ວັນຈັນ ທີ 2 ສິງຫາ 2021

ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ ເປັນຫຍັງບິນຄ່າໄຟຂອງເດືອນ 7 ຈຶ່ງຍັງໄລ່ເປັນຂັ້ນດຽວຢູ່ ແລະ ໃຜແດ່ໄດ້ສ່ວນຫຼຸດ?

ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ ເປັນຫຍັງບິນຄ່າໄຟຂອງເດືອນ 7 ຈຶ່ງຍັງໄລ່ເປັນຂັ້ນດຽວຢູ່ ແລະ ໃຜແດ່ໄດ້ສ່ວນຫຼຸດ?
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ບິນໄຟຟ້າຂອງເດືອນກໍລະກົດ (7) 2020 ຖືກສົ່ງໄປຫາຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າແຕ່ລະເຮືອນເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ແລະ ໃນນັ້ນໄດ້ເກີດມີບັນຫາໃໝ່ຂຶ້ນມາກໍຄື ຫຼາຍຄົນສົງໄສວ່າ ເອົ້າໃສວ່າຈະມີການຫັກສ່ວນຫຼຸດໃຫ້ ແລະ ມີການໄລ່ເປັນແບບສອງຂັ້ນໃຫ້ ແຕ່ໃນບິນຂອງເດືອນດັ່ງກ່າວນີ້ຄືຍັງເຫັນເປັນແບບເກົ່າຢູ່? ແຖມບາງຄົນກໍບໍ່ມີການຫັກສ່ວນຫຼຸດເລີຍ ຄືເປັນແນວນັ້ນ? ມື້ນີ້ muan.la ຈະພາທ່ານຜູ້ອ່ານໄປທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັນຢ່າງລະອຽດວ່າ ການຫັກສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ການຄິດໄລ່ຄາໄຟຟ້ານັບແຕ່ເດືອນກໍລະກົດ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ ເຮັດກັນແນວໃດ.

ໝາຍເຫດ: ໃນບົດຄວາມນີ້ຈະເວົ້າເຖິງສະເພາະການຄິດໄລ່ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ປະເພດທີ່ຢູ່ອາໄສເທົ່ານັ້ນ.

ໃຜແດ່ທີ່ໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດ?

ອີງຕາມອັດຕານະໂຍບາຍທີ່ແຈ້ງອອກມາໃໝ່ຈາກລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວນັ້ນ ໄດ້ມີການໄລ່ລຽງລາຄາຄືນສຳລັບບິນຂອງຜູ້ທີ່ໃຊ້ໄຟຟ້າລະຫວ່າງ 151 ຫາ 461 ກິໂລວັດໂມງຕໍ່ເດືອນ ເຊິ່ງໃນນັ້ນໄດ້ກຳນົດໃຫ້ໄລ່ເປັນ 2 ຂັ້ນ ປະກອບດ້ວຍ: 0 ຫາ 150 ກິໂລວັດຊົ່ວໂມງ ໃຫ້ໄລ່ອັດຕາ 355 ກີບຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ ແລະ ທີ່ເຫຼືອ (151 ຫາ 461 ກິໂລວັດໂມງ) ໃຫ້ໄລ່ອັດຕາ 710 ກີບຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ. ອັດຕານີ້ຈະມີຜົນສຳລັບບິນເດືອນພຶດສະພາ (5) ໄປຈົນຮອດບິນຂອງເດືອນທັນວາ (12) ຂອງປີນີ້.

ແນວໃດກໍຕາມເນື່ອງຈາກບິນຂອງເດືອນພຶດສະພາ (5), ມິຖຸນາ (6) ແລະ ກໍລະກົດ (7) ຍັງມີການຄິດໄລ່ເປັນຂັ້ນດຽວສຳລັບຜູ້ຊົມໃຊ້ລະຫວ່າງ 151 ຫາ 461 ກິໂລວັດໂມງນັ້ນ, ຈຶ່ງຈະມີການໄລ່ລຽງຄືນ ແລະ ນຳມາເປັນສ່ວນຫຼຸດໃນບິນຂອງເດືອນກໍລະກົດ (7), ສິງຫາ (8) ແລະ ກັນຍາ (9).

ແລ້ວເປັນຫຍັງບິນຂອງເດືອນກໍລະກົດ (7) ຈຶ່ງຍັງຄິດໄລ່ເປັນຂັ້ນດຽວຢູ່?

ສຳລັບບິນຂອງເດືອນກໍລະກົດນີ້ ເປັນບິນທີ່ສ້າງຄວາມສັບສົນໃຫ້ກັບຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຜິດກັນວ່າບິນຂອງເດືອນນີ້ຕ້ອງຄິດໄລ່ເປັນ 2 ຂັ້ນ, ເຊິ່ງໃນຄວາມເປັນຈິງນັ້ນ ບິນຂອງເດືອນກໍລະກົດນີ້ແມ່ນໄດ້ຈັດພິມອອກມາກ່ອນທີ່ຈະມີແຈ້ງການປັບລາຄາຕາມອັດຕານະໂຍບາຍຄືນໃໝ່ ເຮັດຍັງມີການຄິດໄລ່ເປັນອັດຕາດຽວຄື 710 ກີບຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ. ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງຕົກໃຈໄປ ເພາະລາຄາທີ່ມີການໄລ່ແບບຂັ້ນດຽວຂອງເດືອນກໍລະກົດນີ້ ຈະຖືກໄລ່ລຽງຄືນ ແລະ ນຳເອົາໄປຫັກລົບອອກໃນບິນຂອງເດືອນກັນຍາ (9) ພຸ້ນ.

ອີງຕາມຂໍ້ມູນນີ້, ການໄລ່ຄ່າໄຟຟ້າເປັນອັດຕາແບບ 2 ຂັ້ນນັ້ນ ຈະເລີ່ມສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນບິນຂອງເດືອນສິງຫາ (8) ແລະ ກັນຍາ (9) ເປັນຕົ້ນໄປຈົນຮອດບິນຂອງເດືອນທັນວາ (12) ຂອງປີ 2020.

ເປັນຫຍັງບິນເດືອນກໍລະກົດ (7) ຂອງຂ້ອຍຈຶ່ງບໍ່ມີສ່ວນຫຼຸດ?

ອັນນີ້ຕ້ອງກັບໄປເບິ່ງວ່າ ໃນບິນຂອງເດືອນພຶດສະພາ (5) ນັ້ນ ທ່ານໄດ້ໃຊ້ໄຟຟ້າໄປເທົ່າໃດ. ຖ້າໃນບິນຂອງເດືອນ 5 ທ່ານໃຊ້ໄຟຟ້າຢູ່ລະຫວ່າງ 151 ຫາ 462 ກິໂລວັດໂມງ, ທາງໄຟຟ້າລາວຈຶ່ງຈະມີການໄລ່ລຽງຄືນ ແລະ ນຳມາຫັກລົບອອກໃນບິນເດືອນ 7 ຄືນໃຫ້. ຖ້າວ່າບິນເດືອນ 5 ນັ້ນໃຊ້ລະຫວ່າງ 0 ຫາ 150 ກິໂລວັດໂມງ ຫຼື ວ່າໃຊ້ແຕ່ 462 ກິໂລວັດໂມງຂຶ້ນໄປ ກໍຈະບໍ່ມີການໄລ່ລຽງຄືນ ແລະ ຈະບໍ່ມີສ່ວນຫຼຸດມາຫັກລົບອອກໃນບິນເດືອນ 7 ແຕ່ຢ່າງໃດ.

ສຳລັບບິນເດືອນສິງຫາ (8) ແລະ ກັນຍາ (9) ກໍເຊັ່ນກັນ, ຖ້າບິນຂອງເດືອນມິຖຸນາ (6) ຫຼື ກໍລະກົດ (7) ບໍ່ນອນຢູ່ໃນເກນ 151 ຫາ 462 ກິໂລວັດໂມງ ກໍຈະບໍ່ມີການຫັກລົບອອກຄືນ.

ແນວໃດກໍຕາມ ຖ້າທ່ານກວດຄືນແລ້ວເຫັນຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນບິນຂອງຕົນເອງ ເຊັ່ນ: ບິນຂອງເດືອນ 5 ໃຊ້ໄຟຟ້າລະຫວ່າງ 151 ຫາ 461 ກິໂລວັດໂມງ ແຕ່ບິນຂອງເດືອນ 7 ບໍ່ມີການຫັກລົບອອກຄືນ ກໍສາມາດນຳບິນນັ້ນເຂົ້າໄປທີ່ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອສະເໜີໃຫ້ກວດຄືນໃຫ້ໃໝ່ໄດ້.

muan.la ຫວັງວ່າ ບົດຄວາມອະທິບາຍການຄິດໄລ່ຄ່າໄຟຟ້ານີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶ້ນໃຫ້ກັບຜູ້ອ່ານທີ່ມີຄວາມສົງໄສຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້.

Advertisement Replay Ad
ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2021

ໂຄວິດ-19: ລາວພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 223 ກໍລະນີ - ຫຼວງນໍ້າທາຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ 1 ຄົນ (23 ກໍລະກົດ 2021)

ໂຄວິດ-19: ລາວພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 223 ກໍລະນີ - ຫຼວງນໍ້າທາຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ 1 ຄົນ (23 ກໍລະກົດ 2021)

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 2021

ສານຕັດສິນຕັດອິດສະລະພາບ 6 ບຸກຄົນກ່ຽວຂ້ອງກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນລາວ

ສານຕັດສິນຕັດອິດສະລະພາບ 6 ບຸກຄົນກ່ຽວຂ້ອງກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນລາວ

8 ເລື່ອງຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຂອງ ຈອນສັນ ແອນ ຈອນສັນ

8 ເລື່ອງຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຂອງ ຈອນສັນ ແອນ ຈອນສັນ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 13 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 13 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2021

ໄບເດນ ປະກາດແຜນກະຕຸ້ນສັກວັກຊີນໂຄວິດ ເຄາະປະຕູສັກໃຫ້ຮອດໜ້າເຮືອນ

ໄບເດນ ປະກາດແຜນກະຕຸ້ນສັກວັກຊີນໂຄວິດ ເຄາະປະຕູສັກໃຫ້ຮອດໜ້າເຮືອນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2021

"ແລມດາ" ໄວຣັສໂຄວິດກາຍພັນໃໝ່ ອັນຕະລາຍກວ່າສາຍພັນເດລຕາແທ້ ຫຼື ບໍ່?

"ແລມດາ" ໄວຣັສໂຄວິດກາຍພັນໃໝ່ ອັນຕະລາຍກວ່າສາຍພັນເດລຕາແທ້ ຫຼື ບໍ່?

ຄົນນີ້ເດ! 'ອອນ' ຫຼື ຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ 'ແມງປໍ' ສາວຫວານໜ້າສົ້ມ ດາວ TikTok ຕຳນານບົດໃໝ່ຈາກ ສປປ ລາວ

ຄົນນີ້ເດ! 'ອອນ' ຫຼື ຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ 'ແມງປໍ' ສາວຫວານໜ້າສົ້ມ ດາວ TikTok ຕຳນານບົດໃໝ່ຈາກ ສປປ ລາວ

ອັງກິດກຽມປົດລັອກດາວ ເຖິງຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ 20 ພັນ ພ້ອມເປີດແຜນການໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັບໂຄວິດ

ອັງກິດກຽມປົດລັອກດາວ ເຖິງຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ 20 ພັນ ພ້ອມເປີດແຜນການໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັບໂຄວິດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2021

ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບທາງດ່ວນບໍ່ເຕ່ນ-ຫ້ວຍຊາຍ

ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບທາງດ່ວນບໍ່ເຕ່ນ-ຫ້ວຍຊາຍ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 1 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 1 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ໄວຣັສໂຄ​ໂຣ​ນາ​ສາຍພັນເດລຕາ​ແມ່ນຫຍັງ?

ໄວຣັສໂຄ​ໂຣ​ນາ​ສາຍພັນເດລຕາ​ແມ່ນຫຍັງ?

ໂຄວິດ-19 ແຜ່ລະບາດຢ່າງວ່ອງໄວໄດ້ແນວໃດ? ນັກຄົ້ນຄວ້າຊີ້ ມັນມີການປັບໂຕເພື່ອແຜ່ໃສ່ຄົນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

ໂຄວິດ-19 ແຜ່ລະບາດຢ່າງວ່ອງໄວໄດ້ແນວໃດ? ນັກຄົ້ນຄວ້າຊີ້ ມັນມີການປັບໂຕເພື່ອແຜ່ໃສ່ຄົນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ 29 ມິຖຸນາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ 29 ມິຖຸນາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

Alan Turing ນັກຄະນິດສາດ LGBT ຜູ້ຊ່ວຍຊີວິດຄົນນັບລ້ານໃນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2

Alan Turing ນັກຄະນິດສາດ LGBT ຜູ້ຊ່ວຍຊີວິດຄົນນັບລ້ານໃນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ