ວັນພຸດ ທີ 20 ຕຸລາ 2021

ພາຮູ້ຈັກ “ຕັກແຕນຝູງໄມ້ປ່ອງ” ສັດຕູພືດຕົວຮ້າຍທີ່ລະບາດຢູ່ພາກເໜືອຂອງລາວ

ພາຮູ້ຈັກ “ຕັກແຕນຝູງໄມ້ປ່ອງ” ສັດຕູພືດຕົວຮ້າຍທີ່ລະບາດຢູ່ພາກເໜືອຂອງລາວ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ຝູງໄມ້ປ່ອງ ເປັນສັດຕູພືດຕ່າງຖິ່ນຊະນິດໜຶ່ງທີ່ສາມາດທໍາລາຍພືດ ແລະ ຜົນຜະລິດກະສິກໍາໄດ້ຢ່າງຮ້າຍແຮງ ເຊັ່ນ: ໄມ້ປ່ອງ, ເຂົ້າໄຮ່, ສາລີ ແລະ ພືດຕະກູນຫຍ້າຕ່າງໆ ເຊິ່ງຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີການຄວບຄຸມທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ທັນເວລາ ແມງໄມ້ຊະນິດນີ້ອາດສ້າງຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ພືດຜົນຂອງຊາວກະສິກອນລາວໃນອະນາຄົດ. ມື້ນີ້ ຈຶ່ງຢາກພາໄປຮູ້ຈັກກັບຕັກແຕນຊະນິດນີ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອເປັນແນວທາງໃນການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ປ້ອງກັນກໍາຈັດຊ່ວຍກັນໃນຕໍ່ໜ້າ. 

 

ພາບ: Facebook/ສູນປ້ອງກັນພືດ 

ຊື່ເອີ້ນ 

ຊື່ພາສາລາວ: ຕັກແຕນຝູງໄມ້ປ່ອງ 

ຊື່ພາສາອັງກິດ: Yellow-Spined Bamboo Locust 

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Ceracris kiangsu

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ 

ຕັກແຕນຝູງໄມ້ປ່ອງ ແມ່ນໜຶ່ງໃນສັດຕູພືດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ເຊິ່ງຖືກຄົ້ນພົບ ແລະ ບັນທຶກເປັນຄັ້ງທໍາອິດໃນປີ ຄສ 1929 ຢູ່ເຂດ ກຽງຊູ, ສປ ຈີນ. ຕັກແຕນຊະນິດນີ້ ມີການລະບາດຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ເຂດພາກໃຕ້ຂອງຈີນ ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງຜົນເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງໃຫ້ແກ່ປ່າໄມ້ປ່ອງ ແລະ ພືດສວນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ກ້ວຍ, ເຂົ້າ, ສາລີ, ເຂົ້າຝ້າງ, ໝາກເດືອຍ ແລະ ອື່ນໆ. ສໍາລັບຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ພົບການລະບາດເປັນຄັ້ງທໍາອິດໃນ ເດືອນຕຸລາ ປີ 2014 ຢູ່ເຂດເມືອງ ໂພນທອງ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ. ໂດຍຕໍ່ມາໄດ້ພົບການລະບາດເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 500 ຈຸດ ໃນປີ 2015 ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນອີກເປັນ 640 ຈຸດ ໃນປີ 2016 ຢູ່ 23 ເມືອງ ພາຍໃນ 5 ແຂວງ ຄື: ຜົ້ງສາລີ, ຫົວພັນ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ຊຽງຂວາງ. ໃນປີ 2018 ພົບວ່າມີການລະບາດແລ້ວ 29 ເມືອງ ພາຍໃນ 5 ແຂວງດັ່ງກ່າວ ແລະ ໃນທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2020 ນີ້ ກໍໄດ້ເລີ່ມພົບເຫັນການລະບາດອີກຄັ້ງຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ. ການເຂົ້າທໍາລາຍຂອງຕັກແຕນຝູງໄມ້ປ່ອງໃນແຕ່ລະຄັ້ງນັ້ນ ໄດ້ສ້າງຜົນເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ການຜະລິດກະສິກໍາຂອງຊາວກະສິກອນຢ່າງມະຫາສານ. 

 

ພາບ: Facebook/ສູນປ້ອງກັນພືດ 

 

ຮູບຮ່າງລັກສະນະ 

ຕັກແຕນຝູງໄມ້ປ່ອງ ຈັດຢູ່ໃນຕະກູນຕັກແຕນໜວດສັ້ນ ເຊິ່ງມີລັກສະນະເດັ່ນຄືມີປີກສີດໍາຜ່ານໃຈກາງ, ເບື້ອງເທິງຂອງປີກເປັນສີຂຽວ, ປາຍໜວດສີຂາວ, ມີແຖບສີເຫຼືອງຜ່ານໃຈກາງເອີກເບື້ອງເທິງ ແລະ ຂາມີສີດໍາສະຫຼັບສີຫຼືອງ. ໂຕຜູ້ມີຂະໜາດລຳໂຕຍາວປະມານ 3-3.5 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ໂຕແມ່ຍາວ 4-5 ຊັງຕີແມັດ.

ວົງຈອນຊີວິດ 

ຕັກແຕນຝູງໄມ້ປ່ອງ ມີວົງຈອນຊີວິດແບ່ງເປັນ 4 ໄລຍະຄື:  

 1. ໄລຍະຟັກໄຂ່ໃນພື້ນດິນ ລະຫວ່າງເດືອນ ມັງກອນ - ເມສາ
 2. ໄລຍະເປັນໂຕອ່ອນ ລະຫວ່າງ ເດືອນ ພຶດສະພາ - ກໍລະກົດ (ປະມານ 46-69 ມື້) 
 3. ໄລຍະຂະຫຍາຍຕົວເຕັມທີ່ ລະຫວ່າງ ເດືອນ ສິງຫາ - ກັນຍາ (ປະມານ 40 ມື້)
 4. ໄລຍະວາງໄຂ່ ລະຫວ່າງ ເດືອນ ຕຸລາ - ທັນວາ 

ແມງໄມ້ຊະນິດນີ້ສາມາດໃຫ້ໄຂ່ໄດ້ຈໍານວນຫຼາຍໃນພື້ນດິນ ເຊິ່ງໄຂ່ດັ່ງກ່າວຈະຟັກເປັນໂຕອ່ອນໄດ້ດີໃນບໍລິເວນທີ່ມີແສງແດດສ່ອງເຖິງ ມີອຸນຫະພູມຫຼາຍກວ່າ 32°C. ເມື່ອຂະຫຍາຍຕົວເຕັມທີ່ແລ້ວ ຕັກແຕນຊະນິດນີ້ມັກອາໄສຢູ່ເປັນກຸ່ມໃນເຂດທີ່ມີອາກາດຂ້ອນຂ້າງເຢັນ ແລະ ໃນໄລຍະສຸດທ້າຍຂອງການເປັນຕົວອ່ອນ ພວກມັນກໍຈະເລີ່ມອົບພະຍົບໄປບ່ອນອື່ນເປັນຝູງໃຫຍ່. 

ພາບ: Facebook/ສູນປ້ອງກັນພືດ 

ລັກສະນະການທໍາລາຍ 

ຕັກແຕນຝູງໄມ້ປ່ອງ ສາມາດກິນທັງໃບອ່ອນ ແລະ ໃບແກ່ຂອງພືດ ໂດຍສະເພາະ ພືດໃບລ້ຽງດ່ຽວ ເຊັ່ນ: ໄມ້ປ່ອງ, ເຂົ້າ, ສາລີ, ໝາກເດືອຍ, ຕົ້ນກ້ວຍ, ຫຍ້າແຂມ ແລະ ພືດຕະກູນຢ່າງອື່ນໆ ເຊິ່ງເມື່ອພວກມັນໄດ້ເຂົ້າທໍາລາຍແລ້ວ ຈະສ້າງຜົນເສຍຫາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ຮຸນແຮງທີ່ສຸດ. 

ພາບ: Facebook/ສູນປ້ອງກັນພືດ 

 

ແນວທາງ ແລະ ວິທີການປ້ອງກັນກໍາຈັດ 

 1. ສໍາຫຼວດພື້ນທີ່ການຜະລິດຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ (ຢ່າງໜ້ອຍອາທິດລະຄັ້ງ)
 2. ຖ້າພົບເຫັນຈຸດວາງໄຂ່ຂອງຕັກແຕນຝູງໄມ້ປ່ອງ ໃຫ້ຂຸດ ແລະ ທໍາລາຍທັນທີ ເພື່ອຕັດວົງຈອນຊີວິດຂອງພວກມັນ.
 3. ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ສະຫວີງ ເພື່ອຈັບຕັກແຕນຊະນິດນີ້ມາປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານ, ປະສົມໃນອາຫານສັດ ຫຼື ເປັນສ່ວນປະສົມໃນການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ.
 4. ອະນຸລັກສັດຕູທາງທໍາມະຊາດຂອງພວກມັນ ເຊັ່ນ: ນົກ, ເຈຍ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ກິນຕັກແຕນເປັນອາຫານ.
 5. ນໍາໃຊ້ເຊື້ອຊີວະວິທະຍາ ໂດຍສະເພາະ Nosema locustae ຫຼື  Metarhizium anisoplia ສີດພົ່ນໃສ່ໃນໄລຍະທີ່ຕັກແຕນຍັງເປັນໂຕອ່ອນ.
 6. ນໍາໃຊ້ຢາເຄມີ Deltramethil ໃນອັດຕາສ່ວນ 35-40 ມີລີລີດ ປະສົມກັບນໍ້າ 20-30 ລີດ ສີດພົ່ນໃສ່ໃນໄລຍະທີ່ຕັກແຕນຍັງເປັນໂຕອ່ອນ.
 7. ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ກະຕຸກຊຸກຍູ້ປະຊາຊົນໃນເຂດທີ່ມີການລະບາດໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປ້ອງກັນກໍາຈັດຕັກແຕນຝູງໄມ້ປ່ອງ. 

ຂຽນໂດຍ: ​Bouavonh Biachampah 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: 

Advertisement Replay Ad
ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 14 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 14 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 4 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 4 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ອັບເດດສະຖານະການ COVID-19 ປະຈຳວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ອັບເດດສະຖານະການ COVID-19 ປະຈຳວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນໃໝ່ 264 ຄົນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນໃໝ່ 264 ຄົນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 13 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 13 ກັນຍາ 2021

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 8 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 8 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 2 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 2 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ບົດສຳພາດພິເສດ: ພອນສະຫວັນ ຊ່າງຖ່າຍພາບຈາກລາວທີ່ພາຜົນງານ Street Photography ສູ່ສາຍຕາຊາວໂລກ

ບົດສຳພາດພິເສດ: ພອນສະຫວັນ ຊ່າງຖ່າຍພາບຈາກລາວທີ່ພາຜົນງານ Street Photography ສູ່ສາຍຕາຊາວໂລກ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 30 ສິງຫາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 30 ສິງຫາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021

ເປີດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ໂຮງໝໍມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ "ກະເສມຣາດ ອິນເຕີຣ໌ເນຊັ່ນແນລ ວຽງຈັນ"

ເປີດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ໂຮງໝໍມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ "ກະເສມຣາດ ອິນເຕີຣ໌ເນຊັ່ນແນລ ວຽງຈັນ"

ຄູ່ຮັກທີ່ຢູ່ນຳກັນ ຊ່ວຍກັນຫຼຸດຄວາມສ່ຽງພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ຄົນດຽວ

ຄູ່ຮັກທີ່ຢູ່ນຳກັນ ຊ່ວຍກັນຫຼຸດຄວາມສ່ຽງພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ຄົນດຽວ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ສິງຫາ 2021

ໂລກ້າ ບໍລິສັດສະຕາດອັບທຳອິດຈາກລາວ ມີຊື່ໃນ "100 ບໍລິສັດທີ່ໜ້າຈັບຕາ ຂອງ Forbes Asia"

ໂລກ້າ ບໍລິສັດສະຕາດອັບທຳອິດຈາກລາວ ມີຊື່ໃນ "100 ບໍລິສັດທີ່ໜ້າຈັບຕາ ຂອງ Forbes Asia"

ເຜີຍໂສມໜ້າ ຕົວຈິງຂອງ POPCAT ນ້ອງໜ້າຕາເປັນແບບນີ້ເອງ

ເຜີຍໂສມໜ້າ ຕົວຈິງຂອງ POPCAT ນ້ອງໜ້າຕາເປັນແບບນີ້ເອງ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 12 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 12 ສິງຫາ 2021

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ