ວັນເສົາ ທີ 31 ຕຸລາ 2020

ຄວນຮູ້! ຈັບ "ປາຝາໄລ" ຫຼື ຄອບຄອງຊິ້ນສ່ວນຂອງມັນ ຜິດກົດໝາຍ ຫຼື ບໍ່?

ຄວນຮູ້! ຈັບ "ປາຝາໄລ" ຫຼື ຄອບຄອງຊິ້ນສ່ວນຂອງມັນ ຜິດກົດໝາຍ ຫຼື ບໍ່?
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

  • ປັດຈຸບັນໄດ້ຂຶ້ນບັນຊີສັດນໍ້າຈຳນວນ 7 ຊະນິດໃນບັນຊີຫວງຫ້າມຂອງລາວ
  • ໜຶ່ງໃນນັ້ນກໍຄື ເຊິ່ງເປັນສັດນໍ້າທີ່ມັກພົບເຫັນຢູ່ໃນແມ່ນໍ້າຂອງທາງເຂດພາກໃຕ້ຂອງລາວ.

ພາບຂ່າວປາຝາໄລ ທີ່ຖືກລະບຸວ່າຖືກຈັບໂດຍຊາວປະມົງຢູ່ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ເປັນວົງກວ້າງຕາມສື່ສັງຄົມອອນລາຍເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ເຊິ່ງກໍໄດ້ຮັບການວິພາກວິຈານຈາກສັງຄົມເຖິງຄວາມເໝາະສົມ ໂດຍສະເພາະໃນປະເດັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກົດໝາຍ ວ່າການກະທຳດັ່ງກ່າວນີ້ເຂົ້າຂ່າຍວ່າຜິດກົດໝາຍ ຫຼື ບໍ່? ເນື່ອງຈາກປາຝາໄລ ເປັນໜຶ່ງໃນສັດປະເພດຫວງຫ້າມທີ່ມີການຂຶ້ນບັນຊີໂດຍລັດຖະບານ.

ທັງນີ້ ປາຝາໄລ ຫຼື ປາຝາແມ່ນໍ້າຂອງ ມີຊື່ພາສາອັງກິດແມ່ນ Mekong stingray ຫຼື Mekong freshwater stingray ເຊິ່ງເປັນປາຝາໄລນໍ້າຈືດພົບໄດ້ສະເພາະໃນເຂດແມ່ນໍ້າຂອງຕອນກາງໃນເຂດປະເທດລາວ, ກຳປູເຈຍ, ໄທ ແລະ ອາດພົບໄດ້ໃນເຂດປະເທດຈີນຕອນລຸ່ມ.

ຮູບຮ່າງຂອງປາຝາໄລນີ້ແມ່ນສ່ວນຫົວຈະອອກເປັນຮູບຊົງຫ້າລ່ຽມ, ຕາໃຫຍ່, ທາງມີລາຍຂອງໜັງບາງໆ, ກົດຫາງມີງ່ຽງແຫຼມມີພິດ 1 ຫຼື 2 ອັນ. ງ່ຽງດັ່ງກ່າວນີ້ເມື່ອຫຼຸດ ຫຼື ຫັກໄປແລ້ວ ຈະສາມາດງອກມາທົດແທນໃໝ່ໄດ້. ລຳໂຕດ້ານເທິງມີສີນໍ້າຕານນວນ, ກາງຫຼັງມີເກັດເປັນຕຸ່ມຫຍາບໆ, ລຳໂຕດ້ານລຸ່ມມີສີຂາວ ແລະ ມີປື້ນສີເຫຼືອງອ່ອນ ຫຼື ສົ້ມປົນກັນ. ຄວາມກວ້າງຂອງລຳໂຕປະມານ 40 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ອາດໃຫຍ່ສຸດໄດ້ເຖິງ 80 ຊັງຕີແມັດ. ສ່ວນຫາງຍາວ 1.2 ແມັດ ນໍ້າໜັກຫຼາຍສຸດຫຼາຍກວ່າ 10 ກິໂລກຣາມ ຫາກິນຕາມພື້ນນໍ້າ. ອາຫານແມ່ນສັດເທິງໜ້າດິນ, ປານ້ອຍ ແລະ ສັດມີເປືອກຕ່າງໆ ມັກຈະລອຍຂຶ້ນມາຫາກິນບໍລິເວນຜິວນໍ້າເປັນບາງຄັ້ງ.

ປາຝາໄລທີ່ປະຊາຊົນຈັບມາໄດ້ຕາມພາບຂ່າວດັ່ງກ່າວນັ້ນ ກໍອາດເປັນໜຶ່ງໃນໂຕທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວພົບໄດ້ນ້ອຍ. ການລ່າເອົາປາຝາໄລ ຈຸດປະສົງຫຼັກກໍເພື່ອນຳເອົາມາເຮັດອາຫານ ເນື່ອງຈາກເປັນປາທີ່ມີລົດຊາດດີ ແລະ ບາງກໍລະນີກໍລ້ຽງເປັນປາສວຍງາມ.

ຈັບປາຝາໄລ ຫຼື ຄອບຄອງຊິ້ນສ່ວນປາຝາໄລຜິດກົດໝາຍ ຫຼື ບໍ່?

ໃນແງ່ຂອງກົດໝາຍ ປາຝາໄລຖືກຂຶ້ນທະບຽນໃນບັນຊີສັດນໍ້າຫວງຫ້າມ ຫຼື ບັນຊີໜຶ່ງ (ສີແດງ) ເຊິ່ງໃນນັ້ນມີທັງໝົດ 7 ຊະນິດ ລວມທັງປາຝາໄລນຳ. ສັດດັ່ງກ່າວນີ້ຖືກຂຶ້ນບັນຊີສັດຫວງຫ້າມກໍເນື່ອງຈາກຖືກຄຸກຄາມ, ໃກ້ຈະສູນພັນ, ມີຄຸນຄ່າສູງ ແລະ ມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າທາງວິທະຍາສາດ. ສັດນໍ້າຊະນິດນີ້ແມ່ນຫ້າມລ່າ-ຄອບຄອງຢ່າງເດັດຂາດ ແລະ ການນຳໃຊ້ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານກ່ອນ. ຫາກພົບເຫັນວ່າມີການລະເມີດ ກໍຈະຖືກດຳເນີນຄະດີຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະມົງ ມາດຕາ 11 ລະບຸວ່າ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ປາ ແລະ ສັດນໍ້າປະເພດຫວງຫ້າມ ເວັ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານ. 

ໃນປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ໄດ້ລະບຸໃນມາດຕາ 331 ເຊັ່ນກັນ ໂດຍໄດ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການລ່າສັດປະເພດຫວງຫ້າມ ເຊິ່ງມີການວາງໂທດແມ່ນຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ 3 ເດືອນຫາ 2 ປີ ແລະ ປັບໃໝແຕ່ 3 ລ້ານກີບ ຫາ 10 ລ້ານກີບ.

ສະນັ້ນ ຈຶ່ງສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວໃດໆກໍຕາມທີ່ກ່ຽວກັບສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າປະເພດຫວງຫ້າມ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສັດທີ່ຍັງມີຊີວິດ ຫຼື ຊາກສົບ ກໍຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ຜິດກົດໝາຍ. ແຕ່ສຳລັບເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນເຮົາຕ້ອງໄດ້ຍ້ອນກັບມາເບິ່ງຄືນວ່າ ເຮົາໄດ້ມີການໃຫ້ຄວາມຮູ້ກັບປະຊາຊົນກ່ຽວກັບປະເພດສັດຫວງຫ້າມພຽງພໍ ຫຼື ຍັງ. ຖ້າຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍ ພວກເຮົາອາດຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຈຳເປັນໃນການອະນຸລັກສັດທີ່ຖືກຄຸກຄາມ ແລະ ສ່ຽງຕໍ່ການສູນພັນດັ່ງກ່າວ. ແຕ່ຖ້າການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ພຽງພໍແລ້ວ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດກໍຈະສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາການລ່າສັດຫວງຫ້າມໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.


ບົດຄວາມໂດຍ: ທີມບັນນາທິການ muan.la

ອ້າງອີງ:

ພາບ: ປະກາດ Pakaad

Advertisement Replay Ad
ໜຸ່ມດວງເຮັງ ຖືກເລກ 5 ໂຕ 4 ໂຕ ແລະ 3 ໂຕພ້ອມກັນ ກວາດເງິນລາງວັນໄປຫຼາຍກວ່າ 300 ລ້ານກີບ

ໜຸ່ມດວງເຮັງ ຖືກເລກ 5 ໂຕ 4 ໂຕ ແລະ 3 ໂຕພ້ອມກັນ ກວາດເງິນລາງວັນໄປຫຼາຍກວ່າ 300 ລ້ານກີບ

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 29 ຕຸລາ 2020

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 29 ຕຸລາ 2020

ເຈົ້າເຊື່ອວ່າພະຍານາກມີຈິງບໍ່? ເປີດເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບພະຍານາກທີ່ຜູກພັນກັບສັງຄົມລາວມາແຕ່ບູຮານ

ເຈົ້າເຊື່ອວ່າພະຍານາກມີຈິງບໍ່? ເປີດເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບພະຍານາກທີ່ຜູກພັນກັບສັງຄົມລາວມາແຕ່ບູຮານ

ຊົມເຊີຍລີນ້າ! ສາວໃຈເດັດ ສູ້ບໍ່ຍອມຈຳນົນ ໄດ້ຮັບລາງວັນຄວາມກ້າຫານ ຈາກຄ້າຍມວຍແຫ່ງຊາດລາວ

ຊົມເຊີຍລີນ້າ! ສາວໃຈເດັດ ສູ້ບໍ່ຍອມຈຳນົນ ໄດ້ຮັບລາງວັນຄວາມກ້າຫານ ຈາກຄ້າຍມວຍແຫ່ງຊາດລາວ

ໂຈນທີ່ດຶງກະເປົາສາວນັກສຶກສາ ຈະຖືກລົງໂທດໃນສະຖານໃດ?

ໂຈນທີ່ດຶງກະເປົາສາວນັກສຶກສາ ຈະຖືກລົງໂທດໃນສະຖານໃດ?

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 22 ຕຸລາ 2020

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 22 ຕຸລາ 2020

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 21 ຕຸລາ 2020

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 21 ຕຸລາ 2020

ແມ່ຍິງຄົນນີ້ຖືກເລກຫຼາຍກວ່າ 14 ຕື້ ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຊ້ຊີວິດຢ່າງຫຼູຫຼາ ແລ້ວມາລ້ຽງໝູໃນຟາມແທນ

ແມ່ຍິງຄົນນີ້ຖືກເລກຫຼາຍກວ່າ 14 ຕື້ ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຊ້ຊີວິດຢ່າງຫຼູຫຼາ ແລ້ວມາລ້ຽງໝູໃນຟາມແທນ

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 15 ຕຸລາ 2020

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 15 ຕຸລາ 2020

ລວມສະຖານທີ່ສຳຄັນໃນໃບເງິນກີບ ແຕ່ລະໃບມີຮູບບ່ອນໃດແດ່?

ລວມສະຖານທີ່ສຳຄັນໃນໃບເງິນກີບ ແຕ່ລະໃບມີຮູບບ່ອນໃດແດ່?

ຖ້າບໍ່ນົວຄືຈົບ! Iron Chef ເຖິງຕ້ອງເຊ ເມື່ອຕ້ອງເຈິໂຈດ ເຮັດອາຫານລາວ

ຖ້າບໍ່ນົວຄືຈົບ! Iron Chef ເຖິງຕ້ອງເຊ ເມື່ອຕ້ອງເຈິໂຈດ ເຮັດອາຫານລາວ

ອີກດົນປານໃດຈຶ່ງຈະໄດ້ໃຊ້? ອົງການອະນາໄມໂລກຄາດ ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ອາດຜະລິດທັນພ້ອມໃຊ້ໃນປາຍປີນີ້

ອີກດົນປານໃດຈຶ່ງຈະໄດ້ໃຊ້? ອົງການອະນາໄມໂລກຄາດ ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ອາດຜະລິດທັນພ້ອມໃຊ້ໃນປາຍປີນີ້

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 12 ຕຸລາ 2020

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 12 ຕຸລາ 2020

ແຈກສູດ "3 ເມນູອາຫານເຈ" ເຮັດງ່າຍໆ ໃຜກໍເຮັດໄດ້ ຕ້ອນຮັບເທດສະການກິນເຈ 2020

ແຈກສູດ "3 ເມນູອາຫານເຈ" ເຮັດງ່າຍໆ ໃຜກໍເຮັດໄດ້ ຕ້ອນຮັບເທດສະການກິນເຈ 2020

ໄດ້ກົ້ມໜ້າແລ້ວບໍ່ຢາກເງີຍ! ພາຮູ້ຈັກNomophobia ໂຣກຂອງຄົນຕິດໂທລະສັບ (ສະມາຄົມກົ້ມໜ້າ)

ໄດ້ກົ້ມໜ້າແລ້ວບໍ່ຢາກເງີຍ! ພາຮູ້ຈັກNomophobia ໂຣກຂອງຄົນຕິດໂທລະສັບ (ສະມາຄົມກົ້ມໜ້າ)

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 8 ຕຸລາ 2020

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 8 ຕຸລາ 2020

ຄະນະສະເພາະກິດຍັງໃຫ້ຮ້ານບັນເທີງ-ຄາຣາໂອເກະສືບຕໍ່ປິດ - ສ່ວນງານບຸນໃຫ້ເຂັ້ມງວດມາດຕະການປ້ອງກັນ

ຄະນະສະເພາະກິດຍັງໃຫ້ຮ້ານບັນເທີງ-ຄາຣາໂອເກະສືບຕໍ່ປິດ - ສ່ວນງານບຸນໃຫ້ເຂັ້ມງວດມາດຕະການປ້ອງກັນ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 8 ຕຸລາ 2020 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 8 ຕຸລາ 2020 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ສ້າງອະນາຄົດໄປພ້ອມກັນ! ຄູ່ຮັກແບບຢ່າງ ຊ່ວຍກັນຫາ ທ້ອນເງິນພຽງ 4 ເດືອນໄດ້ 10 ກວ່າລ້ານ

ສ້າງອະນາຄົດໄປພ້ອມກັນ! ຄູ່ຮັກແບບຢ່າງ ຊ່ວຍກັນຫາ ທ້ອນເງິນພຽງ 4 ເດືອນໄດ້ 10 ກວ່າລ້ານ

ຫຼື ວ່າໂລກນີ້ຈະມີເຊື້ອພະຍາດຈາກ "ແມວ" ທີ່ສາມາດຄວບຄຸມຈິດໃຈຂອງເຮົາໃຫ້ຫຼົງຮັກແມວໄດ້?

ຫຼື ວ່າໂລກນີ້ຈະມີເຊື້ອພະຍາດຈາກ "ແມວ" ທີ່ສາມາດຄວບຄຸມຈິດໃຈຂອງເຮົາໃຫ້ຫຼົງຮັກແມວໄດ້?

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ