ວັນອັງຄານ ທີ 11 ສິງຫາ 2020

ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ ຄວາມລໍ່າລວຍແບບໃໝ່ (New Rich) ແລະ ຄວາມລໍ່າລວຍແບບເກົ່າ (Old Rich)

ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ ຄວາມລໍ່າລວຍແບບໃໝ່ (New Rich) ແລະ ຄວາມລໍ່າລວຍແບບເກົ່າ (Old Rich)
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາທຸກຄົນຄົງບໍ່ມີໃຜປະຕິເສດຄວາມສຳເລັດ ຄວາມລ່ຳລວຍ ເຊິ່ງໃນນິຍາມ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງຄວາມລ່ຳລວຍ ຫຼື ສຳເລັດຂອງແຕ່ລະຄົນນັ້ນກໍ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ.

Photo by The Lazy Artist Gallery from Pexels 

ໃນເມື່ອກ່ອນທຸກຄົນອາດເຄີຍໄດ້ຍິນ ແລະ ຖືກສອນມາດ້ວຍຄວມເຊື່ອທີ່ວ່າ ໃຫ້ເຮັດວຽກໜັກ ຫາເງິນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍໆ ເມື່ອລວຍແລ້ວຢາກເຮັດຫຍັງທີ່ຕາມໃຈຕົວເອງແລ້ວຄ່ອຍເຮັດ ຢາກຊື້ຂອງຟຸມເຟືອຍ ຢາກທ່ອງທ່ຽວ ຢາກເຮັດຕາມຄວາມຝັນຂອງຕົວເອງ ເມື່ອມີເງິນຫຼາຍໆແລ້ວຈຶ່ງເຮັດມັນ.  

ແລະພວກເຮົາມັກຈະພົບເຫັນຕົວຢ່າງຫຼາຍໆແບບໃນຊີວິດຂອງຄົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງຂອງພວກເຮົາ ທີ່ລໍຖ້າໃຫ້ຢຸດເຮັດວຽກກ່ອນ, ລໍຖ້າໃຫ້ບຳນານກ່ອນ ຫຼື ລໍຖ້າໃຫ້ມີເງິນເກັບຫຼາຍໆກ່ອນຈຶ່ງຈະເລີ່ມຄິດຫາຄວາມຝັນ ຫຼື ສິ່ງທີ່ຕົວເອງນັ້ນຢາກເຮັດ ເຊິ່ງບາງຄົນນັ້ນບໍ່ທັນໄດ້ເຮັດມັນຊຳ້ ແລະ ຕາຍໄປຢ່າງຄົນລວຍ ເພາະບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເງິນທີ່ອົດສາເກັບອອມໄວ້ຕັ້ງດົນນານ ແລະ ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າຄວາມລ່ຳລວຍແບບເກົ່າ Old Rich.

Photo by istock from Pexels 

Tim Ferris ນັກຂຽນໜັງສືຂາຍດີ (New York Time Best Seller) ເຈົ້າຂອງໜັງສື 4 Hours Work Week ໄດ້ໃຫ້ນິຍາມຄວາມລ່ຳລວຍແບບໃໝ່ (New Rich) ໄວ້ໄດ້ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ມັນອາດຈະຂັດກັບຄວາມເຊື່ອຂອງບາງຄົນຢ່າງຮຸນແຮງ ເຊິ່ງໃນໜັງສືຂອງລາວໄດ້ນິຍາມຄວາມລ່ຳລວຍແບບໃໝ່ (New Rich) ເອົາໄດ້ວ່າ:  

ຄວາມລ່ຳລວຍແບບໃໝ່ (New Rich) ນັ້ນໝາຍເຖິງການທີ່ຕ້ອງຮູ້ວ່າຮູບແບບການໃຊ້ຊີວິດ (Life Style) ຂອງຕົວເອງນັ້ນເປັນແບບໃດ ຕ້ອງການແມ່ນຫຍັງແດ່ ແລະຕ້ອງໃຊ້ເງິນເທົ່າໃດ ແລ້ວເອົາສິ່ງທັງໝົດເຫຼົ່ານັ້ນມາລວມເປັນເງິນວ່າ ການໃຊ້ຊີວິດໃນແບບທີ່ຕ້ອງການນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເງິນເທົ່າໃດ.  

ຕົວຢ່າງ: ພາຍໃນມື້ໜຶ່ງການໃຊ້ຊີວິດ (Life Style) ຂອງເຈົ້າອາດຈະປະກອບມີສິ່ງເຫຼົ່ານີ້:  

1.ຄ່າກາເຟ: 20,000 ກີບ

2.ຄ່າອາຫານ ເຊົ້າ, ສວາຍ, ແລງ 150,000 ກີບ 

3.ຄ່າອິນເຕີເນັດ 10,000 ກີບ 

4.ຄ່າສັງສັນກັບໝູ່ເພື່ອນ 100,000 ກີບ 

5.ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ 100,000 ກີບ 

(ຖ້າມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ ຫຼື ສິ່ງທີ່ຢາກໄດ້ອັນອື່ນອີກແມ່ນໃຫ້ບວກເຂົ້າໄປ ເຊິ່ງບາງຄົນອາດຈະຫຼາຍ ຫຼື ໜ້ອຍກ່ວານີ້ແລ້ວແຕ່ ການໃຊ້ຊີວິດ (Life Style) ຂອງໃຜລາວ) 

Tim Ferriss ແລະ ປຶ້ມຂອງລາວ [Image credit Brian Caldwell, flickr creative commons] 

ເຊິ່ງການໃຊ້ຊີວິດ (Life Style) ຕາມຕົວຢ່າງນັ້ນລວມເປັນເງິນທັງໝົດ 380,000 ກີບ/ມື້ ໂດຍປະມານ ແລະ ວິທີທີ່ Tim Ferris ແນະນຳກໍ່ຄືການເອົາສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄປຕັ້ງເປັນເປົ້າໝາຍໃນການຫາເງິນ (Money Goal)  ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ທີ່ຢາກມີ Life Style ແບບນັ້ນ ຈະຕ້ອງຫາເງິນໃຫ້ໄດ້ ຫຼາຍກວ່າ 380,000 ຕໍ່ມື້ (380,000 X 30 ວັນ = 11,400,000 ກີບ ຕໍ່ເດືອນ) ຈຶ່ງຈະສາມາດໃຊ້ຊີວິດຕາມທີ່ຕົວເອງຕ້ອງການດັ່ງຕົວຢ່າງຂ້າງເທິງໄດ້ ເຊິ່ງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເອີ້ນວ່າຄືສູດຂອງການເປັນເສດຖີຍຸກ ໃໝ່ (New Rich). 

ຖ້າສະຫຼຸບໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍໆກໍ່ຄື  ຄວາມລ່ຳລວຍແບບໃໝ່ (New Rich)  ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງການຕ້ອງມີເງິນຫຼາຍໆ (ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າເທົ່າໃດຈຶ່ງຈະພໍ) ແລ້ວ ຄ່ອຍຈະເຮັດຕາມຄວມຝັນ ຫຼື ການໃຊ້ຊີວິດໃນຮູບແບບທີ່ຕົວເອງຕ້ອງການ ແຕ່ມັນຄືການເອົາ ການໃຊ້ຊີວິດ (Life Style) ທີ່ຕ້ອງການມາກຳນົດລາຍໄດ້ຂອງຕົວເອງແລ້ວຕັ້ງເປົ້າໝາຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນ ແລະໃຊ້ຊີວິດຕາມທີ່ຕ້ອງການ.

Photo by istock from Pexels 

ມີຄຳເວົ້າຄຳໜຶ່ງຂອງ M.J.Demarco ໄດ້ກ່າວໃນໜັງສືຂອງລາວ (The Millionaire Fast lane) ເອົາໄວ້ວ່າ ຢ່າໃຊ້ຊີວິດແບບຍາກຈົນ ແລ້ວຕາຍຢ່າງລ່ຳລວຍ 

ແລະ ນັ້ນຄືຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ທັງໝົດຂອງຄວາມລ່ຳລວຍຍຸກເກົ່າ (Old Rich) ກັບ ຄວາມລ່ຳລວຍແບບໃໝ່ (New Rich) ແລ້ວເຈົ້າເດຕອນນີ້ກຳລັງກ້າວເຂົ້າໄປຫາຄວາມລ່ຳລວຍແບບໃດຢູ່? 

ຂຽນໂດຍ: Bae Desuka 

ອ້າງອີງ: 

  • “New Rich (NR), 4 Hours Work Week, Tim Ferriss, Page 12”
Advertisement Replay Ad
ກວດຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ (10 ສິງຫາ 2020) ຖືກ ຫຼື ບໍ່? ກົດເບິ່ງເລີຍ!

ກວດຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ (10 ສິງຫາ 2020) ຖືກ ຫຼື ບໍ່? ກົດເບິ່ງເລີຍ!

10 ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃນອາຊຽນທີ່ບໍ່ຄວນມອງຂ້າມ ​ຫຼັງໂຄວິດ-19 ຄັ້ງໜຶ່ງໃນຊີວິດຕ້ອງໄປໃຫ້ໄດ້

10 ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃນອາຊຽນທີ່ບໍ່ຄວນມອງຂ້າມ ​ຫຼັງໂຄວິດ-19 ຄັ້ງໜຶ່ງໃນຊີວິດຕ້ອງໄປໃຫ້ໄດ້

ປະຕິກິລິຍາຂອງຜູ້ນຳໂລກຕໍ່ເຫດລະເບີດຢູ່ເບຣຸດ  ໃຜເປັນເຈົ້າຂອງສານເຄມີ  ໃຜຮັບຜິດຊອບຄວາມເສຍຫາຍ?

ປະຕິກິລິຍາຂອງຜູ້ນຳໂລກຕໍ່ເຫດລະເບີດຢູ່ເບຣຸດ ໃຜເປັນເຈົ້າຂອງສານເຄມີ ໃຜຮັບຜິດຊອບຄວາມເສຍຫາຍ?

ເຫດຜົນທີ່ຄັ້ງໜຶ່ງໃນຊີວິດເຮົາຕ້ອງໄປເປັນນັກຮຽນເເລກປ່ຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ເຫດຜົນທີ່ຄັ້ງໜຶ່ງໃນຊີວິດເຮົາຕ້ອງໄປເປັນນັກຮຽນເເລກປ່ຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດ

COVID-19: Fast Track ແມ່ນຫຍັງ? ຕອນນີ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫຼື ຍັງ?

COVID-19: Fast Track ແມ່ນຫຍັງ? ຕອນນີ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫຼື ຍັງ?

ດື່ມເຫຼົ້າ ຫຼື ເບຍແລ້ວໜ້າແດງ ເກີດຈາກຫຍັງ? ເປັນອັນຕະລາຍບໍ? ແດງສະເພາະຄົນເລືອດກຣຸບໂອບໍ?

ດື່ມເຫຼົ້າ ຫຼື ເບຍແລ້ວໜ້າແດງ ເກີດຈາກຫຍັງ? ເປັນອັນຕະລາຍບໍ? ແດງສະເພາະຄົນເລືອດກຣຸບໂອບໍ?

ຄວນເລືອກແນວທາງຊີວິດແນວໃດໃຫ້ເໝາະສົມກັບເຮົາ?

ຄວນເລືອກແນວທາງຊີວິດແນວໃດໃຫ້ເໝາະສົມກັບເຮົາ?

ເບື້ອງຫຼັງຄວາມຍາກງ່າຍຂອງການກວດຫາເຊື້ອ ໂຄວິດ-19 ໃນຫ້ອງທົດລອງ

ເບື້ອງຫຼັງຄວາມຍາກງ່າຍຂອງການກວດຫາເຊື້ອ ໂຄວິດ-19 ໃນຫ້ອງທົດລອງ

"ເບຍ" ບໍ່ໄດ້ມີແຕ່ຊະນິດດຽວ ຮູ້ ຫຼື ຍັງ?

"ເບຍ" ບໍ່ໄດ້ມີແຕ່ຊະນິດດຽວ ຮູ້ ຫຼື ຍັງ?

ຕົ້ນກຳເນີດ "ເຂົ້າຈີ່ປາເຕ້" ອາຫານເຊົ້າສຸດແຊບທີ່ຄົນລາວຄຸ້ນເຄີຍ

ຕົ້ນກຳເນີດ "ເຂົ້າຈີ່ປາເຕ້" ອາຫານເຊົ້າສຸດແຊບທີ່ຄົນລາວຄຸ້ນເຄີຍ

ແອວ 13.7 ນິ້ວ! Su Naing ສາວມຽນມາກຽມຊິງສະຖິຕິເຈົ້າຂອງເເອວນ້ອຍທີ່ສຸດໃນໂລກ

ແອວ 13.7 ນິ້ວ! Su Naing ສາວມຽນມາກຽມຊິງສະຖິຕິເຈົ້າຂອງເເອວນ້ອຍທີ່ສຸດໃນໂລກ

ກວດຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ (6 ສິງຫາ 2020) ຖືກ ຫຼື ບໍ່? ກົດເບິ່ງເລີຍ!

ກວດຜົນຫວຍລາວງວດນີ້ (6 ສິງຫາ 2020) ຖືກ ຫຼື ບໍ່? ກົດເບິ່ງເລີຍ!

ຄົນຈະດັງຊ່ວຍບໍ່ໄດ້ ບ່າວອິນໂດອັດຄລິບນັ່ງຢູ່ຊື່ໆຍາວ 2 ຊົ່ວໂມງປາຍ ຄົນແຫ່ເຂົ້າເບິ່ງເກືອບ 3 ລ້ານເທື່ອ

ຄົນຈະດັງຊ່ວຍບໍ່ໄດ້ ບ່າວອິນໂດອັດຄລິບນັ່ງຢູ່ຊື່ໆຍາວ 2 ຊົ່ວໂມງປາຍ ຄົນແຫ່ເຂົ້າເບິ່ງເກືອບ 3 ລ້ານເທື່ອ

ເຫດລະເບີດຄັ້ງຮ້າຍແຮງຢູ່ເລບານອນສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍເທົ່າໃດ?

ເຫດລະເບີດຄັ້ງຮ້າຍແຮງຢູ່ເລບານອນສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍເທົ່າໃດ?

ເຂົ້າ-ອອກປະເທດຕັ້ງແຕ່ 1 ສິງຫາເປັນຕົ້ນໄປຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ຈຳກັດບໍລິເວນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍ່? ເຮົາມີຄຳຕອບ

ເຂົ້າ-ອອກປະເທດຕັ້ງແຕ່ 1 ສິງຫາເປັນຕົ້ນໄປຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ຈຳກັດບໍລິເວນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍ່? ເຮົາມີຄຳຕອບ

ໄປເຊັນເອກະສານຢູ່ຫ້ອງການບ້ານ ເສຍເງິນເທົ່າໃດ?

ໄປເຊັນເອກະສານຢູ່ຫ້ອງການບ້ານ ເສຍເງິນເທົ່າໃດ?

"ເສືອໂຄ່ງ" ເຫຼືອຢູ່ໃນລາວຫຼາຍປານໃດ ຫຼື ວ່າສັດຊະນິດນີ້ຈະເຫຼືອໄວ້ພຽງແຕ່ຊື່?

"ເສືອໂຄ່ງ" ເຫຼືອຢູ່ໃນລາວຫຼາຍປານໃດ ຫຼື ວ່າສັດຊະນິດນີ້ຈະເຫຼືອໄວ້ພຽງແຕ່ຊື່?

ກວດຜົນຫວຍງວດວັນທີ 3 ສິງຫາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດຜົນຫວຍງວດວັນທີ 3 ສິງຫາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ມາຮູ້ຈັກກັບຄຳວ່າ "ຮິກິໂກະໂມະຣິ (Hikikomori)" ອາການຂອງຄົນທີ່ "ແຍກໂຕຈາກສັງຄົມ"

ມາຮູ້ຈັກກັບຄຳວ່າ "ຮິກິໂກະໂມະຣິ (Hikikomori)" ອາການຂອງຄົນທີ່ "ແຍກໂຕຈາກສັງຄົມ"

ບົດສຳພາດ ກິສັນ ຈັນທີ ນັກຮ້ອງສຽງດີ ດີກຣີນັກຮຽນເກັ່ງຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນ HONDA Y-E-S Award 2019

ບົດສຳພາດ ກິສັນ ຈັນທີ ນັກຮ້ອງສຽງດີ ດີກຣີນັກຮຽນເກັ່ງຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນ HONDA Y-E-S Award 2019

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ