ວັນເສົາ ທີ 31 ຕຸລາ 2020

ແຈກເຕັກນິກການຄິດໄລ່ເລກໃນໃຈ ຫາຄຳຕອບໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຈັກຄິດໄລ່

ແຈກເຕັກນິກການຄິດໄລ່ເລກໃນໃຈ ຫາຄຳຕອບໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຈັກຄິດໄລ່
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ສະບາຍດີໝູ່ເພື່ອນນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ແລະ ຜູ້ຊອກຮູ້ທຸກຄົນ ມື້ນີ້ muan.la ກໍນຳເອົາເຄັດລັບທີ່ຈະບໍ່ລັບອີກຕໍ່ໄປ ກ່ຽວກັບການຄິດໄລ່ເລກໃນໃຈແບບວ່ອງໄວມາຝາກ ດ້ວຍວິທີເຫຼົ່ານີ້ ທຸກຄົນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງອາໄສຈັກຄິດໄລ່ອີກຕໍ່ໄປ. ຢ່າລືມເອົາໄປໃຊ້ສະແດງຄວາມຊຽນໃຫ້ຄົນຮອບຂ້າງຕ້ອງປະຫຼາດໃຈກັບຄວາມວ່ອງໄວນີ້!

ເຕັກນິກການຄິດໄລ່ເລກແບບລັດ ຫາ່ຄຳຕອບໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ

ວິທີການບວກ ຈະໃຊ້ການບວກແບບແຍກໂຕເລກ ເຊັ່ນ:

95 + 38 = ?

ວິທີຄິດໄລ່ໃນໃຈ: ໃຫ້ແຍກໂຕເລກເປັນ 2 ກຸ່ມຄື (90+30) ແລະ (5+8) ແລ້ວນຳມາລວມກັນໄດ້ 133.

763 + 854 = ?

ວິທີການຄິດໄລ່ໃນໃຈ: 800 + 700 = 1,500 ແລ້ວບວກ 60 + 50 ໄດ້ 1,610 ແລ້ວນຳໄປບວກກັບ 3 + 4 ທີ່ເຫຼືອ ໄດ້ຄຳຕອບແມ່ນເທົ່າກັບ 1,617.

ການຫາຄ່າຂອງກຳລັງສອງຂອງເລກທີ່ລົງທ້າຍດ້ວຍ 5

ວິທີການຄິດໄລ່:

1) ໃຫ້ນຳເອົາເລກ 5 ໂຕສຸດທ້າຍຄູນກັນໄດ້ 25 ຕັ້ງເປັນຜົນລັບຫົວໜ່ວຍ ແລະ ຫຼັກສິບໄວ້ກ່ອນ.
2) ໃຫ້ເອົາຈຳນວນທີ່ຢູ່ໜ້າເລກ 5 ຄູນກັບຈຳນວນທີ່ນັບຕໍ່ຈາກມັນ ຄູນໄດ້ເທົ່າໃດ ກໍຂຽນເປັນຜົນລັບຕໍ່ຈາກ 25 ເປັນຫຼັກຮ້ອຍ, ຫຼັກພັນຕໍ່ໄປ ເປັນຜົນລັບທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ວ່ອງໄວ.

ຕົວຢ່າງ:

85x85 ກໍໃຫ້ເອົາໂຕເລກທ້າຍຄື 5x5 ໄດ້ 25 ຕັ້ງໄວ້

ຈາກນັ້ນເອົາ 8 ໂຕໜ້າຄູນຈຳນວນນັບທີ່ຕໍ່ຈາກມັນຄື 9

8x9 ໄດ້ 72 ຕັ້ງເປັນຜົນລັບຕໍ່ຈາກ 25 ເປັນ 7,225. ສະນັ້ນ 85x85 (ຫຼື 852) ເທົ່າກັບ 7,225.

ການຄູນເລກ 2 ຫຼັກທີ່ຈຳນວນໜ້າເປັນໂຕເລກດຽວກັນ ຈຳນວນຫຼັງບວກກັນໄດ້ 10

1) ໃຫ້ເອົາເລກໂຕທ້າຍຄູນຫັນຕັ້ງເປັນຜົນລັບຫຼັກໜ່ວຍ ແລະ ຫຼັກສິບໄວ້ກ່ອນ
2) ເອົາໂຕໜ້າຄູນກັບຈຳນວນນັບທີ່ນັບຕໍ່ຈາກມັນ

ຕົວຢ່າງ:

32x38 ກໍໃຫ້ເອົາໂຕທ້າຍຄື 2x8 ໄດ້ 16 ຕັ້ງເອົາໄວ້. ຈາກນັ້ນເອົາເລກ 3 ໂຕທີ່ຢູ່ໜ້າ ຄູນດ້ວຍຈຳນວນນັບຕໍ່ຈາກມັນນັ້ນກໍຄື 4

3x4 ໄດ້ 12 ເປັນຜົນລັບຕໍ່ຈາກ 16 ໄດ້ 1,216. ສະນັ້ນ 32x38 = 1,216.

ການຄູນເລກ 2 ຫຼັກທີ່ຈຳນວນຫຼັງເທົ່າກັນ ຈຳນວນໜ້າບວກກັນໄດ້ 10

1) ໃຫ້ນຳເອົາເລກທ້າຍຄູນກັນຕັ້ງເປັນຜົນລັບຫຼັກໜ່ວຍ ແລະ ຫຼັກສິບໄວ້ກ່ອນ (ຖ້າຄູນກັນໄດ້ເລກໂຕດຽວ ໃຫ້ຕື່ມ 0 ເປັນຫຼັກສິບແທນ).
2) ເອົາໂຕໜ້າຄູນກັນ ແລ້ວບວກກັບໂຕຫຼັງໜຶ່ງໂຕ ຕັ້ງເປັນຜົນລັບຕໍ່ຈາກຫຼັກສິບ ຈະໄດ້ຜົນລັບທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ວ່ອງໄວ.

ຕົວຢ່າງ:

 

37x77 ເອົາໂຕຫຼັງຄູນກັນ ແມ່ນ 7x7 ເທົ່າກັບ 49. ຕັ້ງເປັນຜົນລັບສອງໂຕຫຼັງໄວ້ ແລ້ວເອົາໂຕໜ້າຄູນດັນ ບວກັບໂຕຫຼັງໜຶ່ງໂຕແມ່ນ (3x7)+7 =28 ຕັ້ງເປັນຜົນລັບຕໍ່ມາ.

ສະນັ້ນ 37x77 = 2,849.

ການຄູນຈຳນວນໃດກໍຕາມດ້ວຍ 25

 

1) ໃຫ້ເອົາ 4 ຫານຈຳນວນທີ່ເປັນຄູ່ຄູນຂອງ 25 ຂຽນເປັນຜົນລັບ
2) ຖ້າຫານຂາກ ໃຫ້ຂຽນ 00 ຕໍ່ທ້າຍຜົນລັບນັ້ນ
3) ຖ້າເສດ 1 ໃຫ້ຂຽນ 25 ຕໍ່ທ້າຍຜົນລັບນັ້ນ
4) ຖ້າເສດ 2 ໃຫ້ຂຽນ 50 ຕໍ່ທ້າຍຜົນລັບນັ້ນ
5) ຖ້າເສດ 3 ໃຫ້ຂຽນ 75 ຕໍ່ທ້າຍຜົນລັບນັ້ນ
6) ຈະໄດ້ຜົນລັບຂອງເລກທີ່ຄູນດ້ວຍ 25 ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ວ່ອງໄວ

ຕົວຢ່າງ:

 

1,234 × 25 = ……...

ວິທີຄິດໄລ່: ໃຫ້ເອົາ 4 ຫານ 1,234 ໄດ້ຜົນລັບແມ່ນ 308 ເສດ 2

ຕື່ມ 50 ຕໍ່ທ້າຍ 308 ໄດ້ຜົນລັບເປັນ 30,850. ສະນັ້ນ 1,234x25 = 30,850.

ການຫານຈຳນວນໃດໆກໍຕາມດ້ວຍ 25

ໃຫ້ເອົາ 4 ຄູນຈຳນວນນັ້ນ ໄດ້ຜົນລັບເທົ່າໃດ ໃຫ້ໃສ່ຈຸດທົດສະນິຍົມ 2 ຕຳແໜ່ງ ເປັນຜົນລັບທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ວ່ອງໄວ.

ຕົວຢ່າງ:

85 ÷ 25 ເທົ່າກັບ 85 ຄູນດ້ວຍ 4 ໄດ້ 340 ແລ້ວໃສ່ຈຸດທົດສະນິຍົມ 2 ຕໍາແໜ່ງ ໄດ້ 3.40. ສະນັ້ນ 85 ÷ 25 = 3.40

 

 

 

Advertisement Replay Ad
ເຮັດແນວໃດດີ ເມື່ອຂ້ອຍຫຼົງຮັກໝູ່ຂອງຕົນເອງ?

ເຮັດແນວໃດດີ ເມື່ອຂ້ອຍຫຼົງຮັກໝູ່ຂອງຕົນເອງ?

ເປັນຫຍັງສະພາແຫ່ງຊາດຈຶ່ງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ?

ເປັນຫຍັງສະພາແຫ່ງຊາດຈຶ່ງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ?

ຢູ່ດີໆຄວາມຊົງຈໍາກໍຫາຍ "TGA" ກຸ່ມອາການສູນເສຍຄວາມຊົງຈໍາຊົ່ວຄາວ

ຢູ່ດີໆຄວາມຊົງຈໍາກໍຫາຍ "TGA" ກຸ່ມອາການສູນເສຍຄວາມຊົງຈໍາຊົ່ວຄາວ

ແຈກ 5 ເມນູ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ຊວນລູກນ້ອຍເຂົ້າເຮືອນຄົວ ເຮັດອາຫານແຊບໆ ມ່ວນຊື່ນໝົດຄອບຄົວ

ແຈກ 5 ເມນູ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ຊວນລູກນ້ອຍເຂົ້າເຮືອນຄົວ ເຮັດອາຫານແຊບໆ ມ່ວນຊື່ນໝົດຄອບຄົວ

ລວມວິທີ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າທີ່ການງານຂອງເຮົາມີຄວາມໝັ້ນຄົງ

ລວມວິທີ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າທີ່ການງານຂອງເຮົາມີຄວາມໝັ້ນຄົງ

ລວມ 6 ເຕັກນິກດີໆ ທີ່ສາມາດມັດໃຈພໍ່ແມ່ແຟນໄດ້

ລວມ 6 ເຕັກນິກດີໆ ທີ່ສາມາດມັດໃຈພໍ່ແມ່ແຟນໄດ້

ເປີດຕໍານານຍອດນັກສືບ Sherlock Holmes ຕົວລະຄອນຈາກນະວະນິຍາຍທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ໂດ່ງດັງໄປທົ່ວໂລກ

ເປີດຕໍານານຍອດນັກສືບ Sherlock Holmes ຕົວລະຄອນຈາກນະວະນິຍາຍທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ໂດ່ງດັງໄປທົ່ວໂລກ

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ?

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ?

ວັນໜຶ່ງຂ້ອຍຈະຕ້ອງລືມເຈົ້າໃຫ້ໄດ້ How to ເຮັດແນວໃດໃຫ້ລືມແຟນເກົ່າແບບຈົມດິນ

ວັນໜຶ່ງຂ້ອຍຈະຕ້ອງລືມເຈົ້າໃຫ້ໄດ້ How to ເຮັດແນວໃດໃຫ້ລືມແຟນເກົ່າແບບຈົມດິນ

ຮູ້ຈັກ 9 ນິໄສນ້ອຍໆທີ່ຈະປ່ຽນແປງໃຫ້ຊີວິດເຮົາດີຂຶ້ນ

ຮູ້ຈັກ 9 ນິໄສນ້ອຍໆທີ່ຈະປ່ຽນແປງໃຫ້ຊີວິດເຮົາດີຂຶ້ນ

ກ່ອນຈະມາເປັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພະທາດຫຼວງທີ່ປວງຊົນລາວສັກກາລະບູຊາ

ກ່ອນຈະມາເປັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພະທາດຫຼວງທີ່ປວງຊົນລາວສັກກາລະບູຊາ

ແຕ່ງໜ້າຫຼາຍ ພັກຜ່ອນໜ້ອຍ ກໍສາມາດມີຜິວຂາວສະຫວ່າງໃສໄດ້ ຕາມແບບ "ບາບີ້ ປິຍະມາດ"

ແຕ່ງໜ້າຫຼາຍ ພັກຜ່ອນໜ້ອຍ ກໍສາມາດມີຜິວຂາວສະຫວ່າງໃສໄດ້ ຕາມແບບ "ບາບີ້ ປິຍະມາດ"

ລວມຊ່ອງຝຶກພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານ

ລວມຊ່ອງຝຶກພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານ

ຜິວພັນດີຕ້ອງມີຕົວຊ່ວຍ! "ແກ້ວຕາ" ມີເຄັດລັບຜິວງາມສຸຂະພາບດີມາຝາກສາວລາວທຸກຄົນ

ຜິວພັນດີຕ້ອງມີຕົວຊ່ວຍ! "ແກ້ວຕາ" ມີເຄັດລັບຜິວງາມສຸຂະພາບດີມາຝາກສາວລາວທຸກຄົນ

ພາຮູ້ 30 ຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ເປັນ "ການກະທຳຜິດຕໍ່ຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ"

ພາຮູ້ 30 ຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ເປັນ "ການກະທຳຜິດຕໍ່ຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ"

ສຽງດັງເກີນ "ເປັນມົນລະພິດ" ພ້ອມທັງຜິດກົດໝາຍ ມີໂທດປັບໃໝເດີ

ສຽງດັງເກີນ "ເປັນມົນລະພິດ" ພ້ອມທັງຜິດກົດໝາຍ ມີໂທດປັບໃໝເດີ

ຮູ້ຈັກ "ບຸນກະຖິນ" ປະເພນີຂອງຄົນລາວທີ່ນິຍົມຈັດຂຶ້ນຫຼັງອອກພັນສາ

ຮູ້ຈັກ "ບຸນກະຖິນ" ປະເພນີຂອງຄົນລາວທີ່ນິຍົມຈັດຂຶ້ນຫຼັງອອກພັນສາ

ຄະລຳ 9 ຢ່າງທີ່ຄົນລາວບູຮານຫ້າມເຮັດເວລາໄປເຮືອນດີ ຫຼື ສົ່ງສະການຄົນຕາຍ ພ້ອມເຫດຜົນເບື້ອງຫຼັງ

ຄະລຳ 9 ຢ່າງທີ່ຄົນລາວບູຮານຫ້າມເຮັດເວລາໄປເຮືອນດີ ຫຼື ສົ່ງສະການຄົນຕາຍ ພ້ອມເຫດຜົນເບື້ອງຫຼັງ

7 ສິ່ງທີ່ບອກວ່າທ່ານຄືມະຫາເສດຖີຈາກ 1 ສະໝອງ 2 ມື!

7 ສິ່ງທີ່ບອກວ່າທ່ານຄືມະຫາເສດຖີຈາກ 1 ສະໝອງ 2 ມື!

Jump start - ຮູ້ຈັກກັບການຕໍ່ສາຍພ່ວງແບັດເຕີຣີລົດຍົນ ວິທີແກ້ບັນຫາເມື່ອແບັດໝົດ

Jump start - ຮູ້ຈັກກັບການຕໍ່ສາຍພ່ວງແບັດເຕີຣີລົດຍົນ ວິທີແກ້ບັນຫາເມື່ອແບັດໝົດ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ