ວັນຈັນ ທີ 2 ສິງຫາ 2021

ສຶກສາກ່ອນ ຖ້າບໍ່ຢາກຖືກປັບໃໝ! ຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ມາດຕະການປັບໃໝກ່ຽວກັບການຂຶ້ນທະບຽນເບີໂທ

ສຶກສາກ່ອນ ຖ້າບໍ່ຢາກຖືກປັບໃໝ! ຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ມາດຕະການປັບໃໝກ່ຽວກັບການຂຶ້ນທະບຽນເບີໂທ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ໂທລະສັບ ຫຼື ເຄື່ອງມືສື່ສານເອເລັກໂຕຣນິກ ທີ່ເຮົາໃຊ້ກັນໃນທຸກມື້ນີ້ ອາດ​ຈະ​ຖື​ວ່າເປັນອະໄວຍະວະທີ 33 ຂອງມະນຸດເຮົາຢ່າງຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໄດ້. ພົນລະເມືອງລາວສ່ວນໃຫຍ່ ຈະໃຊ້ໂທລະສັບເປັນເຄື່ອງມືສື່ສານ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ ເພື່ອຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບແພລດຟອມແອັບພລິເຄຊັນ ໃຫ້ຄວາມບັນເທີງເຊັ່ນ: ເຟສບຸກ, ຢູທູບ, ຕິກຕ໊ອກ... ເພາະສະນັ້ນແລ້ວ, ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງມັກຈະໃຊ້ 2 ຊິມຄື: ຊິມເນັດ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ ແລະ ຊິມໂທ ເພື່ອໄວ້ຕິດຕໍ່ສື່ສານ. ແຕ່ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງມັກ​ຈະ​ພົບ​ບັນ​ຫາ ເນື່ອງ​ຈາກບໍ່​ສາ​ມາດຮູ້​ໄດ້​ວ່າໃຜເປັນເຈົ້າຂອງນຳໃຊ້ເລກໝາຍໂທລະສັບແຕ່ລະເລກໝາຍ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອເປັນການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຄຸ້ມຄອງ ລັດຖະບານໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກ ລົງວ່າດ້ວຍການຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບມືຖື ເພື່ອຈັດຕັ້ງການຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ເປັນເອກະພາບກັນ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ແລ້ວ.  

ໃຜແດ່ທີ່ມີສິດຂຶ້ນທະບຽນເລກ​ໝາຍ​ໂທ​ລະ​ສັບ 

ແມ່ນຜູ້ໃຊ້ບໍລິການທີ່ເປັນບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ນຳໃຊ້ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມທຸກລະບົບ ແລະ ນໍາໃຊ້ເລກໝາຍໂທລະສັບຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 15 ປີຂຶ້ນໄປ ທີ່ມີສິດຖືບັດປະຈຳຕົວປະຊາຊົນລາວ ສ່ວນຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຕໍ່ກວ່າ 15 ປີ ຜູ້ປົກຄອງຕ້ອງ ເປັນຜູ້ຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບໃຫ້ນຳໃຊ້. ​ນອກ​ຈາກ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່​ຜູ້​ໃຊ້​ບໍ​ລິ​ການ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຮູ້​ຈັກ​ແລ້ວ ອີກ​ຈຸດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ ແລະ ​ຄວນ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຄື: ຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ມາດຕະການປັບໃໝ ກ່ຽວກັບການຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ລະ​ບຸ​ໄວ້​ໃນ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບມືຖື ສະບັບເລກທີ 903/ປທສ, ລົງວັນທີ 30 ມີນາ 2020. ​ມີ​ດັ່ງ​ນີ້: 

ມາດ​ຕາ 22: ຂໍ້ຫ້າມ​ທົ່ວ​ໄປ 

ຫ້າມ​ບຸກ​ຄົນ, ນິ​ຕິ​ບຸກ​ຄົນ ຫຼື ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ມີ​ພຶດ​ຕິ​ກຳ​ດັ່ງ​ນີ້:  

 1. ນຳ​ໃຊ້​ໝາຍ​ເລກ​ໂທ​ລະ​ສັບ ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ຂຶ້ນ​ທະ​ບຽນ​; 
 2. ນຳ​ໃຊ້​ໝາຍ​ເລກ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ກໍ່​ຄວາມ​ວຸ້ນ​ວາຍ​ໃນ​ສັງ​ຄົມ ແລະ ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ວຽກ​ງານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ, ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ; 
 3. ມອບ, ໂອນ​ເລກ​ໝາຍ​ໂທ​ລະ​ສັ​ບ​ຂອງ​ຕົນ​ທີ່​ຂຶ້ນ​ທະ​ບຽນ​ແລ້ວ ໃຫ້​ບຸກ​ຄົນ​ອື່​ນ​ໂດຍບໍ່​ໄດ້​ຂຶ້ນ​ທະ​ບຽນ​ຄືນ​ໃໝ່; 
 4. ຮັບ​ຂຶ້ນ​ທະ​ບຽນ​ໝາຍ​ເລກ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ໃຫ້​ບຸກ​ຄົນ​ອື່ນ​ ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ; 
 5. ກີດ​ຂວາງ, ບໍ່​ໃຫ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ຂຶ້ນ​ທະ​ບຽນ; 
 6. ນຳ​ເຂົ້າ, ຈຳ​ໜ່າຍ​, ແຈກ​ຢາຍ ແລະ ຜະ​ລິດ ເລກ​ໝາຍ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ໂດຍບໍ່​ຖືກ​ຕ້​ອງ; 
 7. ປອມ​ແປງ​ເອ​ກະ​ສານ​ປະ​ກອບ​ການ​ຂຶ້ນ​ທະ​ບຽນ. 

ມາດ​ຕາ 23: ຂໍ້​ຫ້າມ​ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ຈຳ​ໜ່າຍ 

ຫ້າມ​ຜູ້​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ, ສາ​ຂາ​ຂອງ​ຜູ້​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ ແລະ ຕົວ​ແທນ​ຈຳ​ໜ່າຍ​ມີ​ພຶດ​ຕິ​ກຳ​ດັ່ງ​ນີ້: 

 1. ເປີດ​ເຜີຍ​ຂໍ້​ມູນ​ຂຶ້ນ​ທະ​ບຽນຂອງ​ຜູ້​ໃຊ້ບໍ​ລິ​ການ ແລະ ຜູ້​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ ທີ່​ໄດ້​​ຮັບອະ​ນຸ​ຍາດ​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ; 
 2. ມອບ, ໂອນ ລະ​ຫັດ​ນຳ​ໃຊ້​ຂຶ້ນ​ທະ​ບຽນ​ໃຫ້​ບຸກ​ຄົນ​ອື່ນ​ໂດຍບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ; 
 3. ສວຍ​ໃຊ້ ລະ​ບົບ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ຂອງ​ຕົນ ເພື່ອ​ປັບ​ປຸງ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂໍ້​ມູນ​ການ​ຂຶ້ນ​ທະ​ບຽນ; 

ມາດ​ຕາ 24: ມາດ​ຕະ​ການ​ປັບໃໝ 

ຜູ້​ໃຊ້​ບໍ​ລິ​ການ, ຜູ້​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ ແລະ ຕົວ​ແທນ​ຈຳໜ່າຍ​ເລກ​ໝາຍ​ໂທ​ລະ​ສັບ ຈະ​ຖືກ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ປັບ​ໃໝໃນ 02 ກໍ​ລະ​ນີ​ຄື: ນຳ​ໃຊ້​ເລກ​ໝາຍ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ບ​ໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ ແລະ ຂຶ້ນ​ທະ​ບຽນ​ເລກ​ໝາຍ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ມີ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ດັ່ງ​ນີ້: 

1. ກໍ​ລະ​ນີ​ນຳ​ໃຊ້​ເລກ​ໝາຍ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ:  

 • ນຳ​ໃຊ້​ເລກ​ໝາຍ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ເຂົ້າ​ໃນ​ລະ​ບົບ​ທີ່​ຕົນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ, ສ້າງ​ຄວາມ​ວຸ້ນ​ວາຍ​ຕໍ່​ສັງ ​ຄົມ, ສ້າງ​ການ​ລົ​ບກວນ​ຕໍ່​ລະ​ບົບ​ເຕັກ​ນິກ, ສ້າງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ວຽກ​ງານ ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ-ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ ຈະ​ຖືກ​ປັບ​ໃໝ 10,000,000 ກີບ​/ເລກ​ໝາຍ; 
 • ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ເລກ​ໝາຍ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ທີ່​ບໍ່ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຂຶ້ນ​​ທະ​ບຽ​​ນ ຈະ​ຖືກ​ປັບ​ໃໝ 1,000,000 ກີບ/ເລກ​ໝາຍ​ 

2. ກໍ​ລະ​ນີ​ທະ​ບຽນ​ເລກ​ໝາຍ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ 

 • ຂຶ້ນ​ທະ​ບຽນ​ເລກ​ໝາຍ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ບໍ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ລະ​ບຽບ​ການ​ກຳ​ນົດ ຈະ​ຖືກ​ປັບ​ໃໝ 1,000,000 ກີບ/ເລກ​ໝາຍ; 
 • ເປີດ​ເຜີຍ, ປັບ​ປຸງ ແລະ ລຶບ​ລ້າງ ຂໍ້​ມູນ​ຂຶ້ນ​ທະ​ບຽ​ນ​ຂອງ​ຜູ້​ໃຊ້​ບໍ​ລິ​ການ ຫຼື ບຸກ​ຄົນ​ອື່​ນ​ຢ່າງ​ບ​ໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ ຈະ​ຖືກ​ປັບ​ໃໝ 3,000,000 ກີບ/ເລກ​ໝາຍ; 
 • ນຳ​ເຂົ້າ ເພື່ອ​ແຈກ​ຢາຍ, ຈຳ​ໜ່າຍ ແລະ ຜະ​ລິດ ເລກ​ໝາຍ​ໂທ​ລະ​ສັບບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ ຈະ​ຖືກ​ປັບ​ໃໝ 5,000,000 ກີບ/ເລກ​ໝາຍ; 
 • ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ຈຳໜ່າຍ​ເລກ​ໝາຍ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ ໂດຍບໍ່ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ ຈາກ​ຄະ​ແໜງ​ການ​ໄປ​ສະ​ນີ, ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມ​ະນາ​ຄົມ ແລະ ການ​ສື່​ສານ ຈະ​ຖືກ​ປັບ​ໃໝ 5,000,000 ກີບ/ເລກ​ໝາຍ;
 • ມອບ, ໂອນ ລະ​ຫັດ​ນຳ​ໃຊ້​ຂຶ້ນ​ທະ​ບຽນ​ໃຫ້​ບຸກ​ຄົນ​ອື່ນ​ໂດຍບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ ຈະ​ຖືກ​ປັບ​ໃໝ 5,000,000 ກີບ/ເລກ​ໝາຍ;​ 

ເປັນແນວໃດ? ທຸກທ່ານຮູ້ແບບນີ້ແລ້ວກໍ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ລະມັດລະວັງເພີ່ມຂຶ້ນໃນການນຳໃຊ້ເລກໝາຍໂທລະ ສັບຂອງທ່ານ ແລະ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄົນອື່ນ ຫຼື ມິດສາຊີບ ເອົາໄປນໍາໃຊ້ໃນທາງທີ່ບໍ່ດີ ຫວັງວ່າບົດຄວາມນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດແກ່ທຸກທ່ານ. 


ຂຽນໂດຍ: Ki Singlebed 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບມືຖື ສະບັບເລກທີ 903/ປທສ, ລົງວັນທີ 30 ມີນາ 2020. 

Advertisement Replay Ad
ເປີດໂຕໃນລາວແລ້ວ OPPO Reno6 Z 5G ຖືກໃຈສາຍຖ່າຍຮູບ Portrait ພ້ອມດີຊາຍທີ່ເປັນເອກະລັກ

ເປີດໂຕໃນລາວແລ້ວ OPPO Reno6 Z 5G ຖືກໃຈສາຍຖ່າຍຮູບ Portrait ພ້ອມດີຊາຍທີ່ເປັນເອກະລັກ

ແຈກວິທີ ໃຊ້ WhatsApp Web ໃນຄອມພິວເຕີພ້ອມກັນ 4 ເຄື່ອງ ມືຖືແບັດໝົດ ຫຼື ບໍ່ມີເນັດກໍຍັງໃຊ້ໄດ້

ແຈກວິທີ ໃຊ້ WhatsApp Web ໃນຄອມພິວເຕີພ້ອມກັນ 4 ເຄື່ອງ ມືຖືແບັດໝົດ ຫຼື ບໍ່ມີເນັດກໍຍັງໃຊ້ໄດ້

ໂລກ້າ ຮ່ວມມື ບໍລິສັດ ໂຊກມີໄຊ ຂະຫຍາຍບໍລິການແທັກຊີອອນລາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ ຢູ່ປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ

ໂລກ້າ ຮ່ວມມື ບໍລິສັດ ໂຊກມີໄຊ ຂະຫຍາຍບໍລິການແທັກຊີອອນລາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ ຢູ່ປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ

Httpool ສະເຫຼີມສະຫຼອງຄວາມສຳເລັດສຳລັບການດຳເນີນທຸລະກິດໃນລາວຄົບຮອບ 1 ປີ!

Httpool ສະເຫຼີມສະຫຼອງຄວາມສຳເລັດສຳລັບການດຳເນີນທຸລະກິດໃນລາວຄົບຮອບ 1 ປີ!

Facebook ຮ່ວມສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວດ້ວຍຟີເຈີໃໝ່ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນລາວເຊື່ອມຕໍ່ກັນໃນເວລາທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກກັນ

Facebook ຮ່ວມສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວດ້ວຍຟີເຈີໃໝ່ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນລາວເຊື່ອມຕໍ່ກັນໃນເວລາທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກກັນ

ເປີດໂຕ OPPO A94 ອັດແໜ້ນດ້ວຍປະສິດທິພາບ ທັງການຖ່າຍພາບ & ຄວາມໄວ ໃນລາຄາທີ່ຄຸ້ມຄ່າ

ເປີດໂຕ OPPO A94 ອັດແໜ້ນດ້ວຍປະສິດທິພາບ ທັງການຖ່າຍພາບ & ຄວາມໄວ ໃນລາຄາທີ່ຄຸ້ມຄ່າ

ເລີໂນໂວ ເປີດໂຕ ThinkBook ລຸ້ນໃໝ່ຫຼ້າສຸດ ຮັບເທຣນ “ເຮັດວຽກໄດ້ຈາກທຸກບ່ອນ” (work-from-anywhere)

ເລີໂນໂວ ເປີດໂຕ ThinkBook ລຸ້ນໃໝ່ຫຼ້າສຸດ ຮັບເທຣນ “ເຮັດວຽກໄດ້ຈາກທຸກບ່ອນ” (work-from-anywhere)

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າອິນເຕີເນັດໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຈັກ 1 ມື້?

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າອິນເຕີເນັດໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຈັກ 1 ມື້?

ຊາວອາຊີຕາເວັນອາຄະເນ 18% ພາກັນແຊຂ່າວລົງໂຊຊຽວໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບກ່ອນວ່າເປັນເລື່ອງແທ້ ຫຼື ປອມ

ຊາວອາຊີຕາເວັນອາຄະເນ 18% ພາກັນແຊຂ່າວລົງໂຊຊຽວໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບກ່ອນວ່າເປັນເລື່ອງແທ້ ຫຼື ປອມ

ການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນໂລກອອນລາຍໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມໃນໄລຍະໂລກລະບາດ: ຜູ້ປົກຄອງສາມາດເຮັດໄດ້ແນວໃດ?

ການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນໂລກອອນລາຍໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມໃນໄລຍະໂລກລະບາດ: ຜູ້ປົກຄອງສາມາດເຮັດໄດ້ແນວໃດ?

ຊ້າໝົດອົດເດີ! HUAWEI Nova 7i ຫຼຸດລາຄາພິເສດຕ້ອນຮັບເທດສະການຄຣິສມາສ ແລະ ປີໃໝ່ສາກົນ

ຊ້າໝົດອົດເດີ! HUAWEI Nova 7i ຫຼຸດລາຄາພິເສດຕ້ອນຮັບເທດສະການຄຣິສມາສ ແລະ ປີໃໝ່ສາກົນ

ໂລກໃໝ່ຂອງການຮຽນຮູ້! katalyst-learning.com ໃຫ້ຄົນລາວຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ e-commerce ແບບຟຣີໆ

ໂລກໃໝ່ຂອງການຮຽນຮູ້! katalyst-learning.com ໃຫ້ຄົນລາວຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ e-commerce ແບບຟຣີໆ

10 ອັນດັບ PASSWORD ຍອດນິຍົມ (ທີ່ບໍ່ຄວນຕັ້ງຢ່າງຍິ່ງ)

10 ອັນດັບ PASSWORD ຍອດນິຍົມ (ທີ່ບໍ່ຄວນຕັ້ງຢ່າງຍິ່ງ)

ຮູ້ຈັກກັບອຸປະກອນສຽງ & ສວມໃສ່ອັດສະລິຍະຈາກ HUAWEI ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງທ່ານງ່າຍຂຶ້ນ

ຮູ້ຈັກກັບອຸປະກອນສຽງ & ສວມໃສ່ອັດສະລິຍະຈາກ HUAWEI ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງທ່ານງ່າຍຂຶ້ນ

ຄວາມໂສດເປັນບັນຫາສຳລັບເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່? ຈະດີບໍ່ຖ້າເຮົາມີລະບົບທີ່ສາມາດຊ່ວຍຈັບຄູ່ໃຫ້ກັບຄົນໂສດ?

ຄວາມໂສດເປັນບັນຫາສຳລັບເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່? ຈະດີບໍ່ຖ້າເຮົາມີລະບົບທີ່ສາມາດຊ່ວຍຈັບຄູ່ໃຫ້ກັບຄົນໂສດ?

ຫຼຽນມີສອງດ້ານສັນໃດ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍກໍມີ "ດ້ານດີ - ດ້ານລົບ" ສັນນັ້ນ

ຫຼຽນມີສອງດ້ານສັນໃດ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍກໍມີ "ດ້ານດີ - ດ້ານລົບ" ສັນນັ້ນ

ເປີດໃຫ້ສັ່ງຈອງແລ້ວມື້ນີ້! Huawei Y7a ລາຄາສຸດຄຸ້ມ ພ້ອມຈຸດເດັ່ນທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນພາດເປັນເຈົ້າຂອງ

ເປີດໃຫ້ສັ່ງຈອງແລ້ວມື້ນີ້! Huawei Y7a ລາຄາສຸດຄຸ້ມ ພ້ອມຈຸດເດັ່ນທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນພາດເປັນເຈົ້າຂອງ

ປັກ 3 ຂາ ທີ່ມາຂອງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຈິງແທ້ປະການໃດ?

ປັກ 3 ຂາ ທີ່ມາຂອງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຈິງແທ້ປະການໃດ?

7 ເຫດຜົນທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນພາດຈະເປັນເຈົ້າຂອງ Huawei Nova 7 ສະມາດໂຟນ 5G

7 ເຫດຜົນທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນພາດຈະເປັນເຈົ້າຂອງ Huawei Nova 7 ສະມາດໂຟນ 5G

ຮູ້ຈັກກັບ VPN ເຄື່ອງມືທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາຍມຸດທ່ອງອິນເຕີເນັດປອດໄພຂຶ້ນອີກເທົ່າຕົວ

ຮູ້ຈັກກັບ VPN ເຄື່ອງມືທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາຍມຸດທ່ອງອິນເຕີເນັດປອດໄພຂຶ້ນອີກເທົ່າຕົວ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ