ວັນອັງຄານ ທີ 20 ເມສາ 2021

ສິ່ງທີ່ຜູ້ສຳພາດວຽກ (Interviewer) ຫຼື HR ຄາດຫວັງກັບຄົນທີ່ມາສະໝັກວຽກ ຫຼື ມາສຳພາດວຽກ

ສິ່ງທີ່ຜູ້ສຳພາດວຽກ (Interviewer) ຫຼື HR ຄາດຫວັງກັບຄົນທີ່ມາສະໝັກວຽກ ຫຼື ມາສຳພາດວຽກ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ຂັ້ນຕອນການສຳພາດ ກໍເປັນອີກຂັ້ນຕອນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງການຄັດເລືອກພະນັກງານເຂົ້າເຮັດວຽກ ຫຼື ການສຳພາດທຶນການສຶກສາຕ່າງໆ ເພາະມັນເປັນຕົວຊີ້ວັດລະດັບຄວາມສາມາດ, ໄຫວພິບປະຕິພານ ແລະ ທັງເປັນການປະເມີນຄົນທີ່ມາສຳພາດໄປໃນໂຕວ່າ ມີຄວາມຮູ້ ຫຼື ທັກສະໃນການເຮັດວຽກໃນລະດັບໃດ, ເໝາະສົມທີ່ຈະຮັບເຂົ້າເຮັດວຽກ ຫຼື ຜ່ານການສຳພາດ ຫຼື ບໍ. ນອກຈາກນີ້ ໂປຣຟາຍ ແລະ ບຸກຄະລິກຂອງຄົນທີ່ມາສຳພາດກໍເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຄືກັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງເອກະສານທີ່ສົ່ງມາສະໝັກ ຈົນເຖິງສະຕາຍການແຕ່ງໂຕ ຫຼື ບຸກຄະລິກກະພາບ ເພາະເປັນອີກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ຈະສາມາດສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ກັບເຮົາຫຼາຍຂຶ້ນ. 

ສະນັ້ນ, ຜູ້ທີ່ຖືກສຳພາດນັ້ນຄວນຈະກຽມໂຕໃຫ້ດີເພື່ອທີ່ຈະເຂົ້າກັບເງື່ອນໄຂ ທີ່ interviewer ນັ້ນຄາດຫວັງໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພຶ່ອທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີໂອກາດຜ່ານໃນຮອບສຳພາດ ແລະ ນີ້ກໍຄືສິ່ງຫຼັກໆ ທີ່ຜູ້ສຳພາດ ຫຼື interviewer ຄາດຫວັງກັບຄົນທີ່ມາສຳພາດ: 

ເອກະສານທີ່ສົ່ງມາສະໝັກ: ການສົ່ງເອກະສານສະໝັກບໍ່ວ່າຈະເປັນ ໃບສະໝັກວຽກ, ຊີວະປະຫວັດ ຫຼື ເອກະສານອື່ນໆຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ເຂົາຕ້ອງການ ເຊິ່ງເອກະສານເຫຼົ່ານັ້ນຖືວ່າເປັນສິ່ງທຳອິດທີ່ຈະຊ່ວຍຕັດສິນວ່າເຮົາຈະຖືກເລືອກໃຫ້ຜ່ານເຂົ້່າຮອບສຳພາດ ຫຼື ບໍ. ສະນັ້ນ, ເອກະສານທີ່ເຮົາຈະສົ່ງ ຕ້ອງມີຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນ ແລະ ຊັດເຈນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່, ທີ່ຢູ່, ປະຫວັດການສຶກສາຕ່າງໆ ຄວນມີເນື້ອຫາທີ່ຕົງກັບຕຳແໜ່ງ ຫຼື ປະເດັນທີ່ ຕາມທີ່ເຂົາຕ້ອງການ. 

ບຸກຄະລິກກະພາບ ຫຼື ການແຕ່ງກາຍ: ຫາກເມື່ອຮອດຂັ້ນຕອນການສຳພາດ ເລື່ອງຂອງບຸກຄະລິກກະພາບ ຫຼື ການແຕ່ງກາຍຂອງຄົນທີ່ມາສຳພາດ ກໍເປັນອີກເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ຜູ້ສໍາພາດນັ້ນເບິ່ງ ເພາະມັນອາດຊ່ວຍໃຫ້ຮູ້ເຖິງ ລັກສະນະສະເພາະໂຕຂອງຄົນທີ່ມາສໍາພາດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ເພາະສະນັ້ນ ເຮົາຄວນແຕ່ງກາຍໃຫ້ເໝາະສົມຕາມກາລະ ເທສະ, ສ້າງບຸກຄະລິກກະພາບຂອງເຮົາໃຫ້ມີຄວາມໂດດເດັ່ນ ແລະ ເປັນຕົວເອງທີ່ສຸດ ເພື່ອທີ່ຈະສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ຕົວເຮົາຫຼາຍຂຶ້ນ. 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເຊື່ອໝັ້ນໃນໂຕເຮົານັ້ນ ການມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຖືວ່າປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ແລະ ສິ່ງທໍາອິດທີ່ ຄົນທີ່ມາສໍາພາດວຽກທີ່ຈະສະເເດງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ກັບຜູ້ສຳພາດ ນັ້ນກໍຄືການມາຕົງເວລາຕາມນັດ ເປັນສິ່ງເລັກໆນ້ອຍໆທີ່ເຮົາບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ ເພາະຫາກມາຊ້າ ກໍຈະເຮັດຄວາມຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືມີຄວາມລົດໜ້ອຍຖອຍລົງ. 

ການສຶກສາ ແລະ ຜົນງານແນ່ນອນແລ້ວວ່າການສຶກສາ ແລະ ຜົນງານກໍເປັນສິ່ງສໍາຄັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ HR (ພະແນກບຸກຄະລາກອນ) ຫຼື ຜູ້ສຳພາດ ເຫັນໃນຄວາມເໝາະສົົມ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງເຮົາ ແລະ ຈະເປັນອີກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຈະເພິ່ມຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການຕັດສິນຂອງຄະນະກຳມະການ, ຍິ່ງເຮົາມີຄະແນນ ຫຼື ການສຶກສາທີ່ດີເຮົາກໍຈະຍິ່ງມີໂອກາດຫຼາຍຂຶ້ນ. 

ທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດພິເສດ: ເຮົາມັກຈະເຄີຍເຫັນຕະຫຼອດໃນໃບປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆວ່າ ຫາກໃຜມີຄວາມສາມາດບໍ່ວ່າຈະເປັນ ທັກສະພາສາ, ຄອມພິວເຕີ ແລະ ທັກສະອື່ນໆ ແມ່ນຈະຖືກພິຈາລະນາເປັນພິເສດ. ສະນັ້ນ, ເຮົາຄວນກຽມໂຕເອງໃຫ້ມີທັກສະພື້ນຖານເຫຼົ່ານັ້ນ ໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພື່ອທີ່ຈະເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ເຮົາເປັນຄົນທີ່ຖືກເລືອກ.  

ປະສົບການ: ນອກຈາກບັນດາທັກສະຕ່າງໆ ທີ່ກ່າວມາໃນຂ້າງເທິງແລ້ວ, ປະສົບການໃນການເຮັດວຽກຜ່ານມາ ກໍຖືວ່າເປັນອີກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນກັນທີ່ຈະເປັນຈຸດເດັ່ນທີ່ຈະໃຫ້ເຮົາເປັນຄົນນັ້ນທີ່ຖືກເລືອກ. ເພາະສະນັ້ນ, ເຮົາຄວນຈະສະສົມປະສົບການໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເພື່ອທີ່ເຮົາຈະມີສິ່ງທີ່ມານຳສະເໜີ ແລະ ເພີ່ມໂອກາດໃນການທີ່ຈະສຳພາດຜ່ານອີກດ້ວຍ. 

ມີທັດສະນະຄະຕິ ຫຼື ແນວຄວາມຄິດທີ່ດີ: ເປັນສິ່ງທີ່ຜູ້ສຳພາດ ມັກຈະຕັ້ງຄຳຖາມຫຼາກຫຼາຍ ເພື່ອທີ່ຈະທົດສອບແນວຄວາມຄິດ ຫຼື ທັດສະນະຄະຕິຂອງເຮົາໃນເວລາທີ່ມີການສຳພາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາຄວນຕັ້ງສະຕິ ແລ້ວຕອບຄຳຖາມດ້ວຍຄວາມໃຈເຢັນ ແລະ ລື່ນໄຫຼທີ່ສຸດ, ຄວນສຶກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ດີເພື່ອທີ່ຈະສະແດງຄວາມສາມາດທາງດ້ານແນວຄວາມຄິດໃຫ້ເຂົາຢ່າງເຕັມທີ່. 

ສະນັ້ນ, ການທີ່ຈະເພິ່ມໂອກາດໃຫ້ເຮົາເປັນຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກນັ້ນ ເຮົາຕ້ອງກຽມໂຕເອງໃຫ້ດີໃນທຸກຂັ້ນຕອນ, ນັບຕັ້ງແຕ່ການກຽມເອກະສານ, ການເຝິກເວົ້າໃນການຕອບຄຳຖາມ, ການກຽມຄວາມຮູ້ຕ່າງໆໃຫ້ດີ ເພາະການທີ່ເຮົາກຽມທຸກຢ່າງໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມ ເຮົາກໍຈະມີຄວາມໝັ້ນໃຈ ພຽງເທົ່ານີ້ເຮົາກໍຈະມີໂອກາດທີ່ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດ ຫຼື ຜ່ານໃນຮອບສຳພາດແລ້ວ. 


ຂຽນໂດຍ: Vanheuang Phommadeechack 

ອ້າງອີງ: 

Advertisement Replay Ad
"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ຈົບມາໃໝ່ໆບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດວຽກຫຍັງດີຈຶ່ງຈະເໝາະກັບຕົວເອງທີ່ສຸດ? ບົດຄວາມນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

ຈົບມາໃໝ່ໆບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດວຽກຫຍັງດີຈຶ່ງຈະເໝາະກັບຕົວເອງທີ່ສຸດ? ບົດຄວາມນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ