ວັນອາທິດ ທີ 1 ພະຈິກ 2020

ກ່ອນຈະໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທ ນີ້ແມ່ນ 9 ເງື່ອນໄຂທີ່ແຮງງານລາວຕ້ອງມີກ່ອນທີ່ຈະເດີນທາງໄປໄດ້

ກ່ອນຈະໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທ ນີ້ແມ່ນ 9 ເງື່ອນໄຂທີ່ແຮງງານລາວຕ້ອງມີກ່ອນທີ່ຈະເດີນທາງໄປໄດ້
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ຄົນລາວມີສິດເຮັດວຽກ ແລະ ປະກອບອາຊີບທີ່ບໍ່ຂັດກັບກົດໝາຍ ພ້ອມນີ້ກໍຍັງເລືອກໄດ້ວ່າຈະເຮັດວຽກຢູ່ພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດກໍໄດ້ ອີງຕາມເງື່ອນໄຂຂອງຕົນເອງ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍທີ່ລັດວາງອອກ. ໃນນີ້ ການໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດຂອງກໍຈະມີລະບຽບການສະເພາະທີ່ລັດວາງອອກ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງວຽກງານນີ້ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ.

ສຳລັບຜູ້ທີ່ຢາກໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄທ ຫຼື ຕ່າງປະເທດອື່ນໆ ທາງພາກລັດເຮົາກໍໄດ້ມີການກຳນົດເງື່ອນໄຂທີ່ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງຈະສາມາດເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ເອົາໄວ້ ປະກອບດ້ວຍ:

 1. ເປັນພົນລະເມືອງລາວ ແລະ ດຳລົງຊີວິດຢູ່ ສປປ ລາວ;
 2. ມີອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປ
 3. ມີຄວາມສະໝັກໃຈໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ;
 4. ມີລະດັບການສຶກສາຈົບຊັ້ນປະຖົມສົມບູນຂຶ້ນ ຫຼື ມີໃບຢັ້ງຢືນວິຊາສະເພາະໃດໜຶ່ງທີ່ສອດຄ່ອງກັບຕຳແໜ່ງງານທີ່ຕ້ອງການ;
 5. ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງປະເທດຮັບແຮງງານ;
 6. ບໍ່ຖືກສານຕັດສິນລົງໂທດໃນສະຖານກະທຳຜິດ ໂດຍເຈດຕະນາ;
 7. ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານພາສາຕ່າງປະເທດ, ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານວິຊາຊີບ, ດ້ານວິຊາການ ແລະ ທັກສະອື່ນທີ່ຕ້ອງການໂດຍປະເທດຮັບແຮງງານ;
 8. ມີສັນຍາຜູກພັນ ແລະ ສັນຍາແຮງງານ;
 9. ເງື່ອນໄຂອື່ນທີ່ເຫັນວ່າຈຳເປັນ.

ພ້ອມນີ້ຜູ້ອອກແຮງງານລາວທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດຍັງມີສິດ ແລະ ພັນທະທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ ເຊິ່ງສາມາດອ່ານໄດ້ເພີ່ມທີ່ນີ້.

ການເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍດຳເນີນການຜ່ານ ອົງການຈັດສົ່ງແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ປະກອບດ້ວຍ: ໜ່ວຍງານວິຊາການ ເຊິ່ງແມ່ນໜ່ວຍງານທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ບໍລິການຈັດຫາງານຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໂດຍເຮັດໜ້າທີ່ເປັນອົງການຈັດສົ່ງແຮງງານ ແລະ ອົງການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ແລະ ອີກໜຶ່ງອົງການແມ່ນ ວິສາຫະກິດບໍລິການຈັດຫາງານ ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດຈັດຫາງານ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາກ ຈາກກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃຫ້ດຳເນີນທຸລະກິດຈັດສົ່ງແຮງງານລາວ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

ມີອາຊີບໃດແດ່ທີ່ລັດບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ?

 • ອາຊີບທີ່ຂັດກັບຮີດຄອງປະເພນີ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ກົດໝາຍຈອງ ສປປ ລາວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການເປັນໂສເພນີ, ເປັນນາຍໜ້າຄ້າມະນຸດ, ເປັນນາຍໜ້າຄ້າໂສເພນີ, ການບໍລິການອາບອົບນວດທີ່ມີລັກສະນະບໍລິການທາງເພດ, ການຂາຍອຸປະກອນລາມົກ, ວຽກສະແດງອະນາຈານ, ລາມົກ ຫຼື ຖ່າຍຮູບເປືອຍ.
 • ອາຊີບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຊີວິດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການສຳຜັດ ຫຼື ຜະລິດສານເຄມີ ແລະ ວັດຖຸລະເບີດ, ວຽກກ່ຽວກັບເຄື່ອງຈັກທີ່ມີສຽງເກີນມາດຕະຖານ, ການຫາປາໃນທະເລທີ່ນຳໃຊ້ເຮືອຂະໜາດນ້ອຍເພື່ອຈັບປາ, ວຽກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃຫ້ເກີດພະຍາດຕິດແປດ ແລະ ວຽກງານຈັບສັດຮ້າຍ ຫຼື ສັດຕ້ອງຫ້າມ.

ຂົງເຂດ ແລະ ປະເທດທີ່ຫ້າມໄປເຮັດວຽກ

 • ຂົງເຂດ ແລະ ປະເທດທີ່ປະກາດຕົນເອງວ່າ ຈະເກີດສົງຄາມ ຫຼື ບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ;
 • ຂົງເຂດ ແລະ ປະເທດທີ່ມີການຮົ່ວໄຫຼຂອງສານເຄມີໃນລະດັບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນ ຍ້ອນສາເຫດການເກີດສົງຄາມ, ການເກີດອຸບັດເຫດດ້ານພະລັງງານນິວເຄຼຍ, ພະຍາດທີ່ລະບາດຈາກຄົນສູ່ຄົນ ຫຼື ສາເຫດອື່ນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນ;
 • ຂົງເຂດ ແລະ ປະເທດທີ່ຍັງບໍ່ມີສັນຍາຮ່ວມມືສອງຝ່າຍດ້ານການຈ້າງແຮງງານ ແລະ ຍັງບໍ່ມີຄວາມສັນພັນທາງດ້ານການທູດກັບ ສປປ ລາວ.

ອ້າງອີງ:

Advertisement Replay Ad
ເຮັດແນວໃດດີ ເມື່ອຂ້ອຍຫຼົງຮັກໝູ່ຂອງຕົນເອງ?

ເຮັດແນວໃດດີ ເມື່ອຂ້ອຍຫຼົງຮັກໝູ່ຂອງຕົນເອງ?

ເປັນຫຍັງສະພາແຫ່ງຊາດຈຶ່ງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ?

ເປັນຫຍັງສະພາແຫ່ງຊາດຈຶ່ງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ?

ຢູ່ດີໆຄວາມຊົງຈໍາກໍຫາຍ "TGA" ກຸ່ມອາການສູນເສຍຄວາມຊົງຈໍາຊົ່ວຄາວ

ຢູ່ດີໆຄວາມຊົງຈໍາກໍຫາຍ "TGA" ກຸ່ມອາການສູນເສຍຄວາມຊົງຈໍາຊົ່ວຄາວ

ແຈກ 5 ເມນູ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ຊວນລູກນ້ອຍເຂົ້າເຮືອນຄົວ ເຮັດອາຫານແຊບໆ ມ່ວນຊື່ນໝົດຄອບຄົວ

ແຈກ 5 ເມນູ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ຊວນລູກນ້ອຍເຂົ້າເຮືອນຄົວ ເຮັດອາຫານແຊບໆ ມ່ວນຊື່ນໝົດຄອບຄົວ

ລວມວິທີ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າທີ່ການງານຂອງເຮົາມີຄວາມໝັ້ນຄົງ

ລວມວິທີ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າທີ່ການງານຂອງເຮົາມີຄວາມໝັ້ນຄົງ

ລວມ 6 ເຕັກນິກດີໆ ທີ່ສາມາດມັດໃຈພໍ່ແມ່ແຟນໄດ້

ລວມ 6 ເຕັກນິກດີໆ ທີ່ສາມາດມັດໃຈພໍ່ແມ່ແຟນໄດ້

ເປີດຕໍານານຍອດນັກສືບ Sherlock Holmes ຕົວລະຄອນຈາກນະວະນິຍາຍທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ໂດ່ງດັງໄປທົ່ວໂລກ

ເປີດຕໍານານຍອດນັກສືບ Sherlock Holmes ຕົວລະຄອນຈາກນະວະນິຍາຍທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ໂດ່ງດັງໄປທົ່ວໂລກ

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ?

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ?

ວັນໜຶ່ງຂ້ອຍຈະຕ້ອງລືມເຈົ້າໃຫ້ໄດ້ How to ເຮັດແນວໃດໃຫ້ລືມແຟນເກົ່າແບບຈົມດິນ

ວັນໜຶ່ງຂ້ອຍຈະຕ້ອງລືມເຈົ້າໃຫ້ໄດ້ How to ເຮັດແນວໃດໃຫ້ລືມແຟນເກົ່າແບບຈົມດິນ

ຮູ້ຈັກ 9 ນິໄສນ້ອຍໆທີ່ຈະປ່ຽນແປງໃຫ້ຊີວິດເຮົາດີຂຶ້ນ

ຮູ້ຈັກ 9 ນິໄສນ້ອຍໆທີ່ຈະປ່ຽນແປງໃຫ້ຊີວິດເຮົາດີຂຶ້ນ

ກ່ອນຈະມາເປັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພະທາດຫຼວງທີ່ປວງຊົນລາວສັກກາລະບູຊາ

ກ່ອນຈະມາເປັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພະທາດຫຼວງທີ່ປວງຊົນລາວສັກກາລະບູຊາ

ແຕ່ງໜ້າຫຼາຍ ພັກຜ່ອນໜ້ອຍ ກໍສາມາດມີຜິວຂາວສະຫວ່າງໃສໄດ້ ຕາມແບບ "ບາບີ້ ປິຍະມາດ"

ແຕ່ງໜ້າຫຼາຍ ພັກຜ່ອນໜ້ອຍ ກໍສາມາດມີຜິວຂາວສະຫວ່າງໃສໄດ້ ຕາມແບບ "ບາບີ້ ປິຍະມາດ"

ລວມຊ່ອງຝຶກພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານ

ລວມຊ່ອງຝຶກພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານ

ຜິວພັນດີຕ້ອງມີຕົວຊ່ວຍ! "ແກ້ວຕາ" ມີເຄັດລັບຜິວງາມສຸຂະພາບດີມາຝາກສາວລາວທຸກຄົນ

ຜິວພັນດີຕ້ອງມີຕົວຊ່ວຍ! "ແກ້ວຕາ" ມີເຄັດລັບຜິວງາມສຸຂະພາບດີມາຝາກສາວລາວທຸກຄົນ

ພາຮູ້ 30 ຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ເປັນ "ການກະທຳຜິດຕໍ່ຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ"

ພາຮູ້ 30 ຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ເປັນ "ການກະທຳຜິດຕໍ່ຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ"

ສຽງດັງເກີນ "ເປັນມົນລະພິດ" ພ້ອມທັງຜິດກົດໝາຍ ມີໂທດປັບໃໝເດີ

ສຽງດັງເກີນ "ເປັນມົນລະພິດ" ພ້ອມທັງຜິດກົດໝາຍ ມີໂທດປັບໃໝເດີ

ຮູ້ຈັກ "ບຸນກະຖິນ" ປະເພນີຂອງຄົນລາວທີ່ນິຍົມຈັດຂຶ້ນຫຼັງອອກພັນສາ

ຮູ້ຈັກ "ບຸນກະຖິນ" ປະເພນີຂອງຄົນລາວທີ່ນິຍົມຈັດຂຶ້ນຫຼັງອອກພັນສາ

ຄະລຳ 9 ຢ່າງທີ່ຄົນລາວບູຮານຫ້າມເຮັດເວລາໄປເຮືອນດີ ຫຼື ສົ່ງສະການຄົນຕາຍ ພ້ອມເຫດຜົນເບື້ອງຫຼັງ

ຄະລຳ 9 ຢ່າງທີ່ຄົນລາວບູຮານຫ້າມເຮັດເວລາໄປເຮືອນດີ ຫຼື ສົ່ງສະການຄົນຕາຍ ພ້ອມເຫດຜົນເບື້ອງຫຼັງ

7 ສິ່ງທີ່ບອກວ່າທ່ານຄືມະຫາເສດຖີຈາກ 1 ສະໝອງ 2 ມື!

7 ສິ່ງທີ່ບອກວ່າທ່ານຄືມະຫາເສດຖີຈາກ 1 ສະໝອງ 2 ມື!

Jump start - ຮູ້ຈັກກັບການຕໍ່ສາຍພ່ວງແບັດເຕີຣີລົດຍົນ ວິທີແກ້ບັນຫາເມື່ອແບັດໝົດ

Jump start - ຮູ້ຈັກກັບການຕໍ່ສາຍພ່ວງແບັດເຕີຣີລົດຍົນ ວິທີແກ້ບັນຫາເມື່ອແບັດໝົດ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ