ວັນອັງຄານ ທີ 11 ສິງຫາ 2020

ຖ້າບໍ່ມີເຊື້ອໄວຣັສ ໂລກຂອງເຮົາຈະເປັນແນວໃດ?

ຖ້າບໍ່ມີເຊື້ອໄວຣັສ ໂລກຂອງເຮົາຈະເປັນແນວໃດ?
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ເມື່ອໄດ້ຍິນຄໍາວ່າ “ເຊື້ອໄວຣັສ” ຫຼາຍຄົນອາດຄິດອອກທັນທີວ່າຕ້ອງເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ດີ ແລະ ອັນຕະລາຍ ນັ້ນຖືວ່າບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກ ເພາະວ່າຕະຫຼອດຫຼາຍສິບປີຜ່ານມາເຊື້ອໄວຣັສໄດ້ເປັນໄພນາບຂູ່ດ້ານສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ ແລະ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍລ້ານຊີວິດຕ້ອງຈົບສິ້ນລົງ ເຊິ່ງແນ່ນອນວ່າໜຶ່ງໃນນັ້ນກໍແມ່ນ ໂຄວິດ-19 ທີ່ກໍາລັງລະບາດຢູ່ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະສິ້ນສຸດລົງເມື່ອໃດ. ຈົນບາງເທື່ອເຮົາກໍອົດຄິດບໍ່ໄດ້ວ່າ ໜ້າຈະເປັນສິ່ງທີ່ດີຖ້າໂລກນີ້ບໍ່ມີເຊື້ອໄວຣັສເລີຍ ແຕ່ຮູ້ບໍ່ວ່າ ຖ້າເປັນດັ່ງນັ້ນແລ້ວຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່?

ພາບ: BBC 

ຈາກການຄາດຄະເນພົບວ່າໂລກຂອງພວກເຮົາມີເຊື້ອໄວຣັສເຖິງ 1 x 1031 ຊະນິດ (1 ຕາມດ້ວຍເລກສູນ 31 ໂຕ) ແລະ ມີການປຽບທຽບວ່າ ເຊື້ອໄວຣັສໃນໂລກມີຫຼາຍກວ່າຈໍານວນດາວທັງໝົດໃນຈັກກະວານນີ້ອີກດ້ວຍ. ຢ່າງໃດກໍດີ, ບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າເຊື້ອໄວຣັສເຫຼົ່ານັ້ນຈະສ້າງແຕ່ບັນຫາໃຫ້ແກ່ໂລກພຽງຢ່າງດຽວ ເພາະໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ເຊື້ອໄວຣັສມີບົດບາດສໍາຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງໃນການຮັກຄວາມສົມດຸນ ແລະ ຊ່ວຍຄໍ້າຊູສິ່ງມີຊີວິດໃນໂລກມາໂດຍຕະຫຼອດ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດກໍເຊື່ອວ່າ ຖ້າໂລກນີ້ບໍ່ມີເຊື້ອໄວຣັສ ພວກເຮົາຈະມີຊີວິດຢູ່ບໍ່ໄດ້!  

ເນື່ອງຈາກວ່າ... 

ເຫດຜົນທີ່ໜຶ່ງ: ເຊື້ອໄວຣັສເປັນອົງປະກອບຫຼັກຂອງ “ລະບົບນິເວດ 

ພາບ: BBC

ຄຳວ່າ “ລະບົບນິເວດ” ໝາຍເຖິງ ລະບົບຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງສິ່ງມີຊີວິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊິ່ງອາດຈະເປັນສິ່ງມີຊີວິດດ້ວຍກັນ ຫຼື ອາດຈະເປັນສະພາບແວດລ້ອມຂອງແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສກໍ່ໄດ້. ໃນອົງປະກອບຂອງສິ່ງມີຊີວິດນັ້ນ ເຊື້ອໄວຣັສ ຖືວ່າມີບົດບາດສໍາຄັນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເຊື້ອໄວຣັສທີ່ຕິດເຊື້ອແບັກທີເຣຍ ຫຼື “Phages”. ເຊື້ອໄວຣັສຊະນິດນີ້ ມີໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍໃນການຄວບຄຸມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງແບັກທີເຣຍໃນລະບົບນິເວດ ເຊິ່ງຖ້າຂາດພວກມັນແລ້ວ ປະຊາກອນແບັກທີເຣຍອາດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງມະຫາສານຈົນບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້, ບາງຊະນິດອາດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງບໍ່ສົມບູນແບບ ຫຼື ບາງຊະນິດອາດຢຸດການຂະຫຍາຍຕົວເລີຍ ເຊິ່ງຖ້າບໍ່ມີການຄວບຄຸມຢ່າງເໝາະສົມກໍຈະສົ່ງຜົນໂດຍກົງຕໍ່ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ທຸກສິ່ງມີຊີວິດໃນໂລກ. 

ພາບ: BBC

ໃນນັັ້ນ, ສຳຄັນກວ່າໝູ່ແມ່ນສິ່ງມີຊີວິດໃນມະຫາສະໝຸດ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ມີສິ່ງມີຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 90% ອາໄສຢູ່ ແລະ ຕົ້ນຕໍແມ່ນຈຸລິນຊີ ທີ່ມີໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍໃນການຜະລິດອັອກຊີເຈນ (O2) ທີ່ມະນຸດ ແລະ ສິ່ງມີຊີວິດອື່ນໆໃຊ້ຫາຍໃຈ. ຈຸລິນຊີເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຜະລິດ O2 ໄດ້ເຖິງ 50% ຂອງປະລິມານ O2 ໃນໂລກ ແລະ ຂະບວນການຜະລິດດັ່ງກ່າວຈະເກີດຂຶ້ນບໍ່ໄດ້ຖ້າບໍ່ມີເຊື້ອໄວຣັສ. ໂດຍເຊື້ອໄວຣັສທີ່ວ່ານີ້ ຈະກໍາຈັດຈຸລິນຊີ ປະມານ 20% ແລະ ແບັກທີເຣຍ ປະມານ 50% ໃນມະຫາສະໝຸດໃນແຕ່ລະມື້ ທັງນີ້ກໍເພື່ອຮັບປະກັນວ່າໄຮນໍ້າພືດ ທີ່ເຮັດໜ້າຜະລິດອັອກຊີເຈນ ມີທາດອາຫານພຽງພໍເພື່ອສັງເຄາະແສງ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ສິ່ງມີຊີວິດໃນໂລກສາມາດຄົງຕົວຢູ່ໄດ້. 

ນອກຈາກນັ້ນ, ສິ່ງມີຊີວິດບາງຊະນິດຍັງອາໄສເຊື້ອໄວຣັສ ເພື່ອການມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ ຍົກຕົວຢ່າງ ງົວ ແລະ ສັດຄ້ຽວເອື້ອງອື່ນໆ ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ອາໄສເຊື້ອໄວຣັສເພື່ອຊ່ວຍຍ່ອຍສະຫຼາຍເຍື້ອໄຍຈາກຫຍ້າໃຫ້ກາຍເປັນນໍ້າຕານ ທີ່ໃຊ້ໃນຂະບວນການປ່ຽນແປງທາດອາຫານສໍາລັບການຜະລິດກ້າມຊີ້ນ ແລະ ນົມນັ້ນເອງ. 

ເຫດຜົນທີສອງເຊື້ອໄວຣັສເປັນສິ່ງປ້ອງກັນມະນຸດຈາກເຊື້ອພະຍາດໄດ້ 

ການຕິດເຊື້ອໄວຣັສໃດໜຶ່ງທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮ້າຍແຮງ ສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນມະນຸດເຮົາຈາກການຕິດເຊື້ອພະຍາດບາງຊະນິດໄດ້. ຍົກຕົວຢ່າງ ເຊື້ອໄວຣັສທີ່ມີຊື່ວ່າ GB virus C ເປັນເຊື້ອທີ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງເຊື້ອພະຍາດເອດ (HIV) ແລະ ຍັງເປັນເຊື້ອໄວຣັສທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ທີ່ຕິດພະຍາດອີໂບລາ (Ebola) ມີອັດຕາການຕາຍຫຼຸດລົງໄດ້ອີກດ້ວຍ. 

ເຊື້ອໄວຣັສບາງຊະນິດຍັງສາມາດໃຊ້ເຂົ້າໃນການປີ່ນປົວພະຍາດໄດ້ ຍົກຕົວຢ່າງ ການປີ່ນປົວໂດຍນໍາໃຊ້ເຊື້ອໄວຣັສທີ່ຕິດເຊື້ອແບັກທີເຣຍ ຫຼື Phage therapy ເຊິ່ງວີທີການນີ້ ເຊື້ອໄວຣັສຈະຖືກໃຊ້ເພື່ອຄົ້ນຫາການຕິດເຊື່ອແບັກທີເຣຍໃນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ນອກນີ້, ເຊື້ອໄວຣັສທີ່ສາມາດທໍາລາຍຈຸລັງຂອງມະເຮັງ ຫຼື Oncolytic viruses ກໍເປັນເຊື່ອໄວຣັສອີກຊະນິດໜຶ່ງທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ເຊິ່ງຖືກນໍາໃຊ້ໃນການປີ່ນປົວພະຍາດມະເຮັງ ທີ່ປອດໄພ (ມີສານພິດຕົກຄ້າງໜ້ອຍກວ່າ) ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກວ່າ. 

ພາບ: BBC

ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈກວ່ານັ້ນກໍຄື...

ເຊື້ອໄວຣັສທີ່ເອີ້ນວ່າ Retroviruses  ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ສໍາຄັນໃນການຄວບຄຸມການຖືພາຂອງຖືພາຂອງມະນຸດໃຫ້ສົມບູນ ແລະ ປອດໄພ ໂດຍຫຼັກຖານທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມະນຸດເຮົາໄດ້ເພິ່ງພາອາໄສເຊື້ອໄວຣັສຊະນິດນີ້ໃນການສືບພັນມາຕັ້ງແຕ່ສະໄໝບູຮານ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ 130 ລ້ານປີ ມາແລ້ວ. 

ທັງໝົດນັ້ນ ອາດເປັນບາງຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າເຊື້ອໄວຣັສມີບົດບາດພຽງໃດຕໍ່ການຄົງຕົວຂອງສິ່ງມີຊີວິດເທິງໂລກໜ່ວຍນີ້ ແຕ່ຢ່າລືມວ່າຍັງມີເຊື້ອໄວຣັສອີກຈໍານວນມະຫາສານທີ່ມະນຸດເຮົາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮູ້ຈັກ. ດັ່ງນັ້ນ,  ສິ່ງສຳຄັນກໍຄືພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບເຊື້ອໄວຣັສເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກວ່າເກົ່າ ເພື່ອນໍາໃຊ້ດ້ານດີຂອງພວກມັນໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ແລະ ຫຼີກຫຼ່ຽງໄພອັນຕະລາຍທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ. 

ຂຽນໂດຍ: ​Bouavonh Biachampah 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: 

Advertisement Replay Ad
ກວດຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ (10 ສິງຫາ 2020) ຖືກ ຫຼື ບໍ່? ກົດເບິ່ງເລີຍ!

ກວດຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ (10 ສິງຫາ 2020) ຖືກ ຫຼື ບໍ່? ກົດເບິ່ງເລີຍ!

10 ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃນອາຊຽນທີ່ບໍ່ຄວນມອງຂ້າມ ​ຫຼັງໂຄວິດ-19 ຄັ້ງໜຶ່ງໃນຊີວິດຕ້ອງໄປໃຫ້ໄດ້

10 ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃນອາຊຽນທີ່ບໍ່ຄວນມອງຂ້າມ ​ຫຼັງໂຄວິດ-19 ຄັ້ງໜຶ່ງໃນຊີວິດຕ້ອງໄປໃຫ້ໄດ້

ປະຕິກິລິຍາຂອງຜູ້ນຳໂລກຕໍ່ເຫດລະເບີດຢູ່ເບຣຸດ  ໃຜເປັນເຈົ້າຂອງສານເຄມີ  ໃຜຮັບຜິດຊອບຄວາມເສຍຫາຍ?

ປະຕິກິລິຍາຂອງຜູ້ນຳໂລກຕໍ່ເຫດລະເບີດຢູ່ເບຣຸດ ໃຜເປັນເຈົ້າຂອງສານເຄມີ ໃຜຮັບຜິດຊອບຄວາມເສຍຫາຍ?

ເຫດຜົນທີ່ຄັ້ງໜຶ່ງໃນຊີວິດເຮົາຕ້ອງໄປເປັນນັກຮຽນເເລກປ່ຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ເຫດຜົນທີ່ຄັ້ງໜຶ່ງໃນຊີວິດເຮົາຕ້ອງໄປເປັນນັກຮຽນເເລກປ່ຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດ

COVID-19: Fast Track ແມ່ນຫຍັງ? ຕອນນີ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫຼື ຍັງ?

COVID-19: Fast Track ແມ່ນຫຍັງ? ຕອນນີ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫຼື ຍັງ?

ດື່ມເຫຼົ້າ ຫຼື ເບຍແລ້ວໜ້າແດງ ເກີດຈາກຫຍັງ? ເປັນອັນຕະລາຍບໍ? ແດງສະເພາະຄົນເລືອດກຣຸບໂອບໍ?

ດື່ມເຫຼົ້າ ຫຼື ເບຍແລ້ວໜ້າແດງ ເກີດຈາກຫຍັງ? ເປັນອັນຕະລາຍບໍ? ແດງສະເພາະຄົນເລືອດກຣຸບໂອບໍ?

ຄວນເລືອກແນວທາງຊີວິດແນວໃດໃຫ້ເໝາະສົມກັບເຮົາ?

ຄວນເລືອກແນວທາງຊີວິດແນວໃດໃຫ້ເໝາະສົມກັບເຮົາ?

ເບື້ອງຫຼັງຄວາມຍາກງ່າຍຂອງການກວດຫາເຊື້ອ ໂຄວິດ-19 ໃນຫ້ອງທົດລອງ

ເບື້ອງຫຼັງຄວາມຍາກງ່າຍຂອງການກວດຫາເຊື້ອ ໂຄວິດ-19 ໃນຫ້ອງທົດລອງ

"ເບຍ" ບໍ່ໄດ້ມີແຕ່ຊະນິດດຽວ ຮູ້ ຫຼື ຍັງ?

"ເບຍ" ບໍ່ໄດ້ມີແຕ່ຊະນິດດຽວ ຮູ້ ຫຼື ຍັງ?

ຕົ້ນກຳເນີດ "ເຂົ້າຈີ່ປາເຕ້" ອາຫານເຊົ້າສຸດແຊບທີ່ຄົນລາວຄຸ້ນເຄີຍ

ຕົ້ນກຳເນີດ "ເຂົ້າຈີ່ປາເຕ້" ອາຫານເຊົ້າສຸດແຊບທີ່ຄົນລາວຄຸ້ນເຄີຍ

ແອວ 13.7 ນິ້ວ! Su Naing ສາວມຽນມາກຽມຊິງສະຖິຕິເຈົ້າຂອງເເອວນ້ອຍທີ່ສຸດໃນໂລກ

ແອວ 13.7 ນິ້ວ! Su Naing ສາວມຽນມາກຽມຊິງສະຖິຕິເຈົ້າຂອງເເອວນ້ອຍທີ່ສຸດໃນໂລກ

ກວດຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ (6 ສິງຫາ 2020) ຖືກ ຫຼື ບໍ່? ກົດເບິ່ງເລີຍ!

ກວດຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ (6 ສິງຫາ 2020) ຖືກ ຫຼື ບໍ່? ກົດເບິ່ງເລີຍ!

ຄົນຈະດັງຊ່ວຍບໍ່ໄດ້ ບ່າວອິນໂດອັດຄລິບນັ່ງຢູ່ຊື່ໆຍາວ 2 ຊົ່ວໂມງປາຍ ຄົນແຫ່ເຂົ້າເບິ່ງເກືອບ 3 ລ້ານເທື່ອ

ຄົນຈະດັງຊ່ວຍບໍ່ໄດ້ ບ່າວອິນໂດອັດຄລິບນັ່ງຢູ່ຊື່ໆຍາວ 2 ຊົ່ວໂມງປາຍ ຄົນແຫ່ເຂົ້າເບິ່ງເກືອບ 3 ລ້ານເທື່ອ

ເຫດລະເບີດຄັ້ງຮ້າຍແຮງຢູ່ເລບານອນສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍເທົ່າໃດ?

ເຫດລະເບີດຄັ້ງຮ້າຍແຮງຢູ່ເລບານອນສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍເທົ່າໃດ?

ເຂົ້າ-ອອກປະເທດຕັ້ງແຕ່ 1 ສິງຫາເປັນຕົ້ນໄປຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ຈຳກັດບໍລິເວນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍ່? ເຮົາມີຄຳຕອບ

ເຂົ້າ-ອອກປະເທດຕັ້ງແຕ່ 1 ສິງຫາເປັນຕົ້ນໄປຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ຈຳກັດບໍລິເວນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍ່? ເຮົາມີຄຳຕອບ

ໄປເຊັນເອກະສານຢູ່ຫ້ອງການບ້ານ ເສຍເງິນເທົ່າໃດ?

ໄປເຊັນເອກະສານຢູ່ຫ້ອງການບ້ານ ເສຍເງິນເທົ່າໃດ?

"ເສືອໂຄ່ງ" ເຫຼືອຢູ່ໃນລາວຫຼາຍປານໃດ ຫຼື ວ່າສັດຊະນິດນີ້ຈະເຫຼືອໄວ້ພຽງແຕ່ຊື່?

"ເສືອໂຄ່ງ" ເຫຼືອຢູ່ໃນລາວຫຼາຍປານໃດ ຫຼື ວ່າສັດຊະນິດນີ້ຈະເຫຼືອໄວ້ພຽງແຕ່ຊື່?

ກວດຜົນຫວຍງວດວັນທີ 3 ສິງຫາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດຜົນຫວຍງວດວັນທີ 3 ສິງຫາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ມາຮູ້ຈັກກັບຄຳວ່າ "ຮິກິໂກະໂມະຣິ (Hikikomori)" ອາການຂອງຄົນທີ່ "ແຍກໂຕຈາກສັງຄົມ"

ມາຮູ້ຈັກກັບຄຳວ່າ "ຮິກິໂກະໂມະຣິ (Hikikomori)" ອາການຂອງຄົນທີ່ "ແຍກໂຕຈາກສັງຄົມ"

ບົດສຳພາດ ກິສັນ ຈັນທີ ນັກຮ້ອງສຽງດີ ດີກຣີນັກຮຽນເກັ່ງຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນ HONDA Y-E-S Award 2019

ບົດສຳພາດ ກິສັນ ຈັນທີ ນັກຮ້ອງສຽງດີ ດີກຣີນັກຮຽນເກັ່ງຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນ HONDA Y-E-S Award 2019

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ