ວັນອາທິດ ທີ 1 ພະຈິກ 2020

ຢຸດເຮັດສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ຖ້າຢາກມີຊີວິດທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມສຸກ!

ຢຸດເຮັດສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ຖ້າຢາກມີຊີວິດທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມສຸກ!
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ບາງຄັ້ງເຮົາກໍມັກຈະຕັ້ງຄໍາຖາມຢູ່ສະເໝີວ່າຄວາມສຸກທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນຫຍັງ? ມັນຢູ່ໃສ? ຈະຫາຄວາມສຸກໄດ້ແນວໃດ? ບາງຄົນລອງເຮັດທຸກວິທີເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ຊີວິດຂອງຕົນເອງມີຄວາມສຸກ, ແຕ່ກໍບໍ່ສໍາເລັດ, ແລ້ວເປັນຍ້ອນເຫດໃດເຮົາຈຶ່ງຍັງວົນຢູ່ໃນຊີວິດແບບເກົ່າໆ, ບໍ່ມີການພັດທະນາ, ບໍ່ມີຄວາມສຸກ... ບົດຄວາມຕໍ່ໄປນີ້ອາດຈະຊ່ວຍທ່ານໄດ້, ເຊິ່ງສິ່ງທີ່ຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກ ແລະ ກັບມາມີຄວາມສຸກນັ້ນກໍຄື: 

ເຊົາເຮັດໃຫ້ຊີວິດຕົນເອງມີຄວາມວຸ່ນວາຍ ແລະ ສັບສົນ

ຄວາມສັບຊ້ອນສ້າງຄວາມສັບສົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ສາມາດຫາທາງອອກໄດ້. ຖ້າເຮົາເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຮົາສັບຊ້ອນ ແລະ ວຸ່ນວາຍ, ໃນສະໝອງເຮົາກໍຈະບໍ່ມີຫຍັງນອກຈາກຄວາມສັບສົນ. ຊີວິດບໍ່ໄດ້ສັບຊ້ອນເທົ່າທີ່ເຮົາຄິດ ແຕ່ເປັນເຮົາເອງທີ່ເຮັດໃຫ້ຊີວິດສັບຊ້ອນ. ແຕ່ໃນບາງຄັ້ງ,​ເຮົາກໍຕ້ອງທ້າທາຍຕົນເອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສິ່ງນັ້ນສໍາເລັດເພາະຄົນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດທຸກຄົນ, ບໍ່ມີໃຜທີ່ບໍ່ເຄີຍຍາກລຳບາກມາກ່ອນ, ແຕ່ຖ້າເຮົາກົດດັນຕົນເອງຈົນເກີນໄປ, ກໍຈະມີແຕ່ຄໍາວ່າ “ເຮັດບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຫົວ”.


ພາບ: engin akyurt / Unsplash

ເຊົາເຮັດໃຫ້ຕົນເອງເຄັ່ງຄຽດຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ 

ບາງຄົນອາດຈະຫຍຸ້ງຢູ່ກັບວຽກງານຕ່າງໆ, ເຮັດວຽກໜັກ, ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເຮົາບໍ່ຢາກເຮັດ, ຊອກຫາຄວາມສົມບູບແບບຢູ່ຕະຫຼອດ, ມີພາລະໜ້າທີ່ທີ່ຫຼາຍ, ບາງຄົນອາດຈະຄິດວ່າການທີ່ເຮົາໄດ້ເຮັດສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເປັນຄົນທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຕົນເອງຂຶ້ນມາ, ແຕ່ສຸດທ້າຍແລ້ວກໍມາຈົບຢູ່ທີ່ຄວາມຫຼົມແຫຼວ. ຄວາມເຄັ່ງຄຽດສາມາດເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຂ້າຄົນໄດ້. ແຕ່ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນໄປກວ່ານັ້ນກໍຄື: ຄວາມຄຽດບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຈາກເຮົາ ແຕ່ເກີດຈາກສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດ ແລະ ສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດນັ້ນເຮົາສາມາດເລືອກມັນດ້ວຍຕົນເອງໄດ້. ເມື່ອໃດທີ່ເຮົາຮູ້ສຶກເຄັ່ງຄຽດ, ພຽງແຕ່ຫຼັບຕາ ແລະ ຫາຍໃຈໃຫ້ເລິກທີ່ສຸດ ຫ້າຄັ້ງ, ແລ້ວທຸກຢ່າງຈະດີຂຶ້ນ. 

ເຊົາເວົ້າວ່າຕົນເອງບໍ່ມີເວລາ

ຄົນສ່ວນຫຼາຍບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມສຸກໃນຊີວິດຍ້ອນຄຳວ່າ “ບໍ່ມີເວລາ”. ບາງຄົນຢາກຈະສ້າງຈຸດປ່ຽນໃຫ້ຕົວເອງໃນຊີວິດ, ໃນຫຼາຍໆດ້ານ ຫຼືຢາກລອງເຮັດສິ່ງທີ່ຕົນເອງບໍ່ເຄີນເຮັດມາກ່ອນ ແຕ່ເມື່ອຮອດເວລາແລ້ວ ຊໍ້າພັດບອກຕົນເອງວ່າບໍ່ມີເວລາ, ສຸດທ້າຍສິ່ງທີ່ຢາກຈະເຮັດ ກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດເລີຍ. ຖ້າເປັນຜູ້ອ່ານ, ຖ້າຖາມວ່າຕອນເຊົ້ານີ້ຜູ້ອ່ານໄດ້ມີເວລາຖູແຂ້ວບໍ່?, ຜູ້ອ່ານໄດ້ມີເວລາລ້າງໜ້າບໍ່?, ຜູ້ອ່ານໄດ້ມີເວລາປ່ຽນເຄື່ອງບໍ່? ທຸກຄົນມີເວລາໃຫ້ກັບສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໝົດ, ແຕ່ເປັນຫຍັງເຮົາຕ້ອງມີຂໍ້ອ້າງໃຫ້ກັບສິ່ງຕ່າງໆວ່າບໍ່ມີເວລາ. ຄວາມຈິງແລ້ວເຮົາຈະມີເວລາໃຫ້ກັບສິ່ງທີ່ສໍາຄັນກັບເຮົາສະເໝີ, ຖ້າເຮົາເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງເປົ້າໝາຍເຮົາ, ຢຸດເວົ້າວ່າບໍ່ມີເວລາ ແລ້ວລົງມີເຮັດມັນ! ເວລາເປັນສິ່ງທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ການທີ່ເຮົາບອກວ່າ “ບໍ່ມີເວລາ” ກໍມີຄວາມໝາຍອັນດຽວກັນກັບຄໍາວ່າ “ບໍ່ຢາກເຮັດ”. 

ເຊົາເສຍດາຍສິ່ງທີ່ຜ່ານມາແລ້ວ

ອະດີດເປັນສິ່ງທີ່ຜ່ານມາແລ້ວ, ຈົບໄປແລ້ວ ແຕ່ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ເຮົາຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກໍຄືປັດຈຸບັນ. ການທີ່ເຮົາໄດ້ເຮັດບາງຢ່າງຜິດພາດໄປໃນອະດີດ ຫຼື ມີອະດີດທີ່ບໍ່ຄ່ອຍດີນັ້ນສາມາດເປັນບົດຮຽນໃຫ້ເຮົານໍາເອົາໄປປັບປຸງ ແລະ ປະຍຸກໃຊ້ໄດ້ໃນອະນາຄົດ. ເຮົາຄວນບອກຕົວເອງໄວ້ເລີຍວ່າ ຢ່າໄປເສຍດາຍ ແລະ ເສີຍໃຈກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນອະດີດ. ເຮົາທຸກຄົນບໍ່ຄວນທີ່ຈະຈົມຢູ່ກັບອະດີດ ແລະ ບໍ່ຄວນຫວັງກັບອະນາຄົດ, ແຕ່ເຮົາຄວນຈະຢູ່ກັບປັດຈຸບັນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ຖ້າເຮົາເຮັດປັດຈຸບັນໃຫ້ດີ, ອະນາຄົດເຮົາກໍຈະດີໄປຕາມໆກັນ ແລະ ເຮົາຈະຂອບໃຈອະດີດທີ່ຊ່ວຍສອນບົດຮຽນອັນລໍ້າຄ່າທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາພັດທະນາມາໄດ້.


ພາບ: Radu Florin / Unsplash

ເຊົາເວົ້າຄໍາວ່າຢ້ານ

ພຽງຄໍາວ່າ “ຢ້ານ” ຄໍາດຽວສາມາດປ່ຽນຄວາມຄິດ ແລະ ການກະທໍາເຮົາໄດ້. ຖ້າເຮົາຢ້ານທີ່ຈະລອງ ເຮົາກໍຈະບໍ່ມີມື້ທີ່ຈະໄດ້ພົບກັບສິ່ງໃໝ່ໆ, ຖ້າເຮົາຢ້ານທີ່ຈະເວົ້າ ເຮົາກໍບໍ່ສາມາດບອກສິ່ງທີ່ເຮົາຢາກບອກໄດ້, ຖ້າເຮົາຢ້ານຄວາມຫຼົມແຫຼວ ເຮົາກໍບໍ່ສາມາດປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້. ການທີ່ເຮົາມັກເວົ້າຄໍາວ່າ “ຢ້ານ” ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ, ມັນຈະເປັນການທີ່ເຮັດໃຫ້ສະໝອງຂອງເຮົາໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຢ້ານກົວ ແລະ ຄວາມຄິດລົບໆເຊິ່ງຈາກຄວາມຄິດ ມັນຈະກາຍໄປເປັນການກະທໍາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ກ້າທີ່ຈະລົງມືເຮັດຫຍັງເລີຍ. ຖ້າເຮົາຄິດບວກ, ມັນກໍຈະເປັນພະລັງບວກໃຫ້ເເກ່ຕົນເອງ, ແຕ່ຖ້າຄິດລົບ, ມັນກໍຈະບໍ່ມີຫຍັງເລີຍນອກຈາກຄໍາວ່າ “ຢ້ານ”.

ເຊົາປຽບທຽບຊີວິດຂອງຕົນເອງກັບອົນອື່ນ

ເຮົາບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເອົາຕົນເອງໄປປຽບທຽບກັບຄົນອື່ນເພາະການກະທໍາແບບນັ້ນຈະສົ່ງຜົນເສີຍໃຫ້ແກ່ຕົວເຮົາເອງ. ຄົນເຮົາທຸກຄົນບໍ່ມີໃຜທີ່ຈະສົມບູນແບບ ຫຼືຄືກັນໄປໝົດ, ທຸກຄົນກໍຕ່າງມີຈຸດດີ ແລະ ຈຸດດ້ອຍ. ການທີ່ເຮົາມັກປຽບທຽບຕົນເອງກັບຄົນທີ່ດີກວ່າກໍບໍ່ຕ່າຫຍັງກັບການເອົາຈຸດດ້ອຍຂອງເຮົາໄປປຽບທຽບກັບຈຸດດີຂອງຄົນອື່ນ, ເຊິ່ງສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງຮູ້ກໍຄື: ເຮົາກໍຄວນທີ່ຈະຮູ້ວ່າເຮົາເອງກໍມີຈຸດດີ ແລະ ບໍ່ມີໃຜທີ່ສົມບູນແບບ.

ເຊົາໃຊ້ເວລາຮ່ວມກັບຄົນທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ເຮົາ

ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປ່ຽນໄປ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນປ່ຽນໄປນໍາໄດ້. ຖ້າເຮົາຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີແຕ່ຄວາມສະຫງົບ, ຜູ້ຄົນໃຈດີ, ມີນໍ້າໃຈ ເຮົາກໍຈະກາຍເປັນຄົນແບບນັ້ນ. ແຕ່ກົງກັນຂ້າມຖ້າເຮົາໄດ້ໄປຢູ່ໃນສັງຄົມທີ່ສະພາບແວດລ້ອມບໍ່ດີ, ຜູ້ຄົນບໍ່ມີນໍາ້ໃຈ, ມີແຕ່ຄວາມວຸ່ນວາຍ ເຮົາເອງກໍຈະກາຍເປັນຄົນແບບນັ້ນ. ສະນັ້ນ, ສະພາບແວດລ້ອມຖືວ່າເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນກັບຊີວິດເຮົາ ເພາະພຽງແຕ່ສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງເຮົາເປັນແບບໃດ ເຮົາກໍຈະກາຍເປັນຄົນແບບນັ້ນໄປເລີຍ. 


ພາບ: Duy Pham / Unsplash

ເຊົາເອົາໃຈຄົນອື່ນຫຼາຍເກີນໄປ

ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເຮົາຄວນມີກໍຄືການເປັນໂຕຂອງຕົວເອງ. ການທີ່ເຮົາເອົາໃຈຄົນອື່ນຫຼາຍເກີນໄປອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວຂອງຕົນເອງ ແລະ ຍອມໄປໝົດທຸກເລື່ອງ. ກາຍເປັນຄົນທີ່ບໍ່ກ້າເຮັດ, ບໍ່ກ້າເວົ້າ, ບໍ່ກ້າສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຕົນເອງເພາະທີ່ຜ່ານມາເຮົາໄດ້ຕາມໃຈຄົນອື່ນຢູ່ຕະຫຼອດເລີຍບໍ່ໄດ້ຕາມສິ່ງທີ່ຕົນເອງຕ້ອງການ. ສະນັ້ນ, ຈົ່ງເປັນຕົວຂອງຕົວເອງໃນແບບທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເດືອດຮ້ອນ.


ຂຽນໂດຍ: Fasai Phankhao

ອ້າງອີງ:

 

Advertisement Replay Ad
ເຮັດແນວໃດດີ ເມື່ອຂ້ອຍຫຼົງຮັກໝູ່ຂອງຕົນເອງ?

ເຮັດແນວໃດດີ ເມື່ອຂ້ອຍຫຼົງຮັກໝູ່ຂອງຕົນເອງ?

ເປັນຫຍັງສະພາແຫ່ງຊາດຈຶ່ງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ?

ເປັນຫຍັງສະພາແຫ່ງຊາດຈຶ່ງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ?

ຢູ່ດີໆຄວາມຊົງຈໍາກໍຫາຍ "TGA" ກຸ່ມອາການສູນເສຍຄວາມຊົງຈໍາຊົ່ວຄາວ

ຢູ່ດີໆຄວາມຊົງຈໍາກໍຫາຍ "TGA" ກຸ່ມອາການສູນເສຍຄວາມຊົງຈໍາຊົ່ວຄາວ

ແຈກ 5 ເມນູ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ຊວນລູກນ້ອຍເຂົ້າເຮືອນຄົວ ເຮັດອາຫານແຊບໆ ມ່ວນຊື່ນໝົດຄອບຄົວ

ແຈກ 5 ເມນູ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ຊວນລູກນ້ອຍເຂົ້າເຮືອນຄົວ ເຮັດອາຫານແຊບໆ ມ່ວນຊື່ນໝົດຄອບຄົວ

ລວມວິທີ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າທີ່ການງານຂອງເຮົາມີຄວາມໝັ້ນຄົງ

ລວມວິທີ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າທີ່ການງານຂອງເຮົາມີຄວາມໝັ້ນຄົງ

ລວມ 6 ເຕັກນິກດີໆ ທີ່ສາມາດມັດໃຈພໍ່ແມ່ແຟນໄດ້

ລວມ 6 ເຕັກນິກດີໆ ທີ່ສາມາດມັດໃຈພໍ່ແມ່ແຟນໄດ້

ເປີດຕໍານານຍອດນັກສືບ Sherlock Holmes ຕົວລະຄອນຈາກນະວະນິຍາຍທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ໂດ່ງດັງໄປທົ່ວໂລກ

ເປີດຕໍານານຍອດນັກສືບ Sherlock Holmes ຕົວລະຄອນຈາກນະວະນິຍາຍທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ໂດ່ງດັງໄປທົ່ວໂລກ

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ?

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ?

ວັນໜຶ່ງຂ້ອຍຈະຕ້ອງລືມເຈົ້າໃຫ້ໄດ້ How to ເຮັດແນວໃດໃຫ້ລືມແຟນເກົ່າແບບຈົມດິນ

ວັນໜຶ່ງຂ້ອຍຈະຕ້ອງລືມເຈົ້າໃຫ້ໄດ້ How to ເຮັດແນວໃດໃຫ້ລືມແຟນເກົ່າແບບຈົມດິນ

ຮູ້ຈັກ 9 ນິໄສນ້ອຍໆທີ່ຈະປ່ຽນແປງໃຫ້ຊີວິດເຮົາດີຂຶ້ນ

ຮູ້ຈັກ 9 ນິໄສນ້ອຍໆທີ່ຈະປ່ຽນແປງໃຫ້ຊີວິດເຮົາດີຂຶ້ນ

ກ່ອນຈະມາເປັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພະທາດຫຼວງທີ່ປວງຊົນລາວສັກກາລະບູຊາ

ກ່ອນຈະມາເປັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພະທາດຫຼວງທີ່ປວງຊົນລາວສັກກາລະບູຊາ

ແຕ່ງໜ້າຫຼາຍ ພັກຜ່ອນໜ້ອຍ ກໍສາມາດມີຜິວຂາວສະຫວ່າງໃສໄດ້ ຕາມແບບ "ບາບີ້ ປິຍະມາດ"

ແຕ່ງໜ້າຫຼາຍ ພັກຜ່ອນໜ້ອຍ ກໍສາມາດມີຜິວຂາວສະຫວ່າງໃສໄດ້ ຕາມແບບ "ບາບີ້ ປິຍະມາດ"

ລວມຊ່ອງຝຶກພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານ

ລວມຊ່ອງຝຶກພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານ

ຜິວພັນດີຕ້ອງມີຕົວຊ່ວຍ! "ແກ້ວຕາ" ມີເຄັດລັບຜິວງາມສຸຂະພາບດີມາຝາກສາວລາວທຸກຄົນ

ຜິວພັນດີຕ້ອງມີຕົວຊ່ວຍ! "ແກ້ວຕາ" ມີເຄັດລັບຜິວງາມສຸຂະພາບດີມາຝາກສາວລາວທຸກຄົນ

ພາຮູ້ 30 ຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ເປັນ "ການກະທຳຜິດຕໍ່ຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ"

ພາຮູ້ 30 ຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ເປັນ "ການກະທຳຜິດຕໍ່ຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ"

ສຽງດັງເກີນ "ເປັນມົນລະພິດ" ພ້ອມທັງຜິດກົດໝາຍ ມີໂທດປັບໃໝເດີ

ສຽງດັງເກີນ "ເປັນມົນລະພິດ" ພ້ອມທັງຜິດກົດໝາຍ ມີໂທດປັບໃໝເດີ

ຮູ້ຈັກ "ບຸນກະຖິນ" ປະເພນີຂອງຄົນລາວທີ່ນິຍົມຈັດຂຶ້ນຫຼັງອອກພັນສາ

ຮູ້ຈັກ "ບຸນກະຖິນ" ປະເພນີຂອງຄົນລາວທີ່ນິຍົມຈັດຂຶ້ນຫຼັງອອກພັນສາ

ຄະລຳ 9 ຢ່າງທີ່ຄົນລາວບູຮານຫ້າມເຮັດເວລາໄປເຮືອນດີ ຫຼື ສົ່ງສະການຄົນຕາຍ ພ້ອມເຫດຜົນເບື້ອງຫຼັງ

ຄະລຳ 9 ຢ່າງທີ່ຄົນລາວບູຮານຫ້າມເຮັດເວລາໄປເຮືອນດີ ຫຼື ສົ່ງສະການຄົນຕາຍ ພ້ອມເຫດຜົນເບື້ອງຫຼັງ

7 ສິ່ງທີ່ບອກວ່າທ່ານຄືມະຫາເສດຖີຈາກ 1 ສະໝອງ 2 ມື!

7 ສິ່ງທີ່ບອກວ່າທ່ານຄືມະຫາເສດຖີຈາກ 1 ສະໝອງ 2 ມື!

Jump start - ຮູ້ຈັກກັບການຕໍ່ສາຍພ່ວງແບັດເຕີຣີລົດຍົນ ວິທີແກ້ບັນຫາເມື່ອແບັດໝົດ

Jump start - ຮູ້ຈັກກັບການຕໍ່ສາຍພ່ວງແບັດເຕີຣີລົດຍົນ ວິທີແກ້ບັນຫາເມື່ອແບັດໝົດ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ