ວັນພະຫັດ ທີ 26 ພະຈິກ 2020

ພາຮູ້ຈັກ ບລັອກເຊນ (Blockchain) ທີ່ຈະເປັນເທຣນໃນອານາຄົດ

ພາຮູ້ຈັກ ບລັອກເຊນ (Blockchain) ທີ່ຈະເປັນເທຣນໃນອານາຄົດ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ໃຜທີ່ຕິດຕາມວົງການເຕັກໂນໂລຊີ ໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາຄົງຈະໄດ້ຍິນຄຳວ່າ Blockchain () ກັນຜ່ານຫູເລື້ອຍໆ ແລະ ຄົງຈະໄດ້ຍິນກັນໄປອີກດົນ ເພາະເປັນເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຈະຖືກພັດທະນາໃຫ້ສາມາດປະຍຸກໃຊ້ງານກັບວຽກງານຕ່າງໆ ທີ່ຕ້ອງການຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ. ສ່ວນໃຜທີ່ຍັງບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນ ບໍ່ເຄີຍເຫັນ ບໍ່ເຄີຍຮູ້ກ່ຽວກັບ Blockchain ກໍ່ຢ່າຟ້າວນ້ອຍໃຈ, ດຽວພວກເຮົາຈະພາມາຮູ້ຈັກກັນໃນບົດຄວາມນີ້ ອ່ານຈົບສາມາດລົມກັບ Geek IT ຮູ້ເລື່ອງແນ່ນອນ.


ພາບ: Launchpresso / Unsplash

Blockchain ແມ່ນຫຍັງ? 

IBM ບໍລິສັດເກົ່າແກ່ໃນວົງການຄອມພິວເຕີໄດ້ໃຫ້ນິຍາມຄຳວ່າ Blockchain ໄວ້ສັ້ນໆ ວ່າ:  

Blockchain is a shared, immutable ledger for recording transactions, tracking assets and building trust 

ຫຼື ສາມາດເວົ້າງ່າຍໆ ໃຫ້ຄົນທົ່ວໄປເຂົ້າໃຈວ່າ  

Blockchain ເປັນລະບົບບັນທຶກການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ ເພື່ອຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງຊັບສິນ ແລະ ມີຄວາມເຊື່ອຖືສູງ 

Blockchain ເປັນເຕັກໂນໂລຊີຈັດເກັບຂໍ້ມູນຮູບແບບໜຶ່ງ ທີ່ເມື່ອກ່ອນຖືກພັດທະນາມາຕອບໂຈດການບັນທຶກທຸລະກຳທາງການເງິນໂດຍບໍ່ມີຕົວກາງ (Decentralized) ຢ່າງບິດຄອຍ (Bitcoin), ແຕ່ແນວຄິດດັ່ງກ່າວຖືກນຳມາພັດທະນາໃຫ້ສາມາດປະຍຸກໄດ້ກັບຫຼາກຫຼາຍວຽກງານ ທີ່ຕ້ອງການຄວາມປອດໄພ, ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງການເພິ່ງພາຕົວກາງອີກຕໍ່ໄປ. ໂດຍແນວຄິດຂອງການເຮັດວຽກຂອງ Blockchain ເປັນການກະຈາຍບັນທຶກປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີຕ່າງໆ ໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ໃນເຄືອຂ່າຍເປັນຜູ້ຖືຄອງເອງ, ເມື່ອມີການປ່ຽນແປງ ຫຼື ເຄື່ອນໄຫວທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຕົ້ນສະບັບ (ບັນຊີທີ່ຜູ້ໃຊ້ຖືຄອງຢູ່) ຈະມີລະບົບການຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ປະກາດໃຫ້ທຸກຄົນໃນເຄືອຂ່າຍບັນທຶກການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວລົງໃນບັນຊີທີ່ຖືຄອງ, ເມື່ອມີການຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງແລ້ວ ຈະລ໋ອກເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງເພີ່ມເຕີມ ຫາກຕ້ອງການປ່ຽນແປງຕ້ອງມີການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຄືນໃໝ່ ແລ້ວບັນທຶກເປັນລາຍການໃໝ່.


ພາບ: Austin Distel / Unsplash

ຕົວຢ່າງການເຮັດວຽກຂອງສະກຸນເງິນບິດຄອຍ (Bitcoin), ທຸກຄົນໃນເຄືອຂ່າຍຈະມີບັນທຶກລາຍການໆ ເຮັດທຸລະກຳທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເຄືອຂ່າຍ ວ່າໃຜມີຍອດເງິນເທົ່າໃດ, ໂອນໃຫ້ໃຜແດ່, ໄດ້ຮັບການໂອນຈາກໃຜແດ່ (ຄ້າຍໆ ກັບປຶ້ມບັນຊີທະນາຄານທີ່ບັນທຶກທຸກໆ ທຸລະກຳທີ່ເຮົາເຄື່ອນໄຫວ ພຽງແຕ່ບັນທຶກດັ່ງກ່າວຈະຖືກປະກາດໃຫ້ທຸກຄົນໃນເຄືອຂ່າຍຮັບຮູ້ ແຕ່ກໍ່ຈະມີລາຍລະອຽດເບື້ອງຫຼັງ ເຊັ່ນ: ທຸກຄົນຈະຮູ້ສະເພາະເລກບັນຊີທີ່ໃຊ້ໃນເຄືອຂ່າຍ ທີ່ຈະບໍ່ມີທາງຊ້ຳກັນ ແຕ່ຈະບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າໃຜເປັນເຈົ້າຂອງບັນຊີດັ່ງກ່າວ ຈາກຄຸນສົມບັດດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ Bitcoin ຖືກນຳໃຊ້ຈາກທຸລະກິດມືດ ຫຼື ຜິດກົດໝາຍ ເພາະຍາກຕໍ່ການຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວທາງການເງິນ, ຜູ້ອ່ານເວບເຮົາຢ່າພາກັນໄປເຮັດເດີ້ ມັນບໍ່ດີ), ເມື່ອມີການໂອນບິດຄອຍ (Bitcoin) ລະຫວ່າງຜູ້ໃຊ້ໃນເຄືອຂ່າຍ ກໍ່ຈະເປັນການປະກາດອອກໄປວ່າມີການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ແລ້ວຈະມີຜູ້ກວດສອບຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງ (ຢືນຢັນວ່າຈຳນວນທີ່ໂອນໄປປາຍທາງນັ້ນບໍ່ເກີນຈຳນວນທີ່ຕົ້ນທາງມີ) ເມື່ອຖືກຢືນຢັນແລ້ວ, ກໍ່ຈະມີການປະກາດໃຫ້ທຸກຄົນໃນເຄືອຂ່າຍບັນທຶກລົງໃນບັນຊີຂອງຕົນເອງ ແລະ ວົນ Loop ແບບນີ້ຕໍ່ໆ ໄປ, ເຊິ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຖືກບັນທຶກນັ້ນ ຍາກຕໍ່ການແກ້ໄຂຈາກບຸກຄົນອື່ນ ເພາະທຸກໆ ການເຄື່ອນໄຫວຕ້ອງມີຜູ້ຢືນຢັນ, ເມື່ອມີການແກ້ໄຂໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈາກຜູ້ກວດສອບ ຊຸດຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຈະເປັນໂມຂະ ແລະ ຖືກປະຕິເສດ ບໍ່ຖືກບັນທຶກລົງໃນບັນຊີ.


ພາບ: Terry / Unsplash

ອ໊ະ! ຍັງງົງຢູ່ແມ່ນບໍ່່ … ຮ່າໆ, ໃຫ້ຈິນຕະນາການວ່າ ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບທະນາຄານໃນປັດຈຸບັນ, ທະນາຄານ ຈະເປັນຜູ້ກວດສອບວ່າຍອດເງິນຂອງ ທ້າວ ກ ມີຈຳນວນພຽງພໍທີ່ຈະໂອນເງິນໃຫ້ບັນຊີ ທ້າວ ຂ, ແຕ່ Blockchain ຈະມີຜູ້ກວດສອບຈາກຜູ້ໃຊ້ພາຍໃນເຄືອຂ່າຍເອງ ໂດຍວິທີການທາງຄອມພິວເຕີ (ບໍ່ຂໍລົງລາຍລະອຽດທາງເຕັກນິກ ເພາະຜູ້ຂຽນເອງກໍ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຮ່າໆ) ເອົາເປັນວ່າເປັນຂະບວນການແກ້ບັນຫາທາງຄອມພິວເຕີ ທີ່ລະບົບສ້າງບັນຫາດ້ວຍ Algolitms ແລະ ບໍ່ສາມາດແກ້ໂຈດດ້ວຍສູດທາງຄະນິດສາດ, ຕ້ອງລອງໄປເລື້ອຍໆ ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການກວດສອບນັ້ນຍາກ ແລະ ສາມາດເຊື່ອຖືໄດ້. ຫາກຖາມວ່າ ຜູ້ກວດສອບຈະໄດ້ຫຍັງ ທີ່ຕ້ອງເສຍເວລາ ເສຍຊັບພະຍາກອນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີໃນການປະມວນຜົນ, ອັນນີ້ບໍ່ມີຫຍັງຕາຍໂຕ ຂຶ້ນກັບລະບົບ Blockchain ທີ່ອອກແບບມາ ເຊັ່ນ: ລະບົບຂອງ Bitcoin ເມື່ອຜູ້ກວດສອບຢືນຢັນລາຍການຖືກຕ້ອງແລ້ວ ຈະໄດ້ຮັບເງິນເປັນສະກຸນ Bitcoin ຕອບແທນ, ທີ່ຮູ້ຈັກກັນວ່າ Miner (Bitcoin mining ເປັນຄຳທີ່ຜູ້ຄົນໃຊ້ແທນການພະຍາຍາມກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງລາຍການ, ເຊິ່ງຈະມີຫຼາຍໆ ຄົນທີ່ພະຍາຍາມແຂ່ງກັນຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງ ເພື່ອຍາດເອົາລາງວັນທີ່ເປັນເງິນນັ້ນເອງ ເຊິ່ງໃນຕ່າງປະເທດຈະມີການພັດທະນາລະບົບຄອມພິວເຕີ ທີ່ໃຊ້ໃນການປະມວນຜົນ ເພື່ອຢືນຢັນລາຍການຂອງ Bitcoin ກັນເປັນຈິງເປັນຈັງ, ໂດຍໃຊ້ພະລັງປະມວນຜົນຂອງກາດຈໍ ຫຼື ແຮັກເກີທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງ Bot ທີ່ແຮັກເກີຍຶດໄດ້ໃນການຂັບເຄື່ອນ Bitcoin mining). 


ພາບ: Austin Distel / Unsplash

Blockchain ເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່? 

ເຕັກໂນໂລຊີ Blockchain ຖືກສ້າງມາເພື່ອເຂົ້າລະຫັດຖານຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ສາມາດແຮັກໄດ້ (ຢ່າງໜ້ອຍກໍ່ໃນຊ່ວງນີ້) ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດປະຍຸກໃຊ້ Blockchain ກັບຫຼາຍໆ ວຽກງານທີ່ຕ້ອງການຄວາມປອດໄພສູງ ຫຼື ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ Blockchain ສາມາດປະຍຸກໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກໆ ວຽກງານທີ່ຕ້ອງການຖານຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນ: ທາງດ້ານການເງິນ (ແນ່ນອນວ່າ Blockchain ສາມາດເຮັດໄດ້, ເພາະຖືກອອກແບບມາໃຫ້ຮອງຮັບທາງດ້ານດັ່ງກ່າວຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ) ບໍ່ວ່າຈະເປັນການໂອນເງິນທີ່ມີຄວາມປອດໄພສູງ, ການສ້າງເປັນລະບົບເງິນດິຈິຕອນ (ແບບ Bitcoin), ການປ້ອງກັນຂະບວນການຟອກເງິນ ເພາະສາມາດກວດສອບທີ່ມາຂອງທຸກທຸລະກຳໄດ້; ປະຍຸກໃຊ້ກັບລະບົບປະກັນໄພ ເຊັ່ນ: ການຕິດຕາມການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ, ລະບົບສັນຍາເອເລັກໂຕນິກ (Smart contract) ທີ່ທັງສອງຝ່າຍຄູ່ຮ່ວມສັນຍາຈະແນ່ໃຈໄດ້ວ່າມີຄວາມທ່ຽງທຳ ບໍລິສຸດທັງສອງຝ່າຍ; ອຸດສາຫະກຳການຜະລິດກໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ ເຊັ່ນ: ຕິດຕາມການຂົນສົ່ງ, ຕິດຕາມຕ່ອງໂສ້ສະໜອງວັດຖຸດິບໃຫ້ແກ່ສາຍການຜະລິດ; ວຽກງານດ້ານການເກັບຂໍ້ມູນລູກຄ້າ, ເກັບປະຫວັດຄົນປ່ວຍທີ່ຮັກສາໃນໂຮງໝໍຕ່າງໆ, ເກັບຂໍ້ມູນປະຊາຊົນ ແທນບັດປະຊາຊົນໃນຍຸກດິຈິຕອນ; ສ້າງໃຫ້ເປັນລະບົບເລືອກຕັ້ງແບບເອເລັກໂຕຣນິກ; ລະບົບຈັດເກັບພາສີ - ອາກອນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ເກີດໃຫ້ເຫັນກັນເລື້ອຍໆ; ວົງການຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ (Cyber security) ເຊັ່ນ: ລະບົບເຄືອຂ່າຍທີ່ປອດໄພ, ການເຂົ້າລະຫັດການຕິດຕໍ່ລະຫວ່າງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ອື່ນໆ ອີກຫຼາຍເທົ່າທີ່ນັກພັດທະນາຈະຈິນຕະນາການອອກ. 


ພາບ: Clay Banks / Unsplash

ທ່າອ່ຽງໃນການພັດທະນາ Blockchain 

ດ້ວຍຄວາມສາມາດຂອງ Blockchain ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດດ້ານ Tech ຊັ້ນນຳທົ່ວໂລກ ຕ່າງພາກັນພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ Blockchain ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບບບໍລິການຂອງຕົນເອງ. ການພັດທະນາ Blockchain ກັບວຽກງານທາງດ້ານການເງິນ (Fintech) ຍັງຈະເປັນສິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ເຫັນໄດ້ຈາກບໍລິສັດໃຫຍ່ໆ ຕ່າງພາກັນຮ່ວມມືກັນພັດທະນາສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ (Cryptocurrency), ເພາະຫຼາຍໆ ຄົນຕ້ອງການຫຼຸດຜ່ອນການເພິ່ງພາລະບົບທະນາຄານປັດຈຸບັນລົງ ທັງດ້ວຍສາເຫດຄວາມປອດໄພ (ລະບົບປັດຈຸບັນຍັງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກແຮັກ, ການໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ, ອັກຄີໄພ…) ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຫຼຸດຜ່ອນລົງ (ບໍ່ມີຕົວກາງຢ່າງທະນາຄານ ກໍ່ຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຄ່າທຳນຽມໃນຂະບວນການຕ່າງໆ ລົງ). ນອກນັ້ນ  Blockchain ກໍ່ຍັງໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃຫ້ຮອງຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍຂອງ IoT (Internet of Things) ທີ່ນັບມື້ນັບມີຈຳນວນຫຼາຍຂຶ້ນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງອຸປະກອນຫຼາຍຂຶ້ນ ກໍ່ຍ່ອມຕ້ອງການຄວາມປອດໄພໃນການເຊື່ອມຕໍ່ ເພື່ອພັດທະນາຕໍ່ຍອດໃຫ້ສາມາດກາຍເປັນລະບົບອັດສະລິຍະ (Smart home, smart farm, smart factory …) ໃນອະນາຄົດ. ຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາ ສິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ກໍ່ຍ່ອມຕົກເປັນເປົ້າໝາຍຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ບໍ່ຫວັງດີ ເຊັ່ນ: ອັດຕາການຕົ້ມຕຸ໋ນຈະເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ ດັ່ງທີ່ປາກົດເປັນຂ່າວໃຫ້ເຫັນກັນ ກ່ຽວກັບການຕົ້ມຕຸ໋ນການລົງທຶນໃນສະກຸນເງິນຈຳພວກ Bitcoin, ສະນັ້ນ ຫາກຕ້ອງການລົງທຶນຫຍັງ ຄວນສຶກສາລາຍລະອຽດໃຫ້ຖີ່ຖ້ວນ ເພື່ອຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ, ເພາະທຸກໆ ການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງແຝງມານຳ.

ເລີ່ມຈາກຫຍັງດີ? 

ເປັນແນວໃດ ຮູ້ຈັກກັບ Blockchain ກັນໄປແລ້ວ, ບາງຄົນອາດຈະມຶນໆ ງົງໆ ບາງຄົນອາດຈະພໍເຫັນແນວຄວາມຄິດຂອງການເຮັດວຽກຂອງ Blockchain. ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ງານຢ່າງ ໄທເຮົາ ເຈົ້າຂ້ອຍ, ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າໃຈລະບົບການເຮັດວຽກດ້ານເລິກ ພຽງແຕ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າເປັນລະບົບຈັດເກັບຂໍ້ມູນຮູບແບບໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມປອດໄພຫຼາຍ ແລະ ສາມາດນຳມາປະຍຸກເຂົ້າໃນວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ສຳລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈ ຕ້ອງການເປັນນັກພັດທະນາສາຍ Blockchain ໃນອະນາຄົດ, ທາງດຽວທີ່ຈະເຮັດໄດ້ຄື ລົງມືເຮັດ! ອັນນີ້ບໍ່ໄດ້ກວນເນາະ, ຫາກສົນໃຈໃນເລື່ອງໃດໜຶ່ງ ຢ່າລໍຖ້າເວລາ ໃຫ້ລົງມືເຮັດໄປເລີຍ. ເລີ່ມຈາກການຄົ້ນຫາຄວາມໝາຍ, ແນວຄິດ (Concept), ໂຄງສ້າງ (Structure), ຂະບວນການເຮັດວຽກ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງແນ່ນອນວ່າເພື່ອນໆ ຕ້ອງມີພື້ນຖານທາງດ້ານການຂຽນໂປຣແກຣມ, ພື້ນຖານທາງດ້ານການເຂົ້າລະຫັດຂໍ້ມູນ (Encryption algoritms) ຢູ່ກ່ອນ ເພື່ອຕໍ່ຍອດການນຳໃຊ້ Blockchain ເຂົ້າໃນວຽກງານຕ່າງໆ. 


ຂຽນໂດຍ: Nilavath 

ອ້າງອີງ: 

Advertisement Replay Ad
ປັກ 3 ຂາ ທີ່ມາຂອງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຈິງແທ້ປະການໃດ?

ປັກ 3 ຂາ ທີ່ມາຂອງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຈິງແທ້ປະການໃດ?

7 ເຫດຜົນທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນພາດຈະເປັນເຈົ້າຂອງ Huawei Nova 7 ສະມາດໂຟນ 5G

7 ເຫດຜົນທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນພາດຈະເປັນເຈົ້າຂອງ Huawei Nova 7 ສະມາດໂຟນ 5G

ຮູ້ຈັກກັບ VPN ເຄື່ອງມືທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາຍມຸດທ່ອງອິນເຕີເນັດປອດໄພຂຶ້ນອີກເທົ່າຕົວ

ຮູ້ຈັກກັບ VPN ເຄື່ອງມືທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາຍມຸດທ່ອງອິນເຕີເນັດປອດໄພຂຶ້ນອີກເທົ່າຕົວ

ກ້ອງໂປຣຍັງຈຳເປັນບໍ່? ໃນເມື່ອກ້ອງມືຖືກໍ່ສາມາດຊູມຈົນເຫັນຮູຂຸມຂົນ

ກ້ອງໂປຣຍັງຈຳເປັນບໍ່? ໃນເມື່ອກ້ອງມືຖືກໍ່ສາມາດຊູມຈົນເຫັນຮູຂຸມຂົນ

Digital Marketing ແມ່ນຫຍັງ? ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ຖ້າຢາກເປັນນັກການຕະຫຼາດໃນຍຸກນີ້

Digital Marketing ແມ່ນຫຍັງ? ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ຖ້າຢາກເປັນນັກການຕະຫຼາດໃນຍຸກນີ້

ວາງຈຳໜ່າຍແລ້ວ! Huawei Watch GT2 Pro ມາພ້ອມ 12 ຟັງຊັນໂດດເດັ່ນ ດ້ວຍລະບົບການໃຊ້ງານອັດສະລິຍະ

ວາງຈຳໜ່າຍແລ້ວ! Huawei Watch GT2 Pro ມາພ້ອມ 12 ຟັງຊັນໂດດເດັ່ນ ດ້ວຍລະບົບການໃຊ້ງານອັດສະລິຍະ

ເບິ່ງຢູທູບຫຼາຍກາຍເວລາຫຼັບນອນ ນີ້ຄືວິທີຕັ້ງຄ່າໃຫ້ YouTube ເຕືອນເຮົາວ່າຮອດເວລາເຂົ້ານອນແລ້ວ

ເບິ່ງຢູທູບຫຼາຍກາຍເວລາຫຼັບນອນ ນີ້ຄືວິທີຕັ້ງຄ່າໃຫ້ YouTube ເຕືອນເຮົາວ່າຮອດເວລາເຂົ້ານອນແລ້ວ

ຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ອາຊະຍາກໍາທົ່ວໄປ

ຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ອາຊະຍາກໍາທົ່ວໄປ

ເປີດໂຕສະມາດໂຟນ vivo V20 Pro 5G ໂຕເຄື່ອງເບົາທີ່ສຸດໃນໂລກ ພ້ອມໂໝດຖ່າຍຮູບທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

ເປີດໂຕສະມາດໂຟນ vivo V20 Pro 5G ໂຕເຄື່ອງເບົາທີ່ສຸດໃນໂລກ ພ້ອມໂໝດຖ່າຍຮູບທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

ແອັບ ToolaKit ໃຫ້ຄົນລາວສ້າງທຸລະກິດທາງອອນລາຍງ່າຍໆໄດ້ຜ່ານປາຍນິ້ວ ດາວໂຫຼດຟຣີ!

ແອັບ ToolaKit ໃຫ້ຄົນລາວສ້າງທຸລະກິດທາງອອນລາຍງ່າຍໆໄດ້ຜ່ານປາຍນິ້ວ ດາວໂຫຼດຟຣີ!

ເປີດໂຕ Pulse by Prudential ໃຫ້ຄົນລາວເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສຸຂະພາບຂອງຕົວເອງຜ່ານມືຖືໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ

ເປີດໂຕ Pulse by Prudential ໃຫ້ຄົນລາວເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສຸຂະພາບຂອງຕົວເອງຜ່ານມືຖືໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ

UX ແລະ UI ແມ່ນຫຍັງ? ມາຮູ້ຈັກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ UX ແລະ UI

UX ແລະ UI ແມ່ນຫຍັງ? ມາຮູ້ຈັກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ UX ແລະ UI

ໃຫ້ໝູ່ຢືມມືຖື ແຕ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ເຂົ້າແອັບອື່ນ ຕ້ອງຮູ້ໃຊ້ Guided Access/Pinned ຕັດວົງຈອນສາຍລັກສ່ອງ

ໃຫ້ໝູ່ຢືມມືຖື ແຕ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ເຂົ້າແອັບອື່ນ ຕ້ອງຮູ້ໃຊ້ Guided Access/Pinned ຕັດວົງຈອນສາຍລັກສ່ອງ

ສະຫຼຸບຂໍ້ມູນ iPhone 12 ທຸກຮຸ່ນຫຼັງງານເປີດໂຕ ມີຫຍັງຄັກໆແດ່ ມາເບິ່ງກັນ

ສະຫຼຸບຂໍ້ມູນ iPhone 12 ທຸກຮຸ່ນຫຼັງງານເປີດໂຕ ມີຫຍັງຄັກໆແດ່ ມາເບິ່ງກັນ

ວິທີການສ້າງ Apple ID ໃຜກໍເຮັດໄດ້ ງ່າຍໆ ບໍ່ຕ້ອງງໍ້ຮ້ານ ຫຼື ລົບກວນໝູ່ເຮັດໃຫ້

ວິທີການສ້າງ Apple ID ໃຜກໍເຮັດໄດ້ ງ່າຍໆ ບໍ່ຕ້ອງງໍ້ຮ້ານ ຫຼື ລົບກວນໝູ່ເຮັດໃຫ້

ພາຮູ້ຈັກ ບລັອກເຊນ (Blockchain) ທີ່ຈະເປັນເທຣນໃນອານາຄົດ

ພາຮູ້ຈັກ ບລັອກເຊນ (Blockchain) ທີ່ຈະເປັນເທຣນໃນອານາຄົດ

ໂຄງການ Samsung Love & Care ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຈາກ Asia-Pacific SABRE Awards 2020

ໂຄງການ Samsung Love & Care ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຈາກ Asia-Pacific SABRE Awards 2020

ແອັບສາມັນປະຈຳເຄື່ອງ iPhone / iPad ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງທ່ານດີຂຶ້ນ

ແອັບສາມັນປະຈຳເຄື່ອງ iPhone / iPad ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງທ່ານດີຂຶ້ນ

Instagram ສະຫຼອງວັນເກີດຄົບຮອບ 10 ປີ ພ້ອມປ່ອຍຟີເຈີໃໝ່ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາປະພຶດດີຕໍ່ກັນ

Instagram ສະຫຼອງວັນເກີດຄົບຮອບ 10 ປີ ພ້ອມປ່ອຍຟີເຈີໃໝ່ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາປະພຶດດີຕໍ່ກັນ

ການໃສ່ສາຍຫູຟັງໃນຂະນະທີ່ສາກໂທລະສັບອັນຕະລາຍແທ້ ຫຼື ບໍ່?

ການໃສ່ສາຍຫູຟັງໃນຂະນະທີ່ສາກໂທລະສັບອັນຕະລາຍແທ້ ຫຼື ບໍ່?

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ