ວັນເສົາ ທີ 24 ກໍລະກົດ 2021

ພໍ່ແມ່ທຳຮ້າຍຂ້ອຍ! 10 ຂໍ້ຜິດພາດທີ່ພໍ່ແມ່ຄວນຢຸດປະຕິບັດກັບລູກ ເພື່ອອະນາຄົດທີ່ດີຂອງພວກເຂົາ

ພໍ່ແມ່ທຳຮ້າຍຂ້ອຍ! 10 ຂໍ້ຜິດພາດທີ່ພໍ່ແມ່ຄວນຢຸດປະຕິບັດກັບລູກ ເພື່ອອະນາຄົດທີ່ດີຂອງພວກເຂົາ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ພວກເຮົາລ້ວນແລ້ວແຕ່ເຄີຍເຮັດຜິດພາດ, ແຕ່ເມື່ອພໍ່ແມ່ລ້ຽງລູກແບບຜິດພາດຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາແມ່ນສູງ. ສິ່ງທີ່ເຮົາເວົ້າ ແລະ ເຮັດລົງໄປອາດເປັນດາບສອງຄົມກັບມາທຳຮ້າຍເຮົາກໍ່ເປັນໄດ້ເມື່ອລູກຂອງເຮົາເຕີບໃຫຍ່. ໂຊກດີ, ບົດຄວາມນີ້ພວກເຮົາຈະນຳເອົາ ຄຳແນະນຳຈາກ ນັກຈິດຕະວິທະຍາດ້ານຄອບຄົວ () ກ່ຽວກັບການລ້ຽງລູກໃຫ້ມີຄວາມສຸກທັງຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ດີຕໍ່ລູເອງ. 

1. ຕັດສິນໃຈແທນລູກ 

ໃຫ້ໂອກາດ ແລະ ເວລາກັບລູກສຳລັບການຕັດສິນໃຈດ້ວຍຕົວຂອງພວກເຂົາເອງ, ແລະ ການໃຫ້ທາງເລືອກກັບເດັກນ້ອຍຈະສົ່ງຜົນກະທົບ. ພະຍາຍາມບໍ່ໃຫ້ບັງຄັບ ຫຼື ຊີ້ນຳກັບລູກຂອງເຈົ້າ ໃຫ້ເລືອກໃນທາງທີ່ພໍ່ແມ່ຕ້ອງການ ແລະ ບໍ່ຄວນຈຳກັດຂອບເຂດທາງເລືອກໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍ ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ສຶກກົດດັນ ແລະ ມີແຕ່ຄວາມກັງວົນໃຈ. ພໍ່ແມ່ຄວນພະຍາຍາມໃຫ້ກຳລັງໃຈ ແລະ ສົ່ງເສີ່ມໃຫ້ເດັກນ້ອຍກ້າທີ່ຈະຕັດສິນໃຈເລືອກທາງເລືອກດ້ວຍຕົວຂອງພວກເຂົາເອງ ແລະ ພໍ່ແມ່ຄວນໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນກໍລະນີທີ່ເດັກນ້ອຍຕ້ອງການເທົ່ານັ້ນ.  

2. ວິຈານ ແລະ ປຽບທຽບລູກຕົວເອງກັບຄົນອື່ນ 

ການວິຈານລູກແບບຈິງຈັງ (ຮ້າຍດ່າ) ແມ່ນສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ຄວາມໝັ້ນໃຈຕົວເອງຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ນຳພາໄປສູ່ສະຖານະການທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ສຶກບໍ່ພູມໃຈ ແລະ ຮູ້ສຶກດີກັບຄວາມສຳເລັດ. ຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັ້ນອາດເຮັດໃຫ້ລູກຂອງຕົວເອງຮູ້ສຶກຄືກັບວ່າເປັນຄົນພາຍນອກຄອບຄົວ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານການລ້ຽງດູເດັກນ້ອຍເຊື່ອວ່າ ປະໂຫຍກ ຫຼື ວະລີຄຳເວົ້າເຊັ່ນວ່າ “ເປັນຫຍັງລູກຈຶ່ງ...” ຫຼື “ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ເປັນຄື…” ແລະ ອື່ນໆທີ່ເປັນໃນແງ່ຮ້າຍດ່າ ຫຼື ປຽບທຽບລູກກັບຄົນອື່ນໆ ຫຼື ລູກເຮືອນຂ້າງ ເປັນຕົ້ນ. ພຶດຕິກໍາ ຫຼື ຄຳເວົ້າເຫຼົ່ານີ້ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບຈິດຂອງເດັກນ້ອຍເຊິ່ງມັນຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍໃນການຮັກສາໃຫ້ຫາຍດີ ແຕ່ກໍ່ອາດເປັນຮອຍແຜຕິດໄວ້ໃນຈິດໃຈຂອງເດັກນ້ອຍນຳອີກດ້ວຍ. 

3. ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍເຮັດຜິດພາດ 

ການຮຽນຮູ້ທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ເປັນບົດຮຽນທີ່ລ້ຳຄ່າຂອງຊີວີດ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກການຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມຜິດພາດຂອງເຮົາເອງ. ແຕ່ເມື່ອພໍ່ແມ່ພະຍາຍາມກີດກັນ ແລະ ປົກປ້ອງລູກຂອງຕົວເອງຈາກຄວາມຜິດພາດຕ່າງໆ ມັນເປັນການປິດກັ້່ນໂອກາດຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ຈະປະເຊີນໜ້າກັບຜົນລັບທີ່ຕາມມາຈາກການເລືອກເຮັດສິ່ງໃດໜຶ່ງດ້ວຍຕົວຂອງພວກເຂົາເອງ ແລະ ຈາກການກະທຳຂອງພວກເຂົາເອງ. 

ດັ່ງນັ້ນ, ເທື່ອໜ້າຖ້າເຈົ້າຕ້ອງການທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້ລູກຂອງເຈົ້າສ້າງບັນຫາ ໃຫ້ພະຍາຍາມຄິດໃນແງ່ທີ່ວ່າ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຮັດຜິດຕອນນີ້ແລ້ວຮຽນຮູ້ມັນ ດີກວ່າໃຫ້ພວກເຂົາໃຫຍ່ຂຶ້ນມາໂດຍບໍ່ເຄີບພົບກັບຄວາມຜິດພາດຫຼືບັນຫາເລີຍ ເພາະການໃຫຍ່ແບບນັ້ນບໍ່ດ້ຊ່ວຍໃຫ້ລູກຂອງເຈົ້າເຂັ້ມແຂງທາງອາລົມ ແລະ ຮັບມືກັບເຫດການຕ່າງໆໄດ້ເລີຍ ເມື່ອພວກເຂົາເຮັດຜິດພາດ. 

4. ເວົ້າກັບລູກຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະຮັບຟັງພວກເຂົາ 

ເມື່ອເວົ້າເຖິງການລ້ຽງລູກ, ການຮັບຟັງແມ່ນເປັນທັກສະສຳຄັນທີ່ພໍ່ແມ່ຄວນມີ ບາງຄັ້ງເມື່ອເກີດຫຍັງຂຶ້ນພວກເຮົາມັກຈະຟ້າວເຂົ້າໄປຫາເດັກນ້ອຍ ແລ້ວບອກສອນອົບຮົ່ມຕ່າງໆສາລະພັດ ແທນທີ່ຈະຮັບຟັງເດັກນ້ອຍວ່າເກີດຫຍັງຂຶ້ນ ປ່ອຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ເຮົາຟັງ. ການເປັນຜູ້ຟັງທີ່ດີສຳລັບລູກຂອງຕົວເອງຖືວ່າເປັນການສະແດງຄວາມຮັກ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງແທ້ຈິງ. ພະຍາຍາມຕັ້ງຄຳຖາມດ້ວຍຄຳວ່າ “ເປັນຫຍັງບໍ່, ມີຫຍັງບໍ່”, “ແນວໃດ, ເປັນແນວໃດ”... ແທນທີ່ຈະເວົ້າວ່າ “ຍ້ອນຫຍັງ, ເປັນຍ້ອນຫຍັງ, ເພາະອັນໃດ” ເພື່ອເປັນການໃຫ້ກຳລັງໃຈ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍສະບາຍໃຈທີ່ຈະເລົ່າບັນຫາ ແລະ ແບ່ງປັນສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນໃຈຂອງພວກເຂົາໃຫ້ເຮົາຟັງ ແລະ ນຳໄປສູ່ການແກ້ໄຂບັນຫາໃນທີ່ສຸດ. 

5. ສົ່ງເສີ່ມໃຫ້ລູກຫຼີກເວັ້ນຄວາມຮັບຜິດຊອບ 

ພໍ່ແມ່ສ່ວນໃຫຍ່ຄິດແຕ່ວ່າ ຊີວິດໄວເດັກ ໄວໜຸ່ມ ຂອງລູກຕ້ອງມີແຕ່ຄວາມມ່ວນຊື່ນ ບໍ່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບວຽກບ້ານວຽກເຮືອນຫຍັງເລີຍ ລໍຖ້າໃຫ້ໃຫຍ່ກ່ອນແລ້ວຈຶ່ງສອນກໍ່ໄດ້, ເຊິ່ງມັນເປັນຄວາມເຊື່ອທີ່ຜິດພາດທີ່ສຸດ. ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ການປູກຝັງໃຫ້ເດັກນ້ອຍເຮັດວຽກເຮືອນຕາມອາຍຸຂອງເດັກນ້ອຍແມ່ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຍິ່ງຂຶ້ນ. 

6. ປິດຫູປິດຕາບໍ່ຮັບຮູ້ບັນຫາທີ່ແທ້ຈິງ 

ຄະແນນທີ່ຕ່ຳ ແລະ ປັນຫາດ້ານພຶດຕິກຳທີ່ມີບັນຫາຢູ່ໂຮງຮຽນ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວບໍ່ແມ່ນມີສາເຫດມາຈາກຄວາມຂີ້ຄ້ານ ຫຼື ເດັກນ້ອຍຂາດແຮງບັນດານໃຈແຕ່ຢ່າງໃດ. ເພາະວ່າປັນຫາອາດມາຈາກ ການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງໃນສ່ວນຄວາມຈຳ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆທາງກາຍຍະພາບ ແລະ ສຸຂະພາບທາງຈິດໃຈ ກໍ່ສາມາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຮຽນຮູ້ໄດ້ ແລະ ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ພໍ່ແມ່ບໍ່ຄວນປິດຕາບໍ່ຮັບຮູ້ ຫຼື ບໍ່ສົນໃຈ. 

7. ຄາດຫວັງຄວາມສົມບູນແບບຈາກເດັກນ້ອຍ 

ມັນເປັນເລື່ອງທຳມະດາທີ່ພໍ່ແມ່ຈະຫວັງໃຫ້ລູກຂອງຕົວເອງເຮັດໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ແລະ ຄາດຫວັງຄວາມສຳເລັດຈາກເດັກນ້ອຍ. ແຕ່ການຄາດຫວັງທີ່ສູງເກີນໄປໂດຍບໍ່ສົນໃຈຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເດັກນ້ອຍມັນສາມາດກາຍເປັນບັນຫາສຳລັບເດັກນ້ອຍໄດ້. ຜູ້ຊ່ຽວຊານໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ “ທຳອີດ, ເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າລູກຂອງພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ດີສົມບູນແບບໄປໝົດທຸກຢ່າງ. ສອງ, ແທນທີ່ຈະພັກດັນໃຫ້ເດັກນ້ອຍເຮັດໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າຄົນອື່ນ ພວກເຮົາຄວນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນການເຮັດສຳເລັດພາລະກິດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາພັດທະນາທັກສະສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາເອງ.”

8. ຮັກລູກຫຼາຍເກີນໄປຈົນເຮັດທຸກໆຢ່າງແທນພວກເຂົາແມ່ນແຕ່ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ພວກເຂົາກໍ່ເຮັດໄດ້ 

ພໍ່ແມ່ຫຼາຍໆຄົນຫຼີ້ນບົດເປັນພໍ່ແມ່ທີ່ດີຫ່ວງໃຍລູກຫຼາຍເກີນໄປ, ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າ ການປ່ອຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍເຮັດສິ່ງຕ່າງໆທີ່ພວກເຂົາຄວນເຮັດດ້ວຍຕົວເອງຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ເພິ່ງພາຕົວເອງໄດ້. ຖ້າເຈົ້າເປັນພໍ່ແມ່ທີ່ເຮັດຫຼາຍໆສິ່ງຫຼາຍໆຢ່າງໃຫ້ກັບລູກຕົວເອງ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳໄວ້ດັ່ງນີ້: 

  • ຂຽນທຸກສິ່ງທີ່ເຈົ້າເຮັດໃຫ້ກັບລູກຕົວເອງໃນ1ອາທິດ 
  • ໃນມື້ສຸດທ້າຍຂອງອາທິດໃຫ້ສຳຫຼວດເບິ່ງລາຍການເຫຼົ່ານັ້ນ. ໃຫ້ລົບລາຍການທີ່ລູກຂອງເຈົ້າສາມາດເຮັດດ້ວຍຕົວເອງອອກ ແລະ ຢຸດເຮັດສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນສາ. 
  • ຂີດອ້ອມເອົາຂໍ້ໃດທີ່ລູກຂອງເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ບາງສ່ວນ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ.
  • ສ່ວນຂໍ້ທີ່ເຫຼືອທີ່ລູກບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ໃຫ້ສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຕໍ່ໄປຈົນກວ່າພວກເຂົາຈະເຮັດໄດ້ເອງ. 

9. ພໍ່ແມ່ຜິດຖຽງກັນຕໍ່ໜ້າລູກ ແລະ ໃຫ້ລູກເລືອກເຂົ້າຂ້າງຝ່າຍໃດໜຶ່ງ 

ການຜິດຖຽງກັນຂອງພໍ່ແມ່ ເປັນຜົນຮ້າຍກັບລູກທັງໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ສົ່ງຜົນຕໍ່ສະພາບຈິດໃຈໃນໄລຍະຍາວ ຍິ່ງເປັນການຜິດຖຽງຕໍ່ໜ້າລູກ ຍິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຫຍໍ້ທໍ້ ແລະ ເປັນປົມດ້ອຍໃຫ້ກັບຕົວເດັກນ້ອຍເອງນຳ ແລ້ວຍັງມີການພະຍາຍາມດຶງໃຫ້ລູກເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງນຳການໂຕ້ຖຽງນັ້ນໆອີກ ພ້ອມໆກັບ ໃຫ້ລູກເລືອກວ່າຈະເຂົ້າຂ້າງພໍ່ ຫຼື ແມ່, ມີການຈັບຜິດເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລ້ວເລົ່າຄວາມບໍ່ດີຂອງອີກຝ່າຍໃຫ້ລູກຮັບຟັງ ເປັນຕົ້ນ.  

ພໍ່ແມ່ບໍ່ຄວນຜິດຖຽງກັນຕໍ່ໜ້າເດັກນ້ອຍ, ຄວນໂອ້ລົມກັນແບບມີເຫດຜົນ ແລະ ຮັບຟັງເຊິ່ງກັນແລະກັນແທນ.  

10. ເຮັດເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ລູກດີກວ່າການເທດສະໜາໃຫ້ລູກດ້ວຍຄຳເວົ້າຢ່າງດຽວ 

ເມື່ອພວກເຮົາເວົ້າຕົວະ, ປະນາມຈົ່ມຂວັນຄົນອື່ນ ແລະ ບອກກັບເດັກນ້ອຍວ່າບໍ່ຕ້ອງເຮັດແບບນັ້ນເດີ້. ສິ່ງທີ່ເຮົາເວົ້າກັບສິ່ງເຮົາເຮັດມັນຂັດກັນ. ນັກກາຍຍະພາບບຳບັດ Sean Grover ປຽບທຽບວ່າ ການນິນທາ ຫຼື ວິຈານເດັກນ້ອຍໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຮັດບໍ່ໄດ້ໃນສິ່ງທີ່ເຮົາສອນ ຄວາມຈິ່ງແລ້ວມັນຄືການ “ໂທດຕົວເອງຜ່ານແວ່ນແຍງນັ້ນເອງ”. ພໍ່ແມ່ແທນທີ່ຈະເວົ້າ ຫຼື ພະຍາຍາມບອກໃຫ້ເດັກນ້ອຍເປັນແບບນີ້ ແບບນັ້ນ, ພໍ່ແມ່ຄວນເຮັດເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ກັບລູກຂອງຕົວເອງແທນ ໃຫ້ການກະທຳແທນຄຳເວົ້າຈະດີກວ່າ ແລະ ທີ່ສຳຄັນຕົວເອງຕ້ອງກ້າທີ່ຈະຍອມຮັບຜິດໃນຄວາມຜິດພາດຂອງຕົວເອງນຳ.

ແນ່ນອນສິ່ງທີ່ທ່ານຜູ້ປົກຄອງບໍ່ຄວນສະແດງອອກຕໍ່ໜ້າລູກຍັງມີອີກຫຼາຍຂໍ້, ທ່ານຄິດວ່າຍັງມີສິ່ງໃດອີກບໍ່ທີ່ເຮົາບໍ່ຄວນເຮັດຕໍ່ໜ້າລູກ ທ່ານສາມາດແບ່ງປັນກັບພວກເຮົາໄດ້ເພື່ອອະນາຄົດຂອງລູກຫຼານຂອງພວກເຮົາ.


ຂຽນໂດຍ: Thanakone LLS

ອ້າງອີງ:

  1. ບົດຄວາມອ້າງອີງເພີ່ມເຕີ່ມ

https://www.forbes.com/sites/amymorin/2017/09/18/13-things-mentally-strong-parents-dont-do/#8e7472142734 

 

https://brightside.me/inspiration-family-and-kids/10-parenting-mistakes-wed-better-stop-making-for-the-sake-of-our-kids-797402/ 

 

Advertisement Replay Ad
ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

ຢາກເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄວນປັບປ່ຽນຫຍັງແດ່?

ຢາກເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄວນປັບປ່ຽນຫຍັງແດ່?

ໄອສ໌ແລນທົດລອງຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຫຼືອ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ພົບ ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ & ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

ໄອສ໌ແລນທົດລອງຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຫຼືອ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ພົບ ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ & ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

"ມະໂນ" ຫຼື "ເລື່ອງຈິງ" ? ຄິດໄປເອງບໍວ່າເຂົາມັກ?

"ມະໂນ" ຫຼື "ເລື່ອງຈິງ" ? ຄິດໄປເອງບໍວ່າເຂົາມັກ?

ເຈົ້າປຽບດັ່ງສັດຊະນິດໃດໃນ Chronotype ອີງຕາມເວລານອນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ?

ເຈົ້າປຽບດັ່ງສັດຊະນິດໃດໃນ Chronotype ອີງຕາມເວລານອນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ?

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

ຈິດຕະວິທະຍາ ວ່າດ້ວຍ "ການເຫັນຕ່າງ" ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້?

ຈິດຕະວິທະຍາ ວ່າດ້ວຍ "ການເຫັນຕ່າງ" ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້?

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ ເມື່ອຂັບລົດຕອນຝົນຕົກ

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ ເມື່ອຂັບລົດຕອນຝົນຕົກ

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ