ວັນອາທິດ ທີ 17 ຕຸລາ 2021

ໃຜແດ່ຕ້ອງຂຶ້ນທະບຽນຊິມ? ເສຍເງິນບໍ່? ເຮັດຢູ່ໃສ? ກະກຽມຫຍັງແດ່? ເຮົາມີຄຳຕອບ

ໃຜແດ່ຕ້ອງຂຶ້ນທະບຽນຊິມ? ເສຍເງິນບໍ່? ເຮັດຢູ່ໃສ? ກະກຽມຫຍັງແດ່? ເຮົາມີຄຳຕອບ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ການມີການປະຕິບັດກັນມາໄດ້ຫຼາຍປີແລ້ວ ເຊິ່ງກ່ອນທີ່ຈະນຳໃຊ້ຊິມ ກໍຄືໝາຍເລກໂທລະສັບໄດ້ ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວພ້ອມຫຼັກຖານໃຫ້ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຄືອຂ່າຍ. ແຕ່ທີ່ຜ່ານມາ ການຂຶ້ນທະບຽນຊິມເປັນໄປແບບ "ເຮັດພໍແລ້ວມື" ການແຈ້ງຂໍ້ມູນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ເອກະສານຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ ແລະ ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2020 ທຸກຢ່າງຈະປ່ຽນໄປ ເພາະແຈ້ງການຈາກກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານເມື່ອກາງເດືອນມິຖຸນາໄດ້ກຳນົດໃຫ້ມີການຂຶ້ນທະບຽນຊິມຄືນໃໝ່.

ນີ້ແມ່ນທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການຂຶ້ນທະບຽນໝາຍເລກໂທລະສັບໃນລາວອີງຕາມແຈ້ງການດັ່ງກ່າວ.

ໃຜແດ່ທີ່ຕ້ອງຂຶ້ນທະບຽນໝາຍເລກໂທລະສັບ?

ຜູ້ໃຊ້ໝາຍເລກໂທລະສັບທຸກເຄືອຂ່າຍທຸກຄົນໃນທົ່ວປະເທດຕ້ອງໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນໃໝ່ທັງໝົດ ທັງປະເພດຊິມໂທ ແລະ ຊິມເນັດ, ທັງຜູ້ທີ່ກຳລັງນຳໃຊ້ຢູ່ ຫຼື ຈະເປີດນຳໃຊ້ໃໝ່.

ພ້ອມນີ້ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈະເປີດນຳໃຊ້ຊິມໃໝ່ ຖ້າຫາກຍັງບໍ່ທັນຂຶ້ນທະບຽນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ຢ່າງເດັດຂາດ. ສ່ວນຊິມທີ່ກຳລັງນຳໃຊ້ຢູ່ຖ້າບໍ່ໄປຂຶ້ນທະບຽນຕາມກຳນົດເວລາກໍຈະຖືກຍົກເລີກເບີຢ່າງຖາວອນໄດ້.

ຂຶ້ນທະບຽນໝາຍເລກໂທລະສັບໄດ້ຢູ່ໃສແດ່?

ໃນຕອນນີ້ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ຜູ້ນຳໃຊ້ໝາຍເລກໂທລະສັບໃນທົ່ວປະເທດ ສາມາດຂຶ້ນທະບຽນໄດ້ຜ່ານ 2 ຊ່ອງທາງຄື:

  • ສູນບໍລິການ, ສຳນັກງານໃຫຍ່, ຫ້ອງການສາຂາຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ຕົວແທນຈຳໜ່າຍທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ: ສຳລັບຜູ້ທີ່ກຳລັງນຳໃຊ້ໝາຍເລກໃດໜຶ່ງຢູ່ແລ້ວ ແລະ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈະເປີດນຳໃຊ້ໃໝ່.
  • ແອັບພລິເຄຊັນ 3 ແກຼັບ: ສຳລັບໝາຍເລກທີ່ກຳລັງເປີດນຳໃຊ້ຢູ່ເທົ່ານັ້ນ. ອ່ານລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ http://simreg.gov.la/.

ຂຶ້ນທະບຽນຕ້ອງກະກຽມຫຍັງແດ່?

  • ຂຶ້ນທະບຽນທີ່ສູນບໍລິການ, ສຳນັກງານໃຫຍ່, ຫ້ອງການສາຂາຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ຕົວແທນຈຳໜ່າຍທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ: ຕ້ອງນຳເອົາໝາຍເລກໂທລະສັບ, ເອກະສານຢັ້ງຢືນໃດໜຶ່ງເຊັ່ນ: ບັດປະຈຳຕົວ, ໜັງສືຜ່ານແດນ (passport) ຫຼື ປຶ້ມສຳມະໂນຄົວ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໝົດອາຍຸນຳໃຊ້ ແຈ້ງຕໍ່ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບຂຶ້ນທະບຽນ.
  • ຂຶ້ນທະບຽນຜ່ານແອັບ 3 ແກຼັບ: ຕິດຕັ້ງແອັບ 3 ແກຼັບ, ມີໝາຍເລກໂທລະສັບທີ່ກຳລັງນຳໃຊ້ຢູ່ເພື່ອຮັບຂໍ້ຄວາມຢືນຢັນ, ເອກະສານຢັ້ງຢືນ (ບັດປະຈຳຕົວ, ໜັງສືຜ່ານແດນ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ) ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ກຳນົດໄວ້. 

ຖ້າບໍ່ຂຶ້ນທະບຽນຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ?

ຖ້າບໍ່ຂຶ້ນທະບຽນໝາຍເລກໂທລະສັບຕາມກຳນົດເວລາທີ່ວາງອອກມາ ໝາຍເລກນັ້ນຈະຖືກລຶບອອກຈາກລະບົບຢ່າງຖາວອນ.

ກຳນົດເວລາໃນການຂຶ້ນທະບຽນ

ສຳລັບໝາຍເລກໂທລະສັບທີ່ກຳລັງນຳໃຊ້ຢູ່ຕ້ອງຂຶ້ນທະບຽນພາຍໃນວັນທີ 30 ພະຈິກ 2020. ຖ້າບໍ່ຂຶ້ນທະບຽນພາຍໃນກຳນົດເວລານີ້, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1 - 31 ທັນວາ 2020, ໝາຍເລກຈະບໍ່ສາມາດໂທອອກໄດ ແຕ່ຍັງສາມາດຮັບສາຍໄດ້ ແລະ ຈະຖືກປິດບໍ່ໃຫ້ນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ. ພາຍໃນໄລຍະດັ່ງກ່າວ ຖ້າຫາກຜູ້ໃຊ້ໄປຂຶ້ນທະບຽນຢ່າງຖືກຕ້ອງຈະສາມາດໂທອອກ ແລະ ຫຼິ້ນອິນເຕີເນັດໄດ້ຄືນ.

ຫຼັງຈາກວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ ໝາຍເລກໃດທີ່ບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນຈະຖືກລຶບອອກຈາກລະບົບຢ່າງຖາວອນ. ແຕ່ເອກະສານຈາກທາງການລະບຸວ່າ ຜູ້ໃຊ້ຍັງສາມາດຕິດຕໍ່ບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເພື່ອຂໍຂຶ້ນທະບຽນໄດ້ ຖ້າຫາກຍັງຢາກນຳໃຊ້ໝາຍເລກນັ້ນໆ.

ສ່ວນຜູ້ທີ່ເປີດນຳໃຊ້ໝາຍເລກໃໝ່ ຈະຕ້ອງໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ອນທຸກຄັ້ງ ຈຶ່ງຈະສາມາດນຳໃຊ້ບໍລິການຕ່າງໆໄດ້.

ຂຶ້ນທະບຽນໝາຍເລກໂທລະສັບເສຍເງິນບໍ່?

ການຂຶ້ນທະບຽນໝາຍເລກໂທລະສັບບໍ່ວ່າຈະຜ່ານຊ່ອງທາງໃດ, ບໍ່ມີການເກັບຄ່າບໍລິການ ຫຼື ຄ່າທຳນຽມໃດໆ.

ຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າໝາຍເລກໂທລະສັບຂອງເຮົາຂຶ້ນທະບຽນແລ້ວ ຫຼື ຍັງ?

ຖ້າຫາກວ່າຂຶ້ນທະບຽນບໍ່ວ່າຈະຜ່ານຊ່ອງທາງໃດກໍຕາມຖືວ່າການຂຶ້ນທະບຽນຊິມສຳເລັດໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ແຕ່ສຳລັບການຂຶ້ນທະບຽນຜ່ານທາງແອັບ 3 ແກຼັບ ຫຼັງຈາກທີ່ຂໍ້ມູນຂອງເຈົ້າຖືກກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມແລ້ວ ຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມສັ້ນ (SMS) ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ.

ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງສາມາດກວດສອບໄດ້ຜ່ານ USSD code ໂດຍກົດ *1021# ສຳລັບທຸກເຄືອຂ່າຍ.

Advertisement Replay Ad
ລວມພະລັງພິກໂສມໜ້າເສດຖະກິດດິຈິຕອນລາວ! ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານລົງນາມ MOU ກັບ LICA

ລວມພະລັງພິກໂສມໜ້າເສດຖະກິດດິຈິຕອນລາວ! ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານລົງນາມ MOU ກັບ LICA

ບໍ່ຕ້ອງຕົກໃຈ Facebook,​WhatsApp, Messenger ແລະ Instagram ຫລົ້ມທົ່ວໂລກ

ບໍ່ຕ້ອງຕົກໃຈ Facebook,​WhatsApp, Messenger ແລະ Instagram ຫລົ້ມທົ່ວໂລກ

ເລື່ອງກິນໃຫ້ອຸ່ນໃຈ! ຟູດແພນດ້າ ກາຍເປັນແອັບສົ່ງອາຫານທຳອິດທີ່ໃຫ້ບໍລິການຄົບ 18 ແຂວງທົ່ວລາວ

ເລື່ອງກິນໃຫ້ອຸ່ນໃຈ! ຟູດແພນດ້າ ກາຍເປັນແອັບສົ່ງອາຫານທຳອິດທີ່ໃຫ້ບໍລິການຄົບ 18 ແຂວງທົ່ວລາວ

Codashop ເປີດຕົວຮູບໂສມໃໝ່ທີ່ໂດດເດັ່ນ

Codashop ເປີດຕົວຮູບໂສມໃໝ່ທີ່ໂດດເດັ່ນ

ໂລກ້າ ຮ່ວມມືກັບ ບີວາຍດີ ເປີດໂຕໂຄງການທົດລອງນຳໃຊ້ລົດໄຟຟ້າໃຫ້ບໍລິການແທັກຊີຢູ່ລາວ

ໂລກ້າ ຮ່ວມມືກັບ ບີວາຍດີ ເປີດໂຕໂຄງການທົດລອງນຳໃຊ້ລົດໄຟຟ້າໃຫ້ບໍລິການແທັກຊີຢູ່ລາວ

ເປີດໂຕໃນລາວແລ້ວ OPPO Reno6 Z 5G ຖືກໃຈສາຍຖ່າຍຮູບ Portrait ພ້ອມດີຊາຍທີ່ເປັນເອກະລັກ

ເປີດໂຕໃນລາວແລ້ວ OPPO Reno6 Z 5G ຖືກໃຈສາຍຖ່າຍຮູບ Portrait ພ້ອມດີຊາຍທີ່ເປັນເອກະລັກ

ແຈກວິທີ ໃຊ້ WhatsApp Web ໃນຄອມພິວເຕີພ້ອມກັນ 4 ເຄື່ອງ ມືຖືແບັດໝົດ ຫຼື ບໍ່ມີເນັດກໍຍັງໃຊ້ໄດ້

ແຈກວິທີ ໃຊ້ WhatsApp Web ໃນຄອມພິວເຕີພ້ອມກັນ 4 ເຄື່ອງ ມືຖືແບັດໝົດ ຫຼື ບໍ່ມີເນັດກໍຍັງໃຊ້ໄດ້

ໂລກ້າ ຮ່ວມມື ບໍລິສັດ ໂຊກມີໄຊ ຂະຫຍາຍບໍລິການແທັກຊີອອນລາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ ຢູ່ປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ

ໂລກ້າ ຮ່ວມມື ບໍລິສັດ ໂຊກມີໄຊ ຂະຫຍາຍບໍລິການແທັກຊີອອນລາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ ຢູ່ປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ

Httpool ສະເຫຼີມສະຫຼອງຄວາມສຳເລັດສຳລັບການດຳເນີນທຸລະກິດໃນລາວຄົບຮອບ 1 ປີ!

Httpool ສະເຫຼີມສະຫຼອງຄວາມສຳເລັດສຳລັບການດຳເນີນທຸລະກິດໃນລາວຄົບຮອບ 1 ປີ!

Facebook ຮ່ວມສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວດ້ວຍຟີເຈີໃໝ່ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນລາວເຊື່ອມຕໍ່ກັນໃນເວລາທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກກັນ

Facebook ຮ່ວມສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວດ້ວຍຟີເຈີໃໝ່ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນລາວເຊື່ອມຕໍ່ກັນໃນເວລາທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກກັນ

ເປີດໂຕ OPPO A94 ອັດແໜ້ນດ້ວຍປະສິດທິພາບ ທັງການຖ່າຍພາບ & ຄວາມໄວ ໃນລາຄາທີ່ຄຸ້ມຄ່າ

ເປີດໂຕ OPPO A94 ອັດແໜ້ນດ້ວຍປະສິດທິພາບ ທັງການຖ່າຍພາບ & ຄວາມໄວ ໃນລາຄາທີ່ຄຸ້ມຄ່າ

ເລີໂນໂວ ເປີດໂຕ ThinkBook ລຸ້ນໃໝ່ຫຼ້າສຸດ ຮັບເທຣນ “ເຮັດວຽກໄດ້ຈາກທຸກບ່ອນ” (work-from-anywhere)

ເລີໂນໂວ ເປີດໂຕ ThinkBook ລຸ້ນໃໝ່ຫຼ້າສຸດ ຮັບເທຣນ “ເຮັດວຽກໄດ້ຈາກທຸກບ່ອນ” (work-from-anywhere)

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າອິນເຕີເນັດໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຈັກ 1 ມື້?

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າອິນເຕີເນັດໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຈັກ 1 ມື້?

ຊາວອາຊີຕາເວັນອາຄະເນ 18% ພາກັນແຊຂ່າວລົງໂຊຊຽວໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບກ່ອນວ່າເປັນເລື່ອງແທ້ ຫຼື ປອມ

ຊາວອາຊີຕາເວັນອາຄະເນ 18% ພາກັນແຊຂ່າວລົງໂຊຊຽວໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບກ່ອນວ່າເປັນເລື່ອງແທ້ ຫຼື ປອມ

ການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນໂລກອອນລາຍໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມໃນໄລຍະໂລກລະບາດ: ຜູ້ປົກຄອງສາມາດເຮັດໄດ້ແນວໃດ?

ການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນໂລກອອນລາຍໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມໃນໄລຍະໂລກລະບາດ: ຜູ້ປົກຄອງສາມາດເຮັດໄດ້ແນວໃດ?

ຊ້າໝົດອົດເດີ! HUAWEI Nova 7i ຫຼຸດລາຄາພິເສດຕ້ອນຮັບເທດສະການຄຣິສມາສ ແລະ ປີໃໝ່ສາກົນ

ຊ້າໝົດອົດເດີ! HUAWEI Nova 7i ຫຼຸດລາຄາພິເສດຕ້ອນຮັບເທດສະການຄຣິສມາສ ແລະ ປີໃໝ່ສາກົນ

ໂລກໃໝ່ຂອງການຮຽນຮູ້! katalyst-learning.com ໃຫ້ຄົນລາວຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ e-commerce ແບບຟຣີໆ

ໂລກໃໝ່ຂອງການຮຽນຮູ້! katalyst-learning.com ໃຫ້ຄົນລາວຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ e-commerce ແບບຟຣີໆ

10 ອັນດັບ PASSWORD ຍອດນິຍົມ (ທີ່ບໍ່ຄວນຕັ້ງຢ່າງຍິ່ງ)

10 ອັນດັບ PASSWORD ຍອດນິຍົມ (ທີ່ບໍ່ຄວນຕັ້ງຢ່າງຍິ່ງ)

ຮູ້ຈັກກັບອຸປະກອນສຽງ & ສວມໃສ່ອັດສະລິຍະຈາກ HUAWEI ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງທ່ານງ່າຍຂຶ້ນ

ຮູ້ຈັກກັບອຸປະກອນສຽງ & ສວມໃສ່ອັດສະລິຍະຈາກ HUAWEI ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງທ່ານງ່າຍຂຶ້ນ

ຄວາມໂສດເປັນບັນຫາສຳລັບເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່? ຈະດີບໍ່ຖ້າເຮົາມີລະບົບທີ່ສາມາດຊ່ວຍຈັບຄູ່ໃຫ້ກັບຄົນໂສດ?

ຄວາມໂສດເປັນບັນຫາສຳລັບເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່? ຈະດີບໍ່ຖ້າເຮົາມີລະບົບທີ່ສາມາດຊ່ວຍຈັບຄູ່ໃຫ້ກັບຄົນໂສດ?

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ