ວັນພະຫັດ ທີ 26 ພະຈິກ 2020

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ?

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ?
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ລັດຖະທໍາມະນູນ ແມ່ນ ພື້ນຖານຂອງລັດ ສະແດງເຖິງເຈດຈໍານົງຂອງຊົນຊັ້ນປົກຄອງ, ກໍານົດລະບອບການເມືອງ, ລະບອບເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ, ການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ສິດ ແລະ ພັນທະພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງ, ຫຼັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົງຈັກລັດ.

ກົດໝາຍ ແມ່ນ ນິຕິກໍາທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍອົງການທີ່ມີສິດອໍານາດ, ຮັບຮອງເອົາໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ປະກາດໃຊ້ໂດຍປະທານປະເທດ ຊຶ່ງກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ແນໃສ່ດັດປັບສາຍພົວພັນສັງຄົມໃນຫຼາຍຂົງເຂດ ຫຼື ຂົງເຂດໃດໜຶ່ງ ຊຶ່ງມີຜົນບັງຄັບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ນໍາໃຊ້ຢ່າງຍາວນານ.

ການໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ແມ່ນ ການຊີ້ແຈງອະທິບາຍ, ແນະນໍາເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ດ້ວຍຮູບການ ແລະ ວິທີການຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ, ບັນດາຊັ້ນຄົນ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຊື່ອມຊຶມເນື້ອໃນຂອງລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ.

ການໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ແມ່ນ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພາວະວິໄສ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ, ມີຄວາມສັກສິດ, ປະເທດຊາດມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມມີການຂະຫຍາຍຕົວ, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຮັ່ງມີ ຜາສຸກ, ປະເທດຊາດມັ່ງຄັ່ງ ເຂັ້ມແຂງ, ສັງຄົມມີຄວາມສາມັກຄີ ປອງດອງ, ປະຊາທິປະໄຕ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ສີວິໄລ, ສ້າງປະຖົມປັດໄຈກ້າວຂຶ້ນສູ່ສັງຄົມນິຍົມ.

ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ VIII ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໄດ້ກໍານົດກ່ຽວກັບການສ້າງລັດແຫ່ງກົດໝາຍເທື່ອລະກ້າວ ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງພັກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງລັດສອດຄ່ອງກັບກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດ, ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຕົວຈິງຂອງປະເທດເຮົາ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ ເພື່ອໃຫ້ພົນລະເມືອງສາມາດປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຕົນຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ, ມີມາດຕະການທີ່ສັກສິດ ເພື່ອສະກັດກັ້ນການລະເມີດກົດໝາຍ, ເພີ່ມທະວີເຄື່ອງມືຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ດ້ວຍລະບຽບກົດໝາຍ. ໃນການສ້າງລັດທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ອົງປະກອບນິຕິທໍາ ດັ່ງນີ້:

  • ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ;
  • ການໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ;
  • ການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ;
  • ການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ;
  • ການຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຕິບັດກົດໝາຍ.

ອົງປະກອບນິຕິທໍາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ ມີການພົວພັນກັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນ ໂດຍຂາດອົງປະກອບໃດໜຶ່ງແມ່ນບໍ່ໄດ້.

ນອກຈາກນັ້ນ, ບົດລາຍງານການເມືອງຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ສະໄໝທີ IX ຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ກໍານົດວ່າ "ສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ, ເພີ່ມນິຕິທໍາໃນການປົກຄອງ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງການບໍລິຫານລັດ, ສືບຕໍ່ປະຕິບັດທິດນໍາຍຸດທະສາດ ກ່ຽວກັບການສ້າງແຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສ້າງເມືອງເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ, ສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ".

ການໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ນອກຈາກຈະໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກແລ້ວ ຍັງໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລັດຖະທໍາມະນູນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015) ມາດຕາ 6 (ປັບປຸງ) ວັກ 1 ທີ່ກໍານົດວ່າ "ລັດ ປົກປ້ອງອິດສະລະພາບ ແລະ ສິດປະຊາທິປະໄຕຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ບໍ່ມີໃຜຈະລ່ວງລະເມີດໄດ້. ທຸກອົງການ ແລະ ພະນັກງານຂອງລັດ ຕ້ອງໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ອົບຮົມບັນດານະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເພື່ອຮັບປະກັນສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງປະຊາຊົນ".

ຖ້າວ່າການໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ຫາກເຮັດໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງແລ້ວ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ, ບັນດາຊັ້ນຄົນ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ເຂົ້າໃຈ, ເຊື່ອມຊຶມ ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ແລະ ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ບັນດາແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່າວມານັ້ນ ແມ່ນເພື່ອຮັບໃຊ້, ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງຕົນ. ດັ່ງນັ້ນ, ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນ ຈຶ່ງຈະມີສະຕິເຄົາລົບກົດໝາຍ, ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ເປັນຂະບວນ, ເຮັດໃຫ້ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ມີຄວາມສັກສິດ. ນອກຈາກນີ້, ກໍຈະເຮັດໃຫ້ການພົວພັນໃນສັງຄົມມີຄວາມສອດຄ່ອງກົມກຽວ, ໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າເຫັນໄດ້ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຕົນຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ສັງຄົມ ຈຶ່ງຈະເປັນປັດໃຈສໍາຄັນພື້ນຖານພາໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ສີວິໄລ.


ບົດໂດຍ: ວິລະຍົງ ຍຸບົນພາກ

ອ້າງອີງ:

  1. ເອກະສານກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ X ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ, 2016;
  2. ລັດຖະທໍາມະນູນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015) ສະບັບເລກທີ 63/ສພຊ, ລົງວັນທີ 8 ທັນວາ 2015;
  3. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກໍາ ສະບັບເລກທີ 19/ສພຊ, ລົງວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2012;
  4. ສົມໝາຍ ສີອຸດົມພັນ, ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບກົດໝາຍລັດຖະທໍາມະນູນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, 2006;
  5. ສະພາແຫ່ງຊາດ, ປຶ້ມຄູ່ມືການຈັດຕັ້ງໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ, 2009.

 

Advertisement Replay Ad
ໄຂຂໍ້ສົງໄສຂອງຫຼາຍຄົນ ແຂ້ວຊາວບໍ່ຕ້ອງຜ່າກໍໄດ້ບໍ?

ໄຂຂໍ້ສົງໄສຂອງຫຼາຍຄົນ ແຂ້ວຊາວບໍ່ຕ້ອງຜ່າກໍໄດ້ບໍ?

7 ປະເພດຄຳທີ່ຄວນຫຼີກເວັ້ນເມື່ອເຮັດວຽກກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ

7 ປະເພດຄຳທີ່ຄວນຫຼີກເວັ້ນເມື່ອເຮັດວຽກກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ

ໝາ 5 ສາຍພັນທີ່ສາມາດລ້ຽງຮ່ວມກັບເດັກນ້ອຍໄດ້

ໝາ 5 ສາຍພັນທີ່ສາມາດລ້ຽງຮ່ວມກັບເດັກນ້ອຍໄດ້

ຜົນປະໂຫຍດດີມີໃນອາກາດໜາວ

ຜົນປະໂຫຍດດີມີໃນອາກາດໜາວ

8 ແຂວງ 8 ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທາງພາກເໜືອ ຖ້າຍັງບໍ່ເຄີຍໄປ ຕ້ອງລອງຈັກຄັ້ງໃນຊີວິດ

8 ແຂວງ 8 ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທາງພາກເໜືອ ຖ້າຍັງບໍ່ເຄີຍໄປ ຕ້ອງລອງຈັກຄັ້ງໃນຊີວິດ

ອົດເຂົ້າແລງ ງົດຂອງຫວານ ກິນຜັກ -- ວ່າດ້ວຍເລື່ອງຂອງການຄວບຄຸມນໍ້າໜັກ

ອົດເຂົ້າແລງ ງົດຂອງຫວານ ກິນຜັກ -- ວ່າດ້ວຍເລື່ອງຂອງການຄວບຄຸມນໍ້າໜັກ

ລວມເຕັກນິກການແຕ່ງໂຕແບບທ່ານຊາຍ ຮັບຮອງວ່າງານນີ້ cool ແນ່ນອນ

ລວມເຕັກນິກການແຕ່ງໂຕແບບທ່ານຊາຍ ຮັບຮອງວ່າງານນີ້ cool ແນ່ນອນ

ສະຖານທີ່ທ່ຽວແບບກາງເຕັ້ນນອນຊົມດາວໃນລາວ ທີ່ໜ້າໜາວນີ້ບໍ່ຄວນພາດ

ສະຖານທີ່ທ່ຽວແບບກາງເຕັ້ນນອນຊົມດາວໃນລາວ ທີ່ໜ້າໜາວນີ້ບໍ່ຄວນພາດ

ເອົາໃຈສາຍປູກ ລະດູນີ້ປູກຫຍັງດີ ຈຶ່ງຈະເໝາະສົມກັບສະພາບອາກາດ?

ເອົາໃຈສາຍປູກ ລະດູນີ້ປູກຫຍັງດີ ຈຶ່ງຈະເໝາະສົມກັບສະພາບອາກາດ?

ຊະນະເກີນລ້ານຖ້ານຳສະເໜີບົດດ້ວຍ 7 ວີທີນີ້

ຊະນະເກີນລ້ານຖ້ານຳສະເໜີບົດດ້ວຍ 7 ວີທີນີ້

5 ໜັງສືສ້າງແຮງບັນດານໃຈສຳລັບຄົນທີ່ກຳລັງທໍ້ ແລະ ໝົດໄຟ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນມາເຂັ້ມແຂງອີກຄັ້ງ

5 ໜັງສືສ້າງແຮງບັນດານໃຈສຳລັບຄົນທີ່ກຳລັງທໍ້ ແລະ ໝົດໄຟ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນມາເຂັ້ມແຂງອີກຄັ້ງ

ງານດີ ເພງມ່ວນ ແນະນຳ 10 ເພງສາກົນຄວາມໝາຍດີໆ ສຳລັບເປີດໃນງານແຕ່ງດອງ

ງານດີ ເພງມ່ວນ ແນະນຳ 10 ເພງສາກົນຄວາມໝາຍດີໆ ສຳລັບເປີດໃນງານແຕ່ງດອງ

ກາເຟ "ເຄື່ອງດື່ມທີ່ບໍ່ໄດ້ເໝາະກັບທຸກຄົນ"

ກາເຟ "ເຄື່ອງດື່ມທີ່ບໍ່ໄດ້ເໝາະກັບທຸກຄົນ"

8 ກຸ່ມອາຊີບມາແຮງ ທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ບອກເລີຍສາຍ TECH ມາເຕັມ!

8 ກຸ່ມອາຊີບມາແຮງ ທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ບອກເລີຍສາຍ TECH ມາເຕັມ!

ເຄັດລັບຄວາມສຳເລັດຈາກຜູ້ຊາຍທີ່ໄດ້ຊື່ວ່າ ຄົນເຫຼັກ ARNOLD SCHWARZENEGGER

ເຄັດລັບຄວາມສຳເລັດຈາກຜູ້ຊາຍທີ່ໄດ້ຊື່ວ່າ ຄົນເຫຼັກ ARNOLD SCHWARZENEGGER

ເມນູລະດູໜາວ ແຊບແຖມຍັງເຮັດງ່າຍ ໃຊ້ວັດຖຸດິບຈາກທ້ອງຖິ່ນ

ເມນູລະດູໜາວ ແຊບແຖມຍັງເຮັດງ່າຍ ໃຊ້ວັດຖຸດິບຈາກທ້ອງຖິ່ນ

ຄ່າດອງຄ້າງ ຖ້າຜົວ-ເມຍຢ່າຮ້າງກັນ ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍບໍ່?

ຄ່າດອງຄ້າງ ຖ້າຜົວ-ເມຍຢ່າຮ້າງກັນ ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍບໍ່?

10 ຄໍາພາສາຈີນ ຮູ້ແລ້ວຕົກຢູ່ມົນທົນໃດກໍ່ບໍ່ຢ້ານຕາຍ

10 ຄໍາພາສາຈີນ ຮູ້ແລ້ວຕົກຢູ່ມົນທົນໃດກໍ່ບໍ່ຢ້ານຕາຍ

ທັງງາມ ທັງເກັ່ງ ໂສດໄດ້ແນວໃດ!? 5 ເຫດຜົນທີ່ຜູ້ຍິງເລືອກທີ່ຈະເປັນໂສດຫຼາຍກວ່າມີແຟນ

ທັງງາມ ທັງເກັ່ງ ໂສດໄດ້ແນວໃດ!? 5 ເຫດຜົນທີ່ຜູ້ຍິງເລືອກທີ່ຈະເປັນໂສດຫຼາຍກວ່າມີແຟນ

"ທໍາມິດສາຈານ" ມີຜົວເມຍແລ້ວຍັງໄປເສບສົມກັບຄົນອື່ນ ບາງບັນຫາທີ່ຫຼາຍຄົນຍັງເຂົ້າໃຈຜິດ

"ທໍາມິດສາຈານ" ມີຜົວເມຍແລ້ວຍັງໄປເສບສົມກັບຄົນອື່ນ ບາງບັນຫາທີ່ຫຼາຍຄົນຍັງເຂົ້າໃຈຜິດ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ