ວັນພຸດ ທີ 19 ພຶດສະພາ 2021

Google ທີ່ວ່າໃຊ້ງານຟຣີ ຫຼື ມີຫຍັງທີ່ຕ້ອງແລກ?

Google ທີ່ວ່າໃຊ້ງານຟຣີ ຫຼື ມີຫຍັງທີ່ຕ້ອງແລກ?
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

“ກົດເພື່ອຍອມຮັບເງື່ອນໄຂການໃຊ້ງານ” 

ໃຜທີ່ເຄີຍສະໝັກໃຊ້ງານບໍລິການອອນລາຍຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ Facebook, Gmail, Instagram, TikTok, WhatsApp ແລະ ອື່ນໆ ຄົງຈະເຄີຍເຫັນຂໍ້ຄວາມດັ່ງກ່າວມາແລ້ວທັງນັ້ນ ແລະ ເຊື່ອເລີຍວ່າມີພຽງຈຳນວນໜ້ອຍເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະກົດເຂົ້າໄປອ່ານເງື່ອນໄຂການໃຊ້ງານຂອງບໍລິການຕ່າງໆ ເພາະເປັນຂໍ້ຄວາມທີ່ຍາວຢຽດ ລາຍຫູລາຍຕາ ອີກທັງບາງບໍລິການກໍ່ຍັງບໍ່ມີເອກະສານທີ່ເປັນສະບັບພາສາລາວ. ຜູ້ຂຽນເອງກໍ່ເຄີຍເປັນເຊັນກັນ ທີ່ເລື່ອນໆ ເບິ່ງແລ້ວເຫັນແຕ່ຂໍ້ຄວາມພາສາອັງກິດ ຫຼຽວທາງໃດກໍ່ເປັນອັກສອນລາຕິນ ເບິ່ງແລ້ວຊວນໃຫ້ວິນຫົວ ແລະ ກໍ່ກົດຍອມຮັບເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການນັ້ນໆ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ອ່ານລາຍລະອຽດຫຍັງເລີຍ ... ແລ້ວ “ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ງານ” ທີ່ວ່ານັ້ນມີຄວາມສຳຄັນຫຍັງ? ຈຳເປັນບໍ່ທີ່ຕ້ອງຮູ້ຈັກກ່ອນໃຊ້ງານ? ໃນເມື່ອບໍ່ອ່ານ ກໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ປົກກະຕິ. ໃນຈຸດນີ້ ຂໍບອກດ້ວຍສຽງດັງໆ ກ້ອງກັງວານເອັກໂຄ (Echo) ສູງໆ ເລີຍວ່າ ັນ - ສຳ - ຄັນ - ຫຼາຍ !!! ຫາກທ່ານເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ຫ່ວງເລື່ອງແລ້ວ ຍິ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ອ່ານໃຫ້ລະອຽດ ແລະ ເຂົ້າໃຈໃນທຸກໆ ເງື່ອນໄຂຂອງບໍລິການທີ່ຈະສະໝັກ. 

ບໍລິການອອນລາຍຕ່າງໆ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຫຍັງແດ່? 

ທຸກໆ ບໍລິການອອນລາຍ ຈະມີການເກັບບັນທຶກຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ໄວ້ເພື່ອຈຸດປະສົງໃດໜຶ່ງ, ອາດຈະເກັບໄວ້ເພື່ອກວດສອບ ຫຼື ລະບຸຕົວຕົນຂອງຜູ້ໃຊ້, ບັນທຶກໄວ້ເພື່ອປັບປຸງສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຂອງຕົນ ຫຼື ເກັບໄວ້ເພື່ອໃຊ້ປະໂຫຍດໃນອະນາຄົດ. ໂດຍແຕ່ລະຊະນິດຂໍ້ມູນນັ້ນ ອາດຈະມີອາຍຸໃນການເກັບບັນທຶກແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຊະນິດຂໍ້ມູນ, ອາດຈະມີການທຳລາຍຖິ້ມຕາມໄລຍະເວລາ ຫຼື ບັນທຶກໄວ້ຈົນກວ່າຈະມີຄຳຂໍໃຫ້ທຳລາຍຂໍ້ມູນຈາກຜູ້ໃຊ້ງານ. ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ບໍລິການດັງໆ ທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມໃນທົ່ວໂລກນັ້ນຈະມີຕົວເລືອກໃຫ້ສາມາດລົບທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ປະຫວັດການໃຊ້ງານຂອງລູກຄ້າໄດ້ ແຕ່ກໍ່ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມນະໂຍບາຍຂອງແຕ່ລະບໍລິສັດ. 

ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວຈະເກັບຂໍ້ມູນປະເພດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນການໃຊ້ເວັບ, ການຄົ້ນຫາ, ຂໍ້ມູນໂປຣໄຟລ໌ (Profile) ຂອງຜູ້ໃຊ້ງານ, ຮູບ, ຂໍ້ຄວາມ (ແຊັດ ຫຼື ອີເມວ, ຄຳຄິດເຫັນຕ່າງໆ), ການກົດ Like ກົດ Share, ປະຫວັດສະຖານທີ່ (Location history), ຄຳສັ່ງສຽງ, ຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນເຄື່ອນທີ່ ແລະ ສະຖານະເຄື່ອງ (ມືຖື, ແທັບເລັດ, ຄອມ … ), ໃນເຄື່ອງມີການຕິດຕັ້ງແອັບ (Application) ຫຍັງແນ່, ການເຂົ້າເຖິງລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່, ລາຍຊື່ເພງ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ຜູ້ໃຊ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງ (ໂດຍຕັ້ງໃຈ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ຕາມ) ເຊິ່ງບາງບໍລິການນັ້ນ ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄມ (Microphone) ຫຼື ກ້ອງໜ້າ (Webcam) ໄດ້ອີກດ້ວຍ. ສະນັ້ນ ກ່ອນຈະກົດອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງ ຫຼື ຍອມຮັບເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການ ຄວນຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະສຶກສາການຂໍອະນຸຍາດເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນຂອງເຄື່ອງ (Permission) ຫຼື ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ (Privacy) ຂອງທ່ານເອງ. 

ຜູ້ຂຽນໄດ້ສັງລວມເອົາລິ້ງເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການຂອງບໍລິສັດຕ່າງໆ ທີ່ເພື່ອນໆ ນິຍົມໃຊ້ກັນໄດ້ແກ່: 

ສ່ວນບໍລິການອື່ນໆ ຜູ້ອ່ານສາມາດກົດເຂົ້າໄປອ່ານໄດ້ຕາມເວັບໄຊທາງການຂອງບໍລິການນັ້ນໆ ຫຼື ຫາກຊອກບໍ່ເຫັນສາມາດຄອມເມັນຖາມທາງທີມງານພວກເຮົາໄດ້ ແລ້ວຈະຫາມາໃຫ້ອ່ານກັນ. 

ບັນດາບໍລິການອອນລາຍໄດ້ຫຍັງ ຈາກການໃຫ້ບໍລິການຟຣີແກ່ຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໂລກ? 

ການໃຫ້ບໍລິການຍ່ອມມີຕົ້ນທຶນ ຍິ່ງຂະໜາດຂອງທຸລະກິດມີຂະໜາດໃຫຍ່ ກໍ່ຍິ່ງມີຕົ້ນທຶນໃນການໃຫ້ບໍລິການສູງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຕົ້ນທຶນທາງດ້ານອຸປະກອນ (Infrastructures, Data farm storage … ), ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ (ນັກພັດທະນາໂປຣແກຣມ, ພະນັກງານຫ້ອງການ), ຄ່າພາສີ - ອາກອນ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ຈຳເປັນໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ. ແຕ່ລະບໍລິການອອນລາຍຈະມີໂມເດວ (Model) ໃນການຫາລາຍໄດ້ແຕກຕ່າງກັນຕາມກົນລະຍຸດຂອງບໍລິສັດນັ້ນໆ ເຊັ່ນ: ການຂາຍໂຄສະນາ, ການເກັບຄ່າສະມາຊິກ ເພື່ອບໍ່ສະແດງໂຄສະນາ ຫຼື ບໍ່ຈຳກັດ Feature ການໃຊ້ງານ ເປັນຕົ້ນ. 

ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນໄດ້ປະໂຫຍດຈາກຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ ເພື່ອໃຊ້ໃນການວິເຄາະພຶດຕິກຳຂອງຄົນໃນການກະທຳໃດໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: ການຊົມໃຊ້ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຕ່າງໆ, ຜົນຕອບຮັບຈາກການການໃຊ້ສິນຄ້າໃດໜຶ່ງ, ໃນຊ່ວງເວລາໃດທີ່ມີຜູ້ຄົນຊົມໃຊ້ບໍລິການດັ່ງກ່າວ ແລະ ໃນໂອກາດ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ໃນສະພາບອາກາດແບບໃດ ເປັນຕົ້ນ. ໃຊ້ເພື່ອວິເຄາະ ແລະ ນຳສະເໜີບໍລິການທີ່ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ງານ ເຊັ່ນ: ການແນະນຳວີດີໂອຖັດໄປທີ່ຄາດວ່າຜູ້ໃຊ້ຈະເບິ່ງຕໍ່, ການສ້າງລາຍການເພງຕາມແນວທີ່ລູກຄ້າມັກຟັງ … 

ຈະຍົກຕົວຢ່າງງ່າຍໆ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອ່ານເຫັນພາບເຊັ່ນ: ການບໍລິໂພກຊານົມໄຂ່ມຸກຂອງຍີ່ຫໍ້ ມ່ວນ (ນາມສົມມຸດ) ເຊິ່ງຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີການໂພສ (Post) ລົງບໍລິການອອນລາຍໜຶ່ງ ໂດຍບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການອອນລາຍສາມາດເກັບຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຈາກໂພສ (Post) ຕ່າງໆ ທີ່ອັບຂຶ້ນໄດ້ແກ່ ວັນເວລາ, ສະພາບອາກາດຮ້ອນ ຫຼື ໜາວ, ຜູ້ບໍລິໂພກຢູ່ໃນຊ່ວງອາຍຸໃດ, ເຂດໃດໄດ້ຂາຍດີ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆ ທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ການວິເຄາະທາງການຕະຫຼາດ ເຊິ່ງສາມາດນຳໄປເປັນຂໍ້ມູນໃນການກຳນົດກຸ່ມເປົ້າໝາຍທາງການຕະຫຼາດ ໄປຈົນເຖິງວິເຄາະພຶດຕິກຳເພື່ອໃຊ້ໃນການຍິງໂຄສະນາໃນອະນາຄົດ ຫຼື ຂາຍຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດອື່ນໆ ທີ່ຕ້ອງການນຳໄປວິເຄາະເພື່ອເປົ້າໝາຍໃດໜຶ່ງ. ເຫັນ ຫຼື ບໍ່ວ່າພຽງແຕ່ໂພສ (Post) ຊານົມໄຂ່ມຸກຈອກດຽວ ກໍ່ມີຄ່າທາງດ້ານຂໍ້ມູນມະຫາສານ ຫາກດຶງຂໍ້ມູນອອກມານຳໃຊ້ໄດ້ຖືກຈຸດ. 

ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ງານບໍລິການຂອງ Google ຫາກຕ້ອງການຢາກລົບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງເຮົາອອກຈາກການຕິດຕາມຂອງ Google ສາມາດເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນລຸ່ມນີ້ໄດ້ເລີຍ. ສາມາດເຂົ້າໄປກວດສອບປະຫວັດການໃຊ້ງານໄດ້ທີ່ ລິ້ງນີ້ ແລ້ວທ່ານຈະສາມາດເປີດ - ປິດ ການເກັບປະຫວັດການນຳໃຊ້ ພ້ອມທັງສາມາດລົບປະຫວັດການໃຊ້ເວັບ, ປະຫວັດສະຖານທີ່ (Location history) ລວມທັງສາມາດທີ່ຈະປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນ Profile ຂອງບັນຊີເຮົາໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ. ລາຍລະອຽດການລົບປະຫວັດການໃຊ້ງານຂອງບັນຊີ Google ຕາມຮູບຂັ້ນຕອນດ້ານລຸ່ມ: 

ຫຼັງຈາກກົດ ລິ້ງນີ້ ໃນໜ້າ Web browser ແລ້ວ ລະບົບຈະນຳທ່ານເຂົ້າສູ່ໜ້າຈັດການປະຫວັດການໃຊ້ງານ, ຫາກທ່ານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ລົງຊື່ເຂົົ້າໃຊ້ງານ (Sign in) ກໍ່ໃຊ້ບັນຊີ Gmail ແລະ ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ໄດ້ເລີຍ ແລ້ວຈະປາກົດໜ້າຈັດການປະຫວັດການໃຊ້ງານຂອງບັນຊີທ່ານດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້:

ໃນບົດຄວາມນີ້ ຈະຂໍຍົກຕົວຢ່າງການລົບປະຫວັດການຄົ້ນຫາ (ຈາກແອັບຂອງ Google ຂອງຜູ້ຂຽນເອງ ທີ່ທຸກໆ ການຄົ້ນຫາຈະຖືກບັນທຶກໄວ້) ໂດຍກົດໄປທີ່ Manage Activity ຈາກຂັ້ນຕອນດ້ານເທິງ, ແລ້ວລະບົບຈະນຳໄປສູ່ໜ້າຖັດໄປດັ່ງຮູບ. 

ໃນໜ້າດັ່ງກ່າວ ເຮົາສາມາດເລືອກລົບປະຫວັດການສືບຄົ້ນທັງໝົດ, ເລືອກລົບບາງລາຍການ ຫຼື ຄົ້ນຫາປະຫວັດການຄົ້ນຫາ ຈາກຊ່ອງຄົ້ນຫາດ້ານເທິງໄດ້ (ໃນຕົວຢ່າງນີ້ ຂໍລົບທັງໝົດທີ່ເຄີຍສືບຄົ້ນໃນມື້ນີ້ ໂດຍກົດປຸ່ມຮູບຖັງຂີ້ເຫຍື້ອໄດ້ເລີຍ) 

ເມື່ອລະບົບລົບຂໍ້ມູນແລ້ວ ຈະສັງລວມປະຫວັດດ້ານອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ປະຫວັດການເດີນທາງ (Location history) ວ່າເຮົາໄປໃສມາແນ່ ຫາກຕ້ອງການລົບກໍ່ສາມາດເລືອກໄປທີ່ See your location history ແລ້ວລະບົບຈະນຳທ່ານໄປໜ້າຈັດການປະຫວັດການເດີນທາງ (Location history) ດັ່ງຮູບດ້ານລຸ່ມ ຫຼື ຫາກບໍ່ຕ້ອງການລົບກໍ່ສາມາດກົດ Got it ເພື່ອກັບໜ້າກ່ອນນີ້.

ໃນໜ້າດັ່ງກ່າວ ຈະປະກົດເສັ້ນທາງທີ່ເຄີຍເດີນທາງ, ໂດຍສາມາດຄົ້ນຫາຕາມວັນເດືອນປີໄດ້ (ດ້ານຊ້າຍ - ເທິງ) ແຕ່ໃນຕົວຢ່າງນີ້ ຂໍກົດລົບປະຫວັດການເດີນທາງ (Location history) ທັງໝົດໄປເລີຍ ໂດຍກົດທີ່ປຸ່ມຮູບຖັງຂີ້ເຫຍື້ອເຊັ່ນເຄີຍ ແລ້ວລະບົບຈະຖາມຢືນຢັນການລົບ, ແລ້ວບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຍັງຫຼາຍ ກົດປຸ່ມ DELETE LOCATION HISTORY ສີແດງໆ ຕາມພາບດ້ານລຸ່ມເລີຍ. 

ແລະ ແລ້ວ ປະຫວັດການໃຊ້ເວັບ ແລະ ປະຫວັດສະຖານທີ່ໆ ຜູ້ຂຽນເຄີຍໄປກໍ່ຖືກລົບອອກຈາກລະບົບ. ສ່ວນປະຫວັດການໃຊ້ງານອື່ນໆ ທ່ານກໍ່ສາມາດໄລ່ລົບໄດ້ຕາມໃຈເລີຍ. 

ສຸດທ້າຍນີ້ ຂໍໃຫ້ທຸກທ່ານມີຄວາມສຸກກັບການກິນຊານົມໄຂ່ມຸກ ແລະ ໃຊ້ງານບໍລິການອອນລາຍຢ່າງປອດໄພ ໄວ້ພົບກັນໃນບົດຄວາມຖັດໄປ ບ໊າຍ… 

ຂຽນໂດຍ: Nilavath 

ແຫຼ່ງອ້າງອີງ: 

Advertisement Replay Ad
Facebook ຮ່ວມສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວດ້ວຍຟີເຈີໃໝ່ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນລາວເຊື່ອມຕໍ່ກັນໃນເວລາທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກກັນ

Facebook ຮ່ວມສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວດ້ວຍຟີເຈີໃໝ່ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນລາວເຊື່ອມຕໍ່ກັນໃນເວລາທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກກັນ

ເປີດໂຕ OPPO A94 ອັດແໜ້ນດ້ວຍປະສິດທິພາບ ທັງການຖ່າຍພາບ & ຄວາມໄວ ໃນລາຄາທີ່ຄຸ້ມຄ່າ

ເປີດໂຕ OPPO A94 ອັດແໜ້ນດ້ວຍປະສິດທິພາບ ທັງການຖ່າຍພາບ & ຄວາມໄວ ໃນລາຄາທີ່ຄຸ້ມຄ່າ

ເລີໂນໂວ ເປີດໂຕ ThinkBook ລຸ້ນໃໝ່ຫຼ້າສຸດ ຮັບເທຣນ “ເຮັດວຽກໄດ້ຈາກທຸກບ່ອນ” (work-from-anywhere)

ເລີໂນໂວ ເປີດໂຕ ThinkBook ລຸ້ນໃໝ່ຫຼ້າສຸດ ຮັບເທຣນ “ເຮັດວຽກໄດ້ຈາກທຸກບ່ອນ” (work-from-anywhere)

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າອິນເຕີເນັດໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຈັກ 1 ມື້?

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າອິນເຕີເນັດໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຈັກ 1 ມື້?

ຊາວອາຊີຕາເວັນອາຄະເນ 18% ພາກັນແຊຂ່າວລົງໂຊຊຽວໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບກ່ອນວ່າເປັນເລື່ອງແທ້ ຫຼື ປອມ

ຊາວອາຊີຕາເວັນອາຄະເນ 18% ພາກັນແຊຂ່າວລົງໂຊຊຽວໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບກ່ອນວ່າເປັນເລື່ອງແທ້ ຫຼື ປອມ

ການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນໂລກອອນລາຍໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມໃນໄລຍະໂລກລະບາດ: ຜູ້ປົກຄອງສາມາດເຮັດໄດ້ແນວໃດ?

ການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນໂລກອອນລາຍໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມໃນໄລຍະໂລກລະບາດ: ຜູ້ປົກຄອງສາມາດເຮັດໄດ້ແນວໃດ?

ຊ້າໝົດອົດເດີ! HUAWEI Nova 7i ຫຼຸດລາຄາພິເສດຕ້ອນຮັບເທດສະການຄຣິສມາສ ແລະ ປີໃໝ່ສາກົນ

ຊ້າໝົດອົດເດີ! HUAWEI Nova 7i ຫຼຸດລາຄາພິເສດຕ້ອນຮັບເທດສະການຄຣິສມາສ ແລະ ປີໃໝ່ສາກົນ

ໂລກໃໝ່ຂອງການຮຽນຮູ້! katalyst-learning.com ໃຫ້ຄົນລາວຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ e-commerce ແບບຟຣີໆ

ໂລກໃໝ່ຂອງການຮຽນຮູ້! katalyst-learning.com ໃຫ້ຄົນລາວຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ e-commerce ແບບຟຣີໆ

10 ອັນດັບ PASSWORD ຍອດນິຍົມ (ທີ່ບໍ່ຄວນຕັ້ງຢ່າງຍິ່ງ)

10 ອັນດັບ PASSWORD ຍອດນິຍົມ (ທີ່ບໍ່ຄວນຕັ້ງຢ່າງຍິ່ງ)

ຮູ້ຈັກກັບອຸປະກອນສຽງ & ສວມໃສ່ອັດສະລິຍະຈາກ HUAWEI ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງທ່ານງ່າຍຂຶ້ນ

ຮູ້ຈັກກັບອຸປະກອນສຽງ & ສວມໃສ່ອັດສະລິຍະຈາກ HUAWEI ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງທ່ານງ່າຍຂຶ້ນ

ຄວາມໂສດເປັນບັນຫາສຳລັບເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່? ຈະດີບໍ່ຖ້າເຮົາມີລະບົບທີ່ສາມາດຊ່ວຍຈັບຄູ່ໃຫ້ກັບຄົນໂສດ?

ຄວາມໂສດເປັນບັນຫາສຳລັບເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່? ຈະດີບໍ່ຖ້າເຮົາມີລະບົບທີ່ສາມາດຊ່ວຍຈັບຄູ່ໃຫ້ກັບຄົນໂສດ?

ຫຼຽນມີສອງດ້ານສັນໃດ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍກໍມີ "ດ້ານດີ - ດ້ານລົບ" ສັນນັ້ນ

ຫຼຽນມີສອງດ້ານສັນໃດ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍກໍມີ "ດ້ານດີ - ດ້ານລົບ" ສັນນັ້ນ

ເປີດໃຫ້ສັ່ງຈອງແລ້ວມື້ນີ້! Huawei Y7a ລາຄາສຸດຄຸ້ມ ພ້ອມຈຸດເດັ່ນທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນພາດເປັນເຈົ້າຂອງ

ເປີດໃຫ້ສັ່ງຈອງແລ້ວມື້ນີ້! Huawei Y7a ລາຄາສຸດຄຸ້ມ ພ້ອມຈຸດເດັ່ນທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນພາດເປັນເຈົ້າຂອງ

ປັກ 3 ຂາ ທີ່ມາຂອງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຈິງແທ້ປະການໃດ?

ປັກ 3 ຂາ ທີ່ມາຂອງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຈິງແທ້ປະການໃດ?

7 ເຫດຜົນທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນພາດຈະເປັນເຈົ້າຂອງ Huawei Nova 7 ສະມາດໂຟນ 5G

7 ເຫດຜົນທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນພາດຈະເປັນເຈົ້າຂອງ Huawei Nova 7 ສະມາດໂຟນ 5G

ຮູ້ຈັກກັບ VPN ເຄື່ອງມືທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາຍມຸດທ່ອງອິນເຕີເນັດປອດໄພຂຶ້ນອີກເທົ່າຕົວ

ຮູ້ຈັກກັບ VPN ເຄື່ອງມືທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາຍມຸດທ່ອງອິນເຕີເນັດປອດໄພຂຶ້ນອີກເທົ່າຕົວ

ກ້ອງໂປຣຍັງຈຳເປັນບໍ່? ໃນເມື່ອກ້ອງມືຖືກໍ່ສາມາດຊູມຈົນເຫັນຮູຂຸມຂົນ

ກ້ອງໂປຣຍັງຈຳເປັນບໍ່? ໃນເມື່ອກ້ອງມືຖືກໍ່ສາມາດຊູມຈົນເຫັນຮູຂຸມຂົນ

Digital Marketing ແມ່ນຫຍັງ? ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ຖ້າຢາກເປັນນັກການຕະຫຼາດໃນຍຸກນີ້

Digital Marketing ແມ່ນຫຍັງ? ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ຖ້າຢາກເປັນນັກການຕະຫຼາດໃນຍຸກນີ້

ວາງຈຳໜ່າຍແລ້ວ! Huawei Watch GT2 Pro ມາພ້ອມ 12 ຟັງຊັນໂດດເດັ່ນ ດ້ວຍລະບົບການໃຊ້ງານອັດສະລິຍະ

ວາງຈຳໜ່າຍແລ້ວ! Huawei Watch GT2 Pro ມາພ້ອມ 12 ຟັງຊັນໂດດເດັ່ນ ດ້ວຍລະບົບການໃຊ້ງານອັດສະລິຍະ

ເບິ່ງຢູທູບຫຼາຍກາຍເວລາຫຼັບນອນ ນີ້ຄືວິທີຕັ້ງຄ່າໃຫ້ YouTube ເຕືອນເຮົາວ່າຮອດເວລາເຂົ້ານອນແລ້ວ

ເບິ່ງຢູທູບຫຼາຍກາຍເວລາຫຼັບນອນ ນີ້ຄືວິທີຕັ້ງຄ່າໃຫ້ YouTube ເຕືອນເຮົາວ່າຮອດເວລາເຂົ້ານອນແລ້ວ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ