ວັນສຸກ ທີ 30 ຕຸລາ 2020

ອອກມາຊີ້ແຈງພ້ອມນໍ້າຕາ "ເຊີເອມ" ຕອບແລ້ວເລື່ອງດຣາມາຜູ້ຈັດການ ພ້ອມກ່າວບໍ່ຂໍສະຫຼະສິດເອງ

ອອກມາຊີ້ແຈງພ້ອມນໍ້າຕາ "ເຊີເອມ" ຕອບແລ້ວເລື່ອງດຣາມາຜູ້ຈັດການ ພ້ອມກ່າວບໍ່ຂໍສະຫຼະສິດເອງ

ຈາກກໍລະນີຮ້ອນແຮງຂອງວົງການນາງງາມເວທີ Miss Universe Thailand 2020 ວ່າດ້ວຍເລື່ອງນາງງາມໂຕເກັ່ງຜູ້ໜຶ່ງ ທີ່ມີເອື້ອຍລ້ຽງເຂົ້າໄປເປັນທີມງານຂອງກອງປະກວດ ເຮັດໃຫ້ເອື້ອຍລ້ຽງຂອງນາງຮູ້ຄວາມລັບ ຮູ້ຂໍ້ມູນທຸກຢ່າງຂອງກອງປະກວດ, ຈົນຕໍ່ມາເອື້ອຍລ້ຽງໄດ້ເຂົ້າຂໍໂທດກັບທີມງານ, ກຳມະການທ່ານອື່ນ ຊຶ່ງນາງງາມທີ່ຫຼາຍຄົນເວົ້າເຖິງກໍຄື ສາວ MUT 82. 

ຫຼ້າສຸດ ເຊີເອມ ໄດ້ຕັ້ງໂຕ໊ະຖະແຫຼງຂ່າວເປີດໃຈຄັ້ງທຳອິດ ມາພ້ອມຜູ້ຈັດການ ຫຼື ເອື້ອຍລ້ຽງ ເຄນ ສິດທິໄຊ ແລະ ທະນາຍນິດ້າ ພ້ອມຊີ້ແຈງທຸກປະເດັນດຣາມາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເລີ່ມທຳອິດໃນປະເດັນຜູ້ຈັດການ ເຄນ ສິດທິໄຊ ທີ່ມາແອບແຝງໃນກອງປະກວດ. ໂດຍທາງເຊີເອມ ໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າກ່ອນໜ້ານີ້ ຕົນເອງ ບໍ່ມີຜູ້ຈັດການສ່ວນຕົວຈຶ່ງໄດ້ໄປເວົ້າກັບ ເຄນ ສິດທິໄຊ ໃຫ້ມາດູແລ ເນື່ອງຈາກເຊີເອມ ມີບັນຫາເລື່ອງສຸຂະພາບ ຊຶ່ງເຄີຍໄດ້ຊີ້ແຈງການປະກວດແລ້ວ ຊຶ່ງໃນຕອນນັ້ນທາງຜູ້ໃຫຍ່ໃນກອງກໍບໍ່ໄດ້ເວົ້າຫຍັງລະອຽດ  ພຽງແຕ່ບອກວ່າໃຫ້ຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງພຽງເທົ່ານັ້ນ. ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວເຂົ້າໃຈໄດ້ວ່າທາງກອງປະກວດບໍ່ໄດ້ຕິດຂັດຫຍັງ. ເຊິ່ງໄດ້ບອກກ່ອນ ມື້ທີ່ຈະມີເກີດເລື່ອງລາວທັງໝົດ. ສ່ວນສາເຫດທີ່ຕິດຕໍ່ກັບ  ເຄນ ສິດທິໄຊ ໃຫ້ມາດູແລ ຍ້ອນກ່ອນຫນ້ານີ້ ເຄີຍຮູ້ຈັກກັນມາກ່ອນ ບໍ່ໄດ້ສະນິດກັນເປັນສ່ວນຕົວ ພຽງແຕ່ເຄນ ສິດທິໄຊ ເຄີຍສົ່ງງານໃຫ້ກັນບາງເທື່ອ.

-googlechrome

ສ່ວນໃນປະເດັນ ເຄນ ສິດທິໄຊ ຮູ້ຄວາມລັບໃນທີ່ກອງປະຊຸມແລ້ວມາບອກເຊີເອມລ່ວງໜ້ານັ້ນ ສາວເຊີເອມໄດ້ອອກມາຊີ້ແຈງວ່າ "Key Word ໃນການຕອບຄຳຖາມ ໃນການປະກວດຕົນບໍ່ເຄີຍເຫັນ ແລະ ຮູ້ມາກ່ອນ ບໍ່ໄດ້ສະນິດກັນເປັນການສ່ວນຕົວ ພຽງແຕ່ເຄນເຄີຍສົ່ງວຽກມາໃຫ້ບາງຄັ້ງຄາວເທົ່ານັ້ນ"

ສ່ວນໃນປະເດັນທີ່ ເຄນ ສິດທິໄຊ ລ່ວງຮູ້ຄວາມລັບໃນທີ່ປະຊຸມແລ້ວມາບອກ ເຊີເອມລ່ວງໜ້າ ນາງໄດ້ກ່າວວ່າ Key word ໃນການຕອບຕອບຄຳຖາມການປະກວດ ຕົນບໍ່ເຄີຍຮູູ້ລ່ວງໜ້າ ຂໍໃຫ້ກຳມະການເປັນພະຍານເລື່ອງສົ່ງຄຳຕອບ ເພາະບໍ່ເຄີຍຮູ້ ແລະ ເຫັນລ່ວງໜ້າແທ້ ຂໍໃຫ້ກຳມະການເປັນພະຍານເລື່ອງສົ່ງສົ່ງຄຳຕອບ ເພາະຕົນນັ້ນບໍ່ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດ ນອກເໜືອເພື່ອນໆຜູ້ເຂົ້າປະກວດ ຄົນອື່ນໆເລີຍ. ສ່ວນປະເດັນທີ່ປຸ້ຍ ຜູ້ຖືລິຂະສິດ Miss Universe Thailand ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າປະກວດລາອອກເອງນັ້ນ ເຊີເອມໄດ້ອອກມາເປີດເຜີຍວ່າ ຂໍບໍ່ສະລະສິດເອງ ຂໍໃຫ້ກອງພິຈາລະນາໃນການສະລະສິດຂອງກອງປະກວດ ແລະ ເຊີເອມເອງກໍຢາກຍ່າງຮອບ Final ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເພື່ອນໆຜູ້ເຂົ້າປະກວດທັງ 30 ຄົນ ແລະ ຂອບໃຈທີ່ໃຫ້ໂອກາດ.

cheraims_11971104712179748785

ພ້ອມຢໍ້າອີກວ່າບໍ່ຕ້ອງການຈະຂໍສະຫລະສິດ ອັນບໍ່ຊອບທຳ. ສ່ວນໃນເລື່ອງການຕັດສິນແມ່ນຂໍນ້ອມຮັບ. ຫວັງວ່າທຸກຢ່າງຈະມີທາງອອກ ຂໍໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ເປັນຜູ້ຕັດສິນໃນເລື່ອງນີ້  "ບໍ່ຕ້ອງການເປັນຜູ້ຊະນະ ແລະ ຜູ້ເຂ້າຮອບ ແຕ່ຕ້ອງການຍ່າງໃນຮອບ 30 ຄົນເທົ່ານັ້ນ ເທົ່ານີ້ກໍຮູ້ສຶວ່າຕົນຊະນະແລ້ວ ຂໍຈົບການປະກວດໃນປີນີ້ ສ່ວນໃນການລົງປະກວດໃນປີໜ້າມັນແມ່ນເລື່ອງອະນາຄົດ." ພ້ອມຖິ້ມທ້າຍຂໍໂທດທຸກຄົນຫາກວ່າຜູ້ກ່ຽວເອງເຮັດໃຫ້ບໍ່ສະບາຍໃຈ ສ່ວນທະນາຍຄວາມນິດ້າ ໄດ້ຊີ້ແຈງເພີ້ມວ່າທີ່ຕົນມາຄັ້ງນີ້ເພື່ອເປັນທີ່ປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ອອກມາປົກປ້ອງໃນສ່ວນຂອງຜູ້ຈັດການ ເຄນ ສິດທິໄຊ ລາວບໍ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາກ່ຽວຂ້ອງກັບເຊີເອມເປັນຢ່າງໃດ ເປັນພຽງຟຣີແລນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທຸກຄັ້ງ ແລະ ຢາກໃຫ້ທາງກອງອອກມາຊີ້ແຈງເລື່ອງປະຊຸມ ຂໍ້ມູນລັບ ຜູ້ຈັດການຜູ້ນີ້ຮູ້ຂໍ້ມູນຫຍັງແດ່ ບໍ່ຮູ້ຫຍັງແດ່ ເພື່ອໄຂຂໍ້ຊັດເຈນ ທ້າຍສຸດຈະບໍ່ຟ້ອງຮ້ອງໃຜ ມີແຕ່ປຶກສາກັນເທົ່ານັ້ນ.

 

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ພາບ : cheraims

ຈັດວ່າເດັດ! ຊູມ Six Packs "ຕ່າຍ ອາກາດ" ທີ່ຊາວເນັດເຫັນເປັນຕ້ອງຟິນ

ຈັດວ່າເດັດ! ຊູມ Six Packs "ຕ່າຍ ອາກາດ" ທີ່ຊາວເນັດເຫັນເປັນຕ້ອງຟິນ

ຮູ້ຈັກ "ນູ່ນີ່ ພິລາວົງ" ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ງາມໂດດເດັ່ນ ໃນເວທີ Miss Laos

ຮູ້ຈັກ "ນູ່ນີ່ ພິລາວົງ" ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ງາມໂດດເດັ່ນ ໃນເວທີ Miss Laos

ງານນີ້ມີເດືອດ! ສາວແກ້ວຕາ ຟາດຄືນ ແມ່ນຫຍັງຄືການຖືກເຟສບຸກປອມຕົວະ ຈົນເຂົາມາດ່າເຟສບຸກແທ້

ງານນີ້ມີເດືອດ! ສາວແກ້ວຕາ ຟາດຄືນ ແມ່ນຫຍັງຄືການຖືກເຟສບຸກປອມຕົວະ ຈົນເຂົາມາດ່າເຟສບຸກແທ້

"ແຮ່ນນ້າ 4EVE" ມາຄັ້ງນີ້ຢູ່ລາວຍາວໆ ພ້ອມອັບເດດຜົນງານລົວໆ ໃຫ້ແຟນຄລັບໄດ້ຊື່ນໃຈ

"ແຮ່ນນ້າ 4EVE" ມາຄັ້ງນີ້ຢູ່ລາວຍາວໆ ພ້ອມອັບເດດຜົນງານລົວໆ ໃຫ້ແຟນຄລັບໄດ້ຊື່ນໃຈ

ແຕ່ກ່ອນຖືກຜູ້ຊາຍເທ ຍ້ອນບໍ່ງາມ ທຸກມື້ນີ້ເກັບເງິນເຮັດງາມ ແລ້ວເທຜູ້ຊາຍຄືນ

ແຕ່ກ່ອນຖືກຜູ້ຊາຍເທ ຍ້ອນບໍ່ງາມ ທຸກມື້ນີ້ເກັບເງິນເຮັດງາມ ແລ້ວເທຜູ້ຊາຍຄືນ

ລຸກນີ້ໃຫ້ຈັກຄະແນນ? ສ່ອງ ນຸ້ຍ ສຸພາພອນ ກັບພາບເຊັດນີ້ ງາມແຮງປານເຈົ້າຍິງເລີຍ

ລຸກນີ້ໃຫ້ຈັກຄະແນນ? ສ່ອງ ນຸ້ຍ ສຸພາພອນ ກັບພາບເຊັດນີ້ ງາມແຮງປານເຈົ້າຍິງເລີຍ

ຮູ້ຈັກ "ຈິນນາລີ" ສາວງາມ ດີກຣີສາຍປະກວດ ພ້ອມແລ້ວ ເດີນຕາມຝັນໃນເວທີ Miss Laos

ຮູ້ຈັກ "ຈິນນາລີ" ສາວງາມ ດີກຣີສາຍປະກວດ ພ້ອມແລ້ວ ເດີນຕາມຝັນໃນເວທີ Miss Laos

'ເບັ້ນ ໄຊສົມບູນ' ໃນບົດປະທານທີ ທີ່ຈະພາທຸກຄົນໃຈລະລາຍ ໃນຊີຣີ ຄວາມຮັກຄວາມລັບ

'ເບັ້ນ ໄຊສົມບູນ' ໃນບົດປະທານທີ ທີ່ຈະພາທຸກຄົນໃຈລະລາຍ ໃນຊີຣີ ຄວາມຮັກຄວາມລັບ

ຈື່ກັນບໍ່? ໜຸ່ມຫຼໍ່ ສິດເກົ່າ ມ.ສ ວຽງຈັນ "ໂນ້ ພູຫຼວງ" ມາພ້ອມຜົນງານຊີຣີໄທເລື່ອງທຳອິດ

ຈື່ກັນບໍ່? ໜຸ່ມຫຼໍ່ ສິດເກົ່າ ມ.ສ ວຽງຈັນ "ໂນ້ ພູຫຼວງ" ມາພ້ອມຜົນງານຊີຣີໄທເລື່ອງທຳອິດ

ເຈົ້າໃຊ້ຊີວິດໄວໜຸ່ມເຕັມທີ່ແລ້ວບໍ? 18 Again ຊີຣີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຢາກກັບໄປອາຍຸ 18 ອີກຄັ້ງ

ເຈົ້າໃຊ້ຊີວິດໄວໜຸ່ມເຕັມທີ່ແລ້ວບໍ? 18 Again ຊີຣີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຢາກກັບໄປອາຍຸ 18 ອີກຄັ້ງ

ໃຜເຊຍຄົນນີ້ກັນແດ່? "ນ້ອຍ ທຳມະວົງ" ຈາກສາວ The WOW Laos ສູ່ເວທີ Miss Laos

ໃຜເຊຍຄົນນີ້ກັນແດ່? "ນ້ອຍ ທຳມະວົງ" ຈາກສາວ The WOW Laos ສູ່ເວທີ Miss Laos

ການມີຊື່ສຽງຄືຄວາມສຸກທີ່ແທ້ຈິງບໍ? Justin Bieber ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ສຶກຜ່ານເພງໃໝ່ Lonely

ການມີຊື່ສຽງຄືຄວາມສຸກທີ່ແທ້ຈິງບໍ? Justin Bieber ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ສຶກຜ່ານເພງໃໝ່ Lonely

ຄົນຈິງ! ຄອບຄົວພໍໃຈ ແລະ ເທິ ຢູນາ ສົມທົບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພີ່ນ້ອງຊາວເຊໂປນ ກວ່າ 44 ຫຼັງຄາເຮືອນ

ຄົນຈິງ! ຄອບຄົວພໍໃຈ ແລະ ເທິ ຢູນາ ສົມທົບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພີ່ນ້ອງຊາວເຊໂປນ ກວ່າ 44 ຫຼັງຄາເຮືອນ

ສາວງາມຄົນນີ້ແມ່ນໃຜ? ມາຮູ້ຈັກ "ອອຍລີ່ ທຳມະວົງ" ນາງແບບລາວ ທີ່ມີດີຫຼາຍກວ່າໜ້າຕາ

ສາວງາມຄົນນີ້ແມ່ນໃຜ? ມາຮູ້ຈັກ "ອອຍລີ່ ທຳມະວົງ" ນາງແບບລາວ ທີ່ມີດີຫຼາຍກວ່າໜ້າຕາ

ຊົມເຊີຍ! ສາວນັກສຶກສາໃຈເດັດ ບໍລິຈາກເງິນ 5 ລ້ານກີບ ຊ່ວຍເຫຼືອພີ່ນ້ອງ ທີ່ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ

ຊົມເຊີຍ! ສາວນັກສຶກສາໃຈເດັດ ບໍລິຈາກເງິນ 5 ລ້ານກີບ ຊ່ວຍເຫຼືອພີ່ນ້ອງ ທີ່ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ

ດີໃຈນຳ "ນູ່ນູ່" ຕົວແທນຈາກປະເທດລາວ ເຂົ້າຮອບ 30 ຄົນສຸດທ້າຍ ໃນ Face of Asia

ດີໃຈນຳ "ນູ່ນູ່" ຕົວແທນຈາກປະເທດລາວ ເຂົ້າຮອບ 30 ຄົນສຸດທ້າຍ ໃນ Face of Asia

ເກີດແລ້ວເດີ້! ລູກຂອງພໍ່ເຈ້ຍ ປາຊີຟິກ ແລະ ແມ່ໄຊ ລູກສາວຜູ້ທີສອງ ຕັ້ງຊື່ວ່າ ນ້ອງວາຣາ

ເກີດແລ້ວເດີ້! ລູກຂອງພໍ່ເຈ້ຍ ປາຊີຟິກ ແລະ ແມ່ໄຊ ລູກສາວຜູ້ທີສອງ ຕັ້ງຊື່ວ່າ ນ້ອງວາຣາ

ຈູນີ່ຈະໄດ້ເປັນເອື້ອຍແລ້ວ! ພໍ່ຟຸກ ໂພສດີໃຈ ປະກາດຂ່າວດີ ແມ່ແອັບເປີ້ນຖືພາລູກຄົນທີ 2

ຈູນີ່ຈະໄດ້ເປັນເອື້ອຍແລ້ວ! ພໍ່ຟຸກ ໂພສດີໃຈ ປະກາດຂ່າວດີ ແມ່ແອັບເປີ້ນຖືພາລູກຄົນທີ 2

ເຄມີເຂົ້າກັນສຸດ! ຮູ້ຈັກ 2 ນັກສະແດງນຳ "ເທເລີ້ ແລະ ມິນຕາ" ໃນຊີຣີລາວເລື່ອງໃໝ່ຂອງໄຕ໋ບ້ານ

ເຄມີເຂົ້າກັນສຸດ! ຮູ້ຈັກ 2 ນັກສະແດງນຳ "ເທເລີ້ ແລະ ມິນຕາ" ໃນຊີຣີລາວເລື່ອງໃໝ່ຂອງໄຕ໋ບ້ານ

ຮ່ວມລຸ້ນ "ນູ່ນູ່ ແລະ ອາໂກ້ຍ" ຕົວແທນປະເທດລາວ ຈະຕິດໃນ 30 ຄົນ Face of Asia ຫຼື ບໍ່?

ຮ່ວມລຸ້ນ "ນູ່ນູ່ ແລະ ອາໂກ້ຍ" ຕົວແທນປະເທດລາວ ຈະຕິດໃນ 30 ຄົນ Face of Asia ຫຼື ບໍ່?

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ