ວັນພະຫັດ ທີ 6 ພຶດສະພາ 2021

ປາກມົດລູກເປີດແລ້ວ ລະດົນປານໃດຈຶ່ງຈະເກີດລູກ?

ປາກມົດລູກເປີດແລ້ວ ລະດົນປານໃດຈຶ່ງຈະເກີດລູກ?
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ປາກມົດລູດເປີດຮູ້ສຶກແນວໃດ ຕ້ອງລໍຖ້າປາກມົດລູກເປີດຂະໜາດເທົ່າໃດຈຶ່ງຈະເກີດລູກ? ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວການເກີດລູກທຳມະຊາດຈະຖືກແບ່ງອອກເປັນ 3 ໄລຍະໄດ້ແກ່: ໄລຍະເຈັບທ້ອງເກີດ, ໄລຍະເບັ່ງເກີດ ແລະ ໄລຍະເກີດລູກ. ແຕ່ລະໄລຍະຈະມີອາການແຕກຕ່າງກັນ ເອົາເປັນວ່າເຮົາໄປອ່ານ ພ້ອມກັນເລີຍ.

1. ໄລຍະເຈັບທ້ອງເກີດ

  • ເຈັບທ້ອງຄ່ອຍ: ໃນໄລຍະນີ້, ປາກມົດລູກຈະເປີດອອກປະມານ 4 ຊັງຕີແມັດ, ປາກມົດລູກເລີ່ມບາງ ລົງຈະຮູ້ສຶກເຈັບທ້ອງເທື່ອລະ 15-40 ວິນາທີຕິດຕໍ່ກັນ 5-30 ນາທີ ຈາກການຫົດຕົວຂອງມົດລູກ. ເປັນອາການປວດແບບບີບຢູ່ບໍລິເວນມົດລູກແຕ່ຈະບໍ່ແຮງ ແມ່ໆສາມາດເຮັດກິດຈະກໍາ ອື່ນໆໄດ້ ແຕ່ບາງເທື່ອກໍຈະປັ້ນທ້ອງ ແລະ ປວດຫຼັງ. 
  • ເຈັບທ້ອງແຮງຂຶ້ນ: ປາກມົດລູກຈະເປີດອອກປະມານ 4-8 ຊັງຕີແມັດ, ປາກມົດລູກບາງລົງ ຈະຮູ້ສຶກ ເຈັບທ້ອງແຮງຂຶ້ນທຸກ 2-3 ນາທີ. ຖ້າແມ່ໆກໍາລັງເຮັດກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງຢູ່ນັ້ນຈະຮູ້ສຶກວ່າຕົວເອງຕ້ອງໄດ້ຢຸດ ແລະ ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ສະມາທິ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມເຈັບປວດ. ເມື່ອຮູ້ສຶກແບບ ນີ້ຍາມໃດສະແດງວ່າໃກ້ຈະເກີດລູກແລ້ວ ສະນັ້ນ, ໃຫ້ຮີບໄປໂຮງໝໍດ່ວນ. 
  • ໄລຍະປ່ຽນຜ່ານ: ປາກມົດລູກຈະບໍ່ເປີດອອກອີກ ແຕ່ແມ່ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າລູກຈະດັນອອກມາຈາກຊ່ອງຄອດ ແລະ ເປັນເວລາທີ່ເຈັບທ້ອງແຮງທີ່ສຸດ ຈົນບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມສະຕິ ຫຼື ອາລົມຂອງຕົນເອງໄດ້ ເນື່ອງຈາກມົດລູກຈະໃຊ້ເວລາຫົດຕົວປະມານ 45-90 ວິນາທີ ແລະ ຈະປວດ ທຸກໆ 1.5-3 ນາທີ ເຮັດໃຫ້ແມ່ໆຮູ້ສຶກວ່າຕົວເອງຕ້ອງຫາຍໃຈໄວ ແລະ ຖີ່ຂຶ້ນ. ບາງເທື່ອຈະເຜີຮ້ອງສະແດງອາການເຈັບປວດ. ບາງຄົນຍັງມີອາການອື່ນອີກ ເຊັ່ນ: ຂາປັ້ນ, ຈາມ, ປວດຮາກ, ປວດເບົາເຂົ້າຫ້ອງນໍ້າຕະຫຼອດ. 

2. ໄລຍະເບັ່ງເກີດ 

  • ໄລຍະກຽມພ້ອມ: ໄລຍະນີ້, ແມ່ໆຄວນພັກຜ່ອນກຽມແຮງເອົາໄວ້, ເຮັດໃຈສະບາຍໆ ເນື່ອງຈາກມົດລູກຫົດຕົວຊ້າລົງ ຫຼື ບໍ່ຫົດຕົວເລີຍ ເຊິ່ງໄລຍະນີ້ຈະໃຊ້ເວລາພຽງ 10-30 ນາທີ ເທົ່ານັ້ນ. ແມ່ບາງຄົນອາດບໍ່ມີໄລຍະນີ້ ຈະຂ້າມໄປໄລຍະເລັ່ງເກີດເລີຍກໍມີ. 
  •  ໄລຍະເລັ່ງ: ແມ່ໆຈະຮູ້ສຶກວ່າຢາກເບັ່ງລູກອອກ ເປັນຄວາມຮູ້ສຶກຄ້າຍຄືກັນກັບການເບັ່ງຖ່າຍໜັກ (ເບັ່ງອາຈົມອອກມາ) ແລະ ມົດລູກສືບຕໍ່ຫົດຕົວໃນທຸກໆ 3-5 ນາທີ ກິນເວລາດົນປະມານ 45-70 ນາທີ. ເມື່ອປາກມົດລູກເປີດກວ້າງຮອດ 10 ຊັງຕີແມັດ ແມ່ໆຈະຖືກຍ້າຍເຂົ້າໄປຫ້ອງປະສູດ (ຫ້ອງການເກີດລູກ) ແລະ ທ່ານໝໍຈະຜ່າຕັດເພື່ອຊ່ວຍຂະຫຍາຍຊ່ອງຄອດ ເຊິ່ງຈະໃຊ້ເວລາຢູ່ ໃນຫ້ອງປະສູດເພື່ອເກີດລູກປະມານ 2 ຊົ່ວໂມງ (ສໍາລັບຜູ້ຖືພາລູກຄົນທໍາ ອິດ ແລະ ຖ້າຖືພາ ລູກຜູ້ທີ່ສອງເວລາກໍຈະຫຼຸດລົງເຫຼືອເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ). 

3. ໄລຍະເກີດລູກ:

ມົດລູກຈະມີການຫົດຕົວບໍ່ສະໜໍ່າສະເໜີ ເຮັດໃຫ້ແມ່ໆຮູ້ສຶກແໜ້ນໆ, ປວດແບບ ບີບໆ ເພາະລູກນ້ອຍເຄື່ອນຕົວລົງມາຫຼາຍ ເຊິ່ງໄລຍະນີ້ຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 20 ນາທີ ແມ່ໆກໍຈະໄດ້ ຍິນສຽງຂອງລູກນ້ອຍແລ້ວ. 

ສໍາລັບແມ່ໆທ່ານຍັງຂ້ອງໃຈວ່າ: “ຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າປາກມົດລູກເປີດກວ້າງສໍ່າໃດ?” ແມ່ໆສາມາດວັດແທກຄວາມກວ້າງຂອງປາກມົດລູກງ່າຍ ດ້ວຍການໃຊ້ນິ້ວຄ່ອຍໆສອດເຂົ້າໄປ. ຖ້າສອດນິ້ວມື ເຂົ້າໄປໄດ້ 1 ນິ້ວ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າປາກມົດລູກເປີດແລ້ວປະມານ 1 ຊັງຕີແມັດ, ສອດໄດ້ 2 ນິ້ວ ຈະເປີດ ປະມານ 2 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ຖ້າສອດເຂົ້າໄປແລ້ວຍະນິ້ວອອກຕໍາກັບຜິວ ຄວາມກວ້າງຂອງນິ້ວຍະອອກ ຫຼາຍເທົ່າໃດກໍຍິ່ງຮູ້ໄດ້ເລີຍວ່າປາກມົດລູກເປີດກວ້າງອອກຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ.

ຮຽບຮຽງໂດຍນາດອຍ 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: 

Advertisement Replay Ad
"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ຈົບມາໃໝ່ໆບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດວຽກຫຍັງດີຈຶ່ງຈະເໝາະກັບຕົວເອງທີ່ສຸດ? ບົດຄວາມນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

ຈົບມາໃໝ່ໆບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດວຽກຫຍັງດີຈຶ່ງຈະເໝາະກັບຕົວເອງທີ່ສຸດ? ບົດຄວາມນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ