ວັນເສົາ ທີ 4 ກໍລະກົດ 2020

ປາກມົດລູກເປີດແລ້ວ ລະດົນປານໃດຈຶ່ງຈະເກີດລູກ?

ປາກມົດລູກເປີດແລ້ວ ລະດົນປານໃດຈຶ່ງຈະເກີດລູກ?
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ປາກມົດລູດເປີດຮູ້ສຶກແນວໃດ ຕ້ອງລໍຖ້າປາກມົດລູກເປີດຂະໜາດເທົ່າໃດຈຶ່ງຈະເກີດລູກ? ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວການເກີດລູກທຳມະຊາດຈະຖືກແບ່ງອອກເປັນ 3 ໄລຍະໄດ້ແກ່: ໄລຍະເຈັບທ້ອງເກີດ, ໄລຍະເບັ່ງເກີດ ແລະ ໄລຍະເກີດລູກ. ແຕ່ລະໄລຍະຈະມີອາການແຕກຕ່າງກັນ ເອົາເປັນວ່າເຮົາໄປອ່ານ ພ້ອມກັນເລີຍ.

1. ໄລຍະເຈັບທ້ອງເກີດ

  • ເຈັບທ້ອງຄ່ອຍ: ໃນໄລຍະນີ້, ປາກມົດລູກຈະເປີດອອກປະມານ 4 ຊັງຕີແມັດ, ປາກມົດລູກເລີ່ມບາງ ລົງຈະຮູ້ສຶກເຈັບທ້ອງເທື່ອລະ 15-40 ວິນາທີຕິດຕໍ່ກັນ 5-30 ນາທີ ຈາກການຫົດຕົວຂອງມົດລູກ. ເປັນອາການປວດແບບບີບຢູ່ບໍລິເວນມົດລູກແຕ່ຈະບໍ່ແຮງ ແມ່ໆສາມາດເຮັດກິດຈະກໍາ ອື່ນໆໄດ້ ແຕ່ບາງເທື່ອກໍຈະປັ້ນທ້ອງ ແລະ ປວດຫຼັງ. 
  • ເຈັບທ້ອງແຮງຂຶ້ນ: ປາກມົດລູກຈະເປີດອອກປະມານ 4-8 ຊັງຕີແມັດ, ປາກມົດລູກບາງລົງ ຈະຮູ້ສຶກ ເຈັບທ້ອງແຮງຂຶ້ນທຸກ 2-3 ນາທີ. ຖ້າແມ່ໆກໍາລັງເຮັດກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງຢູ່ນັ້ນຈະຮູ້ສຶກວ່າຕົວເອງຕ້ອງໄດ້ຢຸດ ແລະ ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ສະມາທິ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມເຈັບປວດ. ເມື່ອຮູ້ສຶກແບບ ນີ້ຍາມໃດສະແດງວ່າໃກ້ຈະເກີດລູກແລ້ວ ສະນັ້ນ, ໃຫ້ຮີບໄປໂຮງໝໍດ່ວນ. 
  • ໄລຍະປ່ຽນຜ່ານ: ປາກມົດລູກຈະບໍ່ເປີດອອກອີກ ແຕ່ແມ່ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າລູກຈະດັນອອກມາຈາກຊ່ອງຄອດ ແລະ ເປັນເວລາທີ່ເຈັບທ້ອງແຮງທີ່ສຸດ ຈົນບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມສະຕິ ຫຼື ອາລົມຂອງຕົນເອງໄດ້ ເນື່ອງຈາກມົດລູກຈະໃຊ້ເວລາຫົດຕົວປະມານ 45-90 ວິນາທີ ແລະ ຈະປວດ ທຸກໆ 1.5-3 ນາທີ ເຮັດໃຫ້ແມ່ໆຮູ້ສຶກວ່າຕົວເອງຕ້ອງຫາຍໃຈໄວ ແລະ ຖີ່ຂຶ້ນ. ບາງເທື່ອຈະເຜີຮ້ອງສະແດງອາການເຈັບປວດ. ບາງຄົນຍັງມີອາການອື່ນອີກ ເຊັ່ນ: ຂາປັ້ນ, ຈາມ, ປວດຮາກ, ປວດເບົາເຂົ້າຫ້ອງນໍ້າຕະຫຼອດ. 

2. ໄລຍະເບັ່ງເກີດ 

  • ໄລຍະກຽມພ້ອມ: ໄລຍະນີ້, ແມ່ໆຄວນພັກຜ່ອນກຽມແຮງເອົາໄວ້, ເຮັດໃຈສະບາຍໆ ເນື່ອງຈາກມົດລູກຫົດຕົວຊ້າລົງ ຫຼື ບໍ່ຫົດຕົວເລີຍ ເຊິ່ງໄລຍະນີ້ຈະໃຊ້ເວລາພຽງ 10-30 ນາທີ ເທົ່ານັ້ນ. ແມ່ບາງຄົນອາດບໍ່ມີໄລຍະນີ້ ຈະຂ້າມໄປໄລຍະເລັ່ງເກີດເລີຍກໍມີ. 
  •  ໄລຍະເລັ່ງ: ແມ່ໆຈະຮູ້ສຶກວ່າຢາກເບັ່ງລູກອອກ ເປັນຄວາມຮູ້ສຶກຄ້າຍຄືກັນກັບການເບັ່ງຖ່າຍໜັກ (ເບັ່ງອາຈົມອອກມາ) ແລະ ມົດລູກສືບຕໍ່ຫົດຕົວໃນທຸກໆ 3-5 ນາທີ ກິນເວລາດົນປະມານ 45-70 ນາທີ. ເມື່ອປາກມົດລູກເປີດກວ້າງຮອດ 10 ຊັງຕີແມັດ ແມ່ໆຈະຖືກຍ້າຍເຂົ້າໄປຫ້ອງປະສູດ (ຫ້ອງການເກີດລູກ) ແລະ ທ່ານໝໍຈະຜ່າຕັດເພື່ອຊ່ວຍຂະຫຍາຍຊ່ອງຄອດ ເຊິ່ງຈະໃຊ້ເວລາຢູ່ ໃນຫ້ອງປະສູດເພື່ອເກີດລູກປະມານ 2 ຊົ່ວໂມງ (ສໍາລັບຜູ້ຖືພາລູກຄົນທໍາ ອິດ ແລະ ຖ້າຖືພາ ລູກຜູ້ທີ່ສອງເວລາກໍຈະຫຼຸດລົງເຫຼືອເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ). 

3. ໄລຍະເກີດລູກ:

ມົດລູກຈະມີການຫົດຕົວບໍ່ສະໜໍ່າສະເໜີ ເຮັດໃຫ້ແມ່ໆຮູ້ສຶກແໜ້ນໆ, ປວດແບບ ບີບໆ ເພາະລູກນ້ອຍເຄື່ອນຕົວລົງມາຫຼາຍ ເຊິ່ງໄລຍະນີ້ຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 20 ນາທີ ແມ່ໆກໍຈະໄດ້ ຍິນສຽງຂອງລູກນ້ອຍແລ້ວ. 

ສໍາລັບແມ່ໆທ່ານຍັງຂ້ອງໃຈວ່າ: “ຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າປາກມົດລູກເປີດກວ້າງສໍ່າໃດ?” ແມ່ໆສາມາດວັດແທກຄວາມກວ້າງຂອງປາກມົດລູກງ່າຍ ດ້ວຍການໃຊ້ນິ້ວຄ່ອຍໆສອດເຂົ້າໄປ. ຖ້າສອດນິ້ວມື ເຂົ້າໄປໄດ້ 1 ນິ້ວ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າປາກມົດລູກເປີດແລ້ວປະມານ 1 ຊັງຕີແມັດ, ສອດໄດ້ 2 ນິ້ວ ຈະເປີດ ປະມານ 2 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ຖ້າສອດເຂົ້າໄປແລ້ວຍະນິ້ວອອກຕໍາກັບຜິວ ຄວາມກວ້າງຂອງນິ້ວຍະອອກ ຫຼາຍເທົ່າໃດກໍຍິ່ງຮູ້ໄດ້ເລີຍວ່າປາກມົດລູກເປີດກວ້າງອອກຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ.

ຮຽບຮຽງໂດຍນາດອຍ 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: 

Advertisement Replay Ad
ແຕ່ງໂຕແບບງ່າຍໆສະໄຕລ "ອານິຕ້າ" ຈັບຊຸດໃດມານຸ່ງກໍງາມໄດ້ ພາຍໃນ 5 ນາທີ!

ແຕ່ງໂຕແບບງ່າຍໆສະໄຕລ "ອານິຕ້າ" ຈັບຊຸດໃດມານຸ່ງກໍງາມໄດ້ ພາຍໃນ 5 ນາທີ!

ບົດຮຽນຊີວິດຈາກ Steve Jobs ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານລຸກຂຶ້ນສູ້ ແລະ ອອກຕາມຫາສິ່ງທີ່ທ່ານຮັກ

ບົດຮຽນຊີວິດຈາກ Steve Jobs ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານລຸກຂຶ້ນສູ້ ແລະ ອອກຕາມຫາສິ່ງທີ່ທ່ານຮັກ

ເຄັດລັບ ໄລຍະເວລາທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການອ່ານໜັງສື #ອ່ານແນວໃດໃຫ້ຈື່ໄດ້ໄວ

ເຄັດລັບ ໄລຍະເວລາທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການອ່ານໜັງສື #ອ່ານແນວໃດໃຫ້ຈື່ໄດ້ໄວ

ເຄີຍສົງໄສບໍ່ວ່າ ຕ້ອງເຮັດວຽກແນວໃດ ໄອເດຍຈິ່ງຈະ “ໂດດເດັ່ນ” ຄືເຂົາ?

ເຄີຍສົງໄສບໍ່ວ່າ ຕ້ອງເຮັດວຽກແນວໃດ ໄອເດຍຈິ່ງຈະ “ໂດດເດັ່ນ” ຄືເຂົາ?

ເຈົ້າບໍ່ມີທາງປະສົບຜົນສຳເລັດ ຫຼື ລໍ້າລວຍໄປໄດ້ໄກ ຖ້າຍັງເຮັດ 3 ສິ່ງນີ້

ເຈົ້າບໍ່ມີທາງປະສົບຜົນສຳເລັດ ຫຼື ລໍ້າລວຍໄປໄດ້ໄກ ຖ້າຍັງເຮັດ 3 ສິ່ງນີ້

ເປັນຫຍັງແມ່ຍິງຖືພາຈຶ່ງມັກປວດຂາ-ປັ້ນຂາ ແລະຈະຮັກສາແນວໃດດີ?

ເປັນຫຍັງແມ່ຍິງຖືພາຈຶ່ງມັກປວດຂາ-ປັ້ນຂາ ແລະຈະຮັກສາແນວໃດດີ?

ປາກມົດລູກເປີດແລ້ວ ລະດົນປານໃດຈຶ່ງຈະເກີດລູກ?

ປາກມົດລູກເປີດແລ້ວ ລະດົນປານໃດຈຶ່ງຈະເກີດລູກ?

ຊີວິດທີ່ສົມບູນແບບມີແທ້ບໍ່? ແລະ ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຮົາມີຄວາມສຸກ?

ຊີວິດທີ່ສົມບູນແບບມີແທ້ບໍ່? ແລະ ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຮົາມີຄວາມສຸກ?

ນອນພຽງ 6 ຊົ່ວໂມງຈະພຽງພໍຕໍ່ຮ່າງກາຍເຮົາແທ້ບໍ? ແຕ່ຖ້ານອນບໍ່ຫຼັບ ຈະເຮັດແນວໃດ?

ນອນພຽງ 6 ຊົ່ວໂມງຈະພຽງພໍຕໍ່ຮ່າງກາຍເຮົາແທ້ບໍ? ແຕ່ຖ້ານອນບໍ່ຫຼັບ ຈະເຮັດແນວໃດ?

ເຄັດລັບຄວາມຫຼໍ່-ງາມແບບຝ່າບາດອີກົນ ແລະ ຈອງແທອຶນ/ລູນ່າ ຈາກ The King: Eternal Monarch

ເຄັດລັບຄວາມຫຼໍ່-ງາມແບບຝ່າບາດອີກົນ ແລະ ຈອງແທອຶນ/ລູນ່າ ຈາກ The King: Eternal Monarch

ຢຸດທັກທ້ວງເລື່ອງຮ່າງກາຍ ແລ້ວຫັນມາທັກທາຍຢ່າງເໝາະສົມກັນດີກວ່າ

ຢຸດທັກທ້ວງເລື່ອງຮ່າງກາຍ ແລ້ວຫັນມາທັກທາຍຢ່າງເໝາະສົມກັນດີກວ່າ

ເສດຖະກິດເຈິພິດໂຄວິດ-19 ແບບນີ້ ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຈະໄປຫາວຽກໄດ້ຢູ່ໃສເດນໍ?

ເສດຖະກິດເຈິພິດໂຄວິດ-19 ແບບນີ້ ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຈະໄປຫາວຽກໄດ້ຢູ່ໃສເດນໍ?

ເວົ້າຄົນດຽວບໍ່ໄດ້ແມ່ນຜີບ້າ! ເພາະຜົນການສຶກສາພົບວ່າດີຕໍ່ສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ການເຮັດວຽກ

ເວົ້າຄົນດຽວບໍ່ໄດ້ແມ່ນຜີບ້າ! ເພາະຜົນການສຶກສາພົບວ່າດີຕໍ່ສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ການເຮັດວຽກ

"ໃຜຮ້ອງເພງໃນພາເຂົ້າ ຈະໄດ້ຜົວເຖົ້າເມຍແກ່" ເປັນຫຍັງຄືວ່າແບບນີ້? ນີ້ແມ່ນທີ່ມາຂອງສຸພາສິດນີ້

"ໃຜຮ້ອງເພງໃນພາເຂົ້າ ຈະໄດ້ຜົວເຖົ້າເມຍແກ່" ເປັນຫຍັງຄືວ່າແບບນີ້? ນີ້ແມ່ນທີ່ມາຂອງສຸພາສິດນີ້

ສາເຫດທີ່ຫຼຸດນໍ້າໜັກບໍ່ໄດ້ ເຮົາເຮັດບໍ່ໄດ້ແທ້ໆ ຫຼື ພຽງແຕ່ຍັງອົດທົນບໍ່ພໍ?

ສາເຫດທີ່ຫຼຸດນໍ້າໜັກບໍ່ໄດ້ ເຮົາເຮັດບໍ່ໄດ້ແທ້ໆ ຫຼື ພຽງແຕ່ຍັງອົດທົນບໍ່ພໍ?

5 ສິ່ງທີ່ເຮັດກັບພໍ່ແມ່ ແລ້ວຊີວິດຈະດີຂຶ້ນ

5 ສິ່ງທີ່ເຮັດກັບພໍ່ແມ່ ແລ້ວຊີວິດຈະດີຂຶ້ນ

ຄຳຖາມທີ່ຫຼາຍຄົນເບິ່ງຂ້າມ ນ້ຳໜັກຫຼຸດລົງເທົ່າກັບຈ່ອຍລົງ ແມ່ນແທ້ ຫຼື ບໍ່?

ຄຳຖາມທີ່ຫຼາຍຄົນເບິ່ງຂ້າມ ນ້ຳໜັກຫຼຸດລົງເທົ່າກັບຈ່ອຍລົງ ແມ່ນແທ້ ຫຼື ບໍ່?

ຢາກເກັ່ງອັງກິດຕ້ອງຟັງ! ແນະນຳ 6 Podcasts ທີ່ຈະຊ່ວຍພັດທະນາທັກສະພາສາອັງກິດຂອງເຈົ້າ

ຢາກເກັ່ງອັງກິດຕ້ອງຟັງ! ແນະນຳ 6 Podcasts ທີ່ຈະຊ່ວຍພັດທະນາທັກສະພາສາອັງກິດຂອງເຈົ້າ

ກິນ "ແຊວມອນດິບ" ແນວໃດໃຫ້ປອດໄພຕໍ່ສຸຂະພາບ?

ກິນ "ແຊວມອນດິບ" ແນວໃດໃຫ້ປອດໄພຕໍ່ສຸຂະພາບ?

ເຫັດອອກຫຼາຍເປັນຕາອອນຊອນ ກ່ອນຊື້ມາກິນໃຫ້ລະວັງ "ເຫັດເບື່ອ"

ເຫັດອອກຫຼາຍເປັນຕາອອນຊອນ ກ່ອນຊື້ມາກິນໃຫ້ລະວັງ "ເຫັດເບື່ອ"

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ