງຫົວໜ້າ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານ ໃນບົດຄວາມນີ້ມີຄຳຕອບກັບບັນດາເຕັກນິກຕ່າງໆທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ວຽກງານຂອງເຮົາມີການພັດທະນາໄປເລື້ອຍໆ ເຊິ່ງຈະມີຫຍັງແດ່ນັ້ນ ເຮົາໄປອ່ານກັນເລີຍ:

ການສຶກສາຂໍ້ມູນ: ບໍ່ວ່າຈະເປັນຫ້ອງການ, ບໍລິສັດຮ້າງຮ້ານ ຫຼື ອົງກອນຕ່າງໆ ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈສະໝັກ ຫຼື ເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃນຫ້ອງການ ຫຼື ບໍລິສັດນັ້ນໆ ເຮົາຄວນສຶກສາຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດໃຫ້ດີເສຍກ່ອນວ່າເປັນບ່ອນທີ່ມີທ່າທີທີ່ຈະມີການເຕີບໂຕໄປເລື່ອຍໆຫຼືບໍ, ໜ້າວຽກທີ່ເຮົາຈະເຮັດ ມີຄວາມເໝາະສົມກັບໂຕເຮົາຫຼາຍສ່ຳໃດ, ແລ້ວເຮົາຈະເຮັດມັນໄດ້ດີ ຫຼື ບໍ່, ເພາະຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນຈະເປັນຕົວຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈຂອງເຮົາໄດ້ຫຼາຍສົມຄວນ.

ເຂົ້າໃຈເປົ້າໝາຍຂອງບໍລິສັດ, ຫ້ອງການ ຫຼື ອົງກອນ: ເເນ່ນອນວ່າໃນເວລາທີ່ເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກໃນສະຖານທີ່ໃດໜຶ່ງ ສິ່ງທີ່ເຮົາຄວນຮູ້ກໍຄື ເປົ້າໝາຍໃນການເຮັດວຽກຂອງຫ້ອງການ ຫຼື ບໍລິສັດ ທີ່ເຮົາກຳລັງເຮັດແມ່ນຫຍັງ, ແລ້ວເຮົາກໍຄວນສຶກສາເບິ່ງວ່າເຮົາສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເປົ້າໝາຍເຫຼົ່ານັ້ນເປັນຈິງໄດ້ຫຼາຍສ່ຳໃດ ເພາະການທີ່ເຮົາຮູ້ຈຸດປະສົງ ຫຼື ເປົ້າໝາຍໃນການທີ່ເຮົາເຮັດສິ່ງໃດໜຶ່ງນັ້ນ ມັນສາມາດເປັນສິ່ງປູທາງໃຫ້ເຮົາວ່າເຮົາຄວນຈະເຮັດວຽກໄປໃນທິດທາງໃດເພື່ອໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ເຮັດໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໃຫ້ດີທີ່ສຸດ: ການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜົນງານອອກມາດີນັ້ນ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງເຮົາກໍເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງເຮັດມັນໃຫ້ດີທີ່ສຸດ, ພະຍາຍາມຫຼີກລ່ຽງການເຮັດຂໍ້ຜິດພາດ ຫຼື ພະຍາຍາມເຮັດຂໍ້ຜິດພາດໜ້ອຍທີ່ສຸດ ເພື່ອຈະເປັນທີ່ວາງໃຈຂອງຫົວໜ້າ ຫຼື ຜູ້ຈັດການສາຍງານ.

ພັດທະນາຕົນເອງເລື້ອຍໆ: ການທີ່ຈະເປັນພະນັກງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ເປັນສ່ວນທີ່ສຳຄັນຂອງໜ່ວຍງານ ເຮົາຈະຕ້ອງມີການພັດທະນາຕົນເອງເລື້ອຍໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງທັກສະການເຮັດວຽກ, ທັກສະການສື່ສານ, ພາສາອັງກິດ ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການດ້ານຕ່າງໆ ເຮົາຄວນພະຍາຍາມປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບໜ້າວຽກຂອງຕົນເອງ ເພື່ອທີ່ຈະສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ກັບຕົນເອງ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຜູ້ຫຼັກຜູ້ໃຫຍ່. ຄວນຫາເຮັດ ຫຼື ຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ, ປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ໃຫຍ່ເລື້ອຍໆ ແລະ ຄວນຫາໂອກາດຕ່າງໆທີ່ສາມາດຊ່ວຍພັດທະນາຕົນເອງ.

ສ້າງສຳພັນທີ່ດີກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ: ບໍ່ວ່າໃນສະຖານທີ່ໃດ ການສ້າງມິດຕະພາບຍ່ອມເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອທີ່ຈະສາມາດມີຄົນໃຫ້ປຶກສາ ຫຼື ຄອຍຊ່ວຍເຫຼືອກັນໄດ້ທຸກຍາມ ດັ່ງຄຳເວົ້າທີ່ວ່າ “ສ້າງມິດດີກວ່າສ້າງສັດຕູ”. ສະນັ້ນ, ເຮົາຄວນສ້າງສຳພັນທະມິດທີ່ດີກັບເພື່ອນຮ່ວມງານໄວ້ຈະເປັນການດີທີ່ສຸດ, ມີນໍ້າໃຈເອື້ອເຟື້ອເຜື່ອແຜ່ເຊິ່ງກັນແລະກັນຢູ່ຕະຫຼອດ.

ສ້າງຜົນງານເລື້ອຍໆ: ການທີ່ເຮົາປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນບາງເທື່ອມັນອາດຈະບໍ່ພຽງພໍກັບສິ່ງທີ່ຜູ້ໃຫຍ່ຕ້ອງການ ແລະ ຜົນງານກໍເປັນອີກສິ່ງໜຶ່ງທີສາມາດເປັນສິ່ງທີ່ຊຸກຍູ້ເຮົາໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ ເພາະມັນເປັນສິ່ງທີ່ບົ່ງບອກວ່າເຮົາມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນໜ້າທີ່ການງານ, ສາມາດເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງໄດ້.

ເວົ້າໂດຍລວມແລ້ວ, ຫາກເຮົາຕ້ອງການຄວາມໝັ້ນຄົງໃນໜ້າທີ່ການງານ ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ເຮົາຄວນຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມໜ້າທີ່ຂອງເຮົາໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອທີ່ເຮົາຈະບໍ່ຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການຖືກໄລ່ອອກ, ຍິ່ງໃນ ໃນສະພາບປັດຈຸບັນ ເຊິ່ງເປັນຊ່ວງທີ່ເສດຖະກິດກຳລັງປະເຊີນກັບສະພາບການທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຂອງການລະບາດຂອງພະຍາດ ອັນເປັນຕົ້ນເຫດເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໜ່ວຍງານຕ້ອງຄັດຈ້ອນພະນັກງານໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນລົງ ແລະ ບາງບ່ອນກໍຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປິດກິດຈະການໄປ, ຄວນສ້າງມິດຕະພາບທີ່ດີກັບໝູ່ເພື່ອນ, ຄວນສ້າງສາຜົນງານ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງເລື້ອຍໆ.


ຂຽນໂດຍ: Vanheuang Phommadeechack 

Advertisement Replay Ad
ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ