ວັນອາທິດ ທີ 1 ພະຈິກ 2020

ເສັງ IELTS ແນວໃດໃຫ້ໄດ້ຄະແນນສູງ? ລວມເຄັດບໍ່ລັບໃນການເສັງ IELTS!

ເສັງ IELTS ແນວໃດໃຫ້ໄດ້ຄະແນນສູງ? ລວມເຄັດບໍ່ລັບໃນການເສັງ IELTS!
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ການເສັງ  IELTS ຖືວ່າເປັນການເສັງວັດລະດັບທີ່ໃຫ້ຄວາມທ້າທາຍສໍາລັບທຸກຄົນ. ແຕ່ເຮົາມີວິທີດີໆທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການເສັງ IELTS ຂອງເຮົາຜ່ານໄປດ້ວຍດີ ແລະ ປະສົບຜົນສໍາເລັດ. ກ່ອນອື່ນໝົດເຮົາມາຮູ້ຈັກກັບການເສັງ IELTS ກັນກ່ອນເລີຍ! The International English Language Testing System ຫຼືທີ່ເຮົາຮູຈັກກັນໃນນາມ IELTS ເປັນການເສັງວັດລະດັບທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປະມວນຜົນຄວາມຮູ້ທາງພາສາອັງກິດໃນທັກສະການຟັງ, ການອ່ານ, ການເວົ້າ ແລະ ການຂຽນ. ສ່ວນດ້ານບົດເສັງຈະໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 4 ສ່ວນ ແລະ ໃນແຕ່ລະສ່ວນຈະມີບົດເສັງແຕກຕ່າງກັນໄປ.  

ການເສັງ IELTS ຈະມີຢູ່ 2 ປະເພດ. ປະເພດທີໜຶ່ງແມ່ນເສັງເພື່ອໄປຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງນັກຮຽນຈະຕ້ອງສະໝັກເສັງໃນຮູບແບບ Academic Module. ສ່ວນຮູບແບບທີສອງເປັນການເສັງເພື່ອການເຝິກອົບຮົມ ຫຼື ເຮັດວຽກໃນຕ່າງປະເທດ ແລະ ໃນກໍລະນີນີ້, ຜູ້ທີ່ສອບເສັງຈະຕ້ອງເລືອກເສັງໃນຮູບແບບ General Training Module. ບົດເສັງທັງ 2 ແບບຈະມີຄວາມຄ້າຍຄືກັຍປະມານ 80% ແຕ່ຈະຕ່າງກັນບ່ອນທີ່ບົດຄວາມໃນພາກອ່ານຂອງແບບ General  ຈະງ່າຍກວ່າແບບ Academic ແລະ ໃນພາກຂຽນ ຈະບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຂຽນບັນຍາຍເປັນ Graph ຫຼື Diagram. 

ຈະກຽມໂຕໃນພາກຟັງແນວໃດ? 

ໃນຕອນເຊົ້າເຮົາສາມາດເປີດໂທລະພາບ ຫຼືໃຊ້ມືຖືໃນການຟັງຂ່າວ ໂດຍສະເພາະຂ່າວທີ່ເປັນພາສາອັງກິດເຊັ່ນ BBC, ເຖິງວ່າການຟັງຄັ້ງທຳອິດຂອງເຮົາອາດຈະຍາກແນ່ ແຕ່ໃນຄັ້ງຕໍ່ໆໄປເຮົາກໍຈະມີພັດທະນາການຫຼາຍຂຶ້ນ. ເຮົາຍັງສາມາດລອງເບິ່ງ ແລະ ແກ້ບົດເສັງເກົາທີ່ຜ່ານມາ ຫຼືເຝິກຝົນໂດຍການເບິ່ງໜັງທີ່ມີພາສາອັງກິດ ແລະ ເປີດຄຳບັນຍາຍ (subtitles) ໄວ້ຢູ່ລຸ່ມ ເພື່ອເຝິກການອ່ານ ແລະ ການຟັງໄປໃນໂຕ. 

ຈະກຽມໂຕໃນພາກອ່ານແນວໃດ? 

ໃນພາກອ່ານແນະນໍາໃຫ້ເຮັດແບບທົດສອບຂອງບົດເສັງທີ່ຜ່ານມາເພື່ອເປັນການຊ້ອມ ແລະ ເຮົາຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ແລ້ວພາຍໃນ 50ນາທີເພາະຖ້າເຮົາຢູ່ໃນຫ້ອງເສັງແທ້ ເຮົາອາດຈະຕື່ນເຕັ້ນ ຫຼືຄິດບໍ່ອອກ ແລະ ເຮົາຈະເຮັດໄດ້ຊ້າລົງ. ພະຍາຍາມອ່ານໜັງສືພິມ ຫຼືອ່ານຂ່າວເປັນພາສາອັງກິດຫຼາຍໆ ແລະ ຄໍາສັບພາສາອັງກິດຂອງເຮົາກໍຕ້ອງແໜ້ນພໍສົມຄວນ. 

ຈະກຽມໂຕໃນພາກຂຽນແນວໃດ? 

ໃນພາກຂຽນເຮົາຄວນຈໍາແນກ ແລະ ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັບຫົວຂໍ້ທີ່ໄດ້ມາ ແລະ ຂຽນໄອເດຍຂອງເຮົາອອກມາ ແລ້ວນໍາມາຮຽບຮຽງ ແລະ ຂຽນຄືນໃໝ່ ເຊິ່ງເຮົາກໍຄວນຈະເວົ້າເຖິງປະເດັນທີ່ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ພະຍາຍາມບໍ່ຂຽນຫຼຸດອອກຈາກຫົວຂໍ້ທີ່ເຮົາໄດ້ມາ. 


ພາບ: Nick Morrison / Unsplash

ຈະກຽມໂຕໃນພາກເວົ້າແນວໃດ?

ໃນພາກນີ້ບອກເລີຍວ່າຕ້ອງໄດ້ຊ້ອມການເວົ້າ ເຊິ່ງເຮົາສາມາດເວົ້າກັບໝູ່,​ ຄອບຄົວ ຫຼືຄົນຕ່າງປະເທດເພື່ອການເປັນເຝິກຊ້ອມ, ເພີ່ມຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ຫຼຸດຄວາມກັງວົນໃນການເວົ້າພາສາອັງກິດ. 

ພະຍາຍາມຟັງໃຫ້ອອກທຸກສໍານຽງ 

ສິ່ງທີ່ເຮົາຄວນຮູ້! ກໍຄືວ່າໃນບົດເສັງ IELTS ຈະເປີດໃຫ້ຟັງພຽງແຕ່ຮອບດຽວ ແລະ ສໍານຽງພາສາອັງກິດທີ່ໃຊ້ໃນການເສັງຈະມາຈາກປະເທດເຈົ້າຂອງພາສາຫຼາກຫຼາຍສໍານຽງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ North America, Australia, New Zealand, Britain ເປັນຕົ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ,   

ອ່ານຫົວຂໍ້ໃຫ້ດີໆ

ທຸກພາກໃນການສອບເສັງ ຢ່າລືມທີ່ຈະອ່ານບົດໂຈດ ຫຼືຄໍາຖາມໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າບົດໂຈດນັ້ນໃຫ້ເຮົາເຮັດຫຍັງ, ຕ້ອງຕອບແບບໃດ ເຊິ່ງສິ່ງນີ້ຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຄະແນນເຮົາເພີ່ມຂຶ້ນ. ຕົວຢ່າງໃນພາກຂຽນ, ຖ້າໂຈດບອກວ່າໃຫ້ຂຽນບົດຄວາມ 150 ຄໍາ ເຮົາກໍຄວນຂຽນໃຫ້ຢູ່ໃນ 150 ຄໍາໃຫ້ໄດ້. 

ຝຶກຝົນໂດຍການຈັບເວລາ 

ໃນພາກການເສັງຟັງຈະໃຊ້ເວລາທັງໝົດ 40 ນາທີ, ເຮົາຈະມີເວລາຟັງ 30 ນາທີ ແລະ ເວລາຕອບ 10 ນາທີ. ດັ່ງນັ້ນ, ລອງຕັ້ງເວລາໃນຂະນະທີ່ເຝິກຊ້ອມເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ຫາຈັງຫວະຂອງຕົນເອງ ເພາະການຕັ້ງເວລາບໍ່ໄດ້ພຽງແຕ່ຊ່ວຍລົດຄວາມກົດດັນຕອນເສັງແຕ່ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈຸດອ່ອນ ແລະ ຈຸດແຂງຂອງເຮົາເອງ.


ພາບ: Annie Spratt / Unsplash

ພັດທະນາເຕັກນິກຂອງຕົນເອງ 

ເມື່ອເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າແຕ່ລະພາກຈະເສັງແນວໃດ ເຮົາຈະສາມາດພັດທະນາເຕັກນິກຂອງຕົນເອງທີ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເຮົາແກ້ບົດເສັງໄດ້ໄວຂຶ້ນເຊັ່ນ: ໃນການເສັງພາກຟັງ, ເທິກນິກງ່າຍໆກໍຄືການຂີດກ້ອງ Keyword ໄວ້ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຈົດຈໍ່ຢູ່ກັບຄໍານັ້ນ ແລະ ສາມາດຈັບໃຈຄວາມຂອງບົດສົນທະນານັ້ນໄດ້. 

ຫາໝູ່ຊ່ວຍກັນຮຽນ 

ຖ້າຫາໝູ່ທີ່ມີທັກສະພາສາອັງກິດດີກວ່າເຮົາໄດ້ ນອກຈາກທີ່ເຂົາຈະຊ່ວຍປະເມີນພາສາເຮົາໄດ້ແລ້ວກໍຍັງຈະເປັນຜົນດີໂດຍສະເພາະກັບການເສັງພາກເວົ້າ, ເຮົາສາມາດເຝິກເວົ້າກັບໝູ່ ແລະ ຍັງສາມາດໃຫ້ຂໍ້ຕິຊົມໃຫ້ກັນໄດ້. 


ຂຽນໂດຍ: Fasai Phankhao

ຂໍ້ມູນອ້າງອີງ:

 

 

Advertisement Replay Ad
ເຮັດແນວໃດດີ ເມື່ອຂ້ອຍຫຼົງຮັກໝູ່ຂອງຕົນເອງ?

ເຮັດແນວໃດດີ ເມື່ອຂ້ອຍຫຼົງຮັກໝູ່ຂອງຕົນເອງ?

ເປັນຫຍັງສະພາແຫ່ງຊາດຈຶ່ງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ?

ເປັນຫຍັງສະພາແຫ່ງຊາດຈຶ່ງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ?

ຢູ່ດີໆຄວາມຊົງຈໍາກໍຫາຍ "TGA" ກຸ່ມອາການສູນເສຍຄວາມຊົງຈໍາຊົ່ວຄາວ

ຢູ່ດີໆຄວາມຊົງຈໍາກໍຫາຍ "TGA" ກຸ່ມອາການສູນເສຍຄວາມຊົງຈໍາຊົ່ວຄາວ

ແຈກ 5 ເມນູ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ຊວນລູກນ້ອຍເຂົ້າເຮືອນຄົວ ເຮັດອາຫານແຊບໆ ມ່ວນຊື່ນໝົດຄອບຄົວ

ແຈກ 5 ເມນູ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ຊວນລູກນ້ອຍເຂົ້າເຮືອນຄົວ ເຮັດອາຫານແຊບໆ ມ່ວນຊື່ນໝົດຄອບຄົວ

ລວມວິທີ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າທີ່ການງານຂອງເຮົາມີຄວາມໝັ້ນຄົງ

ລວມວິທີ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າທີ່ການງານຂອງເຮົາມີຄວາມໝັ້ນຄົງ

ລວມ 6 ເຕັກນິກດີໆ ທີ່ສາມາດມັດໃຈພໍ່ແມ່ແຟນໄດ້

ລວມ 6 ເຕັກນິກດີໆ ທີ່ສາມາດມັດໃຈພໍ່ແມ່ແຟນໄດ້

ເປີດຕໍານານຍອດນັກສືບ Sherlock Holmes ຕົວລະຄອນຈາກນະວະນິຍາຍທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ໂດ່ງດັງໄປທົ່ວໂລກ

ເປີດຕໍານານຍອດນັກສືບ Sherlock Holmes ຕົວລະຄອນຈາກນະວະນິຍາຍທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ໂດ່ງດັງໄປທົ່ວໂລກ

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ?

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ?

ວັນໜຶ່ງຂ້ອຍຈະຕ້ອງລືມເຈົ້າໃຫ້ໄດ້ How to ເຮັດແນວໃດໃຫ້ລືມແຟນເກົ່າແບບຈົມດິນ

ວັນໜຶ່ງຂ້ອຍຈະຕ້ອງລືມເຈົ້າໃຫ້ໄດ້ How to ເຮັດແນວໃດໃຫ້ລືມແຟນເກົ່າແບບຈົມດິນ

ຮູ້ຈັກ 9 ນິໄສນ້ອຍໆທີ່ຈະປ່ຽນແປງໃຫ້ຊີວິດເຮົາດີຂຶ້ນ

ຮູ້ຈັກ 9 ນິໄສນ້ອຍໆທີ່ຈະປ່ຽນແປງໃຫ້ຊີວິດເຮົາດີຂຶ້ນ

ກ່ອນຈະມາເປັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພະທາດຫຼວງທີ່ປວງຊົນລາວສັກກາລະບູຊາ

ກ່ອນຈະມາເປັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພະທາດຫຼວງທີ່ປວງຊົນລາວສັກກາລະບູຊາ

ແຕ່ງໜ້າຫຼາຍ ພັກຜ່ອນໜ້ອຍ ກໍສາມາດມີຜິວຂາວສະຫວ່າງໃສໄດ້ ຕາມແບບ "ບາບີ້ ປິຍະມາດ"

ແຕ່ງໜ້າຫຼາຍ ພັກຜ່ອນໜ້ອຍ ກໍສາມາດມີຜິວຂາວສະຫວ່າງໃສໄດ້ ຕາມແບບ "ບາບີ້ ປິຍະມາດ"

ລວມຊ່ອງຝຶກພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານ

ລວມຊ່ອງຝຶກພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານ

ຜິວພັນດີຕ້ອງມີຕົວຊ່ວຍ! "ແກ້ວຕາ" ມີເຄັດລັບຜິວງາມສຸຂະພາບດີມາຝາກສາວລາວທຸກຄົນ

ຜິວພັນດີຕ້ອງມີຕົວຊ່ວຍ! "ແກ້ວຕາ" ມີເຄັດລັບຜິວງາມສຸຂະພາບດີມາຝາກສາວລາວທຸກຄົນ

ພາຮູ້ 30 ຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ເປັນ "ການກະທຳຜິດຕໍ່ຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ"

ພາຮູ້ 30 ຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ເປັນ "ການກະທຳຜິດຕໍ່ຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ"

ສຽງດັງເກີນ "ເປັນມົນລະພິດ" ພ້ອມທັງຜິດກົດໝາຍ ມີໂທດປັບໃໝເດີ

ສຽງດັງເກີນ "ເປັນມົນລະພິດ" ພ້ອມທັງຜິດກົດໝາຍ ມີໂທດປັບໃໝເດີ

ຮູ້ຈັກ "ບຸນກະຖິນ" ປະເພນີຂອງຄົນລາວທີ່ນິຍົມຈັດຂຶ້ນຫຼັງອອກພັນສາ

ຮູ້ຈັກ "ບຸນກະຖິນ" ປະເພນີຂອງຄົນລາວທີ່ນິຍົມຈັດຂຶ້ນຫຼັງອອກພັນສາ

ຄະລຳ 9 ຢ່າງທີ່ຄົນລາວບູຮານຫ້າມເຮັດເວລາໄປເຮືອນດີ ຫຼື ສົ່ງສະການຄົນຕາຍ ພ້ອມເຫດຜົນເບື້ອງຫຼັງ

ຄະລຳ 9 ຢ່າງທີ່ຄົນລາວບູຮານຫ້າມເຮັດເວລາໄປເຮືອນດີ ຫຼື ສົ່ງສະການຄົນຕາຍ ພ້ອມເຫດຜົນເບື້ອງຫຼັງ

7 ສິ່ງທີ່ບອກວ່າທ່ານຄືມະຫາເສດຖີຈາກ 1 ສະໝອງ 2 ມື!

7 ສິ່ງທີ່ບອກວ່າທ່ານຄືມະຫາເສດຖີຈາກ 1 ສະໝອງ 2 ມື!

Jump start - ຮູ້ຈັກກັບການຕໍ່ສາຍພ່ວງແບັດເຕີຣີລົດຍົນ ວິທີແກ້ບັນຫາເມື່ອແບັດໝົດ

Jump start - ຮູ້ຈັກກັບການຕໍ່ສາຍພ່ວງແບັດເຕີຣີລົດຍົນ ວິທີແກ້ບັນຫາເມື່ອແບັດໝົດ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ