ວັນເສົາ ທີ 31 ຕຸລາ 2020

ຈະເວົ້າຄໍາວ່າ "ບໍ່" ແນວໃດບໍ່ໃຫ້ເສຍມາລະຍາດ? ໃຜປະຕິເສດຄົນບໍ່ເປັນຕ້ອງອ່ານ!

ຈະເວົ້າຄໍາວ່າ "ບໍ່" ແນວໃດບໍ່ໃຫ້ເສຍມາລະຍາດ? ໃຜປະຕິເສດຄົນບໍ່ເປັນຕ້ອງອ່ານ!
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ມີໃຜແດ່ທີ່ບໍ່ກ້າປະຕິເສດ ຫຼືປະຕິເສດຄົນບໍ່ເປັນ! ການຮູ້ຈັກການໃຫ້ເປັນເລື່ອງທີ່ດີ ແຕ່ການຮູ້ຈັກການປະຕິເສດຢ່າງເໝາະສົມນັ້ນ ກໍເປັນເລື່ອງຈໍາເປັນ ແລະ ສໍາຄັນສໍາລັບຊີວິດຂອງເຮົາທຸກຄົນ. ມີຫຼາຍໆຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດປະຕິເສດສິ່ງຕ່າງໆ ແລະ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃນເມື່ອທີ່ເຮົາເອງກໍບໍ່ໄດ້ພໍໃຈທີ່ຈະເຮັດ. ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະປະຕິເສດບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ຍາກເກີນຄວນ ແລ້ວເຮົາຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ກາຍເປັນຄົນທີ່ຮູ້ປະຕິເສດ ແລະ ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະເວົ້າຄໍາວ່າ "ບໍ່"!

  • ເຄົາລົບຄວາມຮູ້ສຶກຕົນເອງ 

ແນ່ນອນຢູ່ແລ້ວວ່າການທີ່ເຮົາຈະປະຕິເສດສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງນັ້ນ ເທົ່າກັບວ່າສິ່ງນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາບໍ່ຢາກຫຍຸ້ງກ່ຽວ ຫຼືວຸ້ນວາຍນໍາ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກແບບນັ້ນ, ເຮົາກໍຄວນທີ່ຈະເຄົາລົບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນເອງ ເພາະຖ້າຫາກວ່າເຮົາຕອບຮັບສິ່ງນັ້ນໆໄປແລ້ວ, ຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ມີຄວາມສຸກກັບສິ່ງສິ່ງນັ້ນ. 

  • ຄິດເຖິງຜົນທີ່ຕາມມາ 

ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະເວົ້າສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງອອກໄປ, ເຮົາຄວນທີ່ຈະຄິດໃຫ້ຮອບຄອບ ແລະ ຄິດຢ່າງລະອຽດເຖິງສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດ. ໃຫ້ລອງສົມມຸດວ່າ ຖ້າເຮົາຕອບຕົກລົງໄປແລ້ວນັ້ນ ສິ່ງທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງເຈິຈະມີຫຍັງແດ່? ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຖ້າເຮົາປະຕິເສດໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສຸກຂຶ້ນບໍ່? ເຮົາຄວນລອງຄິດປຽບທຽບກັບສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຜົນທີ່ຕາມມາ. 

  • ຫາວິທີບອກປະຕິເສດໃຫ້ເໝາະສົມ

ເມື່ອເຮົາຖືກຊັກຊວນໃຫ້ໄປບ່ອນຕ່າງໆ ຫຼືເຮັດສິ່ງໃດໜຶ່ງ, ເຮົາກໍອາດຈະພົບວິທີການຊັກຊວນຫຼາຍໆຮູບແບບ. ທັງການຊວນຕໍ່ໜ້າ, ຊວນທາງໂທລະສັບ, ຊວນທາງອີເມວ ແລະ ອື່ນໆອີກຫຼາຍຊ່ອງທາງ. ດັ່ງນັ້ນ, ເວລາທີ່ເຮົາຕອບກັບໄປ ເຮົາກໍຄວນຈະເລືອກຕອບໃຫ້ເໝາະສົມ ຫຼືເຮັດໃຫ້ເຂົາຮັບຮູ້ໄດ້ດີທີ່ສຸດ. ຫຼື ຖ້າເຮົາບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃນຄັ້ງນີ້, ເຮົາສາມາດຍື່ນຄໍາສະເໜີໃນຄັ້ງຕໍ່ໆໄປໄດ້. 

  • ມີເຫດຜົນໃນການປະຕິເສດ 

ເຮົາຄວນບອກເຫດຜົນໃນການປະຕິເສດພຽງຄໍາສັ້ນໆເທົ່ານັ້ນ. ເຮັດໃຫ້ສັ້ນ,​ ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແລະ ໄດ້ໃນຄວາມເພາະຖ້າເຮົາເຮັດຄໍາຕອບໃຫ້ຍາວ ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລໍາຄານ, ບໍ່ຈິງໃຈ ແລະ ຈະເບິ່ງຄືພະຍາຍາມເອົາຂໍ້ອ້າງມາປະຕິເສດ. ອີກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ເຮົາຕ້ອງເຮັດຄືຕອບປະຕິເສດແບບສຸພາບ ເພາະຈະເປັນວິທີທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊັກຊວນຮູ້ສຶກເສີຍນໍ້າໃຈໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະ ພວກເຂົາຍັງຈະເຂົ້າໃຈເຖິງເຫດຜົນຂອງການປະຕິເສດໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. 

  • ຕອບປະຕິເສດໄປໂດຍກົງ 

ເຮົາສາມາດຕອບປະຕິເສດໄປຕົງໆໂດຍເນັ້ນຄໍາວ່າ “ບໍ່” ສອງຄັ້ງເພື່ອສື່ວ່າເຮົາຈະບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງສິ່ງນັ້ນໄດ້ ພ້ອມກັບເວົ້າຄໍາວ່າ “ຂອບໃຈ” ປິດທ້າຍເພື່ອທີ່ຈະເປັນການສະແດງຄວາມມີນໍ້າໃຈຕໍ່ຜູ້ຊັກຊວນ. 

  • ເມື່ອປະຕິເສດແລ້ວ,​ໃຫ້ຖາມຄໍາຖາມກັບຄືນ 

ຫຼັງຈາກທີ່ເຮົາປະຕິເສດແລ້ວໃຫ້ເຮົາຖາມຄໍາຖາມກັບຄືນເພື່ອສະແດງເຖິງຄວາມໃສ່ໃຈ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບເລື່ອງນີ້. ເຮົາຍັງສາມາດທວນຄໍາປະຕິເສດຂອງເຮົາໄດ້ເພື່ອສື່ເຖິງຄວາມໃສ່ໃຈ, ຕົວຢ່າງ: “ເຮົາຢາກໄປນໍາອີ່ຫຼີ ແຕ່ເຮົາໄປບໍ່ໄດ້ເພາະມີວຽກຕ້ອງໄດ້ເຮັດ, ເສຍດາຍອີ່ຫຼີທີ່ໄປບໍ່ໄດ້”. 

ເປັນຫຍັງເຮົາຕ້ອງຮຽນຮູ້ທີ່ຈະປະຕິເສດ? 

  • ເຮົາຈະນັບຖືຕົນເອງໜ້ອຍລົງ. ການທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນພໍໃຈ ແທນທີ່ຈະເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກເປັນທຸກ, ຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງບໍ່ມີຈຸດຢືນ, ບໍ່ມີຄ່າ ແລະ ຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງເຮົາຈະຫຼຸດລົງພ້ອມກັບການນັກຖືໃນຕົນເອງ. 
  • ຄວາມເຫງົາຈະເຂົ້າຄອບຄອງ. ເມື່ອເຮົາເຮັດທຸກຢ່າງເພື່ອຜູ້ອື່ນຢູ່ສະເໝີ, ເຮົາມັກຈະລະເລີຍຄວາມຕ້ອງການທີີ່ແທ້ຈິງຂອງເຮົາເພາະເຮົາໄດ້ມຸ້ງເນັ້ນໄປກັບການເຮັດໃຫ້ຄົນອ້ອມຂ້າງເຮົາພໍໃຈ ແຕ່ຄວນທີ່ຈະຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົົນເອງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ນໍາຕົນເອງໄປສູ່ຄວາມຮູ້ສຶກເຫງົາ. 
  • ຄວາມລົ້ມເຫຼວ. ການທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນພໍໃຈກໍເໝືອນກັບການປ່ອຍປະຄວາມຕ້ອງການທີ່ແທ້ຈິງຂອງເຮົາ ເຊິ່ງສິ່ງນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມຫຼົມແຫຼວໃນສິ່ງທີ່ເຮົາຢາກໄດ້ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ ແລະ ສິ່ງນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການຮູ້ຄຸນຄ່າ ແລະ ກຳນົດຂີດຈໍາກັດຂອງເຮົາເປັນເລື່ອງທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍ.

ຂຽນໂດຍ: Fasai Phankhao

ອ້າງອີງ:

ຮູບປະກອບ:

Advertisement Replay Ad
ເຮັດແນວໃດດີ ເມື່ອຂ້ອຍຫຼົງຮັກໝູ່ຂອງຕົນເອງ?

ເຮັດແນວໃດດີ ເມື່ອຂ້ອຍຫຼົງຮັກໝູ່ຂອງຕົນເອງ?

ເປັນຫຍັງສະພາແຫ່ງຊາດຈຶ່ງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ?

ເປັນຫຍັງສະພາແຫ່ງຊາດຈຶ່ງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ?

ຢູ່ດີໆຄວາມຊົງຈໍາກໍຫາຍ "TGA" ກຸ່ມອາການສູນເສຍຄວາມຊົງຈໍາຊົ່ວຄາວ

ຢູ່ດີໆຄວາມຊົງຈໍາກໍຫາຍ "TGA" ກຸ່ມອາການສູນເສຍຄວາມຊົງຈໍາຊົ່ວຄາວ

ແຈກ 5 ເມນູ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ຊວນລູກນ້ອຍເຂົ້າເຮືອນຄົວ ເຮັດອາຫານແຊບໆ ມ່ວນຊື່ນໝົດຄອບຄົວ

ແຈກ 5 ເມນູ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ຊວນລູກນ້ອຍເຂົ້າເຮືອນຄົວ ເຮັດອາຫານແຊບໆ ມ່ວນຊື່ນໝົດຄອບຄົວ

ລວມວິທີ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າທີ່ການງານຂອງເຮົາມີຄວາມໝັ້ນຄົງ

ລວມວິທີ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າທີ່ການງານຂອງເຮົາມີຄວາມໝັ້ນຄົງ

ລວມ 6 ເຕັກນິກດີໆ ທີ່ສາມາດມັດໃຈພໍ່ແມ່ແຟນໄດ້

ລວມ 6 ເຕັກນິກດີໆ ທີ່ສາມາດມັດໃຈພໍ່ແມ່ແຟນໄດ້

ເປີດຕໍານານຍອດນັກສືບ Sherlock Holmes ຕົວລະຄອນຈາກນະວະນິຍາຍທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ໂດ່ງດັງໄປທົ່ວໂລກ

ເປີດຕໍານານຍອດນັກສືບ Sherlock Holmes ຕົວລະຄອນຈາກນະວະນິຍາຍທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ໂດ່ງດັງໄປທົ່ວໂລກ

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ?

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ?

ວັນໜຶ່ງຂ້ອຍຈະຕ້ອງລືມເຈົ້າໃຫ້ໄດ້ How to ເຮັດແນວໃດໃຫ້ລືມແຟນເກົ່າແບບຈົມດິນ

ວັນໜຶ່ງຂ້ອຍຈະຕ້ອງລືມເຈົ້າໃຫ້ໄດ້ How to ເຮັດແນວໃດໃຫ້ລືມແຟນເກົ່າແບບຈົມດິນ

ຮູ້ຈັກ 9 ນິໄສນ້ອຍໆທີ່ຈະປ່ຽນແປງໃຫ້ຊີວິດເຮົາດີຂຶ້ນ

ຮູ້ຈັກ 9 ນິໄສນ້ອຍໆທີ່ຈະປ່ຽນແປງໃຫ້ຊີວິດເຮົາດີຂຶ້ນ

ກ່ອນຈະມາເປັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພະທາດຫຼວງທີ່ປວງຊົນລາວສັກກາລະບູຊາ

ກ່ອນຈະມາເປັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພະທາດຫຼວງທີ່ປວງຊົນລາວສັກກາລະບູຊາ

ແຕ່ງໜ້າຫຼາຍ ພັກຜ່ອນໜ້ອຍ ກໍສາມາດມີຜິວຂາວສະຫວ່າງໃສໄດ້ ຕາມແບບ "ບາບີ້ ປິຍະມາດ"

ແຕ່ງໜ້າຫຼາຍ ພັກຜ່ອນໜ້ອຍ ກໍສາມາດມີຜິວຂາວສະຫວ່າງໃສໄດ້ ຕາມແບບ "ບາບີ້ ປິຍະມາດ"

ລວມຊ່ອງຝຶກພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານ

ລວມຊ່ອງຝຶກພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານ

ຜິວພັນດີຕ້ອງມີຕົວຊ່ວຍ! "ແກ້ວຕາ" ມີເຄັດລັບຜິວງາມສຸຂະພາບດີມາຝາກສາວລາວທຸກຄົນ

ຜິວພັນດີຕ້ອງມີຕົວຊ່ວຍ! "ແກ້ວຕາ" ມີເຄັດລັບຜິວງາມສຸຂະພາບດີມາຝາກສາວລາວທຸກຄົນ

ພາຮູ້ 30 ຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ເປັນ "ການກະທຳຜິດຕໍ່ຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ"

ພາຮູ້ 30 ຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ເປັນ "ການກະທຳຜິດຕໍ່ຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ"

ສຽງດັງເກີນ "ເປັນມົນລະພິດ" ພ້ອມທັງຜິດກົດໝາຍ ມີໂທດປັບໃໝເດີ

ສຽງດັງເກີນ "ເປັນມົນລະພິດ" ພ້ອມທັງຜິດກົດໝາຍ ມີໂທດປັບໃໝເດີ

ຮູ້ຈັກ "ບຸນກະຖິນ" ປະເພນີຂອງຄົນລາວທີ່ນິຍົມຈັດຂຶ້ນຫຼັງອອກພັນສາ

ຮູ້ຈັກ "ບຸນກະຖິນ" ປະເພນີຂອງຄົນລາວທີ່ນິຍົມຈັດຂຶ້ນຫຼັງອອກພັນສາ

ຄະລຳ 9 ຢ່າງທີ່ຄົນລາວບູຮານຫ້າມເຮັດເວລາໄປເຮືອນດີ ຫຼື ສົ່ງສະການຄົນຕາຍ ພ້ອມເຫດຜົນເບື້ອງຫຼັງ

ຄະລຳ 9 ຢ່າງທີ່ຄົນລາວບູຮານຫ້າມເຮັດເວລາໄປເຮືອນດີ ຫຼື ສົ່ງສະການຄົນຕາຍ ພ້ອມເຫດຜົນເບື້ອງຫຼັງ

7 ສິ່ງທີ່ບອກວ່າທ່ານຄືມະຫາເສດຖີຈາກ 1 ສະໝອງ 2 ມື!

7 ສິ່ງທີ່ບອກວ່າທ່ານຄືມະຫາເສດຖີຈາກ 1 ສະໝອງ 2 ມື!

Jump start - ຮູ້ຈັກກັບການຕໍ່ສາຍພ່ວງແບັດເຕີຣີລົດຍົນ ວິທີແກ້ບັນຫາເມື່ອແບັດໝົດ

Jump start - ຮູ້ຈັກກັບການຕໍ່ສາຍພ່ວງແບັດເຕີຣີລົດຍົນ ວິທີແກ້ບັນຫາເມື່ອແບັດໝົດ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ