ວັນເສົາ ທີ 31 ຕຸລາ 2020

ໂລກສະມາທິສັ້ນໃນເດັກນ້ອຍ ເລື່ອງບໍ່ນ້ອຍທີ່ພໍ່ແມ່ຕ້ອງໄດ້ໃສ່ໃຈ

ໂລກສະມາທິສັ້ນໃນເດັກນ້ອຍ ເລື່ອງບໍ່ນ້ອຍທີ່ພໍ່ແມ່ຕ້ອງໄດ້ໃສ່ໃຈ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ໂລກສະມາທິສັ້ນ (Attention Deficit Hyper Activity Disorder: ADHD) ຄືໂລກຂາດສະມາທິໃນການຈົດຈໍ່ຕັ້ງໃຈເຮັດສິ່ງໃດໜຶ່ງໃຫ້ສຳເລັດ, ຂີ້ຫຼົງຂີ້ລືມ, ບໍ່ໃສ່ໃຈໃນຄຳແນະນຳ ຫຼື ຄຳສັ່ງ, ຢູ່ກັບທີ່ບໍ່ໄດ້, ບໍ່ມີຄວາມອົດທົນ, ກະວົນກະວາຍ ໂດຍຄົນທີ່ເປັນໂລກນີ້ຈະເລີ່ມສະແດງອາການຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 3 ປີ ຫາ 6 ປີ ແລະ ຈະສະແດງອາການໃຫ້ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນໄລຍະ 6 ປີ ຫາ 12 ປີ ເນື່ອງຈາກເປັນໄລຍະທີ່ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດກິດຈະກຳກັບໝູ່ຄົນອື່ນໃນຫ້ອງຮຽນ. 

ປັດຈຸບັນນີ້ ກໍ່ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ສາເຫດທີ່ແນ່ນອນວ່າໂລກນີ້ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ ເຖິງແມ່ນວ່າເດັກນ້ອຍບາງຄົນອາດຈະມີອາການທີ່ບົ່ງບອກລັກສະນະຄ້າຍຄືວ່າເປັນໂລກສະມາທິສັ້ນ ແຕ່ມັນກໍ່ອາດຈະແມ່ນພຶດຕິກຳ ຫຼື ການກະທຳຕາມໄວອາຍຸເທົ່ານັ້ນ. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ ຫຼື ອາຍຸເພີ່ມຂຶ້ນອາການດັ່ງກ່າວກໍ່ຈະຫາຍໄປເອງ. ແຕ່ຖ້າວ່າອາການດັ່ງກ່າວສືບຕໍ່ປະກົດໃນຕົວເດັກນ້ອຍແບບບໍ່ມີອາການຫາຍໄປຕາມອາຍຸທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແຕ່ຍັງມີອາການແບບເກົ່າ ສະແດງວ່າເດັກນ້ອຍຄົນນັ້ນອາດຈະເປັນໂລກສະມາທິສັ້ນຢ່າງແນ່ນອນ. 

ອາການຂອງໂລກສະມາທິສັ້ນ 

ອາການຂອງຄົນທີ່ເປັນໂລກສະມາທິສັ້ນຈະສະແດງອາການນັບແຕ່ຕອນເປັນເດັກນ້ອຍຈົນເຖິງໄວຮຸ່ນ ແລະ ໄວຜູ້ໃຫຍ່ ແຕ່ລະໄວນັ້ນກໍ່ຈະມີອາການປ່ຽນແປງໄປຕາມອາຍຸເລັກນ້ອຍ. 

ອາການທີ່ມັກພົບເຫັນໃນເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວຮຸ່ນ 

 1. ບໍ່ຕັ້ງໃຈຝັງໃນຂະນະຄົນອື່ນເວົ້າ 
 2. ບໍ່ມັກເຮັດວຽກໄປຕາມຂັ້ນຕອນ ມັກເຮັດສິ່ງທີ່ງ່າຍໆ ແລະ ເລັ່ງລັດ 
 3. ບໍ່ມັກເຮັດສິ່ງໃດທີ່ໃຊ້ເວລາດົນໆ ຫຼື ຈົດຈໍ່ 
 4. ບໍ່ມັກຮຽນເລື່ອງທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນ ແລະ ອ່ານໜັງສືແບບຍາວໆ 
 5. ບໍ່ໃສ່ໃຈໃນລາຍລະອຽດ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດຈຸດຜິດບາດ 
 6. ມັກລືມເຄື່ອງໃຊ້ເຊັ່ນ: ລືມປິກ, ລືມສໍ ແລະ ລືມປຶ້ມຕອນໄປໂຮງຮຽນ ຫຼື ມັກລືມເຮັດວຽກບ້ານທີ່ອາຈານມອບໃຫ້ ຫຼື ລືມວ່າມີນັດກັບໃຜບາງຄົນ  
 7. ມັກກະວົນກະວາຍເມື່ອມີສິ່ງມາກະຕຸ້ນ ຫຼື ກະທົບໃສ່ ເຊັ່ນ ເມື່ອໄດ້ຮັບເຮັດວຽກທີ່ເລັ່ງດ່ວນ ຫຼື ເມື່ອມີຄົນມາຕໍ່ວ່າໃຫ້ກໍ່ຈະມັກກະວົນກະວາຍເປັນພິເສດ 
 8. ບໍ່ຮູ້ຈະລຽງລຳດັບວຽກວ່າອັນໃດຄວນເຮັດກ່ອນ ອັນໃດຄວນເຮັດພາຍຫຼັງ 
 9. ບໍລິຫານເວລາບໍ່ໄດ້ດີ ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກຕາມທີ່ກຳນົດໄດ້ 
 10. ມີບັນຫາກ່ຽວກັບການຕ້ອງປະຕິບັດລະບຽບ ຫຼື ຄຳສັ່ງ
 11. ມັກເວົ້າແຊກຄົນອື່ນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນກຳລັງເວົ້າຢູ່ 

ສາເຫດ 

ປັດຈຸບັນນີ້ ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດໂລກສະມາທິສັ້ນຍັງບໍ່ທັນຮູ້ໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ ແຕ່ສາເຫດທີ່ພົບເຫັນເລື້ອຍໆດັ່ງນີ້: 

ສາຍເລືອດ ຄົນທີ່ເປັນໂລກສະມາທິສັ້ນມັກຈະມີ ພໍ່ແມ່ ຫຼື ຍາດພີ່ນ້ອງ ທີ່ເປັນສາຍເລືອດດຽວກັນເປັນໂລກນີ້ຄືກັນ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຕິດຕໍ່ກັນທາງສາຍເລືອດ. 

ໂຄງສ້າງຂອງສະໝອງ ອາດຈະເປັນໂຄງສ້າງແຕ່ຕອນກຳເນີດ ຫຼື ອາດເກີດຈາກການໄດ້ຮັບບາດເຈັບກະທົບໃສ່ຫົວຈົນສະເທືອນສະໝອງໃນຕອນຕັ້ງທ້ອງຂອງແມ່ ຫຼື ໃນຊ່ວງທີ່ເປັນເດັກອອ່ນ. 

ການຖືພາ ແລະ ການເກີດ ຖ້າແມ່ຖືພາລູກຢູ່ແລ້ວສູບຢາ ຫຼື ສານເສບຕິດ, ດື່ມເຫຼົ້າ ແລະ ການເກີດກ່ອນກຳນົດ ແລະ ມີນ້ຳໜັກຕອນເກີດຕ່ຳ ກໍ່ອາດເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍສະມາທິສັ້ນ.  

ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເປັນຜິດ ເດັກນ້ອຍທີ່ໄດ້ຮັບສານຜິດ ແລະ ສານເຄມີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເຂົ້າສູ່ຮ່າງກ່າຍຕອນຍັງເປັນເດັກນ້ອຍກໍ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນໂລກສະມາຕິສັ້ນ. 


ຂຽນ ແລະ ຮຽບຮຽງໂດຍ: ເສືອນ້ອຍ

ແຫຼ່ງອ້າງອີງ:

 

Advertisement Replay Ad
ເຮັດແນວໃດດີ ເມື່ອຂ້ອຍຫຼົງຮັກໝູ່ຂອງຕົນເອງ?

ເຮັດແນວໃດດີ ເມື່ອຂ້ອຍຫຼົງຮັກໝູ່ຂອງຕົນເອງ?

ເປັນຫຍັງສະພາແຫ່ງຊາດຈຶ່ງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ?

ເປັນຫຍັງສະພາແຫ່ງຊາດຈຶ່ງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ?

ຢູ່ດີໆຄວາມຊົງຈໍາກໍຫາຍ "TGA" ກຸ່ມອາການສູນເສຍຄວາມຊົງຈໍາຊົ່ວຄາວ

ຢູ່ດີໆຄວາມຊົງຈໍາກໍຫາຍ "TGA" ກຸ່ມອາການສູນເສຍຄວາມຊົງຈໍາຊົ່ວຄາວ

ແຈກ 5 ເມນູ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ຊວນລູກນ້ອຍເຂົ້າເຮືອນຄົວ ເຮັດອາຫານແຊບໆ ມ່ວນຊື່ນໝົດຄອບຄົວ

ແຈກ 5 ເມນູ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ຊວນລູກນ້ອຍເຂົ້າເຮືອນຄົວ ເຮັດອາຫານແຊບໆ ມ່ວນຊື່ນໝົດຄອບຄົວ

ລວມວິທີ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າທີ່ການງານຂອງເຮົາມີຄວາມໝັ້ນຄົງ

ລວມວິທີ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າທີ່ການງານຂອງເຮົາມີຄວາມໝັ້ນຄົງ

ລວມ 6 ເຕັກນິກດີໆ ທີ່ສາມາດມັດໃຈພໍ່ແມ່ແຟນໄດ້

ລວມ 6 ເຕັກນິກດີໆ ທີ່ສາມາດມັດໃຈພໍ່ແມ່ແຟນໄດ້

ເປີດຕໍານານຍອດນັກສືບ Sherlock Holmes ຕົວລະຄອນຈາກນະວະນິຍາຍທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ໂດ່ງດັງໄປທົ່ວໂລກ

ເປີດຕໍານານຍອດນັກສືບ Sherlock Holmes ຕົວລະຄອນຈາກນະວະນິຍາຍທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ໂດ່ງດັງໄປທົ່ວໂລກ

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ?

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ?

ວັນໜຶ່ງຂ້ອຍຈະຕ້ອງລືມເຈົ້າໃຫ້ໄດ້ How to ເຮັດແນວໃດໃຫ້ລືມແຟນເກົ່າແບບຈົມດິນ

ວັນໜຶ່ງຂ້ອຍຈະຕ້ອງລືມເຈົ້າໃຫ້ໄດ້ How to ເຮັດແນວໃດໃຫ້ລືມແຟນເກົ່າແບບຈົມດິນ

ຮູ້ຈັກ 9 ນິໄສນ້ອຍໆທີ່ຈະປ່ຽນແປງໃຫ້ຊີວິດເຮົາດີຂຶ້ນ

ຮູ້ຈັກ 9 ນິໄສນ້ອຍໆທີ່ຈະປ່ຽນແປງໃຫ້ຊີວິດເຮົາດີຂຶ້ນ

ກ່ອນຈະມາເປັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພະທາດຫຼວງທີ່ປວງຊົນລາວສັກກາລະບູຊາ

ກ່ອນຈະມາເປັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພະທາດຫຼວງທີ່ປວງຊົນລາວສັກກາລະບູຊາ

ແຕ່ງໜ້າຫຼາຍ ພັກຜ່ອນໜ້ອຍ ກໍສາມາດມີຜິວຂາວສະຫວ່າງໃສໄດ້ ຕາມແບບ "ບາບີ້ ປິຍະມາດ"

ແຕ່ງໜ້າຫຼາຍ ພັກຜ່ອນໜ້ອຍ ກໍສາມາດມີຜິວຂາວສະຫວ່າງໃສໄດ້ ຕາມແບບ "ບາບີ້ ປິຍະມາດ"

ລວມຊ່ອງຝຶກພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານ

ລວມຊ່ອງຝຶກພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານ

ຜິວພັນດີຕ້ອງມີຕົວຊ່ວຍ! "ແກ້ວຕາ" ມີເຄັດລັບຜິວງາມສຸຂະພາບດີມາຝາກສາວລາວທຸກຄົນ

ຜິວພັນດີຕ້ອງມີຕົວຊ່ວຍ! "ແກ້ວຕາ" ມີເຄັດລັບຜິວງາມສຸຂະພາບດີມາຝາກສາວລາວທຸກຄົນ

ພາຮູ້ 30 ຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ເປັນ "ການກະທຳຜິດຕໍ່ຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ"

ພາຮູ້ 30 ຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ເປັນ "ການກະທຳຜິດຕໍ່ຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ"

ສຽງດັງເກີນ "ເປັນມົນລະພິດ" ພ້ອມທັງຜິດກົດໝາຍ ມີໂທດປັບໃໝເດີ

ສຽງດັງເກີນ "ເປັນມົນລະພິດ" ພ້ອມທັງຜິດກົດໝາຍ ມີໂທດປັບໃໝເດີ

ຮູ້ຈັກ "ບຸນກະຖິນ" ປະເພນີຂອງຄົນລາວທີ່ນິຍົມຈັດຂຶ້ນຫຼັງອອກພັນສາ

ຮູ້ຈັກ "ບຸນກະຖິນ" ປະເພນີຂອງຄົນລາວທີ່ນິຍົມຈັດຂຶ້ນຫຼັງອອກພັນສາ

ຄະລຳ 9 ຢ່າງທີ່ຄົນລາວບູຮານຫ້າມເຮັດເວລາໄປເຮືອນດີ ຫຼື ສົ່ງສະການຄົນຕາຍ ພ້ອມເຫດຜົນເບື້ອງຫຼັງ

ຄະລຳ 9 ຢ່າງທີ່ຄົນລາວບູຮານຫ້າມເຮັດເວລາໄປເຮືອນດີ ຫຼື ສົ່ງສະການຄົນຕາຍ ພ້ອມເຫດຜົນເບື້ອງຫຼັງ

7 ສິ່ງທີ່ບອກວ່າທ່ານຄືມະຫາເສດຖີຈາກ 1 ສະໝອງ 2 ມື!

7 ສິ່ງທີ່ບອກວ່າທ່ານຄືມະຫາເສດຖີຈາກ 1 ສະໝອງ 2 ມື!

Jump start - ຮູ້ຈັກກັບການຕໍ່ສາຍພ່ວງແບັດເຕີຣີລົດຍົນ ວິທີແກ້ບັນຫາເມື່ອແບັດໝົດ

Jump start - ຮູ້ຈັກກັບການຕໍ່ສາຍພ່ວງແບັດເຕີຣີລົດຍົນ ວິທີແກ້ບັນຫາເມື່ອແບັດໝົດ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ