ວັນພຸດ ທີ 19 ພຶດສະພາ 2021

ເສັງ IELTS ແນວໃດໃຫ້ໄດ້ຄະແນນສູງ? ລວມເຄັດບໍ່ລັບໃນການເສັງ IELTS!

ເສັງ IELTS ແນວໃດໃຫ້ໄດ້ຄະແນນສູງ? ລວມເຄັດບໍ່ລັບໃນການເສັງ IELTS!
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ການເສັງ  IELTS ຖືວ່າເປັນການເສັງວັດລະດັບທີ່ໃຫ້ຄວາມທ້າທາຍສໍາລັບທຸກຄົນ. ແຕ່ເຮົາມີວິທີດີໆທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການເສັງ IELTS ຂອງເຮົາຜ່ານໄປດ້ວຍດີ ແລະ ປະສົບຜົນສໍາເລັດ. ກ່ອນອື່ນໝົດເຮົາມາຮູ້ຈັກກັບການເສັງ IELTS ກັນກ່ອນເລີຍ! The International English Language Testing System ຫຼືທີ່ເຮົາຮູຈັກກັນໃນນາມ IELTS ເປັນການເສັງວັດລະດັບທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປະມວນຜົນຄວາມຮູ້ທາງພາສາອັງກິດໃນທັກສະການຟັງ, ການອ່ານ, ການເວົ້າ ແລະ ການຂຽນ. ສ່ວນດ້ານບົດເສັງຈະໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 4 ສ່ວນ ແລະ ໃນແຕ່ລະສ່ວນຈະມີບົດເສັງແຕກຕ່າງກັນໄປ.  

ການເສັງ IELTS ຈະມີຢູ່ 2 ປະເພດ. ປະເພດທີໜຶ່ງແມ່ນເສັງເພື່ອໄປຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງນັກຮຽນຈະຕ້ອງສະໝັກເສັງໃນຮູບແບບ Academic Module. ສ່ວນຮູບແບບທີສອງເປັນການເສັງເພື່ອການເຝິກອົບຮົມ ຫຼື ເຮັດວຽກໃນຕ່າງປະເທດ ແລະ ໃນກໍລະນີນີ້, ຜູ້ທີ່ສອບເສັງຈະຕ້ອງເລືອກເສັງໃນຮູບແບບ General Training Module. ບົດເສັງທັງ 2 ແບບຈະມີຄວາມຄ້າຍຄືກັຍປະມານ 80% ແຕ່ຈະຕ່າງກັນບ່ອນທີ່ບົດຄວາມໃນພາກອ່ານຂອງແບບ General  ຈະງ່າຍກວ່າແບບ Academic ແລະ ໃນພາກຂຽນ ຈະບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຂຽນບັນຍາຍເປັນ Graph ຫຼື Diagram. 

ຈະກຽມໂຕໃນພາກຟັງແນວໃດ? 

ໃນຕອນເຊົ້າເຮົາສາມາດເປີດໂທລະພາບ ຫຼືໃຊ້ມືຖືໃນການຟັງຂ່າວ ໂດຍສະເພາະຂ່າວທີ່ເປັນພາສາອັງກິດເຊັ່ນ BBC, ເຖິງວ່າການຟັງຄັ້ງທຳອິດຂອງເຮົາອາດຈະຍາກແນ່ ແຕ່ໃນຄັ້ງຕໍ່ໆໄປເຮົາກໍຈະມີພັດທະນາການຫຼາຍຂຶ້ນ. ເຮົາຍັງສາມາດລອງເບິ່ງ ແລະ ແກ້ບົດເສັງເກົາທີ່ຜ່ານມາ ຫຼືເຝິກຝົນໂດຍການເບິ່ງໜັງທີ່ມີພາສາອັງກິດ ແລະ ເປີດຄຳບັນຍາຍ (subtitles) ໄວ້ຢູ່ລຸ່ມ ເພື່ອເຝິກການອ່ານ ແລະ ການຟັງໄປໃນໂຕ. 

ຈະກຽມໂຕໃນພາກອ່ານແນວໃດ? 

ໃນພາກອ່ານແນະນໍາໃຫ້ເຮັດແບບທົດສອບຂອງບົດເສັງທີ່ຜ່ານມາເພື່ອເປັນການຊ້ອມ ແລະ ເຮົາຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ແລ້ວພາຍໃນ 50ນາທີເພາະຖ້າເຮົາຢູ່ໃນຫ້ອງເສັງແທ້ ເຮົາອາດຈະຕື່ນເຕັ້ນ ຫຼືຄິດບໍ່ອອກ ແລະ ເຮົາຈະເຮັດໄດ້ຊ້າລົງ. ພະຍາຍາມອ່ານໜັງສືພິມ ຫຼືອ່ານຂ່າວເປັນພາສາອັງກິດຫຼາຍໆ ແລະ ຄໍາສັບພາສາອັງກິດຂອງເຮົາກໍຕ້ອງແໜ້ນພໍສົມຄວນ. 

ຈະກຽມໂຕໃນພາກຂຽນແນວໃດ? 

ໃນພາກຂຽນເຮົາຄວນຈໍາແນກ ແລະ ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັບຫົວຂໍ້ທີ່ໄດ້ມາ ແລະ ຂຽນໄອເດຍຂອງເຮົາອອກມາ ແລ້ວນໍາມາຮຽບຮຽງ ແລະ ຂຽນຄືນໃໝ່ ເຊິ່ງເຮົາກໍຄວນຈະເວົ້າເຖິງປະເດັນທີ່ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ພະຍາຍາມບໍ່ຂຽນຫຼຸດອອກຈາກຫົວຂໍ້ທີ່ເຮົາໄດ້ມາ. 


ພາບ: Nick Morrison / Unsplash

ຈະກຽມໂຕໃນພາກເວົ້າແນວໃດ?

ໃນພາກນີ້ບອກເລີຍວ່າຕ້ອງໄດ້ຊ້ອມການເວົ້າ ເຊິ່ງເຮົາສາມາດເວົ້າກັບໝູ່,​ ຄອບຄົວ ຫຼືຄົນຕ່າງປະເທດເພື່ອການເປັນເຝິກຊ້ອມ, ເພີ່ມຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ຫຼຸດຄວາມກັງວົນໃນການເວົ້າພາສາອັງກິດ. 

ພະຍາຍາມຟັງໃຫ້ອອກທຸກສໍານຽງ 

ສິ່ງທີ່ເຮົາຄວນຮູ້! ກໍຄືວ່າໃນບົດເສັງ IELTS ຈະເປີດໃຫ້ຟັງພຽງແຕ່ຮອບດຽວ ແລະ ສໍານຽງພາສາອັງກິດທີ່ໃຊ້ໃນການເສັງຈະມາຈາກປະເທດເຈົ້າຂອງພາສາຫຼາກຫຼາຍສໍານຽງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ North America, Australia, New Zealand, Britain ເປັນຕົ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ,   

ອ່ານຫົວຂໍ້ໃຫ້ດີໆ

ທຸກພາກໃນການສອບເສັງ ຢ່າລືມທີ່ຈະອ່ານບົດໂຈດ ຫຼືຄໍາຖາມໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າບົດໂຈດນັ້ນໃຫ້ເຮົາເຮັດຫຍັງ, ຕ້ອງຕອບແບບໃດ ເຊິ່ງສິ່ງນີ້ຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຄະແນນເຮົາເພີ່ມຂຶ້ນ. ຕົວຢ່າງໃນພາກຂຽນ, ຖ້າໂຈດບອກວ່າໃຫ້ຂຽນບົດຄວາມ 150 ຄໍາ ເຮົາກໍຄວນຂຽນໃຫ້ຢູ່ໃນ 150 ຄໍາໃຫ້ໄດ້. 

ຝຶກຝົນໂດຍການຈັບເວລາ 

ໃນພາກການເສັງຟັງຈະໃຊ້ເວລາທັງໝົດ 40 ນາທີ, ເຮົາຈະມີເວລາຟັງ 30 ນາທີ ແລະ ເວລາຕອບ 10 ນາທີ. ດັ່ງນັ້ນ, ລອງຕັ້ງເວລາໃນຂະນະທີ່ເຝິກຊ້ອມເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ຫາຈັງຫວະຂອງຕົນເອງ ເພາະການຕັ້ງເວລາບໍ່ໄດ້ພຽງແຕ່ຊ່ວຍລົດຄວາມກົດດັນຕອນເສັງແຕ່ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈຸດອ່ອນ ແລະ ຈຸດແຂງຂອງເຮົາເອງ.


ພາບ: Annie Spratt / Unsplash

ພັດທະນາເຕັກນິກຂອງຕົນເອງ 

ເມື່ອເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າແຕ່ລະພາກຈະເສັງແນວໃດ ເຮົາຈະສາມາດພັດທະນາເຕັກນິກຂອງຕົນເອງທີ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເຮົາແກ້ບົດເສັງໄດ້ໄວຂຶ້ນເຊັ່ນ: ໃນການເສັງພາກຟັງ, ເທິກນິກງ່າຍໆກໍຄືການຂີດກ້ອງ Keyword ໄວ້ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຈົດຈໍ່ຢູ່ກັບຄໍານັ້ນ ແລະ ສາມາດຈັບໃຈຄວາມຂອງບົດສົນທະນານັ້ນໄດ້. 

ຫາໝູ່ຊ່ວຍກັນຮຽນ 

ຖ້າຫາໝູ່ທີ່ມີທັກສະພາສາອັງກິດດີກວ່າເຮົາໄດ້ ນອກຈາກທີ່ເຂົາຈະຊ່ວຍປະເມີນພາສາເຮົາໄດ້ແລ້ວກໍຍັງຈະເປັນຜົນດີໂດຍສະເພາະກັບການເສັງພາກເວົ້າ, ເຮົາສາມາດເຝິກເວົ້າກັບໝູ່ ແລະ ຍັງສາມາດໃຫ້ຂໍ້ຕິຊົມໃຫ້ກັນໄດ້. 


ຂຽນໂດຍ: Fasai Phankhao

ຂໍ້ມູນອ້າງອີງ:

 

 

Advertisement Replay Ad
ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ