ວັນເສົາ ທີ 24 ກໍລະກົດ 2021

HOW TO ວິທີກຽມໂຕໄປສຳພາດ ແລະ ຕອບຄຳຖາມແນວໃດໃຫ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດ

HOW TO ວິທີກຽມໂຕໄປສຳພາດ ແລະ ຕອບຄຳຖາມແນວໃດໃຫ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ວິທີຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນສຳລັບຄົນທີ່ເສັງຂຽນຜ່ານແລ້ວ ຫຼື ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກໃນຂັ້ນໜຶ່ງແລ້ວມີການນັດເຂົ້າໄປສຳພາດເພື່ອທົດສອບຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດ, ບຸກຄະລິກ ຫຼື ທັກສະວ່າເໝາະສົມທີ່ສຸດບໍ່ ເຊິ່ງເຮົາຈະມາບອກວິທີກຽມຕົວກ່ອນໄປສຳພາດແນວໃດໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການສຳພາດ. 

1. ການກຽມໂຕ 

ໃຫ້ຮັກສາສຸຂະພາບ, ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ, ລະວັງເລື່ອງຂອງການກິນ ເພາະສ່ວນຫຼາຍມັກພົບບັນຫາໃນການເຈັບທ້ອງ ແລະ ເປັນໄຂ້ນັ້ນມັກເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ເສຍໂອກາດໄດ້.

2. ການແຕ່ງກາຍ 

ການແຕ່ງກາຍສຳລັບແມ່ຍິງລາວເຮົາກໍຄວນທີ່ຈະເປັນສິ້ນແນ່ນອນ, ສຳລັບທ່ານຊາຍບໍ່ຄວນທີ່ຈະໃສ່ໂສ້ງຢີນເພາະນອກຈາກຈະບໍ່ສຸພາບແລ້ວມັນຍັງສ້າງພາບລັກທີ່ບໍ່ດີໃນການພົບກັນຄັ້ງທຳອິດອີກດ້ວຍ. ສຳລັບນ້ອງໆນັກຮຽນທີ່ຈະໄປສຳພາດເອົາທຶນກໍຄວນທີ່ຈະໃສ່ຊຸດນັກຮຽນ ຫຼື ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ແມ່ນມື້ຮຽນກໍຄວນຈະແຕ່ງຕົວສຸພາບ ແລະ ໃສ່ເສື້ອທີ່ມີຄໍ ຫຼື ເສື້ອເຊີດຈະດີທີ່ສຸດ. 

3. ຄວນເດີນທາງໄປຮອດບ່ອນສຳພາດຕອນໃດ

ສຳລັບປະເທດຍີ່ປຸ່ນແລ້ວການໄປກ່ອນລ່ວງໜ້າໜຶ່ງຊົ່ວໂມງແມ່ນເປັນການດີ, ແຕ່ໃນກໍລະນີທີ່ຈະໄປສຳພາດເຮົາຄວນທີ່ຈະສຶກສາໄລຍະທາງລະຫວ່າງບ້ານເຮົາກັບສະຖານທີ່ສຳພາດວ່າຢູ່ໄກບໍ່ ແລະ ຍິ່ງເຮົາບໍ່ຄ່ອຍຮູ້ຈັກກັບສະຖານທີ່ນັ້ນເຮົາຄວນຈະໄປໄວເພື່ອທີ່ຈະສຳຫຼວດວ່າຮ້ອງທີ່ສຳພາດແມ່ນຢູ່ໃສ ແລະ ຍັງຕ້ອງເພື່ອເວລາໄວ້ສຳລັບກຽມຕົວກ່ອນສຳພາດຈະດີກວ່າ. 

4. ເຮັດແນວໃດດີຕອນທີ່ຖ້າສຳພາດ 

ໃນຕອນທີ່ລໍຖ້າເຂົ້າໄປສຳພາດເຮົາຄວນຈະທົບທວນຂໍ້ມູນຂອງເຮົາໃຫ້ດີເພາະມີເປັນໂອກາດສຸດທ້າຍໃນການຈື່ຈຳຂໍ້ມູນທີ່ກຽມມານັ້ນເອງ. 

5. ເມື່ອຖືກເອີ້ນເຂົ້າສຳພາດ 

ຂໍນີ້ແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍເພາະມັນຈະສ້າງພາບລັກໃຫ້ເຮົາຫຼາຍ ເຊິ່ງກ່ອນຈະເຂົ້າຫ້ອງສຳພາດທຸກໆຄັ້ງເຮົາຄວນຈະເຄາະປະຕູເພື່ອເປັນມາລະຍາດກ່ອນຈຶ່ງເຂົ້າໄປ ແລະ ເມື່ອເຂົ້າໄປແລ້ວບໍ່ຄວນຈະນັ່ງເລີຍ ແຕ່ຄວນຈະທັກທາຍສະບາຍດີກ່ອນ ແລະ ລໍຖ້າໃຫ້ເພິ່ນເຊີນນັ່ງກ່ອນເຖິງແມ່ນວ່າຈະຮູ້ແລ້ວວ່າບ່ອນນັ່ງຢູ່ໃສກໍຕາມ. 

6. ເມື່ອໄດ້ຟັງຄຳຖາມທຳອິດ 

ເມື່ອໄດ້ຟັງຄຳຖາມທຳອິດແລ້ວເຮົາຈະຕ້ອງຕອບຄຳຖາມນັ້ນດ້ວຍໝັ້ນໃຈເພື່ອທີ່ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຮົາກຽມພ້ອມມາໄດ້ດີ ເຖິງແມ່ນວ່ານັ້ນອາດຈະເປັນຄຳຖາມທີ່ເຮົາບໍ່ຄ່ອຍແນ່ໃຈກໍຕາມແຕ່ເຮົາຄວນຈະຕອບທຸກໆຄຳຖາມດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈຈະດີກວ່າ. 

7. ເມື່ອບໍ່ເຂົ້າໃຈຄຳຖາມ 

ເມື່ອບໍ່ເຂົ້າໃຈຄຳຖາມເຮົາບໍ່ຄວນທີ່ຈະຕອບທັນທີ ແລະ ຄວນທີ່ຈະຖາມຄຳຖາມອີກຄັ້ງເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈຈະດີກວ່າ ເພາະການຕອບທັນທີມັນບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຈະໄດ້ຄະແນນເລີຍຖ້າຫາກວ່າຄຳຕອບບໍ່ກົງກັບຄຳຖາມ. 

8. ຖ້າຖືກຄຳຖາມທີ່ຕອບບໍ່ໄດ້ 

ໃນກໍລະນີທີ່ຖືກຄຳຖາມທີ່ຕອບບໍ່ໄດ້ເຮົາກໍຄວນຈະບອກໄປເລີຍວ່າບໍ່ໄດ້ ແຕ່ວ່າເຮົາກໍຄວນຈະເສີມອີກວ່າຈະໄປສຶກສາເພີ່ມເຕີມແລ້ວມານຳໃຊ້ຖ້າຫາກວ່າຕົວເຮົາຜ່ານການສຳພາດ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມເຮົາກໍຄວນຈະຕອບຕາມຄວາມຈິງ ແລະ ພ້ອມຈະແກ້ໄຂນັ້ນຈະດີກວ່າ. 

9. ຄຳຖາມທີ່ລຳບາກໃຈ 

ທຸກໆຄຳຖາມກໍຍ່ອມຕ້ອງມີຄຳຖາມທີ່ອຶດອັດໃຈ ຫຼື ລຳບາກໃຈໃນການຕອບ ເຊັ່ນ: ການຖາມກ່ຽວກັບວ່າເຮົາຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ, ໃນສ່ວນຂອງເລື່ອງນີ້ເຮົາຄວນຈະສຶກສາການໃຫ້ເງິນເດືອນຂອງບໍລິສັດມາກ່ອນຈະເປັນການດີ. ແຕ່ຖ້າໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ຮູ້ກໍຄວນຈະບອກໄປຕາມທີ່ຕ້ອງການເລີຍ ເພາະເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພວກເຂົາລ້ວນແລ້ວແຕ່ຈະມີເກນການໃຫ້ຢູ່ແລ້ວ ແລະ ນີ້ກໍເປັນພຽງການປະເມີນຄວາມຄາດຫວັງຂອງເຮົານັ້ນເອງ. ໃນກໍລະນີສຳລັບທຶນການສຶກສາຄິດວ່າຄຳຖາມທີ່ໜ້າຈະເຮັດໃຫ້ຄິດຫຼາຍແມ່ນການທີ່ຖ້າເຮົາໄດ້ທຶນນີ້ແມ່ນຈະກັບມາສ້າງຜົນປະໂຫຍດແນວໃດໃຫ້ແກ່ການໄປຄັ້ງນີ້ ແນ່ນອນໃນບາງກໍລະນີຂ້ອນຂ້າງຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍ ຖ້າຫາກວ່າຕອບເກີນຈິງກໍອາດຈະເສຍທຶນໄປກໍມີ. ດັ່ງນັ້ນ ຄວນທີ່ຈະສຶກສາກ່ຽວກັບທຶນ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຫຼື ເປົ້າໝາຍຂອງຕົນໃຫ້ຊັດເຈນໄວ້ຈະດີທີ່ສຸດ. 

10. ການໃຊ້ວາຈາ 

ຄົນລາວກັບພາສາລາວແນ່ນອນເປັນຂອງຄູ່ກັນ ແລະ ລວມໄປເຖິງຄວາມສຸພາບໃນການເວົ້າຈາອີກດ້ວຍ, ເຖິງວ່າເຮົາຈະຫງຸດຫງິດ ຫຼື ບໍ່ພໍໃຈເທົ່າໃດກໍຕາມກໍບໍ່ຄວນຈະໃຊ້ຄຳຫຍາບ ຫຼື ມີການໃຊ້ສຽງທີ່ເຮັດໃຫ້ຮູ້ອາການຈະເປັນການດີ. 

11. ເມື່ອການສຳພາດສິ້ນສຸດ 

ເມື່ອສຳພາດແລ້ວໆແນ່ນອນຕ້ອງມີການກ່າວຂອບໃຈ ແລະ ເມື່ອມາຮອດນີ້ເຖິງວ່າເຮົາຈະຮູ້ວ່າເຮັດບໍ່ໄດ້ຄືທີ່ຫວັງ ແຕ່ເຮົາກໍຄວນຈະບໍ່ສະແດງອາການບໍ່ພໍໃຈ ແລະ ກ່ອນອອກຫ້ອງເຮົາກໍຄວນຈະເກັບມ້ຽນເຄື່ອງໄວ້ເຊັ່ນ: ການມ້ຽນໂຕະ-ຕັ່ງໃຫ້ຢູ່ບ່ອນເກົ່ານັ້ນເອງ. 

ເມື່ອມາຮອດນີ້ແລ້ວກໍຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າວິທີການເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທຸກໆຄົນປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ຫວັງວ່າບົດຄວາມນີ້ຈະມີປະໂຫຍດຫຼາຍໃຫ້ກັບຄົນທີ່ກັງວົນກັບການໄປສຳພາດຄັ້ງທຳອິດ. 

Advertisement Replay Ad
ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ ທີ 23 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ ທີ 23 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 22 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 22 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 21 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 21 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 19 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 19 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ ທີ 16 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ ທີ 16 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 15 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 15 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 14 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 14 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 12 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 12 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 9 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 9 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 8 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 8 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 7 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 7 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 6 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 6 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 5 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 5 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ ທີ 2 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ ທີ 2 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ 30 ມິຖຸນາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ 30 ມິຖຸນາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ 28 ມິຖຸນາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ 28 ມິຖຸນາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ 25 ມິຖຸນາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ 25 ມິຖຸນາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 24 ມິຖຸນາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 24 ມິຖຸນາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 23 ມິຖຸນາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 23 ມິຖຸນາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 22 ມິຖຸນາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 22 ມິຖຸນາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ