ວັນຈັນ ທີ 19 ເມສາ 2021

ຍ້ອນຫຍັງການປູກຕົ້ນໄມ້ຈຶ່ງບໍ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນພາວະໂລກຮ້ອນໄດ້ສະເໝີໄປ?

ຍ້ອນຫຍັງການປູກຕົ້ນໄມ້ຈຶ່ງບໍ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນພາວະໂລກຮ້ອນໄດ້ສະເໝີໄປ?
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ເມື່ອເວົ້າເຖິງການແກ້ໄຂບັນຫາພາວະໂລກຮ້ອນແລ້ວ, ‘ການປູກຕົ້ນໄມ້’ ມັກເປັນສິ່ງທໍາອິດທີ່ຄົນສ່ວນຫຼາຍຄິດເຖິງໂດຍທັນທີ ເພາະເປັນວິທີທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຖືວ່າມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດໃນຕອນນີ້. ແຕ່ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ມີລາຍງານວ່າ ຕົ້ນໄມ້ອາດບໍ່ສາມາດຊ່ວຍໂລກໄດ້ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາເຄີຍຄິດມາກ່ອນ. ເລື່ອງນີ້ຈະເປັນແນວໃດນັ້ນ ເຮົາມາຕິດຕາມນໍາກັນເລີຍ! 

ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ ພາຍໃຕ້ສັນຍາປາຣີ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (Paris Agreement), ບັນດາປະເທດທົ່ວໂລກຕ້ອງໄດ້ຫັນມາໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນການການປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ຄຽງຄູ່ກັບການຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຂຶ້ນສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດຢ່າງຈິງຈັງ. ໂດຍມີເປົ້າໝາຍວ່າຈະຄວບຄຸມອຸນຫະພູມສະເລ່ຍຂອງໂລກບໍ່ໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ 2°C ແລະ ພະຍາຍາມຈໍາກັດການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມບໍ່ໃຫ້ສູງເກີນ 1.5°C ຈາກລະດັບກ່ອນການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາໂລກ.


ກອງປະຊຸມ​ລັດຖະສະພາອະນຸ​ສັນຍາປະຊາ​ຊາດວ່າ​ດ້ວຍການ​ປ່ຽນ​ແປງດິນ​ຟ້າອາກາດ ​ຄັ້ງ​ທີ 21 
ພາບ: World Economic Forum 

ຕະຫຼອດເວລາຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ ການຄົ້ນຄວ້າສ່ວນຫຼາຍລ້ວນແຕ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ຕົ້ນໄມ້ ສາມາດດູດຊັບອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຄາບອນໄດອັອກຊາຍ (CO2) ໃນຊັ້ນບັນຍາກາດ ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນພາວະໂລກຮ້ອນໄດ້. ໜຶ່ງໃນນັ້ນ ເຊິ່ງພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ຖືກຖົກຖຽງກັນຫຼາຍທີ່ສຸດ ແມ່ນແມ່ນການຄົ້ນຄວ້າ ຈາກສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີ ETH ຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ ເຊິ່ງໄດ້ຕີພິມໃນກາງປີ 2019 ທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້ວ່າໂລກມີເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ເກີດໃໝ່ປະມານ 900 ລ້ານເຮັກຕາ ແລະສາມາດດູດຊັບ CO2 ໄດ້ເຖິງ 25% ຂອງປະລິມານ CO2 ທັງໝົດໃນຊັ້ນບັນຍາກາດໂລກ ແລະ ຍັງຢັ້ງຢືນວ່າການປູກຕົ້ນໄມ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໂລກຮ້ອນໃນເວລານີ້.

ພາບ: BBC 

ແຕ່ຕໍ່ຈາກນັ້ນບໍ່ດົນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຫຼາຍຄົນກໍໄດ້ອອກມາສະແດງຄໍາເຫັນຕອບໂຕ້ວ່າຜົນການຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວນັ້ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ເກີນຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ມີບາງຂໍ້ມູນທີ່ຜິດພາດ. ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ການປູກຕົ້ນໄມ້ໃສ່ເຂດທີ່ເຄີຍເປັນທີ່ດິນເປົ່າຫວ່າງມາກ່ອນ ຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມໃນເຂດດັ່ງກ່າວຮ້ອນຂຶ້ນ ຍ້ອນວ່າໂດຍທໍາມະຊາດແລ້ວຕົ້ນໄມ້ຈະມີສີເຂັ້ມກວ່າຖ້າທຽບໃສ່ສິ່ງຕ່າງໆໃນພື້ນທີ່ເປົ່າຫວ່າງ ເຊັ່ນ: ຫຍ້າ ຫຼື ຫິມະ ແລະ ພື້ນຜິວທີ່ມີສີເຂັ້ມກວ່າຈະກັກເກັບຄວາມຮ້ອນຈາກແສງຕາເວັນໄດ້ຫຼາຍກວ່ານັ້ນເອງ. ໝາຍຄວາມວ່າ ການປູກຕົ້ນໄມ້ ອາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນພາວະໂລກຮ້ອນໄດ້ສະເພາະບາງເຂດທີ່ເໝາະສົມເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງຖືວ່າສອດຄ່ອງກັບຜົນການຄົ້ນຄວ້າໜຶ່ງໃນປີ 2017 ທີ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ເຂດທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດສໍາລັບການປູກຕົ້ນໄມ້ແມ່ນເຂດທີ່ມີອາກາດຮ້ອນ ເພາະວ່າຕົ້ນໄມ້ຈະ ຂະຫຍາຍໂຕໄດ້ດີ ແລະ ສາມາດດູດຊັບ CO2 ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ແຕ່ຖ້າປູກຕົ້ນໄມ້ໃນເຂດທີ່ມີຫິມະປົກຫຸ້ມ ກໍຈະເປັນການເພີ່ມອຸນຫະພູມໃນເຂດດັ່ງກ່າວໃຫ້ສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ພາບ: Pixabay 

ນອກນັ້ນ, ຍັງມີລາຍງານວ່າ ຖ້າເກີດປະຕິກິລິຍາລະຫວ່າງບາງອົງປະກອບທາງເຄມີທີ່ຖືກປ່ອຍອອກຈາກຕົ້ນໄມ້ກັບທາດມີເທນ (Methane) ເຊິ່ງເປັນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຊະນິດໜຶ່ງ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນເພີ່ມຂຶ້ນໃນຊັ້ນບັນຍາກາດໄດ້. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ບົດຄົ້ນຄວ້າສະບັບໜຶ່ງ ໄດ້ລະບຸວ່າ ການຕັດຕົ້ນໄມ້ ແມ່ນເປັນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການປ່ອຍທາດອາຍຕ່າງໆອອກຈາກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ຍັງເປັນການຊ່ວຍຊົດເຊີຍຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຈາກການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວໃນຊັ້ນບັນຍາກາດໄດ້ສ່ວນໜຶ່ງ.

ພາບ: BBC 

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັກຊ່ຽວຊານຫຼາຍຄົນກໍຍັງໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ໂດຍລວມແລ້ວ ຜົນກະທົບດ້ານລົບຈາກການປູກຕົ້ນໄມ້ນັ້ນອາດເກີດຂຶ້ນໃນວົງແຄບເທົ່ານັ້ນ ແລະ ເມື່ອທຽບໃສ່ສິ່ງທີ່ຕົ້ນໄມ້ໄດ້ຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ໂລກແລ້ວ ການປູກຕົ້ນໄມ້ຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຢ່າງປະຕິເສດບໍ່ໄດ້. 

ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າຫາກວ່າການປູກຕົ້ນໄມ້ຍັງບໍ່ແມ່ນທາງອອກທີ່ດີທີ່ສຸດໃນເວລານີ້ ຫຼື ໃນອະນາຄົດ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາທຸກວິທີທາງເພື່ອເຮັດແນວໃດໃຫ້ໂລກຂອງພວກເຮົາສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກວິກິດການພາວະໂລກຮ້ອນທີ່ກໍາລັງເກີດນີ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ.

ໂດຍ: ​Bouavonh Biachampah

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:

Advertisement Replay Ad
ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ເມສາ 2021

ສຳນັກງານສົ່ງເສີມການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ ໜຸນ SME ເຈລະຈາຈັບຄູ່ຜູ້ຈຳໜ່າຍໃນລາວ ສ້າງເຄືອຂ່າຍຂະຫຍາຍການຄ້າ

ສຳນັກງານສົ່ງເສີມການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ ໜຸນ SME ເຈລະຈາຈັບຄູ່ຜູ້ຈຳໜ່າຍໃນລາວ ສ້າງເຄືອຂ່າຍຂະຫຍາຍການຄ້າ

ແອສຕຣາເຊເນກາ ຢືນຢັນ ບໍ່ພົບຫຼັກຖານຄວາມສ່ຽງພາວະເລືອດກ້າມຈາກການໃຊ້ວັກຊີນ

ແອສຕຣາເຊເນກາ ຢືນຢັນ ບໍ່ພົບຫຼັກຖານຄວາມສ່ຽງພາວະເລືອດກ້າມຈາກການໃຊ້ວັກຊີນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 25 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 25 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ມີນາ 2021

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່? ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຮົາຄວນຕ້ອງຮູ້?

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່? ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຮົາຄວນຕ້ອງຮູ້?

ຫຼາຍຊາດໃຫຍ່ໃນເອີຣົບໂຈະການໃຫ້ວັກຊີນ "ແອສຕຣາເຊເນກາ" ຫຼັງພົບພາວະເລືອດກ້າມໃນຜູ້ຮັບວັກຊີນ

ຫຼາຍຊາດໃຫຍ່ໃນເອີຣົບໂຈະການໃຫ້ວັກຊີນ "ແອສຕຣາເຊເນກາ" ຫຼັງພົບພາວະເລືອດກ້າມໃນຜູ້ຮັບວັກຊີນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 9 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 9 ມີນາ 2021

[LIVE UPDATE] ສະຫຼຸບຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ & ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ 2021

[LIVE UPDATE] ສະຫຼຸບຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ & ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 4 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 4 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 1 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 1 ມີນາ 2021

ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບ "ປາຂ່າ" ໂລມານໍ້າຈືດແຫ່ງແມ່ນໍ້າຂອງ ສາຍພັນທີ່ຖືກຄຸກຄາມຢ່າງໜັກ

ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບ "ປາຂ່າ" ໂລມານໍ້າຈືດແຫ່ງແມ່ນໍ້າຂອງ ສາຍພັນທີ່ຖືກຄຸກຄາມຢ່າງໜັກ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ກຸມພາ 2021

ໃນມື້ທີ່ໂຄວິດກີດກັ້ນໄທ ແລະ ລາວ ຄົນໄທຈຶ່ງຜຸດໄອເດຍ "ຫຼວງພະບາງຈຳລອງ" ຢູ່ໃຈກາງບາງກອກ

ໃນມື້ທີ່ໂຄວິດກີດກັ້ນໄທ ແລະ ລາວ ຄົນໄທຈຶ່ງຜຸດໄອເດຍ "ຫຼວງພະບາງຈຳລອງ" ຢູ່ໃຈກາງບາງກອກ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 18 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 18 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ກຸມພາ 2021

ຜົນຫວຍວັນທີ 4 ກຸມພາ 2021 ເລກ 6 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍວັນທີ 4 ກຸມພາ 2021 ເລກ 6 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ