ວັນຈັນ ທີ 27 ກັນຍາ 2021

ບໍ່ຢາກເຫັນລູກສູບຢາ ພໍ່ແມ່ຕ້ອງເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ລູກ ອີງຕາມການແນະນຳຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານພຶດຕິກຳ

ບໍ່ຢາກເຫັນລູກສູບຢາ ພໍ່ແມ່ຕ້ອງເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ລູກ ອີງຕາມການແນະນຳຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານພຶດຕິກຳ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ໃນແຕ່ລະປີມີຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກການສູບຢາເຖິງ 8 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກ, ເສຍຊີວິດຈາກຄວັນມືສອງປະມານ 1.2 ລ້ານຄົນ ຂະນະທີ່ໃນລາວ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດປະມານ 6,225 ຄົນຕໍ່ປີ. ພ້ອມດຽວກັນ ໄວໜຸ່ມລາວຈຳນວນຫຼາຍກໍມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະເຂົ້າສູ່ວົງຈອນການສູບຢາ ເນື່ອງຈາກປັດໄຈຕ່າງໆຫຼາຍຢ່າງ ໃນນັ້ນກໍລວມທັງປັດໄຈຈາກທາງຄອບຄົວນຳ.

ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງການເລີ່ມສູບຢາໃນເດັກນ້ອຍ ກັບການສູບຢາຂອງຜູ້ໃຫຍ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນບໍ່? ຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້ຈາກສຳນັກງານກອງທຶນສະໜັບສະໜຸນການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຂອງໄທມິຄຳຕອບ.

ການຮຽນຮູ້ ແລະ ພັດທະນາການຂອງຄົນເຮົາເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ຢູ່ໃນມົດລູກ, ເດັກນ້ອຍຈະຮຽນຮູ້ຈາກສິ່ງແວດລ້ອມໃນເວລານັ້ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສຽງຫາຍໃຈ, ສຽງຫົວໃຈເຕັ້ນ ຫຼື ການເຄື່ອນໄຫວຂອງແມ່. ເມື່ອເກີດອອກມາ, ເດັກນ້ອຍຈະຮຽນຮູ້ຜ່ານປະສາດສຳຜັດທັງ 5, ສິ່ງໃດທີ່ເດັກນ້ອຍຮັບຮູ້ ກໍຈະປ່ຽນເປັນການຮຽນຮູ້ ນຳມາເຊິ່ງພັດທະນາການທາງຄວາມສາມາດ ຫຼື ເກີດເປັນພຶດຕິກຳ ທັງຜ່ານການຮຽນແບບເຮັດຕາມ ຈົນເພີ່ມພູນເປັນພັດທະນາການດ້ານຕ່າງໆ ແລະ ພຶດຕິກຳຂອງຕົນເອງ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ເດັກນ້ອຍຈະຮຽນແບບຈາກສິ່ງແວດລ້ອມໃກ້ຊິດທີ່ສຸດ ນັ້ນກໍຄື ພໍ່ແມ່.

ເຊັ່ນວ່າ: ຖ້າພໍ່ແມ່ສູບຢາ ຕໍ່ໃຫ້ພະຍາຍາມໄປສູບໃຫ້ໄກຈາກລູກ ເຊັ່ນ ໜີໄປສູບຢູ່ໜ້າບ້ານ, ອອກໄປສູບນອກຫ້ອງ ເພາະຢ້ານຄວັນຢາສູບໄປທຳຮ້າຍລູກ. ແຕ່ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າ ຖ້າເປັນເດັກນ້ອຍທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນມາແດ່ ພວກເຂົາຈະສາມາດຄິດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ວ່າ ພໍ່ແມ່ອອກໄປເຮັດຫຍັງມາ. ຂະນະທີ່ເດັກນ້ອຍທີ່ຍັງເຊື່ອມໂຍງສິ່ງທີ່ເປັນນາມມະທຳບໍ່ໄດ້, ລາວອາດບໍ່ຮູ້ວ່າ ພໍ່ແມ່ເຮັດຫຍັງ ແຕ່ພໍພວກເຂົາໄດ້ກິ່ນຢາສູບຕິດໂຕພໍ່ແມ່ມາ ກໍຈະຈື່ໄດ້ ຈົນມື້ທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ ແລະ ຄິດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ ກໍຈະເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ພໍ່ແມ່ເຮັດ ເຊັ່ນ: ຮູ້ວ່າພໍ່ແມ່ຈະອອກໄປສູບຢາເວລາເຄັ່ງຄຽດ ແລະ ພໍພວກເຂົາພົບກັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງ, ເດັກນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ຈະມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະລອງສູບຢານຳ.

ແນວໃດກໍຕາມ, ການເກີດພຶດຕິກຳຮຽນແບບບໍ່ໄດ້ມາຈາກການຮັບຮູ້ສິ່ງແວດລ້ອມພາຍນອກເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຮ່ວມກັບຂະບວນການພາຍໃນຮ່າງກາຍເຮົາອີກດ້ວຍ. ຂະບວນການຮຽນແບບເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການເຮັດວຽກຂອງເຊວສະໝອງເຊິ່ງເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ການຮັບຮູ້ ເຊັ່ນ ແນມເຫັນປຸບ ເຊວສະໝອງກໍຈະເອົາໄປແປຜົນ ແລະ ສົ່ງຕໍ່ໄປໃນສ່ວນການຈື່ຈຳ ແລ້ວຮອດມືໜຶ່ງກໍຈະຖືກດຶງອອກມາເປັນພຶດຕິກຳຮຽນແບບ ເຊິ່ງສະໝອງສ່ວນນີ້ຖືກເອີ້ນວ່າ ເຊວສະໝອງແວ່ນແຍງ (Mirror Meuron).

ຮອດບ່ອນນີ້ຫຼາຍຄົນອາດເລີ່ມກັງວົນວ່າ ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລູກຫຼານຂອງເຮົາມີພຶດຕິກຳຮຽນແບບທີ່ບໍ່ປາຖະໜາຄືກັບການສູບຢາໄດ້ ຫຼື ບໍ່? ຖ້າພໍ່ແມ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ລູກສູບຢາ. ຢ່າງທຳອິດ ພໍ່ແມ່ຕ້ອງເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີດ້ວຍການບໍ່ສູບ ຢ່າງທີ່ສອງພໍ່ແມ່ຕ້ອງສ້າງບັນທັດຖານຂອງຄອບຄົວໃຫ້ລູກຮູ້ວ່າ ພຶດຕິກຳຫຍັງແດ່ທີ່ຄອບຄົວເຮົາບໍ່ຍອມຮັບເຊັ່ນ: ເວລາເຫັນໃຜສູບຢາ ຫຼື ເຫັນສາດຢາໃນຮູບເງົາ ແມ່ອາດຈະລົມກັບລູກວ່າ ຢາສູບບໍ່ດີເລີຍ, ເໝັນຫຼາຍ, ແມ່ບໍ່ມັກເລີຍ. ຖ້າພໍ່ແມ່ຕອບສະໜອງກັບພຶດຕິກຳເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງເໝາະສົມ ພຶດຕິກຳຮຽນແບບທີ່ບໍ່ຕ້ອງການກໍຈະມີໂອກາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ນ້ອຍລົງ.

ແຕ່ວ່າ ຄວາມເປັນຕາຢ້ານຂອງຢາສູບແມ່ນ ມັນເປັນສິ່ງເສບຕິດ. ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍສຳລັບພໍ່ແມ່ທຸກຄອບຄົວທີ່ຈະເຊົາສູບຢາໄດ້ໃນທັນທີ ເຖິງຈະຮູ້ວ່າບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງລູກກໍຕາມ ເຊິ່ງກໍລະນີແບບນີ້ອາດເຮັດໃຫ້ລູກສັບສົນລະຫວ່າງຄຳສັ່ງສອນກັບພຶດຕິກຳກັບພໍ່ແມ່ໄດ້ ແຕ່ຢາຟ້າວທໍ້ໃຈໄປ ເພາະຄວາມພະຍາຍາມໃນການເຊົາສູບຢາຂອງພໍ່ແມ່ເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ລູກໄດ້ຮຽນຮູ້ຄຳວ່າ ຄວາມຍາກລຳບາກ ແລະ ເມື່ອສາມາດເຮັດສິ່ງຍາກລຳບາກເຫຼົ່ານັ້ນຈົນສຳເລັດ ຈະບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ພໍ່ແມ່ເທົ່ານັ້ນທີ່ພູມໃຈໃນຕົວເອງ, ລູກກໍຈະພູມໃຈໃນພໍ່ແມ່ເຊັ່ນກັນ. ທີ່ສຳຄັນແມ່ນ ລູກຈະໄດ້ຮູ້ວ່າ ບໍ່ມີສິ່ງໃດຍາກເກີນໄປ ຂໍພຽງແຕ່ມີຄວາມມານະອົດທົນ. ດັ່ງນັ້ນ ການເຊົາສູບຢາ ຈຶ່ງຖືເປັນພາລະກິດຂອງທຸກຄົນໃນຄອບຄົວ, ກຳລັງໃຈຈາກຄອບຄົວເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ, ພໍ່ແມ່ລູກຕ້ອງຊ່ວຍກັນ.

ຈາກຄຳແນະນຳຕ່າງໆທີ່ກ່າວມານັ້ນ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າ "ພຶດຕິກຳຮຽນແບບ" ບໍ່ໄດ້ເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າກັງວົນສະເໝີໄປ ຖ້າພໍ່ແມ່ສ້າງ "ພຶດຕິກຳຕົວຢ່າງ" ໃຫ້ລູກເຫັນ ໂດຍສະເພາະການຫຼຸດ ຫຼື ເຊົາສູບຢາ ທີ່ນອກຈາກຈະດີຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງພໍ່ແມ່ແລ້ວ ກໍຍັງເປັນການສ້າງພຶດຕິກຳຮຽນແບບທີ່ພໍ່ແມ່ທຸກຄົນຢາກເຫັນຈາກລູກຢ່າງແນ່ນອນ ເຊິ່ງສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບພໍ່ແມ່ທຸກຄົນແມ່ນ "ເຊົາສູບຢາ".


ທີ່ມາ: https://www.sanook.com/health/25025/

Advertisement Replay Ad
ອັບເດດສະຖານະການ COVID-19 ປະຈຳວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ອັບເດດສະຖານະການ COVID-19 ປະຈຳວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນໃໝ່ 264 ຄົນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນໃໝ່ 264 ຄົນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 13 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 13 ກັນຍາ 2021

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 8 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 8 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 2 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 2 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ບົດສຳພາດພິເສດ: ພອນສະຫວັນ ຊ່າງຖ່າຍພາບຈາກລາວທີ່ພາຜົນງານ Street Photography ສູ່ສາຍຕາຊາວໂລກ

ບົດສຳພາດພິເສດ: ພອນສະຫວັນ ຊ່າງຖ່າຍພາບຈາກລາວທີ່ພາຜົນງານ Street Photography ສູ່ສາຍຕາຊາວໂລກ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 30 ສິງຫາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 30 ສິງຫາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021

ເປີດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ໂຮງໝໍມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ "ກະເສມຣາດ ອິນເຕີຣ໌ເນຊັ່ນແນລ ວຽງຈັນ"

ເປີດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ໂຮງໝໍມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ "ກະເສມຣາດ ອິນເຕີຣ໌ເນຊັ່ນແນລ ວຽງຈັນ"

ຄູ່ຮັກທີ່ຢູ່ນຳກັນ ຊ່ວຍກັນຫຼຸດຄວາມສ່ຽງພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ຄົນດຽວ

ຄູ່ຮັກທີ່ຢູ່ນຳກັນ ຊ່ວຍກັນຫຼຸດຄວາມສ່ຽງພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ຄົນດຽວ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ສິງຫາ 2021

ໂລກ້າ ບໍລິສັດສະຕາດອັບທຳອິດຈາກລາວ ມີຊື່ໃນ "100 ບໍລິສັດທີ່ໜ້າຈັບຕາ ຂອງ Forbes Asia"

ໂລກ້າ ບໍລິສັດສະຕາດອັບທຳອິດຈາກລາວ ມີຊື່ໃນ "100 ບໍລິສັດທີ່ໜ້າຈັບຕາ ຂອງ Forbes Asia"

ເຜີຍໂສມໜ້າ ຕົວຈິງຂອງ POPCAT ນ້ອງໜ້າຕາເປັນແບບນີ້ເອງ

ເຜີຍໂສມໜ້າ ຕົວຈິງຂອງ POPCAT ນ້ອງໜ້າຕາເປັນແບບນີ້ເອງ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 12 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 12 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 2 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 2 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2021

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ