ວັນຈັນ ທີ 20 ກັນຍາ 2021

ນອນພຽງ 6 ຊົ່ວໂມງຈະພຽງພໍຕໍ່ຮ່າງກາຍເຮົາແທ້ບໍ? ແຕ່ຖ້ານອນບໍ່ຫຼັບ ຈະເຮັດແນວໃດ?

ນອນພຽງ 6 ຊົ່ວໂມງຈະພຽງພໍຕໍ່ຮ່າງກາຍເຮົາແທ້ບໍ? ແຕ່ຖ້ານອນບໍ່ຫຼັບ ຈະເຮັດແນວໃດ?
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ຫຼັງຈາກທີ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາໄດ້ຜ່ານການໃຊ້ພະລັງງານມາໝົດມື້ແລ້ວ ເຮົາກໍຕ້ອງມີການພັກຜ່ອນ, ເຊິ່ງການພັກຜ່ອນນັ້ນກໍມີຫຼາຍວິທີບໍ່ວ່າຈະເປັນການເບິ່ງໂທລະພາບ, ການອ່ານປຶ້ມ, ການນັ່ງຟັງເພງ ແຕ່ທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການພັກຜ່ອນກໍຄືນັ້ນເອງ.  

ການນອນສໍາຄັນຕໍ່ເຮົາແນວໃດ? 

ການນອນເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບຮ່າງກາຍຂອງເຮົາທຸກຄົນ, ມັນຈະສາມາດສົ່ງຜົນໂດຍກົງຕໍ່ສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາໄດ້. ການນອນສາມາດຊ່ວຍຄວບຄຸມຮໍໂມນ, ການຢາກອາຫານ, ລົດຄວາມສ່ຽງໃນການເປັນໂລກຫົວໃຈ ແລະ ຫຼອດເລືອດສະໝອງ, ສາມາດຄວບຄຸມນໍ້າໜັກ ແລະ ຮັກສາລະບົບພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ເຮົາອີກດ້ວຍ. ລົດຄວາມສ່ຽງຂອງພາວະສຸຂະພາບຊຳເຮື້ອເຊັ່ນໂລກເບົາຫວານ ແລະ ລົດຄວາມສ່ຽງຂອງການເປັນພາວະຊຶມເສົ້າ. ການນອນເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ມີປະໂຫຍດຫຼາຍ, ເມື່ອຮູ້ແບບນີ້ແລ້ວ ເຮົາທຸກຄົນກໍຄວນນອນຫຼັບໃຫ້ພຽງພໍ, ແຕ່ເຮົາຕ້ອງນອນຈັກຊົ່ວໂມງຈຶ່ງຈະເອີ້ນວ່າ ການນອນຫຼັບທີ່ພຽງພໍ?

ນອນພຽງ 6ຊົ່ວໂມງ ພຽງພໍຕໍ່ຮ່າງກາຍເຮົາແທ້ບໍ່? 

ເຮົາຈະແຍກອາຍຸ ແລະ ຊົ່ວໂມງທີ່ຄວນນອນດັ່ງນີ້:  

 • ສໍາລັບເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ຫາສາມເດືອນ, ຊົ່ວໂມງໃນການນອນທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການແມ່ນ 14-17 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ຊົ່ວໂມງທີ່ຄວນນອນປົກກະຕິແມ່ນ 11-19 ຊົ່ວໂມງ.  
 • ເດັກນ້ອຍ 4 ເດືອນຫາ 11ເດືອນ, ຊົ່ວໂມງໃນການນອນທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການແມ່ນ 12-15 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ຊົ່ວໂມງທີ່ຄວນນອນປົກກະຕິແມ່ນ 10-18 ຊົ່ວໂມງ.  
 • ເດັກນ້ອຍ 1 ປີຫາ 2 ປີ, ຊົ່ວໂມງໃນການນອນທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການແມ່ນ 11-14 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ຊົ່ວໂມງທີ່ຄວນນອນປົກກະຕິແມ່ນ 9-16 ຊົ່ວໂມງ.  
 • ເດັກນ້ອຍ 3 ປີຫາ 5 ປີ, ຊົ່ວໂມງໃນການນອນທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການແມ່ນ 10-13 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ຊົ່ວໂມງທີ່ຄວນນອນປົກກະຕິແມ່ນ 8-14 ຊົ່ວໂມງ.
 • ເດັກນ້ອຍ 6 ປີຫາ 13 ປີ, ຊົ່ວໂມງໃນການນອນທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການແມ່ນ 9-11 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ຊົ່ວໂມງທີ່ຄວນນອນປົກກະຕິແມ່ນ 7-12 ຊົ່ວໂມງ.  
 • ອາຍຸ 14-17 ປີ, ຊົ່ວໂມງໃນການນອນທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການແມ່ນ 8-10 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ຊົ່ວໂມງທີ່ຄວນນອນປົກກະຕິແມ່ນ 7-11 ຊົ່ວໂມງ.  
 • ອາຍຸ 18-25 ປີ, ຊົ່ວໂມງໃນການນອນທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການແມ່ນ 7-9 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ຊົ່ວໂມງທີ່ຄວນນອນປົກກະຕິແມ່ນ 6-11ຊົ່ວໂມງ. 
 • ອາຍຸ 26-64 ປີ, ຊົ່ວໂມງໃນການນອນທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການແມ່ນ 7-9 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ຊົ່ວໂມງທີ່ຄວນນອນປົກກະຕິແມ່ນ 6-10 ຊົ່ວໂມງ.
 • ອາຍຸ 65 ປີຂຶ້ນໄປ, ຊົ່ວໂມງໃນການນອນທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການແມ່ນ 7-8 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ຊົ່ວໂມງທີ່ຄວນນອນປົກກະຕິແມ່ນ 5-9 ຊົ່ວໂມງ.  

ເມື່ອເຮົາຮູ້ແນວນີ້ແລ້ວ, ເຮົາທຸກຄົນກໍຄວນໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບການນອນ ເພື່ອສຸຂະພາບຂອງເຮົາເອງ, ແຕ່ຈະເຮັດແນວໃດຖ້າເຮົາມີບັນຫາໃນການນອນຫຼັບ?

ຖ້ານອນບໍ່ຫຼັບຈະເຮັດແນວໃດ? 

ເຮົາມີຂໍ້ແນະນໍາ ແລະ ເຄັດລັບດີໆທີ່ຈະຊ່ວຍໃນການນອນຫຼັບເຊິ່ງຈະແບ່ງອອກເປັນພາກສ່ວນດັ່ງນີ້:  

 • ໃນລະຫວ່າງວັນ: ພະຍາຍາມອອກກໍາລັງກາຍເປັນປະຈໍາ ແລະ ອອກກຳລັງກາຍກ່ອນເຂົ້ານອນ. ພະຍາຍາມຮັບແສງເເດດໃນລະຫວ່າງວັນ ເພາະສິ່ງນີ້ສາມາດຊ່ວຍຮັກສາຈັງຫວະການໄຫຼວຽນໃນຮ່າງກາຍໄດ້ເຊິ່ງມີຜົນຕໍ່ວົງຈອນການນອນຫຼັບຂອງເຮົາ. ຫຼີກລ່ຽງການນອນລັດແລງ ແລະ ພະຍາຍາມຕື່ນໃຫ້ຕົງເວລາໃນທຸກໆມື້.  
 • ກ່ອນເຂົ້ານອນ: ຫຼີກລ່ຽງການດື່ມເຄື່ອງດື່ມມືນເມົາ ຫຼື ຄາເຟອີນເພາະມັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການນອນຫຼັບຂອງເຮົາ. ອາບນໍ້າດ້ວຍນໍ້າອຸ່ນ ຫຼື ຟັງເພງຜ່ອນຄາຍກ່ອນນອນ. ປິດໄຟກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້ານອນເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ສະໝອງໄດ້ເຂົ້າໃຈວ່ານີ້ແມ່ນເວລານອນແລ້ວ ແລະ ປັບອຸນຫະພູມໃນຫ້ອງໃຫ້ເຢັນສະບາຍ.  
 • ຕອນທີ່ຢູ່ເທິງຕຽງ: ຫຼີກລ່ຽງການເບິ່ງໂທລະພາບ, ໂທລະສັບ, ໂນດບຸກ..., ອ່ານປຶ້ມ ຫຼື ຟັງເພງເພື່ອເປັນການຜ່ອນຄາຍ, ຫຼັບຕາ, ເຮັດໂຕໃຫ້ສະບາຍ ແລະ ຫາຍໃຈເປັນຈັງຫວະ ແຕ່ຖ້າເຮົາຍັງນອນບໍ່ຫຼັບໃຫ້ດື່ມນໍ້າອຸ່ນ ຫຼືໄປເຮັດກິດຈະກຳນອກຫ້ອງນອນເຊັ່ນການອ່ານປຶ້ມ ຫຼື ຟັງເພງ ແລະ ເມື່ອຮູ້ສຶກຢາກນອນແລ້ວຈຶ່ງກັບເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງນອນ.  

ບົດຄວາມໂດຍ: Fasai Phankhao 

ແຫຼ່ງອ້າງອີງ:

ຮູບພາບ: https://pixabay.com/ 

Advertisement Replay Ad
ມີຫຍັງແດ່ທີ່ນ້ອງໆຄວນຮູ້ ກ່ອນຮຽນສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ, ການໂຮງແຮມ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ?

ມີຫຍັງແດ່ທີ່ນ້ອງໆຄວນຮູ້ ກ່ອນຮຽນສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ, ການໂຮງແຮມ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ?

ຈັດການເວລາໃຫ້ເປັນ ຈະໄດ້ຢຸດເວົ້າວ່າ "ເວລາບໍ່ພໍ"

ຈັດການເວລາໃຫ້ເປັນ ຈະໄດ້ຢຸດເວົ້າວ່າ "ເວລາບໍ່ພໍ"

ຢາກເຮັດວຽກສາຍຄຣີເອທີຟ (Creative) ຕ້ອງພັດທະນາຕົນເອງແນວໃດ?

ຢາກເຮັດວຽກສາຍຄຣີເອທີຟ (Creative) ຕ້ອງພັດທະນາຕົນເອງແນວໃດ?

ອະນາຄົດຂອງຊາດ! "ອາຫຼີງ" ສາວນ້ອຍຜູ້ມີຄວາມອົດທົນ ຄວ້າໃບປະກາດແດງຢ່າງພາກພູມໃຈ

ອະນາຄົດຂອງຊາດ! "ອາຫຼີງ" ສາວນ້ອຍຜູ້ມີຄວາມອົດທົນ ຄວ້າໃບປະກາດແດງຢ່າງພາກພູມໃຈ

ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັສຂອງຜ້າອັດປາກ-ດັງ ງ່າຍໆພຽງ "ໄຂວ່ສາຍ" ກ່ອນໃສ່ທຸກຄັ້ງ

ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັສຂອງຜ້າອັດປາກ-ດັງ ງ່າຍໆພຽງ "ໄຂວ່ສາຍ" ກ່ອນໃສ່ທຸກຄັ້ງ

ຈະສະໝັກວຽກແມ່ນບໍ່? ນີ້ແມ່ນມາລະຍາດທີ່ຕ້ອງຮູ້ ໃນການສົ່ງອີເມວສະໝັກວຽກ

ຈະສະໝັກວຽກແມ່ນບໍ່? ນີ້ແມ່ນມາລະຍາດທີ່ຕ້ອງຮູ້ ໃນການສົ່ງອີເມວສະໝັກວຽກ

ຕ້ອງຮູ້! 5 ທັກສະການເຮັດວຽກທີ່ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຍຸກໂຄວິດຕ້ອງມີຕິດໂຕ

ຕ້ອງຮູ້! 5 ທັກສະການເຮັດວຽກທີ່ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຍຸກໂຄວິດຕ້ອງມີຕິດໂຕ

ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

ຢາກເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄວນປັບປ່ຽນຫຍັງແດ່?

ຢາກເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄວນປັບປ່ຽນຫຍັງແດ່?

ໄອສ໌ແລນທົດລອງຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຫຼືອ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ພົບ ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ & ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

ໄອສ໌ແລນທົດລອງຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຫຼືອ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ພົບ ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ & ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

"ມະໂນ" ຫຼື "ເລື່ອງຈິງ" ? ຄິດໄປເອງບໍວ່າເຂົາມັກ?

"ມະໂນ" ຫຼື "ເລື່ອງຈິງ" ? ຄິດໄປເອງບໍວ່າເຂົາມັກ?

ເຈົ້າປຽບດັ່ງສັດຊະນິດໃດໃນ Chronotype ອີງຕາມເວລານອນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ?

ເຈົ້າປຽບດັ່ງສັດຊະນິດໃດໃນ Chronotype ອີງຕາມເວລານອນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ?

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

ຈິດຕະວິທະຍາ ວ່າດ້ວຍ "ການເຫັນຕ່າງ" ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້?

ຈິດຕະວິທະຍາ ວ່າດ້ວຍ "ການເຫັນຕ່າງ" ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້?

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ ເມື່ອຂັບລົດຕອນຝົນຕົກ

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ ເມື່ອຂັບລົດຕອນຝົນຕົກ

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ