ວັນເສົາ ທີ 31 ຕຸລາ 2020

ສິ່ງໃດທີ່ຈະສາມາດດຶງເຮົາຂຶ້ນມາຈາກຄວາມເສົ້າ ແລະ ຄວາມທຸກໃຈທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບເຮົາໄດ້?

ສິ່ງໃດທີ່ຈະສາມາດດຶງເຮົາຂຶ້ນມາຈາກຄວາມເສົ້າ ແລະ ຄວາມທຸກໃຈທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບເຮົາໄດ້?
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ເຊື່ອວ່າທຸກຄົນທີ່ອ່ານບົດຄວາມນີ້ຢູ່ ຕ່າງກໍເຄີຍມີເວລາທີ່ເຮົາຮູ້ສຶກໝົດໄຟ, ທໍ້ໃຈ, ເມື່ອຍ, ທຸກໃຈ ຫຼື ຮູ້ສຶກໂສກເສົ້າ. ບາງຄົນກໍມີວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ. ຄວາມຮູ້ສຶກເຫຼົ່ານີ້ເປັນສິ່ງປົກກະຕິທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບເຮົາທຸກຄົນ, ແຕ່ຈະເຮັດແນວໃດເຮົາຈຶ່ງຈະສາມາດເອົາຊະນະຄວາມຮູ້ສຶກເຫຼົ່ານີ້ໄປໄດ້! ໄປຫາຄໍາຕອບກັນເລີຍ!


ພາບ: Nijwam Swargiary / Unsplash

  • ຮູ້ໄວ້ສະເໝີວ່າທຸກຢ່າງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ມີເຫດຜົນຂອງມັນ

ເຊັ່ນດຽວກັນກັບລະດູການຂອງທຳມະຊາດ ເຮົາເອງກໍຕ້ອງຜ່ານລະດູການຕ່າງໆຂອງຊີວິດເຊັ່ນດຽວກັນ. ເຊິ່ງໃນບາງໄລຍະເວລາ ລະດູຮ້ອນກໍຈະຢູ່ກັບເຮົາດົນ ແລະ ລະດູໜາວກໍອາດຈະຢູ່ນໍາເຮົາໄດ້ແຕ່ແປບດຽວ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບຊີວິດແລ້ວ, ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ເຮົາໄດ້ພົບພໍ້ມາ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສຸກ ຫຼື ຄວາມທຸກ, ສຸດທ້າຍແລ້ວ ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນກໍຈະຜ່ານໄປ ແລະ ເຮົາຈະເກັບເລື່ອງທີ່ດີໄວ້ເປັນຄວາມຊົງຈໍາ ແລະ ເກັບເລື່ອງທີ່ບໍ່ດີໄວ້ເປັນບົດຮຽນ.

  • ເຮັດສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກເຖິງຄຸນຄ່າຂອງຊີວິດ 

ເຮົາທຸກຄົນເຄີຍຜ່ານຈຸດທີ່ຕົນເອງຮູ້ສຶກໂສກເສົ້າເສຍໃຈ ແລະ ທຸກໃຈຈົນບໍ່ຮູ້ວ່າຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງຕໍ່ໄປ. ໃນເມື່ອເປັນແບບນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງເຮັດກໍຄືການເຮັດໃຫ້ຕົນເອງເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຕົນເອງອີກຄັ້ງ. ລອງເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະເຮັດຫຍັງໃໝ່ໆ, ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຢາກເຮັດແຕ່ບໍ່ເຄີຍເຮັດ, ຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ, ສ້າງປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ແລະ ສັງຄົມ. ເມື່ອໃດທີ່ເຮົາເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຕົນເອງແລ້ວ, ເຮົາກໍຈະສາມາດສູ້ດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ເດີນໜ້າຕໍ່ໄປໄດ້. 

  • ໃຊ້ເວລາ ແລະ ທົບທວນກັບຕົນເອງ 

ເວລາເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດເພາະເຮົາບໍ່ສາມາດເອົາເວລາທີ່ເສີຍໄປກັບຄືນມາໄດ້. ເມື່ອໃດທີ່ເຮົາຮູ້ສຶກທໍ້ແທ້ ຂໍພຽງແຕ່ເຮົາໃຫ້ເວລາກັບຕົນເອງໄດ້ທົບທວນເຖິງສິ່ງທີ່ຜ່ານມາ. ຖ້າໄລຍະເວລາທີ່ຜ່ານມາເຮົາຮູ້ສຶກເມື່ອຍ ກໍຄວນໃຫ້ໂຕເຮົາເອງໄດ້ພັກຜ່ອນ ແລະ ເອົາຄວາມຄິດລົບໆອອກໄປຈາກຫົວ. ໃຊ້ເວລາສັ້ນໃນການຫາຍໃຈໃຫ້ເປັນຈັງຫວະເພື່ອທີ່ເຮົາຈະໄດ້ໃຈເຢັນລົງ ແລະ ສາມາດຄວບຄຸມສະຕິຂອງຕົນເອງໄດ້. 

  • ເຊົາເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງຕົນເອງຊັບຊ້ອນໄດ້ເເລ້ວ! 

ທີ່ຜ່ານມາເຮົາອາດຈະກົດດັນຕົນເອງຫຼາຍເກີນໄປເຊິ່ງມັນສາມາດສົ່ງຜົນສະທ້ອນທາງລົບໃຫ້ເຮົາໄດ້. ການທີ່ເຮົາເຮັດໃຫ້ຊີວິດເຮົາເບິ່ງຄືຍາກ ແລະ ຊັບຊ້ອນບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນດີຫຍັງເລີຍ. ໃຫ້ພູມໃຈໃນສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ເຮັດ ແລະ ພູມໃຈໃນສິ່ງທີ່ເຮົາມີ ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮົາບໍ່ມີ ເພື່ອທີ່ຊີວິດເຮົາຈະໄດ້ດີຂຶ້ນ.


ພາບ: whoislimos / Unsplash

  • ໃຊ້ເວລາຮ່ວມກັບຄົນທີ່ເຮົາຮັກ

ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄອບຄົວ, ໝູ່ເພື່ອນ, ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ ພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນສາມາດເປັນບຸກຄົນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດເຮົາຫຼຸດອອດຈາກຄວາມທຸກໄດ້. ພຽງແຕ່ການໂອ້ລົມ, ແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຼື ລະບາຍ, ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນໄດ້. ໃນບາງເວລາ, ສິ່ງດຽວທີ່ເຮົາຕ້ອງການກໍຄືຄົນທີ່ພ້ອມຈະຮັບຟັງ ແລະ ຊ່ວຍເຮົາແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນນັ້ນເອງ. 

 

  • ຊອກຫາຫົນທາງທີ່ຈະສ້າງສຽງຫົວໃຫ້ກັບຕົນເອງ 

ທຸກຄົນຮູ້ບໍ່ວ່າ ພຽງການຍິ້ມກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວມສຸກໄດ້ແລ້ວ. ຄວາມສຸກຂອງເຮົາ ເຮົົາສາມາດເລືອກເອງໄດ້. ການສ້າງສຽງຫົວເປັນອີກວິທີໜຶ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍແຈກຍາຍຄວາມສຸກໃຫ້ກັບຕົນເອງ ລວມເຖິງຄົນອ້ອມຂ້າງອີກດ້ວຍ. ເອົາເວລາທີ່ເຮົາໄປນັ່ງເສົ້າ ຫຼື ທຸກໃຈ ໄປເບິ່ງໜັງ-ຟັງເພງ ຫຼືເຮັດໃນສິ່ງທີ່ສາມາດສ້າງສຽງຫົວໃຫ້ເຮົາໄດ້ດີກວ່າ!  

  • ກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ

ຖ້າເຮົາຍັງຟື້ນຟູສະພາບຈິດໃຈບໍ່ໄດ້, ປ່ຽນໄປເປັນການຝື້ນຝູສຸຂະພາບຂອງເຮົາເອງກ່ອນກະໄດ້ເດີ້. ກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ກິນໃຫ້ຄົບຫ້າໝວດ ຄວບຄູ່ໄປກັບການອອກກຳລັງເພື່ອເສີມສ້າງໃຫ້ເຮົາເອງມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ແລະ ແຂງແຮງຂຶ້ນ.


ພາບ: Ella Olsson / Unsplash

  • ສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ກັບຕົນເອງ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງ 

ພຽງປະໂຫຍດໜຶ່ງ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາປ່ຽນຄວາມຄິດໄດ້. ລອງເປີດໃຈທີ່ຈະອ່ານ ແລະ ຫາແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ຕົນເອງບໍ່ວ່າຈະເປັນຜ່ານການອ່ານປຶ້ມ ຫຼື ຮຽນຮູ້ສິ່ງຕ່າງໆຈາກບຸກຄົນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ເຮົາຍັງສາມາດເອົາສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນມາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ກັບຄົນອື່ນໆເພື່ອເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ກັບພວກເຂົາອີກດ້ວຍ. 

  • ກ້າທີ່ຈະຍອມຮັບ ແລະ ປ່ຽນແປງຕົນເອງ 

ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະເລີ່ມເດີນທາງໃນຊີວິດຕໍ່ໄປ, ເຮົາຄວນຮູ້ທີ່ຈະຍອມຮັບຄວາມຜິດພາດຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ເກັບມາເປັນບົດຮຽນທີ່ຈະສອນເຮົາໃນຄັ້ງຕໍ່ໆໄປ. ການທີ່ເຮັດສິ່ງໃດໜຶ່ງຜິດພາດ ຍ່ອມເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ມີໃຜຢາກໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ, ແຕ່ຖ້າເມື່ອມັນເກີດຂຶ້ນແລ້ວກໍໃຫ້ເຮົາມີຄວາມກ້າທີ່ຈະຍອມຮັບ, ຮຽນຮູ້, ປັບປຸງ ແລະ ປ່ຽນແປງເພື່ອອະນາຄົດທາງໜ້າຂອງເຮົາເອງ.


ພາບ: Peter Conlan / Unsplash


ຂຽນໂດຍ: Fasai Phankhao

ຂໍ້ມູນອ້າງອີງ:

 

Advertisement Replay Ad
ເຮັດແນວໃດດີ ເມື່ອຂ້ອຍຫຼົງຮັກໝູ່ຂອງຕົນເອງ?

ເຮັດແນວໃດດີ ເມື່ອຂ້ອຍຫຼົງຮັກໝູ່ຂອງຕົນເອງ?

ເປັນຫຍັງສະພາແຫ່ງຊາດຈຶ່ງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ?

ເປັນຫຍັງສະພາແຫ່ງຊາດຈຶ່ງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ?

ຢູ່ດີໆຄວາມຊົງຈໍາກໍຫາຍ "TGA" ກຸ່ມອາການສູນເສຍຄວາມຊົງຈໍາຊົ່ວຄາວ

ຢູ່ດີໆຄວາມຊົງຈໍາກໍຫາຍ "TGA" ກຸ່ມອາການສູນເສຍຄວາມຊົງຈໍາຊົ່ວຄາວ

ແຈກ 5 ເມນູ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ຊວນລູກນ້ອຍເຂົ້າເຮືອນຄົວ ເຮັດອາຫານແຊບໆ ມ່ວນຊື່ນໝົດຄອບຄົວ

ແຈກ 5 ເມນູ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ຊວນລູກນ້ອຍເຂົ້າເຮືອນຄົວ ເຮັດອາຫານແຊບໆ ມ່ວນຊື່ນໝົດຄອບຄົວ

ລວມວິທີ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າທີ່ການງານຂອງເຮົາມີຄວາມໝັ້ນຄົງ

ລວມວິທີ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າທີ່ການງານຂອງເຮົາມີຄວາມໝັ້ນຄົງ

ລວມ 6 ເຕັກນິກດີໆ ທີ່ສາມາດມັດໃຈພໍ່ແມ່ແຟນໄດ້

ລວມ 6 ເຕັກນິກດີໆ ທີ່ສາມາດມັດໃຈພໍ່ແມ່ແຟນໄດ້

ເປີດຕໍານານຍອດນັກສືບ Sherlock Holmes ຕົວລະຄອນຈາກນະວະນິຍາຍທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ໂດ່ງດັງໄປທົ່ວໂລກ

ເປີດຕໍານານຍອດນັກສືບ Sherlock Holmes ຕົວລະຄອນຈາກນະວະນິຍາຍທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ໂດ່ງດັງໄປທົ່ວໂລກ

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ?

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ?

ວັນໜຶ່ງຂ້ອຍຈະຕ້ອງລືມເຈົ້າໃຫ້ໄດ້ How to ເຮັດແນວໃດໃຫ້ລືມແຟນເກົ່າແບບຈົມດິນ

ວັນໜຶ່ງຂ້ອຍຈະຕ້ອງລືມເຈົ້າໃຫ້ໄດ້ How to ເຮັດແນວໃດໃຫ້ລືມແຟນເກົ່າແບບຈົມດິນ

ຮູ້ຈັກ 9 ນິໄສນ້ອຍໆທີ່ຈະປ່ຽນແປງໃຫ້ຊີວິດເຮົາດີຂຶ້ນ

ຮູ້ຈັກ 9 ນິໄສນ້ອຍໆທີ່ຈະປ່ຽນແປງໃຫ້ຊີວິດເຮົາດີຂຶ້ນ

ກ່ອນຈະມາເປັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພະທາດຫຼວງທີ່ປວງຊົນລາວສັກກາລະບູຊາ

ກ່ອນຈະມາເປັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພະທາດຫຼວງທີ່ປວງຊົນລາວສັກກາລະບູຊາ

ແຕ່ງໜ້າຫຼາຍ ພັກຜ່ອນໜ້ອຍ ກໍສາມາດມີຜິວຂາວສະຫວ່າງໃສໄດ້ ຕາມແບບ "ບາບີ້ ປິຍະມາດ"

ແຕ່ງໜ້າຫຼາຍ ພັກຜ່ອນໜ້ອຍ ກໍສາມາດມີຜິວຂາວສະຫວ່າງໃສໄດ້ ຕາມແບບ "ບາບີ້ ປິຍະມາດ"

ລວມຊ່ອງຝຶກພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານ

ລວມຊ່ອງຝຶກພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານ

ຜິວພັນດີຕ້ອງມີຕົວຊ່ວຍ! "ແກ້ວຕາ" ມີເຄັດລັບຜິວງາມສຸຂະພາບດີມາຝາກສາວລາວທຸກຄົນ

ຜິວພັນດີຕ້ອງມີຕົວຊ່ວຍ! "ແກ້ວຕາ" ມີເຄັດລັບຜິວງາມສຸຂະພາບດີມາຝາກສາວລາວທຸກຄົນ

ພາຮູ້ 30 ຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ເປັນ "ການກະທຳຜິດຕໍ່ຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ"

ພາຮູ້ 30 ຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ເປັນ "ການກະທຳຜິດຕໍ່ຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ"

ສຽງດັງເກີນ "ເປັນມົນລະພິດ" ພ້ອມທັງຜິດກົດໝາຍ ມີໂທດປັບໃໝເດີ

ສຽງດັງເກີນ "ເປັນມົນລະພິດ" ພ້ອມທັງຜິດກົດໝາຍ ມີໂທດປັບໃໝເດີ

ຮູ້ຈັກ "ບຸນກະຖິນ" ປະເພນີຂອງຄົນລາວທີ່ນິຍົມຈັດຂຶ້ນຫຼັງອອກພັນສາ

ຮູ້ຈັກ "ບຸນກະຖິນ" ປະເພນີຂອງຄົນລາວທີ່ນິຍົມຈັດຂຶ້ນຫຼັງອອກພັນສາ

ຄະລຳ 9 ຢ່າງທີ່ຄົນລາວບູຮານຫ້າມເຮັດເວລາໄປເຮືອນດີ ຫຼື ສົ່ງສະການຄົນຕາຍ ພ້ອມເຫດຜົນເບື້ອງຫຼັງ

ຄະລຳ 9 ຢ່າງທີ່ຄົນລາວບູຮານຫ້າມເຮັດເວລາໄປເຮືອນດີ ຫຼື ສົ່ງສະການຄົນຕາຍ ພ້ອມເຫດຜົນເບື້ອງຫຼັງ

7 ສິ່ງທີ່ບອກວ່າທ່ານຄືມະຫາເສດຖີຈາກ 1 ສະໝອງ 2 ມື!

7 ສິ່ງທີ່ບອກວ່າທ່ານຄືມະຫາເສດຖີຈາກ 1 ສະໝອງ 2 ມື!

Jump start - ຮູ້ຈັກກັບການຕໍ່ສາຍພ່ວງແບັດເຕີຣີລົດຍົນ ວິທີແກ້ບັນຫາເມື່ອແບັດໝົດ

Jump start - ຮູ້ຈັກກັບການຕໍ່ສາຍພ່ວງແບັດເຕີຣີລົດຍົນ ວິທີແກ້ບັນຫາເມື່ອແບັດໝົດ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ