ວັນພະຫັດ ທີ 23 ກັນຍາ 2021

ໂລກສະມາທິສັ້ນໃນເດັກນ້ອຍ ເລື່ອງບໍ່ນ້ອຍທີ່ພໍ່ແມ່ຕ້ອງໄດ້ໃສ່ໃຈ

ໂລກສະມາທິສັ້ນໃນເດັກນ້ອຍ ເລື່ອງບໍ່ນ້ອຍທີ່ພໍ່ແມ່ຕ້ອງໄດ້ໃສ່ໃຈ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ໂລກສະມາທິສັ້ນ (Attention Deficit Hyper Activity Disorder: ADHD) ຄືໂລກຂາດສະມາທິໃນການຈົດຈໍ່ຕັ້ງໃຈເຮັດສິ່ງໃດໜຶ່ງໃຫ້ສຳເລັດ, ຂີ້ຫຼົງຂີ້ລືມ, ບໍ່ໃສ່ໃຈໃນຄຳແນະນຳ ຫຼື ຄຳສັ່ງ, ຢູ່ກັບທີ່ບໍ່ໄດ້, ບໍ່ມີຄວາມອົດທົນ, ກະວົນກະວາຍ ໂດຍຄົນທີ່ເປັນໂລກນີ້ຈະເລີ່ມສະແດງອາການຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 3 ປີ ຫາ 6 ປີ ແລະ ຈະສະແດງອາການໃຫ້ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນໄລຍະ 6 ປີ ຫາ 12 ປີ ເນື່ອງຈາກເປັນໄລຍະທີ່ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດກິດຈະກຳກັບໝູ່ຄົນອື່ນໃນຫ້ອງຮຽນ. 

ປັດຈຸບັນນີ້ ກໍ່ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ສາເຫດທີ່ແນ່ນອນວ່າໂລກນີ້ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ ເຖິງແມ່ນວ່າເດັກນ້ອຍບາງຄົນອາດຈະມີອາການທີ່ບົ່ງບອກລັກສະນະຄ້າຍຄືວ່າເປັນໂລກສະມາທິສັ້ນ ແຕ່ມັນກໍ່ອາດຈະແມ່ນພຶດຕິກຳ ຫຼື ການກະທຳຕາມໄວອາຍຸເທົ່ານັ້ນ. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ ຫຼື ອາຍຸເພີ່ມຂຶ້ນອາການດັ່ງກ່າວກໍ່ຈະຫາຍໄປເອງ. ແຕ່ຖ້າວ່າອາການດັ່ງກ່າວສືບຕໍ່ປະກົດໃນຕົວເດັກນ້ອຍແບບບໍ່ມີອາການຫາຍໄປຕາມອາຍຸທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແຕ່ຍັງມີອາການແບບເກົ່າ ສະແດງວ່າເດັກນ້ອຍຄົນນັ້ນອາດຈະເປັນໂລກສະມາທິສັ້ນຢ່າງແນ່ນອນ. 

ອາການຂອງໂລກສະມາທິສັ້ນ 

ອາການຂອງຄົນທີ່ເປັນໂລກສະມາທິສັ້ນຈະສະແດງອາການນັບແຕ່ຕອນເປັນເດັກນ້ອຍຈົນເຖິງໄວຮຸ່ນ ແລະ ໄວຜູ້ໃຫຍ່ ແຕ່ລະໄວນັ້ນກໍ່ຈະມີອາການປ່ຽນແປງໄປຕາມອາຍຸເລັກນ້ອຍ. 

ອາການທີ່ມັກພົບເຫັນໃນເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວຮຸ່ນ 

 1. ບໍ່ຕັ້ງໃຈຝັງໃນຂະນະຄົນອື່ນເວົ້າ 
 2. ບໍ່ມັກເຮັດວຽກໄປຕາມຂັ້ນຕອນ ມັກເຮັດສິ່ງທີ່ງ່າຍໆ ແລະ ເລັ່ງລັດ 
 3. ບໍ່ມັກເຮັດສິ່ງໃດທີ່ໃຊ້ເວລາດົນໆ ຫຼື ຈົດຈໍ່ 
 4. ບໍ່ມັກຮຽນເລື່ອງທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນ ແລະ ອ່ານໜັງສືແບບຍາວໆ 
 5. ບໍ່ໃສ່ໃຈໃນລາຍລະອຽດ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດຈຸດຜິດບາດ 
 6. ມັກລືມເຄື່ອງໃຊ້ເຊັ່ນ: ລືມປິກ, ລືມສໍ ແລະ ລືມປຶ້ມຕອນໄປໂຮງຮຽນ ຫຼື ມັກລືມເຮັດວຽກບ້ານທີ່ອາຈານມອບໃຫ້ ຫຼື ລືມວ່າມີນັດກັບໃຜບາງຄົນ  
 7. ມັກກະວົນກະວາຍເມື່ອມີສິ່ງມາກະຕຸ້ນ ຫຼື ກະທົບໃສ່ ເຊັ່ນ ເມື່ອໄດ້ຮັບເຮັດວຽກທີ່ເລັ່ງດ່ວນ ຫຼື ເມື່ອມີຄົນມາຕໍ່ວ່າໃຫ້ກໍ່ຈະມັກກະວົນກະວາຍເປັນພິເສດ 
 8. ບໍ່ຮູ້ຈະລຽງລຳດັບວຽກວ່າອັນໃດຄວນເຮັດກ່ອນ ອັນໃດຄວນເຮັດພາຍຫຼັງ 
 9. ບໍລິຫານເວລາບໍ່ໄດ້ດີ ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກຕາມທີ່ກຳນົດໄດ້ 
 10. ມີບັນຫາກ່ຽວກັບການຕ້ອງປະຕິບັດລະບຽບ ຫຼື ຄຳສັ່ງ
 11. ມັກເວົ້າແຊກຄົນອື່ນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນກຳລັງເວົ້າຢູ່ 

ສາເຫດ 

ປັດຈຸບັນນີ້ ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດໂລກສະມາທິສັ້ນຍັງບໍ່ທັນຮູ້ໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ ແຕ່ສາເຫດທີ່ພົບເຫັນເລື້ອຍໆດັ່ງນີ້: 

ສາຍເລືອດ ຄົນທີ່ເປັນໂລກສະມາທິສັ້ນມັກຈະມີ ພໍ່ແມ່ ຫຼື ຍາດພີ່ນ້ອງ ທີ່ເປັນສາຍເລືອດດຽວກັນເປັນໂລກນີ້ຄືກັນ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຕິດຕໍ່ກັນທາງສາຍເລືອດ. 

ໂຄງສ້າງຂອງສະໝອງ ອາດຈະເປັນໂຄງສ້າງແຕ່ຕອນກຳເນີດ ຫຼື ອາດເກີດຈາກການໄດ້ຮັບບາດເຈັບກະທົບໃສ່ຫົວຈົນສະເທືອນສະໝອງໃນຕອນຕັ້ງທ້ອງຂອງແມ່ ຫຼື ໃນຊ່ວງທີ່ເປັນເດັກອອ່ນ. 

ການຖືພາ ແລະ ການເກີດ ຖ້າແມ່ຖືພາລູກຢູ່ແລ້ວສູບຢາ ຫຼື ສານເສບຕິດ, ດື່ມເຫຼົ້າ ແລະ ການເກີດກ່ອນກຳນົດ ແລະ ມີນ້ຳໜັກຕອນເກີດຕ່ຳ ກໍ່ອາດເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍສະມາທິສັ້ນ.  

ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເປັນຜິດ ເດັກນ້ອຍທີ່ໄດ້ຮັບສານຜິດ ແລະ ສານເຄມີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເຂົ້າສູ່ຮ່າງກ່າຍຕອນຍັງເປັນເດັກນ້ອຍກໍ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນໂລກສະມາຕິສັ້ນ. 


ຂຽນ ແລະ ຮຽບຮຽງໂດຍ: ເສືອນ້ອຍ

ແຫຼ່ງອ້າງອີງ:

 

Advertisement Replay Ad
ມີຫຍັງແດ່ທີ່ນ້ອງໆຄວນຮູ້ ກ່ອນຮຽນສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ, ການໂຮງແຮມ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ?

ມີຫຍັງແດ່ທີ່ນ້ອງໆຄວນຮູ້ ກ່ອນຮຽນສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ, ການໂຮງແຮມ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ?

ຈັດການເວລາໃຫ້ເປັນ ຈະໄດ້ຢຸດເວົ້າວ່າ "ເວລາບໍ່ພໍ"

ຈັດການເວລາໃຫ້ເປັນ ຈະໄດ້ຢຸດເວົ້າວ່າ "ເວລາບໍ່ພໍ"

ຢາກເຮັດວຽກສາຍຄຣີເອທີຟ (Creative) ຕ້ອງພັດທະນາຕົນເອງແນວໃດ?

ຢາກເຮັດວຽກສາຍຄຣີເອທີຟ (Creative) ຕ້ອງພັດທະນາຕົນເອງແນວໃດ?

ອະນາຄົດຂອງຊາດ! "ອາຫຼີງ" ສາວນ້ອຍຜູ້ມີຄວາມອົດທົນ ຄວ້າໃບປະກາດແດງຢ່າງພາກພູມໃຈ

ອະນາຄົດຂອງຊາດ! "ອາຫຼີງ" ສາວນ້ອຍຜູ້ມີຄວາມອົດທົນ ຄວ້າໃບປະກາດແດງຢ່າງພາກພູມໃຈ

ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັສຂອງຜ້າອັດປາກ-ດັງ ງ່າຍໆພຽງ "ໄຂວ່ສາຍ" ກ່ອນໃສ່ທຸກຄັ້ງ

ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັສຂອງຜ້າອັດປາກ-ດັງ ງ່າຍໆພຽງ "ໄຂວ່ສາຍ" ກ່ອນໃສ່ທຸກຄັ້ງ

ຈະສະໝັກວຽກແມ່ນບໍ່? ນີ້ແມ່ນມາລະຍາດທີ່ຕ້ອງຮູ້ ໃນການສົ່ງອີເມວສະໝັກວຽກ

ຈະສະໝັກວຽກແມ່ນບໍ່? ນີ້ແມ່ນມາລະຍາດທີ່ຕ້ອງຮູ້ ໃນການສົ່ງອີເມວສະໝັກວຽກ

ຕ້ອງຮູ້! 5 ທັກສະການເຮັດວຽກທີ່ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຍຸກໂຄວິດຕ້ອງມີຕິດໂຕ

ຕ້ອງຮູ້! 5 ທັກສະການເຮັດວຽກທີ່ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຍຸກໂຄວິດຕ້ອງມີຕິດໂຕ

ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

ຢາກເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄວນປັບປ່ຽນຫຍັງແດ່?

ຢາກເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄວນປັບປ່ຽນຫຍັງແດ່?

ໄອສ໌ແລນທົດລອງຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຫຼືອ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ພົບ ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ & ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

ໄອສ໌ແລນທົດລອງຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຫຼືອ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ພົບ ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ & ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

"ມະໂນ" ຫຼື "ເລື່ອງຈິງ" ? ຄິດໄປເອງບໍວ່າເຂົາມັກ?

"ມະໂນ" ຫຼື "ເລື່ອງຈິງ" ? ຄິດໄປເອງບໍວ່າເຂົາມັກ?

ເຈົ້າປຽບດັ່ງສັດຊະນິດໃດໃນ Chronotype ອີງຕາມເວລານອນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ?

ເຈົ້າປຽບດັ່ງສັດຊະນິດໃດໃນ Chronotype ອີງຕາມເວລານອນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ?

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

ຈິດຕະວິທະຍາ ວ່າດ້ວຍ "ການເຫັນຕ່າງ" ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້?

ຈິດຕະວິທະຍາ ວ່າດ້ວຍ "ການເຫັນຕ່າງ" ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້?

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ ເມື່ອຂັບລົດຕອນຝົນຕົກ

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ ເມື່ອຂັບລົດຕອນຝົນຕົກ

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ