ວັນພຸດ ທີ 21 ເມສາ 2021

ແມ່ນໍ້າຂອງ ແມ່ນໍ້າຂອງໃຜ?

ແມ່ນໍ້າຂອງ ແມ່ນໍ້າຂອງໃຜ?
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ເປັນແມ່ນໍ້າມີຄວາມຍາວທີ່ສຸດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ເປັນແມ່ນໍ້າມີປາຫຼາຍຮ້ອຍຊະນິດອາໄສຢູ່, ເປັນແມ່ນໍ້າທີ່ປຽບເໝືອນສາຍເລືອດທີ່ຫຼໍ່ລ້ຽງຊີວິດຂອງຄົນຫຼາຍສິບລ້ານຄົນ, ເປັນແມ່ນໍ້າທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍສໍາພັນຂອງຄົນສອງຟາກຝັ່ງ ແລະ ເປັນແມ່ນໍ້າທີ່ຖືກນໍາໄປໃຊ້ປະໂຫຍດຢ່າງມະຫາສານ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈົນນໍາໄປສູ່ຄໍາຖາມຫຼາຍໆຄໍາຖາມທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີຄໍາຕອບທີ່ຊັດເຈນ ເຊິ່ງໜຶ່ງໃນນັ້ນກໍຄືຄໍາຖາມທີ່ວ່າ ແມ່ນໍ້າຂອງ ແມ່ນແມ່ນໍ້າຂອງໃຜກັນແທ້?

ແຜນທີ່ອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ/ພາບ: ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນຂຶ້ນ (MRC) 

ຈາກຕົ້ນກໍາເນີດທີ່ພູພຽງຕີເບດ ແມ່ນໍ້າຂອງ ໄຫຼເປັນໄລຍະທາງກວ່າ 4,900 ກິໂລແມັດ ຜ່ານ 6 ປະເທດໃນ ອາຊີ ຄື: ຈີນ, ມຽນມາ, ລາວ, ໄທ, ກໍາປູເຈຍ ແລະ ຫຽວດນາມ ແລ້ວໄຫຼອອກສູ່ທະເລຈີນໃຕ້, ມີຄວາມຍາວຕິດອັນດັບທີ 7 ຂອງທະວີບອາຊີ ແລະ ອັນດັບທີ 10 ຂອງໂລກ. (ອ້າງອີງ) ແມ່ນໍ້າຂອງ ເປັນໜຶ່ງໃນແມ່ນໍ້າທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານຊີວະນາໆພັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ເຊິ່ງປະກອບສ່ວນຕໍ່ລະບົບນິເວດວິທະຍາທີ່ອຸດົມຮັ່ງມີ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ອຸດົມສົມບູນໃຫ້ແກ່ ປະເທດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຕາມແຄມແມ່ນໍ້າຂອງ. ແມ່ນໍ້າຂອງ ຍັງມີຂະໜາດໃຫຍ່ເປັນອັນດັບທີ 10 ຂອງໂລກ ເຊິ່ງກວມເອົາພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າເຖິງ 795,000 ກິໂລຕາແມັດ (km2). ອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງປະກອບດ້ວຍ 7 ເຂດພູມິປະເທດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໄດ້ແກ່: ເຂດພູພຽງຕີເບດ, ເຂດສາມແມ່ນໍ້າ, ເຂດອ່າງແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ, ລວມກັນເອີ້ນວ່າ: ອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງຕອນເທິງ  (Upper Mekong Basin), ເຂດໂພນສູງຕອນເໜືອ, ເຂດພູພຽງ Khorat, ເຂດອ່າງທະລາສາບຕົງເລຊາບ (Tonle Sap) ແລະ ເຂດສາມຫຼ່ຽມປາກແມ່ນໍ້າຂອງ, ລວມກັນເອີ້ນວ່າ: ອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ (Lower Mekong Basin).

ຕະຫຼາດເທິງນໍ້າ ທີ່ປະເທດຫວຽດນາມ /ພາບ: The New York Times 

ແຕ່ລະມື້ມີຄົນຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທີ່ໃຊ້ຊີວິດຕິດພັນກັບແມ່ນໍ້າຂອງຢ່າງສະໜິດແໜ້ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການທໍາມາຫາກິນ, ການເຮັດວຽກ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ການພັກຜ່ອນຢ່ອນໃຈ. ສໍາຄັນກວ່າໝູ່ແມ່ນການໃຊ້ເປັນຕະຫຼາດເພື່ອຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສິນຄ້າປະເພດ ສັດນໍ້າ ເຊິ່ງສາມາດຕອບສະໜອງທາດຊີ້ນໃຫ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມໄດ້ເຖິງ 2.5 ລ້ານໂຕນຕໍ່ປີ ຈົນເຮັດໃຫ້ແມ່ນໍ້າສາຍນີ້ກາຍເປັນແມ່ນໍ້າທີ່ປຽບເໝືອນທາງດ່ວນທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຄົນໃນພາກພື້ນໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງການຄ້າຂາຍ, ການຄໍ້າປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີ.

ແຜນທີ່ສະແດງທີ່ຕັ້ງຂອງເຂື່ອນເທິງແມ່ນໍ້າຂອງ /ພາບ: STIMSON 

ອີງໃສ່ສະພາບເງື່ອນໄຂທາງດ້ານພູມິປະເທດຂອງແມ່ນໍ້າຂອງ ບວກໃສ່ຄວາມຕ້ອງການດ້ານພະລັງງານພາຍໃນພາກພື້ນ ເຮັດໃຫ້ແມ່ນໍ້າຂອງກາຍເປັນເປົ້າໝາຍທີ່ສຳຄັນຂອງການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າຂອງບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດນີ້ ໂດຍເລີ່ມຈາກປະເທດຈີນ ທີ່ລົງມືກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າເທິງແມ່ນໍ້າຂອງເປັນແຫ່ງທໍາອິດນັບຕັ້ງແຕ່ຊຸມປີ 1990 ເຊິ່ງປັດຈຸບັນມີເຂື່ອນທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການຜະລິດໄຟຟ້າແລ້ວເຖິງ 11 ເຂື່ອນ, ກໍາລັງກໍ່ສ້າງຢູ່ 1 ເຂື່ອນ ແລະ ມີແຜນທີ່ຈະສ້າງເພີ່ມອີກ 1 ເຂື່ອນ. ນອກນີ້, ຍັງມີອີກ 11 ເຂື່ອນຢູ່ເຂດແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ ເຊິ່ງປະກອບມີ 9 ເຂື່ອນຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ອີກ 2 ເຂື່ອນຢູ່ປະເທດກໍາປູເຈຍ ເຊິ່ງໃນນັ້ນ, ມີ 2 ເຂື່ອນທີ່ໄດ້ກໍ່ສ້າງສໍາເລັດແລ້ວຄື:ເຂື່ອນໄຟຟ້າໄຊຍະບູລີ ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້າດອນສະໂຮງ.

ສະພາບແມ່ນໍ້າຂອງເຂດເມືອງ ຊະນະຄາມ, ແຂວງ ວຽງຈັນ/ພາບ: The New York Times 

ແນ່ນອນວ່າ ການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຍ່ອມກໍ່ໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງ ແລະ ຜົນກະທົບທັງ ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມບໍ່ໜ້ອຍກໍຫຼາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕໍ່ສິ່ງມີຊີວິດທີ່ອາໄສຢູ່ໃນແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ ລວມໄປເຖິງຄົນທີ່ດໍາລົງຊີວິດແຄມສອງຝັ່ງແມ່ນໍ້າ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ຜົນການຄົ້ນຄວ້າສະບັບໜຶ່ງລະບຸວ່າ ໃນລະດູແລ້ງຂອງປີທີ່ຜ່ານມາ ລະດັບນໍ້າຂອງຢູ່ເຂດແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມໄດ້ຫຼຸດລົງຕໍ່າສຸດໃນຮອບ 50 ປີ ເນື່ອງຈາກການເກັກເກັບນໍ້າປະລິມານມະຫາສານຢູ່ບັນດາເຂື່ອນແມ່ນໍ້າຂອງໃນປະເທດຈີນ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການຫາປາ ແລະ ການຜະລິດກະສິກໍາຂອງປະຊາຊົນໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ. ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນຂຶ້ນ (MRC) ຍັງໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ ໃນຕໍ່ໜ້າການຫຼຸດລົງຂອງການຜະລິດກະສິກໍາໃນຂົງເຂດແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ບັນດາປະເທດເຫຼົ່ານີ້ກາຍເປັນປະເທດທີ່ຕ້ອງອາໄສການນໍາເຂົ້າຈາກປະເທດຈີນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ເຖິງວ່າລັດຖະບານຈີນ ຈະອອກມາຊີ້ແຈງຕໍ່ບັນຫານີ້ ແຕ່ກໍປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ວ່າຍັງກຸ່ມຄົນຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ເຫັນດີຕໍ່ຄໍາຊີ້ແຈ້ງດັ່ງກ່າວ.  

ນີ້ເປັນພຽງບາງຕົວຢ່າງເທົ່ານັ້ນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຊົມໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນໍ້າໃນລໍາແມ່ນໍ້າຂອງຂອງປະເທດທີ່ຢູ່ເຂດແມ່ນໍ້າຂອງຕອນເທິງ ຍ່ອມສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະເທດທີ່ຢູ່ເຂດແມ່ນໍ້າຂອງລຸ່ມສະເໝີ ແລະ ຈາກບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ສີ່ປະເທດແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ ຄື: ລາວ, ໄທ, ກໍາປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ ຈຶ່ງໄດ້ລົງນາມຮ່ວມກັນໃນ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືໃນການພັດທະນາອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງແບບຍືນຍົງ ໃນປີ 1995. ນອກຈາກນີ້, ສີ່ປະເທດແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມຍັງໄດ້ຮ່ວມມືກັບປະເທດຈີນສ້າງຕັ້ງ ຂອບການຮ່ວມມື ແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ ຂຶ້ນໃນປີ 2016 ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອຮ່ວມມືກັນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ໂດຍແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນທາງດ້ານການພັດທະນາໃນພາກພື້ນນີ້. 

ມາຮອດນີ້ ຄໍາຕອບຂອງຄໍາຖາມທີ່ວ່າ ແມ່ນໍ້າຂອງແມ່ນແມ່ນໍ້າຂອງໃຜ? ອາດບໍ່ສໍາຄັນໄປກວ່າການເຮັດໜ້າທີ່ “ເປັນເຈົ້າຂອງຮ່ວມກັ” ຂອງທຸກໆຄົນເພື່ອພ້ອມກັນພັດທະນາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງແມ່ນໍ້າສາຍນີ້ໃຫ້ຄົງຢູ່ຕະຫຼອດໄປ ເພາະບໍ່ຮູ້ວ່າ ແມ່ນໍ້າ ທີ່ປຽບດັ່ງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນອັນລໍ້າຄ່ານີ້ສາຍນີ້ ຈະສາມາດຫຼໍ່ລ້ຽງ ແລະ ຄໍ້າຊູທຸກສັບພະສິ່ງທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຂົງເຂດນີ້ໄດ້ຈົນເຖິງເມື່ອໃດ.


ຂຽນໂດຍ: ​Bouavonh Biachampah

ອ້າງອີງ: 

Advertisement Replay Ad
ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ເມສາ 2021

ສຳນັກງານສົ່ງເສີມການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ ໜຸນ SME ເຈລະຈາຈັບຄູ່ຜູ້ຈຳໜ່າຍໃນລາວ ສ້າງເຄືອຂ່າຍຂະຫຍາຍການຄ້າ

ສຳນັກງານສົ່ງເສີມການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ ໜຸນ SME ເຈລະຈາຈັບຄູ່ຜູ້ຈຳໜ່າຍໃນລາວ ສ້າງເຄືອຂ່າຍຂະຫຍາຍການຄ້າ

ແອສຕຣາເຊເນກາ ຢືນຢັນ ບໍ່ພົບຫຼັກຖານຄວາມສ່ຽງພາວະເລືອດກ້າມຈາກການໃຊ້ວັກຊີນ

ແອສຕຣາເຊເນກາ ຢືນຢັນ ບໍ່ພົບຫຼັກຖານຄວາມສ່ຽງພາວະເລືອດກ້າມຈາກການໃຊ້ວັກຊີນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 25 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 25 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ມີນາ 2021

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່? ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຮົາຄວນຕ້ອງຮູ້?

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່? ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຮົາຄວນຕ້ອງຮູ້?

ຫຼາຍຊາດໃຫຍ່ໃນເອີຣົບໂຈະການໃຫ້ວັກຊີນ "ແອສຕຣາເຊເນກາ" ຫຼັງພົບພາວະເລືອດກ້າມໃນຜູ້ຮັບວັກຊີນ

ຫຼາຍຊາດໃຫຍ່ໃນເອີຣົບໂຈະການໃຫ້ວັກຊີນ "ແອສຕຣາເຊເນກາ" ຫຼັງພົບພາວະເລືອດກ້າມໃນຜູ້ຮັບວັກຊີນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 9 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 9 ມີນາ 2021

[LIVE UPDATE] ສະຫຼຸບຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ & ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ 2021

[LIVE UPDATE] ສະຫຼຸບຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ & ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 4 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 4 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 1 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 1 ມີນາ 2021

ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບ "ປາຂ່າ" ໂລມານໍ້າຈືດແຫ່ງແມ່ນໍ້າຂອງ ສາຍພັນທີ່ຖືກຄຸກຄາມຢ່າງໜັກ

ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບ "ປາຂ່າ" ໂລມານໍ້າຈືດແຫ່ງແມ່ນໍ້າຂອງ ສາຍພັນທີ່ຖືກຄຸກຄາມຢ່າງໜັກ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ກຸມພາ 2021

ໃນມື້ທີ່ໂຄວິດກີດກັ້ນໄທ ແລະ ລາວ ຄົນໄທຈຶ່ງຜຸດໄອເດຍ "ຫຼວງພະບາງຈຳລອງ" ຢູ່ໃຈກາງບາງກອກ

ໃນມື້ທີ່ໂຄວິດກີດກັ້ນໄທ ແລະ ລາວ ຄົນໄທຈຶ່ງຜຸດໄອເດຍ "ຫຼວງພະບາງຈຳລອງ" ຢູ່ໃຈກາງບາງກອກ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 18 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 18 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ກຸມພາ 2021

ຜົນຫວຍວັນທີ 4 ກຸມພາ 2021 ເລກ 6 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍວັນທີ 4 ກຸມພາ 2021 ເລກ 6 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ