ວັນອາທິດ ທີ 9 ພຶດສະພາ 2021

ການນອນກົນເກີດຈາກຫຍັງ? ເປັນສັນຍານທີ່ບົ່ງບອກເຖິງອັນຕະລາຍຂອງສຸຂະພາບ ຫຼື ບໍ່?

ການນອນກົນເກີດຈາກຫຍັງ? ເປັນສັນຍານທີ່ບົ່ງບອກເຖິງອັນຕະລາຍຂອງສຸຂະພາບ ຫຼື ບໍ່?
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ການ ຫຼື Snoring ເປັນອາການໜຶ່ງທີ່ສາມາດພົບໄດ້ທົ່ວໆໄປທັງເພດຊາຍ ແລະ ຍິງ, ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍ ຈະພົບນຳຜູ້ຊາຍຫຼາຍກວ່າ ເພາະມີຄວາມກ່ຽວເນື່ອງກັນກັບຮໍໂມນເພດ. ອາການດັ່ງກ່າວເປັນການນອນໂດຍທີ່ມີສຽງແຫບແປກໆເກີດຂຶ້ນເວລາທີ່ຫາຍໃຈເຂົ້າອອກ ໃນຂະນະທີ່ນອນຫຼັບ ບາງເທື່ອກໍອາດດັງແຮງ ຈົນເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ນອນນໍາຢູ່ທາງຂ້າງເກີດຮູ້ສຶກນອນບໍ່ຫຼັບຈົນຫງຸດຫງິດເລີຍກໍວ່າໄດ້ ແລະ ຄົນທີ່ນອນກົນກໍບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວນຳອີກ. ນອນນີ້ການນອນກົນໃນບາງກໍລະນີອາດມີຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຮ່າງກາຍນຳອີກ ເຊິ່ງໃນບົດຄວາມນີ້ຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບສາເຫດ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ວິທີການຫຼີກເວັ້ນ ຫຼື ບັນເທົາການນອນກົນໃນແບບທີ່ຜິດປົກກະຕິ. 

ນອນກົນເກີດຈາກຫຍັງ? 

  • ອາດເກີດຈາກທາງເດີນຫາຍໃຈບໍລິເວນຜົ້ງດັງຖືກປິດກັ້ນໃນບາງສ່ວນ ເຊິ່ງພົບໃນຄົນທີ່ມີອາການພູມແພ້, ມີການອັກເສບໃນຜົ້ງດັງ ເຊັ່ນ ເປັນຫວັດ ຫຼື ພົບໃນບາງຄົນທີ່ມີໂຄງສ້າງຂອງດັງທີ່ຜິດປົກກະຕິ. 
  • ເກີດຈາກເນື້ອເຍື່ອບໍລິເວນລຳຄໍມີຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊິ່ງພົບໃນຄົນຕຸ້ຍ ຫຼື ໂຕໃຫຍ່, ຄົນທີ່ມີຄໍບວມໜາ ຫຼື ມີຕ່ອມອະບິດານໃຫຍ່ ແລະ ອື່ນໆ. 
  • ອາດເກີດຈາກເພດານອ່ອນ ແລະ ລິ້ນໄກ່ຍາວ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ທາງເດີນຫາຍໃຈເເຄບລົງ ເເລະ ອາດເປັນສ່ວນປິດກັ້ນທາງເດີນຫາຍໃຈໄດ້. 
  • ເກີດຈາກ ລິ້ນ ຫຼື ກ້າມຊີ້ນບໍລິເວນລໍາຄໍອາດບໍ່ກະຊັບ ຫຼື ຍານ ເຊິ່ງພົບໃນກຸ່ມຄົນທີ່ນອນຫຼັບເລິກ, ຄົນເມົາເຫຼົ້າ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸເປັນຕົ້ນ. 

ນອນກົນມີຄວາມສ່ຽງອັນຕະລາຍ ຫຼື ບໍ? 

ອາການນອນກົນສາມາດເເບ່ງອອກເປັນສອງແບບຄື: ການນອນກົນແບບທຳມະດາບໍ່ຮຸນແຮງ ເຊິ່ງນັບວ່າຢູ່ໃນເກນປົກກະຕິ, ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ພຽງເເຕ່ອາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄົນຮອບຂ້າງເທົ່ານັ້ນເອງ ແລະ ອີກແບບໜຶ່ງກໍຄືການນອນກົນທີ່ສ່ຽງອັນຕະລາຍ ອາດສ່ຽງຕໍ່ການຢຸດຫາຍໃຈຊົ່ວຂະນະໃນຕອນເວລາທີ່ນອນຫຼັບ ຫຼື (Obstructive Sleep Apnea: OSA) ເຊິ່ງເປັນອາການທີ່ບົ່ງບອກວ່າເຮົາມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດພາວະນີ້ນັ້ນກໍຄື: ຮູ້ສຶກນອນສະດຸ້ງ, ຝັນຮ້າຍ, ນອນລະເມີ ຫຼື ຮູ້ສຶກຜີອຳ ແລະ ຫາຍໃຈຝືດ, ຄໍແຫ້ງ, ເຈັບຄໍ, ຮູ້ສຶກເມື່ອຍ ຫຼື ອ່ອນເພຍໃນເວລາຕື່ນນອນ, ມີອາການຢາກນອນ ຫຼື ຫາວນອນແບບຜິດປົກກະຕິໃນຕອນສວາຍ ເນື່ອງຈາກມີອາການເພຍຈາກການນອນທີ່ຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ນອນບໍ່ພຽງພໍ ເຊິ່ງສາມາດເພິ່ມຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະພາໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍໃນເວລາທີ່ເຮັດວຽກ ຫຼື ຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະໄດ້. ນອກນີ້ອາການນອນກົນທີ່ຜິດປົກກະຕິອາດເປັນສັນຍານບົ່ງບອກໃນການເປັນພະຍາດອື່ນໆອີກເຊັ່ນ: ຄວາມດັນເລືອດສູງ, ພະຍາດຫົວໃຈ, ພະຍາດຫຼອດເລືອດໃນສະໝອງ ແລະ ອື່ນໆ. 

ຄວນເຮັດແນວໃດເພື່ອບັນເທົາ ຫຼື ຫຼີກເວັ້ນຄວາມສ່ຽງອັນຕະລາຍຈາກການນອນກົນ? 

ຫາກເຮົາຮູ້ສຶກວ່າເຮົານອນກົນໃນແບບທີ່ຜິດປົກກະຕິ ແລະ ມີອາການຄ້າຍຄືທີ່ກ່າວມາໃນຂ້າງເທິງ ຄວນທີ່ຈະເຂົ້າພົບເເພດ ເພື່ອຮັບຄຳປຶກສາ ແລະ ຫາທາງຮັກສາເພື່ອບັນເທົາອາການ. ນອກນີ້ຍັງມີບາງວິທີ ທີ່ຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຫຼຸດຜ່ອນການນອນກົນໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ເຊັ່ນ: 

  • ການນອນສະເເຄງ ເພາະການທີ່ເຮົານອນຫງາຍຈະພາໃຫ້ເພີ່ມໂອກາດໃນການນອນກົນຫຼາຍຂຶ້ນ 
  • ຄວບຄຸມນ້ຳໜັກໃຫ້ຢູ່ໃນເກນປົກກະຕິ ໂດຍສະເພາະຄົນໂຕໃຫຍ່ ຫຼື ຄົນທີ່ມີນ້ຳໜັກຫຼາຍ 
  • ພະຍາຍາມນອນໝອນສູງ ເພື່ອທີ່ຈະຊ່ວຍຫຼຸດໂອກາດການປິດກັ້ນທາງເດີນຫາຍໃຈ.  
  • ຈຳກັດ ແລະ ຄວບຄຸມການດື່ມສິ່ງມຶນເມົາ ແລະ ການສູບຢາ ໂດຍສະເພາະໃນເວລາກ່ອນນອນຈະເປັນການດີ ເພື່ອໃຫ້ຫາຍໃຈໄດ້ສະດວກຂຶ້ນ. 
  • ປະຕິບັດພຶດຕິກຳໃຫ້ເໝາະສົມ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍຕາມແຕ່ລະໄວ. ຫາກຮູ້ສຶກວ່າອາການຍັງບໍດີຂຶ້ນໃຫ້ຮີບໄປປຶກສາແພດໝໍເພື່ອຫາທາງແກ້ໄຂຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 

ຂຽນໂດຍ: Vanheuang Phommadeechack 

ອ້າງອີງ: 

Advertisement Replay Ad
ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ເມສາ 2021

ປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງ 65 ກໍລະນີຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຢັ້ງຢືນໃໝ່ ປະຈຳວັນທີ 23 ເມສາ 2021

ປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງ 65 ກໍລະນີຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຢັ້ງຢືນໃໝ່ ປະຈຳວັນທີ 23 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ເມສາ 2021

ສຳນັກງານສົ່ງເສີມການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ ໜຸນ SME ເຈລະຈາຈັບຄູ່ຜູ້ຈຳໜ່າຍໃນລາວ ສ້າງເຄືອຂ່າຍຂະຫຍາຍການຄ້າ

ສຳນັກງານສົ່ງເສີມການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ ໜຸນ SME ເຈລະຈາຈັບຄູ່ຜູ້ຈຳໜ່າຍໃນລາວ ສ້າງເຄືອຂ່າຍຂະຫຍາຍການຄ້າ

ແອສຕຣາເຊເນກາ ຢືນຢັນ ບໍ່ພົບຫຼັກຖານຄວາມສ່ຽງພາວະເລືອດກ້າມຈາກການໃຊ້ວັກຊີນ

ແອສຕຣາເຊເນກາ ຢືນຢັນ ບໍ່ພົບຫຼັກຖານຄວາມສ່ຽງພາວະເລືອດກ້າມຈາກການໃຊ້ວັກຊີນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 25 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 25 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ມີນາ 2021

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່? ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຮົາຄວນຕ້ອງຮູ້?

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່? ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຮົາຄວນຕ້ອງຮູ້?

ຫຼາຍຊາດໃຫຍ່ໃນເອີຣົບໂຈະການໃຫ້ວັກຊີນ "ແອສຕຣາເຊເນກາ" ຫຼັງພົບພາວະເລືອດກ້າມໃນຜູ້ຮັບວັກຊີນ

ຫຼາຍຊາດໃຫຍ່ໃນເອີຣົບໂຈະການໃຫ້ວັກຊີນ "ແອສຕຣາເຊເນກາ" ຫຼັງພົບພາວະເລືອດກ້າມໃນຜູ້ຮັບວັກຊີນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 9 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 9 ມີນາ 2021

[LIVE UPDATE] ສະຫຼຸບຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ & ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ 2021

[LIVE UPDATE] ສະຫຼຸບຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ & ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 4 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 4 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 1 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 1 ມີນາ 2021

ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບ "ປາຂ່າ" ໂລມານໍ້າຈືດແຫ່ງແມ່ນໍ້າຂອງ ສາຍພັນທີ່ຖືກຄຸກຄາມຢ່າງໜັກ

ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບ "ປາຂ່າ" ໂລມານໍ້າຈືດແຫ່ງແມ່ນໍ້າຂອງ ສາຍພັນທີ່ຖືກຄຸກຄາມຢ່າງໜັກ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ກຸມພາ 2021

ໃນມື້ທີ່ໂຄວິດກີດກັ້ນໄທ ແລະ ລາວ ຄົນໄທຈຶ່ງຜຸດໄອເດຍ "ຫຼວງພະບາງຈຳລອງ" ຢູ່ໃຈກາງບາງກອກ

ໃນມື້ທີ່ໂຄວິດກີດກັ້ນໄທ ແລະ ລາວ ຄົນໄທຈຶ່ງຜຸດໄອເດຍ "ຫຼວງພະບາງຈຳລອງ" ຢູ່ໃຈກາງບາງກອກ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ