ວັນເສົາ ທີ 4 ກໍລະກົດ 2020

ນອນພຽງ 6 ຊົ່ວໂມງຈະພຽງພໍຕໍ່ຮ່າງກາຍເຮົາແທ້ບໍ? ແຕ່ຖ້ານອນບໍ່ຫຼັບ ຈະເຮັດແນວໃດ?

ນອນພຽງ 6 ຊົ່ວໂມງຈະພຽງພໍຕໍ່ຮ່າງກາຍເຮົາແທ້ບໍ? ແຕ່ຖ້ານອນບໍ່ຫຼັບ ຈະເຮັດແນວໃດ?
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ຫຼັງຈາກທີ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາໄດ້ຜ່ານການໃຊ້ພະລັງງານມາໝົດມື້ແລ້ວ ເຮົາກໍຕ້ອງມີການພັກຜ່ອນ, ເຊິ່ງການພັກຜ່ອນນັ້ນກໍມີຫຼາຍວິທີບໍ່ວ່າຈະເປັນການເບິ່ງໂທລະພາບ, ການອ່ານປຶ້ມ, ການນັ່ງຟັງເພງ ແຕ່ທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການພັກຜ່ອນກໍຄືນັ້ນເອງ.  

ການນອນສໍາຄັນຕໍ່ເຮົາແນວໃດ? 

ການນອນເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບຮ່າງກາຍຂອງເຮົາທຸກຄົນ, ມັນຈະສາມາດສົ່ງຜົນໂດຍກົງຕໍ່ສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາໄດ້. ການນອນສາມາດຊ່ວຍຄວບຄຸມຮໍໂມນ, ການຢາກອາຫານ, ລົດຄວາມສ່ຽງໃນການເປັນໂລກຫົວໃຈ ແລະ ຫຼອດເລືອດສະໝອງ, ສາມາດຄວບຄຸມນໍ້າໜັກ ແລະ ຮັກສາລະບົບພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ເຮົາອີກດ້ວຍ. ລົດຄວາມສ່ຽງຂອງພາວະສຸຂະພາບຊຳເຮື້ອເຊັ່ນໂລກເບົາຫວານ ແລະ ລົດຄວາມສ່ຽງຂອງການເປັນພາວະຊຶມເສົ້າ. ການນອນເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ມີປະໂຫຍດຫຼາຍ, ເມື່ອຮູ້ແບບນີ້ແລ້ວ ເຮົາທຸກຄົນກໍຄວນນອນຫຼັບໃຫ້ພຽງພໍ, ແຕ່ເຮົາຕ້ອງນອນຈັກຊົ່ວໂມງຈຶ່ງຈະເອີ້ນວ່າ ການນອນຫຼັບທີ່ພຽງພໍ?

ນອນພຽງ 6ຊົ່ວໂມງ ພຽງພໍຕໍ່ຮ່າງກາຍເຮົາແທ້ບໍ່? 

ເຮົາຈະແຍກອາຍຸ ແລະ ຊົ່ວໂມງທີ່ຄວນນອນດັ່ງນີ້:  

 • ສໍາລັບເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ຫາສາມເດືອນ, ຊົ່ວໂມງໃນການນອນທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການແມ່ນ 14-17 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ຊົ່ວໂມງທີ່ຄວນນອນປົກກະຕິແມ່ນ 11-19 ຊົ່ວໂມງ.  
 • ເດັກນ້ອຍ 4 ເດືອນຫາ 11ເດືອນ, ຊົ່ວໂມງໃນການນອນທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການແມ່ນ 12-15 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ຊົ່ວໂມງທີ່ຄວນນອນປົກກະຕິແມ່ນ 10-18 ຊົ່ວໂມງ.  
 • ເດັກນ້ອຍ 1 ປີຫາ 2 ປີ, ຊົ່ວໂມງໃນການນອນທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການແມ່ນ 11-14 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ຊົ່ວໂມງທີ່ຄວນນອນປົກກະຕິແມ່ນ 9-16 ຊົ່ວໂມງ.  
 • ເດັກນ້ອຍ 3 ປີຫາ 5 ປີ, ຊົ່ວໂມງໃນການນອນທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການແມ່ນ 10-13 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ຊົ່ວໂມງທີ່ຄວນນອນປົກກະຕິແມ່ນ 8-14 ຊົ່ວໂມງ.

 • ເດັກນ້ອຍ 6 ປີຫາ 13 ປີ, ຊົ່ວໂມງໃນການນອນທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການແມ່ນ 9-11 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ຊົ່ວໂມງທີ່ຄວນນອນປົກກະຕິແມ່ນ 7-12 ຊົ່ວໂມງ.  
 • ອາຍຸ 14-17 ປີ, ຊົ່ວໂມງໃນການນອນທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການແມ່ນ 8-10 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ຊົ່ວໂມງທີ່ຄວນນອນປົກກະຕິແມ່ນ 7-11 ຊົ່ວໂມງ.  
 • ອາຍຸ 18-25 ປີ, ຊົ່ວໂມງໃນການນອນທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການແມ່ນ 7-9 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ຊົ່ວໂມງທີ່ຄວນນອນປົກກະຕິແມ່ນ 6-11ຊົ່ວໂມງ. 
 • ອາຍຸ 26-64 ປີ, ຊົ່ວໂມງໃນການນອນທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການແມ່ນ 7-9 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ຊົ່ວໂມງທີ່ຄວນນອນປົກກະຕິແມ່ນ 6-10 ຊົ່ວໂມງ.
 • ອາຍຸ 65 ປີຂຶ້ນໄປ, ຊົ່ວໂມງໃນການນອນທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການແມ່ນ 7-8 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ຊົ່ວໂມງທີ່ຄວນນອນປົກກະຕິແມ່ນ 5-9 ຊົ່ວໂມງ.  

ເມື່ອເຮົາຮູ້ແນວນີ້ແລ້ວ, ເຮົາທຸກຄົນກໍຄວນໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບການນອນ ເພື່ອສຸຂະພາບຂອງເຮົາເອງ, ແຕ່ຈະເຮັດແນວໃດຖ້າເຮົາມີບັນຫາໃນການນອນຫຼັບ?

ຖ້ານອນບໍ່ຫຼັບຈະເຮັດແນວໃດ? 

ເຮົາມີຂໍ້ແນະນໍາ ແລະ ເຄັດລັບດີໆທີ່ຈະຊ່ວຍໃນການນອນຫຼັບເຊິ່ງຈະແບ່ງອອກເປັນພາກສ່ວນດັ່ງນີ້:  

 • ໃນລະຫວ່າງວັນ: ພະຍາຍາມອອກກໍາລັງກາຍເປັນປະຈໍາ ແລະ ອອກກຳລັງກາຍກ່ອນເຂົ້ານອນ. ພະຍາຍາມຮັບແສງເເດດໃນລະຫວ່າງວັນ ເພາະສິ່ງນີ້ສາມາດຊ່ວຍຮັກສາຈັງຫວະການໄຫຼວຽນໃນຮ່າງກາຍໄດ້ເຊິ່ງມີຜົນຕໍ່ວົງຈອນການນອນຫຼັບຂອງເຮົາ. ຫຼີກລ່ຽງການນອນລັດແລງ ແລະ ພະຍາຍາມຕື່ນໃຫ້ຕົງເວລາໃນທຸກໆມື້.  
 • ກ່ອນເຂົ້ານອນ: ຫຼີກລ່ຽງການດື່ມເຄື່ອງດື່ມມືນເມົາ ຫຼື ຄາເຟອີນເພາະມັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການນອນຫຼັບຂອງເຮົາ. ອາບນໍ້າດ້ວຍນໍ້າອຸ່ນ ຫຼື ຟັງເພງຜ່ອນຄາຍກ່ອນນອນ. ປິດໄຟກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້ານອນເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ສະໝອງໄດ້ເຂົ້າໃຈວ່ານີ້ແມ່ນເວລານອນແລ້ວ ແລະ ປັບອຸນຫະພູມໃນຫ້ອງໃຫ້ເຢັນສະບາຍ.  
 • ຕອນທີ່ຢູ່ເທິງຕຽງ: ຫຼີກລ່ຽງການເບິ່ງໂທລະພາບ, ໂທລະສັບ, ໂນດບຸກ..., ອ່ານປຶ້ມ ຫຼື ຟັງເພງເພື່ອເປັນການຜ່ອນຄາຍ, ຫຼັບຕາ, ເຮັດໂຕໃຫ້ສະບາຍ ແລະ ຫາຍໃຈເປັນຈັງຫວະ ແຕ່ຖ້າເຮົາຍັງນອນບໍ່ຫຼັບໃຫ້ດື່ມນໍ້າອຸ່ນ ຫຼືໄປເຮັດກິດຈະກຳນອກຫ້ອງນອນເຊັ່ນການອ່ານປຶ້ມ ຫຼື ຟັງເພງ ແລະ ເມື່ອຮູ້ສຶກຢາກນອນແລ້ວຈຶ່ງກັບເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງນອນ.  

ບົດຄວາມໂດຍ: Fasai Phankhao 

ແຫຼ່ງອ້າງອີງ:

ຮູບພາບ: https://pixabay.com/ 

Advertisement Replay Ad
ແຕ່ງໂຕແບບງ່າຍໆສະໄຕລ "ອານິຕ້າ" ຈັບຊຸດໃດມານຸ່ງກໍງາມໄດ້ ພາຍໃນ 5 ນາທີ!

ແຕ່ງໂຕແບບງ່າຍໆສະໄຕລ "ອານິຕ້າ" ຈັບຊຸດໃດມານຸ່ງກໍງາມໄດ້ ພາຍໃນ 5 ນາທີ!

ບົດຮຽນຊີວິດຈາກ Steve Jobs ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານລຸກຂຶ້ນສູ້ ແລະ ອອກຕາມຫາສິ່ງທີ່ທ່ານຮັກ

ບົດຮຽນຊີວິດຈາກ Steve Jobs ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານລຸກຂຶ້ນສູ້ ແລະ ອອກຕາມຫາສິ່ງທີ່ທ່ານຮັກ

ເຄັດລັບ ໄລຍະເວລາທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການອ່ານໜັງສື #ອ່ານແນວໃດໃຫ້ຈື່ໄດ້ໄວ

ເຄັດລັບ ໄລຍະເວລາທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການອ່ານໜັງສື #ອ່ານແນວໃດໃຫ້ຈື່ໄດ້ໄວ

ເຄີຍສົງໄສບໍ່ວ່າ ຕ້ອງເຮັດວຽກແນວໃດ ໄອເດຍຈິ່ງຈະ “ໂດດເດັ່ນ” ຄືເຂົາ?

ເຄີຍສົງໄສບໍ່ວ່າ ຕ້ອງເຮັດວຽກແນວໃດ ໄອເດຍຈິ່ງຈະ “ໂດດເດັ່ນ” ຄືເຂົາ?

ເຈົ້າບໍ່ມີທາງປະສົບຜົນສຳເລັດ ຫຼື ລໍ້າລວຍໄປໄດ້ໄກ ຖ້າຍັງເຮັດ 3 ສິ່ງນີ້

ເຈົ້າບໍ່ມີທາງປະສົບຜົນສຳເລັດ ຫຼື ລໍ້າລວຍໄປໄດ້ໄກ ຖ້າຍັງເຮັດ 3 ສິ່ງນີ້

ເປັນຫຍັງແມ່ຍິງຖືພາຈຶ່ງມັກປວດຂາ-ປັ້ນຂາ ແລະຈະຮັກສາແນວໃດດີ?

ເປັນຫຍັງແມ່ຍິງຖືພາຈຶ່ງມັກປວດຂາ-ປັ້ນຂາ ແລະຈະຮັກສາແນວໃດດີ?

ປາກມົດລູກເປີດແລ້ວ ລະດົນປານໃດຈຶ່ງຈະເກີດລູກ?

ປາກມົດລູກເປີດແລ້ວ ລະດົນປານໃດຈຶ່ງຈະເກີດລູກ?

ຊີວິດທີ່ສົມບູນແບບມີແທ້ບໍ່? ແລະ ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຮົາມີຄວາມສຸກ?

ຊີວິດທີ່ສົມບູນແບບມີແທ້ບໍ່? ແລະ ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຮົາມີຄວາມສຸກ?

ນອນພຽງ 6 ຊົ່ວໂມງຈະພຽງພໍຕໍ່ຮ່າງກາຍເຮົາແທ້ບໍ? ແຕ່ຖ້ານອນບໍ່ຫຼັບ ຈະເຮັດແນວໃດ?

ນອນພຽງ 6 ຊົ່ວໂມງຈະພຽງພໍຕໍ່ຮ່າງກາຍເຮົາແທ້ບໍ? ແຕ່ຖ້ານອນບໍ່ຫຼັບ ຈະເຮັດແນວໃດ?

ເຄັດລັບຄວາມຫຼໍ່-ງາມແບບຝ່າບາດອີກົນ ແລະ ຈອງແທອຶນ/ລູນ່າ ຈາກ The King: Eternal Monarch

ເຄັດລັບຄວາມຫຼໍ່-ງາມແບບຝ່າບາດອີກົນ ແລະ ຈອງແທອຶນ/ລູນ່າ ຈາກ The King: Eternal Monarch

ຢຸດທັກທ້ວງເລື່ອງຮ່າງກາຍ ແລ້ວຫັນມາທັກທາຍຢ່າງເໝາະສົມກັນດີກວ່າ

ຢຸດທັກທ້ວງເລື່ອງຮ່າງກາຍ ແລ້ວຫັນມາທັກທາຍຢ່າງເໝາະສົມກັນດີກວ່າ

ເສດຖະກິດເຈິພິດໂຄວິດ-19 ແບບນີ້ ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຈະໄປຫາວຽກໄດ້ຢູ່ໃສເດນໍ?

ເສດຖະກິດເຈິພິດໂຄວິດ-19 ແບບນີ້ ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຈະໄປຫາວຽກໄດ້ຢູ່ໃສເດນໍ?

ເວົ້າຄົນດຽວບໍ່ໄດ້ແມ່ນຜີບ້າ! ເພາະຜົນການສຶກສາພົບວ່າດີຕໍ່ສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ການເຮັດວຽກ

ເວົ້າຄົນດຽວບໍ່ໄດ້ແມ່ນຜີບ້າ! ເພາະຜົນການສຶກສາພົບວ່າດີຕໍ່ສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ການເຮັດວຽກ

"ໃຜຮ້ອງເພງໃນພາເຂົ້າ ຈະໄດ້ຜົວເຖົ້າເມຍແກ່" ເປັນຫຍັງຄືວ່າແບບນີ້? ນີ້ແມ່ນທີ່ມາຂອງສຸພາສິດນີ້

"ໃຜຮ້ອງເພງໃນພາເຂົ້າ ຈະໄດ້ຜົວເຖົ້າເມຍແກ່" ເປັນຫຍັງຄືວ່າແບບນີ້? ນີ້ແມ່ນທີ່ມາຂອງສຸພາສິດນີ້

ສາເຫດທີ່ຫຼຸດນໍ້າໜັກບໍ່ໄດ້ ເຮົາເຮັດບໍ່ໄດ້ແທ້ໆ ຫຼື ພຽງແຕ່ຍັງອົດທົນບໍ່ພໍ?

ສາເຫດທີ່ຫຼຸດນໍ້າໜັກບໍ່ໄດ້ ເຮົາເຮັດບໍ່ໄດ້ແທ້ໆ ຫຼື ພຽງແຕ່ຍັງອົດທົນບໍ່ພໍ?

5 ສິ່ງທີ່ເຮັດກັບພໍ່ແມ່ ແລ້ວຊີວິດຈະດີຂຶ້ນ

5 ສິ່ງທີ່ເຮັດກັບພໍ່ແມ່ ແລ້ວຊີວິດຈະດີຂຶ້ນ

ຄຳຖາມທີ່ຫຼາຍຄົນເບິ່ງຂ້າມ ນ້ຳໜັກຫຼຸດລົງເທົ່າກັບຈ່ອຍລົງ ແມ່ນແທ້ ຫຼື ບໍ່?

ຄຳຖາມທີ່ຫຼາຍຄົນເບິ່ງຂ້າມ ນ້ຳໜັກຫຼຸດລົງເທົ່າກັບຈ່ອຍລົງ ແມ່ນແທ້ ຫຼື ບໍ່?

ຢາກເກັ່ງອັງກິດຕ້ອງຟັງ! ແນະນຳ 6 Podcasts ທີ່ຈະຊ່ວຍພັດທະນາທັກສະພາສາອັງກິດຂອງເຈົ້າ

ຢາກເກັ່ງອັງກິດຕ້ອງຟັງ! ແນະນຳ 6 Podcasts ທີ່ຈະຊ່ວຍພັດທະນາທັກສະພາສາອັງກິດຂອງເຈົ້າ

ກິນ "ແຊວມອນດິບ" ແນວໃດໃຫ້ປອດໄພຕໍ່ສຸຂະພາບ?

ກິນ "ແຊວມອນດິບ" ແນວໃດໃຫ້ປອດໄພຕໍ່ສຸຂະພາບ?

ເຫັດອອກຫຼາຍເປັນຕາອອນຊອນ ກ່ອນຊື້ມາກິນໃຫ້ລະວັງ "ເຫັດເບື່ອ"

ເຫັດອອກຫຼາຍເປັນຕາອອນຊອນ ກ່ອນຊື້ມາກິນໃຫ້ລະວັງ "ເຫັດເບື່ອ"

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ