ວັນຈັນ ທີ 2 ສິງຫາ 2021

ພາຮູ້ 30 ຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ເປັນ "ການກະທຳຜິດຕໍ່ຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ"

ພາຮູ້ 30 ຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ເປັນ "ການກະທຳຜິດຕໍ່ຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ"
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

muan.la ພາສ່ອງຂໍ້ທີ່ໄດ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການກະທຳຜິດຕໍ່ຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ ເຊິ່ງໄດ້ມີການບັນຍັດໄວ້ໃນໝວດທຳອິດຂອງປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ສະບັບປີ 2017.

ຈຳນວນມາດຕາໃນໝວດທີ 1 "ການກະທາໍຜິດຕໍ່ຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ" ມີທັງໝົດ 30 ມາດຕາດັ່ງນີ້:

ການທໍລະຍົດຕໍ່ຊາດ (ມາດຕາ 110)

ພົນລະເມືອງລາວທີ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຄົນຕ່າງປະເທດ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງປະເທດ ໂດຍມີເຈດຕະນາທຳລາຍຄວາມເປັນເອກະລາດ, ອາໍນາດອະທິປະໄຕ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ, ຜົນປະໂຫຍດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທາງດ້ານການເມືອງ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 10 ປີ ຫາ 20 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 10 ລ້ານກີບ ຫາ 500 ລ້ານກີບ, ອາດຈະຖືກຮິບຊັບ ແລະ ອາດຈະຖືກຈຳກັດທີ່ຢູ່ ຫຼື ຕັດອິດສະລະພາບຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 50 ລ້ານກີບ ຫາ 700 ລ້ານກີບ ຫຼື ປະຫານຊີວິດ.

ການກະກຽມໃຫ້ແກ່ການກະທໍາຜິດ, ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທໍາຜິດກໍຈະຖືກລົງໂທດ. ພົນລະເມືອງລາວ ຜູ້ທີ່ຖືກຄົນຕ່າງປະເທດ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງປະເທດ ມອບໝາຍໃຫ້ກະທຳຜິດ ແຕ່ໄດ້ສະໝັກໃຈລາຍງານເຫດການໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮູ້ລ່ວງໜ້າ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ລົງມືກະທໍາຜິດນັ້ນຈະບໍ່ຖືກລົງໂທດ.

ການກະບົດ (ມາດຕາ 111)

ພົນລະເມືອງລາວຜູ້ໃດຫາກໄດ້ຈັດຕັ້ງ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວກໍ່ຄວາມວຸ່ນວາຍ ເພື່ອໂຄ່ນລົ້ມອໍານາດການປົກຄອງ ຫຼື ເພື່ອເຮັດໃຫ້ອໍານາດການປົກຄອງອ່ອນເພຍ. ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 10 ປີ ຫາ 20 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 10 ລ້ານກີບ ຫາ 500 ລ້ານກີບ, ອາດຈະຖືກຮິບຊັບ ແລະ ອາດຈະຖືກຈໍາກັດທີ່ຢູ່ ຫຼື ຕັດອິດສະລະພາບຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 50 ລ້ານກີບ ຫາ 700 ລ້ານກີບ ຫຼື ປະຫານຊີວິດ. ການກະກຽມໃຫ້ແກ່ການກະທໍາຜິດ, ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທໍາຜິດ ກໍຈະຖືກລົງໂທດ.

ການເປັນນັກສືບສອດແນມ (ມາດຕາ 112)

(1) ຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນຕ່າງດ້າວ ຫຼື ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດຜູ້ໃດ ຫາກໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເກັບກຂ່າວ, ຂໍ້ມູນ, ວັດຖຸ, ການດຳເນີນງານ ຫຼື ເອກະສານທາງຄອມພິວເຕີ ຫຼື ເອກະສານກ່ຽວກັບຄວາມລັບຂອງລັດ ຫຼື ຄວາມລັບທາງລັດຖະການ ເພື່ອກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ມ້າງເພ ສປປ ລາວ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 10 ປີ ຫາ 20 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 5 ລ້ານກີບ ຫາ 300 ລ້ານກີບ, ອາດຈະຖືກຮິບຊັບ, ຖືກຈໍາກັດທີ່ຢູ່ ຫຼື ຖືກເນລະເທດ ຫຼື ຕັດອິດສະລະພາບຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 30 ລ້ານກີບ ຫາ 400 ລ້ານກີບ ຫຼື ປະຫານຊີວິດ.

(2) ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເກັບກຳຂ່າວ, ຂໍ້ມູນ, ວັດຖຸ, ການດຳເນີນງານ ຫຼື ເອກະສານທາງຄອມພິວເຕີ ຫຼື ເອກະສານກ່ຽວກັບຄວາມລັບຂອງລັດ ຫຼື ຄວາມລັບທາງລັດຖະການ ສົ່ງໃຫ້ພວກທໍລະຍົດ ຫຼື ກະບົດຕໍ່ຊາດ ເພື່ອມ້າງເພ ສປປ ລາວ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 5 ປີ ຫາ 10 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 5 ລ້ານກີບ ຫາ 200 ລ້ານກີບ, ອາດຈະຖືກ ຮິບຊັບ ແລະ ອາດຈະຖືກຈໍາກັດທີ່ຢູ່.

(3) ພົນລະເມືອງລາວຜູ້ໃດ ທີ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເກັບກຳຂ່າວ, ຂໍ້ມູນ, ວັດຖຸ, ການດຳເນີນງານ ຫຼື ເອກະ ສານທາງຄອມພິວເຕີ ຫຼື ເອກະສານກ່ຽວກັບຄວາມລັບຂອງລັດ ຫຼື ຄວາມລັບທາງລັດຖະການ ສົ່ງໃຫ້ຄົນ ຕ່າງປະເທດ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງປະເທດ ເພື່ອໃຊ້ເປັນຂໍ້ມູນກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ມ້າງເພ ສປປ ລາວ ຈະຖືວ່າໄດ້ກະທໍາຜິດໃນສະຖານທໍລະຍົດຕໍ່ຊາດ ແລະ ຈະຖືກລົງໂທດ ຕາມມາດຕາ 110 ຂອງປະມວນກົດໝາຍສະບັບນີ້.

ການກະກຽມໃຫ້ແກ່ການກະທໍາຜິດ, ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທໍາຜິດ ກໍຈະຖືກລົງໂທດ.

ການລ່ວງລະເມີດດິນແດນຊຶ່ງແຕະຕ້ອງເຖິງຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ (ມາດຕາ 113)

ບຸກຄົນໃດ ທີ່ຖືອາວຸດ ຫາກໄດ້ລ່ວງລະເມີດດິນແດນຂອງ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງເປັນການແຕະຕ້ອງເຖິງຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 5 ປີ ຫາ 15 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 5 ລ້ານກີບ ຫາ 150 ລ້ານກີບ. ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທໍາຜິດ ກໍຈະຖືກລົງໂທດ.

ການປອງຮ້າຍ (ມາດຕາ 114)

(1) ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍຜູ້ນາໍຂອງ ສປປ ລາວ ແນໃສ່ທາໍລາຍມ້າງເພອາໍນາດແຫ່ງລັດ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ອາໍນາດແຫ່ງລັດອ່ອນເພຍ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 10 ປີ ຫາ 20 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 10 ລ້ານກີບ ຫາ 150 ລ້ານກີບ. ໃນກໍລະນີທີ່ການປອງຮ້າຍນັ້ນ ຫາກໄດ້ເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 150 ລ້ານກີບ ຫາ 1 ຕື້ກີບ ຫຼື ປະຫານຊີວິດ.

(2) ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍຜູ້ຕາງໜ້າອໍານາດແຫ່ງລັດ, ພະນັກງານ, ບຸກຄົນທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ຫຼື ຂອງສັງຄົມ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ອາໍນາດແຫ່ງລັດອ່ອນເພຍ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 5 ປີ ຫາ 10 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 5 ລ້ານກີບ ຫາ 50 ລ້ານກີບ. ໃນກໍລະນີທີ່ການປອງຮ້າຍນັ້ນ ຫາກໄດ້ເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 10 ປີ ຫາ 20 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 10 ລ້ານກີບ ຫາ 100 ລ້ານ ຫຼື ຕັດອິດສະລະພາບຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 150 ລ້ານກີບ ຫາ 500 ລ້ານກີບ ຫຼື ປະຫານຊີວິດ.

(3) ບຸກຄົນໃດຫາກໄດ້ທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍຜູ້ນຳ, ສະມາຊິກຄອບຄົວ ຫຼື ຄະນະຕິດຕາມທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງລັດຕ່າງປະເທດ ຫຼື ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຫຼື ສະມາຊິກຄອບຄົວ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ ແນໃສ່ແບ່ງແຍກ, ທໍາລາຍສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຊາດ ຫຼື ກໍ່ໃຫ້ເກີດສົງຄາມ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 5 ປີ ຫາ 15 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 10 ລ້ານກີບ ຫາ 150 ລ້ານກີບ. ໃນກໍລະນີທີ່ການປອງຮ້າຍນັ້ນ ຫາກໄດ້ເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 150 ລ້ານກີບ ຫາ 1 ຕື້ກີບ ຫຼື ປະຫານຊີວິດ.

ນອກຈາກໂທດທີ່ກ່າວມາເທິງນີ້ແລ້ວ ຍັງອາດຈະຖືກຮິບຊັບ ແລະ ອາດຈະຖືກຈຳກັດທີ່ຢູ່. ການກະກຽມໃຫ້ແກ່ການກະທໍາຜິດ, ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທໍາຜິດ ກໍຈະຖືກລົງໂທດ.

ການທຳລາຍມ້າງເພ (ມາດຕາ 115)

ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ທາໍລາຍ, ມ້າງເພ, ຈູດ ເຜົ່າ ໂຮງຈັກໂຮງງານ, ສນັກງານ, ອົງການ, ເສັ້ນທາງ, ພາຫະນະຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ, ພາຫະນະສື່ສານ ແລະ ພື້ນຖານເສດຖະກິດອື່ນທີ່ສາໍຄັນ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ລັດ ອ່ອນເພຍ ແລະ ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດຊຸດໂຊມ, ໄດ້ຫວ່ານຢາພິດ, ສານເຄມີ ຫຼື ປ່ອຍເຊື້ອພະຍາດໃສ່ໝູ່ຄົນ ຫຼື ຝູງສັດ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 10 ປີ ຫາ 20 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 50 ລ້ານກີບ ຫາ 500 ລ້ານກີບ, ອາດຈະຖືກຮິບຊັບ ແລະ ອາດຈະຖືກຈໍາກັດທີ່ຢູ່ ຫຼື ຕັດອິດສະລະພາບຕະຫຼອດຊີວິດ. ການກະກຽມໃຫ້ແກ່ການກະທໍາຜິດ, ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທາໍຜິດ ກໍຈະຖືກລົງໂທດ.

ການທຳລາຍກິດຈະການຂອງລັດ ຫຼື ຂອງສັງຄົມ (ມາດຕາ 116)

ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ເຄື່ອນໄຫວທາໍລາຍກິດຈະການດ້ານກະສິກໍາ, ອຸດສາຫະກໍາ, ການຄ້າ, ການຂົນສົ່ງ, ການເງິນ, ພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ແລະ ສັງຄົມ ດ້ວຍການກະທໍາ ຫຼື ການເມີນເສີຍ ຫຼື ດ້ວຍການຍຸແຍ່, ປັ່ນປ່ວນພາຍໃນໃຫ້ມີຄວາມແຕກແຍກໂດຍສວຍໃຊ້ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລັດອ່ອນເພຍ ແລະ ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດຊຸດໂຊມ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 10 ປີ ຫາ 20 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 50 ລ້ານກີບ ຫາ 500 ລ້ານກີບ, ອາດຈະຖືກຮິບຊັບ ແລະ ອາດຈະຖືກຈໍາກັດທີ່ຢູ່ ຫຼື ຕັດອິດສະລະພາບຕະຫຼອດຊີວິດ. ການກະກຽມໃຫ້ແກ່ການກະທໍາຜິດ, ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທາໍຜິດ ກໍຈະຖືກລົງໂທດ.

ການໂຄສະນາຕ້ານ ສປປ ລາວ (ມາດຕາ 117)

ບຸກຄົນໃດຫາກໄດ້ໂຄສະນາໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ສປປ ລາວ, ບິດເບືອນແນວທາງຂອງພັກ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລັດ, ປ່າວຂ່າວອະກຸສົນ, ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມວຸ່ນວາຍ ດ້ວຍການເວົ້າ, ການຂຽນ, ການພິມ, ໜັງສືພິມ, ຮູບເງົາ, ວິດີໂອ, ຮູບພາບ, ເອກະສານ, ສື່ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ດ້ວຍຮູບການອື່ນ ທີ່ມີເນື້ອໃນຕ້ານ ສປປ ລາວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ອາໍນາດແຫ່ງລັດອ່ອນເພຍ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 1 ປີ ຫາ 5 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 5 ລ້ານກີບ ຫາ 20 ລ້ານ.

ການແບ່ງແຍກຄວາມສາມັກຄີ (ມາດຕາ 118)

ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ກໍ່ຄວາມແບ່ງແຍກ ຫຼື ກໍ່ຄວາມອາຄາດບາດໝາງລະຫວ່າງ ຊົນເຜົ່າ, ຊັ້ນຄົນ, ສາສະໜາ ເພື່ອທຳລາຍຄວາມສາມັກຄີປວງຊົນ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 1 ປີ ຫາ 5 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 5 ລ້ານກີບ ຫາ 20 ລ້ານ.

ການໂຈລະກາໍ (ມາດຕາ 119)

ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມປະກອບອາວຸດ ແລ້ວໂຈມຕີ, ທາໍລາຍໂຮງຈັກໂຮງງານ, ສໍານັກງານ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ຫຼື ຈັບ ຫຼື ຂ້າພະນັກງານ, ປະຊາຊົນ ຫຼື ປຸ້ນເອົາຊັບສົມບັດຂອງລັດ, ຂອງລວມໝູ່, ຂອງບຸກຄົນ ເພື່ອທາໍລາຍພື້ນຖານຄວາມເປັນລະບຽບຂອງສັງຄົມ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະ ລະພາບ ແຕ່ 5 ປີ ຫາ 20 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 50 ລ້ານກີບ ຫາ 500 ລ້ານກີບ, ອາດຈະຖືກຮິບຊັບ ແລະ ອາດຈະຖືກຈຳກັດທີ່ຢູ່ ຫຼື ຕັດອິດສະລະພາບຕະຫຼອດຊີວິດ ຫຼື ປະຫານຊີວິດ. ການກະກຽມໃຫ້ແກ່ການກະທໍາຜິດ, ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທໍາຜິດກໍຈະຖືກລົງໂທດ.

ການກໍ່ການຮ້າຍ (ມາດຕາ 120)

ການກໍ່ການຮ້າຍ ແມ່ນການກະທາໍຂອງບຸກຄົນ, ກຸ່ມຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງໃນ ຫຼື ນອກດິນແດນ ສປປ ລາວ ດັ່ງນີ້:

  1. ການກະທໍາທີ່ສ້າງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ພື້ນຖານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງປະເທດ, ອົງການສາກົນ, ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕໍ່ການພົວພັນສາກົນຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼື ສ້າງຄວາມວຸ່ນວາຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນສັງຄົມ;
  2. ການກະທໍາຮຸນແຮງ ທີ່ແຕະຕ້ອງເຖິງ ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ, ສິດເສລີພາບ ຫຼື ການບັງຄັບ, ການນາບຂູ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ;
  3. ການຍຶດ, ທໍາລາຍຊັບສິນ, ບຸກລຸກ, ໂຈມຕີ, ຂັດຂວາງ, ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມ ວຸ່ນວາຍໃຫ້ແກ່ລະບົບຄອມພິວເຕີ, ລະບົບຄົມມະນາຄົມ, ລະບົບອິນເຕີເນັດ ຫຼື ເຄື່ອງມືດີຈີຕອນຂອງອົງ ການຈັດຕັ້ງລັດ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນ;
  4. ການປຸງແຕ່ງ, ຜະລິດ, ນໍາໃຊ້, ບັນຈຸ, ຂົນສົ່ງ, ຮິບໂຮມ, ຈັດຫາວັດຖຸລະເບີດ, ສານກໍາມັນຕະພາບລັງສີ, ສານພິດ, ວັດຖຸໄວໄຟ ແລະ ຊື້-ຂາຍອາວຸດ, ອຸປະກອນ, ຍານພາຫະນະ ລວມທັງການແນະນໍາ ໃຫ້ກະທາໍການໃດ1 ໂດຍມີຈຸດປະສົງຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3 ຂອງມາດຕານີ້;
  5. ການເຜີຍແຜ່, ຊັກຊວນ, ຊຸກຍູ້, ບັງຄັບ, ນາບຂູ່, ວ່າຈ້າງ ຫຼື ສ້າງເງື່ອນໄຂ, ຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ມີການກະທຳຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຂໍ້ 1, 2, 3 ແລະ 4 ຂອງມາດຕານີ້;
  6. ການກະທາໍຜິດອື່ນ ທີ່ຖືວ່າເປັນການກໍ່ການຮ້າຍ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ສົນທິສັນຍາ ຫຼື ສັນຍາສາກົນ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.

(1) ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ກະທໍາຜິດໃນສະຖານການກໍ່ການຮ້າຍ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 5 ປີ ຫາ 20 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 1 ຕື້ກີບ ຫາ 5 ຕື້ກີບ.

(2) ໃນກໍລະນີທີ່ມີການຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມ ຫຼື ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ໜັກໜ່ວງ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 10 ປີ ຫາ ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 5 ຕື້ກີບ ຫາ 7 ຕື້ກີບ ແລະ ຈະຖືກຮິບຊັບ ຫຼື ປະຫານຊີວິດ.

ການກະກຽມໃຫ້ແກ່ການກະທໍາຜິດ, ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທາໍຜິດ ກໍຈະຖືກລົງໂທດ.

ການທຳລາຍມ້າງເພ ຫຼື ການບຸກລຸກຄ້າຍກັກຂັງຊົ່ວຄາວ, ຄ້າຍຄຸມຂັງ, ຄ້າຍດັດສ້າງ (ມາດຕາ 121)

(1) ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ໃຊ້ກາໍລັງທາໍລາຍມ້າງເພ ຫຼື ບຸກລຸກຄ້າຍກັກຂັງຊົ່ວຄາວ, ຄ້າຍຄຸມຂັງ, ຄ້າຍດັດ ສ້າງ ເພື່ອປຸ້ນເອົາ ຫຼື ຍາດເອົາ ຫຼື ປ່ອຍຕົວຜູ້ຖືກຫາ, ນັກໂທດ, ຜູ້ຖືກດັດສ້າງ ໃນຄ້າຍກັກຂັງຊົ່ວຄາວ, ຄ້າຍຄຸມຂັງ, ຄ້າຍດັດສ້າງ ຫຼື ໃຊ້ກາໍລັງປຸ້ນເອົາຜູ້ຖືກຫາ ຫຼື ນັກໂທດ ໃນເວລາໂຍກຍ້າຍໄປມາ ຈະຖືກລົງໂທດ ຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 5 ປີ ຫາ 20 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 50 ລ້ານກີບ ຫາ 500 ລ້ານກີບ, ອາດຈະຖືກຈຳກັດທີ່ຢູ່ ຫຼື ຕັດອິດສະລະພາບຕະຫຼອດຊີວິດ.

(2) ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ກໍ່ຄວາມປັ່ນປ່ວນ, ທາໍລາຍລະບຽບພາຍໃນຂອງຄ້າຍກັກຂັງຊົ່ວຄາວ, ຄ້າຍຄຸມ ຂັງ, ຄ້າຍດັດສ້າງ ຫຼື ຊັກຊວນ ຍຸແຍ່ໃຫ້ຜູ້ຖືກຫາ, ນັກໂທດ, ຜູ້ຖືກດັດສ້າງໂຕນໜີ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະ ລະພາບ ແຕ່ 1 ປີ ຫາ 5 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 5 ລ້ານກີບ ຫາ 50 ລ້ານກີບ,

ການກະກຽມໃຫ້ແກ່ການກະທຳຜິດ, ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທໍາຜິດ ກໍຈະຖືກລົງໂທດ.

ການໂຕນໜີໄປຫາສັດຕູ, ການລ້ຽງດູບຸກຄົນທີ່ເຄື່ອນໄຫວຕ້ານ ສປປ ລາວ (ມາດຕາ 122)

(1) ບຸກຄົນໃດຫາກໄດ້ໂຕນໜີໄປຮ່ວມມືກັບສັດຕູ ເພື່ອຕ້ານ ສປປ ລາວ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 5 ປີ ຫາ 10 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 10 ລ້ານກີບ ຫາ 50 ລ້ານກີບ.

(2) ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ປິດບັງ, ຊຸກເຊື່ອງ, ລ້ຽງດູ ຫຼື ຊ່ວຍເຫຼືອບຸກຄົນທີ່ເຄື່ອນໄຫວຕ້ານ ສປປ ລາວ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 1 ປີ ຫາ 5 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບ ໃໝ ແຕ່ 5 ລ້ານກີບ ຫາ 50 ລ້ານກີບ.

ການເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງລັດ ຫຼື ຄວາມລັບທາງລັດຖະການ (ມາດຕາ 123)

(1) ບຸກຄົນໃດທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການເກັບມ້ຽນ, ຮັກສາ, ນາໍໃຊ້ເອກະສານກ່ຽວກັບຄວາມລັບ ຂອງລັດ ຫາກໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມລັບ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເສຍຄວາມລັບ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເອກະສານລັບດັ່ງກ່າວເສຍຫາຍ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 3 ປີ ຫາ 5 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 5 ລ້ານກີບ ຫາ 50 ລ້ານກີບ.

(2) ຖ້າແມ່ນຄວາມລັບທາງລັດຖະການ ກໍຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 1 ປີ ຫາ 3 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 3 ລ້ານກີບ ຫາ 20 ລ້ານກີບ,

ການເຕົ້າໂຮມກຸ່ມຄົນເພື່ອສ້າງຄວາມປັ່ນປ່ວນ (ມາດຕາ 124)

ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ຈັດຕັ້ງ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງເຕົ້າໂຮມກຸ່ມຄົນ ເພື່ອທາການປະທ້ວງ, ເດີນຂະບວນ ແລະ ຮູບການອື່ນ ເພື່ອສ້າງຄວາມປັ່ນປ່ວນ ຊຶ່ງໄດ້ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍແກ່ສັງຄົມ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດ ອິດສະລະພາບ ແຕ່ 1 ປີ ຫາ 5 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 5 ລ້ານກີບ ຫາ 50 ລ້ານກີບ. ການກະກຽມໃຫ້ແກ່ການກະທໍາຜິດ, ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທໍາຜິດ ກໍຈະຖືກລົງໂທດ.

ການທາໍລາຍ, ການເຄື່ອນຍ້າຍຫຼັກໝາຍຊາຍແດນ (ມາດຕາ 125)

ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ທາໍລາຍ ຫຼື ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫຼັກໝາຍຊາຍແດນເປ່ເພໂດຍເຈດຕະນາ ຫຼື ໄດ້ເຄື່ອນ ຍ້າຍຫຼັກໝາຍຊາຍແດນໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ ຫົກເດືອນ ຫາ 3 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 20 ລ້ານກີບ ຫາ 100 ລ້ານກີບ.

ການທຳລາຍ, ການໝິ່ນປະໝາດເຄື່ອງໝາຍຊາດ ຫຼື ທຸງຊາດ (ມາດຕາ 126)

ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ທາໍລາຍ, ຫມິ່ນປະຫມາດເຄື່ອງໝາຍຊາດ ຫຼື ທຸງຊາດ ທີ່ເປັນການແຕະຕ້ອງເຖິງ ກຽດ ແລະ ສັກສີຂອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 3 ເດືອນ ຫາ 2 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 5 ລ້ານກີບ ຫາ 20 ລ້ານກີບ.

ການທາໍລາຍ, ການຫມິ່ນປະຫມາດຮູບຜູ້ນຳຂັ້ນສູງ, ບັນພະບູລຸດຂອງຊາດ (ມາດຕາ 127)

ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ທາໍລາຍ, ຫມິ່ນປະຫມາດຮູບປັ້ນ, ຮູບຫຼໍ່, ຮູບພາບ, ຮູບຄວັດ ລວມທັງເຄື່ອງໝາຍ ອື່ນຂອງຜູ້ນໍາຂັ້ນສູງ, ບັນພະບູລຸດຂອງຊາດ ຊຶ່ງເປັນການແຕະຕ້ອງເຖິງກຽດ ແລະ ສັກສີ ຂອງສາທາລະນະ ລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 3 ເດືອນ ຫາ 2 ປີ ແລະ ຈະ ຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 5 ລ້ານກີບ ຫາ 20 ລ້ານກີບ.

ການຂົນຂວາຍສົ່ງຄົນອອກ ຫຼື ການເອົາຄົນເຂົ້າປະເທດຢ່າງຜິດກົດໝາຍ (ມາດຕາ 128)

(1) ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ໂຄສະນາຊວນເຊື່ອ, ຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ ໃຫ້ຄົນໂຕນຫນີໄປຕ່າງປະເທດ, ສົ່ງ ຄົນອອກ ຫຼື ເອົາຄົນເຂົ້າປະເທດຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ ຫົກເດືອນ ຫາ 3 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 10 ລ້ານກີບ ຫາ 50 ລ້ານກີບ.

(2) ໃນກໍລະນີໜັກ ຫຼື ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 3 ປີ ຫາ 5 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 50 ລ້ານກີບ ຫາ 500 ລ້ານກີບ.

ການປອມແປງເງິນ ຫຼື ການໃຊ້ເງິນປອມ (ມາດຕາ 129)

(1) ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ໃຊ້ເຄື່ອງພິມ ຫຼື ໃຊ້ວິທີການອື່ນ ປອມແປງເງິນກີບ, ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຫຼື ນ ເອົາເງິນປອມຈາກຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາ, ຈໍາໜ່າຍ ຫຼື ຈໍລະຈອນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 5 ປີ ຫາ 15 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 50 ລ້ານກີບ ຫາ 500 ລ້ານກີບ.

(2) ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ກະທໍາຜິດ ຫາກໄດ້ປອມແປງເງິນ ຫຼື ໄດ້ນາໍເອົາເງິນປອມເຂົ້າມາ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຫຼື ໂດຍມີການຈັດຕັ້ງ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 10 ປີ ຫາ ຊາວ ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 200 ລ້ານກີບ ຫາ 700 ລ້ານກີບ.

ການກະກຽມໃຫ້ແກ່ການກະທໍາຜິດ, ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທາໍຜິດ ກໍຈະຖືກລົງໂທດ.

(3) ບຸກຄົນໃດ ຫາກຮູ້ວ່າແມ່ນເງິນປອມ ແຕ່ຍັງນໍາອອກໃຊ້ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ ສາມເດືອນ ຫາ 5 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 2 ລ້ານກີບ ຫາ 5 ລ້ານກີບ.

(4) ບຸກຄົນໃດ ຫາກຮູ້ວ່າຕົນມີເງິນປອມຢູ່ໃນຄອບຄອງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດ ອິດສະລະພາບ ແຕ່ 3 ເດືອນ ຫາ 2 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 1 ລ້ານກີບ ຫາ 5 ລ້ານກີບ.

ການຟອກເງິນ (ມາດຕາ 130)

ການຟອກເງິນ ແມ່ນ ການປ່ຽນຮູບ, ນາໍໃຊ້, ເຄື່ອນຍ້າຍ, ແລກປ່ຽນ, ໄດ້ມາ, ຄອບຄອງ, ໂອນກໍາມະສິດທີ່ແທ້ຈິງຂອງເງິນ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນ ທີ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ໂດຍທີ່ຮູ້, ໄດ້ຮູ້ ຫຼື ສົງໄສວ່າ ເງິນ ຫຼື ຊັບສິນນັ້ນ ມາຈາກການກະທໍາຜິດຕົ້ນ ເພື່ອປົກປິດ ຫຼື ຊຸກເຊື່ອງ ຄຸນລັກສະນະ, ທີ່ມາຂອງເງິນ, ທີ່ ຕັ້ງຂອງຊັບສິນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເງິນ ຫຼື ຊັບສິນດັ່ງກ່າວ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

(1) ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ກະທໍາຜິດໃນສະຖານຟອກເງິນທີ່ມີມູນຄ່າຕໍ່າກວ່າ 1 ຕື້ກີບ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 3 ປີ ຫາ 7 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 300 ລ້ານກີບ ຫາ 500 ລ້ານກີບ ແລະ ຈະຖືກຮິບຊັບ.

(2) ໃນກໍລະນີທີ່ໄດ້ກະທາໍຜິດ ຊຶ່ງມີມູນຄ່າ ແຕ່ 1 ຕື້ກີບຂຶ້ນໄປ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 7 ປີ ຫາ 10 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 500 ລ້ານກີບ ຫາ 700 ລ້ານກີບ ແລະ ຈະຖືກຮິບຊັບ.

(3) ໃນກໍລະນີມີການຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມ ຫຼື ມີການກະທໍາຜິດເປັນອາຈິນ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 10 ປີ ຫາ 15 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 700 ລ້ານກີບ ຫາ 900 ລ້ານກີບ ແລະ ຈະຖືກ ຮັບຊັບ.

ການກະກຽມໃຫ້ແກ່ການກະທາໍຜິດ, ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທໍາຜິດ ກໍຈະຖືກລົງໂທດ.

ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ມາດຕາ 131)

ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແມ່ນ ການເຄື່ອນໄຫວໂດຍເຈດຕະນາ ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ພະຍາຍາມ ໃຫ້, ຮິບໂຮມ, ຈັດຫາທຶນທີ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ ຖືກຕ້ອງ, ທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ເຖິງວ່າທຶນນັ້ນຈະຖືກນາໍໃຊ້ ຫຼື ບໍ່ ໃຊ້ເຂົ້າໃນການກະທາໍຕົວຈິງກໍ່ຕາມ.

(1) ບຸກຄົນ ທີ່ໄດ້ກະທາໍຜິດໃນສະຖານການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍທີ່ມີມູນຄ່າຕໍ່າກວ່າ 1 ຕື້ກີບ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 5 ປີ ຫາ 8 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 500 ລ້ານກີບ ຫາ 800 ລ້ານກີບ ແລະ ຈະຖືກຮິບຊັບ.

(2) ໃນກໍລະນີທີ່ມີມູນຄ່າແຕ່ 1 ຕື້ກີບຂຶ້ນໄປ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 8 ປີ ຫາ 12 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 800 ລ້ານກີບ ຫາ 1 ຕື້ກີບ ແລະ ຈະ ຖືກຮິບຊັບ.

(3) ໃນກໍລະນີທີ່ມີການຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມ ຫຼື ເປັນອາຈິນ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 15 ປີ ຫາ 20 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 800 ລ້ານກີບ ຫາ 1 ຕື້ກີບ ແລະ ຈະຖືກຮິບຊັບ.

ການກະກຽມໃຫ້ແກ່ການກະທໍາຜິດ, ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທາໍຜິດ ກໍ່ຈະຖືກລົງໂທດ.

ການຜະລິດ, ການມີໄວ້ໃນຄອບຄອງ, ການໃຊ້ອາວຸດເສິກ ຫຼື ວັດຖຸລະເບີດໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ (ມາດຕາ 132)

ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ຜະລິດ, ມີໄວ້ໃນຄອບຄອງ, ຮັກສາ, ໃຊ້ອາວຸດເສິກ ຫຼື ວັດຖຸລະເບີດ ລວມທັງ ຊິ້ນສ່ວນຂອງອາວຸດເສິກ ຫຼື ວັດຖຸລະເບີດ ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 1 ປີ ຫາ 5 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 5 ລ້ານກີບ ຫາ 50 ລ້ານກີບ.

ການຊື້, ຂາຍ, ນຳເຂົ້າອາວຸດເສິກ ຫຼື ວັດຖຸລະເບີດ ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ (ມາດຕາ 133)

(1) ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ ຊື້, ຂາຍ, ນາໍເຂົ້າ ອາວຸດເສິກ ຫຼື ວັດຖຸລະເບີດ ລວມທັງສານເຄມີທີ່ໃຊ້ ເພື່ອ ຜະລິດລະເບີດ ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 6 ເດືອນ ຫາ 5 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 5 ລ້ານກີບ ຫາ 50 ລ້ານກີບ.

(2) ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ກະທໍາຜິດ ຫາກໄດ້ຖືເອົາການຊື້, ການຂາຍ, ການນຳເຂົ້າອາວຸດເສິກ ຫຼື ວັດຖຸລະເບີດ ລວມທັງສານເຄມີທີ່ໃຊ້ເພື່ອຜະລິດລະເບີດ ເປັນອາຈີນ, ມີການຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມ ຫຼື ໃນກໍລະນີທີ່ໄດ້ຊື້, ຂາຍ ວັດຖຸດັ່ງກ່າວ ເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 5 ປີ ຫາ 10 ປີ ແລະ ຈະຖືກ ປັບໃໝ ແຕ່ 10 ລ້ານກີບ ຫາ 100 ລ້ານ.

ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ຜະລິດ, ຊື້, ຂາຍ, ມອບ, ແລກປ່ຽນ, ມີໄວ້ໃນຄອບຄອງ, ຂົນສົ່ງ ຫຼື ຍຸຍົງສົ່ງ ເສີມການນໍາໃຊ້ອາວຸດເຄມີ ຈະຖືກລົງໂທດ ດັ່ງນີ້:

- ແຕ່ 5 ພັນກຣາມລົງມາ ຈະຖືກຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 7 ປີ ຫາ 8 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 100 ລ້ານ ຫາ 200 ລ້ານກີບ;

- ເກີນກວ່າ 5 ພັນກຣາມ ຫາ ສິບພັນກຣາມ ຈະຖືກຕັດອິດສະລະພາບເກີນກວ່າ 8 ປີ ຫາ 10 ປີ ແລະ ຈະຖືກ ປັບ ໃໝເກີນກວ່າ 200 ລ້ານກີບ ຫາ 300 ລ້ານກີບ;

- ເກີນກວ່າສິບພັນກຣາມ ຈະຖືກຕັດອິດສະລະພາບເກີນກວ່າ 10 ປີ ຫາ 12 ປີ ແລະ ຈະ ຖືກປັບໃໝ ເກີນກວ່າ 300 ລ້ານກີບ ຫາ 500 ລ້ານກີບ.

ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ນາໍໃຊ້ອາວຸດເຄມີ ຈະຖືກລົງໂທດ ດັ່ງນີ້:

- ຖ້າຜົນເສຍຫາຍບໍ່ຫຼວງຫຼາຍ ຈະຖືກຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 10 ປີ ຫາ 15 ປີ ແລະ ຈະຖືກ ປັບໃໝ ແຕ່ 700 ລ້ານກີບ ຫາ 1.5 ຕື້ກີບ;

- ຖ້າຜົນເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຈະຖືກຕັດອິດສະລະພາບຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 200 ລ້ານກີບ ຫາ 5 ຕື້ກີບ.

ການກະກຽມໃຫ້ແກ່ການກະທໍາຜິດ, ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທໍາຜິດ ກໍຈະຖືກລົງໂທດ.

ການລັກ, ການຍັກຍອກ, ການປຸ້ນເອົາອາວຸດເສິກ ຫຼື ວັດຖຸລະເບີດ (ມາດຕາ 134)

(1) ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ລັກ, ຍັກຍອກ, ປຸ້ນເອົາອາວຸດເສິກ ຫຼື ວັດຖຸລະເບີດ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດ ສະລະພາບ ແຕ່ ສອງປີ ຫາ 5 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 5 ລ້ານກີບ ຫາ 50 ລ້ານກີບ.

(2) ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ກະທາໍຜິດ ຫາກໄດ້ຖືເອົາການລັກ, ຍັກຍອກອາວຸດເສິກ ຫຼື ວັດຖຸລະເບີດເປັນອາຈິນ, ມີການຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມ ຫຼື ໄດ້ລັກ, ຍັກຍອກເອົາອາວຸດດັ່ງກ່າວເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ຫຼື ໄດ້ປຸ້ນເອົາອາວຸດ ດັ່ງກ່າວ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 5 ປີ ຫາ 10 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 10 ລ້ານກີບ ຫາ 100 ລ້ານ,

ການທາໍລາຍສາງອາວຸດ (ມາດຕາ 136)

ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ທາໍລາຍ, ມ້າງເພ ຫຼື ຈູດເຜົາສາງອາວຸດ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 8 ປີ ຫາ 20 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 5 ລ້ານກີບ ຫາ 100 ລ້ານກີບ. ການກະກຽມໃຫ້ແກ່ການກະທໍາຜິດ, ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທໍາຜິດ ກໍຈະຖືກລົງໂທດ.

ການເຮັດໃຫ້ອາວຸດເສິກ ຫຼື ວັດຖຸລະເບີດຂອງລັດເສຍຫາຍ (ມາດຕາ 136)

ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ເຮັດໃຫ້ອາວຸດເສິກ ຫຼື ວັດຖຸລະເບີດຂອງລັດເສຍຫາຍ ດ້ວຍຄວາມບໍ່ລະມັດລະວັງ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ ສາມເດືອນ ຫາ 3 ປີ ຫຼືດັດສ້າງໂດຍບໍ່ຕັດອິດສະລະພາບ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 5 ລ້ານກີບ ຫາ 50 ລ້ານກີບ.

ການກະທໍາຜິດກ່ຽວກັບອາວຸດເຄມີ (ມາດຕາ 137)

ອາວຸດເຄມີ ແມ່ນ ອາວຸດທີ່ປະກອບດ້ວຍທາດພິດ, ທາດເບື່ອ ຊຶ່ງນໍາໃຊ້ເພື່ອທໍາລາຍລ້າງຜານມະນຸດ.

ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ ຜະລິດ, ຊື້, ຂາຍ, ມອບ, ແລກປ່ຽນ, ມີໄວ້ໃນຄອບຄອງ ຫຼື ຂົນສົ່ງສານເຄມີ ເພື່ອຜະລິດອາວຸດເຄມີ ຈະຖືກລົງໂທດ ດັ່ງນີ້:

- ແຕ່ 5 ພັນກຣາມລົງມາ ຈະຖືກຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 5 ປີ ຫາ 6 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 5 ລ້ານກີບ ຫາ 6 ລ້ານກີບ;

- ເກີນກວ່າ5ພັນກຣາມ ຫາ ສິບພັນກຣາມ ຈະຖືກຕັດອິດສະລະພາບເກີນກວ່າ 6 ປີ ຫາ 8 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ເກີນກວ່າ 6 ລ້ານກີບ ຫາ 8 ລ້ານກີບ;

- ເກີນກວ່າສິບພັນກຣາມ ຈະຖືກຕັດອິດສະລະພາບເກີນກວ່າ 8 ປີ ຫາ 10 ປີ ແລະ ຈະຖືກ ປັບໃໝ ເກີນກວ່າ 8 ລ້ານກີບ ຫາ 10 ລ້ານກີບ.

ການຜະລິດ, ການມີໄວ້ໃນຄອບຄອງເຄື່ອງວິທະຍຸສື່ສານ ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ (ມາດຕາ 138)

ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ຜະລິດ, ມີໄວ້ຄອບຄອງ ຫຼື ໄດ້ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງວິທະຍຸສື່ສານ ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມ ກົດໝາຍ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 6 ເດືອນ ຫາ 3 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 5 ລ້ານກີບ ຫາ 50 ລ້ານກີບ.

ການສ້າງຕັ້ງກໍາລັງປ້ອງກັນຕົວ ແລະ ກໍາລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ (ມາດຕາ 139)

ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ສ້າງຕັ້ງກາໍລັງປ້ອງກັນຕົວ ແລະ ກໍາລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບ ອະນຸຍາດ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 3 ປີ ຫາ 5 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 10 ລ້ານກີບ ຫາ 70 ລ້ານກີບ.


ອ້າງອີງ:

 

Advertisement Replay Ad
ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

ຢາກເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄວນປັບປ່ຽນຫຍັງແດ່?

ຢາກເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄວນປັບປ່ຽນຫຍັງແດ່?

ໄອສ໌ແລນທົດລອງຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຫຼືອ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ພົບ ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ & ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

ໄອສ໌ແລນທົດລອງຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຫຼືອ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ພົບ ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ & ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

"ມະໂນ" ຫຼື "ເລື່ອງຈິງ" ? ຄິດໄປເອງບໍວ່າເຂົາມັກ?

"ມະໂນ" ຫຼື "ເລື່ອງຈິງ" ? ຄິດໄປເອງບໍວ່າເຂົາມັກ?

ເຈົ້າປຽບດັ່ງສັດຊະນິດໃດໃນ Chronotype ອີງຕາມເວລານອນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ?

ເຈົ້າປຽບດັ່ງສັດຊະນິດໃດໃນ Chronotype ອີງຕາມເວລານອນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ?

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

ຈິດຕະວິທະຍາ ວ່າດ້ວຍ "ການເຫັນຕ່າງ" ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້?

ຈິດຕະວິທະຍາ ວ່າດ້ວຍ "ການເຫັນຕ່າງ" ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້?

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ ເມື່ອຂັບລົດຕອນຝົນຕົກ

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ ເມື່ອຂັບລົດຕອນຝົນຕົກ

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ