ວັນເສົາ ທີ 31 ຕຸລາ 2020

ການສຶກສາພົບວ່າ ການເຂັ້ມງວດກັບເດັກນ້ອຍ ອາດເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາກາຍເປັນຄົນຂີ້ຕົວະໄດ້

ການສຶກສາພົບວ່າ ການເຂັ້ມງວດກັບເດັກນ້ອຍ ອາດເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາກາຍເປັນຄົນຂີ້ຕົວະໄດ້
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ລະບຽບວິໄນສຳລັບເດັກນ້ອຍແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນ, ແຕ່ການເຂັ້ມງວດກັບເດັກນ້ອຍຫຼາຍເກີນໄປມັນກໍ່ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນລັບທີ່ລົບຕໍ່ກັບພຶດຕິກຳຂອງເດັກນ້ອຍໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ພໍ່ແມ່ທີ່ເຂັ້ມງວດ ແລະ ໂຮງຮຽນທີ່ເຄັ່ງຄັດໃນເລື່ຶອງກົດລະບຽບຫຼາຍເກີນໄປຈະສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ປອດໄພ ຮູ້ສຶກຢ້ານ ໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຢ້ານທີ່ຈະບອກຄວາມຈິງກັບພໍ່ແມ່ ຫຼື ຄູບາອາຈານ ເພາະຢ້ານຖືກລົງໂທດ ດັ່ງນັ້ນ, ເດັກນ້ອຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະ ຂີ້ຕົວະ ເພື່ອຫຼີກໜີບັນຫາ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຖືກດ່າ ຫຼື ລົງໂທດ ຈາກພໍ່ແມ່.

Image: Designed by peoplecreations / Freepik

ຈາກການສຶກສາພຶດຕິກຳຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ກ່ຽວພັນກັບແບບເຂັ້ມງວດຂອງພໍ່ແມ່ ແລະ ໂຮງຮຽນ ໃນກຸ່ມເດັກນ້ອຍທີ່ຢູ່ໃນເກນອາຍຸ 3 ຫາ 4 ປີ ສຶກສາໂດຍ ນັກຄົ້ນຄວ້າ ວິຕໍເຣຍ ທລວ (Victoria Talwar) ແລະ ຄັງ ລີ (Kang Lee) 

ໂດຍການສຶກສາໄດ້ນຳເອົາເດັກນ້ອຍຈາກສອງໂຮງຮຽນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໂຮງຮຽນທີ່ໜຶ່ງແມ່ນເນັ້ນໜັກ ແລະ ເຂັ້ມງວດເລື່ອງກົດລະບຽບຕ່າງໆກັບເດັກນ້ອຍ ສ່ວນອີກໂຮງຮຽນໜຶ່ງແມ່ນ ທຳມະດາບໍ່ເຂັ້ມງວດປານໃດ ໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ຜ່ອນຄາຍສະບາຍສະບາຍ. ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມການທົດລອງໄດ້ມີການສຳພາດຜູ້ປົກຄອງເດັກນ້ອຍກ່ອນວ່າຖ້າເດັກນ້ອຍຫາກມີພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ດີ ຫຼື ບໍ່ເໝາະສົມພວກເຂົາຈະມີວິທີການຮັບມືແນວໃດ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ວິທີການລົງໂທດແບບເບົາໆ ເຊັ່ນວ່າ ຕົບແບບເບົາໆ, ຢິກເບົາໆ ຫຼື ຕີກົ້ນເພື່ອເປັນການລົງໂທດ. 

ການທົດລອງດຳເນີນໄປໂດຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍຫັນຫຼັງໃຫ້ກັບຜູ້ດຳເນີນການທົດລອງ ໂດຍ ໄດ້ທົດສອບດ້ວຍການຫຼິ້ນຫຼິ້ນເກມທວາຍສຽງທີ່ໄດ້ຍິນວ່າເກີດຈາກເຄື່ອງຫຼິ້ນຫຼິ້ນອັນໃດ (ໃຊ້ສຽງໝາເຫົ່າ ແລະ ເດັກນ້ອຍຮ້ອງໄຫ້). ໂດຍຜູ້ດຳເນີນການທົດລອງໄດ້ອອກມາຈາກຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ຂໍໃຫ້ເດັກນ້ອຍວ່າ ບໍ່ໃຫ້ຫັນໜ້າມາເບິ່ງເດັດຂາດຈົນກວ່າລາວຈະເຂົ້າມາ. 

ຫຼັງຈາກນັ້ນເພື່ອເປັນການທົດສອບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈ ວ່າເດັກນ້ອຍຈະຫັນໜ້າມາເບິ່ງບໍ່ ພວກເຂົາໄດ້ເພີ່ມເຄື່ອງຫຼິ້ນອັນທີ່ 3 ໂດຍ ເປັນເຄື່ອງຫຼິ້ນໂຕສິງ ແຕ່ສຽງທີ່ເຄື່ອງຫຼິ້ນນີ້ສົ່ງສຽງອອກມາແມ່ນບໍ່ກ່ຽວກັບໂຕສິງເລີຍແຕ່ເປັນສຽງດົນຕີແທນ. ເດັກນ້ອຍຖືກປ່ອຍໃຫ້ຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງຄົນດຽວເພື່ອເບິ່ງປະຕິກິລິຍາຂອງພວກເຂົາວ່າຈະເຮັດແນວໃດ ຈະຫັນໜ້າມາເບິ່ງບໍ່ວ່າແມ່ນສຽງຫຍັງ ແລະ ສຽງນັ້ນມາຈາກເຄື່ອງຫຼິ້ນໂຕໃດແທ້. 

ເມື່ອຜູ້ດຳເນີນການທົດລອງກໍ່ໄດ້ເຂົ້າມາກໍ່ໄດ້ຖາມເດັກນ້ອຍວ່າໄດ້ຫັນໜ້າໄປເບິ່ງບໍ່ ເຊິ່ງໄດ້ແບ່ງກຸ່ມເດັກນ້ອຍອອກມາເປັນສອງກຸ່ມຄື ກຸ່ມທີ່ສາລະພາບວ່າໄດ້ຫັນໜ້າໄປເບິ່ງ “confessors” ແລະ ກຸ່ມທີ່ເວົ້າຂີ້ຕົວະ “lie tellers”.

ໂດຍໃນການທົດລອງຍັງໄດ້ເພີ່ມຄຳຖາມໄປອີກວ່າ ໃຫ້ເດົາວ່າສຽງທີ່ສາມທີ່ໄດ້ຍິນເພີ່ມມານັ້ນແມ່ນສຽງທີ່ເກີດຈາກເຄື່ອງຫຼິ້ນຫຍັງ ເຊິ່ງຜູ້ທີ່ເວົ້າຂີ້ຕົວະຈຳນວນໜຶ່ງກໍ່ຕອບວ່າ ຂໍເດົາວ່າແມ່ນເຄື່ືອງຫຼິ້ນໂຕສິງ ໃນຂະນະທີ່ອີກຈຳນວນໜຶ່ງທຳທ່າເວົ້າຂີ້ຕົວະວ່າ ມັນອາດຈະເປັນເຄື່ອງດົນຕີ ຫຼືບໍ່ກໍ່ອາດຈະເປັນ ສຽງຈາກໂທລະສັບ ເປັນຕົ້ນ. 

ຈາກຜົນການທົດລອງພົບວ່າເດັກນ້ອຍເກືອບ 80% ແມ່ນຫັນໜ້າມາເບິ່ງເຄື່ອງຫຼິ້ນ ແລະ ເດັກນ້ອຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກໂຮງຮຽນທີ່ເຂັ້ມງວດ ແລະ ພວກເຂົາກໍ່ເວົ້າຂີ້ຕົວະວ່າບໍ່ໄດ້ຫັນມາເບິ່ງ. ບໍພຽງເທົ່ານັ້ນພວກເຂົາຍັງພະຍາຍາມປົກປິດຄຳຂີ້ຕົວະຂອງຕົວເອງນຳ ເຊິ່ງກົງກັນຂ້າມກັບອີກກຸ່ມເດັກນ້ອຍຈາກອີກໂຮງຮຽນໜຶ່ງທີ່ທີ່ຮັບສາລະພາບໂດຍກົງວ່າໄດ້ຫັນໄປເບິ່ງແທ້ໂດຍບໍ່ພະຍາຍາມປົກປິດຫຍັງ.  

ເຊິ່ງຈາກການທົດລອງນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການລ້ຽງລູກແບບເຂັ້ມງວດ ຫຼື ການສິດສອນແບບເຄັ່ງຄັດລະບຽບຫຼັກການຫຼາຍເກີນໄປ ອາດເປັນປັດໄຈທີ່ສົ່ງເສີ່ມ ແລະ ເປັນເງື່ອນໄຂທີ່ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍເວົ້າຂີ້ຕົວະເພື່ອຫຼີກໜີບັນຫາ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຖືກຮ້າຍ.


ພາບ: Designed by drobotdean / Freepik

ພຶດຕິກຳຄວາມບໍ່ຊື່ສັດຂອງເດັກນ້ອຍອາດຖືກຫຼໍ່ຫຼອມຈາກຜົນລັບຂອງສະພາບແວດລ້ອມຢູ່ອ້ອມຕົວຂອງພວກເຂົາທີ່ມີການລົງໂທດຮ້າຍແຮງໂດຍຜູ້ໃຫຍ່ 

ນອກຈາກນັ້ນ ການລ້ຽງເດັກນ້ອຍແບບເຂັ້ມງວດ ຫຼື ເດັກນ້ອຍທີ່ຢູ່ໃນສະພາບແບບລ້ອມທີ່ເຂັ້ມງວດຫຼາຍເກີນໄປອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ພວກເຂົາເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນມາແລ້ວກາຍເປັນຄົນທີ່ເອົາປຽບຄົນອື່ນ, ມີບັນຫາໃນການຄວບຄຸມອາລົມ, ໃຈຮ້າຍງ່າຍ ແລະ ມີຄວາມກົດດັນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຄວາມຢ້ານ (ຢ້ານພໍ່ແມ່ຮ້າຍ) ຍັງສາມາດທຳລາຍຄວາມສຳພັນທີ່ດີລະຫວ່າງພໍ່ແມ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍໄດ້.

Designed by Freepik 

ການທີ່ເຮົາເຂັ້ມງວດກັບເດັກນ້ອຍເກີນໄປເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາບໍ່ມີອິດສະຫຼະ ກົດດັນ ແລະ ຢ້ານທີ່ຈະເວົ້າຄວາມຈິງ ຍິ່ງຖ້າໄດ້ຂີ້ຕົວະຄັ້ງໜຶ່ງແລ້ວໄດ້ຜົນ ກໍ່ຈະຍິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຂີ້ຕົວະຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມຖ້າພໍ່ແມ່ລ້ຽງລູກແບບຜ່ອນໜັກຜ່ອນເບົາ ດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ປັບປ່ຽນໜັກເບົາໄດ້ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຈັບຜິດຕະຫຼອດເວລາປ່ອຍໃຫ້ລູກໄດ້ເຮັດຜິດແດ່ຖືກແດ່ປົນກັນໄປຕາມພາສາເດັກນ້ອຍໂດຍມີພໍ່ແມ່ໃຫ້ຄຳແນະນຳສັ່ງສອນຢູ່ຫ່າງໆ ວິທີນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາກ້າເວົ້າກ້າວ່າຄວາມຈິງ ແລະ ເປີດໃຈກັບພໍ່ແມ່ຫຼາຍຂຶ້ນແນ່ນອນ. 

ແລ້ວເຈົ້າເດຄິດວ່າການທີ່ເຮົາເຂັ້ມງວດຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍກາຍເປັນຄົນຂີ້ຕົວະໄດ້ແທ້ ຫຼື ບໍ່? 


ຂຽນ, ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງໂດຍ: Thanakone LLS

ຂອບໃຈບົດຄວາມດີໆ ຈາກ brightside.me 

ອ້າງອີງ 

Advertisement Replay Ad
ໜຸ່ມດວງເຮັງ ຖືກເລກ 5 ໂຕ 4 ໂຕ ແລະ 3 ໂຕພ້ອມກັນ ກວາດເງິນລາງວັນໄປຫຼາຍກວ່າ 300 ລ້ານກີບ

ໜຸ່ມດວງເຮັງ ຖືກເລກ 5 ໂຕ 4 ໂຕ ແລະ 3 ໂຕພ້ອມກັນ ກວາດເງິນລາງວັນໄປຫຼາຍກວ່າ 300 ລ້ານກີບ

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 29 ຕຸລາ 2020

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 29 ຕຸລາ 2020

ເຈົ້າເຊື່ອວ່າພະຍານາກມີຈິງບໍ່? ເປີດເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບພະຍານາກທີ່ຜູກພັນກັບສັງຄົມລາວມາແຕ່ບູຮານ

ເຈົ້າເຊື່ອວ່າພະຍານາກມີຈິງບໍ່? ເປີດເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບພະຍານາກທີ່ຜູກພັນກັບສັງຄົມລາວມາແຕ່ບູຮານ

ຊົມເຊີຍລີນ້າ! ສາວໃຈເດັດ ສູ້ບໍ່ຍອມຈຳນົນ ໄດ້ຮັບລາງວັນຄວາມກ້າຫານ ຈາກຄ້າຍມວຍແຫ່ງຊາດລາວ

ຊົມເຊີຍລີນ້າ! ສາວໃຈເດັດ ສູ້ບໍ່ຍອມຈຳນົນ ໄດ້ຮັບລາງວັນຄວາມກ້າຫານ ຈາກຄ້າຍມວຍແຫ່ງຊາດລາວ

ໂຈນທີ່ດຶງກະເປົາສາວນັກສຶກສາ ຈະຖືກລົງໂທດໃນສະຖານໃດ?

ໂຈນທີ່ດຶງກະເປົາສາວນັກສຶກສາ ຈະຖືກລົງໂທດໃນສະຖານໃດ?

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 22 ຕຸລາ 2020

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 22 ຕຸລາ 2020

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 21 ຕຸລາ 2020

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 21 ຕຸລາ 2020

ແມ່ຍິງຄົນນີ້ຖືກເລກຫຼາຍກວ່າ 14 ຕື້ ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຊ້ຊີວິດຢ່າງຫຼູຫຼາ ແລ້ວມາລ້ຽງໝູໃນຟາມແທນ

ແມ່ຍິງຄົນນີ້ຖືກເລກຫຼາຍກວ່າ 14 ຕື້ ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຊ້ຊີວິດຢ່າງຫຼູຫຼາ ແລ້ວມາລ້ຽງໝູໃນຟາມແທນ

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 15 ຕຸລາ 2020

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 15 ຕຸລາ 2020

ລວມສະຖານທີ່ສຳຄັນໃນໃບເງິນກີບ ແຕ່ລະໃບມີຮູບບ່ອນໃດແດ່?

ລວມສະຖານທີ່ສຳຄັນໃນໃບເງິນກີບ ແຕ່ລະໃບມີຮູບບ່ອນໃດແດ່?

ຖ້າບໍ່ນົວຄືຈົບ! Iron Chef ເຖິງຕ້ອງເຊ ເມື່ອຕ້ອງເຈິໂຈດ ເຮັດອາຫານລາວ

ຖ້າບໍ່ນົວຄືຈົບ! Iron Chef ເຖິງຕ້ອງເຊ ເມື່ອຕ້ອງເຈິໂຈດ ເຮັດອາຫານລາວ

ອີກດົນປານໃດຈຶ່ງຈະໄດ້ໃຊ້? ອົງການອະນາໄມໂລກຄາດ ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ອາດຜະລິດທັນພ້ອມໃຊ້ໃນປາຍປີນີ້

ອີກດົນປານໃດຈຶ່ງຈະໄດ້ໃຊ້? ອົງການອະນາໄມໂລກຄາດ ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ອາດຜະລິດທັນພ້ອມໃຊ້ໃນປາຍປີນີ້

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 12 ຕຸລາ 2020

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 12 ຕຸລາ 2020

ແຈກສູດ "3 ເມນູອາຫານເຈ" ເຮັດງ່າຍໆ ໃຜກໍເຮັດໄດ້ ຕ້ອນຮັບເທດສະການກິນເຈ 2020

ແຈກສູດ "3 ເມນູອາຫານເຈ" ເຮັດງ່າຍໆ ໃຜກໍເຮັດໄດ້ ຕ້ອນຮັບເທດສະການກິນເຈ 2020

ໄດ້ກົ້ມໜ້າແລ້ວບໍ່ຢາກເງີຍ! ພາຮູ້ຈັກNomophobia ໂຣກຂອງຄົນຕິດໂທລະສັບ (ສະມາຄົມກົ້ມໜ້າ)

ໄດ້ກົ້ມໜ້າແລ້ວບໍ່ຢາກເງີຍ! ພາຮູ້ຈັກNomophobia ໂຣກຂອງຄົນຕິດໂທລະສັບ (ສະມາຄົມກົ້ມໜ້າ)

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 8 ຕຸລາ 2020

ຖືກ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງ! ຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ 8 ຕຸລາ 2020

ຄະນະສະເພາະກິດຍັງໃຫ້ຮ້ານບັນເທີງ-ຄາຣາໂອເກະສືບຕໍ່ປິດ - ສ່ວນງານບຸນໃຫ້ເຂັ້ມງວດມາດຕະການປ້ອງກັນ

ຄະນະສະເພາະກິດຍັງໃຫ້ຮ້ານບັນເທີງ-ຄາຣາໂອເກະສືບຕໍ່ປິດ - ສ່ວນງານບຸນໃຫ້ເຂັ້ມງວດມາດຕະການປ້ອງກັນ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 8 ຕຸລາ 2020 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 8 ຕຸລາ 2020 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ສ້າງອະນາຄົດໄປພ້ອມກັນ! ຄູ່ຮັກແບບຢ່າງ ຊ່ວຍກັນຫາ ທ້ອນເງິນພຽງ 4 ເດືອນໄດ້ 10 ກວ່າລ້ານ

ສ້າງອະນາຄົດໄປພ້ອມກັນ! ຄູ່ຮັກແບບຢ່າງ ຊ່ວຍກັນຫາ ທ້ອນເງິນພຽງ 4 ເດືອນໄດ້ 10 ກວ່າລ້ານ

ຫຼື ວ່າໂລກນີ້ຈະມີເຊື້ອພະຍາດຈາກ "ແມວ" ທີ່ສາມາດຄວບຄຸມຈິດໃຈຂອງເຮົາໃຫ້ຫຼົງຮັກແມວໄດ້?

ຫຼື ວ່າໂລກນີ້ຈະມີເຊື້ອພະຍາດຈາກ "ແມວ" ທີ່ສາມາດຄວບຄຸມຈິດໃຈຂອງເຮົາໃຫ້ຫຼົງຮັກແມວໄດ້?

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ