ວັນພຸດ ທີ 20 ຕຸລາ 2021

ເຮັດແນວໃດດີ ຖ້າໄດ້ຮັບສາຍໂທເຂົ້າ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມລົບກວນຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ?

ເຮັດແນວໃດດີ ຖ້າໄດ້ຮັບສາຍໂທເຂົ້າ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມລົບກວນຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ?
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ຫຼາຍຄັ້ງທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບສາຍ ຫຼື ໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມໂຄສະນາລົບກວນ ສ້າງຄວາມລຳຄານໃຈຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະແກ້ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້. ມາຮອດປີ 2020 ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ຈາກທາງພາກລັດ ແລະ ມີການອອກຂໍ້ຕົກລົງເພື່ອປົກປ້ອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ.

ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວນີ້ອອກໂດຍກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ເຊິ່ງກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆເພື່ອປົກປ້ອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ໃຫ້ໄດ້ຮັບບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ໄດ້ມາດຕະຖານ, ໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທຳ, ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ.

ແລ້ວສາຍໂທເຂົ້າ ແລະ ຂໍ້ຄວາມລົບກວນຕາມຂໍ້ຕົກລົງນີ້ແມ່ນຫຍັງ? ສາຍໂທເຂົ້າ ແລະ ຂໍ້ຄວາມລົບກວນແມ່ນການທີ່ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການໄດ້ກັບການລົບກວນໃຫ້ລຳຄານໃຈຈາກສາຍໂທເຂົ້າ ແລະ ຂໍ້ຄວາມໂຄສະນາສິນຄ້າ ຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດເກີນກຳນົດເວລາ ແລະ ເກີນຈຳນວນຄັ້ງ.

ໃນນັ້ນ ໄດ້ກຳນົດໄລຍະເວລາທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທ ຫຼື ສົ່ງຂໍ້ຄວາມແມ່ນໃນເວລາ 8:00 ໂມງ ຫາ 17:00 ໂມງ ຂອງວັນຈັນ ຫາ ວັນສຸກ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ໂທ ຫຼື ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາຜູ້ໃຊ້ໄດ້ບໍ່ເກີນ 10 ຄັ້ງຕໍ່ເດືອນຕໍ່ໜຶ່ງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ. ແນວໃດກໍຕາມ ໃນມື້ໜຶ່ງແມ່ນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໂທ ຫຼື ສົ່ງຂໍ້ຄວາມເກີນ 2 ຄັ້ງ.

ພ້ອມນີ້ ໃນສ່ວນຂອງພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ບໍ່ແມ່ນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ທີ່ຕ້ອງການໂທ ຫຼື ສົ່ງຂໍ້ຄວາມເພື່ອໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນ, ແຈ້ງບໍລິການ ແລະ ອື່ນໆໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການເຄືອຂ່າຍໃດໜຶ່ງຮັບຊາບ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມກ່ອນເທົ່ານັ້ນ.

ຖ້າຫາກເກີດການລະເມີດລະບຽບການທີ່ກ່າວມານັ້ນ ເຮົາຈະສະເໜີຫາພາກສ່ວນໃດໄດ້ແດ່?

  • ສະເໜີຫາບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມໂດຍກົງ.
  • ສະເໜີຕໍ່ຂະແໜງການໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ.
  • ໂທລະສັບສາຍດ່ວນ:
    • 1510 ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
    • 1516 ຂອງຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
    • 156 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
  • ເວັບໄຊຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ www.lcp.gov.la

ຫຼັງຈາກສະເໜີຫາພາກສ່ວນຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນແລ້ວ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ?

ຖ້າສະເໜີຫາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຕ້ອງແກ້ໄຂຄຳສະເໜີຂອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການພາຍໃນກຳນົດເວລາ 7 ວັນລັດຖະການນັບແຕ່ມື້ໄດ້ຮັບຄຳສະເໜີເປັນຕົ້ນໄປ. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການຕ້ອງເຮັດບົດບັນທຶກເປັນລາຍລັກອັກສອນ ເພື່ອໄວ້ເປັນຫຼັກຖານໂດຍມີພະຍານຂອງທັງສອງຝ່າຍເຊັນຢັ້ງຢືນນຳ.

ຖ້າສະເໜີຫາຶໄງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແມ່ນໃນກໍລະນີທີ່ສະເໜີບັນຫາຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ຫຼື ບໍ່ເປັນທຳ ໂດຍສາມາດສະເໜີຫາຂະແໜງການໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໂດຍຈະມີກຳນົດເວລາໃນການດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ແກ້ໄຂຕາມກຳນົດເວລາ.

ນອກຈາກການໂທ ຫຼື ສົ່ງຂໍ້ຄວາມລົບກວນແລ້ວ, ຖ້າຫາກການໃຫ້ບໍລິການອື່ນໆຫາກບໍ່ເປັນທຳ, ບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ກໍສາມາດສະເໜີຫາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ແຫຼ່ງອ້າງອີງ:

Advertisement Replay Ad
ລວມພະລັງພິກໂສມໜ້າເສດຖະກິດດິຈິຕອນລາວ! ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານລົງນາມ MOU ກັບ LICA

ລວມພະລັງພິກໂສມໜ້າເສດຖະກິດດິຈິຕອນລາວ! ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານລົງນາມ MOU ກັບ LICA

ບໍ່ຕ້ອງຕົກໃຈ Facebook,​WhatsApp, Messenger ແລະ Instagram ຫລົ້ມທົ່ວໂລກ

ບໍ່ຕ້ອງຕົກໃຈ Facebook,​WhatsApp, Messenger ແລະ Instagram ຫລົ້ມທົ່ວໂລກ

ເລື່ອງກິນໃຫ້ອຸ່ນໃຈ! ຟູດແພນດ້າ ກາຍເປັນແອັບສົ່ງອາຫານທຳອິດທີ່ໃຫ້ບໍລິການຄົບ 18 ແຂວງທົ່ວລາວ

ເລື່ອງກິນໃຫ້ອຸ່ນໃຈ! ຟູດແພນດ້າ ກາຍເປັນແອັບສົ່ງອາຫານທຳອິດທີ່ໃຫ້ບໍລິການຄົບ 18 ແຂວງທົ່ວລາວ

Codashop ເປີດຕົວຮູບໂສມໃໝ່ທີ່ໂດດເດັ່ນ

Codashop ເປີດຕົວຮູບໂສມໃໝ່ທີ່ໂດດເດັ່ນ

ໂລກ້າ ຮ່ວມມືກັບ ບີວາຍດີ ເປີດໂຕໂຄງການທົດລອງນຳໃຊ້ລົດໄຟຟ້າໃຫ້ບໍລິການແທັກຊີຢູ່ລາວ

ໂລກ້າ ຮ່ວມມືກັບ ບີວາຍດີ ເປີດໂຕໂຄງການທົດລອງນຳໃຊ້ລົດໄຟຟ້າໃຫ້ບໍລິການແທັກຊີຢູ່ລາວ

ເປີດໂຕໃນລາວແລ້ວ OPPO Reno6 Z 5G ຖືກໃຈສາຍຖ່າຍຮູບ Portrait ພ້ອມດີຊາຍທີ່ເປັນເອກະລັກ

ເປີດໂຕໃນລາວແລ້ວ OPPO Reno6 Z 5G ຖືກໃຈສາຍຖ່າຍຮູບ Portrait ພ້ອມດີຊາຍທີ່ເປັນເອກະລັກ

ແຈກວິທີ ໃຊ້ WhatsApp Web ໃນຄອມພິວເຕີພ້ອມກັນ 4 ເຄື່ອງ ມືຖືແບັດໝົດ ຫຼື ບໍ່ມີເນັດກໍຍັງໃຊ້ໄດ້

ແຈກວິທີ ໃຊ້ WhatsApp Web ໃນຄອມພິວເຕີພ້ອມກັນ 4 ເຄື່ອງ ມືຖືແບັດໝົດ ຫຼື ບໍ່ມີເນັດກໍຍັງໃຊ້ໄດ້

ໂລກ້າ ຮ່ວມມື ບໍລິສັດ ໂຊກມີໄຊ ຂະຫຍາຍບໍລິການແທັກຊີອອນລາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ ຢູ່ປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ

ໂລກ້າ ຮ່ວມມື ບໍລິສັດ ໂຊກມີໄຊ ຂະຫຍາຍບໍລິການແທັກຊີອອນລາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ ຢູ່ປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ

Httpool ສະເຫຼີມສະຫຼອງຄວາມສຳເລັດສຳລັບການດຳເນີນທຸລະກິດໃນລາວຄົບຮອບ 1 ປີ!

Httpool ສະເຫຼີມສະຫຼອງຄວາມສຳເລັດສຳລັບການດຳເນີນທຸລະກິດໃນລາວຄົບຮອບ 1 ປີ!

Facebook ຮ່ວມສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວດ້ວຍຟີເຈີໃໝ່ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນລາວເຊື່ອມຕໍ່ກັນໃນເວລາທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກກັນ

Facebook ຮ່ວມສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວດ້ວຍຟີເຈີໃໝ່ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນລາວເຊື່ອມຕໍ່ກັນໃນເວລາທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກກັນ

ເປີດໂຕ OPPO A94 ອັດແໜ້ນດ້ວຍປະສິດທິພາບ ທັງການຖ່າຍພາບ & ຄວາມໄວ ໃນລາຄາທີ່ຄຸ້ມຄ່າ

ເປີດໂຕ OPPO A94 ອັດແໜ້ນດ້ວຍປະສິດທິພາບ ທັງການຖ່າຍພາບ & ຄວາມໄວ ໃນລາຄາທີ່ຄຸ້ມຄ່າ

ເລີໂນໂວ ເປີດໂຕ ThinkBook ລຸ້ນໃໝ່ຫຼ້າສຸດ ຮັບເທຣນ “ເຮັດວຽກໄດ້ຈາກທຸກບ່ອນ” (work-from-anywhere)

ເລີໂນໂວ ເປີດໂຕ ThinkBook ລຸ້ນໃໝ່ຫຼ້າສຸດ ຮັບເທຣນ “ເຮັດວຽກໄດ້ຈາກທຸກບ່ອນ” (work-from-anywhere)

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າອິນເຕີເນັດໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຈັກ 1 ມື້?

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າອິນເຕີເນັດໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຈັກ 1 ມື້?

ຊາວອາຊີຕາເວັນອາຄະເນ 18% ພາກັນແຊຂ່າວລົງໂຊຊຽວໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບກ່ອນວ່າເປັນເລື່ອງແທ້ ຫຼື ປອມ

ຊາວອາຊີຕາເວັນອາຄະເນ 18% ພາກັນແຊຂ່າວລົງໂຊຊຽວໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບກ່ອນວ່າເປັນເລື່ອງແທ້ ຫຼື ປອມ

ການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນໂລກອອນລາຍໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມໃນໄລຍະໂລກລະບາດ: ຜູ້ປົກຄອງສາມາດເຮັດໄດ້ແນວໃດ?

ການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນໂລກອອນລາຍໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມໃນໄລຍະໂລກລະບາດ: ຜູ້ປົກຄອງສາມາດເຮັດໄດ້ແນວໃດ?

ຊ້າໝົດອົດເດີ! HUAWEI Nova 7i ຫຼຸດລາຄາພິເສດຕ້ອນຮັບເທດສະການຄຣິສມາສ ແລະ ປີໃໝ່ສາກົນ

ຊ້າໝົດອົດເດີ! HUAWEI Nova 7i ຫຼຸດລາຄາພິເສດຕ້ອນຮັບເທດສະການຄຣິສມາສ ແລະ ປີໃໝ່ສາກົນ

ໂລກໃໝ່ຂອງການຮຽນຮູ້! katalyst-learning.com ໃຫ້ຄົນລາວຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ e-commerce ແບບຟຣີໆ

ໂລກໃໝ່ຂອງການຮຽນຮູ້! katalyst-learning.com ໃຫ້ຄົນລາວຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ e-commerce ແບບຟຣີໆ

10 ອັນດັບ PASSWORD ຍອດນິຍົມ (ທີ່ບໍ່ຄວນຕັ້ງຢ່າງຍິ່ງ)

10 ອັນດັບ PASSWORD ຍອດນິຍົມ (ທີ່ບໍ່ຄວນຕັ້ງຢ່າງຍິ່ງ)

ຮູ້ຈັກກັບອຸປະກອນສຽງ & ສວມໃສ່ອັດສະລິຍະຈາກ HUAWEI ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງທ່ານງ່າຍຂຶ້ນ

ຮູ້ຈັກກັບອຸປະກອນສຽງ & ສວມໃສ່ອັດສະລິຍະຈາກ HUAWEI ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງທ່ານງ່າຍຂຶ້ນ

ຄວາມໂສດເປັນບັນຫາສຳລັບເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່? ຈະດີບໍ່ຖ້າເຮົາມີລະບົບທີ່ສາມາດຊ່ວຍຈັບຄູ່ໃຫ້ກັບຄົນໂສດ?

ຄວາມໂສດເປັນບັນຫາສຳລັບເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່? ຈະດີບໍ່ຖ້າເຮົາມີລະບົບທີ່ສາມາດຊ່ວຍຈັບຄູ່ໃຫ້ກັບຄົນໂສດ?

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ