ວັນອາທິດ ທີ 16 ພຶດສະພາ 2021

ເປັນຫຍັງຄືບໍ່ມີໃຜ? 8 ສາເຫດທີ່ໃຫ້ທ່ານຍັງ "ໂສດ" ຈົນຮອດມື້ນີ້

ເປັນຫຍັງຄືບໍ່ມີໃຜ? 8 ສາເຫດທີ່ໃຫ້ທ່ານຍັງ "ໂສດ" ຈົນຮອດມື້ນີ້
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ໃນປັດຈຸບັນນີ້, ຄົນເຮົານິຍົມການເປັນໂສດ ຫຼື ຢູ່ຄົນດຽວຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າແຕ່ເມື່ອກ່ອນ. ບາງຄົນກໍພ້ອມໃຈທີ່ຈະເປັນໂສດ ແລະ ພວກເຂົາກໍເລືອກທີ່ຈະເປັນ ພວກເຂົາມັກການດໍາລົງຊີວິດທີ່ງ່າຍດາຍ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະມີຄວາມສໍາພັນທີ່ຈະຜູກມັດກັບໃຜໃນໄລຍະເວລາແຫ່ງການດໍາລົງຂອງພວກເຂົາ. 

ແຕ່ກໍມີບາງພາກສ່ວນທີ່ຕັ້ງຄໍາຖາມກັບໂຕເອງສະເໝີມາ ອາຍຸຈົນຈະ 30 ຫຼື ກາຍກວ່ານັ້ນກໍຍັງບໍ່ທັນມີແຟນ, ເປັນຫຍັງເຂົາຈຶ່ງບໍ່ມີແຟນ ທັັງໆທີ່ບາງຄົນມີຄົບໝົດທຸກຢ່າງທັງຮູບຮ່າງໜ້າຕາ, ຖານະ ແລະ ໜ້າທີ່ວຽກງານທີ່ດີ ແລະ ກໍຍັງບໍ່ທັນມີໃຜທີ່ຈະເຂົ້າມາຫາ ແລ້ວມັນເປັນຍ້ອນຫຍັງກັນແທ້? 

ທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ເປັນແບບນີ້ກໍເກີດມີຄວາມສົງໄສຄືກັນກັບຜູ້ຂຽນບໍ? ຖ້າຫາກວ່າເກີດມີີຄໍາຖາມເຊັ່ນກັນເຮົາມາເບິ່ງກັນເລີຍວ່າມັນເປັນຍ້ອນຫຍັງກັນແທ້.

1. ການສ້າງເກາະປ້ອງກັນໃຫ້ໂຕເອງ

ມີຜູ້ຄົນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ເຄີຍເຈັບປວດຍ້ອນຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມສໍາພັນທີ່ສັບຊ້ອນຕ່າງໆນາໆ ປະກອບໄປກັບເວລາ ແລະ ບາດແຜຕ່າງໆທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບມາເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເກີດມີການສ້າງເກາະປ້ອງກັນ ຫຼື ສ້າງກໍາແພງໃຫ້ກັບຫົວໃຈຂອງຕົວເອງ. ບໍ່ແມ່ນວ່າຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຕ້ອງການຄວາມຮັກ ແຕ່ພວກເຂົາຢ້ານ ຢ້ານການມີຄວາມສໍາພັນແບບນີ້, ຢ້ານການເຈັບປວດ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຄ່ອຍໆປັບຕົວ, ສ້າງກໍາແພງ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານກັບຄວາມຮັກນັ້ນເອງ. 

 

2. ສະເປັກສູງ

ເມື່ອພວກເຮົາເລີ່ມມີການສ້າງກໍາແພງໃຫ້ກັບຕົນເອງ, ພວກເຮົາມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະເລືອກເອົາຄູ່ທີ່ມີຄຸນສົມບັດນ້ອຍກວ່າຄູ່ໃນອຸດົມຄະຕິທີີຕັ້ງໄວ້ ບາງຄັ້ງເຮົາອາດຈະເລືອກທີ່ຈະສ້າງຄວາມສໍາພັນກັບຜິດຄົນ. ເຮັດໃຫ້ເກີດມີບັນຫາໃນຄວາມສໍາພັນ ແລະ ເຮົາເອງກໍມັກຈະຕໍານິຄູ່ຂອງເຮົາຫຼັງຈາກທີ່ມີບັນຫາ ເພາະຂະບວນການຄົບຫາເບິ່ງໃຈກັນນີ້ເປັນຂະບວນການທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ແລະ ບາງຄົນອາດຈະໃຈຮ້ອນໃນຄວາມສໍາພັນ ເມື່ອບໍ່ເປັນໄປດັ່ງທີ່ຄິດກໍເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມເຈັບປວດ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານທຸກໆສໍາພັນທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ. 

3. ຢ້ານຄວາມໃກ້ຊິດ ຫຼື ຜູກພັນກັບຄົນອື່ນ

ແນ່ນອນລະວ່າເມື່ອທ່ານເລີ່ມຢູ່ຄົນດຽວຈົນຕິດເປັນນິໄສແລ້ວ ເມື່ອວັນໜຶ່ງມີຄົນເຮົາມາຫາທ່ານອາດຈະຄິດໄປຕ່າງໆນາໆວ່າເຂົາຈະເຂົ້າມາວຸ້ນວາຍໃນຊີວິດເຮັດໃຫ້ຕາລາງໃນຊີວິດຂອງທ່ານປ່ຽນໄປ ແລະ ອີກປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຢ້ານຄວາມສໍາພັນເຫຼົ່ານີ້ກໍຍ້ອນວ່າທ່ານຢ້ານທ່ານຈະເຈັບປວດ ແລະ ເສຍປຽບໃຮຄວາມສໍາພັນດັ່ງກ່າວ. 

4. ຢູ່ຄົນດຽວຈົນຕິດເປັນນິໄສ

ເມື່ອທ່ານເລີ່ມໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຄົນດຽວຈົນຊິນ ແລະ ຄຸ້ນເຄີຍກັບຊີວິດແບບນີ້ແລ້ວ ທ່ານສາມາດໄປກິນເຂົ້າຄົນດຽວ, ເບິ່ງໜັງຄົນດຽວ, ໄປຕະຫຼາດຄົນດຽວ ເຮຮັດຫຍັງຕ່າງໆນາໆຄົນດຽວໂດຍບໍ່ຕ້ອງເພິ່ງໃຜກໍໄດ້ ນະຕອນນີ້ທ່ານກໍເລີຍຄິດວ່າທ່ານສາມາດຢູ່ຄົນດຽວໄດ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທ່ານເລືອກທີ່ຈະເປັນໂສດດີກວ່າ. 

5. ບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນໂຕເອງ

ທ່ານມັກຈະຄິດສະເໝີວ່າທ່ານນັ້ນບໍ່ດີພໍ, ບໍ່ເໝາະສົມກັບໃຜ,​ບໍ່ງາມບໍ່ຫຼໍ່, ຖານະບໍ່ດີ ແລະ ມັກແນມເບິ່ງໂຕເອງຕໍ່າຕ້ອຍຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເຮັດໃຫ້ທ່ານມັກເຂົ້າໃຈໂຕເອງສະເໝີວ່າທ່ານນັ້ນບໍ່ເໝາະສົມກັບໃຜ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ກ້າທີ່ຈະເລີ່ມຄວາມສໍາພັນກັບຄົນອື່ນ.

6. ໃຫ້ເວລາກັບໝູ່ຈົນບໍ່ມີເວລາໃຫ້ຕົນເອງ 

ທ່ານມັກຈະໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບໝູ່ເຮຮາ ແລະ ຄິດວ່າຕົນຈະບໍ່ມີມື້ໂດດດ່ຽວ ແລະ ບໍ່ເຫງົາ ເພາະວ່າມີໝູ່ເທົ່ານີ້ຊີວິດກໍມີສີສັນແລ້ວ. ລອງຄິດກັບກັນຖ້າມື້ໜຶ່ງໝູ່ຂອງທ່ານເລີ່ມພາກັນມີແຟນປະທ່ານໝົດເດ ຕອນນັ້ນທ່ານຈະເປັນແບບໃດ.

7. ບ້າວຽກ

ບອກໄດ້ເລີຍວ່າຂໍ້ນີ້ ຖ້າທ່ານຜູ້ອ່ານທ່ານໃດຢູ່ໃນໂໝດບ້າວຽກບ້າງານ ແລະ ເອົາງານເປັນຫຼັກ ພ້ອມຖະຫວາຍໂຕ ແລະ ແບກວຽກງານໄປຕະຫຼອດເວລາ. ບອກໄດ້ເລີຍວ່າທ່ານກຽມໂຕຂຶ້ນຄານ ແລະ ໂສດໄດ້ເລີຍ. 

8. ບໍ່ລືມຮັກເກົ່າ 

ຂໍ້ນີ້ເປັນຕາປວດໃຈແທນ ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ລືມແຟນເກົ່າແລ້ວທ່ານຈະເລີ່ມຕົ້ນກັບຄົນໃໝ່ໄດ້ແນວໃດ? ແລະ ຜູ້ຂຽນຂໍບອກເລີຍວ່າຄົນທີ່ເຂົາຈະເຂົ້າມາໃໝ່ກໍຄົງຈະບໍໍ່ມີໃຜທີ່ຈະຢາກເປັນຕົວເລືອກ ຫຼື ຕົວແທນໃຫ້ທ່ານແນ່ນອນ. ສະນັ້ນ, ມູຟອອນສະ!!! 

9. ບໍ່ເບິ່ງແຍງຕົນເອງ 

ຂໍ້ນີ້ສໍາຄັນທີ່ສຸດດດດດ ເພາະຄົນເຮົາຮູບຮ່າງໜ້າຕາເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການພົບປະ ຫຼື ການປະທັບໃຈແລກພົບ ຖ້າທ່ານບໍ່ຢາກເປັນໂສດແບບນີ້ຕະຫຼອດໄປ ຈົ່ງລຸກຂຶ້ນມາແລ້ວມາເບິ່ງແຍງໂຕເອງກັນເລີຍ. 

ທ່ານຜູ້ອ່ານໃນ 9 ຂໍ້ນີ້ມີຂໍ້ໃດຕົງກັບທ່ານບໍ? ຖ້າຕົງແລ້ວ ທ່ານພ້ອມແລ້ວບໍທີ່ຈະປ່ຽນຈຸດອ່ອນຂອງເຮົາເພື່ອທີ່ຈະພົບເຈີກັບສິ່ງໃໝ່ໆ ບາງຄັ້ງການມີແຟນມັນກໍບໍ່ໄດ້ເສຍຫາຍຫຍັງໃດ໊. 


ຂຽນໂດຍ: J’daisy 

ແຫຼ່ງທີ່ມາ:

ພາບໜ້າປົກ: Anthony Tran / https://unsplash.com/photos/vXymirxr5ac

Advertisement Replay Ad
ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ