ວັນອັງຄານ ທີ 20 ເມສາ 2021

ຢາກສຸຂະພາບດີຕ້ອງອອກກຳລັງກາຍ ແຕ່ອອກກຳລັງກາຍເວລາໃດຈະດີທີ່ສຸດ?

ຢາກສຸຂະພາບດີຕ້ອງອອກກຳລັງກາຍ ແຕ່ອອກກຳລັງກາຍເວລາໃດຈະດີທີ່ສຸດ?
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ການອອກກຳລັງກາຍຖືເປັນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບຄົນທຸກເພດທຸກໄວ. ເຮົາຈະມີຮ່າງກາຍທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ດີຫຼືບໍ່ນັ້ນກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບການອອກກຳລັງກາຍ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການອອກກຳລັງກາຍໃນຮົ່ມ ຫຼື ກາງແຈ້ງ, ການແລ່ນ, ຫຼິ້ນໂຢຄະ ທຸກຢ່າງກໍລ້ວນແລ້ວແຕ່ແມ່ນການອອກກຳລັງກາຍ ແຕ່ອອກກຳລັງກາຍເວລາໃດຈະດີທີ່ສຸດ? ບາງຄົນບໍ່ສາມາດຕື່ນແຕ່ເຊົ້າເພື່ອອອກກຳລັງກາຍ ຫຼືບາງຄົນກໍບໍ່ມີເວລາວ່າງທີ່ຈະອອກກຳລັງກາຍຕອນແລງ, ແລ້ວເວລາທີ່ເໝາະສົມໃນການອອກກຳລັງກາຍແທ້ໆແລ້ວແມ່ນເວລາໃດ? 

ການອອກກຳລັງກາຍຕອນເຊົ້າຈະສົ່ງຜົນຫຍັງແດ່?  

ການອອກກຳລັງການຕອນເຊົ້າສາມາດເພີ່ມພະລັງງານໄດ້ໝົດມື້ ເຊິ່ງເປັນການເລີ່ມຕົ້ນການເຜົາຜານໃນແບບດຽງກັນກັບການກິນອາຫານເຊົ້າ ແລະ ພະລັງງານທີ່ມີຢູ່ຈະຊ່ວຍເຜົາຜານໄດ້ເຖິງສີ່ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກການອອກກຳລັງກາຍ. ອອກກຳລັງກາຍຕອນເຊົ້າ ໂດຍສະເພາະໃນຕອນທີ່ທ້ອງວ່າງຈະເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການເຜົາຜານໄຂມັນ ເຊິ່ງຈະເໝາະສົມສໍາລັບການລົດນໍ້າໜັກ.

ຈາກການວິໄຈຍັງໄດ້ຮູ້ອີກວ່າ: ບຸກຄົນທີ່ອອກກຳລັງກາຍຕອນເຊົ້າ ຈະມີຄວາມຢາກອາຫານໜ້ອຍລົງ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມນໍ້າໜັກຂອງເຮົາໄດ້. ໃນການຕື່ນນອນກ່ອນ 8-12 ຊົ່ວໂມງ, ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຈະຍັງຢູ່ໃນໄລຍະຫິວນອນ ຫຼື ຢາກນອນ ແຕ່ກໍຂຶ້ນກັບຂະບວນການຟື້ນຟູຂອງຮ່າງກາຍຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ. ການທີ່ເຫື່ອອອກໃນຕອນເຊົ້າຈະສາມາດນໍາໄປສູ່ການພັດທະນາສຸຂະພາບທາງຈິດໄດ້ເນື່ອງຈາກການອອກກຳລັງກາຍຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຄຽດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າເຮົາມີຄວາມຕັັ້ງໃຈ ແລະ ຢາກທີ່ຈະອອກກຳລັງກາຍຕອນເຊົ້າ, ເຮົາຕ້ອງມີການພັກຜ່ອນທີ່ພຽງພໍເພື່ອຈະບໍ່ເປັນການໃຊ້ຮ່າງກາຍຂອງຕົນເອງໜັກເກີນໄປ.  

ການອອກກຳລັງກາຍໃນຕອນແລງຈະສົ່ງຜົນຫຍັງແດ່? 

ຄວາມແຂງແຮງຂອງກ້າມຊີ້ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມສາມາດໃນການຫົດຢືດຂອງມັນ. ໃຫ້ເຮົາລອງຈິນຕະນາການວ່າ ກ້າມເນື້ອຂອງເຮົາຄືກັບເສັ້ນຢາງ, ຢາງທີ່ມີຄວາມແຫ້ງຈົນເກີນໄປ ກໍຈະຢືດອອກຍາກ ແລະ ອາດຂາດໄດ້. ແຕ່ສໍາລັບຢາງທີ່ມີຄວາມອ່ອນນຸ້ມກໍຈະສາມາດຢືດອອກໄດ້ງ່າຍກວ່າ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບກ້າມເນື້ອ ແລະ ການອອກກຳລັງກາຍຂອງເຮົາ.

ການທີ່ເຮົາອອກກຳລັງກາຍໃນຕອນເຊົ້າກໍຈະຄ້າຍຄືກັບຢາງທີ່ມີຄວາມແຫ້ງ ແລະ ຢືດຍາກຄືກັບກ້າມຊີ້ນທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ມີການຢືດເສັ້ນຢືດສາຍ, ແຕ່ກັບກັນ, ຖ້າເຮົາອອກກຳລັງກາຍໃນຕອນແລງ, ກ້າມເນື້ອຂອງເຮົາກໍຈະມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັບເສັ້ນຢາງທີ່ອ່ອນນຸ້ມ ເພາະກ້າມຊີ້ນຂອງເຮົາໄດ້ມີການຫົດຢືດໄປໃນເວລາກາງເວັນແລ້ວ ເຊິ່ງການອອກກຳລັງກາຍຕອນແລງ, ເຮົາຈະອອກກຳລັງກາຍໄດ້ເຕັມທີ່ກວ່າຕອນເຊົ້າ ເພາະເຮົາໄດ້ຮັບສານອາຫານຕ່າງໆຫຼາຍຢ່າງໃນລະຫວ່າງວັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການອອກກຳລັງກາຍຕອນແລງຍັງສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງການນອນລັດແລງຂອງເຮົາໄດ້.  

ແຕ່ສຸດທ້າຍແລ້ວການອອກກຳລັງກາຍເວລາໃດນັ້ນກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມເໝາະສົມຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ເວລາທີ່ເຮົາສາມາດມີໃຫ້ ແລະ ເຮົາຄວນຈະເລືອກເວລາອອກກຳລັງກາຍທີ່ເໝາະສົມກັບຕາຕະລາງຊີວິດຂອງເຮົາເອງ.  

ໃນອາທິດໜຶ່ງເຮົາຄວນອອກກຳລັງກາຍສະເລ່ຍຈັກມື້?  

ປົກກະຕິແລ້ວການອອກກຳລັງກາຍທຸກມື້ກໍເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຮ່າງກາຍ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ເວລາຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ.

ແຕ່ທົ່ວໄປແລ້ວເຮົາຄວນອອກກຳລັງກາຍອາທິດໜຶ່ງສາມມື້ ແລະ ພະຍາຍາມຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຄວບຄຸມນໍ້າໜັກຂອງເຮົາເອງ ແລະ ເພື່ອທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການອອກກຳລັງກາຍຂອງເຮົາມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຮົາຄວນອອກກຳລັງກາຍຕັ້ງແຕ່ 45 ນາທີຂຶ້ນໄປ ໂດຍ 10 ນາທີທໍາອິດເຮົາສາມາດໃຊ້ເວລານັ້ນເປັນການກຽມພ້ອມຮ່າງກາຍເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຕື່ນຕົວ, ໃຊ້ເວລາ 30-40 ນາທີເປັນການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ 5-10 ນາທີເປັນການພັກຜ່ອນ ແລະ ຢືດເສັ້ນຢືດສາຍ.

ຂຽນໂດຍ: Fasai Phankhao

ແຫຼ່ງອ້າງອີງ:

ຮູບພາບປະກອບ: 

Advertisement Replay Ad
"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ຈົບມາໃໝ່ໆບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດວຽກຫຍັງດີຈຶ່ງຈະເໝາະກັບຕົວເອງທີ່ສຸດ? ບົດຄວາມນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

ຈົບມາໃໝ່ໆບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດວຽກຫຍັງດີຈຶ່ງຈະເໝາະກັບຕົວເອງທີ່ສຸດ? ບົດຄວາມນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ