ວັນອາທິດ ທີ 16 ພຶດສະພາ 2021

ໂລກສະມາທິສັ້ນໃນເດັກນ້ອຍ ເລື່ອງບໍ່ນ້ອຍທີ່ພໍ່ແມ່ຕ້ອງໄດ້ໃສ່ໃຈ

ໂລກສະມາທິສັ້ນໃນເດັກນ້ອຍ ເລື່ອງບໍ່ນ້ອຍທີ່ພໍ່ແມ່ຕ້ອງໄດ້ໃສ່ໃຈ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ໂລກສະມາທິສັ້ນ (Attention Deficit Hyper Activity Disorder: ADHD) ຄືໂລກຂາດສະມາທິໃນການຈົດຈໍ່ຕັ້ງໃຈເຮັດສິ່ງໃດໜຶ່ງໃຫ້ສຳເລັດ, ຂີ້ຫຼົງຂີ້ລືມ, ບໍ່ໃສ່ໃຈໃນຄຳແນະນຳ ຫຼື ຄຳສັ່ງ, ຢູ່ກັບທີ່ບໍ່ໄດ້, ບໍ່ມີຄວາມອົດທົນ, ກະວົນກະວາຍ ໂດຍຄົນທີ່ເປັນໂລກນີ້ຈະເລີ່ມສະແດງອາການຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 3 ປີ ຫາ 6 ປີ ແລະ ຈະສະແດງອາການໃຫ້ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນໄລຍະ 6 ປີ ຫາ 12 ປີ ເນື່ອງຈາກເປັນໄລຍະທີ່ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດກິດຈະກຳກັບໝູ່ຄົນອື່ນໃນຫ້ອງຮຽນ. 

ປັດຈຸບັນນີ້ ກໍ່ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ສາເຫດທີ່ແນ່ນອນວ່າໂລກນີ້ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ ເຖິງແມ່ນວ່າເດັກນ້ອຍບາງຄົນອາດຈະມີອາການທີ່ບົ່ງບອກລັກສະນະຄ້າຍຄືວ່າເປັນໂລກສະມາທິສັ້ນ ແຕ່ມັນກໍ່ອາດຈະແມ່ນພຶດຕິກຳ ຫຼື ການກະທຳຕາມໄວອາຍຸເທົ່ານັ້ນ. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ ຫຼື ອາຍຸເພີ່ມຂຶ້ນອາການດັ່ງກ່າວກໍ່ຈະຫາຍໄປເອງ. ແຕ່ຖ້າວ່າອາການດັ່ງກ່າວສືບຕໍ່ປະກົດໃນຕົວເດັກນ້ອຍແບບບໍ່ມີອາການຫາຍໄປຕາມອາຍຸທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແຕ່ຍັງມີອາການແບບເກົ່າ ສະແດງວ່າເດັກນ້ອຍຄົນນັ້ນອາດຈະເປັນໂລກສະມາທິສັ້ນຢ່າງແນ່ນອນ. 

ອາການຂອງໂລກສະມາທິສັ້ນ 

ອາການຂອງຄົນທີ່ເປັນໂລກສະມາທິສັ້ນຈະສະແດງອາການນັບແຕ່ຕອນເປັນເດັກນ້ອຍຈົນເຖິງໄວຮຸ່ນ ແລະ ໄວຜູ້ໃຫຍ່ ແຕ່ລະໄວນັ້ນກໍ່ຈະມີອາການປ່ຽນແປງໄປຕາມອາຍຸເລັກນ້ອຍ. 

ອາການທີ່ມັກພົບເຫັນໃນເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວຮຸ່ນ 

 1. ບໍ່ຕັ້ງໃຈຝັງໃນຂະນະຄົນອື່ນເວົ້າ 
 2. ບໍ່ມັກເຮັດວຽກໄປຕາມຂັ້ນຕອນ ມັກເຮັດສິ່ງທີ່ງ່າຍໆ ແລະ ເລັ່ງລັດ 
 3. ບໍ່ມັກເຮັດສິ່ງໃດທີ່ໃຊ້ເວລາດົນໆ ຫຼື ຈົດຈໍ່ 
 4. ບໍ່ມັກຮຽນເລື່ອງທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນ ແລະ ອ່ານໜັງສືແບບຍາວໆ 
 5. ບໍ່ໃສ່ໃຈໃນລາຍລະອຽດ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດຈຸດຜິດບາດ 
 6. ມັກລືມເຄື່ອງໃຊ້ເຊັ່ນ: ລືມປິກ, ລືມສໍ ແລະ ລືມປຶ້ມຕອນໄປໂຮງຮຽນ ຫຼື ມັກລືມເຮັດວຽກບ້ານທີ່ອາຈານມອບໃຫ້ ຫຼື ລືມວ່າມີນັດກັບໃຜບາງຄົນ  
 7. ມັກກະວົນກະວາຍເມື່ອມີສິ່ງມາກະຕຸ້ນ ຫຼື ກະທົບໃສ່ ເຊັ່ນ ເມື່ອໄດ້ຮັບເຮັດວຽກທີ່ເລັ່ງດ່ວນ ຫຼື ເມື່ອມີຄົນມາຕໍ່ວ່າໃຫ້ກໍ່ຈະມັກກະວົນກະວາຍເປັນພິເສດ 
 8. ບໍ່ຮູ້ຈະລຽງລຳດັບວຽກວ່າອັນໃດຄວນເຮັດກ່ອນ ອັນໃດຄວນເຮັດພາຍຫຼັງ 
 9. ບໍລິຫານເວລາບໍ່ໄດ້ດີ ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກຕາມທີ່ກຳນົດໄດ້ 
 10. ມີບັນຫາກ່ຽວກັບການຕ້ອງປະຕິບັດລະບຽບ ຫຼື ຄຳສັ່ງ
 11. ມັກເວົ້າແຊກຄົນອື່ນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນກຳລັງເວົ້າຢູ່ 

ສາເຫດ 

ປັດຈຸບັນນີ້ ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດໂລກສະມາທິສັ້ນຍັງບໍ່ທັນຮູ້ໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ ແຕ່ສາເຫດທີ່ພົບເຫັນເລື້ອຍໆດັ່ງນີ້: 

ສາຍເລືອດ ຄົນທີ່ເປັນໂລກສະມາທິສັ້ນມັກຈະມີ ພໍ່ແມ່ ຫຼື ຍາດພີ່ນ້ອງ ທີ່ເປັນສາຍເລືອດດຽວກັນເປັນໂລກນີ້ຄືກັນ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຕິດຕໍ່ກັນທາງສາຍເລືອດ. 

ໂຄງສ້າງຂອງສະໝອງ ອາດຈະເປັນໂຄງສ້າງແຕ່ຕອນກຳເນີດ ຫຼື ອາດເກີດຈາກການໄດ້ຮັບບາດເຈັບກະທົບໃສ່ຫົວຈົນສະເທືອນສະໝອງໃນຕອນຕັ້ງທ້ອງຂອງແມ່ ຫຼື ໃນຊ່ວງທີ່ເປັນເດັກອອ່ນ. 

ການຖືພາ ແລະ ການເກີດ ຖ້າແມ່ຖືພາລູກຢູ່ແລ້ວສູບຢາ ຫຼື ສານເສບຕິດ, ດື່ມເຫຼົ້າ ແລະ ການເກີດກ່ອນກຳນົດ ແລະ ມີນ້ຳໜັກຕອນເກີດຕ່ຳ ກໍ່ອາດເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍສະມາທິສັ້ນ.  

ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເປັນຜິດ ເດັກນ້ອຍທີ່ໄດ້ຮັບສານຜິດ ແລະ ສານເຄມີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເຂົ້າສູ່ຮ່າງກ່າຍຕອນຍັງເປັນເດັກນ້ອຍກໍ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນໂລກສະມາຕິສັ້ນ. 


ຂຽນ ແລະ ຮຽບຮຽງໂດຍ: ເສືອນ້ອຍ

ແຫຼ່ງອ້າງອີງ:

 

Advertisement Replay Ad
ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ