ວັນອັງຄານ ທີ 27 ກໍລະກົດ 2021

ໃບເງິນຖືກປວກກັດ ໂໝກຂຶ້ນ ຈີກຂາດ ເສື່ອມຄຸນນະພາບແບບໃດຈຶ່ງສາມາດນຳເອົາໄປແລກປ່ຽນໄດ້?

ໃບເງິນຖືກປວກກັດ ໂໝກຂຶ້ນ ຈີກຂາດ ເສື່ອມຄຸນນະພາບແບບໃດຈຶ່ງສາມາດນຳເອົາໄປແລກປ່ຽນໄດ້?
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ທະນະບັດ ຫຼື ພາສາປາກເຮົາເອີ້ນກັນວ່າ ໃຊ້ມາດົນ ຫຼື ເກັບຮັກສາບໍ່ດີກໍອາດມີແດ່ທີ່ເກີດເສື່ອມຄຸນນະພາບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຈີກຂາດ ຫຼື ມີຮອຍເປື້ອນ ຫຼື ທີ່ເຫັນເລື້ອຍໆໃນໂລກອອກລາຍກໍຄືຂຶ້ນເຫັດຂຶ້ນໂໝກເປັນຮອຍ ຫຼື ຖືກປວກກັດຂາດກໍມີ ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນກໍສົງໄສວ່າ ເສຍຫາຍແບບໃດຈຶ່ງຍັງສາມາດນຳເອົາໄປແລກປ່ຽນໄດ້?

ໃນບົດຄວາມນີ້ muan.la ຈະພາໄປເບິ່ງນຳກັນວ່າທະນະບັດທີ່ເສື່ອມຄຸນນະາພບແບບໃດແດ່ທີ່ສາມາດນຳເອົາໄປແລກປ່ຽນໄດ້ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ຕົກລົງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງທະນະບັດໃນຂອດຈະລາຈອນ ລົງວັນທີ 10 ກໍລະກົດ 2020.

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງສາມາດແລກປ່ຽນທະນະບັດຈາກປະເພດໜຶ່ງເປັນປະເພດອື່ນໆໄດ້ ໂດຍຈະໄດ້ເຕັມມູນຄ່າຂອງປະເພດໃບທະນະບັດທີ່ນຳມາແລກປ່ຽນ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງສາມາດແລກປ່ຽນທະນະບັດທີ່ມີລັກສະນະດັ່ງນີ້:

  1. ຂາດເຄິ່ງໃບທາງລວງຕັ້ງ: ຈະເປັນຂ້າງຊ້າຍ ຫຼື ຂ້າງຂວາ ເຊິ່ງສາມາດແລກປ່ຽນໄດ້ເຄິ່ງໜຶ່ງຂຶງມູນຄ່າຂອງປະເພດໃບທະນະບັດນັ້ນ.
  2. ຂາດເຄິ່ງໃບທາງລວງຕັ້ງ ແລະ ເປັນທະນະບັດປະເພດໃບດຽວກັນ ເມື່ອຕໍ່ໃສ່ກັນແລ້ວມີຄຸນລັກສະນະຂອງທະນະບັດທີ່ຄົບຖ້ວນ ເຊິ່ງສາມາດແລກປ່ຽນໄດ້ເຕັມມູນຄ່າຂອງປະເພດໃບທະນະບັດນັ້ນ.
  3. ຂາດຫາຍໄປສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ເນື່ອງຈາກໄຟໄໝ້, ປວກກັດ ຫຼື ຈີກຂາດ ແຕ່ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງໃບທະນະບັດຍັງເຫຼືອສອງສ່ວນສາມ ເຊິ່ງສາມາດແລກປ່ຽນໄດ້ເຕັມມູນຄ່າຂອງປະເພດໃບທະນະບັດນັ້ນ.
  4. ຖືກໄຟໄໝ້ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ, ຖືດສານເຄມີ, ຖືກນໍ້າມັນ ຫຼື ຖືກນໍ້າສີຕ່າງໆ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສີສັນ, ລວດລາຍ ຫຼື ສັນຍາລັກຕ່າງໆໃນໃບທະນະບັດປ່ຽນຈາກສີເດີມ ເນື່ອງຈາກເຫດສຸດວິໄສ ຫຼື ບໍ່ເຈດຕະນາ ແຕ່ຍັງຢູ່ໃນສະພາບເຕັມໃບ. ຖ້າພິສູດໄດ້ວ່າເປັນທະນະບັດແທ້ ສາມາດແລກປ່ຽນໄດ້ເຕັມມູນຄ່າຂອງປະເພດໃບທະນະບັດນັ້ນ.
  5. ເກົ່າ, ເຈ້ຍອ່ອນປຽກ, ຂາດບາງບ່ອນ, ສີບໍ່ຊັດເຈນ ແຕ່ໃບທະນະບັດຍັງມີລັກສະນະຄົບຖ້ວນ ຈຶ່ງສາມາດແລກປ່ຽນໄດ້ເຕັມມູນຄ່າຂອງປະເພດໃບທະນະບັດນັ້ນ.

ສ່ວນທະນະບັດທີ່ມີລັກສະນະຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນບໍ່ສາມາດແລກປ່ຽນໄດ້

  1. ຂາດເປັນສອງສ່ວນທາງລວງຍາວ ຫຼື ຂາດຈາກແຈໜຶ່ງຫາອີກແຈໜຶ່ງ, ເມື່ອເອົາສອງສ່ວນມາຕໍ່ໃສ່ກັນເຖິງວ່າຈະເປັນປະເພດໃບດຽວກັນ ແລະ ມີຄຸນລັກສະນະຂອງໃບທະນະບັດຄົບຖ້ວນກໍຕາມ.
  2. ຂາດເປັນສາມສ່ວນທາງລວງຕັ້ງ, ເມື່ອເອົາສາມສ່ວນນັ້ນມາຕໍ່ໃສ່ກັນເຫັນວ່າສ່ວນກາງຂອງທະນະບັດເສຍຫາຍ ໂດຍທີ່ຮູບສັນຍາລັກ ແລະ ເສັ້ນລວດລາຍຕ່າງໆໃນໃບທະນະບັດບໍ່ກົງກັນ.
  3. ຈີກຂາດ ເຊິ່ງສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງທະນະບັດບໍ່ເຫຼືອເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງໃບທະນະບັດ.
  4. ຖືກປວກກັດ, ໄຟໄໝ້ ຫຼື ສາເຫດອື່ນ ເຊິ່ງສ່ວນທີ່ເຫຼືອບໍ່ເຖິງເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງໃບທະນະບັດເຖິງວ່າຍັງມີຂອບຂອງໃບທະນະບັດເບື້ອງໜຶ່ງ ຍັງເຫຼືອຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ ຫຼື ຂອບຂອງໃບທະນະບັດຂາດຫາຍໄປ ຍັງເຫຼືອແຕ່ສ່ວນກາງຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງໃບທະນະບັດກໍຕາມ.
  5. ຖືກເຈາະຮູ, ຖືກຂີດຂຽນ, ຖືກຕັດ, ຖືກຈີກ ຫຼື ຈູດເຜົາໂດຍເຈດຕະນາ.

ຜູ້ທີ່ຄອບຄອງທະນະບັດທີ່ມີລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ ສາມາດເກັບຮັກສາທະນະບັດດັ່ງກ່າວດ້ວຍຕົວເອງ ຫຼື ມອບໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຫຼື ທະນາຄານທຸລະກິດເກັບຮັກສາ ຫຼື ທຳລາຍຕາມລະບຽບການ.

ແລກປ່ຽນໄດ້ຢູ່ໃສ?

ທະນະບັດທີ່ເສຍຫາຍ ແລະ ມີລັກສະນະທີ່ຍັງສາມາດສາມາດແລກປ່ຽນໄດ້ ສາມາດນຳເອົາໄປແລກປ່ຽນໄດ້ທີ່ທະນາຄານທຸລະກິດ, ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການຂອງທະນາຄານທຸລະກິດທຸກແຫ່ງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ ຫຼື ຄ່າບໍລິການໃດໆໃນການແລກປ່ຽນ.


ອ້າງອີງ:

Advertisement Replay Ad
ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

ຢາກເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄວນປັບປ່ຽນຫຍັງແດ່?

ຢາກເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄວນປັບປ່ຽນຫຍັງແດ່?

ໄອສ໌ແລນທົດລອງຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຫຼືອ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ພົບ ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ & ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

ໄອສ໌ແລນທົດລອງຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຫຼືອ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ພົບ ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ & ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

"ມະໂນ" ຫຼື "ເລື່ອງຈິງ" ? ຄິດໄປເອງບໍວ່າເຂົາມັກ?

"ມະໂນ" ຫຼື "ເລື່ອງຈິງ" ? ຄິດໄປເອງບໍວ່າເຂົາມັກ?

ເຈົ້າປຽບດັ່ງສັດຊະນິດໃດໃນ Chronotype ອີງຕາມເວລານອນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ?

ເຈົ້າປຽບດັ່ງສັດຊະນິດໃດໃນ Chronotype ອີງຕາມເວລານອນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ?

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

ຈິດຕະວິທະຍາ ວ່າດ້ວຍ "ການເຫັນຕ່າງ" ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້?

ຈິດຕະວິທະຍາ ວ່າດ້ວຍ "ການເຫັນຕ່າງ" ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້?

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ ເມື່ອຂັບລົດຕອນຝົນຕົກ

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ ເມື່ອຂັບລົດຕອນຝົນຕົກ

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ