ວັນສຸກ ທີ 22 ຕຸລາ 2021

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າໂລກນີ້ບໍ່ມີຕົ້ນໄມ້?

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າໂລກນີ້ບໍ່ມີຕົ້ນໄມ້?
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ຮູ້ບໍ່ວ່າໃນແຕ່ລະປີທົ່ວໂລກມີການຕັດຕົ້ນໄມ້ເຖິງ 15 ພັນລ້ານຕົ້ນ ເຊິ່ງດ້ວຍອັດຕາດັ່ງກ່າວນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ໝົດໄປຈາກໂລກເຮົາໄດ້ພາຍໃນ 200 ປີຂ້າງໜ້ານີ້. ຖ້າເປັນດັ່ງນັ້ນ ມາລອງຈິນຕະນາການໄປພ້ອມໆກັນເບິ່ງວ່າຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່ກັບສິ່ງຕ່າງໆເທິງໂລກໜ່ວຍນີ້.

‘ອາກາດດິນ ແລະ ນໍ້າ’ ແມ່ນສາມສິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ເກີດການປ່ຽນແປງຫຼາຍທີ່ສຸດ, ດ້ວຍເຫດຜົນໃດນັ້ນ ມາເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ!

ພາບ: Pixabay

ອາກາດ

ເນື່ອງຈາກຕົ້ນໄມ້ ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການດູດຊັບຄາບອນໄດອັອກຊາຍ (CO2) ຈາກບັນຍາກາດ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການສັງເຄາະແສງ ແລ້ວປ່ອຍອອກສູ່ອາກາດໃນຮູບຂອງອັອກຊີເຈນ (O2). ເຖິງວ່າ O2 ປະມານເຄິ່ງໜຶ່ງທີ່ມີໃນໂລກຈະເກີດຈາກການສັງເຄາະແສງຂອງຕົ້ນໄມ້ ແລະ ພືດຕ່າງໆເທິງໜ້າດິນ ແລະ ອີກເຄິ່ງໜຶ່ງແມ່ນເກີດໃນມະຫາສະໝຸດກໍຕາມ, ແຕ່ເມື່ອບໍ່ມີຕົ້ນໄມ້ ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ປະລິມານ O2 ຫຼຸດລົງຢ່າງມະຫາສານ ພ້ອມໆກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ CO2 ຢ່າງຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໄດ້. ໃນທີ່ສຸດກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ອາກາດທົ່ວໂລກເປັນພິດ ແລະ ບໍ່ເໝາະສົມສໍາລັບການຫາຍໃຈຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ອຸນຫະພູມຂອງໂລກສູງຂຶ້ນອີກດ້ວຍ.

ພາບ: Pixabay

ດິນ 

ຕົ້ນໄມ້ ມີໜ້າທີ່ໃນການກັ່ນຕອງສານເຄມີຕ່າງໆບໍ່ໃຫ້ປົນເປື້ອນລົງສູ່ດິນ ເຊິ່ງຖ້າຫາກບໍ່ມີຕົ້ນໄມ້ແລ້ວ ດິນກໍ ຈະປົນເປື້ອນໄປດ້ວຍສານພິດ ແລະ ສານເຄມີຕ່າງໆທີ່ອັນຕະລາຍ. ນອກຈາກນີ້, ຕົ້ນໄມ້ຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ເຊິ່ງຖ້າປາສະຈາກຕົ້ນໄມ້ແລ້ວ ດິນກໍມີການເຊາະເຈື່ອນຢ່າງໜັກໜ່ວງ ເຮັດໃຫ້ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນຫຼຸດລົງ ແລະ ບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກໍາໄດ້ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ປະຊາກອນຫຼາຍກວ່າ 2.5 ພັນລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກ ທີ່ດໍາລົງຊີວິດໂດຍອາໄສການຜະລິດກະສິກໍາເປັນຕົ້ນຕໍ.

ພາບ: Pixabay

ນໍ້າ 

ຕົ້ນໄມ້ ຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຂະບວນການສັງເຄາະແສງອີກດ້ວຍ ເພາະຂະບວນການດັ່ງກ່າວຈະດຶງນໍ້າຈາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຕົ້ນໄມ້ມາໃຊ້ ແລ້ວປ່ອຍອອກສູ່ບັນຍາກາດ ກາຍເປັນກ້ອນເມກ ແລະ ກໍໃຫ້ເກີດຝົນໃນທີ່ສຸດ. ຖ້າບໍ່ມີຕົ້ນໄມ້ ວົງຈອນນໍ້າກໍຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ປະລິມານນໍ້າຝົນຫຼຸດລົງ, ກໍໃຫ້ເກີດມີໄພແຫ້ງແລ້ງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຮັດໃຫ້ລະດັບນໍ້າຕາມຫ້ວຍໜອງຄອງບຶງຕ່າງໆຫຼຸດລົງ ແລະ ສຸດທ້າຍກໍຈະນໍາໄປສູ່ການຂາດແຄນນໍ້າຢ່າງໜັກໜ່ວງໃນທົ່ວໂລກ. 

ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ, ການສູນຫາຍໄປຂອງຕົ້ນໄມ້ ຍັງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງກວ້າງຂວາງຕໍ່ຊີວະນາໆພັນ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ສິ່ງມີຊີວິດຕ່າງໆຂາດທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ແຫຼ່ງອາຫານ ຈາກນັ້ນ, ກໍຈະເກີດການສູນພັນຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່ນັບຕັ້ງແຕ່ສິ່ງມີຊີວິດຂະໜາດນ້ອຍ ໄປຈົນເຖິງພືດ ແລະ ສັດຂະໜາດໃຫຍ່. 

ສໍາລັບມະນຸດເຮົາ ກໍຕ້ອງປະເຊີນກັບຄວາມຍາກລໍາບາກເຊັ່ນດຽວກັນ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍອາດມີຊີວິດຢູ່ບໍ່ໄດ້ ຈາກຄວາມອຶດຫິວ, ອາກາດຮ້ອນ/ເປັນພິດ, ໄພແຫ້ງ ແລະ ໄພນໍ້າຖ້ວມ ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ເຄີຍພົບເຫັນມາກ່ອນ. 

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຊື່ອກັນວ່າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ມະນຸດເຮົາຈະສາມາດດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນໂລກທີ່ປາສະຈາກຕົ້ນໄມ້ໄດ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະໃນການເອົາຊີວິດລອດໄດ້ດີໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ໄຮ້ຕົ້ນໄມ້ມາກ່ອນ.  

ມາຮອດນີ້, ຫວັງວ່າໜ້າຈະພໍຈິນຕະນາການໄດ້ແລ້ວເນາະວ່າ ໂລກທີ່ບໍ່ມີຕົ້ນໄມ້ນັ້ນຈະມີໜ້າຕາເປັນແນວໃດ? ແຕ່ສິ່ງສໍາຄັນກໍຄື ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອບໍ່ໃຫ້ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ເກີດຂຶ້ນກັບໂລກຂອງພວກເຮົາ ໃນອະນາຄົດ?  

ຂຽນໂດຍ: ​Bouavonh Biachampah 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: 

Advertisement Replay Ad
ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 14 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 14 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 4 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 4 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ອັບເດດສະຖານະການ COVID-19 ປະຈຳວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ອັບເດດສະຖານະການ COVID-19 ປະຈຳວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນໃໝ່ 264 ຄົນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນໃໝ່ 264 ຄົນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 13 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 13 ກັນຍາ 2021

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 8 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 8 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 2 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 2 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ບົດສຳພາດພິເສດ: ພອນສະຫວັນ ຊ່າງຖ່າຍພາບຈາກລາວທີ່ພາຜົນງານ Street Photography ສູ່ສາຍຕາຊາວໂລກ

ບົດສຳພາດພິເສດ: ພອນສະຫວັນ ຊ່າງຖ່າຍພາບຈາກລາວທີ່ພາຜົນງານ Street Photography ສູ່ສາຍຕາຊາວໂລກ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 30 ສິງຫາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 30 ສິງຫາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021

ເປີດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ໂຮງໝໍມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ "ກະເສມຣາດ ອິນເຕີຣ໌ເນຊັ່ນແນລ ວຽງຈັນ"

ເປີດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ໂຮງໝໍມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ "ກະເສມຣາດ ອິນເຕີຣ໌ເນຊັ່ນແນລ ວຽງຈັນ"

ຄູ່ຮັກທີ່ຢູ່ນຳກັນ ຊ່ວຍກັນຫຼຸດຄວາມສ່ຽງພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ຄົນດຽວ

ຄູ່ຮັກທີ່ຢູ່ນຳກັນ ຊ່ວຍກັນຫຼຸດຄວາມສ່ຽງພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ຄົນດຽວ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ສິງຫາ 2021

ໂລກ້າ ບໍລິສັດສະຕາດອັບທຳອິດຈາກລາວ ມີຊື່ໃນ "100 ບໍລິສັດທີ່ໜ້າຈັບຕາ ຂອງ Forbes Asia"

ໂລກ້າ ບໍລິສັດສະຕາດອັບທຳອິດຈາກລາວ ມີຊື່ໃນ "100 ບໍລິສັດທີ່ໜ້າຈັບຕາ ຂອງ Forbes Asia"

ເຜີຍໂສມໜ້າ ຕົວຈິງຂອງ POPCAT ນ້ອງໜ້າຕາເປັນແບບນີ້ເອງ

ເຜີຍໂສມໜ້າ ຕົວຈິງຂອງ POPCAT ນ້ອງໜ້າຕາເປັນແບບນີ້ເອງ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 12 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 12 ສິງຫາ 2021

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ