ວັນເສົາ ທີ 31 ຕຸລາ 2020

ເປັນຫຍັງຄືບໍ່ມີໃຜ? 8 ສາເຫດທີ່ໃຫ້ທ່ານຍັງ "ໂສດ" ຈົນຮອດມື້ນີ້

ເປັນຫຍັງຄືບໍ່ມີໃຜ? 8 ສາເຫດທີ່ໃຫ້ທ່ານຍັງ "ໂສດ" ຈົນຮອດມື້ນີ້
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ໃນປັດຈຸບັນນີ້, ຄົນເຮົານິຍົມການເປັນໂສດ ຫຼື ຢູ່ຄົນດຽວຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າແຕ່ເມື່ອກ່ອນ. ບາງຄົນກໍພ້ອມໃຈທີ່ຈະເປັນໂສດ ແລະ ພວກເຂົາກໍເລືອກທີ່ຈະເປັນ ພວກເຂົາມັກການດໍາລົງຊີວິດທີ່ງ່າຍດາຍ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະມີຄວາມສໍາພັນທີ່ຈະຜູກມັດກັບໃຜໃນໄລຍະເວລາແຫ່ງການດໍາລົງຂອງພວກເຂົາ. 

ແຕ່ກໍມີບາງພາກສ່ວນທີ່ຕັ້ງຄໍາຖາມກັບໂຕເອງສະເໝີມາ ອາຍຸຈົນຈະ 30 ຫຼື ກາຍກວ່ານັ້ນກໍຍັງບໍ່ທັນມີແຟນ, ເປັນຫຍັງເຂົາຈຶ່ງບໍ່ມີແຟນ ທັັງໆທີ່ບາງຄົນມີຄົບໝົດທຸກຢ່າງທັງຮູບຮ່າງໜ້າຕາ, ຖານະ ແລະ ໜ້າທີ່ວຽກງານທີ່ດີ ແລະ ກໍຍັງບໍ່ທັນມີໃຜທີ່ຈະເຂົ້າມາຫາ ແລ້ວມັນເປັນຍ້ອນຫຍັງກັນແທ້? 

ທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ເປັນແບບນີ້ກໍເກີດມີຄວາມສົງໄສຄືກັນກັບຜູ້ຂຽນບໍ? ຖ້າຫາກວ່າເກີດມີີຄໍາຖາມເຊັ່ນກັນເຮົາມາເບິ່ງກັນເລີຍວ່າມັນເປັນຍ້ອນຫຍັງກັນແທ້.

1. ການສ້າງເກາະປ້ອງກັນໃຫ້ໂຕເອງ

ມີຜູ້ຄົນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ເຄີຍເຈັບປວດຍ້ອນຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມສໍາພັນທີ່ສັບຊ້ອນຕ່າງໆນາໆ ປະກອບໄປກັບເວລາ ແລະ ບາດແຜຕ່າງໆທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບມາເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເກີດມີການສ້າງເກາະປ້ອງກັນ ຫຼື ສ້າງກໍາແພງໃຫ້ກັບຫົວໃຈຂອງຕົວເອງ. ບໍ່ແມ່ນວ່າຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຕ້ອງການຄວາມຮັກ ແຕ່ພວກເຂົາຢ້ານ ຢ້ານການມີຄວາມສໍາພັນແບບນີ້, ຢ້ານການເຈັບປວດ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຄ່ອຍໆປັບຕົວ, ສ້າງກໍາແພງ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານກັບຄວາມຮັກນັ້ນເອງ. 

 

2. ສະເປັກສູງ

ເມື່ອພວກເຮົາເລີ່ມມີການສ້າງກໍາແພງໃຫ້ກັບຕົນເອງ, ພວກເຮົາມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະເລືອກເອົາຄູ່ທີ່ມີຄຸນສົມບັດນ້ອຍກວ່າຄູ່ໃນອຸດົມຄະຕິທີີຕັ້ງໄວ້ ບາງຄັ້ງເຮົາອາດຈະເລືອກທີ່ຈະສ້າງຄວາມສໍາພັນກັບຜິດຄົນ. ເຮັດໃຫ້ເກີດມີບັນຫາໃນຄວາມສໍາພັນ ແລະ ເຮົາເອງກໍມັກຈະຕໍານິຄູ່ຂອງເຮົາຫຼັງຈາກທີ່ມີບັນຫາ ເພາະຂະບວນການຄົບຫາເບິ່ງໃຈກັນນີ້ເປັນຂະບວນການທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ແລະ ບາງຄົນອາດຈະໃຈຮ້ອນໃນຄວາມສໍາພັນ ເມື່ອບໍ່ເປັນໄປດັ່ງທີ່ຄິດກໍເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມເຈັບປວດ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານທຸກໆສໍາພັນທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ. 

3. ຢ້ານຄວາມໃກ້ຊິດ ຫຼື ຜູກພັນກັບຄົນອື່ນ

ແນ່ນອນລະວ່າເມື່ອທ່ານເລີ່ມຢູ່ຄົນດຽວຈົນຕິດເປັນນິໄສແລ້ວ ເມື່ອວັນໜຶ່ງມີຄົນເຮົາມາຫາທ່ານອາດຈະຄິດໄປຕ່າງໆນາໆວ່າເຂົາຈະເຂົ້າມາວຸ້ນວາຍໃນຊີວິດເຮັດໃຫ້ຕາລາງໃນຊີວິດຂອງທ່ານປ່ຽນໄປ ແລະ ອີກປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຢ້ານຄວາມສໍາພັນເຫຼົ່ານີ້ກໍຍ້ອນວ່າທ່ານຢ້ານທ່ານຈະເຈັບປວດ ແລະ ເສຍປຽບໃຮຄວາມສໍາພັນດັ່ງກ່າວ. 

4. ຢູ່ຄົນດຽວຈົນຕິດເປັນນິໄສ

ເມື່ອທ່ານເລີ່ມໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຄົນດຽວຈົນຊິນ ແລະ ຄຸ້ນເຄີຍກັບຊີວິດແບບນີ້ແລ້ວ ທ່ານສາມາດໄປກິນເຂົ້າຄົນດຽວ, ເບິ່ງໜັງຄົນດຽວ, ໄປຕະຫຼາດຄົນດຽວ ເຮຮັດຫຍັງຕ່າງໆນາໆຄົນດຽວໂດຍບໍ່ຕ້ອງເພິ່ງໃຜກໍໄດ້ ນະຕອນນີ້ທ່ານກໍເລີຍຄິດວ່າທ່ານສາມາດຢູ່ຄົນດຽວໄດ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທ່ານເລືອກທີ່ຈະເປັນໂສດດີກວ່າ. 

5. ບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນໂຕເອງ

ທ່ານມັກຈະຄິດສະເໝີວ່າທ່ານນັ້ນບໍ່ດີພໍ, ບໍ່ເໝາະສົມກັບໃຜ,​ບໍ່ງາມບໍ່ຫຼໍ່, ຖານະບໍ່ດີ ແລະ ມັກແນມເບິ່ງໂຕເອງຕໍ່າຕ້ອຍຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເຮັດໃຫ້ທ່ານມັກເຂົ້າໃຈໂຕເອງສະເໝີວ່າທ່ານນັ້ນບໍ່ເໝາະສົມກັບໃຜ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ກ້າທີ່ຈະເລີ່ມຄວາມສໍາພັນກັບຄົນອື່ນ.

6. ໃຫ້ເວລາກັບໝູ່ຈົນບໍ່ມີເວລາໃຫ້ຕົນເອງ 

ທ່ານມັກຈະໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບໝູ່ເຮຮາ ແລະ ຄິດວ່າຕົນຈະບໍ່ມີມື້ໂດດດ່ຽວ ແລະ ບໍ່ເຫງົາ ເພາະວ່າມີໝູ່ເທົ່ານີ້ຊີວິດກໍມີສີສັນແລ້ວ. ລອງຄິດກັບກັນຖ້າມື້ໜຶ່ງໝູ່ຂອງທ່ານເລີ່ມພາກັນມີແຟນປະທ່ານໝົດເດ ຕອນນັ້ນທ່ານຈະເປັນແບບໃດ.

7. ບ້າວຽກ

ບອກໄດ້ເລີຍວ່າຂໍ້ນີ້ ຖ້າທ່ານຜູ້ອ່ານທ່ານໃດຢູ່ໃນໂໝດບ້າວຽກບ້າງານ ແລະ ເອົາງານເປັນຫຼັກ ພ້ອມຖະຫວາຍໂຕ ແລະ ແບກວຽກງານໄປຕະຫຼອດເວລາ. ບອກໄດ້ເລີຍວ່າທ່ານກຽມໂຕຂຶ້ນຄານ ແລະ ໂສດໄດ້ເລີຍ. 

8. ບໍ່ລືມຮັກເກົ່າ 

ຂໍ້ນີ້ເປັນຕາປວດໃຈແທນ ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ລືມແຟນເກົ່າແລ້ວທ່ານຈະເລີ່ມຕົ້ນກັບຄົນໃໝ່ໄດ້ແນວໃດ? ແລະ ຜູ້ຂຽນຂໍບອກເລີຍວ່າຄົນທີ່ເຂົາຈະເຂົ້າມາໃໝ່ກໍຄົງຈະບໍໍ່ມີໃຜທີ່ຈະຢາກເປັນຕົວເລືອກ ຫຼື ຕົວແທນໃຫ້ທ່ານແນ່ນອນ. ສະນັ້ນ, ມູຟອອນສະ!!! 

9. ບໍ່ເບິ່ງແຍງຕົນເອງ 

ຂໍ້ນີ້ສໍາຄັນທີ່ສຸດດດດດ ເພາະຄົນເຮົາຮູບຮ່າງໜ້າຕາເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການພົບປະ ຫຼື ການປະທັບໃຈແລກພົບ ຖ້າທ່ານບໍ່ຢາກເປັນໂສດແບບນີ້ຕະຫຼອດໄປ ຈົ່ງລຸກຂຶ້ນມາແລ້ວມາເບິ່ງແຍງໂຕເອງກັນເລີຍ. 

ທ່ານຜູ້ອ່ານໃນ 9 ຂໍ້ນີ້ມີຂໍ້ໃດຕົງກັບທ່ານບໍ? ຖ້າຕົງແລ້ວ ທ່ານພ້ອມແລ້ວບໍທີ່ຈະປ່ຽນຈຸດອ່ອນຂອງເຮົາເພື່ອທີ່ຈະພົບເຈີກັບສິ່ງໃໝ່ໆ ບາງຄັ້ງການມີແຟນມັນກໍບໍ່ໄດ້ເສຍຫາຍຫຍັງໃດ໊. 


ຂຽນໂດຍ: J’daisy 

ແຫຼ່ງທີ່ມາ:

ພາບໜ້າປົກ: Anthony Tran / https://unsplash.com/photos/vXymirxr5ac

Advertisement Replay Ad
ເຮັດແນວໃດດີ ເມື່ອຂ້ອຍຫຼົງຮັກໝູ່ຂອງຕົນເອງ?

ເຮັດແນວໃດດີ ເມື່ອຂ້ອຍຫຼົງຮັກໝູ່ຂອງຕົນເອງ?

ເປັນຫຍັງສະພາແຫ່ງຊາດຈຶ່ງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ?

ເປັນຫຍັງສະພາແຫ່ງຊາດຈຶ່ງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ?

ຢູ່ດີໆຄວາມຊົງຈໍາກໍຫາຍ "TGA" ກຸ່ມອາການສູນເສຍຄວາມຊົງຈໍາຊົ່ວຄາວ

ຢູ່ດີໆຄວາມຊົງຈໍາກໍຫາຍ "TGA" ກຸ່ມອາການສູນເສຍຄວາມຊົງຈໍາຊົ່ວຄາວ

ແຈກ 5 ເມນູ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ຊວນລູກນ້ອຍເຂົ້າເຮືອນຄົວ ເຮັດອາຫານແຊບໆ ມ່ວນຊື່ນໝົດຄອບຄົວ

ແຈກ 5 ເມນູ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ຊວນລູກນ້ອຍເຂົ້າເຮືອນຄົວ ເຮັດອາຫານແຊບໆ ມ່ວນຊື່ນໝົດຄອບຄົວ

ລວມວິທີ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າທີ່ການງານຂອງເຮົາມີຄວາມໝັ້ນຄົງ

ລວມວິທີ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າທີ່ການງານຂອງເຮົາມີຄວາມໝັ້ນຄົງ

ລວມ 6 ເຕັກນິກດີໆ ທີ່ສາມາດມັດໃຈພໍ່ແມ່ແຟນໄດ້

ລວມ 6 ເຕັກນິກດີໆ ທີ່ສາມາດມັດໃຈພໍ່ແມ່ແຟນໄດ້

ເປີດຕໍານານຍອດນັກສືບ Sherlock Holmes ຕົວລະຄອນຈາກນະວະນິຍາຍທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ໂດ່ງດັງໄປທົ່ວໂລກ

ເປີດຕໍານານຍອດນັກສືບ Sherlock Holmes ຕົວລະຄອນຈາກນະວະນິຍາຍທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ໂດ່ງດັງໄປທົ່ວໂລກ

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ?

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ?

ວັນໜຶ່ງຂ້ອຍຈະຕ້ອງລືມເຈົ້າໃຫ້ໄດ້ How to ເຮັດແນວໃດໃຫ້ລືມແຟນເກົ່າແບບຈົມດິນ

ວັນໜຶ່ງຂ້ອຍຈະຕ້ອງລືມເຈົ້າໃຫ້ໄດ້ How to ເຮັດແນວໃດໃຫ້ລືມແຟນເກົ່າແບບຈົມດິນ

ຮູ້ຈັກ 9 ນິໄສນ້ອຍໆທີ່ຈະປ່ຽນແປງໃຫ້ຊີວິດເຮົາດີຂຶ້ນ

ຮູ້ຈັກ 9 ນິໄສນ້ອຍໆທີ່ຈະປ່ຽນແປງໃຫ້ຊີວິດເຮົາດີຂຶ້ນ

ກ່ອນຈະມາເປັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພະທາດຫຼວງທີ່ປວງຊົນລາວສັກກາລະບູຊາ

ກ່ອນຈະມາເປັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພະທາດຫຼວງທີ່ປວງຊົນລາວສັກກາລະບູຊາ

ແຕ່ງໜ້າຫຼາຍ ພັກຜ່ອນໜ້ອຍ ກໍສາມາດມີຜິວຂາວສະຫວ່າງໃສໄດ້ ຕາມແບບ "ບາບີ້ ປິຍະມາດ"

ແຕ່ງໜ້າຫຼາຍ ພັກຜ່ອນໜ້ອຍ ກໍສາມາດມີຜິວຂາວສະຫວ່າງໃສໄດ້ ຕາມແບບ "ບາບີ້ ປິຍະມາດ"

ລວມຊ່ອງຝຶກພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານ

ລວມຊ່ອງຝຶກພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານ

ຜິວພັນດີຕ້ອງມີຕົວຊ່ວຍ! "ແກ້ວຕາ" ມີເຄັດລັບຜິວງາມສຸຂະພາບດີມາຝາກສາວລາວທຸກຄົນ

ຜິວພັນດີຕ້ອງມີຕົວຊ່ວຍ! "ແກ້ວຕາ" ມີເຄັດລັບຜິວງາມສຸຂະພາບດີມາຝາກສາວລາວທຸກຄົນ

ພາຮູ້ 30 ຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ເປັນ "ການກະທຳຜິດຕໍ່ຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ"

ພາຮູ້ 30 ຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ເປັນ "ການກະທຳຜິດຕໍ່ຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ"

ສຽງດັງເກີນ "ເປັນມົນລະພິດ" ພ້ອມທັງຜິດກົດໝາຍ ມີໂທດປັບໃໝເດີ

ສຽງດັງເກີນ "ເປັນມົນລະພິດ" ພ້ອມທັງຜິດກົດໝາຍ ມີໂທດປັບໃໝເດີ

ຮູ້ຈັກ "ບຸນກະຖິນ" ປະເພນີຂອງຄົນລາວທີ່ນິຍົມຈັດຂຶ້ນຫຼັງອອກພັນສາ

ຮູ້ຈັກ "ບຸນກະຖິນ" ປະເພນີຂອງຄົນລາວທີ່ນິຍົມຈັດຂຶ້ນຫຼັງອອກພັນສາ

ຄະລຳ 9 ຢ່າງທີ່ຄົນລາວບູຮານຫ້າມເຮັດເວລາໄປເຮືອນດີ ຫຼື ສົ່ງສະການຄົນຕາຍ ພ້ອມເຫດຜົນເບື້ອງຫຼັງ

ຄະລຳ 9 ຢ່າງທີ່ຄົນລາວບູຮານຫ້າມເຮັດເວລາໄປເຮືອນດີ ຫຼື ສົ່ງສະການຄົນຕາຍ ພ້ອມເຫດຜົນເບື້ອງຫຼັງ

7 ສິ່ງທີ່ບອກວ່າທ່ານຄືມະຫາເສດຖີຈາກ 1 ສະໝອງ 2 ມື!

7 ສິ່ງທີ່ບອກວ່າທ່ານຄືມະຫາເສດຖີຈາກ 1 ສະໝອງ 2 ມື!

Jump start - ຮູ້ຈັກກັບການຕໍ່ສາຍພ່ວງແບັດເຕີຣີລົດຍົນ ວິທີແກ້ບັນຫາເມື່ອແບັດໝົດ

Jump start - ຮູ້ຈັກກັບການຕໍ່ສາຍພ່ວງແບັດເຕີຣີລົດຍົນ ວິທີແກ້ບັນຫາເມື່ອແບັດໝົດ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ