ວັນເສົາ ທີ 8 ພຶດສະພາ 2021

8 ຄຳສັບທີ່ເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຄຳໄທຢ່າງດຽວ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວເປັນຄຳລາວເຊັ່ນກັນ

8 ຄຳສັບທີ່ເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຄຳໄທຢ່າງດຽວ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວເປັນຄຳລາວເຊັ່ນກັນ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ດັ່ງທີ່ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າ ແລະ ພາສາໄທ ເປັນພາສາທີ່ມີຄວາມໃກ້ຄຽງກັນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກນີ້ ຂໍ້ນີ້ຄົງບໍ່ມີໃຜປະຕິເສດ ເພາະວ່າທຸກມື້ນີ້ເຮົາສາມາດຟັງພາສາໄທ ແລະ ເຂົ້າໃຈໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີໃຜມາແປໃຫ້. ສາເຫດກໍມາຈາກຄຳສັບທີ່ອອກສຽງຄ້າຍຄືກັນ ເພາະມີຮາກຄຳສັບມາຈາກບ່ອນດຽວກັນ ແຕ່ອາດຈະແຕກຕ່າງທາງດ້ານສຳນຽງ ແລະ ນີ້ກໍເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນລາວເຮົາເອງເກີດຄວາມສັບສົນເປັນບາງຄັ້ງຕໍ່ກັບຄຳສັບບາງຄຳທີ່ເຮົາຊໍ້າພັດໄປຄິດວ່າ ເຮີ້ຍ ຄຳພວກນີ້ເປັນຄຳໄທ ບໍ່ແມ່ນຄຳລາວ, ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວເປັນທັງຄຳໄທ ແລະ ຄຳລາວ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໂດຍບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງ.

ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນ 8 ຄຳສັບທີ່ເຮົາຍົກຂຶ້ນມາໃຫ້ເປັນເປັນຕົວຢ່າງ.

ມອງ

ເປັນປະເດັນໄປເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍສຳລັບຄຳນີ້ ເຊິ່ງໃນວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວເຮົາກໍໄດ້ບັນຍັດຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບນີ້ເອົາໄວ້ຫຼາຍຄວາມໝາຍເຊັ່ນ: ຄຳນາມ ແປວ່າ ເຄື່ອງມືຫາປາຢ່າງໜຶ່ງສານດ້ວຍປ່ານ ຫຼື ຝ້າຍ ໃຊ້ຄຶງລັດເອົາປາ ຫຼື ກວາດເອົາປາ, ຄົກຕຳເຂົ້າທີ່ໃຊ້ຕີນຢຽບໃຫ້ເດື່ອງ ເອີ້ນວ່າ ຄົກມອງ, ຄົນເທືອຍ ເຊິ່ງເປັນຄົນທີ່ມີອົງກຳເນີດຕາຍ ຫຼື ໃຊ້ປະໂຫຍດບໍ່ໄດ້ ເອີ້ນວ່າຄົນເທືອຍ ແລະ ຄຳກຳມະ ແປວ່າ ເບິ່ງ, ຫຼິງ, ເຫັນ, ຫຼຽວ ຫຼື ຈອບເບິ່ງ.

ດູແລ

ຄຳນີ້ຕົກເປັນຈຳເລີຍສັງຄົມມາຕະຫຼອດ ແຕ່ໃຫ້ຈື່ໄວ້ເລີຍວ່າ ຄຳນີ້ເປັນຄຳລາວ ມີຄວາມໝາຍວ່າ ເບິ່ງແຍງ, ເອົາໃຈໃສ່ ຫຼື ປົກປັກຮັກສາ.

ສະພານ

ຖ້າສັງເກດດີໆເຮົາຈະເຫັນຄຳນີ້ໃນຊື່ບ້ານຕ່າງໆຫຼາຍບ້ານໃນທົ່ວປະເທດ ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ບ້ານສະພານທອງ, ສະພານໃຕ້ ຫຼື ສະພານເໜືອເປັນຕົ້ນ. ພຽງເທົ່ານີ້ກໍຢັ້ງຢືນໄດ້ແລ້ວວ່າມັນເປັນຄຳລາວ ແຕ່ທີ່ຢັ້ງຢືນໄດ້ຢ່າງມີນໍ້າໜັກຂຶ້ນໄປອີກແມ່ນ ຄຳວ່າສະພານໃນວັດຈະນານຸກົມແປວ່າ ຂົວ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າສອງຄຳນີ້ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້ ແລະ ເປັນຄຳລາວຢ່າງແນ່ນອນ.

ປະຊິດ

ຄຳນີ້ໃນພາສາໄທ ອອກສຽງແຕກຕ່າງຈາກເຮົາເລັກນ້ອຍ ແຕ່ກໍຖືວ່າມີຄວາມໃກ້ຄຽງກັນຫຼາຍ. ໃນວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ປະຊິດ ເປັນຄຳວິເສດ ແປວ່າ ໃກ້ ຫຼື ແປະ ເຊິ່ງເປັນຄວາມໝາຍດຽວກັບຄຳນີ້ໃນພາສາໄທ. ຕົວຢ່າງການນຳໃຊ້ຄຳພົບໃນ ວັນນະຄະດີເລື່ອງ ສິນໄຊ "ປະຊິດແທບເທົ້າ ທູນໄຫວ້ພະຍອດເມືອງ".

ບາງທີ

ຄຳນີ້ເປັນຄຳໄທ ບໍ່ແມ່ນຄຳລາວ! ຂໍບອກເລີຍວ່າ ຜິດ! ຄຳນີ້ເປັນຄຳລາວ ມີຄວາມໝາຍດຽວກັບ ບາງເທື່ອ ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້ ໂດຍມີຄວາມໝາຍວ່າ ລາງເວລາ, ລາງຄາວ ຫຼື ລາງເທື່ອ.

ບວງສວງ

ເວລາທີ່ມີພິທີຄອບຄູບາອາຈານ ແລະ ບູຊາເຈົ້າທີ່ເພື່ອເປີດກ້ອງຖ່າຍຮູບເງົາ ຫຼື ລາຍການຕ່າງໆ ບາງຄັ້ງເພິ່ນກໍເອີ້ນສັ້ນໆວ່າຄອບຄູ ແລະ ບາງຄົນກໍເລືອກທີ່ຈະໃຊ້ຄຳວ່າ ບວງສວງ ຄືກັບພາສາໄທ. ຄຳວ່າ ບວງສວງ ນີ້ເປັນຄຳລາວ ມີຄວາມໝາຍຄື ບູຊາຜີ ຫຼື ບູຊາສິ່ງສັກສິດ.

ເດົາ

ເຈົ້າລອງເດົາເບິ່ງ ວ່ານີ້ແມ່ນຫຍັງ? ເດົາໃນນີ້ເປັນຄຳລາວເດີ້ ມີຄວາມໝາຍວ່າ ຄະເນ, ກະ ຫຼື ກະຕວງເອົາໃນໃຈ.

ສວຍ

ຄວາມໝາຍຂອງຄຳນີ້ກໍງ່າຍໆ ແປວ່າ ງາມ ຫຼື ຈົບ ເຊິ່ງຄຳນີ້ໃນປັດຈຸບັນບໍ່ນິຍົມໃຊ້ແບບໂດດໆ ແຕ່ຈະມາຄຽງຄູ່ກັບຄຳວ່າງາມ ເຊິ່ງເປັນການລື້ມຄືນຄວາມໝາຍ ເຊັ່ນ: ສວຍງາມ ດັ່ງທີ່ປາກົດໃນບົດທ່ອງໃນປຶ້ມແບບຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ທີ່ຊື່ວ່າ "ເມືອງລາວສວຍງາມຮັ່ງມີ".

ນີ້ເປັນພຽງບາງສ່ວນທີ່ເຮົາຍົກຂຶ້ນມາໃຫ້ເຫັນ ຄວາມຈິງແລ້ວແມ່ນຍັງມີອີກຫຼາຍຄຳນັບບໍ່ຖ້ວນ. ເມື່ອຮູ້ແລ້ວກໍຄວນໃຊ້ຄຳສັບເຫຼົ່ານີ້ກັນໂດຍບໍ່ຕ້ອງດຣາມາຫຍັງ ແລະ ບໍ່ຄວນໄປຕຳໜິຜູ້ທີ່ໃຊ້ຄຳເຫຼົ່ານີ້ວ່າໃຊ້ຄຳບໍ່ຖືກ. ພາສາລາວຂອງເຮົາອຸດົມສົມບູນ ຕ້ອງການສື່ຄວາມໝາຍດຽວແຕ່ມີຫຼາຍຄຳໃຫ້ໃຊ້ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ດີ ແລະ ເຮົາຄວນອະນຸລັກຮັກສາມັນໄວ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຄຳເຫຼົ່ານັ້ນສູນຫາຍໄປພຽງເພາະຄິດກັນວ່າ "ມັນເປັນຄຳໄທ ບໍ່ແມ່ນຄຳລາວ".

ແຫຼ່ງອ້າງອີງ: ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງ

 

Advertisement Replay Ad
ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ເມສາ 2021

ປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງ 65 ກໍລະນີຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຢັ້ງຢືນໃໝ່ ປະຈຳວັນທີ 23 ເມສາ 2021

ປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງ 65 ກໍລະນີຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຢັ້ງຢືນໃໝ່ ປະຈຳວັນທີ 23 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ເມສາ 2021

ສຳນັກງານສົ່ງເສີມການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ ໜຸນ SME ເຈລະຈາຈັບຄູ່ຜູ້ຈຳໜ່າຍໃນລາວ ສ້າງເຄືອຂ່າຍຂະຫຍາຍການຄ້າ

ສຳນັກງານສົ່ງເສີມການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ ໜຸນ SME ເຈລະຈາຈັບຄູ່ຜູ້ຈຳໜ່າຍໃນລາວ ສ້າງເຄືອຂ່າຍຂະຫຍາຍການຄ້າ

ແອສຕຣາເຊເນກາ ຢືນຢັນ ບໍ່ພົບຫຼັກຖານຄວາມສ່ຽງພາວະເລືອດກ້າມຈາກການໃຊ້ວັກຊີນ

ແອສຕຣາເຊເນກາ ຢືນຢັນ ບໍ່ພົບຫຼັກຖານຄວາມສ່ຽງພາວະເລືອດກ້າມຈາກການໃຊ້ວັກຊີນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 25 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 25 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ມີນາ 2021

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່? ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຮົາຄວນຕ້ອງຮູ້?

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່? ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຮົາຄວນຕ້ອງຮູ້?

ຫຼາຍຊາດໃຫຍ່ໃນເອີຣົບໂຈະການໃຫ້ວັກຊີນ "ແອສຕຣາເຊເນກາ" ຫຼັງພົບພາວະເລືອດກ້າມໃນຜູ້ຮັບວັກຊີນ

ຫຼາຍຊາດໃຫຍ່ໃນເອີຣົບໂຈະການໃຫ້ວັກຊີນ "ແອສຕຣາເຊເນກາ" ຫຼັງພົບພາວະເລືອດກ້າມໃນຜູ້ຮັບວັກຊີນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 9 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 9 ມີນາ 2021

[LIVE UPDATE] ສະຫຼຸບຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ & ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ 2021

[LIVE UPDATE] ສະຫຼຸບຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ & ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 4 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 4 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 1 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 1 ມີນາ 2021

ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບ "ປາຂ່າ" ໂລມານໍ້າຈືດແຫ່ງແມ່ນໍ້າຂອງ ສາຍພັນທີ່ຖືກຄຸກຄາມຢ່າງໜັກ

ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບ "ປາຂ່າ" ໂລມານໍ້າຈືດແຫ່ງແມ່ນໍ້າຂອງ ສາຍພັນທີ່ຖືກຄຸກຄາມຢ່າງໜັກ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ກຸມພາ 2021

ໃນມື້ທີ່ໂຄວິດກີດກັ້ນໄທ ແລະ ລາວ ຄົນໄທຈຶ່ງຜຸດໄອເດຍ "ຫຼວງພະບາງຈຳລອງ" ຢູ່ໃຈກາງບາງກອກ

ໃນມື້ທີ່ໂຄວິດກີດກັ້ນໄທ ແລະ ລາວ ຄົນໄທຈຶ່ງຜຸດໄອເດຍ "ຫຼວງພະບາງຈຳລອງ" ຢູ່ໃຈກາງບາງກອກ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ