ວັນອັງຄານ ທີ 15 ມິຖຸນາ 2021

ຫົວໜ້າທີ່ດີແມ່ນແບບໃດ? ລວມວິທີເຮັດໃຫ້ເພື່ອນຮ່ວມງານ-ລູກນ້ອງມັກໃນໂຕເຮົາ ໃນຖານະທີ່ເປັນຫົວໜ້າ

ຫົວໜ້າທີ່ດີແມ່ນແບບໃດ? ລວມວິທີເຮັດໃຫ້ເພື່ອນຮ່ວມງານ-ລູກນ້ອງມັກໃນໂຕເຮົາ ໃນຖານະທີ່ເປັນຫົວໜ້າ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

“ຫົວໜ້າທີ່ດີຕ້ອງເປັນແບບໃດ?”, “ເຮັດແນວໃດໃຫ້ລູກນ້ອງເຮັດນໍາແລ້ວມີຄວາມສຸກ?”, “ສິ່ງໃດທີ່ເຮົາຍັງບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງລູກນ້ອງເຮົາໄດ້?” ເຮົາເຊື່ອວ່າຄົນທີ່ເປັນຫົວໜ້າຫຼາຍໆຄົນກໍຄົງຈະມີຄໍາຖາມແບບນີ້ເກີດຂຶ້ນມາໃນຫົວ ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ, ເຊິ່ງຄໍາຕອບສໍາລັບຄໍາຖາມເຫຼົ່ານັ້ນ ທ່ານສາມາດຫາໄດ້ຈາກບົດຄວາມນີ້. ເຊິ່ງກ່ອນອື່ນໝົດ ຫຼາຍໆຄົນມັກມີຄຳຖາມວ່າ ຄໍາວ່າ “ຫົວໜ້າ” ຄວາມຈິງແລ້ວໝາຍຄວາມວ່າຫຍັງ? ແຕ່ລະຄົນກໍຈະມີຄໍາຕອບ ແລະ ຄວາມຄິດເປັນຂອງໃຜລາວທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ລວມໆແລ້ວ ຄໍາວ່າ “ຫົວໜ້າ” ນັ້ນໝາຍເຖິງບຸກຄົນທີ່ຈະຊ່ວຍຊຸກຍູ້ ແລະ ນໍາພາທຸກຄົນບໍ່ວ່າຈະເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານ ຫຼື ລູກນ້ອງໄປສູ່ຄວາມສໍາເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານຕ່າງໆຂອງໃຜລາວ ແລະ ຫົວໜ້າທີ່ດີຈະຕ້ອງເປັນແບບໃດ ແລະ ຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດລູກນ້ອງຈຶ່ງຈະເຫັນວ່າເຮົາເປັນຫົວໜ້າທີ່ດີ? ເຮົາມາຫາຄໍາຕອບກັບເລີຍ! 

1. ມີຄວາມຊື່ສັດ 

ຄວາມຊື່ສັດຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນການທີ່ຄົນຫຼາຍໆຄົນຈະສາມາດເຮັດວຽກ ແລະ ພັດທະນາສິ່ງຕ່າງໆນໍາກັນໄດ້. ການທີ່ເຮົາມີຄວາມຊື່ສັດຕໍ່ລູກນ້ອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໃນເລື່ອງການງານ ຫຼື ຊີວິດສ່ວນຕົວກໍຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດເບິ່ງຂ້າມໄດ້. ຍົກຕົວຢ່າງຖ້າເຮົາຕ້ອງການທີ່ຈະບອກສອນ​ ຫຼື ແນະນໍາໃຫ້ລູກນ້ອງໃຫ້ປັບປຸງກ່ຽວກັບວຽກງານຕ່າງໆ, ເຮົາຜູ້ເປັນຫົວໜ້າກໍຄວນຈະບອກໄປຕົງໆ, ອະທິບາຍ ແລະ ບອກດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດເພື່ອທີ່ວຽກງານເຫຼົ່ານັ້ນຈະອອກມາໄດ້ດີ ແລະ ສົມບູນ. 


ພາບ: Icons8 Team / Unsplash

2. ເປັນຜູ້ຟັງທີ່ດີ

ບໍ່ວ່າຈະເປັນໃນເລື່ອງຂອງການງານ ຫຼືຊີວິດສ່ວນຕົວ, ເຮົາເອງກໍຄວນຈະເປັນຝ່າຍທີ່ຮັບຟັງ ແລະ ຊ່ວຍສະໜັບສະໜຸນພວກເຂົາຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. ການເປັນຜູ້ຟັງທີ່ດີນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ເຂົ້າໃຈກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຮູ້ຈັກກັນໄດ້ໄວເພາະໄດ້ມີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ຄວາມຄິດເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ໃຫ້ໂອກາດພວກເຂົາໄດ້ເວົ້າໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຄິດ ແລະ ຢາກເວົ້າ ແລະ ເຮົາເອງກໍຄວນເປັນຜູ້ຟັງທີ່ດີ ແລະ ພະຍາຍາມເຂົ້າໃຈກັນ. ນອກຈາກເປັນຜູ້ຟັງແລ້ວ, ເຮົາກໍຄວນທີ່ຈະຖາມຄໍາຖາມກັບເພື່ອທີ່ທັງສອງຝ່າຍຈະໄດ້ມີໂອກາດລົມກັນ ແລະ ເຂົ້າໃຈຄວາມຄິດຂອງກັນຫຼາຍຂຶ້ນ.

3. ໃຫ້ກຳລັງໃຈພວກເຂົາຢູ່ສະເໝີ 

ການໃຫ້ກຳລັງໃຈເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດເພາະມັນຈະສະແດງເຖິງຄວາມມີນໍ້າໃຈ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ທີ່ຫົວໜ້າມີໃຫ້ຜູ້ເປັນລູກນ້ອງ. ຫົວໜ້າ ແລະ ລູກນ້ອງນັ້ນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງລົມກັນເລື່ອງວຽກສະເໝີໄປ, ເຮົົາສາມາດຮັບຟັງເລື່ອງສ່ວນຕົວທີ່ພວກເຂົາຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໃຈ ຫຼືລະບາຍໃຫ້ເຮົາຟັງໄດ້ ເຊິ່ງເຮົາກໍຕ້ອງໃຫ້ກຳລັງໃຈພວກເຂົາໃນຍາມທີ່ບໍ່ສະບາຍໃຈໃນເລື່ອງວຽກງານ ຫຼືເລື່ອງຕ່າງໆ, ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ໃກ້ຊິດັນຫຼາຍຂຶ້ນ.


ພາບ: You X Ventures / Unsplash

4. ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ 

ລູກນ້ອງສ່ວນຫຼາຍຈະເຮັດຕາມທີ່ຫົວໜ້າບອກ ແລະ ຈະເຮັດແບບທີ່ຫົວໜ້າເຮັດ. ສະນັ້ນແລ້ວ, ເຮົາເອງກໍຄວນເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ລູກນ້ອງ. ຖ້າລູກນ້ອງເຫັນວ່າເຮົາເຮັດວຽກໜັກຫຼາຍເທົ່າໃດ, ລູກນ້ອງກໍຈະຕັ້ງໃຈເຮັດໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ ເຊິ່ງເຮົາເອງກໍຕ້ອງພະຍາຍາມບອກສອນ ແລະ ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ພວກເຂົາຢູ່ສະເໝີ.

5. ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ 

ແນ່ນອນຢູ່ແລ້ວວ່າຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ບັນຫາຍ່ອມເກີດຂຶ້ນທຸກທີ່ທຸກເວລາ ແລະ ໃນຖານະທີ່ເປັນຫົວໜ້າ ເຮົາກໍຄວນທີ່ຈະເປັນຄົນທີ່ເປີດໃຈ, ເປີດກວ້າງ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ. ເມື່ອໃດທີ່ມີບັນຫາເກີດຂຶ້ນກັບລູກນ້ອງ, ເຮົາຄວນເປີດໃຈ ແລະ ຮັບຟັງເຖິງບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແລະ ຫາທາງແກ້ໄຂ, ໃຫ້ໂອກາດລູກນ້ອງໄດ້ເວົ້າ ແລະ ເຮົາເອງກໍຄວນມີຄວາມພ້ອມທີ່ຈະຮັບມືກັບບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນ. 


ພາບ: Annie Spratt / Unsplash


ຂຽນໂດຍ: Fasai Phankhao

ອ້າງອີງ: 

 

Advertisement Replay Ad
ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ