ວັນເສົາ ທີ 31 ຕຸລາ 2020

4 ເຄັດ (ບໍ່) ລັບການຮຽນ ຈາກນັກສຶກສາກຽດນິຍົມອັນດັບໜຶ່ງ ມຊ

4 ເຄັດ (ບໍ່) ລັບການຮຽນ ຈາກນັກສຶກສາກຽດນິຍົມອັນດັບໜຶ່ງ ມຊ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ໄລຍະນີ້ຖືເປັນໄລຍະທີ່ຫຼາຍມະຫາວິທະຍາໄລ ຫຼື ສະຖາບັນຕ່າງມີພີທີມອບປະກາສະນີຍະບັດໃຫ້ແກ່ບັນດິດທີ່ຈົບການສຶກສາອອກໄປຮັບໃຊ້ສັງຄົມ, ໜຶ່ງໃນນັ້ນກໍຄື ທ້າວ ພົງພັດ ຄໍາຜິວ ທີ່ສາມາດຍາດໄດ້ໃບປະກາສະນີຍະບັດກຽດນິຍົມອັນດັບໜຶ່ງດ້ວຍຄະແນນ (ເກຣດ) ສະເລ່ຍ 3.95 ຂອງສາຂາການພັດທະນາເວັບໄຊ, ພາກວິຊາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ, ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ພົງພັດເອງ ເປັນ 1 ໃນ 3 ຄົນທີ່ສາມາດຍາດໄດ້ຂອງຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດໃນປີນີ້. ມາອ່ານນໍາກັນວ່າລາວມີທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ເຄັດລັບໃນການຮຽນແນວໃດຈຶ່ງສາມາດຍາດໄດ້ໃບປະກາດແດງ.

ກ່ອນອື່ນເລີຍຄິດວ່າສາຍທີ່ຕົນເອງຮຽນຍາກບໍ່?

ມີທັງວິຊາທີ່ງ່າຍ ແລະ ຍາກປະປົນກັນໄປ, ບາງເທີມທີ່ມີວິຊາທີ່ຍາກໆກໍຕ້ອງອາໄສໝູ່ທີ່ເຂົາເຂົ້າໃຈໃນວິຊານັ້ນໆຊ່ວຍອະທິບາຍໃຫ້ ຖ້າຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈອີກກໍຕ້ອງໄດ້ເພິ່ງຮຸ່ນອ້າຍ, ເອື້ອຍ ມາຊ່ວຍ. ແຕ່ກໍພະຍາຍາມຖາມອາຈານທຸກໆຄັ້ງທີ່ມີຂໍ້ຂ້ອງໃຈເພາະຖ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈໃນບົດຮຽນເກົ່າໆແລ້ວ ໃນບົດຕໍ່ໆໄປອາດຈະຂາດຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ເຂົ້າໃຈບົດຮຽນແລ້ວມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກວ່າບົດຮຽນນັ້ນຍາກໃນທີ່ສຸດ.

ມີເຕັກນິກໃນການຮຽນທີ່ຢາກຈະແບ່ງບັນກັບຜູ້ອື່ນແນວໃດແດ່?

  • ກ່ອນອື່ນເລີຍຕ້ອງຮູ້ຈັກຕົນເອງກ່ອນ: ວ່າຕົນເອງມັກຮຽນຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມແບບໃດ, ຮຽນແນວໃດຈຶ່ງບໍ່ຫນ້າເບື່ອ, ຕົນເອງສາມາດຈົດຈໍ່ກັບບົດຮຽນໄດ້ຫຼາຍຫນ້ອຍປານໃດ ແລ້ວປັບປ່ຽນພຶດຕິກໍາຂອງຕົນເອງໃຫ້ເຫມາະສົມຕາມແຕ່ລະສະຖານະການ.
  • ຈົດເນື້ອຫາໃນແບບທີ່ຕົນເອງເຂົ້າໃຈ: ໂດຍສ່ວນຕົວແລ້ວເວລາຮຽນຈະບໍ່ພະຍາຍາມເກັບກັບກໍາທຸກເນື້ອຫາທີ່ຮຽນແບບລະອຽດ ແຕ່ຈະເກັບກຳເນື້ອຫາຫຼັກໆທີ່ໄດ້ຮຽນຜ່ານມາ, ທີ່ສໍາຄັນຕ້ອງຈົດເນື້ອຫາບົດຮຽນໃນແບບທີ່ຕົນເອງເຂົ້າໃຈທີ່ສຸດ ເວລາໄປອ່ານບົດຮຽນຄືນຈຶ່ງຈະບໍ່ໃຊ້ເວລາດົນໃນການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈບົດຮຽນເກົ່າ.
  • ທວນຄືນບົດຮຽນ: ພໍໝົດຊົ່ວໂມງຮຽນກໍຈະໃຊ້ເວລາສັ້ນໆ ອາດຈະພຽງແຕ່ 2-3 ນາທີຄິດທົບທວນໃນຫົວວ່າໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ໃດແດ່ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ
  • ພະຍາຍາມສ້າງຄວາມລຶ້ງເຄີຍກັບອາຈານປະຈຳວິຊາ: ເພາະວ່າມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຕົນເອງກ້າທີ່ຈະສົນທະນາ ແລະ ກ້າຕັ້ງຄຳຖາມກັບອາຈານນຳອີກ, ເມື່ອມີຂໍ້ຂ້ອງໃຈໃນເວລາຮຽນ ກໍຈະຖາມອາຈານໃນຕອນທີ່ອາຈານເປີດໂອກາດໃຫ້ຖາມ ຫຼື ເກັບໄປຊອກຄຳຕອບດ້ວຍຕົນເອງອີກຕື່ມ.

ແບ່ງເວລາໃນການຮຽນແນວໃດ?

ນອກຈາກເວລາຮຽນປົກກະຕິແລ້ວໃນແຕ່ລະມື້ມັກຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 30 ນາທີ - 1 ຊົ່ວໂມງ ໃນຕອນກາງຄືນຊອກຮຽນຮູ້ບົດຮຽນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສິ່ງທີ່ຕົນເອງສົນໃຈໃນອິນເຕີເນັດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຊອກອ່ານບົດຄວາມດ້ານໄອທີ, ເບິ່ງຄລິບສອນຂຽນໂຄດໃນຢູທູບ ແລະ ຊອກຫາຂໍ້ມູນເພື່ອເຮັດວຽກບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ.

ຄິດວ່າໃບປະກາດແດງ, ເກຣດສະເລ່ຍສໍາຄັນບໍ່?

ໃບປະກາດແດງ, ເກຣດສະເລ່ຍກໍຍັງສໍາຄັນຢູ່ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງການສຶກສາ, ໃບປະກາດແດງມັນເປັນພຽງສິ່ງທີ່ຢັ້ງຢືນໃຫ້ໂຕເຮົາເອງວ່າ: ໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ສຶກສາໃນສາຍວິຊາຊີບນັ້ນໆ ເຮົາໄດ້ມີຄວາມ ຕັ້ງໃຈ,ອົດທົນ, ພະຍາຍາມ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ກັບການຮຽນຫຼາຍພຽງໃດ. ແຕ່ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນກວ່າເກຣດສະເລ່ຍ ແລະ ໃບປະກາດແດງກໍຄືການເຮັດຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ຕົນເອງຕັ້ງໄວ້ໂດຍນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທີ່ໄດ້ສຶກສາມາເພື່ອໃຫ້ເປົ້າໝາຍບັນລຸຜົນເປັນຈິງ.

ເປົ້າໝາຍຫຼັງຈາກນີ້ແມ່ນຈະເຮັດຫຍັງຕໍ່ໄປ?

ໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນຈະເຂົ້າເຮັດວຽກໃນອົງກອນໃດໜຶ່ງກ່ອນ ເນື່ອງຈາກຕົນເອງກໍຍັງຕ້ອງການປະສົບການໃນການລົງມືເຮັດວຽກຕົວຈິງ ແລະ ກໍຍັງຢາກຈະພັດທະນາທັກສະຂອງຕົນເອງໃນຫຼາຍໆດ້ານຕື່ມ ເຊິ່ງຕ້ອງອາໄສຄຳແນະນຳຈາກອ້າຍເອື້ອຍທີ່ມີປະສົບການໃນດ້ານນີ້ອີກ. ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າກໍຍັງຈະພະຍາຍາມພັກດັນຮຸ່ນນ້ອງທີ່ຮຽນສາຍນີ້ດ້ວຍການໃຫ້ຄໍາປຶກສາໃນດ້ານການຮຽນ ແລະ ຂຽນບົດຄວາມເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ໃນສາຍພັດທະນາເວັບໄຊທີ່ເປັນພາສາລາວ ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ສຶກສາໃນສາຍດຽວກັນ.

ຄິດວ່າຈະນຳໃຊ້ສິ່ງທີ່ຕົນເອງຮຽນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດໄດ້ແນວໃດ?

ຕັ້ງແຕ່ໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19 ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນເຫັນວ່າຫຼາຍໆອົງກອນໄດ້ເລັງເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການຫັນປ່ຽນອົງກອນໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າຊ່ວຍໃນກິດຈະການຂອງອົງກອນຫຼາຍຂຶ້ນ, ດັ່ງນັ້ນ ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮຽນມາແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນໃນການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ອົງກອນໃດໆກໍຕາມທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ລະບົບທີ່ຊ່ວຍໃນການຈັດການຂໍ້ມູນພາຍໃນອົງກອນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນອອກສູ່ສາທາລະນະຜ່ານເວັບໄຊ. ຖ້າເບິ່ງໃນພາບກວ້າງກໍ່ຄືເຮັດໜ້າວຽກໃຫ້ແຕ່ລະອົງກອນມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງຈະເປັນສ່ວນຊ່ວຍໃນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ແຕ່ລະອົງກອນສາມາດຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນໄປຍິ່ງຂຶ້ນ.

"ສຸດທ້າຍນີ້ສຳລັບສິ່ງທີ່ຢາກຝາກນ້ອງໆທີ່ກຳລັງຈະຈົບໃນປີຕໍ່ໄປ ຈົ່ງເປັນຄົນທີ່ສ້າງໂອກາດໃຫ້ຕົນເອງ ດີກວ່າຖ້າໃຫ້ໂອກາດມາຫາ, ຂໍໃຫ້ເຕັມທີ່ກັບສິ່ງທີ່ເຮັດ, ໂຟກັສທີ່ເປົ້າໝາຍຂອງຕົນເອງ ແລະ ຈົ່ງເປັນຜູ້ທີ່ພ້ອມຮຽນຮູ້ຢູ່ສະເໝີ".

Advertisement Replay Ad
ໜຸ່ມດວງເຮັງ ຖືກເລກ 5 ໂຕ 4 ໂຕ ແລະ 3 ໂຕພ້ອມກັນ ກວາດເງິນລາງວັນໄປຫຼາຍກວ່າ 300 ລ້ານກີບ

ໜຸ່ມດວງເຮັງ ຖືກເລກ 5 ໂຕ 4 ໂຕ ແລະ 3 ໂຕພ້ອມກັນ ກວາດເງິນລາງວັນໄປຫຼາຍກວ່າ 300 ລ້ານກີບ

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 29 ຕຸລາ 2020

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 29 ຕຸລາ 2020

ເຈົ້າເຊື່ອວ່າພະຍານາກມີຈິງບໍ່? ເປີດເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບພະຍານາກທີ່ຜູກພັນກັບສັງຄົມລາວມາແຕ່ບູຮານ

ເຈົ້າເຊື່ອວ່າພະຍານາກມີຈິງບໍ່? ເປີດເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບພະຍານາກທີ່ຜູກພັນກັບສັງຄົມລາວມາແຕ່ບູຮານ

ຊົມເຊີຍລີນ້າ! ສາວໃຈເດັດ ສູ້ບໍ່ຍອມຈຳນົນ ໄດ້ຮັບລາງວັນຄວາມກ້າຫານ ຈາກຄ້າຍມວຍແຫ່ງຊາດລາວ

ຊົມເຊີຍລີນ້າ! ສາວໃຈເດັດ ສູ້ບໍ່ຍອມຈຳນົນ ໄດ້ຮັບລາງວັນຄວາມກ້າຫານ ຈາກຄ້າຍມວຍແຫ່ງຊາດລາວ

ໂຈນທີ່ດຶງກະເປົາສາວນັກສຶກສາ ຈະຖືກລົງໂທດໃນສະຖານໃດ?

ໂຈນທີ່ດຶງກະເປົາສາວນັກສຶກສາ ຈະຖືກລົງໂທດໃນສະຖານໃດ?

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 22 ຕຸລາ 2020

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 22 ຕຸລາ 2020

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 21 ຕຸລາ 2020

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 21 ຕຸລາ 2020

ແມ່ຍິງຄົນນີ້ຖືກເລກຫຼາຍກວ່າ 14 ຕື້ ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຊ້ຊີວິດຢ່າງຫຼູຫຼາ ແລ້ວມາລ້ຽງໝູໃນຟາມແທນ

ແມ່ຍິງຄົນນີ້ຖືກເລກຫຼາຍກວ່າ 14 ຕື້ ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຊ້ຊີວິດຢ່າງຫຼູຫຼາ ແລ້ວມາລ້ຽງໝູໃນຟາມແທນ

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 15 ຕຸລາ 2020

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 15 ຕຸລາ 2020

ລວມສະຖານທີ່ສຳຄັນໃນໃບເງິນກີບ ແຕ່ລະໃບມີຮູບບ່ອນໃດແດ່?

ລວມສະຖານທີ່ສຳຄັນໃນໃບເງິນກີບ ແຕ່ລະໃບມີຮູບບ່ອນໃດແດ່?

ຖ້າບໍ່ນົວຄືຈົບ! Iron Chef ເຖິງຕ້ອງເຊ ເມື່ອຕ້ອງເຈິໂຈດ ເຮັດອາຫານລາວ

ຖ້າບໍ່ນົວຄືຈົບ! Iron Chef ເຖິງຕ້ອງເຊ ເມື່ອຕ້ອງເຈິໂຈດ ເຮັດອາຫານລາວ

ອີກດົນປານໃດຈຶ່ງຈະໄດ້ໃຊ້? ອົງການອະນາໄມໂລກຄາດ ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ອາດຜະລິດທັນພ້ອມໃຊ້ໃນປາຍປີນີ້

ອີກດົນປານໃດຈຶ່ງຈະໄດ້ໃຊ້? ອົງການອະນາໄມໂລກຄາດ ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ອາດຜະລິດທັນພ້ອມໃຊ້ໃນປາຍປີນີ້

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 12 ຕຸລາ 2020

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 12 ຕຸລາ 2020

ແຈກສູດ "3 ເມນູອາຫານເຈ" ເຮັດງ່າຍໆ ໃຜກໍເຮັດໄດ້ ຕ້ອນຮັບເທດສະການກິນເຈ 2020

ແຈກສູດ "3 ເມນູອາຫານເຈ" ເຮັດງ່າຍໆ ໃຜກໍເຮັດໄດ້ ຕ້ອນຮັບເທດສະການກິນເຈ 2020

ໄດ້ກົ້ມໜ້າແລ້ວບໍ່ຢາກເງີຍ! ພາຮູ້ຈັກNomophobia ໂຣກຂອງຄົນຕິດໂທລະສັບ (ສະມາຄົມກົ້ມໜ້າ)

ໄດ້ກົ້ມໜ້າແລ້ວບໍ່ຢາກເງີຍ! ພາຮູ້ຈັກNomophobia ໂຣກຂອງຄົນຕິດໂທລະສັບ (ສະມາຄົມກົ້ມໜ້າ)

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 8 ຕຸລາ 2020

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 8 ຕຸລາ 2020

ຄະນະສະເພາະກິດຍັງໃຫ້ຮ້ານບັນເທີງ-ຄາຣາໂອເກະສືບຕໍ່ປິດ - ສ່ວນງານບຸນໃຫ້ເຂັ້ມງວດມາດຕະການປ້ອງກັນ

ຄະນະສະເພາະກິດຍັງໃຫ້ຮ້ານບັນເທີງ-ຄາຣາໂອເກະສືບຕໍ່ປິດ - ສ່ວນງານບຸນໃຫ້ເຂັ້ມງວດມາດຕະການປ້ອງກັນ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 8 ຕຸລາ 2020 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 8 ຕຸລາ 2020 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ສ້າງອະນາຄົດໄປພ້ອມກັນ! ຄູ່ຮັກແບບຢ່າງ ຊ່ວຍກັນຫາ ທ້ອນເງິນພຽງ 4 ເດືອນໄດ້ 10 ກວ່າລ້ານ

ສ້າງອະນາຄົດໄປພ້ອມກັນ! ຄູ່ຮັກແບບຢ່າງ ຊ່ວຍກັນຫາ ທ້ອນເງິນພຽງ 4 ເດືອນໄດ້ 10 ກວ່າລ້ານ

ຫຼື ວ່າໂລກນີ້ຈະມີເຊື້ອພະຍາດຈາກ "ແມວ" ທີ່ສາມາດຄວບຄຸມຈິດໃຈຂອງເຮົາໃຫ້ຫຼົງຮັກແມວໄດ້?

ຫຼື ວ່າໂລກນີ້ຈະມີເຊື້ອພະຍາດຈາກ "ແມວ" ທີ່ສາມາດຄວບຄຸມຈິດໃຈຂອງເຮົາໃຫ້ຫຼົງຮັກແມວໄດ້?

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ