ວັນອາທິດ ທີ 1 ພະຈິກ 2020

5 ເຫດຜົນທີ່ບົ່ງບອກວ່າ "ອາຊີບຄູ" ບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບເຈົ້າ

5 ເຫດຜົນທີ່ບົ່ງບອກວ່າ "ອາຊີບຄູ" ບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບເຈົ້າ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

"ຊື່ສັດບໍລິສັດ, ຮັກອາຊີບ, ຮັກແພງຜູ້ຮຽນ, ເປັນແບບຢ່າງນຳໜ້າ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງ" ນີ້ 5 ຄຸນລັກສະນະຫຼັກທີ່ຄູລາວຈະຕ້ອງມີ.

ການຮຽນ ຫຼື ປະກອບອາຊີບໃດກໍຕາມ ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍທີ່ເຮົາຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈຢ່າງດີ ເນື່ອງຈາກສິ່ງທີ່ເຮົາເລືອກນັ້ນຈະເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ແລະ ເປັນໄປຕະຫຼອດຊີວິດຂອງເຮົາກໍວ່າໄດ້ ແລະ ສາຂາອາຊີບ "ຄູ" ເອງກໍເປັນໜຶ່ງສາຂາທີ່ຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຮັກອາຊີບນີ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ເພາະເປັນອາຊີບທີ່ຕ້ອງໄດ້ສິດສອນຄົນອື່ນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ. ສະນັ້ນແລ້ວ ຜູ້ທີ່ຈະເລືອກມາເສັ້ນທາງອາຊີບນີ້ ຕ້ອງມີຄຸນລັກສະນະບາງປະການເພື່ອໃຫ້ເປັນຄູທີ່ດີ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີ່ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບນັ້ນເອງ.

ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນແນວຄິດບາງປະການທີ່ຊີ້ວ່າ ເຈົ້າບໍ່ສົມຄວນທີ່ຈະຮຽນ ຫຼື ປະກອບອາຊີບເປັນຄູ:

1. ບໍ່ໄດ້ມັກຮັກໃນອາຊີບຄູ: ການທີ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ມັກຮັກໃນສາຍອາຊີບທີ່ເຮົາຈະຮຽນ ຫຼື ຈະປະກອບອາຊີບນັ້ນ ບໍ່ວ່າຈະດ້ວຍການຖືກບັງຄັບ, ບໍ່ເຕັມໃຈ ຫຼື ອີ່ຫຍັງກໍແລ້ວແຕ່ ນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ມີຄວາມສຸດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຢາກປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນສາຍອາຊີບນີ້. ພ້ອມນີ້ກໍຍັງອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກ ໂດຍສະເພາະເມື່ອເຮົາບໍ່ໄດ້ຕ້ອງການເປັນຄູມາແຕ່ຕົ້ນແລ້ວ ກໍເປັນໄປໄດ້ຍາກທີ່ເຮົາຈະມີຄວາມອົດທົນ ແລະ ເຮັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນເອງໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່.

2. ເຈົ້າບໍ່ມັກການປັບໂຕ: ຂໍ້ມູນທີ່ເຈົ້າສອນໃນຖານະເປັນຄູອາດຈະບໍ່ປ່ຽນແປງເລີຍ ແຕ່ວິທີການສອນຈະມີການປ່ຽນແປງໄປຕະຫຼອດເວລາ. ບາງຄັ້ງເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຄິດຫາວິທີການສອນສຳລັບແຕ່ລະກຸ່ມນັກຮຽນທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ເພາະວ່າວິທີການສອນສຳລັບກຸ່ມນັກຮຽນທີ່ຮຽນດີ ອາດຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ກັບກຸ່ມນັກຮຽນທີ່ຮຽນບໍ່ດີ. ສະນັ້ນແລ້ວ ຄູຕ້ອງມີຄວາມສາມາດໃນການປັບໂຕໃຫ້ເຂົ້າກັບສະຖານະການຕ່າງໆທີ່ມີການປ່ຽນແປງໄປຢູ່ເລືອ້ຍໆ.

3. ເຈົ້າບໍ່ມັກເດັກນ້ອຍເລີຍ: ແນ່ນອນວ່າໃນຫ້ອງຮຽນຈະເຕັມໄປດ້ວຍເດັກນ້ອຍ ຫຼື ໄວໜຸ່ມ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງກໍອາດຈະໂຫດຮ້າຍສຳລັບຜູ້ເປັນຄູ ເຊັ່ນວ່າ: ເດັກນັກຮຽນທີ່ມັກໃຊ້ສຽງດັງ, ກໍ່ເລື່ອງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ຫຼື ສ້າງຄວາມວຸ່ນວາຍໃຫ້ຄົນອື່ນ. ຄູບາງຄົນສາມາດຈັດການກັບສະຖານະການດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ດີ ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນກໍບໍ່ມັກສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເລີຍ ແລະ ນີ້ອາດເປັນເຫດຜົນໜຶ່ງທີ່ເຈົ້າຄວນເລືອກສາຍອາຊີບອື່ນ.

4. ເຈົ້າຢາກມີລາຍຮັບລົ້ນກະເປົາ: ເຈົ້າຢາກມີລາຍຮັບຫຼາຍໆແມ່ນບໍ່? ຖ້າຈະໃຫ້ເວົ້າແບບກົງໄປກົງມາແມ່ນ "ເຈົ້າບໍ່ມີວັນຈະຮັ່ງມີດ້ວຍອາຊີບນີ້ໄດ້". ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງອາຊີບຄູກໍຄືກັບອາຊີບພະນັກງານອື່ນໆໃນລາວ. ນີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າອາຊີບນີ້ຈະບໍ່ມີຜົນດີໃນດ້ານອື່ນໆເລີຍໃດ ແລະ ກໍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າອາຊີບການງານຈະຕ້ອງວັດຜົນກັນທີ່ຈຳນວນເງິນເດືອນ ແຕ່ຖ້າເຈົ້າຄາດວ່າຈະມາເປັນຄູໂດຍມີເປົ້າໝາຍວ່າຈະມີເງິນເຂົ້າບັນຊີທະນາຄານຫຼາຍໆ, ເຈົ້າອາດຈະຕ້ອງໄປຊອກຫາຢູ່ບ່ອນອື່ນ.

5. ເຈົ້າບໍ່ມັກການຮັບມືກັບຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ: ບາງເທື່ອເຈົ້າອາດຈະຮັກເດັກນ້ອຍ... ແຕ່ກັບພໍ່ແມ່ຂອງພວກເຂົາແລ້ວແມ່ນຢາກເວົ້າວ່າ "ບໍ່ເອົາໄດ້ບໍ່?". ນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຂຶ້ນໄດ້ ເພາະຫຼາຍຄັ້ງການເປັນຄູກໍຕ້ອງໄດ້ມີການຈັດການພໍ່ແມ່ນັກຮຽນເຊັ່ນກັນ. ນີ້ອາດເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຕ້ອງອາລົມເສຍຈາກການທີ່ຖືກພໍ່ແມ່ນັກຮຽນຮ້າຍ ຫຼື ໄຫ້ຢູ່ຕໍ່ໜ້າ. ສະຖານະການບາງຢ່າງອາດຈະຍາກແກ່ການຄວບຄຸມ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຖ້າເຈົ້າຄິດວ່າການຢູ່ກັບເດັກນ້ອຍຄືຄວາມຝັນ ແຕ່ການຮັບມືກັບພໍ່ແມ່ຂອງພວກເຂົາແມ່ນເປັນຄືກັບຝັນຮ້າຍ, ເຈົ້າອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຄິດໃໝ່.


 

ອ້າງອີງ:

 

Advertisement Replay Ad
ເຮັດແນວໃດດີ ເມື່ອຂ້ອຍຫຼົງຮັກໝູ່ຂອງຕົນເອງ?

ເຮັດແນວໃດດີ ເມື່ອຂ້ອຍຫຼົງຮັກໝູ່ຂອງຕົນເອງ?

ເປັນຫຍັງສະພາແຫ່ງຊາດຈຶ່ງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ?

ເປັນຫຍັງສະພາແຫ່ງຊາດຈຶ່ງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ?

ຢູ່ດີໆຄວາມຊົງຈໍາກໍຫາຍ "TGA" ກຸ່ມອາການສູນເສຍຄວາມຊົງຈໍາຊົ່ວຄາວ

ຢູ່ດີໆຄວາມຊົງຈໍາກໍຫາຍ "TGA" ກຸ່ມອາການສູນເສຍຄວາມຊົງຈໍາຊົ່ວຄາວ

ແຈກ 5 ເມນູ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ຊວນລູກນ້ອຍເຂົ້າເຮືອນຄົວ ເຮັດອາຫານແຊບໆ ມ່ວນຊື່ນໝົດຄອບຄົວ

ແຈກ 5 ເມນູ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ຊວນລູກນ້ອຍເຂົ້າເຮືອນຄົວ ເຮັດອາຫານແຊບໆ ມ່ວນຊື່ນໝົດຄອບຄົວ

ລວມວິທີ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າທີ່ການງານຂອງເຮົາມີຄວາມໝັ້ນຄົງ

ລວມວິທີ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າທີ່ການງານຂອງເຮົາມີຄວາມໝັ້ນຄົງ

ລວມ 6 ເຕັກນິກດີໆ ທີ່ສາມາດມັດໃຈພໍ່ແມ່ແຟນໄດ້

ລວມ 6 ເຕັກນິກດີໆ ທີ່ສາມາດມັດໃຈພໍ່ແມ່ແຟນໄດ້

ເປີດຕໍານານຍອດນັກສືບ Sherlock Holmes ຕົວລະຄອນຈາກນະວະນິຍາຍທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ໂດ່ງດັງໄປທົ່ວໂລກ

ເປີດຕໍານານຍອດນັກສືບ Sherlock Holmes ຕົວລະຄອນຈາກນະວະນິຍາຍທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ໂດ່ງດັງໄປທົ່ວໂລກ

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ?

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ?

ວັນໜຶ່ງຂ້ອຍຈະຕ້ອງລືມເຈົ້າໃຫ້ໄດ້ How to ເຮັດແນວໃດໃຫ້ລືມແຟນເກົ່າແບບຈົມດິນ

ວັນໜຶ່ງຂ້ອຍຈະຕ້ອງລືມເຈົ້າໃຫ້ໄດ້ How to ເຮັດແນວໃດໃຫ້ລືມແຟນເກົ່າແບບຈົມດິນ

ຮູ້ຈັກ 9 ນິໄສນ້ອຍໆທີ່ຈະປ່ຽນແປງໃຫ້ຊີວິດເຮົາດີຂຶ້ນ

ຮູ້ຈັກ 9 ນິໄສນ້ອຍໆທີ່ຈະປ່ຽນແປງໃຫ້ຊີວິດເຮົາດີຂຶ້ນ

ກ່ອນຈະມາເປັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພະທາດຫຼວງທີ່ປວງຊົນລາວສັກກາລະບູຊາ

ກ່ອນຈະມາເປັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພະທາດຫຼວງທີ່ປວງຊົນລາວສັກກາລະບູຊາ

ແຕ່ງໜ້າຫຼາຍ ພັກຜ່ອນໜ້ອຍ ກໍສາມາດມີຜິວຂາວສະຫວ່າງໃສໄດ້ ຕາມແບບ "ບາບີ້ ປິຍະມາດ"

ແຕ່ງໜ້າຫຼາຍ ພັກຜ່ອນໜ້ອຍ ກໍສາມາດມີຜິວຂາວສະຫວ່າງໃສໄດ້ ຕາມແບບ "ບາບີ້ ປິຍະມາດ"

ລວມຊ່ອງຝຶກພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານ

ລວມຊ່ອງຝຶກພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານ

ຜິວພັນດີຕ້ອງມີຕົວຊ່ວຍ! "ແກ້ວຕາ" ມີເຄັດລັບຜິວງາມສຸຂະພາບດີມາຝາກສາວລາວທຸກຄົນ

ຜິວພັນດີຕ້ອງມີຕົວຊ່ວຍ! "ແກ້ວຕາ" ມີເຄັດລັບຜິວງາມສຸຂະພາບດີມາຝາກສາວລາວທຸກຄົນ

ພາຮູ້ 30 ຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ເປັນ "ການກະທຳຜິດຕໍ່ຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ"

ພາຮູ້ 30 ຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ເປັນ "ການກະທຳຜິດຕໍ່ຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ"

ສຽງດັງເກີນ "ເປັນມົນລະພິດ" ພ້ອມທັງຜິດກົດໝາຍ ມີໂທດປັບໃໝເດີ

ສຽງດັງເກີນ "ເປັນມົນລະພິດ" ພ້ອມທັງຜິດກົດໝາຍ ມີໂທດປັບໃໝເດີ

ຮູ້ຈັກ "ບຸນກະຖິນ" ປະເພນີຂອງຄົນລາວທີ່ນິຍົມຈັດຂຶ້ນຫຼັງອອກພັນສາ

ຮູ້ຈັກ "ບຸນກະຖິນ" ປະເພນີຂອງຄົນລາວທີ່ນິຍົມຈັດຂຶ້ນຫຼັງອອກພັນສາ

ຄະລຳ 9 ຢ່າງທີ່ຄົນລາວບູຮານຫ້າມເຮັດເວລາໄປເຮືອນດີ ຫຼື ສົ່ງສະການຄົນຕາຍ ພ້ອມເຫດຜົນເບື້ອງຫຼັງ

ຄະລຳ 9 ຢ່າງທີ່ຄົນລາວບູຮານຫ້າມເຮັດເວລາໄປເຮືອນດີ ຫຼື ສົ່ງສະການຄົນຕາຍ ພ້ອມເຫດຜົນເບື້ອງຫຼັງ

7 ສິ່ງທີ່ບອກວ່າທ່ານຄືມະຫາເສດຖີຈາກ 1 ສະໝອງ 2 ມື!

7 ສິ່ງທີ່ບອກວ່າທ່ານຄືມະຫາເສດຖີຈາກ 1 ສະໝອງ 2 ມື!

Jump start - ຮູ້ຈັກກັບການຕໍ່ສາຍພ່ວງແບັດເຕີຣີລົດຍົນ ວິທີແກ້ບັນຫາເມື່ອແບັດໝົດ

Jump start - ຮູ້ຈັກກັບການຕໍ່ສາຍພ່ວງແບັດເຕີຣີລົດຍົນ ວິທີແກ້ບັນຫາເມື່ອແບັດໝົດ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ