ວັນອາທິດ ທີ 18 ເມສາ 2021

ນອນພຽງ 6 ຊົ່ວໂມງຈະພຽງພໍຕໍ່ຮ່າງກາຍເຮົາແທ້ບໍ? ແຕ່ຖ້ານອນບໍ່ຫຼັບ ຈະເຮັດແນວໃດ?

ນອນພຽງ 6 ຊົ່ວໂມງຈະພຽງພໍຕໍ່ຮ່າງກາຍເຮົາແທ້ບໍ? ແຕ່ຖ້ານອນບໍ່ຫຼັບ ຈະເຮັດແນວໃດ?
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ຫຼັງຈາກທີ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາໄດ້ຜ່ານການໃຊ້ພະລັງງານມາໝົດມື້ແລ້ວ ເຮົາກໍຕ້ອງມີການພັກຜ່ອນ, ເຊິ່ງການພັກຜ່ອນນັ້ນກໍມີຫຼາຍວິທີບໍ່ວ່າຈະເປັນການເບິ່ງໂທລະພາບ, ການອ່ານປຶ້ມ, ການນັ່ງຟັງເພງ ແຕ່ທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການພັກຜ່ອນກໍຄືນັ້ນເອງ.  

ການນອນສໍາຄັນຕໍ່ເຮົາແນວໃດ? 

ການນອນເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບຮ່າງກາຍຂອງເຮົາທຸກຄົນ, ມັນຈະສາມາດສົ່ງຜົນໂດຍກົງຕໍ່ສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາໄດ້. ການນອນສາມາດຊ່ວຍຄວບຄຸມຮໍໂມນ, ການຢາກອາຫານ, ລົດຄວາມສ່ຽງໃນການເປັນໂລກຫົວໃຈ ແລະ ຫຼອດເລືອດສະໝອງ, ສາມາດຄວບຄຸມນໍ້າໜັກ ແລະ ຮັກສາລະບົບພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ເຮົາອີກດ້ວຍ. ລົດຄວາມສ່ຽງຂອງພາວະສຸຂະພາບຊຳເຮື້ອເຊັ່ນໂລກເບົາຫວານ ແລະ ລົດຄວາມສ່ຽງຂອງການເປັນພາວະຊຶມເສົ້າ. ການນອນເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ມີປະໂຫຍດຫຼາຍ, ເມື່ອຮູ້ແບບນີ້ແລ້ວ ເຮົາທຸກຄົນກໍຄວນນອນຫຼັບໃຫ້ພຽງພໍ, ແຕ່ເຮົາຕ້ອງນອນຈັກຊົ່ວໂມງຈຶ່ງຈະເອີ້ນວ່າ ການນອນຫຼັບທີ່ພຽງພໍ?

ນອນພຽງ 6ຊົ່ວໂມງ ພຽງພໍຕໍ່ຮ່າງກາຍເຮົາແທ້ບໍ່? 

ເຮົາຈະແຍກອາຍຸ ແລະ ຊົ່ວໂມງທີ່ຄວນນອນດັ່ງນີ້:  

 • ສໍາລັບເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ຫາສາມເດືອນ, ຊົ່ວໂມງໃນການນອນທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການແມ່ນ 14-17 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ຊົ່ວໂມງທີ່ຄວນນອນປົກກະຕິແມ່ນ 11-19 ຊົ່ວໂມງ.  
 • ເດັກນ້ອຍ 4 ເດືອນຫາ 11ເດືອນ, ຊົ່ວໂມງໃນການນອນທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການແມ່ນ 12-15 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ຊົ່ວໂມງທີ່ຄວນນອນປົກກະຕິແມ່ນ 10-18 ຊົ່ວໂມງ.  
 • ເດັກນ້ອຍ 1 ປີຫາ 2 ປີ, ຊົ່ວໂມງໃນການນອນທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການແມ່ນ 11-14 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ຊົ່ວໂມງທີ່ຄວນນອນປົກກະຕິແມ່ນ 9-16 ຊົ່ວໂມງ.  
 • ເດັກນ້ອຍ 3 ປີຫາ 5 ປີ, ຊົ່ວໂມງໃນການນອນທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການແມ່ນ 10-13 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ຊົ່ວໂມງທີ່ຄວນນອນປົກກະຕິແມ່ນ 8-14 ຊົ່ວໂມງ.
 • ເດັກນ້ອຍ 6 ປີຫາ 13 ປີ, ຊົ່ວໂມງໃນການນອນທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການແມ່ນ 9-11 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ຊົ່ວໂມງທີ່ຄວນນອນປົກກະຕິແມ່ນ 7-12 ຊົ່ວໂມງ.  
 • ອາຍຸ 14-17 ປີ, ຊົ່ວໂມງໃນການນອນທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການແມ່ນ 8-10 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ຊົ່ວໂມງທີ່ຄວນນອນປົກກະຕິແມ່ນ 7-11 ຊົ່ວໂມງ.  
 • ອາຍຸ 18-25 ປີ, ຊົ່ວໂມງໃນການນອນທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການແມ່ນ 7-9 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ຊົ່ວໂມງທີ່ຄວນນອນປົກກະຕິແມ່ນ 6-11ຊົ່ວໂມງ. 
 • ອາຍຸ 26-64 ປີ, ຊົ່ວໂມງໃນການນອນທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການແມ່ນ 7-9 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ຊົ່ວໂມງທີ່ຄວນນອນປົກກະຕິແມ່ນ 6-10 ຊົ່ວໂມງ.
 • ອາຍຸ 65 ປີຂຶ້ນໄປ, ຊົ່ວໂມງໃນການນອນທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການແມ່ນ 7-8 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ຊົ່ວໂມງທີ່ຄວນນອນປົກກະຕິແມ່ນ 5-9 ຊົ່ວໂມງ.  

ເມື່ອເຮົາຮູ້ແນວນີ້ແລ້ວ, ເຮົາທຸກຄົນກໍຄວນໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບການນອນ ເພື່ອສຸຂະພາບຂອງເຮົາເອງ, ແຕ່ຈະເຮັດແນວໃດຖ້າເຮົາມີບັນຫາໃນການນອນຫຼັບ?

ຖ້ານອນບໍ່ຫຼັບຈະເຮັດແນວໃດ? 

ເຮົາມີຂໍ້ແນະນໍາ ແລະ ເຄັດລັບດີໆທີ່ຈະຊ່ວຍໃນການນອນຫຼັບເຊິ່ງຈະແບ່ງອອກເປັນພາກສ່ວນດັ່ງນີ້:  

 • ໃນລະຫວ່າງວັນ: ພະຍາຍາມອອກກໍາລັງກາຍເປັນປະຈໍາ ແລະ ອອກກຳລັງກາຍກ່ອນເຂົ້ານອນ. ພະຍາຍາມຮັບແສງເເດດໃນລະຫວ່າງວັນ ເພາະສິ່ງນີ້ສາມາດຊ່ວຍຮັກສາຈັງຫວະການໄຫຼວຽນໃນຮ່າງກາຍໄດ້ເຊິ່ງມີຜົນຕໍ່ວົງຈອນການນອນຫຼັບຂອງເຮົາ. ຫຼີກລ່ຽງການນອນລັດແລງ ແລະ ພະຍາຍາມຕື່ນໃຫ້ຕົງເວລາໃນທຸກໆມື້.  
 • ກ່ອນເຂົ້ານອນ: ຫຼີກລ່ຽງການດື່ມເຄື່ອງດື່ມມືນເມົາ ຫຼື ຄາເຟອີນເພາະມັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການນອນຫຼັບຂອງເຮົາ. ອາບນໍ້າດ້ວຍນໍ້າອຸ່ນ ຫຼື ຟັງເພງຜ່ອນຄາຍກ່ອນນອນ. ປິດໄຟກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້ານອນເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ສະໝອງໄດ້ເຂົ້າໃຈວ່ານີ້ແມ່ນເວລານອນແລ້ວ ແລະ ປັບອຸນຫະພູມໃນຫ້ອງໃຫ້ເຢັນສະບາຍ.  
 • ຕອນທີ່ຢູ່ເທິງຕຽງ: ຫຼີກລ່ຽງການເບິ່ງໂທລະພາບ, ໂທລະສັບ, ໂນດບຸກ..., ອ່ານປຶ້ມ ຫຼື ຟັງເພງເພື່ອເປັນການຜ່ອນຄາຍ, ຫຼັບຕາ, ເຮັດໂຕໃຫ້ສະບາຍ ແລະ ຫາຍໃຈເປັນຈັງຫວະ ແຕ່ຖ້າເຮົາຍັງນອນບໍ່ຫຼັບໃຫ້ດື່ມນໍ້າອຸ່ນ ຫຼືໄປເຮັດກິດຈະກຳນອກຫ້ອງນອນເຊັ່ນການອ່ານປຶ້ມ ຫຼື ຟັງເພງ ແລະ ເມື່ອຮູ້ສຶກຢາກນອນແລ້ວຈຶ່ງກັບເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງນອນ.  

ບົດຄວາມໂດຍ: Fasai Phankhao 

ແຫຼ່ງອ້າງອີງ:

ຮູບພາບ: https://pixabay.com/ 

Advertisement Replay Ad
"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ຈົບມາໃໝ່ໆບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດວຽກຫຍັງດີຈຶ່ງຈະເໝາະກັບຕົວເອງທີ່ສຸດ? ບົດຄວາມນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

ຈົບມາໃໝ່ໆບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດວຽກຫຍັງດີຈຶ່ງຈະເໝາະກັບຕົວເອງທີ່ສຸດ? ບົດຄວາມນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ