ວັນພະຫັດ ທີ 15 ເມສາ 2021

ກ່ອນຈະໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທ ນີ້ແມ່ນ 9 ເງື່ອນໄຂທີ່ແຮງງານລາວຕ້ອງມີກ່ອນທີ່ຈະເດີນທາງໄປໄດ້

ກ່ອນຈະໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທ ນີ້ແມ່ນ 9 ເງື່ອນໄຂທີ່ແຮງງານລາວຕ້ອງມີກ່ອນທີ່ຈະເດີນທາງໄປໄດ້
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ຄົນລາວມີສິດເຮັດວຽກ ແລະ ປະກອບອາຊີບທີ່ບໍ່ຂັດກັບກົດໝາຍ ພ້ອມນີ້ກໍຍັງເລືອກໄດ້ວ່າຈະເຮັດວຽກຢູ່ພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດກໍໄດ້ ອີງຕາມເງື່ອນໄຂຂອງຕົນເອງ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍທີ່ລັດວາງອອກ. ໃນນີ້ ການໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດຂອງກໍຈະມີລະບຽບການສະເພາະທີ່ລັດວາງອອກ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງວຽກງານນີ້ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ.

ສຳລັບຜູ້ທີ່ຢາກໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄທ ຫຼື ຕ່າງປະເທດອື່ນໆ ທາງພາກລັດເຮົາກໍໄດ້ມີການກຳນົດເງື່ອນໄຂທີ່ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງຈະສາມາດເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ເອົາໄວ້ ປະກອບດ້ວຍ:

 1. ເປັນພົນລະເມືອງລາວ ແລະ ດຳລົງຊີວິດຢູ່ ສປປ ລາວ;
 2. ມີອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປ
 3. ມີຄວາມສະໝັກໃຈໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ;
 4. ມີລະດັບການສຶກສາຈົບຊັ້ນປະຖົມສົມບູນຂຶ້ນ ຫຼື ມີໃບຢັ້ງຢືນວິຊາສະເພາະໃດໜຶ່ງທີ່ສອດຄ່ອງກັບຕຳແໜ່ງງານທີ່ຕ້ອງການ;
 5. ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງປະເທດຮັບແຮງງານ;
 6. ບໍ່ຖືກສານຕັດສິນລົງໂທດໃນສະຖານກະທຳຜິດ ໂດຍເຈດຕະນາ;
 7. ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານພາສາຕ່າງປະເທດ, ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານວິຊາຊີບ, ດ້ານວິຊາການ ແລະ ທັກສະອື່ນທີ່ຕ້ອງການໂດຍປະເທດຮັບແຮງງານ;
 8. ມີສັນຍາຜູກພັນ ແລະ ສັນຍາແຮງງານ;
 9. ເງື່ອນໄຂອື່ນທີ່ເຫັນວ່າຈຳເປັນ.

ພ້ອມນີ້ຜູ້ອອກແຮງງານລາວທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດຍັງມີສິດ ແລະ ພັນທະທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ ເຊິ່ງສາມາດອ່ານໄດ້ເພີ່ມທີ່ນີ້.

ການເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍດຳເນີນການຜ່ານ ອົງການຈັດສົ່ງແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ປະກອບດ້ວຍ: ໜ່ວຍງານວິຊາການ ເຊິ່ງແມ່ນໜ່ວຍງານທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ບໍລິການຈັດຫາງານຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໂດຍເຮັດໜ້າທີ່ເປັນອົງການຈັດສົ່ງແຮງງານ ແລະ ອົງການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ແລະ ອີກໜຶ່ງອົງການແມ່ນ ວິສາຫະກິດບໍລິການຈັດຫາງານ ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດຈັດຫາງານ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາກ ຈາກກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃຫ້ດຳເນີນທຸລະກິດຈັດສົ່ງແຮງງານລາວ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

ມີອາຊີບໃດແດ່ທີ່ລັດບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ?

 • ອາຊີບທີ່ຂັດກັບຮີດຄອງປະເພນີ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ກົດໝາຍຈອງ ສປປ ລາວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການເປັນໂສເພນີ, ເປັນນາຍໜ້າຄ້າມະນຸດ, ເປັນນາຍໜ້າຄ້າໂສເພນີ, ການບໍລິການອາບອົບນວດທີ່ມີລັກສະນະບໍລິການທາງເພດ, ການຂາຍອຸປະກອນລາມົກ, ວຽກສະແດງອະນາຈານ, ລາມົກ ຫຼື ຖ່າຍຮູບເປືອຍ.
 • ອາຊີບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຊີວິດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການສຳຜັດ ຫຼື ຜະລິດສານເຄມີ ແລະ ວັດຖຸລະເບີດ, ວຽກກ່ຽວກັບເຄື່ອງຈັກທີ່ມີສຽງເກີນມາດຕະຖານ, ການຫາປາໃນທະເລທີ່ນຳໃຊ້ເຮືອຂະໜາດນ້ອຍເພື່ອຈັບປາ, ວຽກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃຫ້ເກີດພະຍາດຕິດແປດ ແລະ ວຽກງານຈັບສັດຮ້າຍ ຫຼື ສັດຕ້ອງຫ້າມ.

ຂົງເຂດ ແລະ ປະເທດທີ່ຫ້າມໄປເຮັດວຽກ

 • ຂົງເຂດ ແລະ ປະເທດທີ່ປະກາດຕົນເອງວ່າ ຈະເກີດສົງຄາມ ຫຼື ບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ;
 • ຂົງເຂດ ແລະ ປະເທດທີ່ມີການຮົ່ວໄຫຼຂອງສານເຄມີໃນລະດັບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນ ຍ້ອນສາເຫດການເກີດສົງຄາມ, ການເກີດອຸບັດເຫດດ້ານພະລັງງານນິວເຄຼຍ, ພະຍາດທີ່ລະບາດຈາກຄົນສູ່ຄົນ ຫຼື ສາເຫດອື່ນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນ;
 • ຂົງເຂດ ແລະ ປະເທດທີ່ຍັງບໍ່ມີສັນຍາຮ່ວມມືສອງຝ່າຍດ້ານການຈ້າງແຮງງານ ແລະ ຍັງບໍ່ມີຄວາມສັນພັນທາງດ້ານການທູດກັບ ສປປ ລາວ.

ອ້າງອີງ:

Advertisement Replay Ad
"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ຈົບມາໃໝ່ໆບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດວຽກຫຍັງດີຈຶ່ງຈະເໝາະກັບຕົວເອງທີ່ສຸດ? ບົດຄວາມນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

ຈົບມາໃໝ່ໆບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດວຽກຫຍັງດີຈຶ່ງຈະເໝາະກັບຕົວເອງທີ່ສຸດ? ບົດຄວາມນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ