ວັນເສົາ ທີ 31 ຕຸລາ 2020

ການ Bully ແມ່ນຫຍັງ​? ແລະ ເຮົາຈະຮັບມືແບບໃດໃນສັງຄົມທີ່ Bully ເຮົາ?

ການ Bully ແມ່ນຫຍັງ​? ແລະ ເຮົາຈະຮັບມືແບບໃດໃນສັງຄົມທີ່ Bully ເຮົາ?
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ປັດຈຸບັນຫຼາຍຄັ້ງທີ່ເຮົາຈະໄດ້ຍິນຄຳວ່າ ”Bully” ເພາະໃນທຸກມື້ນີ້ຄົນເຮົາໄດ້ມີການສື່ສານກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໂລກອິນເຕີເນັດ ຈົນຄິດວ່າມັນເປັນພຽງການ Bully ມີແຕ່ໃນໂລກອິນເຕີເນັດເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ແທ້ຈິງແລ້ວການ Bully ກໍ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ທຸກບ່ອນໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໃນໂຮງຮຽນ, ບ່ອນເຮັດວຽກ​, ລວມທັງບ່ອນອື່ນໆ ແລະ ການ Bully ເກີດໄດ້ຂຶ້ນມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ. 

ການ Bully ແມ່ນຫຍັງ?

ໝໍຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານຈິດວິທະຍາໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າການ Bully ເປັນການປະພຶດທີ່ຮຸນແຮງຂອງ ແລະ ທຳຮ້າຍຜູ້ອື່ນ ທາງວາຈາ ແລະ ຮ່າງກາຍ ຫາກເກີດໃນຊີວິດຈິງມັກເປັນການເວົ້າຫຍຽດຜູ້ອື່ນບໍ່ວ່າຈະເປັນການຫຍຽດຮູບຮ່າງ, ໜ້າຕາ, ສະຖານະທາງສັງຄົມ ລວມເຖິງການທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ ສ່ວນໂລກອອນລາຍສ່ວນໃຫຍ່ເກີດຈາກການປະຈານກັນ ເຊິ່ງຫຼາຍຄັ້ງການ Bully ສ້າງຜົນກະທົບທາງດ້ານຄວາມຮູ້ສຶກຫຼາຍຈົນອາດຈະເກີດເປັນແຜທາງໃຈຈົນເລິກເຖິງຍາກທີ່ຈະປິ່ນປົວ ຫຼື ອາດລຸກລາມຈົນເກີດການປະທະ ແລະ ສ້າງບາດແຜທາງຮ່າງກາຍໄດ້. 


ພາບ: Mitchel Lensink / Unsplash

ແບບໃດຈຶ່ງຈະເອີ້ນວ່າ Bully?

ພຶດຕິກຳທີ່ຮຸນແຮງກັບການ Bully ເຮົາບໍ່ຄວນແຍກເລື່ອງນີ້ອອກຈາກກັນ ເພາະການກະທຳແບບນີ້ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເກີດມາຈາກການກະທຳຂອງຜູ້ທີ່ຄິດວ່າຕົວເອງມີອຳນາດຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ກຳລັງຖືກ Bully. ພຶດຕິກຳເຫຼົ່ານັ້ນສາມາດເກີດຊ້ຳໄດ້ອີກ ຖ້າຄົນທີ່ຖືກ Bully ຄັ້ງທຳອິດ ຜູ້ເຕາະຮ້າຍອາດຈະໃຫ້ອະໄພໄດ້. ແຕ່ຖ້າເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ   ກໍ່ອາດຈະກາຍເປັນຄວາມຄຽດຫຼື ຄວາມແຄ້ນໃຈໃນທີ່ສຸດ ນອກຈາກນີ້ກໍ່ເຫັນໄດ້ວ່າ ຜູ້ກະທຳການ Bully ມີເປົ້າໝາຍຊັດເຈນວ່າ ຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຖືກ Bully ຢູ່ນັ້ນມີຄວາມອັບອາຍ,  ເຈັບປວດ, ເສຍຫາຍຫຼື ມີຄ່າດ້ອຍລົງ ໂດຍການແຍກປະເພດຂອງການ Bully ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້. 

ປະເພດຂອງການ Bully

  • ການ Bully ທາງຮ່າງກາຍ:ເປັນການທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍຂອງຄົນອື່ນເຮັດໃຫ້ມີບາດແຜ, ເປັນບາດແຜທີ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນຈາກພາຍນອກ. ໃນບາງກໍລະນີ, ມັນຍັງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຈິດໃຈ . 
  • ການ Bully ທາງວາຈາ:ເຖິງວ່າຈະບໍ່ມີບາດແຜໃຫ້ເຫັນທາງຮ່າງກາຍ ແຕ່ການເວົ້າເຍາະເຍີ້ຍຄົນອື່ນ,  ການປະຈານຄົນອື່ນດ້ວຍຄຳເວົ້າເພື່ອໃຫ້ຄົນທີ່ເປັນເຫຍື່ອໄດ້ຍິນນັ້ນ ນອກເໜືອຈາກການສ້າງຄວາມອັບອາຍນັ້ນ ມັນອາດຈະສ້າງຄວາມຄຽດ, ຄວາມກົດດັນ ແລະອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເຫຍື່ອເກີດເປັນໂລກຊຶມເສົ້າໄດ້ ແລະນຳພາໃຫ້ເກີດຄວາມເຈັບປວດທາງດ້ານຮ່າງກາຍໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. 
  • ການ Bully ທາງສັງຄົມ:ເປັນການສ້າງກະແສສັງຄົມທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ກຳລັງຖືກ Bully ນັ້ນໃຫ້ສັງຄົມມາ Bully ຂຶ້ນຕື່ມ ຄືກັບການໃຊ້ຄົນອ້ອມຂ້າງມາຊ່ວຍກັນທຳຮ້າຍຄົນຜູ້ດຽວ(ຕົວຢ່າງທີ່ມີໃຫ້ເຫັນໃນໂລກອິນເຕີເນັດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເພຈແອັນຕີ້ດາລາ, ແອັນຕີ້ສິລະປິນເປັນຕົ້ນ) ເຊັ່ນການປ່ອຍຂ່າວໃຫ້ຜູ້ເຄາະຮ້າຍໄປໃນທາງທີ່ເສື່ອມເສຍ ຈົນເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ຢູ່ໃນສັງຄົມຫຼົງເຊື່ອແລະໄດ້ເກີດການແຊຂ່າວໄປໃນວົງກວ້າງຈົນຜູ້ເຄາະຮ້າຍບໍ່ມີບ່ອນຢືນໃນສັງຄົມ. 


ພາບ: Ilayza Macayan / Unsplash

ການຮັບມືເມື່ອຖືກ Bully

ຫຼາຍຄັ້ງທີ່ການ Bully ເກີດຂຶ້ນພຽງເພາະຄວາມມ່ວນ ຄວາມຄຶກຄະນອງຫຼື ເປັນພຽງແຕ່ການຕັດສິນໃຈຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຜົນກະທົບທີ່ຕາມມານັ້ນອາດມີຫຼາຍແລະສົ່ງຜົນຍາວນານສຳລັບຜູ້ທີ່ຖືກກະທຳ ສະນັ້ນ, ການຮູ້ວິທີຈັດການກັບການ Bully ອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຫຼີກລ້ຽງຈາກບາດແຜທາງຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈແລະສັງຄົມ ດັ່ງນີ້: 

  • ໃຊ້ຄວາມງຽບເພື່ອສະກັດກັ້ນການຖືກ Bully: ການງຽບຕໍ່ກັບການ Bully ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເລື່ອງຂອງການ Bully ຫາຍໄປໄດ້ໄວຂຶ້ນ. ເນື່ອງຈາກຜູ້ກະທຳມັກມີເຈຕະນາໃຫ້ເຫຍື່ອຕອບໂຕ້ ເພື່ອສ້າງຄວາມຮຸນແຮງຫຼືເພີ່ມຄວາມສະໃຈ ແຕ່ຜູ້ຖືກກະທຳເລືອກທີ່ຈະງຽບເສີຍ ຜູ້ທີ່ Bully ອາດຈະຮູ້ສຶກເບື່ອໄປເອງ. 
  • ຕອບໂຕ້ຢ່າງສຸພາບ:  ດ້ວຍຄຳເວົ້າແລະ ການສະແດງອອກທີ່ບໍ່ຮູ້ສຶກມ່ວນ. ຫຼືບໍ່ມັກການກະ ທຳ ລວມທັງ ຄຳເວົ້າຕ່າງໆ ນັ້ນໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງເປັນ ດ້ວຍຄຳເວົ້າແລະທ່າທີສຸພາບຮຽບ, ບໍ່ຕ້ອງຮ້ອງດັງໆຫຼືໃຊ້ຄຳຫຍາບຄາຍ ລວມທັງການຊີ້ແຈງຖ້າເລື່ອງທີ່ຖືກກ່າວຫານັ້ນບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ. 
  • ປ່ຽນສະພາບແວດລ້ອມ: ຖ້າການ Bully ນັ້ນມີການທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍຫຼືຈິດໃຈຈົນຍາກທີ່ຈະຮັບໄດ້ ການປ່ຽນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຫຼື ໝູ່ໃໝ່ອາດຈະຊ່ວຍເລັ່ງການຟື້ນຕົວຈາກຄວາມບາດເຈັບຈາກການ Bully ໄດ້ໄວຂຶ້ນ. 
  • ປຶກສານັກຈິດຕະວິທະຍາຫຼືຈິດຕະແພດ: ຫຼາຍຄັ້ງ ທີ່ການ Bully ໄດ້ລ້ຳເສັ້ນຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈົນມັນເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈມີບາດແຜຈົນຜູ້ເຄາະຮ້າຍບໍ່ສາມາດຢູ່ໃນສັງຄົມອີກຕໍ່ໄປ. ໃນບາງກໍລະນີມັນສາມາດກາຍເປັນຄວາມກົດດັນ. ການໂດດດ່ຽວຈາກສັງຄົມ ເຖິງຂັ້ນຕອນຂອງການເກັບກົດ ເປັນໂລກຊຶມເສົ້າ ແລະສິ້ນສຸດລົງເຖິງການຂ້າຕົວຕາຍ ສະນັ້ນ, ວິທີແກ້ໄຂທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນການໄປພົບແພດຊ່ຽວຊານທາງດ້ານຈິດຕະວິທະຍາ ປຶກສາກ່ຽວກັບການຮັກສາທີ່ຖືກຕ້ອງແລະມີປະສິດຕິຜົນສູງສຸດ. 

ພວກເຮົາໄດ້ເກີດມາແລະ ດຳລົງຊີວິດໃນລະຫວ່າງຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ. ການ Bully ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເກີດຂື້ນໂດຍຜ່ານການປະເຊີນ​​ໜ້າເທົ່ານັ້ນ. ມື້ໜຶ່ງພວກເຮົາອາດຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຂົ່ມເຫງທາງສັງຄົມຈາກຜູ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍຮູ້ຈັກກັນ. ຫຼືອາດຈະເປັນຜູ້ຮ່ວມມືໃນການກະທຳຂອງການ Bully  ຄົນອື່ນ ຫຼືເປັນຜູ້ທີ່ເລີ່ມຕົ້ນ Bully ຄົນອື່ນໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ. 

ສະນັ້ນບໍ່ວ່າຈະເປັນການກະທຳໃດໆກໍ່ຕາມຖ້າສິ່ງນັ້ນເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ສຶກຕ່ຳກ່ວາ, ອັບອາຍ,  ດ້ອຍຄ່າ ເສຍຫາຍ ຂໍໃຫ້ທ່ານທີ່ອ່ານນັ້ນໃຈເຢັນໆ ລອງໃຊ້ສະຕິ ພິຈາລະນາ ໄຕ່ຕອງໃຫ້ຮອບຄອບແລະພຶຈາລະນາຫຼາຍໆຄັ້ງ ກ່ອນລົງມືກົດໄລທ໌, ກົດແຊຣ໌ ຄອມເມນຫຼື ເວົ້າອອກໄປ ເພາະສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເມື່ອມັນເກີດຂຶ້ນແລ້ວ ເຖິງວ່າເຮົາສິລົບອອກແລ້ວ ມັນກໍ່ຈະຍັງຝັງໃນຈິດໃຈຂອງຜູ້ຖືກກະທຳສະເໝີ.  

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ຖ້າທ່ານຕ້ອງປະເຊີນ​​ໜ້າ ກັບບັນຫາຕ່າງໆໃນຖານະເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການ Bully  ການປ້ອງກັນຄວນມີສະຕິ, ງຽບເສີຍໃນບາງເທື່ອ, ຊີ້ແຈງໃຫ້ຖືກຈັງຫວະ ບໍ່ຄິດຄຽດແຄ້ນຫຼືກັງວົນໃຈຈົນເກີນໄປ ລວມທັງການເລືອກທີ່ຈະດຳລົງຊີວິດໃນສັງຄົມສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ ເຫມາະກັບຕົວທ່ານເອງ ປິດການຮັບຮູ້ໃນບາງເລື່ອງກ່ຽວກັບສັງຄົມແລະຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຫາວິທີແກ້ໄຂໄດ້ ຄວນໄປພົບທ່ານໝໍ ເພື່ອຮັບການຮັກສາທີ່ເໝາະສົມ.


ຂຽນໂດຍ: ປາກກາຫຼາກສີ 

ອ້າງອີງ:

  • https://www.understood.org/en/friends-feelings/common-challenges/bullying/the-bullying-problem-what-you-need-to-know
Advertisement Replay Ad
ໜຸ່ມດວງເຮັງ ຖືກເລກ 5 ໂຕ 4 ໂຕ ແລະ 3 ໂຕພ້ອມກັນ ກວາດເງິນລາງວັນໄປຫຼາຍກວ່າ 300 ລ້ານກີບ

ໜຸ່ມດວງເຮັງ ຖືກເລກ 5 ໂຕ 4 ໂຕ ແລະ 3 ໂຕພ້ອມກັນ ກວາດເງິນລາງວັນໄປຫຼາຍກວ່າ 300 ລ້ານກີບ

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 29 ຕຸລາ 2020

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 29 ຕຸລາ 2020

ເຈົ້າເຊື່ອວ່າພະຍານາກມີຈິງບໍ່? ເປີດເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບພະຍານາກທີ່ຜູກພັນກັບສັງຄົມລາວມາແຕ່ບູຮານ

ເຈົ້າເຊື່ອວ່າພະຍານາກມີຈິງບໍ່? ເປີດເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບພະຍານາກທີ່ຜູກພັນກັບສັງຄົມລາວມາແຕ່ບູຮານ

ຊົມເຊີຍລີນ້າ! ສາວໃຈເດັດ ສູ້ບໍ່ຍອມຈຳນົນ ໄດ້ຮັບລາງວັນຄວາມກ້າຫານ ຈາກຄ້າຍມວຍແຫ່ງຊາດລາວ

ຊົມເຊີຍລີນ້າ! ສາວໃຈເດັດ ສູ້ບໍ່ຍອມຈຳນົນ ໄດ້ຮັບລາງວັນຄວາມກ້າຫານ ຈາກຄ້າຍມວຍແຫ່ງຊາດລາວ

ໂຈນທີ່ດຶງກະເປົາສາວນັກສຶກສາ ຈະຖືກລົງໂທດໃນສະຖານໃດ?

ໂຈນທີ່ດຶງກະເປົາສາວນັກສຶກສາ ຈະຖືກລົງໂທດໃນສະຖານໃດ?

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 22 ຕຸລາ 2020

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 22 ຕຸລາ 2020

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 21 ຕຸລາ 2020

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 21 ຕຸລາ 2020

ແມ່ຍິງຄົນນີ້ຖືກເລກຫຼາຍກວ່າ 14 ຕື້ ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຊ້ຊີວິດຢ່າງຫຼູຫຼາ ແລ້ວມາລ້ຽງໝູໃນຟາມແທນ

ແມ່ຍິງຄົນນີ້ຖືກເລກຫຼາຍກວ່າ 14 ຕື້ ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຊ້ຊີວິດຢ່າງຫຼູຫຼາ ແລ້ວມາລ້ຽງໝູໃນຟາມແທນ

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 15 ຕຸລາ 2020

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 15 ຕຸລາ 2020

ລວມສະຖານທີ່ສຳຄັນໃນໃບເງິນກີບ ແຕ່ລະໃບມີຮູບບ່ອນໃດແດ່?

ລວມສະຖານທີ່ສຳຄັນໃນໃບເງິນກີບ ແຕ່ລະໃບມີຮູບບ່ອນໃດແດ່?

ຖ້າບໍ່ນົວຄືຈົບ! Iron Chef ເຖິງຕ້ອງເຊ ເມື່ອຕ້ອງເຈິໂຈດ ເຮັດອາຫານລາວ

ຖ້າບໍ່ນົວຄືຈົບ! Iron Chef ເຖິງຕ້ອງເຊ ເມື່ອຕ້ອງເຈິໂຈດ ເຮັດອາຫານລາວ

ອີກດົນປານໃດຈຶ່ງຈະໄດ້ໃຊ້? ອົງການອະນາໄມໂລກຄາດ ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ອາດຜະລິດທັນພ້ອມໃຊ້ໃນປາຍປີນີ້

ອີກດົນປານໃດຈຶ່ງຈະໄດ້ໃຊ້? ອົງການອະນາໄມໂລກຄາດ ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ອາດຜະລິດທັນພ້ອມໃຊ້ໃນປາຍປີນີ້

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 12 ຕຸລາ 2020

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 12 ຕຸລາ 2020

ແຈກສູດ "3 ເມນູອາຫານເຈ" ເຮັດງ່າຍໆ ໃຜກໍເຮັດໄດ້ ຕ້ອນຮັບເທດສະການກິນເຈ 2020

ແຈກສູດ "3 ເມນູອາຫານເຈ" ເຮັດງ່າຍໆ ໃຜກໍເຮັດໄດ້ ຕ້ອນຮັບເທດສະການກິນເຈ 2020

ໄດ້ກົ້ມໜ້າແລ້ວບໍ່ຢາກເງີຍ! ພາຮູ້ຈັກNomophobia ໂຣກຂອງຄົນຕິດໂທລະສັບ (ສະມາຄົມກົ້ມໜ້າ)

ໄດ້ກົ້ມໜ້າແລ້ວບໍ່ຢາກເງີຍ! ພາຮູ້ຈັກNomophobia ໂຣກຂອງຄົນຕິດໂທລະສັບ (ສະມາຄົມກົ້ມໜ້າ)

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 8 ຕຸລາ 2020

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 8 ຕຸລາ 2020

ຄະນະສະເພາະກິດຍັງໃຫ້ຮ້ານບັນເທີງ-ຄາຣາໂອເກະສືບຕໍ່ປິດ - ສ່ວນງານບຸນໃຫ້ເຂັ້ມງວດມາດຕະການປ້ອງກັນ

ຄະນະສະເພາະກິດຍັງໃຫ້ຮ້ານບັນເທີງ-ຄາຣາໂອເກະສືບຕໍ່ປິດ - ສ່ວນງານບຸນໃຫ້ເຂັ້ມງວດມາດຕະການປ້ອງກັນ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 8 ຕຸລາ 2020 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 8 ຕຸລາ 2020 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ສ້າງອະນາຄົດໄປພ້ອມກັນ! ຄູ່ຮັກແບບຢ່າງ ຊ່ວຍກັນຫາ ທ້ອນເງິນພຽງ 4 ເດືອນໄດ້ 10 ກວ່າລ້ານ

ສ້າງອະນາຄົດໄປພ້ອມກັນ! ຄູ່ຮັກແບບຢ່າງ ຊ່ວຍກັນຫາ ທ້ອນເງິນພຽງ 4 ເດືອນໄດ້ 10 ກວ່າລ້ານ

ຫຼື ວ່າໂລກນີ້ຈະມີເຊື້ອພະຍາດຈາກ "ແມວ" ທີ່ສາມາດຄວບຄຸມຈິດໃຈຂອງເຮົາໃຫ້ຫຼົງຮັກແມວໄດ້?

ຫຼື ວ່າໂລກນີ້ຈະມີເຊື້ອພະຍາດຈາກ "ແມວ" ທີ່ສາມາດຄວບຄຸມຈິດໃຈຂອງເຮົາໃຫ້ຫຼົງຮັກແມວໄດ້?

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ