ວັນເສົາ ທີ 31 ຕຸລາ 2020

ສຶກສາກ່ອນ ຖ້າບໍ່ຢາກຖືກປັບໃໝ! ຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ມາດຕະການປັບໃໝກ່ຽວກັບການຂຶ້ນທະບຽນເບີໂທ

ສຶກສາກ່ອນ ຖ້າບໍ່ຢາກຖືກປັບໃໝ! ຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ມາດຕະການປັບໃໝກ່ຽວກັບການຂຶ້ນທະບຽນເບີໂທ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ໂທລະສັບ ຫຼື ເຄື່ອງມືສື່ສານເອເລັກໂຕຣນິກ ທີ່ເຮົາໃຊ້ກັນໃນທຸກມື້ນີ້ ອາດ​ຈະ​ຖື​ວ່າເປັນອະໄວຍະວະທີ 33 ຂອງມະນຸດເຮົາຢ່າງຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໄດ້. ພົນລະເມືອງລາວສ່ວນໃຫຍ່ ຈະໃຊ້ໂທລະສັບເປັນເຄື່ອງມືສື່ສານ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ ເພື່ອຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບແພລດຟອມແອັບພລິເຄຊັນ ໃຫ້ຄວາມບັນເທີງເຊັ່ນ: ເຟສບຸກ, ຢູທູບ, ຕິກຕ໊ອກ... ເພາະສະນັ້ນແລ້ວ, ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງມັກຈະໃຊ້ 2 ຊິມຄື: ຊິມເນັດ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ ແລະ ຊິມໂທ ເພື່ອໄວ້ຕິດຕໍ່ສື່ສານ. ແຕ່ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງມັກ​ຈະ​ພົບ​ບັນ​ຫາ ເນື່ອງ​ຈາກບໍ່​ສາ​ມາດຮູ້​ໄດ້​ວ່າໃຜເປັນເຈົ້າຂອງນຳໃຊ້ເລກໝາຍໂທລະສັບແຕ່ລະເລກໝາຍ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອເປັນການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຄຸ້ມຄອງ ລັດຖະບານໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກ ລົງວ່າດ້ວຍການຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບມືຖື ເພື່ອຈັດຕັ້ງການຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ເປັນເອກະພາບກັນ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ແລ້ວ.  

ໃຜແດ່ທີ່ມີສິດຂຶ້ນທະບຽນເລກ​ໝາຍ​ໂທ​ລະ​ສັບ 

ແມ່ນຜູ້ໃຊ້ບໍລິການທີ່ເປັນບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ນຳໃຊ້ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມທຸກລະບົບ ແລະ ນໍາໃຊ້ເລກໝາຍໂທລະສັບຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 15 ປີຂຶ້ນໄປ ທີ່ມີສິດຖືບັດປະຈຳຕົວປະຊາຊົນລາວ ສ່ວນຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຕໍ່ກວ່າ 15 ປີ ຜູ້ປົກຄອງຕ້ອງ ເປັນຜູ້ຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບໃຫ້ນຳໃຊ້. ​ນອກ​ຈາກ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່​ຜູ້​ໃຊ້​ບໍ​ລິ​ການ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຮູ້​ຈັກ​ແລ້ວ ອີກ​ຈຸດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ ແລະ ​ຄວນ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຄື: ຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ມາດຕະການປັບໃໝ ກ່ຽວກັບການຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ລະ​ບຸ​ໄວ້​ໃນ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບມືຖື ສະບັບເລກທີ 903/ປທສ, ລົງວັນທີ 30 ມີນາ 2020. ​ມີ​ດັ່ງ​ນີ້: 

ມາດ​ຕາ 22: ຂໍ້ຫ້າມ​ທົ່ວ​ໄປ 

ຫ້າມ​ບຸກ​ຄົນ, ນິ​ຕິ​ບຸກ​ຄົນ ຫຼື ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ມີ​ພຶດ​ຕິ​ກຳ​ດັ່ງ​ນີ້:  

 1. ນຳ​ໃຊ້​ໝາຍ​ເລກ​ໂທ​ລະ​ສັບ ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ຂຶ້ນ​ທະ​ບຽນ​; 
 2. ນຳ​ໃຊ້​ໝາຍ​ເລກ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ກໍ່​ຄວາມ​ວຸ້ນ​ວາຍ​ໃນ​ສັງ​ຄົມ ແລະ ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ວຽກ​ງານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ, ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ; 
 3. ມອບ, ໂອນ​ເລກ​ໝາຍ​ໂທ​ລະ​ສັ​ບ​ຂອງ​ຕົນ​ທີ່​ຂຶ້ນ​ທະ​ບຽນ​ແລ້ວ ໃຫ້​ບຸກ​ຄົນ​ອື່​ນ​ໂດຍບໍ່​ໄດ້​ຂຶ້ນ​ທະ​ບຽນ​ຄືນ​ໃໝ່; 
 4. ຮັບ​ຂຶ້ນ​ທະ​ບຽນ​ໝາຍ​ເລກ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ໃຫ້​ບຸກ​ຄົນ​ອື່ນ​ ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ; 
 5. ກີດ​ຂວາງ, ບໍ່​ໃຫ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ຂຶ້ນ​ທະ​ບຽນ; 
 6. ນຳ​ເຂົ້າ, ຈຳ​ໜ່າຍ​, ແຈກ​ຢາຍ ແລະ ຜະ​ລິດ ເລກ​ໝາຍ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ໂດຍບໍ່​ຖືກ​ຕ້​ອງ; 
 7. ປອມ​ແປງ​ເອ​ກະ​ສານ​ປະ​ກອບ​ການ​ຂຶ້ນ​ທະ​ບຽນ. 

ມາດ​ຕາ 23: ຂໍ້​ຫ້າມ​ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ຈຳ​ໜ່າຍ 

ຫ້າມ​ຜູ້​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ, ສາ​ຂາ​ຂອງ​ຜູ້​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ ແລະ ຕົວ​ແທນ​ຈຳ​ໜ່າຍ​ມີ​ພຶດ​ຕິ​ກຳ​ດັ່ງ​ນີ້: 

 1. ເປີດ​ເຜີຍ​ຂໍ້​ມູນ​ຂຶ້ນ​ທະ​ບຽນຂອງ​ຜູ້​ໃຊ້ບໍ​ລິ​ການ ແລະ ຜູ້​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ ທີ່​ໄດ້​​ຮັບອະ​ນຸ​ຍາດ​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ; 
 2. ມອບ, ໂອນ ລະ​ຫັດ​ນຳ​ໃຊ້​ຂຶ້ນ​ທະ​ບຽນ​ໃຫ້​ບຸກ​ຄົນ​ອື່ນ​ໂດຍບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ; 
 3. ສວຍ​ໃຊ້ ລະ​ບົບ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ຂອງ​ຕົນ ເພື່ອ​ປັບ​ປຸງ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂໍ້​ມູນ​ການ​ຂຶ້ນ​ທະ​ບຽນ; 

ມາດ​ຕາ 24: ມາດ​ຕະ​ການ​ປັບໃໝ 

ຜູ້​ໃຊ້​ບໍ​ລິ​ການ, ຜູ້​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ ແລະ ຕົວ​ແທນ​ຈຳໜ່າຍ​ເລກ​ໝາຍ​ໂທ​ລະ​ສັບ ຈະ​ຖືກ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ປັບ​ໃໝໃນ 02 ກໍ​ລະ​ນີ​ຄື: ນຳ​ໃຊ້​ເລກ​ໝາຍ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ບ​ໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ ແລະ ຂຶ້ນ​ທະ​ບຽນ​ເລກ​ໝາຍ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ມີ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ດັ່ງ​ນີ້: 

1. ກໍ​ລະ​ນີ​ນຳ​ໃຊ້​ເລກ​ໝາຍ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ:  

 • ນຳ​ໃຊ້​ເລກ​ໝາຍ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ເຂົ້າ​ໃນ​ລະ​ບົບ​ທີ່​ຕົນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ, ສ້າງ​ຄວາມ​ວຸ້ນ​ວາຍ​ຕໍ່​ສັງ ​ຄົມ, ສ້າງ​ການ​ລົ​ບກວນ​ຕໍ່​ລະ​ບົບ​ເຕັກ​ນິກ, ສ້າງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ວຽກ​ງານ ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ-ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ ຈະ​ຖືກ​ປັບ​ໃໝ 10,000,000 ກີບ​/ເລກ​ໝາຍ; 
 • ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ເລກ​ໝາຍ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ທີ່​ບໍ່ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຂຶ້ນ​​ທະ​ບຽ​​ນ ຈະ​ຖືກ​ປັບ​ໃໝ 1,000,000 ກີບ/ເລກ​ໝາຍ​ 

2. ກໍ​ລະ​ນີ​ທະ​ບຽນ​ເລກ​ໝາຍ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ 

 • ຂຶ້ນ​ທະ​ບຽນ​ເລກ​ໝາຍ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ບໍ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ລະ​ບຽບ​ການ​ກຳ​ນົດ ຈະ​ຖືກ​ປັບ​ໃໝ 1,000,000 ກີບ/ເລກ​ໝາຍ; 
 • ເປີດ​ເຜີຍ, ປັບ​ປຸງ ແລະ ລຶບ​ລ້າງ ຂໍ້​ມູນ​ຂຶ້ນ​ທະ​ບຽ​ນ​ຂອງ​ຜູ້​ໃຊ້​ບໍ​ລິ​ການ ຫຼື ບຸກ​ຄົນ​ອື່​ນ​ຢ່າງ​ບ​ໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ ຈະ​ຖືກ​ປັບ​ໃໝ 3,000,000 ກີບ/ເລກ​ໝາຍ; 
 • ນຳ​ເຂົ້າ ເພື່ອ​ແຈກ​ຢາຍ, ຈຳ​ໜ່າຍ ແລະ ຜະ​ລິດ ເລກ​ໝາຍ​ໂທ​ລະ​ສັບບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ ຈະ​ຖືກ​ປັບ​ໃໝ 5,000,000 ກີບ/ເລກ​ໝາຍ; 
 • ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ຈຳໜ່າຍ​ເລກ​ໝາຍ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ ໂດຍບໍ່ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ ຈາກ​ຄະ​ແໜງ​ການ​ໄປ​ສະ​ນີ, ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມ​ະນາ​ຄົມ ແລະ ການ​ສື່​ສານ ຈະ​ຖືກ​ປັບ​ໃໝ 5,000,000 ກີບ/ເລກ​ໝາຍ;
 • ມອບ, ໂອນ ລະ​ຫັດ​ນຳ​ໃຊ້​ຂຶ້ນ​ທະ​ບຽນ​ໃຫ້​ບຸກ​ຄົນ​ອື່ນ​ໂດຍບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ ຈະ​ຖືກ​ປັບ​ໃໝ 5,000,000 ກີບ/ເລກ​ໝາຍ;​ 

ເປັນແນວໃດ? ທຸກທ່ານຮູ້ແບບນີ້ແລ້ວກໍ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ລະມັດລະວັງເພີ່ມຂຶ້ນໃນການນຳໃຊ້ເລກໝາຍໂທລະ ສັບຂອງທ່ານ ແລະ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄົນອື່ນ ຫຼື ມິດສາຊີບ ເອົາໄປນໍາໃຊ້ໃນທາງທີ່ບໍ່ດີ ຫວັງວ່າບົດຄວາມນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດແກ່ທຸກທ່ານ. 


ຂຽນໂດຍ: Ki Singlebed 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບມືຖື ສະບັບເລກທີ 903/ປທສ, ລົງວັນທີ 30 ມີນາ 2020. 

Advertisement Replay Ad
ເບິ່ງຢູທູບຫຼາຍກາຍເວລາຫຼັບນອນ ນີ້ຄືວິທີຕັ້ງຄ່າໃຫ້ YouTube ເຕືອນເຮົາວ່າຮອດເວລາເຂົ້ານອນແລ້ວ

ເບິ່ງຢູທູບຫຼາຍກາຍເວລາຫຼັບນອນ ນີ້ຄືວິທີຕັ້ງຄ່າໃຫ້ YouTube ເຕືອນເຮົາວ່າຮອດເວລາເຂົ້ານອນແລ້ວ

ຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ອາຊະຍາກໍາທົ່ວໄປ

ຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ອາຊະຍາກໍາທົ່ວໄປ

ເປີດໂຕສະມາດໂຟນ vivo V20 Pro 5G ໂຕເຄື່ອງເບົາທີ່ສຸດໃນໂລກ ພ້ອມໂໝດຖ່າຍຮູບທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

ເປີດໂຕສະມາດໂຟນ vivo V20 Pro 5G ໂຕເຄື່ອງເບົາທີ່ສຸດໃນໂລກ ພ້ອມໂໝດຖ່າຍຮູບທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

ແອັບ ToolaKit ໃຫ້ຄົນລາວສ້າງທຸລະກິດທາງອອນລາຍງ່າຍໆໄດ້ຜ່ານປາຍນິ້ວ ດາວໂຫຼດຟຣີ!

ແອັບ ToolaKit ໃຫ້ຄົນລາວສ້າງທຸລະກິດທາງອອນລາຍງ່າຍໆໄດ້ຜ່ານປາຍນິ້ວ ດາວໂຫຼດຟຣີ!

ເປີດໂຕ Pulse by Prudential ໃຫ້ຄົນລາວເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສຸຂະພາບຂອງຕົວເອງຜ່ານມືຖືໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ

ເປີດໂຕ Pulse by Prudential ໃຫ້ຄົນລາວເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສຸຂະພາບຂອງຕົວເອງຜ່ານມືຖືໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ

UX ແລະ UI ແມ່ນຫຍັງ? ມາຮູ້ຈັກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ UX ແລະ UI

UX ແລະ UI ແມ່ນຫຍັງ? ມາຮູ້ຈັກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ UX ແລະ UI

ໃຫ້ໝູ່ຢືມມືຖື ແຕ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ເຂົ້າແອັບອື່ນ ຕ້ອງຮູ້ໃຊ້ Guided Access/Pinned ຕັດວົງຈອນສາຍລັກສ່ອງ

ໃຫ້ໝູ່ຢືມມືຖື ແຕ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ເຂົ້າແອັບອື່ນ ຕ້ອງຮູ້ໃຊ້ Guided Access/Pinned ຕັດວົງຈອນສາຍລັກສ່ອງ

ສະຫຼຸບຂໍ້ມູນ iPhone 12 ທຸກຮຸ່ນຫຼັງງານເປີດໂຕ ມີຫຍັງຄັກໆແດ່ ມາເບິ່ງກັນ

ສະຫຼຸບຂໍ້ມູນ iPhone 12 ທຸກຮຸ່ນຫຼັງງານເປີດໂຕ ມີຫຍັງຄັກໆແດ່ ມາເບິ່ງກັນ

ວິທີການສ້າງ Apple ID ໃຜກໍເຮັດໄດ້ ງ່າຍໆ ບໍ່ຕ້ອງງໍ້ຮ້ານ ຫຼື ລົບກວນໝູ່ເຮັດໃຫ້

ວິທີການສ້າງ Apple ID ໃຜກໍເຮັດໄດ້ ງ່າຍໆ ບໍ່ຕ້ອງງໍ້ຮ້ານ ຫຼື ລົບກວນໝູ່ເຮັດໃຫ້

ພາຮູ້ຈັກ ບລັອກເຊນ (Blockchain) ທີ່ຈະເປັນເທຣນໃນອານາຄົດ

ພາຮູ້ຈັກ ບລັອກເຊນ (Blockchain) ທີ່ຈະເປັນເທຣນໃນອານາຄົດ

ໂຄງການ Samsung Love & Care ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຈາກ Asia-Pacific SABRE Awards 2020

ໂຄງການ Samsung Love & Care ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຈາກ Asia-Pacific SABRE Awards 2020

ແອັບສາມັນປະຈຳເຄື່ອງ iPhone / iPad ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງທ່ານດີຂຶ້ນ

ແອັບສາມັນປະຈຳເຄື່ອງ iPhone / iPad ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງທ່ານດີຂຶ້ນ

Instagram ສະຫຼອງວັນເກີດຄົບຮອບ 10 ປີ ພ້ອມປ່ອຍຟີເຈີໃໝ່ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາປະພຶດດີຕໍ່ກັນ

Instagram ສະຫຼອງວັນເກີດຄົບຮອບ 10 ປີ ພ້ອມປ່ອຍຟີເຈີໃໝ່ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາປະພຶດດີຕໍ່ກັນ

ການໃສ່ສາຍຫູຟັງໃນຂະນະທີ່ສາກໂທລະສັບອັນຕະລາຍແທ້ ຫຼື ບໍ່?

ການໃສ່ສາຍຫູຟັງໃນຂະນະທີ່ສາກໂທລະສັບອັນຕະລາຍແທ້ ຫຼື ບໍ່?

ຣີວິວການໃຊ້ Google Find My Device ເພື່ອຄົ້ນຫາສະມາດໂຟນ Android ທີ່ຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ

ຣີວິວການໃຊ້ Google Find My Device ເພື່ອຄົ້ນຫາສະມາດໂຟນ Android ທີ່ຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ

ເຮັດການຕະຫຼາດ ຢາກນຳເທຣນຕ້ອງຮູ້ຈັກໃຊ້ Google Trends

ເຮັດການຕະຫຼາດ ຢາກນຳເທຣນຕ້ອງຮູ້ຈັກໃຊ້ Google Trends

Twitter ຖືກແຮັກ! ເຖິງເວລາແລ້ວ ຫລື ຍັງທີ່ຕ້ອງຢຸດເຊົາເອື່ອຍອີງກັບສັງຄົມອອນລາຍ?

Twitter ຖືກແຮັກ! ເຖິງເວລາແລ້ວ ຫລື ຍັງທີ່ຕ້ອງຢຸດເຊົາເອື່ອຍອີງກັບສັງຄົມອອນລາຍ?

ຮູ້ຈັກກັບ 'ລົດຍົນໄຟຟ້າ' ອະນາຄົດແຫ່ງການເດີນທາງ

ຮູ້ຈັກກັບ 'ລົດຍົນໄຟຟ້າ' ອະນາຄົດແຫ່ງການເດີນທາງ

ໄຂຂໍ້ຂ້ອງໃຈ! ລໍາດັບຄົນເບິ່ງ Story ໃນອິນສະຕາແກຣມຂອງເຮົານັ້ນຮຽງຈາກຫຍັງ?

ໄຂຂໍ້ຂ້ອງໃຈ! ລໍາດັບຄົນເບິ່ງ Story ໃນອິນສະຕາແກຣມຂອງເຮົານັ້ນຮຽງຈາກຫຍັງ?

ເຄັດລັບຂັ້ນເທບ ໃຊ້ Google Search ຄົ້ນຫາຫຍັງກໍພົບໄດ້ດັ່ງໃຈຕ້ອງການ

ເຄັດລັບຂັ້ນເທບ ໃຊ້ Google Search ຄົ້ນຫາຫຍັງກໍພົບໄດ້ດັ່ງໃຈຕ້ອງການ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ